GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[Artikkelin loppu ]

Pieniä löytöjä - Små fynd

Heickell-suvut

Ilmo Heikinheimo

Vuoden 1931 Genos-aikakauskirjassa on sivuilla 32-33 lehtori Heikki Impivaaran kirjoitus »Heickell-suvun alkuperästä», missä kirjoittaja esittää sen tosiasian, että ne henkilöt, jotka meidän aikanamme kirjoittavat nimensä Heickell, eivät kuulu siihen Heikel - Heikinheimo -sukuun, joka on lähtöisin Oulunsuun kylän Heikkilän talosta, vaikka Tor Carpelanin teoksen »Finsk Biografisk Handbok» perusteella helposti saa asiasta väärän käsityksen. Siinä suhteessa Impivaara kuitenkin erehtyy, että hän olettaa melkein kaikkien Heickell-nimisten kuuluvan Hailuodosta lähtöisin olevaan sukuun. Hän sanoo lopuksi, että tämä suku yhä elää omalla nimellään tai Kuussaarena. Tämän johdosta voidaan todeta, että vuonna 1931 vielä oli elossa kaksi Hailuodon Heickell-sukuun kuuluvaa iäkästä Heickell-nimistä miestä, jotka molemmat olivat naimattomia, nimittäin Helsingin XII apteekin apteekkari Henrik Heickell (1867-1950) ja hänen veljensä kielenkääntäjä Nikolaj Heickell (1875-1941). Heidän isänsä oli kenraaliluutnantti Matts Henrik Heickell (1838-1905) ja isoisänsä Naantalin ja Raision kirkkoherra Carl Heickell (1797-1876). Kun näistä veljeksistä kauimmin elänyt apteekkari Henrik Heickell kuoli vuonna 1950, niin samalla tämä Hailuodon Heickell-suku sammui mieskannalta. Sensijaan varmaan on vielä elossa suvun naisjäsenten jälkeläisiä, ehkä paljonkin, sillä suvun naisten perheet ovat usein olleet hyvin monilapsisia. Kukaan Hailuodon Heickell-suvun jäsenistä ei ole ottanut nimeä Kuussaari, vaikka Impivaara niin luuli.

Ennenkuin tämä Hailuodon Heickell-suku sammui mieskannalta, oli siinä ehtinyt olla kaikkiaan 10 täysikasvuiseksi elänyttä mieshenkilöä, joista 5 oli naimattomia. Siihen kuului myös Petter Jakobinpoika Heickell -niminen nuorukainen (s. 1806), jota ei ole otettu mukaan täysikasvuisia miehiä laskettaessa, koska hän kuoli tapaturmaisesti 16-vuotiaana. Genealogia Sursillianin alkuperäinen laitos sanoo hänen olleen Oulun koulun konrehtorin luokan oppilas. Tämän teoksen uudistetussa laitoksessa on hänet kuitenkin ylennetty merikapteeniksi (N:o 2719), mitä voidaan pitää erehdyksenä, sillä merikapteeni ei mielestäni voi olla oikea titteli 16-vuotiaalle pojalle. Impivaara mainitsee myös muutamia sukuja, joihin suvun tyttäriä on naitu. Yhtenä nimenä on Björklund. Käsitykseni mukaan kuitenkin kauppias Alexander Heickell, jonka Sievissä 1870 syntynyt tytär Hilma Mathilda meni naimisiin telegraafipäällikkö Gustaf William Björklundin kanssa (Colliander 343), ei kuulunut Hailuodon Heickell-sukuun.

Suurin osa, eivät kuitenkaan kaikki, nykyään elävistä Heickell-nimisistä henkilöistä kuuluu sukuun, joka on lähtöisin Alatornion pitäjän Yliraumon kylästä. Tässä kylässä muutti vuoden 1807 vaiheilla talollisen poika Pekka Antinpoika (1776-1822) perheelliseksi tultuaan alkuperäisen Heikkuri-nimisestä kotitalostaan saman kylän Kuussaari-nimiseen taloon ja muodosti tällöin alkuperäisen kotitalonsa nimestä itselleen sukunimen Heikkel eli Heickell. Pekka Heikkelin eli Kuussaaren puoliso oli Maria Ollintytär Kummu (1778-1821), kotoisin Alatornion Arpelan kylästä. Tälle avioparille syntyi paljon lapsia, joista kuitenkin useimmat kuolivat pieninä. Aikuisiksi eli 2 poikaa ja 2 tytärtä, jotka yksi kerrallaan muuttivat Kemiin. Tyttäret ja heidän aviopuolisonsa olivat Anna Greta (s. 1798), 1. puoliso Juho Tiekso, 2. puoliso Matti Pattijoki, ja Kaarina (s. 1809), puoliso Pekka Kukko. Pojat olivat Pekka ja Antti. Nuorempi heistä Antti (s. 1813), muutti runsaan vuoden kuluttua Kemistä takaisin Alatorniolle kotitaloonsa, missä näyttää käyttäneen etupäässä Kuussaari -nimeä. Vanhempi pojista Pekka Heickell (s. 1811) oli aluksi perämies, sitten laivuri. Hän muutti vuonna 1853 perheineen Tornioon, missä kuoli vuonna 1873. Hänen lapsistaan eli aikuiseksi ainoastaan poika Petter Heickell (1843-1909), isänsä kaima. Tämän äiti oli isän toinen puoliso Kaisa Greta Kauppila (1817-1880). Petter Heickell oli ammatiltaan kauppias. Hänen puolisonsa oli Sofia Elisabet Bodin (1845-1919). Heillä oli 8 aikuiseksi elänyttä lasta, 5 poikaa ja 3 tytärtä. Pojat olivat faktori Johan Wilhelm Heickell (1866-1941, henkilötietoja teoksissa »Kuka kukin on» 1909 ja »Aikalaiskirja» 1920), Rantasalmen kirkkoherra, rovasti Pietari (Pekka) Harald Heickell (1868-1933), taidemaalari Artur Gabriel Heickell (1873-1958), veturinkuljettaja Aron Aleksius Heickell (1876-1957) ja konemestari Hugo Heickell (1881-1978). Tyttäret ja heidän aviomiehensä olivat Maria Pamela Heickell, puoliso merikapteeni Alfred Ekholm (miehen 3. avioliitto), Hilda Heickell, puoliso kamreeri Hjalmar Sarkkila ja Sofia Elisabet Heickell, puoliso ekonomi Gustav Bagge. Kaikilla tämän perheen jäsenillä Hugo Heickelliä lukuunottamatta on nykyään eläviä jälkeläisiä. Monet perheen miesjäsenten jälkeläisistä ovat ottaneet suvussa aikaisemmin käytetyn suomalaisen nimen Kuussaari.


Genos 52(1981), s. 65-67

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1981 hakemisto | Vuosikertahakemisto