Karkotetut suomalaiset Siperiassa autonomian aikana


Luettelo Siperiaan karkotetuista rikollisista ja irtolaisista autonomian aikana perustuu fil. tri Alpo Juntusen väitöskirjan tutkimuskortistoon. Siihen on koottu tiedot karkotetuista vankiloiden, senaatin oikeusosaston, kenraalikuvernöörin ja ministerivaltiosihteerin arkistoista. Jokaisesta karkotetusta on tehty oma korttinsa, johon on kirjattu häntä koskevat tiedot. Luetteloon on tallennettu kaikki korteissa esiintyvät tiedot. Kortisto on vuonna 2003 sijoitettu Turun maakunta-arkistoon.

Taustatietoa karkotuksesta ja karkotettujen elämästä Siperiassa löytyy fil. tri Alpo Juntusen julkaistusta väitöskirjasta Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa. Suomen vankeinhoidon historiaa, osa 3. 1983, 210 s. ISBN 951-46-6712-3. Myös julkaistu sarjassa Siirtolaisuustutkimuksia A 10. 1983, 210 s. ISBN: 951-9266-22-4.

Käytetyt lyhenteet: AD = anomusdiaari; Da = päätöstaltio; EE = senaatin kirkollisasiaintoimituskunta; KKK = kenraalikuvernöörin kanslia; Mvs = ministerivaltiosihteeri; VSV = valtiosihteerinvirasto.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]

Zefanias Emil Ristonpoika Hauho, Tuittila
Sen. oik.os. 1880 Da 107; Loinen; Tuom. kuol. torp. Antti Salomonp. Utelan murhasta ja ryöstöstä 15.12.1879; Rang. muut. p.työ Sip.; KKK 45/1881, 50; Ilm. Viip. lähdöstä 13/25.1.82.

Zefanias Matinp. Lieto. Ikä: 24
Sen. oik.os. 1862 Da 70; Tuomittu palkollissop. laiminlyönnistä ja murtovarkaudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslait.; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla lähettämättä häntä sinne, H:ki 13.11.1861; Mvs. esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 19./31.12.1861; VSV 1861/273 (2278, 885); KKK 9/1862, 24; Ilm. Viip. lähdöstä 26.3./7.4.62.

Zenobia Fredrikintytär Pälkäne
Sen. oik.os. 1871 Da 88; Tuomittu 2-kertaisesta irtolaisuudesta 2 vuodeksi Turun kehruuhuoneeseen 14.11.1870; VSV 1871/145 (167, 118); KKK 9/1862, 32; Ilm. Viip. lähdöstä 1/13.9.71; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip. ja sen. katsoo, ettei ole mitään syytä olla päästämättä häntä sinne, H:ki 27.1.1871; Mvs esitti asian keisarille, joka hyväksyi sen 5/17.3.1871.

Zouroff eli Brännfors Aleksander. Ikä: 26 Vaasa
Tuomittu irtolaisuudesta määräämättömäksi ajaksi Kronoborgin ojennuslaitokseen; Tehnyt anomuksen päästä siirtolaiseksi Sip.; Senaatti käsitteli asiaa ja esitti edelleen 26.2.1856; Ministerivaltiosiht. hyväksyi anomuksen - esitti keisarille, joka hyväksyi sen 27.6./9.7.1856; Sen. oik.os. 1856 Da 60; KKK 76; Ilm. Viip. lähdöstä 4/16.9.1856; VSV vuosi 1856 akti 351 (521, 581).

Zweiberg Gustaf
KKK 44/42; ilm. Viip. lähdöstä; 26.6./8.7.43; Oik.os. 1847 AD pag 407; Tob. 1847 I 32; Käsityöläinen Hämeen läänistä; Tuom. kuol. taposta ja ryöstöstä Matti Pekanp.; Rang. muut. p.työ Sip.; Lähtö Viip. 26.6.43, Pietari 12.7.43, ei vielä Tob; Oik. os. 1848 AD pag 366; Tob. 1847 II ei saap.; Tob. 1848 I ei saap.; 1849 AD pag 202 ei saap.; 1850 AD pag 396 ei saap.


[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW Y Z Å Ä Ö ]