VERKKOPALVELUT

Isotammi

Isotammi on vapaaehtoisvoimin toteutettu Suomen Sukututkimusseuran verkkopalvelu. Taustalla toimivan kehitystyöryhmän tavoitteena on luoda verkkopalvelu, joka huomio suomalaisen sukututkimuksen erityispiirteet, ja jonka sisältämä tietovaranto on niin korkeatasoista, että sitä voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa ja historiallisessa tutkimuksessa. Isotammi-verkkopalvelu tarjoaa käyttäjilleen myös laatuohjeita, suosituksia ja työkaluja oman sukututkimusaineiston laadun nostoon.

Siirry Isotammeen


Palvelun tavoitteet

Isotammen päämäärä on suomalaisten sukututkijoiden yhteistyöllä koottu referenssitason tietokanta Suomeen liittyvistä sukusuhteista. Referenssitaso tarkoittaa sitä, että tiedot on perusteltu alkuperäislähteillä ja viittaukset niihin on kirjattu tutkimustietoihin hyvän tutkimuskäytännön periaatteita noudattaen. Lisäksi tietojen laatu on varmistettu auditoimalla ja mahdollistamalla vertaiskritiikki. 

Merkittävänä erona sukututkijoiden yleisesti käyttämiin kaupallisiin verkkopalveluihin Isotammea toteutetaan kotimaisin voimin, se nojaa itse avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja on täysin epäkaupallinen. Kaikki palvelun tiedot ovat Seuran omistuksessa ja hallinnassa. Kotimaisuus ja Seuran rooli tarkoittaa myös sitä, että palvelu huomioi suomalaisen sukututkimuksen erityispiirteet ja tietokannan sisältämää tietovarantoa voidaan hyödyntää yhteiskunnallisessa ja historiallisessa tutkimuksessa.  

Lue lisää WikitammestaYlläpito ja palaute

Isotammen ylläpidosta vastaa Isotammen kehitystyöryhmä, jolle osoitetaan havainnot, kommentit ja palaute Istotammeen liittyen. Isotammen käytössä ja mahdollisissa ongelmatilanteissa neuvoo työryhmän vetäjä Pekka Valta. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä

Opastusvideo: Isotammi

Alla olevalla videolla Isotammen kehitystyöryhmän vetäjä Pekka Valta kertoo Isotammesta verkkopalveluna ja sen ominaisuuksista. Lisää sukututkimuksen liittyviä opastusvideoita löydät Seuran YouTube-kanavalta.