GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Jung

ARNE EKMAN

Den här publicerade finländska släkten Jung härstammar närmast från vinhandlaren i Stockholm Dominicus Jungh d. 1690, vars son Lars efter stora ofreden överflyttade till Åland; med hans sonsöner spreds släkten över till Finland. Försök att följa den bakåt i tiden eller att utforska dess förefintliga grenar i Sverige har icke gjorts. Uppgifterna om släkten har huvudsakligen hämtats ur Genealogiska samfundets i RA deponerade kyrkoboksavskrifter och kompletterats ur tillgängliga tryckta källor. Bidrag särskilt till släktens yngre led har beredvilligt lämnats av fröken Karin Blanquette och agronomen Tor L:son Jung (tab. 14.)

Den av O. Wanne i Liber scholae Wasensis (s. 159) nämnda hovrättsauskultanten i Vasa Karl Reinhold Jung f. 28.4.1810 har icke kunnat inpassas bland nedan upptagna Jungar, men emedan hans far, löjtnanten vid Österbottens regemente Lorentz Fredrik Jungh, var kommen från Stockholm, synes även han och hans ättlingar i Finland härstamma från samma släkt. Han tillhör uppenbarligen en sverigessvensk gren av släkten Jung.

 

Tab. 1

1. Lars Jungh f. 1686 eller 1687. Bruksskrivare, senare bokhållare på Ortala bruk i Väddö, Roslagen. Postuppsyningsman och tavernare i Eckerö 1724, postmästare 1739-49. Ägde två hemman i Djekneböle, Hammarland, som han upptog av öde. D. i Hammarland 20.3.1759. - Gift med Elisabet Alm f. 1688 d. i Eckerö 18.4.1767 och begr. 24.4. »fram uti Chor. emell. Altar o. Sacristie dörn», dotter till postuppsyningsmannen i Grisslehamn Abraham Alm.

II. Barn:

Birgitta d. före 1759. - Gift i Eckerö 11.5.1731 med postiljonen fältväbeln vid artilleriet i Stockholm Erik Lindqvist.

Katarina.

Magnus f. 1719, postiljon, d. 1765. Tab. 2.

Johan f. 21.11.1721, postmästare, d. 1801. Tab. 3.

Maria Elisabet f. i Väddö 13.8. eller 13.9.1724 d. i Eckerö 13.5.1742 och begr. 18.5. »fram i högCoret emellan Funten o. Altaret».

Lars f. 2.9.1727, uppsyningsman, d. 1771. Tab. 17.

Eriana f. 1731 d. i Borås 12.6.1771. - Gift med handlanden i Borås Johan Örnberg f. 28.2.1727 d. i Hammarland 1.6.1799.

 

Tab. 2

II. Magnus Jung (son till Lars Jungh, tab. 1) f. 1719. Postiljon åtminstone redan 1738, landsgevaldiger 1749. Ägde Djekneböle efter fadern från 1754. D. 1765. - Gift 1748 med Margareta Birgitta Bodin f. 8.12.1729 d. i Hammarland 29.11.1801, hennes mor var Greta Demin.

III. Barn:

Eriana f. 1749, förmodligen d. späd.

Abraham Dominikus f. 1751. Postskrivare 1775, biträde hos postinspektionen i Åbo 1790, postmästare där 1794, suspenderad och gjorde konkurs. D. i Åbo 30.8.1802.

Lars f. i Hammarland 4.10.1752. Kronofogde över Åland 1781, landskamrers titel 1788, bosatt på Tosarby i Sund. Lanträntmästare i Åbo 1801. D. där 3.7.1802. - Gift med Gustava Wallin f. i Jomala 23.9.1771 d. 1.8.1839, dotter till kyrkoherden i Kumlinge fil. mag. Israel Wallin och Kristina Fortelius.

Johan Magnus f. i Hammarland i febr. 1754. Student 1769, fil. mag. 1775, präst, sacr. min. adjunkt i Stockholm. D. där i jan. 1779.

Margareta Elisabet f. 13.3.1756 d. 1809. - Gift i Hammarland 20.9.1781 med distriktsläkaren, med. dr. Joachim Cronholm f. i Landskrona 8.6.1751 d. i Hammarland 23.7.1788.

Maria Ulrika f. 1759 d. i Hammarland 1793.

 

Tab. 3

II. Johan (Jean) Jung (son till Lars Jungh, tab. 1) f. 21.11.1721. Postmästare i Eckerö 1749, dykerikommissarie 1762, avsked ur postmästaretjänsten med pension 1780, erhöll patriotiska sällskapets guldmedalj för vaksamhet och driftig omsorg om posten 1782. D. i Eckerö 24.3.1801. - Gift i Eckerö 27.5.1747 med Maria Eriksdotter Svart d. 1788, »som af svårmodighet och sinnessvaghet dränckte sig i sjön nedanför Eckerö Post Contoir natten emellan 22 och 23 November, blef den 2 Dec: Christhederligen begrafv. på k:gården». - Hennes moder hette Kristina, som d. i Eckerö 5.9.1772 »hastigt d. ute på marck» 85 år gl.

III. Barn (f. i Eckerö):

Elisabet f. 26.5.1747. - Gift i Eckerö 7.4.1771 med handlanden i Raumo, dykerikommissarien Magnus Hult f. i Borås 1748 d. i Eckerö 31.1.1795 »gm. vådeligt fall i brygghus bränd på Eckerö Post Contoir»

Eriana f. 21.12.1748 d. 1783. - Gift i Eckerö 21.4.1773 med handlanden i Raumo Sven Häggberg (Högberg) f. 1746 d. 1822.

Maria f. 26.2.1750 d. i Eckerö 16.3. s. å.

Lars f. 24.7.1751 d. i Eckerö 6.8. s. å.

Rebecka f. 31.10.1752 d. i Eckerö 24.6.1760.

Katarina Maria f. 12.7.1756 d. i Hammarland 17.4.1836. - Gift i Eckerö 7.2.1793 med kronolänsmannen, likvidationskommissarien på Nävsby Olof Söderström f. 29.9.1759 d. i Hammarland 7.9.1840 i hans 2. gifte (tidigare gift med klockaredottern från Jomala Anna Elisabet Weckman).

Johan Erik f. 18.3.1759, postmästare, d. 1809. Tab. 4.

Karl Magnus f. 7.4.1762, kyrkoherde, d. 1827. Tab. 6.

 

Tab. 4

III. Johan Erik Jung (son till Johan Jung, tab. 3) f. i Eckerö 18.3.1759. Postmästare i Eckerö sedan 1801. D. där i fältsjukan 14.4.1809. - Gift i Eckerö 3.10.1794 med Katarina Ersdotter f. i Väddö 7.6.1758 d. i Eckerö 9.1.1837. Bosatt efter mannens död på Eckerö Storby No. 12.

Barn (f. i Eckerö):

Maria Katarina f. 7.6.1795 d. i Eckerö 5.6.1854. - Gift i Eckerö 13.11.1824 med hemmansägaren på Storby No. 18 Mathias Mattsson Ålenius f. i Eckerö 7.4.1795 d. »drunkn. i Ålands hav» 15.5.1857 i hans 1. gifte (omgift i Eckerö 13.1.1856 med kapellansänkan från Hammarland Sara Lovisa Hällsten).

Elisabet Charlotta f. 19.2.1797 d. i Eckerö 6.2.1882. - Gift i Eckerö 7.5.1819 med tulluppsyningsmannen Fredrik Fellman f. 28.5.1796 d. i Eckerö 14.5.1860.

Johan Abraham f. 21.11.1799, kollega, d. 1834. Tab. 5.

 

Tab. 5

IV. Johan Abraham Jung (son till Johan Erik Jung, tab. 4) f. i Eckerö 21.11.1799. Student 1818, prästvigd och pastorsadjunkt i Sagu 1822, kollega inferior vid trivialskolan i Björneborg 1824, i Åbo 1833. D. i Åbo 13.4.1834 och begr. 17.4. i St. Karins. - Gift i Sagu 25.5.1828 med Katarina Sofia Tillman f. i St. Bertils 21.3.1802 d. i Åbo 12.10.1885, dotter till kronofogden, assessorn Fredrik Wilhelm Tillman och Katarina Margareta Hedman.

V. Barn (f. i Björneborg):

Katarina Aurora Emilia f. 3.10.1828 d. i Åbo 19.3.1906.

Augusta Sofia Wilhelmina f. 19.8.1831 d. i Åbo 21.4.1900. - Gift 1857 med fabriksidkaren i Åbo Otto Wilhelm Bähr f. i Stockholm 1829.

 

Tab. 6

III. Karl Magnus Jung (son till Johan Jung, tab. 3) f. i Eckerö 7.4.1762. Student 1778, prästvigd och huspredikant hos översten Anders Leijonhielm 1788, bataljonspredikant vid Ehrenmalms frikår 1789, regementspräst där 1791, vid Arméns flottas Åbo eskader 1793, kyrkoherde i Lemland 1796, i Hammarland 1811, prost 1820. D. i Hammarland 31.10.1827. - Gift med Helena Katarina Sahlstedt f. 1773 d. i Jomala 25.4.1852, dotter till kaptenen Anders Erik Sahlstedt och hans 1. hustru Katarina Benedikta von Rajalin.

IV. Barn:

Karl Johan f. i Åbo 22.5.1794, tullförvaltare, d. 1855. Tab. 7.

Maria Katarina f. i Åbo 2.11.1795 d. i Kumo 10.2.1848. - Gift 1:o i Hammarland 21.6.1817 med 3:dje choralis i Åbo Karl Fredrik Mennander f. i St. Marie 18.8.1787 d. för egen hand i St. Marie 29.5.1827, 2:o 1831 med inspektorn på Kumo gård Frans Henrik von Knorring f. i Halikko 27.5.1789 d. i Orimattila 2.5.1839 i hans 2. gifte.

Anders Magnus f. i Lemland 18.2.1797, kapellan, d. 1849. Tab. 8.

Axel f. i Lemland 19.8.1799. Student 1818, prästvigd och pastorsadjunkt i Nagu 1821, i Korpo 1824. D. drunknade i Korpo 26.9.1824.

Karolina Wilhelmina f. i Lemland 9.8.1801 d. där 21.10. s. å.

Berndt Gustaf f. i Lemland 17.1.1803, militär, enl. släkttradition drunknad med brodern Axel i Korpo 26.9.1824 (ej i dödas bok).

Amalia f. i Lemland 14.2.1804 d. i Kristinestad 26.3.1883. - Gift i Hammarland 13.3.1831 med kapellanen i Närpes Karl Erik Bergman f. i Närpes 12.9.1805 d. där 2.11.1868.

Adolf f. i Lemland 22.2.1805 d. där 24.4.1806.

Karolina Matilda f. i Lemland 30.5.1807. - Gift i Hammarland 21.9.1826 med kaptenen Alexander Bulatoff-Wasiljeffskij.

Aurora Sofie f. i Lemland 14.3.1811 d. i Helsingfors 10.10.1892. - Gift i Hammarland 17.9.1830 med borgmästaren i Kristinestad Jonas Henrik Mennander f. i Lovisa 4.4.1806 d. i Kristinestad 1.3.1845.

Eufrosyne Helena f. i Hammarland 23.4.1814 d. i Åbo 24.12.1893. - Gift i Hammarland 31.7.1836 med kommissionslantmätaren Johan August Stadius f. i Halikko 20.9.1807 d. 9.1.1883.

 

Tab. 7

IV. Karl Johan Jung (son till Karl Magnus Jung, tab. 6) f. i Åbo 22.5.1794. Tjänstgjorde vid Allmänna revisionsrätten i Helsingfors, kopist 1825, sekreterare 1828, kanslist 1830. Tullförvaltare i Kaskö 1831, i Kristinestad 1833 och i Ekenäs 1839. D. i Ekenäs 28.5.1855. - Gift i Jomala 14.8.1827 med Maria Katarina Lagus f. i Vörå 11.9.1794 d. i Kivinebb 5.11.1875, dotter till kyrkoherden Gabriel Lagus och Maria Margareta Astrén.

V. Barn (f. i Helsingfors):

Hilda Karolina Matilda f. 13.10.1828. - Gift 5.6.1861 med med. dr. Gustav Adolf Gråberg.

Karl Gabriel f. 17.11.1830. Student 1847, fil. kand. 1853. D. i Ekenäs 4.2.1854.

 

Tab. 8

IV. Anders Magnus Jung (son till Karl Magnus Jung, tab. 6) f. i Lemland 18.2.1797. Student 1815, prästvigd och pastorsadjunkt i Hammarland 1818, i Sund 1824, curam gerens i Hammarland 1827, kapellanssubstitut i Eckerö 1828, 2. kapellan i Pargas 1831, kapellan i Larsmo 1838. D. i Larsmo 16.8.1849. - Gift i Hammarland 12.7.1825 med Margareta Sofie Westenius f. i Kajana 30.9.1805, dotter till tullförvaltaren i Kajana, senare i Eckerö Marsund Anders Westenius och Anna Margareta Forsström.

V. Barn:

Karl Albert f. i Hammarland 21.8.1826 d. i Pargas 26.2.1832.

Johan Viktor f. i Eckerö 4.4.1829 d. där 16.7.1830.

Amanda Sofia Helena f. i Eckerö 28.4.1831 d. i Helsingfors 7.9.1913. - Gift i Larsmo 26.10.1848 med sockneskrivaren i Pedersöre Anders Gustav Brunberg f. i Jakobstad 28.11.1822 d. i Pedersöre 24.1.1881.

Karl Magnus f. i Pargas 6.1.1834, handlande, d. 1882. Tab. 9.

Anders Emil f. i Pargas 19.4.1836 d. i Larsmo 17.10.1847.

Aurora Matilda f. i Pargas 27.8.1838 d. i Mariehamn 10.8.1906. - Gift 30.8.1856 med statsrådet Feodor Tschaplin f. i Tverska guv. Ryssland, 3.5.1832 d. i Helsingfors 22.3.1905.

Axel Gabriel f. i Larsmo 14.10.1840, kamrerare, d. 1895. Tab. 11.

Ida Margareta f. i Larsmo 1.7.1843 d. där 22.8.1851.

 

Tab. 9

V. Karl Magnus Jung (son till Anders Magnus Jung, tab. 8) f. i Pargas 6.1.1834. Besökt Jakobstads pedagogi 1846-49, handelsbokhållare, senare handlande i Gamlakarleby. D. i Gamlakarleby 16.9.1882. - Gift 1:o i Gamlakarleby 17.2.1856 med Maria Sofia Nordstedt f. i Gamlakarleby 22.7.1836 d. i Gamlakarleby 3.12.1861, dotter till skräddaremästaren Nils Nordstedt och Susanna Sofia Öster, 2:o i Gamlakarleby 8.3.1864 med Maria Sofia Nyström f. i Gamlakarleby 17.6.1838 d. 3.7.1897, dotter till logarvaren och rådmannen Otto Nyström och Maria Charlotta Nordström.

VI. Barn (f. i Gamlakarleby):

1. Hulda Sofia f. 18.5.1856, lärarinna, d. i Helsingfors 19.4.1914.

1. Karl Hugo f. 12.8.1858. Apotekselev i Gamlakarleby 1875, farmaceut 1879, provisor 1884, apotekare i Lappajärvi 1893, d. där 7.4.1909. - Gift i Haapavesi 6.3.1888 med Ellen Augusta Levonius f. 26.10.1858 d. i Helsingfors 21.12.1931, dotter till häradsskrivaren Konstantin Levonius och Charlotta Aejmelaeus.

1. Vera Aurora f. 12.6.1860 d. i Gamlakarleby 15.1.1861.

2. Otto Magnus f. 1.9.1864, provisor, d. 1896. Tab. 10.

2. Fritz Emil f. 5.11.1866, apotekare i Alajärvi, d. där 13.9.1920. - Gift i Lappajärvi 20.8.1900 med farmaceuten Ellen Jenny Kolis f. i Nyslott 16.3.1879 d. i Helsingfors 24.12.1952, dotter till handlanden Nikolaj Kolis och Jenny Hemilia Inberg.

2. Axel Emil f. 17.7.1869, järnvägsbokhållare.

2. Nelly Maria f. 17.1.1872. - Gift i Gamlakarleby 9.1.1896 med distriktsläkaren i Haapajärvi, med. lic. Johan Alfred Levonius f. i Haapavesi 14.1.1865 d. i Helsingfors 30.12.1921.

2. Ilma Maria f. 1874 d. s. å.

2. Rosa Charlotta f. 16.7.1877, kontorist.

 

Tab. 10

VI. OttO Magnus Jung (son till Karl Magnus Jung, tab. 9) f. i Gamlakarleby 1.9.1864. Genomgått 5 kl. i Normallyceum i Helsingfors 1881. Farmaceut. D. 1896. - Gift med Alva Häggman.

VII. Son:

Karl Erik f. 16.9.1896. Inträdde i 27. Preuss. jägarbataljonen 15.11.1915. D. i järnvägsolycka vid Osterkappeln (Hannover) 16.1.1918 och begr. i Osnabrück 23.1.

 

Tab. 11

V. Axel Gabriel Jung (son till Anders Magnus Jung, tab. 8) f. i Larsmo 14.10.1840. Kontorist hos Ph. U. Strengberg i Jakobstad, handlande därstädes. Kamrerare vid Städernas allmänna brandstodsförening i Helsingfors. D. i Helsingfors 19.2.1895. - Gift i Jakobstad 21.7.1867 med Sofia Augusta Brunberg f. i Jakobstad 23.5.1845 d. i Helsingfors 9.2.1938, dotter till rådmannen Karl Anton Brunberg och Sofia Elisabet Chydenius.

VI. Barn:

Bruno Lennart f. i Jakobstad 15.5.1868, aktuarie, d. 1925. Tab. 12.

Bertha Augusta f. i Jakobstad 28.5.1870 d. i Helsingfors 25.9.1948. - Gift i Helsingfors 11.10.1898 med bergsingenjören, industrirådet, verkställande direktören vid Finska Stenindustri AB Hugo Fritjof Blankett f. i Tavastehus 6.6.1872 d. i Helsingfors 22.6.1949.

Axel Bertel f. i Jakobstad 11.7.1872, arkitekt, d. 1946. Tab. 15.

Agda Elisabet f. i Jakobstad 19.8.1874, bankprokurist vid Fastighetsbanken i Finland AB.

Ines Maria f. i Jakobstad 20.9.1877 d. i Helsingfors 14.9.1929. - Gift i Helsingfors 4.4.1904 med ingenjören, verkställande direktören vid Städernas allmänna brandstodsförening Karl Bruno Brunberg f. i Uleåborg 29.4.1878 d. i Ekenäs 23.4.1951 i hans 1. gifte (omgift med sin svägerska, se nedan).

Walter Gabriel f. i Vasa 27.11.1879, arkitekt, d. 1946. Tab. 16.

Mildred Helena f. i Helsingfors 18.5.1886, musikpedagog, kontorist vid Städernas allmänna brandstodsförening. - Gift i Helsingfors 24.5.1931 med sin svåger Karl Bruno Brunberg (se ovan) i hans 2. gifte.

Martha Ingrid Sofia f. i Helsingfors 29.6.1892, kontorist vid Städernas allmänna brandstodsförening.

 

Tab. 12

VI. Bruno Lennart Jung (son till Axel Gabriel Jung, tab. 11) f. i Jakobstad 15.5.1868. Student från Svenska normallyceum 1888, praktikant vid postverket 1889, kameralexamen och kammarskrivare vid poststyrelsens räkenskapsavdelning 1892, registrator vid dess trafikavdelning 1893, aktuarie 1896, avsked på egen begäran 1918. Tjänstgjorde därefter vid Städernas allmänna brandstodsförening. D. i Helsingfors 22.3.1925. - Gift i Uleåborg 19.1.1897 med Anna Elisabet Halléen f. i Uleåborg 2.8.1876 d. i Helsingfors 19.7.1929, dotter till sjökaptenen Claes Alfred Halléen och Anna Mathilda Brunberg.

VII. Barn (f. i Helsingfors):

Astrid f. 28.8.1898. Genomgått Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, bedrivit studier vid Ateneum. Räknebiträde vid Väg- och vattenbyggnadsstyrelsens hydrografiska byrå 1920-44. - Gift i Helsingfors 4.9.1937 med speditören Helge Harald Torsten Åkerberg f. 29.8.1898.

Alf Lennart f. 12.12.1899, kamrerare, d. 1949. Tab. 13.

Signild f. 19.7.1901. Genomgått Svenska fruntimmersskolan i Helsingfors, bedrivit studier vid Ateneum. Ritare hos Finska Stenindustrin AB. - Gift i Helsingfors 21.7.1934 med musikern och dirigenten Gunnar Guido Granroth f. i Karis 10.8.1901.

Tor Lennart f. 2.3.1903, agronom. Tab. 14.

Svea f. 28.3.1907. - Gift i Helsingfors 13.9.1932 med lagerbiträdet Åke Fredrik Ask f. 19.5.1909.

 

Tab. 13

VII. Alf Lennart Jung (son till Bruno Lennart Jung, tab. 12) f. i Helsingfors 12.12.1899. Student från Svenska normallyceum 1919, ekonom från Högre svenska handelsläroverket. Tjänstgjort hos AB. Agros, kamrerare och avdelningschef för Finska Shell AB:s statistiska avdelning 1926. D. i Brändö villastad 19.7.1949. - Gift i Helsingfors 5.6.1926 med Svanhild Armida Ljungqvist f. i Helsingfors 5.3.1903, dotter till vågmästaren Karl Mikael Ljungqvist och Fanny Olivia Borg.

VIII. Barn:

Björn-Lennart Alfsson f. i Helsingfors 15.7.1927. Student från Brändö svenska samskola 1946, bedrivit studier i juridik vid Helsingfors universitet. Prokurist vid AB. Nordiska Föreningsbankens filial Glaspalatset.

Görel Maj-Britt Alfhild f. i Helsingfors 7.5.1931. - Gift i Helsingfors 24.3.1954 med Svenska undersåten Carl-Oskar Evert Rasmussen f. i stockholm 1.8.1931.

Gunvor Elisabeth f. i Lidköping 21.3.1940.

 

Tab. 14

VII. Tor Lennart Jung (son till Bruno Lennart Jung, tab. 12) f. i Helsingfors 2.3.1903. Student från Svenska Normallyceum 1922, agronom från Helsingfors universitet 1929, pro gradu 1936. Tjänstgjort vid lantbruksförsöksanstalten 1935-49, agronom i 29., 162. och 157. jordinlösningsnämnderna 1946-53. Busstationsföreståndare i Nykarleby 1953. - Gift i Helsingfors 23.2.1947 med Ingeborg Wilhelmine Emilie Blank f. i Helsingfors 21.5.1910, dotter till bankkamreraren Theodor Georg Blank och Iva Louise Kempper, föräldrarna härstamma fran Lübeck.

VIII. Barn:

Anna Louise Görvel f. i Helsingfors 23.11.1947.

Svea Torborg Elisabet f. i Nykarleby kkby 24.11.1950.

Lars Lennart Teodor f. i Helsingfors 22.4.1952.

 

Tab. 15

VI. Axel Bertel Jung (son till Axel Gabriel Jung, tab. 11) f. i Jakobstad 11.7.1872. Student 1891, arkitekt från Polytekniska institutet 1895, bedrivit konststudier i Berlin 1895-96. Delägare i arkitektbyrån Jung & Bomanson 1898-1913, stadsplanearkitekt i Helsingfors 1913-16, i Brändö villastad 1916-19, vid AB. Åbo Transitohamn och Åbo stad 1919-24, praktiserande arkitekt, stadsbyggare och delägare i arkitektbyrån Jung & Jung sedan 1925. Professor. D. i Helsingfors 12.5.1946. - Gift i Saltvik 5.1.1903 med Gundborg Hausen f. i Saltvik 8.5.1880 d. i Helsingfors 22.4.1950, dotter till possessionaten på Germundö Robert Magnus Hausen och Sofia Maria Magdalena Fagerlund.

VII. Barn (f. i Helsingfors):

Gunilla f. 8.3.1905. Elev vid de Pontska skolan 1913-19 och vid Heurlinska skolan i Åbo 1919-23, vid Åbo ritskola 1923-24. Dimitterad från Centralskolans för konstflit högre konstindustriella avdelning för grafisk konst 1928, bedrivit studier i Belgien. Ritare hos OY. Taito AB från 1931, medlem av konstindustriförbundet Ornamos styrelse sedan 1932. D. i Helsingfors 17.8.1939. - Gift i Brändö villastad 14.8.1938 med vicehäradshövdingen, stadsfogden Felix Åke Pircklén f. i Helsingfors 30.7.1902.

Gunlög f. 5.9.1906. Elev vid de Pontska skolan 1914-18 Brändö svenska samskola 1918-19 och Heurlinska skolan 1919-24. Dimitterad från Helsingfors Konservatorium, lärarinna i pianospel. - Gift i Helsingfors 10.6.1931 med sångläraren, kördirigenten Johannes Emil Johnsson f. i Geta 10.3.1901.

Gunvor f. 11.6.1909. Student från Läroverket för gossar och flickor 1928, avlagt lägre rättsexamen 1931. - Gift i Brändö villastad 10.8.1938 med direktören, svenska undersåten Torsten Wilhelm Lindewald f. i Helsingfors 10.9.1908.

Ingeborg f. 3.6.1911. Student från Läroverket för gossar och flickor 1930, medikalgymnast 1932, gymnastiklärarinna 1933.

Ingegerd f. 18.7.1913. Elev vid Åbo svenska samskola 1923-24, Brändö svenska samskola 1924-30, genomgått husmoderskurs å Högvalla 1932-33. Sjuksköterska. - Gift i Brändö villastad 22.3.1952 med arbetsstudiemannen Eric Osvald Forsberg f. i Helsingfors 16.1.1908.

Ingerid f. 24.3.1916. Bankkassörska. - Gift 16.9.1944 med busstrafikidkaren Vendel Gustaf Rosendahl f. i Saltvik 25.9.1912.

 

Tab. 16

VI. Walter Gabriel Jung (son till Axel Gabriel Jung, tab. 11) f. i Vasa 27.11.1879. Arkitekt från Polytekniska institutet 1902. Praktiserande arkitekt, delägare i arkitektbyrån Valter Jung, Emil Fabritius 1904-15, innehaft egen byrå 1915-24, delägare i arkitektbyrån Jung & Jung sedan 1925. D. i Helsingfors 9.2.1946. - Gift i Helsingfors 5.1.1904 med Märtha Elisabeth Masalin f. i Helsingfors 31.1.1882 d. i Helsingfors 16.11.1948, dotter till guvernören Gabriel Johan Masalin och Emilia Masalin.

VII. Barn (f. i Helsingfors):

Bo Gabriel f. 18.11.1904. Affärsman, innehaft anställningar i maskinbranschen. - Gift i Helsingfors 1:o 22.10.1927 med Doris Hildegard Blomberg f. i Helsingfors 22.12.1903 d. i Helsingfors 13.3.1931, äktenskapet upplöst 15.5.1930, 2:o 3.12.1938 med Runa Ingegerd Nordberg f. 4.10.1908 i hennes 2. gifte (tidigare gift med Runar Wiking Törnström d. 23.1.1937), äktenskapet upplöst 7.6.1946, 3:o 17.5.1954 med Ruth Maria Fredrika Bärlund f. 24.4.1912 i hennes 2. gifte (tidigare gift med Thor Henrik Erik Hasselberg).

Dora Elisabet f. 16.10.1906. Dimitterad från Centralskolans för konstflit textilavdelning 1932, varit verksam som teckningslärarinna vid Helsingfors stads yrkesskola för flickor. Medlem av styrelsen för Finska handarbetets vänner sedan 1944 och för Kostindustriförbundet Ornamo sedan 1946. Innehar eget konstväveri sedan 1932.

Brita Agneta f. 24.9.1908. Bedrivit studier vid Ateneum. - Gift i Helsingfors 14.1.1933 med vicehäradshövdingen, bitr. direktören Nils Olof Ehrnrooth f. i Helsingfors 31.3.1907.

Ulrika Emilia f. 6.6.1912. - Gift i Helsingfors 26.11.1948 med arkitekten Jarl Eklund f. i Kyrkslätt 20.2.1876 i hans 3. gifte.

Ebba Kristina f. 27.6.1922. Barnträdgårdslärarinna. Anställd vid Helsingfors sparbank.

 

Tab. 17

II. Lars Jung (son till Lars Jungh, tab. 1) f. 2.9.1727. Uppsyningsman, bonde på 1/2 Äppelö, Hammarland. D. försvunnen efter resa från Stockholm från sin jakt, som låg i hamn vid Västmyra båthus, Hammarland, 7.12.1771. - Gift med Kristina Sund f. 3.10.1725 d. ca. 1770.

III. Barn:

Elisabet f. 1749 d. s. å.

Rebecka f. 1751 d. 1764.

Eriana f. 1753. - Gift 1773 med bonden på Äppelö Berndt Berndtsson Holmström f. 1740 d. 19.2.1809.

Kristina Katarina f. 1763.

 
Genos 26(1955), s. 42-52

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1955 års register | Årgångsregister