Vasabladets jul- och nyårshälsningar 1952


Hälsningarna publicerades i Vasabladet 23.11.1952. Endast små korrigeringar har gjorts i texten, främst gällande uppenbara felskrivningar av personnamn. Kommun- och byindelningen är samma som Vasabladet använt. Listor som publicerats i två tidningar har lagts ihop.

[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]


 

Bergö

Mrs och Mr Viktor R. West 523 E Tamarack st Ironwood Mich önskas en fridfull jul samt ett välsignelserikt gott nytt år av syskon med familjer Bergö, Malax, Mrs och Mr Matts West 36 Aurora Loc Ironwood Mich önskas en fridfull jul samt ett gott nytt år av Alarik West med familj Bergö Malax.

Mr Fred Vest 3404 8 ave V. Vancouver BC Canada tillönskas god jul och gott nytt år av fam. Arvid Söderholm Bergö.

Karl Nordling 304 East 24 ave Vancouver BC Canada tillönskas god jul och gott nytt år av familjerna Ester Åbonde, Verner Röj och Ivar Nylund Bergö.

Mr Emil Holmstrom 232 3rd ave Two Harbors Minn. USA tillönskas god jul och gott nytt år av familjerna Hulda Holmström, Ernst Holmström och Erik Granlund Bergö.

Familjen John Molander 2808 Fairview N Seattle 2 Wash. USA tillönskas en god jul och ett gott nytt år av familjen Hjalmar Molander Bergö.

Familjen William Johnson 1527 2nd st Marysville Wash. USA, Mrs Marie Stone 256 Elisworth st San Francisco Calif. USA, Mrs Hilda Swanson 1826 Nagle Pl Seattle 22 Wash. USA tillönskas en fridfull jul och ett välsignelserikt nytt år av familjerna Hjalmar Molander, Emil Söderlund och Edla Granlund Bergö.

Familjen Evert Palmer Box 16 Fågelsta Sverige tillönskas en fridfull jul och ett gott nytt år från Edla Granlund och familjen Hjalmar Molander Bergö.

God jul och gott nytt år tillönskas Mary och Gretel Söderholm Box 1241 Teg Umeå Sverige av fam. V. Söderholm Bergö.[ Bergö Björköby Hangö Jakobstad Jeppo Jurva Jyväskylä Kaskö Korsholm Korsnäs Kvevlax Lappfjärd Malax Maxmo Munsala Nykarleby Närpes Oravais Pedersöre Petalax Purmo Pörtom Replot Sideby Solf S:t Michel Sundom Tjöck Vasa Vörå Övermark ]