Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Wacklin Anders
Sen. oik.os. 1851 Da 50; Tuom. vark. elink. Viaporiin; Siirt. Sip.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 11./23.4.51; 1863 AD pag 356; Transbaik. 62 II; Karan kaivosalueella jouluk. 1858-.

Wacklin Herman Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu Hämeenlinnan lääninvank.; VSV 1871/145 (859, 367); KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 6.5.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.6.1871.

Vahlberg Efraim Johan Turku
Vankiluettelo 1851; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov.11./23.10.51; KKK 194/1848; VSV kenr.kuv. 18./30.3.53; 1854 AD pag 123; Jenisei 1852 II; Kirvesmiehen poika; 25 v.; Krasnojarskin alueen Ladeiskin kunnassa 30.1.53-; 1855 AD pag 24; Jenisei 55 I; Siirt. 12.3.54-; 1857 II: Siirt. 12.3.54-.

Vahlberg Johan Pori
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.1.1869.

Wahlberg Karl Gustaf Hattula
Renki; Tuomittu vuosisopimuksen rikkomisesta ja irtolaisuudesta ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 12.6.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.7./6.8.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1858; VSV vuosi 1856 akti 351 (1704, 682).

Vahlberg Karl Gustaf Tuusula
Tuomittu p-työhön; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.9.1856.

Wahlberg Maria Gustava
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu 3-kertaisista varkauksista elink. H:linnan rang. vank.; VSV 1885/200 (188, 109); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 15/27.2.1885; 200-1885.

Vahlgren Isak Uusikaupunki
Sen. oik.os. 1851 Da 50; Puusepänkisälli; Tuomittu kuolemaan kalastajanv. Maria Elisabet Sahlmanin taposta 15.5.1850; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suostuttu; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 5./17.12.51; 1862 AD pag 81; Transbaik. 60, 46; Aleksandrovskissa syysk. 1853-.

Vahlström Matts Jakobsson Vesilahti
Vl 1838, Turun linnavankila.

Wahrenberg Zefanias Uudenmaan lääni
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu irtolaisuudesta 2 v Viipurin ojennuslait.; VSV 1879/184 (897, 521); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.4.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 22.6./4.7.1879.

Vahtola Mikko
Tuomittu varkauksista elink. Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 17/29.5.1848.

Vainikainen Sakari Pekanpoika Kuopion pitäjä
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.62.

Waivalin Erik Viapori vl Waivalin liiga
Sen.oik.os. 1837 Da 28; Rangaistusvanki; Tuomittu vartijamatruusi Kondrati Ivanovin taposta 26.11.1836 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.8.1837.

Vakt Otto Vilhelm Jämsä, Sammallahti
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Sotamies; Tuom. kuol. loinen Kaarlo Marianp. taposta 20.6.1873; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.5.75.

Waldén Charlotta Loviisa. Ikä: 32
Rengintr.; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os. 1851 Da 51; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 16./28.10.51; Keis. päät. 18./30.8.1851; 1854 AD pag 123; Jenisei 1853 II; Krasnojarskissa palvelijana 20.2.53-; 1855 AD pag 24; Jenisei 54 II; Siirt. 12.3.54; 1859 AD pag 433; Jenisei 58 I; Jenisein alueen Kažemskin kuntaan 12.3.54-; VSV vuosi 1851 akti 165 (336, 609).

Walentin Sofia Albertina. Ikä: 24 Sulkava
Mustalaisnainen; Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 19.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.4.1858; VSV 1858 akt 386 (686, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Walhlberg Johan Henrik Turku (vl)
Sen. oik.os. 1850 Da 49; Viapori elink.; Siirtol.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 15./27.12.50; 1854 AD pag 266; Jenisei 1853 I, 37; Krasnojarskin alueen Sahobusinskin kunnassa 1.1.52-.

Walin August
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu sotilaskarkuruudesta ja useista rikoksista H:gin kuritushuon.; VSV 1876/228 (801, 427); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 8.4.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 21.5./2.6.1876.

Valjus Anna Serafiina (Kristiina) Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu L:rannan kehruuhuon.; VSV 1875/174 (72, 166); KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.12.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 7/19.3.1875.

Valjus Josef Oulun lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1875/174 (281, 223); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.2.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.5.1875.

Valkeiskangas Herman Iisakinpoika Lehtimäki
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (1066, 618); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.5.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 28.7./9.8.1879.

Wall Adolf. Ikä: 22 Nummi
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu siveettömyydestä sotaväessä ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslait.; Matruusi; VSV 1861/273 (2278, 885); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.62; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.12.1861.

Wall Juha Simonpoika. Ikä: 34 Viipurin lääni
Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.9.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 10/22.11.1858; VSV 1858/386 (2043, 991); Sen. oik.os. 1859 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Wall Karl Magnus Luvia. Ikä: 37
Ent. linnoitusvanki; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 10.7.1857; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 17./29.8.1857; VSV 1857 akti 331 (1863, 814); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 25.10./6.11.1857.

Vall Maria Elisabet Pori
Sen. oik.os. 1854 Da 56; Merimiehen leski; Tuomittu 8.10.56 3-kertaisesta karkuruudesta 2 v. Turun kehruuh.; Anoi päästä siirtol. Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 16./28.3.54.

Vall Viktor Fredriksson Turun ja Porin lääni. Ikä: 25
Tuom. P-työ Sip.; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74.

Wallenius Amanda Karoliina. Ikä: 24 Messukylä
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu 3-kert. vark. 3 v L:rannan kehruuhuon.; VSV 1877/164 (282, 131); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip ja sen. suostui, H:ki 18.1.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.2./9.3.1877.

Wallenius David Helsinki
Sen. oik.os. 1872 Da 91; Tuomittu Viipurin ojennuslait.; VSV 1812/150 (1576, 653); KKK 9/1862, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen suostui, H:ki 9.8.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.10./7.11.1872.

Wallenius Karl Mauritz. Ikä: 24 Helsinki (Viipuri)
Suutarin oppipoika; Tuomittu irtolaisuudesta vähintään ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen 6.4.1858; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1476, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 9/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Walli Johan Ylistaro
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; Torpparinpoika; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Wallin Erik Johan. Ikä: 27 Kirkkonummi
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12./24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.9.1858.

Wallin Johan Konstantin
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu elinkaudeksi Mikkelin vank.; VSV 1879/184 (6, 205); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.12.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 10/22.3.1879.

Wallin Karl Vilhelm Turku
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista Turun kuritushuon.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.6.1873; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 15./27.8.1873; VSV 1873/203 (1290, 564); KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74.

Vallin Karl Turku
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 48; Ilm. Viip. lähdöstä 3./15.10.70.

Vallius Johan Henrik Pielisjärvi
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu rikoksista elinkaud. Turun kuritushuon.; VSV 1880/227 (2432, 38); KKK 45/1881, 37; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 28.11.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 19/31.1.1880.

Valtonen Antti Heikinp. Taipalsaari
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu elinkaudeksi Käkisalmen vankilaan; VSV 1874/174 (161, 157); KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.1.1874; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8./20.3.1874; Viipuri 16.1.97: A. V., joka on ollut Sip. 26v., palasi sieltä viime perjantaina Taipalsaarelle, josta hän on kotoisin. V. joka nyt on 56-vuotias, on armahduksen nojalla päässyt kotimaahan takaisin, johon hän aikoo asettua asumaan. Harvoin tapahtunee, että niin kauan Sip. maanpakolaisuudessa ollut, pääsee loppuikänsä kotipaikan helmassa viettämään.

Walvelin Regina Johanna Turku. Ikä: 30
Porvarintr.; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os. 1851 Da 51; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 16./28.10.51; Keis. päät. 18./30.8.1851; 1854 AD pag 123; Jenisei 1852 II; Krasnojarskissa palvelijana 14.11.52-; 1855 AD pag 24; Siirtol. 12.3.54-; 1855 AD pag 24; Jenisei 55 I; Kuollut 24.1.55; VSV vuosi 1851 akti 165 (336, 609).

Vanhala Antti Mikonpoika. Ikä: 38 Elimäki
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asian ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Varelius eli Valerius Karl Viitasaari, Kivijärvi
Sen. oik.os. 1853 Da 54; Mustalainen; Tuomittu 2-kertaisesta irtolaisuudesta H:linnan ojennuslait.; Anoi päästä siirtol. Sip. ja lupaa saada ottaa lapset mukaan; Anomukseen suostuttiin, mutta perhettä ei saanut ottaa mukaan; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 14/26.2.53.

Warelius tai Walerius Carl. Ikä: 41 Viitasaari, Kivijärven kappeli
Mustalainen, naimisissa; Irtolaisuudesta siirtolaiseksi Sip. keisarillisella päätöksellä 15.1.1853; Luterilainen, osaa kengittäjän ammatin jossain määrin, varaton, ei kahleisiin, vaimo ja lapset eivät seuraa mukana, Vaasassa 28.1.1853.

Wares Jaakko Juhanpoika. Ikä: 21 Rantsila
Tuomittu irtolaisuudesta vähintään ½ vuodeksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 9.10.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.12.1858; VSV 1858/386 (2192, 1053); Sen. oik.os. 1859 Da 64.

Waro Gustaf Eliaanp. Isokyrö, Riddarla Vrt. Forsberg, Johan ja Friberg, Simon
Sen. oik.os. 1834/Da 25; Talollisenp.; Tuomittu seteleiden valmistamisesta ja levittämisestä sekä taposta ja ryöstöstä kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 23.8./4.9.1834; Oik.os. 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I, 43; Nertšinskin kaivoksessa; 1850 I: Nertšinskin kaivoksessa; 1852 AD pag 402; irkutsk 1851 I; Kuollut 26.2.1851 Nertšinskin kaivoksessa.

Varsanpää eli Perä Samuel Isokyrö
Sen. oik.os. 1876 Da 99; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1876/228 (1696, 810); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 14.8.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.10.1876.

Vartiainen Tuomas Tuomaanp. Juuka
Sen. oik.os. 1846 Da 41; Uudisasukkaanp.; Tuomittu isänsä Tuomas Vartiaisen taposta 1.12.1844 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1847 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 10./22.4.47; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 30; Lähtö Viip. 10./22.4.47; Ei vielä Tob.; Oik.os. 1848 AD pag 366, Tob. pri. 1847 II; Tullut Tob. 1.12.47, edelleen Irkutskiin 9.1.48; 1848 AD pag 12; Tob. 1848 I: ei tietoa; 1849 AD pag 202: ei tietoa mihin viety; 1854 AD pag 123, Tob. 1852 I: Nertšinskissä 2.10.48-; 1854 AD pag 266: rangaistu 2 päivän luvattomasta poissaolosta 10 ruoskaniskulla; 1859 AD pag 509; Transbaik. 58: edelleen Nertšinskissä; Transbaik. 59: edelleen Nertšinskissä.

Vasiljeff Ivan Soffanof. Ikä: 23 Sortavalan pitäjä
Tuomittu toistuvasta irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja senaatti katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 16.12.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 24.1./5.2.1857; Sen. oik.os. 1857 Da 61; VSV 1857 akti 331 (7, 92).

Vastamäki Matti Matinp. Sääksmäki. Ikä: 47
Sen. oik.os. 1850 Da 48, Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 10.6.1844; Rauhallinen, mutta paennut; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; VSV ilmoitti keis. hyväk 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 10.12.50 -> R.

Vatanen Mikko Kiihtelysvaara, Huhmarlahti
Sen. oik.os. 20/1829; Tuomittu Kristian Syrkon kanssa tehdystä talollinen Johan Lukkarisen murhasta 7.9.1826 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi Sip. rang. muuttamista pakkötyöksi Suomessa - ei suostuttu; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 4.2.30, että V. kuljetettu alueen halki ja pyytää korvausta.

Weckman gabriel Uskela
Sen. oik.os. 1831/32 Da; Tuomittu murhasta, ryöstöstä ja varkauksista kuolemaan 24.3.1829; Rang. muutettu pakkotyö Sip.

Weckman Gustava Wilhelmina. Ikä: 21 Helsinki
Tuomittu irtolaisuudesta vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, etei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os. 1851 Da 51; Keis. päät. 18/30.8.1851; KKK 66/1850; Ilm. Viip. läh. 16/28.10.51; VSV vuosi 1851 akti 165 (336, 609).

Weckman Maria Gustava. Ikä: 26 Orivesi
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu lapsenmurhasta 7 v L:rannan kehruuhuon.; VSV 1877/164 (282, 131); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip ja sen. suostui, H:ki 18.1.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.2./9.3.1877.

Weckman Ulrik Uskela
Sen. oik.os. 1831/Da 32; Tuomittu murhasta, ryöstöstä ja varkauksista kuolemaan 24.3.1829; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Torppari; Oi.os. 1847 AD pag 429; 1848 I, II; Jenisei 1847 I; 31.1.1832 lähetetty työhön Troitskin suolakeit., työhön kykenemättömänä vapautettu 27.7.1833, renkinä Kanskin alueen Tarejevskin kunnassa; 1850 AD pag 384; Jenisei 1850 I: Kanskin alueen Tarejevskin kunnassa; 1852 AD pag 402; Jenisei 1851 I: Kanskin alueen Tarejevskin kunnassa; Jenisei 1853: Kanskin alueen Tarejevskin kunnassa; 1859 AD pag 388; Jenisei 1857 II: Kanskin alueen Tarejevskin kunnassa; 1863 AD pag 172; Jenisei 62 I; Kuollut 76-vuotiaana.

Weckström Karl Fredrik Helsinki
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1880/227 (743, 500); KKK 45/1881, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 1.4.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 5/17.7. 1880.

Vehka eli Vehkaperä Antti
Sen. oik.os. 1856 Da 60; Matruusi meriekipaasissa; Tuomittu karkuruudesta ja vark. kuolemaan; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 76; Ilm. viip. läh. 8./20.6.1856; 1862 pag 327; Transbaik. 61, 38; Šilkinskin kaivosalueella tammik. 1858-.

Wehkalahti Eskil Juhanpoika Kalajoki
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu 3-kertaisesta murrosta ja 4-kertaisesta varkaudesta 10.11.1866 eliniäksi vankeuteen ja on Kuopion lääninvank.; VSV 1871/145 (538, 303); KKK 9/1862, 49; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.3.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 7/19.5.1871.

Veijalainen Maria Pekantr. Kurkijoki
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. L:rantaan; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 396; Jenisei 64 I; Atšinskin alueen Nasarovskin kunnassa 30.3.64-.

Veikara Sakari
Tuomittu varkauksista elink. Viaporiin; VSV 1848/188 (361); Sen. oik.os. 1848; KKK 194/1848; Lähtö Viip. 7.9.48; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 17/29.5.1848.

Vellinka Hannu Sauvo
Tuomittu varkauksista elink. Viaporiin; Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 17./29.5.1848; VSV 1848/188 (361), Sen. oik.os. 1848.

Vendelin Aleksei Suomi
1855 AD pag 25, Jenisei 55 ?; Varastanut Moskovassa porvari Sasanovin hopeita ja arvoesineitä; Tuom. 25.6.52 raippoihin ja rangaistuskomp.; Tuom. työtupaan 4 v ja karkotettu Sip. 23.11.53; Krasnojarskin alueen Ladeiskin kuntaan 30.6.55; 1859 pag 388, Jenisei 1857 ?; Krasnojarskin alueen Jelovskin kunnassa 13.1.56 alk.

Wendelin Johan. Ikä: 17 Mäntyharju
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61.

Wenner Karl Karlsson. Ikä: 28 Renko (vl)
Tuomittu murhapoltosta ja rahan väärennyksestä 11 vuodeksi 8 kuukaudeksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9/21.8.1858; VSV 1858/386 (1560, 811); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Wennerström August Edvard Turku
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 4./16.5.1883; VSV 1883/202 (572, 324), KKK 45/1881, 39; Ilm. Viip. lähdöstä 17./29.1.84.

Venäläinen Agatha Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elinkaudeksi L:rannan kuritushuon.; VSV 1881/245 (457, 174); KKK 45/1881, 38; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.2.1881; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 27.3./3.4.1881; 245-1881.

Vesiluoma eli Vesiperä Antti Jaakonp. Yli-Härmä Vrt. Kampila, A.
Sen. oik.os. 1845 Da 38; renki; Tuomittu talollinen Kustaa Eliaanp. Filppulan taposta yhdessä A. Kampilan kanssa 25.2.1844 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 29.10./10.11.45; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 26; Jeniseisk ilmoittaa 17.4.1847: työssä Troitskin suolakeit.

Vesiluoma Salomon Iisakinpoika Ylihärmä, Haapoja
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tal.; Tuom. kuol. tal. Juha Hermaninp. Jussilan taposta 7.11.1866; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 21.3./2.4.68.

Wesiluoma Salomon Isakinpoika. Ikä: 25 Ylihärmän kpli
Talollinen; Talollinen Jussi Hermanninp. Jussilan taposta raip. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 2.10. ja 19.11.1867; Ei käsityö, ei seuraa, virsikirja, Uusi Test., Vaasassa 14.12.1867.

West Wilhelm Emil Johansson. Ikä: 23 ¾ Vaasa
Työläinen; Murhasta ja ryöstöstä 28 päivää vesileipävankeutta ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 16.5.1885; Valaja, kultaaja, ei seuraa, virsikirja, Uusi Test., Vaasassa 16.7.1885.

Vest Vilhelm Emil Johansson Vaasa
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuom. kuol. tal. Antti Matinp. Kniivilän taposta 25.1.1884; Rang. muut. p.työ Sip.

Wester Isak Abrahaminp. Mustasaari, Munsmo
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Talollinen; Tuomittu merimies Isak Johansson Westermanin taposta 28.12.1848 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rang. - ei suostuttu; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 11./23.11.50; 1851 AD pag 382; Tob. 1850 II, 30; Viip. 11./23.11.50; 1852 AD pag 402; Tob. 1851 II; Pietari 24.11.50; Tob. 2.7.51, edelleen Irkutskiin 20.7.51.

Wester Maria Oulu. Ikä: 19
Rengintr.; Tuomittu irtolaisuudesta ½ vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja k.kuv. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne; Sen. oik.os. 1851 Da 51; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 16./28.10.51; Keis. päät. 18./30.8.1851; 1854 AD pag 123; Jenisei 1852 II; Krasnojarskissa palvelijana 14.11.52-; 1855 AD pag 24; Siirt. 12.3.54-; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 I; Siirt. 12.10.56 huonon käytöksen takia Turahanskin alueelle; VSV vuosi 1851 akti 165 (336, 609).

Vesterberg Karl Gustaf
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. irt. Viipurin o-lait.; Siirt. Sip.; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II, 32; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 12.7.63-.

Westerberg Laura Olivia Mikkeli
Sen. oik.os. 1872 Da 91; Tuomittu irtolaisuudesta Turun kehruuhuon.; VSV 1872/150 (1264, 585); KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 11.6.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 3/15.10.1872.

Westerdahl Johan Erik Mustasaari, Gerby
Sen. oik.os. 1863 Da 73; Loinen; Tuom. kuol. taposta; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa 1864 - ei suotu; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 20.6./1.7.64.

Westerdahl Johan. Ikä: 33 ½ Mustasaari
Loinen; Taposta raip., kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv.; Lut., ei käsityö, ei seuraa, Vaasassa 2.3.1864.

Vesterinen Katariina. Ikä: 33 Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1853 Da 54; Tuomittu irtolaisuudesta elink. L:rannan kehruuh.; Anoi päästä siirtol. Sip. - suostuttiin.

Westerling Enok. Ikä: 57 Inkoo (vl)
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu 4 kertaisesta varkaudesta eliniäksi Viaporiin; VSV 1861/273 (1175, 485); KKK 7/1858; Ilm. Viip. läh. 18/30.11.61; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla pästämättä häntä sinne, H:ki 28.5.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.6./8.7.1861.

Westerlund Johan Ulrik Turku. Ikä: 29
Tuomittu irtolaisuudesta ja irstaudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.1.1859.

Wiander Johan Henrik Orimattila. Ikä: 41
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 25.9.1848; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382 Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen R.; EE 25/223 1895, kert. 1894: Kotoisin Lopelta, kuollut om-siirtolassa 1894.

Viander Johan Henrik Rauma
Sen. oik.os. 1862 Da 71; Puusepänkisälli; Tuom. puusepänkisälli Matts Lundströmin taposta 10.1.1862 kuol.; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; 1864 AD pag 374; Irkutsk 64 II, 26; Keis. päätöksellä 10 v. kaivoksessa ja sitten siirt.; Irkutskin suolakeit. 17.10.64-; 1865 AD pag 496; Irkutsk 65 I; Paennut 10.4.65.

Vid eli Vidgren Adolf Fredrik Turku
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. kirkkovark. elink. Viaporiin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 56; Ilm. Viip. lähdöstä 21.3./2.4.68.

Vid Karl Andersson Hauho
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuom. palvelun laiminlyönnistä H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 23.7./4.8.62.

Widlöf Ulrik Wilhelm Hollola. Ikä: 21
Sen. oik.os. 1850 Da 48, Tuomittu törkeistä varkauksista elink. Viaporiin, jonne tuotu 10.11.1848; Rauhallinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen Ryžkovassa.

Vidman Anders Vilhelm Vöyri
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; VSV 1876/228 (528, 367); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.2.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6/18.5.1876.

Vidman Johan Niklas Vöyri, Oxkangas
Sen. oik.os. 1846 Da 41; Renki; Tuomittu talollisenp. Mårten Mårtensson Nissun taposta 6.10.1845 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoia rmoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä jouluk. 1846; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 21; Lähtö Viip. 5./17.12.46; Pietarista 30.12.46; Ei vielä Tob.; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. pri. 1847 II; Tullut Tob. 5.9.1847; Lähetetty Irkutskiin 12.9.47; 1848 AD pag 12; Tob. 1848 I: ei tietoa Irkutskista; 1849 AD pag 202: ei tietoa Irkutskista.

Wigihadt Gustaf Simonp. Eura
Sen oik.os. Da 19/1828; Renki; Tuomittu kuolemaan murhasta ja luk. rikoksista; Rang. muutettiin pakkotyöksi Sip. kaiv.; Anoi Sip. rang. muuttamista pakkotyöksi Suomessa - ei suostuttu; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilmoitti 4.2.30, että W. kuljetettu 1829 alueen kautta ja pyytää korvausta; VSV 1828-104; 1829-59.

Vihko Joakim Viipuri vankil.
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Tuom. rikok. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 27.6./9.7.67; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74; Wiborgs Tidning 14.11.1874 n:o 134: Saatiin kiinni Viipurissa keväällä 1874 ja lähetettiin takaisin Sip.

Vihoin Aleksander Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1884/227 (191, 101); KKK 45/1881, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui 22.1.1884; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.2.1884; 227-1884.

Vihtori Heikinpoika Kalvola
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Käkisalmen kuritushuon.; VSV 1880/227 (220, 159); KKK 45/1881, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1880; Ministerivaltiosiht. esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 14/26.3.1880.

Viinanen Olavi Heikinpoika Parikkala, Tyrjä
Sen. oik.os. 1886 Da 119; Tal.p.; Tuom. kuol. tuntemattoman miehen taposta 20.8.1884; Rang. muut. p.työ Sip.

Viitala Kalle Matinp. Säkylä, Iso-Säkylä Vrt. Peltomaa, H.
Sen. oik.os. 1847 Da 42; Torppari; Tuomittu loinen Matti Matinp. taposta 18.1.1841 yhdessä Heikki Heikinp. Peltomaan kanssa kuolemaan; Ranf. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 29.7./10.8.47.

Viitanen Abraham Oulun lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1874/174 (344, 216); KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 13.2.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.3./6.4.1874.

Viitanen August Heikinpoika Oulun lääni
Sen. oik.os. 1875 Da 97; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1875/174 (783, 449); KKK 9/1862, 20; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.4.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 14/26.6.1875.

Viitanen Henrik Pulkkila
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu rikoksista elink. Turun rang.vank.; VSV 1884/227 (227, 151); KKK 45/1881, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 4.2.1884; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 29.2./12.3.1884; 227-1884.

Viitasalo eli Tuurila Matti Erkinpoika Isokyrö, Lehmäjoki
Sen. oik.os. 1839 Da 30; Torpparinp.; Tuomittu 24.3.1833 tapahtuneen talollinen Kustaa Kustaanp. Yliluoman taposta tunnustusvankeuteen Viaporiin 24.2.1834; Tunnusti tapon 1838 ja tuomittiin kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu.

Vik Jaakko Jaakonp. Laihia, Käyppälä
Sen. oik.os. 1862 Da 71; Tal.p.; Tuom. kuol. tal.p. Mikko Heikinp. Filppulan taposta; Rang. muut. p-työ Sip.; Sen. oik.os. 1865 AD pag 213; Irkutsk 1864 I; Keis. päät. 10 v. p-työ; Tullut Irkutskin suolakeit. 23.3.1864.

Wik Jaakko. Ikä: 21 ½ Laihia
Talollisen poika; Taposta raip., kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 22.8.1862; Lut., ei käsityö, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa 7.10.1862.

Vikberg Johan Johansson
Sen. oik.os. 1851 Da 50; Tuom. vark. elink. Viaporiin; Siirt. Sip.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 11/23.4.51.

Wikman Aleksander Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu irtolaisuudesta L:rannan ojennuslait.; VSV 1884/227 (191, 101); KKK 45/1881, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui 22.1.1884; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.9.1884; 227-1884.

Vikman Daniel Fredrik Trast Turku. Ikä: 40
Tuom. irt. Siirt. Sip.; KKK 7/1858, 40; Viip. lähtö 3.10.1859; 1860 AD pag; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 10.11.1860-.

Wikman Jakob Johan Karjalohja, Suurniemen talo. Ikä: 32
Torpparinp.; Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta eliniäksi linnavankeuteen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1855, Sen. oik.os. 1855 Da 59; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Saledelskin kunnassa 28.12.56-; 1865 AD pag 512; Jenisei 65 I; Kuollut 39-vuotiaana 1865; VSV vuosi 1855 akti 203 (1845, 607).

Viksten Jonas Albinus Helsinki
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Tuom. H:linnaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 5/17.1.70.

Wikström Adolf Johan Helsinki. Ikä: 40
Sen. oik.os. 1850 Da 48, Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elink. Viaporiin, jonne tuotu 11.12.1847; Rauhallinen, mutta kerran paennut; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs. ilmoitti keis. hyväk 19./31.12.1849; 1851 AD pag 382, Tob. 1850 II; 18.11.50 alkaen R.

Wikström Johan August Kemiö. Ikä: 25
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä syysk. 18565; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Wikström Otto August Mikkelin pitäjä. Ikä: 25
Tuomitu 3 varkaudesta ja 2 ryöstöstä 5 vuodeksi Kronoborgin linnaan; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 22.2.1855; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen ja esitti keisarille, joka sen hyväksyi 9./21.3.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 23.4./5.5.1855; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Tšasto-ostrovskin kunnassa 1.6.56-; VSV vuosi 1855 akti 203 (436, 99).

Vikt Johan Helsinki
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. kuol. taposta, murhapoltosta ym.; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa-ei suotu; KKK 9/1862, 52; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.5.66.

Wilander Matts
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu eliniäksi Mikkelin vank.; VSV 1879/184 (6, 205); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.12.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 10/22.3.1879.

Vilander Obadias Hermaninpoika Jämsä, Jaatila
Sen. oik.os. 1883 Da 113; Tuom. hevosvark. ja vanginkuljettaja Kaarlo Niklaksenp. taposta 14.7.1882; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 45/1881, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85.

Wild Johan Vampula. Ikä: 25
Ent. tarkampuja; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12./24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.9.1858.

Vilén Gustaf Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1867 Da 80; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 27.6./9.7.67.

Wilén Johan Turku
Sen. oik.os. 1886 Da 118; tuomittu rikoksista Turun rang.vank.; Anonut päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1886; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 31.5./12.6.1886; VSV 1886/220 (441, 445).

Wilén Karl Vilhelminpoika Loviisa
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista Turun kuritushuon.; VSV 1873/203 (1290, 564); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.6.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 15/27.8.1873.

Vilenisu Johan Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68.

Wilenius Ernst Wilhelm Rauma
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista Turun kuritushuon.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaisiksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 20.6.1873; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 15./27.8.1873; VSV 1873/203 (1290, 564); KKK 9/1862, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 4.716.11.74.

Wilenius Henrik Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu Hämeen kuvernöörin päätöksellä 28.12.1872 irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1873/203 (630, 500); KKK 9/1862, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 22.3.1873; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 24.7./5.8.1873.

Wilenius Severin Gustaf Tampere
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; VSV 1883/202 (572, 324); KKK 45/1881, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.1.84; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 4/16.5.1883; 202-1883.

Vilhelm Adaminp. Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Mikkelin lääninvank.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.5.1873; Mvs. esitti keisarille, joka hyväksyi sen 2./14.8.1873; VSV 1873/203 (1191, 526); KKK 9/1862, 31; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74.

Wilhelm Annanpoika. Ikä: 16 Hartola
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Wilhelm Henrikinp. Laitila, Kovion kylä. Ikä: 37
Renki; Vangittu ja tuomittu Turun ja Porin läänissä renkisopimuksen laiminlyönnistä 15.5.1859 Kronoborgin linnaan siksi ajaksi, kunnes hallitus on asian käsitellyt; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.7.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 65; KKK 7/1858; Viip. lähtö 3.10.1859; Keis. päät. 1./13.8.1859; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 10.11.60-; VSV vuosi 1859 akti 307 (1596, 681).

Vilhelmina Adamintr. Kullaa (Ulvila)
Sen. oik.os. 1851 Da 51; Piika; Tuomittu kuolemaan lapsenmurhasta; Rang. muut. p-työ Sip.; Anoia rmoa 1852 - ei suotu; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 5./17.6.52; 1862 AD pag 81; Transbaik. 60, 27; Nertšinskissä Aleksandrovskin tehtaassa 4.7.54-.

Vilhelmina Juhantytär Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. murhapoltosta elink. L:rantaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 29; Ilm. Viip. lähdöstä 2/14.7.68.

Vilhelmina Marian eli Kristiinantytär. Ikä: 23 Luopioinen, Hämeen lääni
Sen. oik.os. 1876 Da 98; Tuomittu rikoksista L:rannan kehruuhuon. lapsenmurhasta 7 v; VSV 1876/228 (414, 239); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip ja sen. suostui, H:ki 15.2.1876; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 20.3./1.4.1876.

Vilhelmina Matintytär Korpilahti, Oittila
Sen. oik.os. 1886 Da 119; Piika; Tuom. kuol. poikansa Aleksin taposta 14.12.1885; Rang. muut. p.työ Sip.

Vilho Antinpoika
Sen. oik.os. 1870 Da 86; Tuom. rikoks. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip

Vilho Fredrikinpoika Kuhmoinen
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Mikkelin vank.; VSV 1879/184 (2233, 930); KKK 45/1881, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.11.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 21.12.1879/2.1.1880.

Vilho Juhanp. Rymättylä, Kurala
Sen. oik.os. 1888 Da 122; Renki; Tuom. kuol. murhasta, ryöstöstä ja murhapoltosta 1.11.1886; Rang. muut. p-työ Sip.

Vilho Juhanp. Turun ja Porin lääni
Tuom. siirt. Sip.; KKK 45/1881, 25; Ilm. Viip. lähdöstä 17./29.1.84.

Vilho Toivonp. Korpilahti, Murame Vrt. Emanuel Samuelinp.
Sen. oik.os. 1844 Da 37; Renki; Tuomittu Paanajärveltä kotoisin olevan laukuryssän Jeremias Samuelinp. ryöstöstä ja törkeästä pahoinpitelystä yhdessä Emanuel Samuelinp. kanssa 10.11.1843 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 29.11./11.12.44; Oik.os. 1848 AD pag 237; Irkutsk 1847 II; Selengin suolakeit.; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen suolakiet.; 1851 AD pag 382; Irkutsk 1850 II: siirtynyt ortodoksiseen uskoon ja nimi nyt Roman Bogdanov; 1852 AD pag 402; irkutsk 1851 I: edelleen suolakeit.; 1853: edelleen suolakeit.; 1855 AD pag 24: siirretty Nertšinskin kaivokseen 31.12.53.

Wilhunen Kristiina Juhantytär Joroinen, Häyrilä
Sen. oik.os. 1864 Da 74; Tuomittu 12.11.1863 irtolaisuudesta 2 v. L:rannan kehruuhuon.; VSV 1864/263; Anoi pästä Sip. ja sen. suostui 12.12.1863; Ilm. keis. hyväk. 22.2./5.3.1864; 1865 AD pag 512; Jenisei 65 I, 36; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 22.4.65-.

Viljakainen Daniel Adaminpoika Viipurin pitäjä
Tuomittu Viipurin läänin kuvernöörin päätöksellä 14.5.1855 toistuvasta irtolaisuudesta 2 vuodeksi Viipurin ojennuslaitokseen; Jättänyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 10.7.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 29.7./10.8.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; VSV vuosi 1855 akti 203 (1633, 572).

Viljakainen Filip Heikinpoika Viipuri
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 46; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Wilkki David Toivonpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Tuomittu varkauksista elinkaudeksi Käkisalmen vankilaan; VSV 1873/203 (1272, 530); KKK 9/1862, 27; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 29.5.1873; Mvs esitti keisarille, joka hyväksyi sen 2/14.8.1873.

Willberg (Wilhelm) Gustaf. Ikä: 35 Lohja
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16/28.1.1859.

Willberg Gustaf. Ikä: 22 Hämeenlinna
Ent. kaartilainen; Tuomittu irstaudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.7./7.8.1858; VSV 1858/386 (1549, 749); Sen. oik.os. 1858 Da 63.

Willberg Karl Gustaf. Ikä: 34
Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta ja murrosta 5 vuodeksi pakkotyöhön Saimaan kanavalle; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 21.8.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 31.1./12.2.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 8.2.57-; 1861 AD pag 180; Jenisei 60 II; Naimisiin Anna Matintr. kanssa; VSV vuosi 1855 akti 203 (2107, 785).

Ville Juhanp. Pöytyä
Sen. oik.os. 1883 Da 112; Tuomittu rikoksista Turun rangaistusvank.; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1883; Mvs. ilmoitti keis. hyväk. 4./16.5.1883; VSV 1883/202 (572, 324).

Ville Kaarlonpoika Hattula
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista elink. Turun k.huon.; VSV 1885/200 (197, 110); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1885; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 15/27.2.1885; 200-1885.

Villgren Matts Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. vark. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 41; Ilm. Viip. lähdöstä 2./14.7.68.

Willman Johan Niklas Jämsä
Sen. oik.os. 1886 Da 118; Tuomittu rikoksista Turun rang.vank.; VSV 1886/220 (441, 445); Anonut päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 17.2.1886; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 31.5./12.6.1886; 220-1886.

Villman Karl Nimrod Vihti
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Torppari; Tuom. kuol. torp. Juha Matinp. Satolan taposta 4.7.1861; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 9/1862; Ilm. Viip. lähdöstä 23.7./4.8.62.

Willman Wilhelmina Mikkelin lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 89; Tuomittu irtolaisuudesta Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; VSV 1871/145 (1226, 512); KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 1.4.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 18.7.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.8.1871.

Vilponen Juho Henrikinp. Ylistaro, Kaukola
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Renki; Tuomittu stm. Jakob Prafverinin taposta ja ryöstöstä 28.5.1849 yhdessä M. Haapojan ja E. Äriväisen kanssa kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 1./13.5.50; 1850 AD pag 396; Tob. 1850 I; Viip. 1./13.50; 1851 AD pag 383; Tob. 1850 II, 23; Tob. 18.12.50.

Vilppu eli Dufva Herman Antinpoika Isokyrö, vankil.
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 42; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.1.69.

Vimpari Maria Lyydia. Ikä: 26 Oulu
Tuomittu irtolaisuudesta 2 v Turun kehruuhuon.; VSV 1877/164 (745, 545); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.3.1877; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 15/27.9.1877.

Wing eli Nylund Maria. Ikä: 25 Vöyri
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu lapsenmurhasta 7 v L:rannan kehruuhuon.; VSV 1877/164 (282, 131); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 18.1.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.2./9.3.1877.

Vinnari (Vinkari) Tuomas
Sen. oik.os. 1851 Da 51; Tuomittu vark. elink. Viaporiin; Siirt. Sip.; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 24.9./6.10.51; 1854 AD pag 123, Tob. 1852 I; 4.6.52 -> R.

Winnari Antti Adaminpoika. Ikä: 46 Säkkijärvi
Tuomittu 4-kertaisesta varkaudesta elinkautiseen pakkotyöhön Kronoborgin linnaan; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 22.2.1855; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen ja esitti keisarille, joka sen hyväksyi 9/21.3.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 23.4./5.5.1855; VSV vuosi 1855 akti 203 (436, 99).

Vinnilä Arndt Erkinpoika Padasjoki
Sen. oik.os. 1879 Da 105; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1879/184 (1066, 618); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.5.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 28.7./9.8.1879.

Winqvist Olof Oulu. Ikä: 45
Työmies; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Krasnojarskin alueen Saledevskin kunnassa 8.2.57-; VSV vuosi 1855 akti 203 (2222, 785).

Vinter Charlotta Turku
Sen. oik.os. 1854 Da 56; Tuomittu irtolaisuudesta 3.11.1853 ½ v. Turun kehruuh.; Anoi päästä siirt. Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 26.2./10.3.54.

Vinter Karl Turku Vrt. Maria Lovisa Fredrikintr.
Sen. oik.os. 1873 Da 93; Renki; Tuom. kuol. yhdessä Maria Lovisa Fredrikintr. kanssa tms. Johan Eriksson Bomanin murhasta; Rang. muut. p-työ Sip.; KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.11.74.

Winter Lovisa Fredrikintytär Laitila. Ikä: 20
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu irtolaisuudesta vähintään ½ vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 28.2.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.6./8.7.1861; VSV 1861/273 (425, 485); KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 18./30.11.61.

Vinter Matti Antinpoika Kauhava, Alakylä
Sen. oik.os. 1851 Da 50; Renki; Tuomittu kuolemaan tal.p. Vilho Iisakinp. Eskolan taposta Pukkilan talossa 20.8.1850; Rang. muut. pakkotyö Sip.; Anoi armoa - ei suostuttu; KKK 66/1850; Ilm. Viip. luov. 5/17.12.51.

Wiritys Juho Jaakko Kälviä. Ikä: 27
Torppari; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 433; Jenisei 58 II; Krasnojarskin alueen Pogoretskin kunnassa 11.1.57-; 1865 AD pag 512; Jenisei 65 I; Kuollut 34-vuotiaana 1865; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Virkki Juha Tuomaanpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1867 Da 81; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 4.1.68.

Wirkkunen Agneta Oulu. Ikä: 30
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu varkaudesta 3 vuodeksi Lappeenrannan ojennuslait.; VSV 1861/273 (2146, 862); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 1.11.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.12.1861; 1864 AD pag 252; Jenisei 63 II; Minusinskin alueen Šušenskin kunnassa 9.8.63-.

Wirkkunen Jaakko. Ikä: 27 Oulu
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 5.9.1857; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 30.11./12.12.1857; VSV 1857 akti 331 (2272, 1020); Sen. oik.os. 1857 Da 61; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./7.4.1858.

Wirman Edla Sofia. Ikä: 28 Hämeenlinna
Sen. oik.os. 1880 Da 106; Tuomittu irtolaisuudesta Turun kehruuhuon.; VSV 1880/227 (558, 251); KKK 45/1881, 28; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.2.81; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.3.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 11/23.4.1880.

Wirolainen Johan Viipurin pitäjä
Sen. oik.os. 1881 Da 108; Tuomittu Turun kuritushuon.; VSV 1881/245 (747, 294); KKK 45/1881, 36; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 30.3.1881; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 5/17.5.1881; 245-1881.

Virolainen Matti Juhanpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1878 Da 103; Tuomittu irtolaisuudesta 1 v Viipurin ojennuslait.; VSV 1878/169 (931, 441); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 9.5.1878; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 16/28.6.1878.

Vironen Elias Matinpoika. Ikä: 33 Pihtipudas kpli
Loinen; Metsänvartija Henrik Juhaninp. Raatikaisen taposta 28 päivää vesileipävankeutta ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 1.4.1874; Puuseppä, ei seuraa, virsikirja, Uusi Test., Vaasassa 20.7.1874.

Vironen Elias Matinpoika Pihtipudas, Elimäjärvi
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Loinen; Tuom. kuol. metsänvartija Heikki Juhanp. Raatikaisen taposta 18.3.1873; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa - ei suotu; KKK 9/1862, 33; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74.

Wit Anders Mattsson. Ikä: 40 ½ Pietarsaaren pitäjä, Purmon kpli
Talollinen; Taposta 28 päivää vesileipävankeutta, kirkkorang. ja loppuiäksi Sip. kaiv. keis. päät. 29.10.1861 ja 31.1.1862; Lut., ei käsityö, vaimo ja lapset ei seuraa, Vaasassa 24.3.1862.

Vit Anders Mattsson Purmo, Nederpurmo
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tal.; Tuom. kuol. tal. Jonas Mattsson Sundholmin taposta 29.12.1860; Rang. muut. p-työ Sip.; 1865 AD pag 213; Irkutsk 64 I, 41; Irkutskin suolakeit. 9.10.63-.

Vith Jakob Mattsson Pedersöre vankil.
Sen. oik.os. 1866 Da 79; Tuom. rikok. Kakolaan; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.4.67.

Wittman Frans Turku. Ikä: 26
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856, Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Vivolin Maria Gustava Pusula, Ahonpää
Sen. oik.os. 1865 Da 76; Piika; Tuom. kuol. lapsenmurhasta; Rang. muut. p.työ Sip.; Anoi armoa-ei suotu; KKK 9/1862, 26; Ilm. Viip. lähdöstä 17/29.7.65.

Volanen David Pekanp. Mäntyharju
Sen. oik.os. 1831/Da 32; Torppari; Tuomittu renki Matti Antinp. Honkasen murhasta 12.2.1830 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 18.2.33, että V. kuljetettu alueen läpi ja pyytää korvausta.

Volanen Jeremias Helganpoika. Ikä: 22 Mäntyharju
Sen. oik.os. 1866 Da 78; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.

Wulff Karl Gustaf H:gin pitäjä, Tikkurila Vrt. J. F. Nyberg ja K. V. Sundström
Sen. oik.os. 1857 Da 61; Rusthollari; Tuom. kuol. murhasta, taposta ja ryöstöstä yhdessä J. F. Nybergin ja K. V. Sundströmin kanssa; Rang. muut. p-työ Sip.; 1863 pag 89; Transbaik. 62 II, 31; Karan alueella jouluk. 1858-; EE 23/221 1894; P. E. Lindholmin paluukertomus: Stretingissä Amurjoella, * 1829, tullut Sip. 35 v. sitten; Vaimo ja lapset jäivät Helsinkiin; Uudelleen naimisissa kreik.kat. kanssa ja 2 poikaa; Asuu hienossa asunnossa - seinillä isot peilit ja öljymaalauksia; Palkka 120 ruplaa kuussa; Toimii veneveistämön rakennusmestarina; Melkein täysin unohtanut äidinkielensä.

Vuontisjärvi Olavi Olavinp. Enontekiö
Sen. oik.os. 1840 Da 31; Uudisasukas; Tuomittu tunturilappalainen Juha Niilonp. Palsan taposta 6.1.1839 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1841 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 55/34; Ilm. Viip. lähdöstä 28.3./9.4.1841; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I, 34; Lähtö Pietarista 28.4.1841; Permin kuv. ilmoittaa 23.5.1842 olevan työssä kuvernementin valtion viinapolttimossa; Oik.os. 1848 AD pag 366; Tob. 1847 II; Talitskin polttimon konttori ilmoitti 17.10.1847 kuollut † 26.8.1844.

Wuorenpää Juha Huittinen (vl). Ikä: 18
Tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 5 vuodeksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1858; VSV 1858/386 (1560, 811); Sen. oik.os. 1858 Da 63; KKK 7/1858; Ilm. Viip. lähdöstä 16./28.1.1859.

Wägg Abraham. Ikä: 25 Lohja, Nummen kpli
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 17.3.1858; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 12/24.4.1858; VSV 1858/386 (689, 376); Sen. oik.os. 1858 Da 62.

Vährström Karl Anders
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu varkaudesta 300 päiväksi pakkotyöhön; VSV 1874/174 (345, 217); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 13.2.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.3./6.4.1874.

Vähäjärvi Juha Henrik. Ikä: 25 Alatornio
Sen. oik.os. 1861 Da 69; Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi pakkotyöhön ja on parhaillaan ratatöissä; VSV 1861/273 (683, 485); KKK 7/1858, 27; Ilm. Viip. läh. 18/30.11.61; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 12.4.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.6./8.7.1861.

Väisänen Adam. Ikä: 32 Pielavesi
Sen. oik.os. 1885 Da 116; Tuomittu rikoksista H:gin kurit.huon. 3-kert. vark.; VSV 1885/200 (240, 142); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui 27.1.1885; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 1/13.3.1885; 200-1885.

Väisänen Eeva Kristiina Oulun lääni
Sen. oik.os. 1871 Da 89; Tuomittu irtolaisuudesta Lappeenrannan kehruuhuoneeseen; VSV 1871/145 (1226, 512); KKK 9/1862, 21; Ilm. Viip. lähdöstä 1.4.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 18.7.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19/31.8.1871.

Väisänen Eeva. Ikä: 30
1859 AD pag 433, Jenisei 58 ?; Tuom. irt. Pietarissa 20 raipaniskuun, mutta armahduksella 27.3.55 armahdettu ja lähetetty Sip.; Krasnojarskissa piikana 29.9.56 alk.; Mennyt naimisiin 9.10.57; Karkotettu Lagerströmin kanssa; 1860 AD pag 327, Jenisei 59 ?; Siirtynyt miehensä kanssa 25.11.59 Saledevskin kuntaan.

Väisänen Eeva
Sen. oik.os. 1869 Da 85; Tuom. irt. L:rantaan; Siirt. Sip.

Väisänen Elisabet. Ikä: 25 Pielavesi
Sen. oik.os. 1879 Da 104; Tuomittu murhapoltosta 9 v L:rannan kuritushuon.; VSV 1879/184 (206, 175); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 15.1.1879; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 2/14.3.1879.

Väisänen Juha Heikki Kiuruvesi
Sen. oik.os. 1875 Da 96; Tuomittu Turun rangaistusvank.; VSV 1875/174 (281, 223); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.10.75; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 19.1.1875; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 26.3./7.4.1875.

Väisänen Matti Juhanp.
Sen. oik.os. 1854 Da 57; Tuomittu rikoksista Viaporiin; Anoi päästä siirt. Sip., suostuttiin; KKK 39/1852; Ilm. Viip. luov. 12./24.4.55; 1859 AD pag 388; Jenisei 57 II; Atšinskin alueen Balhtinskin kunnassa 9.8.56-; 1859 AD pag 451; Jenisei 58 II; Kuollut 31.12.58.

Väkkärä Eeva Maria Mikkelin lääni, Ristiina
Sen. oik.os. 1872 Da 91; Tuomittu irtolaisuudesta Turun kehruuhuon.; VSV 1872/150 (1264, 585); KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 22.9./4.10.73; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 11.6.1872; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 3/15.10.1872.

Välimäki Juha Isak
Sen. oik.os. 1877 Da 100; Tuomittu elinkaudeksi Mikkelin vank.; VSV 1877/164 (569, 239); Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 5.3.1877; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 8/20.4.1877.

Välimäki Matti Oskari Pirkkala (Hämeenlinna)
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu rikoksista elinkaudeksi pakkotyöhön; VSV 1878/169 (63, 167); Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.12.1877; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 10./22.3.1878; US 15.7.91: Suutari Tomskissa.

Väntti Kristian Tuomaanpoika Viipurin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Tuom. irt. Viipuriin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 35; Ilm. Viip. lähdöstä 21.3./2.4.68.

Vänttinen Simo Fedorof. Ikä: 42 Suojärvi
Tuomittu varkauksista Viaporiin, jonne tuotu 4.4.1849; Kreik.katolinen; VSV 1849/159 (801); Anonut päästä Sip. ja kenr.k. suostui; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 19/31.12.1849.

Vänttinen Simon Fedoroff
Sen. oik.os. 1850 Da 48; Viapori elink.; Siirt.

Värn Jakob Oulun lääni
Sen. oik.os. 1874 Da 94; Tuomittu irtolaisuudesta 2 vuodeksi Luoston ojennuslait.; VSV 1874/174 (344, 216); KKK 9/1862, 22; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.11.74; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 13.2.1874; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 25.3./6.4.1874.

Väyrynen Elsa Kristiina. Ikä: 20 Kuopion lääni
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu irtolaisuudesta 1 vuodeksi Lappeenrannan ojennuslait.; VSV 1861/273 (2146, 862); KKK 9/1862, 19; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.62; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 1.11.1861; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 6/18.12.1861.

Wäyrynen Lauri. Ikä: 23
Tuomittu sotilaskarkuruudesta 2 vuodeksi Viaporiin; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne H:ki 30.6.1858; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.8.1858; VSV 1858/386 (1560, 811); Sen. oik.os. 1858 Da 6 B; KKK 62/1860 lähetetty Viipurista 22.10.1858, tullut Pietariin 4.11.58; Matkan aikana lähetetty Tjumenista Vipenskin viinapolttimolle, josta karkasi; Saatu kiinni ja lähetettiin Tob. kuvernementtiin.

Väänänen Antti Liperi Vrt. Malinen, Kaarlo
Sen. oik.os. 1842 Da 33; Tuomittu Elisabet Papusen murhasta 12.11.1835 yhdessä Kaarlo Malisen kanssa ensin tunnustusvank. ja sitten kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1843 armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu; KKK 44/42; Ilm. Viip. lähdöstä 19.4./1.5.42; Oik.os. 1847 AD pag 225; irkutsk 1846 II; Selengin suolakeittimö, josta karannut 28.6.1845, saatiin välittömästi kiinni, jatkaa työtään; 1849 AD pag 202; Irkutsk 1848 I: edelleen suolakeit., kastettu ortodoksiksi Guriem; 1850 AD 230; Irkutsk 1849 II: rangaistu 25.5.47 15 ruoskaniskulla ja polttomerkillä; Irkutsk 1850 I: edelleen suolakeit.; 1855 AD pag 24: siirretty Nertšinskin tehtaalle 1.12.53.

Väätämöinen Juho Henrik Mikkelin lääni
Vangittu ja tuomittu 3-kertaisesta varkaudesta 1853 Viaporiin pakkotyöhön eliniäksi; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip., senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 6.8.1856; Ministerivaltiosiht. esitti asian Moskovassa keisarille, joka hyväksyi sen 6./18.9.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 6./19.1.1857; 1859 AD pag 451; Jenisei 58 II; Minusinskin alueen Šušinskin kunnassa 8.7.58-; VSV vuosi 1856 akti 351 (2262, 866).


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]