GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Släkten Waselius i Österhotten

INGEBORG DYHR SYLVIN

En utredning av släkten Waselius i Österbotten, utförd av KARL HEDMAN, är publicerad i GSÅ VII (1923) s. 166-177. Tabell 6 är där något ofullständig. Vid genomgång av källmaterial i RA har kommit fram några fakta, som ger en fylligare bild av denna tabell.

Andreas Waselius dog i Oravais 15.4.1735, begraven i kyrkan 29.4. I längden för döda läses »- - - tienat här wid förs. i 30 åhr, saclan här ifrån åhr 1705». Åldern uppges vara 64 år 5 mån. 13 dgr; enligt detta är han född 2.11.1670. Födelselängder saknas för denna tid. - Hans första hustru, Maria Hansdotter, död i Oravais 15.3.1713 »37 åhr några dagar ringare». - Andreas Waselius ingick nytt gifte sannolikt under vistelsen i Sverige under stora ofreden. I den första mantalslängden för Oravais efter stora ofreden, år 1723,[1] förekommer han med hustru. Hon är Sophia Blix, född i Råneå ca 1671, död i Wasa 17.3.1749, 78 år, dotter till kh i Råneå Gulicius Blix och Catharina Samuelsdotter Rhen, och änka efter komminstern där Petrus P. Rockstadius, f. i Nätra 2.1.1665, död i Råneå 30.5.1710.[2]

Barn:

Maria,[1] f. ca 1696,[3] död i Mustasaari, Runsor 21.7.1746, 50 år. Gift i Oravais 1728 (närmare datum saknas) med sedermera gevaldigern Gustav Eliesson, då bosatt i Wasa, senare i Runsor. - Fotnoten GSÅ VII, s. 166 bortfaller således.

Johan, se GSÅ VII s. 170.

Carl, se GSÅ VII s. 170. Nämnd rådman i mtl. 1737.[4]

Carin, f. i Wasa 17.4.1705, död i Oravais 20.7. s.å., 13 v. 2 d.

Elisabetha (Lisken)45, f. i Oravais 19.4.1706. Gift i Wasa 30.10.1743 med Johan Andersson i Mustasaari, Runsor by. I vigsellängden kallad Johan Mattsson, men då dottern Maria föds 24/6 och dör 21/7 1744 går han under patronymikon Andersson. -

Catharina, f. i Oravais »om påska» 1709, död där 29.7. s.å., 13 v. 4 dgr.

Anna, f. i Oravais 3.4.1710, död där 17.4. s.å., 14 dgr.

I sitt första gifte hade Sophia Blix bl.a. dottern Catharina Rockstadia, f. i Råneå 29.1.1708.[2] Hon var 1:o gift med handlanden i Wasa Eric Hagman, f. ca 1701, som förekommer i Wasa mtl. med hustru fr.o.m. 1724,[6] och dör där 10.4.1753, 52 år gl; gift 2:o i Wasa 6.5.1755 med handelsmannen Hans Bergman, f. ca 1714, död i Wasa 7.2.1771, 57 år. Änkan förekommer i komm. boken 1784-89 med anteckningen »död», men dödsfallet icke påträffat i längden för döda. -

I tab. 5, Matts Waselius, förekommer en med frågetecken försedd dotter Elisabeth. Hon är identisk med Elisabetha i tab. 6, se ovan. Matts Waselius äktenskap var barnlöst, men paret hade en fosterdotter Magdalena Hammar.[7]

 

[1] RA 9270 fol. 189.

[2] BYGDÉN. Härnösands stifts herdaminne.

[3] Längd för födda saknas 1691-96.

[4] RA 9322 fol 4071.

[5] RA 9317 fol 2444.

[6] RA 9274 fol 310.

[7] Kommunionbok Wasa 1761-69.


Genos 33(1962), s. 71

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1962 års register | Årgångsregister