Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Ylenius Adolf Turku. Ikä: 30
Sen. oik.os. 1868 Da 82; Kirvesmiehen oppipoika; Tuom. irt. H:linnaan; Siirt. Sip.

Yli-Härsilä Juha Henrik Lapua
Sen. oik.os. 1872 Da 90; Tuomittu Turun kuritushuon.; VSV 1871/145 (1693, 781); KKK 9/1862, 23; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.72; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 24.10.1871; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 11./23.12.1871; J. Granö 1893 s. 80: Asuu om-siirtolassa.

Ylihärsilä Juho Henrik Henrikinpoika. Ikä: 41
Suutari; Omasta toivomuksesta tuomittu pakkotöihin Sip. kaiv. keis. päät. 11.11.1890; Suutari ym., vaimo lähtee mukaan, puhuu suomea, ruotsia ja hiukan venäjää, Vaasassa 3.12.1890.

Ylijoki Fredrik Juhanp. Pöytyä
Sen. oik.os. 1885 Da 117; Tuom. 1866 4-kert. vark. elink. vank. ja siirt. Sip. 1868 Karannut ja saatu kiinni keisarikunnassa elok. 1883. Tuotu Turun ja Porin lääninvank. Lääkärin todistukseen viitaten anoi vapautusta. Suostuttiin, mutta jos rikkoo lakia, elink. kuritushuoneeseen.

Ylijoki Fredrik Turun ja Porin lääni
Sen. oik.os. 1868 Da 83; Tuom. elink. Mikkeliin; Siirt. Sip.; KKK 9/1862, 44; Ilm. Viip. lähdöstä 4./16.1.69.

Ylijoki Heikki Heikinp. Pöytyä
Sen. oik.os. 1878 Da 102; Tuomittu rikoksista pakkotyöhön; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. suostui, H:ki 10.12.1877; Mvs. esitti asian keisarille, ja ilmoitti hyväk. 10./22.3.1878; VSV 1878/169 (63, 167).

Ylijyrä Salomon Vaasan lääni
Sen. oik.os. 1884 Da 114; Tuomittu irtolaisuudesta 2 v Mikkelin vank.; VSV 1884/227 (527, 329); KKK 45/1881, 30; Ilm. Viip. lähdöstä 15/27.1.85; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 26.3.1884; Mvs ilmoitti keis. hyväk. 1/13.5.1884; 227-1884.

Ylikangas Jaakko Yrjönpoika. Ikä: 52 Raahe
Irtolainen; Vangittu ja tuomittu irtolaisuudesta Kronoborgin linnaan määräämättömäksi ajaksi eli vähintään ½ vuodeksi; Tehnyt sen. anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 3.5.1859; Sen. oik.os. 1859 Da 64; Keis. päät. 30.5./11.6.1859; VSV vuosi 1859 akti 307 (966, 485).

Yli-Kyröläinen Henrik Matinp. Loimaa, Mellilä
Sen. oik.os. 1831/Da 22; Rusthollari; Tuomittu vaimonsa Valpuri Juhantyttären taposta 5.9.1830 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Anoi 1832 armoa Sip. rang - ei suostuttu; Raipparangaistus korvattiin 28 p. vesileipävankeudella; KKK 152/1827; Nižgorin kuv. ilm. 18.2.33, että Y. kuljetettu alueen läpi 1832 ja pyytää korvausta.

Yli-Loukko eli Rajala Juha Kustaa Kustaanpoika Nurmo
Sen. oik.os. 1852 Da 59; Torpparin vävy.; Tuomittu kälynsä, renki Matti Jaakonp. Rajalan eli Ala-Loukon taposta 6.4.1852 kuolemaan; Rang. muutettu pakkotyö Sip.; Nuoruuden ja heikkouden tähden säästettiin raipoilta; Anoi armoa Sip. rangaistuksesta - ei suostuttu.

Yllengren Hans Henrik Pori. Ikä: 28
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Hämeenlinnan ojennuslaitokseen, ollut jo Saimaan kanavalla; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 7.9.1855; Ministerivaltiosiht. yhtyi sen. kantaan - esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 9./21.11.1855; Sen. oik.os. 1855 Da 59; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 19./31.1.1856; 1859 AD pag 451; Jenisei 58 II; Krasnojarskin alueen Pogorelskin kunnassa 11.1.57-; VSV vuosi 1855 akti 203 (2227, 785).

Yrjänä eli Hankaanperä Juha Kärsämäki
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Tuomittu taposta Turun kurit.; VSV 1880/227 (1402, 711); KKK 45/1881, 34; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82; Tehnyt anomuksen päästä Sip. ja sen. suostui, H:ki 12.6.1880; Mvs esitti asian keisarille ja ilmoitti hyväk. 19/31.10.1880.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]