GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Anteckningar i översikt om släkten Achander i Björneborg.

Hugo Lagström

Kommunionböckerna i Björneborg begynna år 1725. I staden bo då fyra familjer Achander, nämligen borgaren Johan Tomasson Achanders, stadskassören Tomas Tomasson Achanders, klockaren Henrik Mattsson Achanders och borgaren Henrik Mattsson Achanders. Kommunionböckerna meddela inga uppgifter om dessa personers inbördes släktskap, men då de uppträda som dopvittnen för varandras barn, är deras samhörighet uppenbar.

Borgaren Henrik Mattsson Achander bor hos sin fader borgaren Matts Mattsson Tiainen. J. W. RUUTH i Björneborgs stads historia, s. 488, meddelar, att stadskassören Tomas Tomasson Achander är son till borgaren i Björneborg Tomas Mårtensson, som även kallades Tiainen, vilket var släktens gamla namn. E. GRANIT-ILMONIEMI, Porin kauppiaita ja porvareita 1600-1880, s. 44, för sin del uppger, att borgaren Johan Tomasson Achander förut hetat Tiainen. Sålunda leda spåren för tre av de fyra familjerna Achander till den gamla borgarsläkten Tiainen.

GRANIT-ILMONIEMI, a. a., s. 40, upptager fyra borgare med namnet Tiainen. Han anser det sannolikt, att en borgare och smed i Björneborg vid namn Mårten är släktens stamfader och far till borgarna 1) Tomas och 2) Matts Mårtenssöner Tiainen.

1) Tomas Mårtensson Tiainen, borgare Björneborg, nämnes åren 1649-1688 och hans hustru Agnes 1651-1680. Såsom ovan omtalat hade han sonen Tomas, som blev stadskassör (se vidare under A). På grund av sin ålder och sitt patronymikon synes även borgaren Johan Tomasson Tiainen, senare Achander (se under B) vara son i denna familj.

2) Matts Mårtensson Tiainen, borgare i Björneborg, och hans hustru Gertrud Klemetsdotter nämnas år 1674. Deras söner synas vara klockaren Henrik Mattsson Achander (se under C) och borgaren Matts Mattsson Tiainen (se under D).

 

A.

Tomas Tomasson Tiainen eller Achander, f. ca. 1652, d. i Björneborg 15 dec. 1729, var borgare. I sitt andra gifte med Kerstin Mattsdotter, f. ca. 1667, d. i Björneborg 6 febr. 1748, hade han dottern Maria, f. i Björneborg 24 juli 1696, d. i Luvia 24 sept. 1760, gift med borgaren Matts Andersson Levander, som först bebodde svärfaderns gård Torgkvarteret, men sedan flyttade till Luvia, samt sonen

Johan Tomasson Achander, f. i Björneborg 4 juni 1703, reste i unga år till Stockholm, men återkom på 1740-talet till Björneborg från Euraåminne. Han blev borgare i staden och var stadsfiskal 1744-1750 samt dog i staden 4 maj 1751. Var gift 1:o med Maria Bergbom, och 2:o med Sofia Gustafsdotter, f. 3 mars 1700. Fyra barn äro kända, bland dem sönerna Gustaf, f. 14 dec. 1738, och Johan, f. 25 okt. 1743. Då de vuxit upp, försvunno de från staden.

 

B.

Johan Tomasson Tiainen, sedan Achander, f. ca. 1645, var borgare i Björneborg, där han dog 19 mars 1725. Gifte sig där (troligen andra gången) med Anna Simonsdotter Kari, dotter till borgaren Simon Tomasson Kari och Lisa Mattsdotter samt änka efter borgaren Klas Andersson. I kommunionböckerna upptages sonen

Tomas Johansson Achander, f. i Björneborg 14 nov. 1700, borgare i Björneborg, d. där 21 aug. 1767. Han gifte sig 1:o i Björneborg 31 maj 1732 med Brita Johansdotter, f. ca. 1676, d. i Björneborg 11 juni 1733, och 2:o i Björneborg 10 jan. 1734 med Anna Tomasdotter Cuplenius f. 7 okt. 1698, d. 9 dec. 1784, dotter till borgaren Tomas Tomasson Kupi eller Cuplenius och Anna Henriksdotter (Indrenius). I kommunionböckerna anträffas endast dottern i andra giftet Maria, f. i Björneborg 3 aug. 1734, d. 16 nov. 1796; gift 1:o med borgaren Johan Lönnmarck, f. 1 maj 1722, d. 15 juni 1764, och 2:o med borgaren Erik Wesslin, i hans första gifte, f. 1745. Mågarna bebodde i tur och ordning svärfaderns gård i Malmkvarteret.

 

C.

Henrik Mattsson Achander, f. ca. 1676, var klockare i Björneborg redan år 1707 och dog där 9 april 1750. Hans hustru Anna Andersdotter dog ca. 1740. Av klockarens 7 barn nådde följande två vuxen ålder: dottern Brita, f. i Björneborg 7 sept. 1718, d. 16 juli 1753, gift med borgaren Matts Jakobsson Carhelin, i hans första gifte, f. 2 febr. 1710, som sedan bodde i klockarens gård i Slottskvarteret, samt sonen Anders, f. i Björneborg 24 okt. 1721, student i Åbo 1743, magister 1751, satakundensarnas kurator och skolrektor i Tavastehus 1758, där han dog samma år.

 

D.

Matts Mattsson Tiainen, borgare i Björneborg, boende i Torgkvarteret, är jämte hustrun Kristina Persdotter antecknad i kommunionboken 1725-1730. Sonen

Henrik Mattsson Achander föddes i Björneborg 8 jan. 1697, blev borgare i Björneborg, bodde i Torgkvarteret och dog 16 nov. 1755. Han gifte sig 12 maj 1724 med Maria Tomasdotter från Torsnäs by i Björneborgs lfmg, f. 16 febr. 1700. Bland deras barn må nämnas dottern Maria, f. i Björneborg 10 juni 1725, gift med borgaren Anders Mattsson Rosenström, f. 30 nov. 1725, samt sonen

Henrik Henriksson Achander, f. i Björneborg 18 jan. 1727, borgare i Björneborg och bosatt i gården n:o 168 i Malmkvarteret, död 20 maj 1803. Av alla de många personerna med namnet Achander var han den enda, som stannade kvar i staden och fortsatte släkten där. Han var gift 1:o med Brita Johansdotter Ytter, f. 12 sept. 1724, d. 7 mars 1788, dotter till borgaren Johan Jöransson Ytter och Brita N. N., samt 2:o med Juliana Amnell, f. 6 sept. 1756, d. 1 juni 1808, dotter till tunnbindaren Jakob Amnell och Lisa Malmberg. Sex barn nådde vuxen ålder, bland dem sönerna Johan, f. 25 april 1755, borgare i Björneborg, gift med Maria Holfvendorf, f. 1 febr. 1759, d. 19 nov. 1809, vilka överlevdes av en dotter och två söner, samt den till åldern äldre

Henrik Achander, f. 4 maj 1753, vilken även blev borgare i Björneborg, där han dog på 1840-talet. I sitt gifte med Margareta Kristina Bergencrantz, f. 19 juli 1751, d. även på 1840-talet, dotter till löjtnanten Erik Bergencrantz och Maria Beata Garvolius, hade han två söner, näml. Karl Fredrik, f. 29 nov. 1786, d. 25 juli 1827, handelsborgare i Björneborg, som i sitt gifte med Katarina Margareta Ahlfors, f. 17 juni 1768, d. 14 dec. 1832, efterlämnade endast dottern Karolina Amalia, f. 5 jan. 1807, gift till annan ort, samt den i åldersföljd äldre

Gustaf Henrik Achander, f. i Björneborg 11 mars 1783 (så enligt kommunionböckerna, doplängdens uppgift 14 mars 1780 är oriktig), kapellan i Sikais, där han dog 10 juli 1851. I sitt gifte med Anna Kristina Bergelin, f. 1 nov. 1778, hade han bl.a. sönerna Karl Gabriel Achander, f. 27 nov. 1801, slutligen stadsfiskal och notarie i Kristinestad, d. där 15 maj 1837, samt

Amandus Amatus Achander, f. 12 dec. 1819, lärare vid lägre elementarskolan i Björneborg, död där 24 mars 1871. Hans son Axel Amandus Achander, f. 16 okt. 1847, blev kyrkoherde i Sysmä, där han dog 30 dec. 1918. Genom dennes son ingenjören Lennart Amandus Achander, f. 4 febr. 1879, har släkten fortlevat till våra dagar. Närmare uppgifter om de yngsta leden finnas i COLLIANDER, Suomen kirkon paimenmuisto, sp. 6-8.

LAGUS, Åbo akademis studentmatrikel, omnämner ytterligare tre satakundensiska studenter med namnet Achander. De torde alla tillhöra den här behandlade släkten.

 
Genos 18(1947), s. 57-59

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister