GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Vanhan vaakunan muuntumisesta

Torvald T:son Hohenthal

Osoitin Genoksessa v. 1963 (s. 57-60), että majuri Claes Jacob Hohenthalin v. 1773 teettämässä sinetissä oleva vaakuna oli muunnos hänen äitinsä Beata Augusta von Warnerin suvun vaakunasta. Ihmettelin silloin miksi sinettikuviosta puuttui Warner-suvun vaakunaan kuuluva poikkipalkki. Heraldiikan asiantuntijat tilanomistaja Henrik Degerman ja taiteilija Carol Hedberg ovat myöhemmin esittäneet, että tämä tuskin johtui unohduksesta tai erehdyksestä vaan on tulkittava äidin vaakunan muuntamiseksi, »differentioinniksi». Claes Jacob Hohenthal näyttää siis luoneen itselleen ja jälkeläisilleen uuden sukuvaakunan, joka perustui hänen äitinsä sukuvaakunaan, mutta kuitenkin poikkesi siitä. Heraldikko Gösta von Numers kiinnitti lisäksi huomiota siihen, että Claes Jacob Hohenthal samalla kiersi kypärää niin, että se on ojennettu oikealle kuten yleensä porvarillisissa vaakunoissa eikä suoraan eteenpäin kuten aatelisissa.


Genos 52(1981), s. 67

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1981 hakemisto | Vuosikertahakemisto