GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Referat | Artikkelin loppu ]

Ruoveden seudun kuulutusveroluettelot

Matti J Kankaanpää, Virrat

Tutkittaessa sukuja 1700-luvulta joudutaan kirkonkirjojen lisäksi käyttämään monia muita lähteitä. Yksi tällainen lähderyhmä on niiden leimaverojen (charta sigillata) luettelo, joita avioliittoon kuulutetut maksoivat. Sukututkimusoppaissa näihin luetteloihin, joita on ainakin 1730- ja 1740-luvuilta, viitataan, mutta varsin vähän niistä on kirjoitettu. Seuraavassa olen ottanut tällaisen kuulutusluettelon Ruovedeltä v. 1739 lähemmin tarkasteltavakseni. Kirjoituksen loppuun olen liittänyt ne luettelot Ruovedeltä, jotka olen onnistunut lähteistä tavoittamaan.

Ruoveden kuulutusluettelo v:lta 1739 on seuraava:

"Specification öfwer Charta Sigilata medel som fallit af Ruowesi Sochn för efter följande brude pars lysning pro Anno 1739
Silf. mt
Soldaten Johan Witström och Pigan Maria ifrån Pajulax -   8
af drengen Anders Oloffsson och Pigan Margetha Jöransdot: if: - 16
Johan Philpula och Enckan Lisa Johansdåtter ifrån Ritoniemj - 16
Thomas Winicka och pigan Karin Hendrichsd:r ifrån Pafwela - 16
Såldaten Hendrich Frantzman och Pigan Marg: Joh.d:r ifrän Pilpula -   8
Herr Capet. Granfelts dreng och Piga i Curu - 16
Hend: Matsson ifrån Murolafors och Pigan Maria if: Kåfwtu -   8
Såldaten Johan Jädys och Pigan Maria Olofsd:r ifrån Laila -   8
BondeSonen i Karfwais och Pigan Brita Matzd:r ifrån Låila - 16
drengen Erich Anderss: ifrån Wässarij och Maria Matsd:r if: Kero - 16
drengen Thomas Hendrichsson if:n Kieringo och Pigan Anna Thomasdåtter ifrån Hångo -   8
drengen Matz Matss: if:n Lylyjärfwi och Pigan Marg Jöransd:r if: Työra -   8
Bonden Joseph Matss: ifrån Pajulax och P: Lisa Jöransd:r - 16
dreng Pehr Danielsson ifrån Jämingi och Pigan Maria -   8
dreng Jacob Erichsson ifrån Tyrni och Pigan ( ) Persd:r - 16
drengen i Tapanimäki Elias och P: Brita Jöransd:r -   8
Heikila Hend: Matsson och Pigan Lisa Johansd:r if:n Moxu - 16
Summa 6:24
Ruowesi Prestegård
d:n 30 Janu' Anno 1740 Johannes Collinus
past: i Ruowesi."

Vihkipareja luettelossa on 17. Verrataan luetteloa samalta vuodelta olevaan Ruoveden vihittyjen luetteloon. Vihityissä on yhteensä 11 pariskuntaa. Näistä 10 löytyy em. kuulutusluettelosta. Siitä puuttuu vain 1/1 1739 vihitty pari. Uudenvuodenpäivänä vihitty pari on toki kuulutettu jo edellisen vuoden puolella.

Selitys, että ne 7 paria, joita ei löydy vihityistä, olisi vihitty vasta seuraavana vuonna, ei toimi, koska vain yksi löytyy Ruoveden vihityistä v. 1740. Selvästikin Ruoveden kuulutusluettelo sisältää myös kappelit, joita siihen aikaan oli kolme: Kuru, Virrat ja Ähtäri. Kurun vihittyjen luettelot ovat noilta ajoilta säilyneet, mutta Virtain vasta 1760 ja Ähtärin 1771 alkaen. Kurussa vihittiin v. 1739 neljä paria, mutta vain yksi löytyy kuulutetuista. Granfeltin renki lienee ollut Heikki Jaakonpoika Kuru-nimiseltä luutnantin virkatalolta. Kurussa 1/1 vihitty pari on tietysti myös kuulutettu edellisenä vuonna. Missä lie kaksi muuta vihittyä paria kuulutettu, koska niitä ei löydy.

Voidaan kysyä, ovatko loput kuulutusluettelon viisi paria vihityt Virroilla tai Ähtärissä. Virroilla on Viinikan ja Paavolan talot, Ähtärissä Moksu ja Tapaninmäki, joten kolme paria selittyy kappeleissa vihittyinä.

Kaksi kuulutusparia jää tämän tarkastelun valossa vielä epäselviksi tapauksiksi: Heikki Matinp Murolekoski ja Maria Matint Kovettu sekä Karvaisen poika ja Pirkko Matint Loila. Yleensä vihkiminen on tapahtunut vaimon kotiseurakunnassa. Kovettu on Ruoveden Muroleen kylässä, mutta Loila Keuruulla. Pariskunta Karvaisen poika ja Pirkko Matintytär jää kohtuullisella työllä selvittämättä, ellei se ole sama pari, joka Kurussa vihittiin 13/ 5 1739: Jaakko Joosepinp Leppälahti ja Pirkko Matint Toikko. En syvenny siihen enempää, mutta koska talot Murolekoski ja Kovettu löytyvät SAYL:sta helposti, katsotaan niitä siitä.

Kovetussa on v. 1739 henkikirjoitettu piika Maria. Muuta Mariaa, joka voisi tulla kyseeseen morsiamena Kovetusta ei löydy. Murolekosken talosta ei löydy ketään Heikki Matinpoikaa 1730-luvulta. 1740 alkaen Murolekosken kalastustilalla on Maria-niminen vaimo, jota ei ollut aikaisemmin. Tämän Marian mies on Juho Heikinpoika eikä Heikki Matinpoika. Olisiko mahdollista, että kuulutusluettelossa miehen nimi olisi tullut kokonaan väärin? Koska tuo Juho Heikinpoika Murolekoski sattuu olemaan omia esipolviani, selvitin hänen vaimonsa patronyymin. Se on Matintytär. Juho ja Maria muuttivat 1750-luvun alussa Riuttaskorven kylään Puntasen isäntäväeksi ja siellä Maria Matintytär kuoli v. 1764. Tuon pariskunnan vihkimerkintää en ole onnistunut tähän asti mistään lähteestä löytämään. Yritys löytää lisävalaistusta Ruoveden kirkontileistä oli tulokseton, koska siihen aikaan Ruovedellä ei näytetä vihkimisestä tehdyn merkintöjä kirkontileihin. Koska Murolekoski niihin aikoihin kuului Kuruun, katsoin myös Kurun kirkontilit, mutta samalla tuloksella. Kurun vanhin säilynyt rippikirja alkaa vasta 1747. Ainakaan siitä ei löydy ketään Heikki Matinpoikaa. Olisin taipuvainen uskomaan, että kuulutusluetteloihin on miehen nimi tullut väärin kirjoitetuksi.

Yleisesti ottaen kuulutusluettelot vaikuttavat huolimattomammin tehdyiltä kuin vihittyjen luettelot. Esimerkkiluettelostakin löytyy morsian, jolla on vain patronyymi nimenä.

Voidaan ajatella, ettei kuulutusluetteloita kannata tutkia, jos vihittyjen luettelot ovat säilyneet. Kuitenkin niistä löytyy joskus vihittyjen luetteloa täydentäviä tietoja. Esimerkiksi asuinpaikka on voinut kuulutuksen ja vihkimisen välillä muuttua. Niinpä Keuruun kuulutusluettelossa v. 1739 olisi eräs "Jacob Thomasson Martenen ifrån Ruowesi". Sama mies Keuruun vihityissä onkin Jaakko Tuomaanp Makkonen Ruovedeltä. Joskus erot johtuvat virheistä ja tällöin vihittyjen luettelo on pääsääntöisesti luotettavampi. Yllä mainittu Murolekosken pojan tapaus voisi olla toinen esimerkki tapauksesta, että kuulutusluetteloita kannattaa tutkia, jos vihkimistä ei löydy, vaikka seudun vihittyjen luettelot olisivat tallella. Tunnettuahan on, että kaikki vihityt parit eivät ole sataprosenttisesti tulleet luetteloihin kirjattua. Jos tällaista epäilee tapahtuneeksi 1730- tai 1740-luvulla, silloin kuulutusluetteloista voi olla apua.

Tässä jäljempänä olevat luettelot on koottu osa Valtionarkistossa olevista verifikaateista ja osa Turun maakunta-arkistossa olevista. Ne toisinaan täydentävät toisiaan. Esim. 1734 luetteloa en löytänyt VA:sta, mutta se löytyi TMA:sta. Toisaalta esim 1739 luettelo löytyy molemmista. VA:ssa oleva luettelo on eräiltä osin täydellisempi ja huolellisemmin tehty kuin TMA:ssa oleva. Seuraavat täydennykset alussa olleeseen saadaan siitä:

Toinen vihitty pari: Antti Olavinpoika ja Marketta Yrjönt ifrån "Tyrni". Heikki Matinp Murolekosken morsian oli Maria Matintytär ifrån Covettu. Sotamies Johan Jädys on tässä vanha sotamies Joh. Jächdys eikä hänen vaimonsa ole kotoisin Lailasta vaan Monoselta (Monois). Karvaisen pojan vaimokaan ei ollut Loilasta kotoisin vaan Toikolta (Tåiko), joka on Kurussa. Tyrnin rengin etunimetön morsian oli Maria Pekantytär. Vertailussa löytyy yksi kohta, jossa TMA:ssa oleva luettelo oli täydellisempi (Lylyjärven morsiamen kotipaikka on vain toisessa).

Kuulutetut v. 1733 (VA 7498: 3425-3426)
Septemb. 9 H. Abraham Indrenius o. Catharina Elisabeth Pacchalenia.
dito 10 Johan Josephsson Curu o. Maria Josephsd Pappain
dito Matths Josephsson Wihola o. Kirstin Isacksdr Luomajärvi
dito Henrick Minckinen o. Maria Andersdr Sutarinen
den 16. Sigfred Suluslax o. Beata Ericksdr Huopio
den 30. Olof Thomasson Pappainen o. Kirstin Henricksdr Rieckola
Octob. 7. Henrick Corhonen o. Clara Hauckama
dito Matths Lippo o. Maria Sawolainen
dito Matths Mutka o. Anna Hangolainen
Novemb. 1. Samuel Bergman o. Brita Johansdr
10. Mårten Ickala o. Brita Lachti
18. Henrick Liedenpohja o. Brita Härköis
Decemb. 1. Anders Sieckinen o. Anna Purra
dito Johan Cnutila o. Walborg Herrais
26. Jöran Pohiaslax o. Kirstin Stepansdr

v. 1734 (TMA Ylä-Satakunnan tositek. fol. 3222-3223)
Mäyränen Mattz Andersson
Hongo Elias
Salo Elias
Salmi Hendrich
Keckonen Erick Mattzson
Hyrylä Joseph
Peckanen Matz
Sacellan H:r Johan Collin
Hendrich Michelsson if:n Alawo
Kahila Jöran
Wijnicka Johan
Mononen Zachris
Jacob Jöransson ifrån Tafwast Kyrö S:n
Patala Matz
Staffan Simonsson ifrån Lappo S:n
Elias Tuhrio ifrån Teisko S:n
Karjula Anders
Hendrich Saxa
Thomas Sorinen

v. 1735 (VA 7506: 3557)

Pohiaslax Anders Mattsson o. P Maria Jöransdr
Källi Johan Thomasson o. Walborg Påhlsdr
Cahila Matths Ericksson o. E Anna Thomasdr

Hockanen Thomas Henricksson o. Brita Pehrsdr
Corporalen Gustaf Lydeen o. P Juliana Ruuth
Tapio Matths Jöransson o. P Maria Mattsdr
Pohiaslax Henrick Larsson o. P Walborg Mattsdr
Pajulax Johan Josephsson o. Q Caisa Jöransdr
Niemi Henrick Josephsson o. P Maria Samuelsdr
Soldat Matths Lindroth o. P Caisa Ericksdr
Piuhari Johan Jöranss o. P Anna Henricksdr
Pusu Matths Johanss o. P Walborg Thomasdr
Rajalax Johan Henricksson o. P Walborg Matthsdr
Philpula Matths Henricksson o. P Maria Henrichsdr
Pylkäs Johan Thomasson o. P Brita Andersdr
Fourier Markus Wacka o. P Anna Cnutsdr
Patala Henrick Andersson o. P Maria Johansdr
Soldat Matths Ring o. P Caisa Henricksdr
Keihäsjärvi Henrick Jöranss o. Q Margeta Johansdr
Toiko Matths Ericksson o. P Maria Matthsdr

v 1736 (VA 7509: 3065-3066)

Jan. 7 Simon Simonsson ifrån Rajalax och Pig Walborg Samuelsdr ifrån Peska
Mart. 28. Matz Thomasson Niemi och P Christin Andersdotter Leppälä
Maij 17. Erich Michelsson Suluslax och P Walb: Andersdotter Huopio
Junii 27. Soldat Hans Hurtig och P Susanna Johansdotter Huikuri
Julii 12. Mattz Mårtensson Keckois och P Maria Jöransdotter Myry
Julii 25. Jacob Carlson ifrån Autio och P Maria Stephansdotter Pitkälä
Aug. 1. Daniel Danielson Jämingi och Pigan Lisa Henrichsdotter ibidem
Dito Dato Mats Matson ifrån Wisowesi och Pigan Lisa Thomasdotter Mäkelä
Sept. 23. Johan Samuelson Peska och Pigan Brita Josephsdotter Niemi
Sept. 29. Soldaten Jacob Qwick och Pigan Brita Jöransdotter ifrå Martis
Oktob. 3. Stephan Erichson Hämenniemi och Enckan Walborg Christersdotter
Decemb. 10. Mats Henrichson och pigan Brita Matzdotter begge ifrån Melanen
Decemb. 26. Anders Thomason och pigan Walborg Erichsdotter begge ifrån Mylläri
Dito Dato Johan Matson Poucka och Pigan Anna Larsdotter Pohiaslax

v 1737 (VA 7512: 2654)

af drengen Hinrick Grelsson och pigan Sophia Josephsdr
af Johan Mattsson Sipilä och Pigan Brita Jöransdr
af Jacob Jöransson ifrån Caitalax och Sophia Henricsdr
af bonden Mattz Henricksson Niemi och P Brita Henricsdr
af sochne skräddaren Johan Arens och P Agneta Josephsdr
af bondesonen Johan Thomasson Hanhå och P Maria Dawidzdr
af Johan Johansson Moxu och Jungfru Lisa Cannelia
af drängen Mattz Johansson ifrån Prästegården och qwinnan Maria Johansdr
af Henrick Israelsson Tyrö och P Maria Thomasdr
af Henrick Henricksson Salmi och enckan Agneta Pärdsr

v 1738 (VA 7516: 2888)

Af Matz Clementsson och Walb. Matsdr, begge ifrån Cuconpohia
" Johan Josephsson Keckonen och Pigan Anna Erichsdr
" Matts Thomasson ifrån Hanho och p Kirstin Johansdr
" drengen Matz Joh: ifrån TynysNiemi och P Anna Erichsdr

" Erich Josephsson Pitkälä och P Maria Erichsdr
" drengen Henrich Olofsson ifrån Tyrni och p Lisa Pehrsdr
" sold. Mattz Lijnkrets och P Margetha Josephsdr ifrån Wisu
" Mårthen Josephsson i Curu och P Anna Henr: ifrån Mänttä
" Matz Erichsson i Mustajärfwi och p Walborg Thomasdr
" Gustaf Gabrielsson i Liedenpohja och P Susanna

v 1739 (TMA Ylä-Satakunnan tositek. fol. 2423, myös VA 7520)
ks edellä

v 1740 (VA 7522: 1489r)

Af Tuhoises son Johan och Tammin: dr Walb.
" Cuconpohja son Anders och pigan Britha
" Lörpys son Henrich och pig Walborg
" Mäkälä son Thomas och pig Carin
" sold. Samuel Bergman
" inhyses Henrich Työry

v 1741 (VA 7561: 2951)
den 6. Januari Sormunen i Curu
den 9. Febr. Luomajärfvi drengen
den 10. Febr. Pusu son i Aurenperä
den 1. Martii Cuckola son i Etzäri
den 6. Martii sold Matts Törnroos
den 23. dito Kangasjärfwi Jöran
den 14. Martii Erich Mathson ifrån Pohjaslax
den 12. April Henrich Huopio
den 2. Aug. afskedade soldat ifrån Löytänä
den 6. Sept. Hakola son Henrich
den 7. dito Johan Kärnä i Etzäri
den 15. Oct. Saxa bonden i Curu

v 1744 (VA 7541: 2855), Ruovesi moderkyrkiolähn:
1. Tynsniemi drängen Michel Erson med pigan Lisa Johansdåtter
2. Murulax åboen Matz Josephson med värdinna enkan Walborg Josephsdåtter
3. Sarfwana såldaten Thomas Matson med pigan Såffia Hend:sdåtter
4. Hapalla mågen Johan Thomason och dåtern Maria Jöransdåtter
5. Kieuru Kåppare bonden Thomas Anderson och pigan Lisa Jacobsdr ifrån Hanhåij
6. Teijskå Iuttilla såldaten Johan Olofson Bijståk med pigan Margareta Josephsdr

Curu cappellgiäldh:
7. Curu landbonden Joseph Josephson med Pigan Walborg Matsdåtter Wirdois Cappellgiäldh:
8. Ickalla Matz Samuelsson och dottren Walborg Johansdåtter
9. Waskivesi Purra Jöran Matsson och P:n Chirstin Jöransdotter
10. Waskiwässi Tyrköllä Matz Jöransson och p:n Chirstin Seffredhsdåtter
11. Alawu Syttyllä Inhyses Matz Anderson och änkan ifrån Lachtis Maria Hend.dr
12. Soijnij drängen Matz Abrahamson och pigan Maria Jöransdotter
13. Alavu Hudåniemj Anders Matsson och pig Anna Andersdåtter Sujkåij

Etzäri Cappellgiäldh:
14. Lapaierfvi Parfwialla Hend. Matson och dåtren Catrina Matzdr Suni
15. Kieuru Niemiswessi Thomas Thomason Tenhunen och pigan Maria Ersdr
16. Ruowesi Wissuwesi Matz Jöranson med enkan Caisa And:sdåtter Suikåij
17. Ållikainen Inhyses Hendrich Jöranson med pig Walborg Jöransdr
18. Ihråij Johan Erson och pigan Såphia Jonasdåtter ifrån Hangalla
19. Pakari Johan Erson och pigan Caijsa Bertilsdåtter

v 1745 (VA 7544) (vain ne, jotka lienevät kappeleissa vihityt)
...
Bond Hend. Mårtensson Mandila och P Maria Erichsdr
...
Bond Henrich Josephsson Niemis och Walborg Davidsdr
...
Inhysesman änkling Joseph Mårtensson Kitumandila och enckan Anna Hendrichsdr
...
soldat Simon Kålbom och Brita Mattsdr Pohjaslax
torparen ifrån Alavo Thomas Mattsson och P Agneta Johansdr Lachtis
...
Bondesonen Hendrich Josephsson Pajanen ifrån Sarjerfwi S:n och P Margeta Clemetsdr ifrån Kikonmäki


v 1746 (VA 7548) (vain ne, jotka lienevät kappeleissa vihityt)
...
B:dn Joseph Winicka och P Brita Hindersdr


v 1747 (VA 7553: 1979 tai TMA Ylä-Satak. verif. fol. 1338)

Bondesonen if:n Pavola Matts Hindersson
Bondesonen Erich Sigfredsson
Dito Jöran Simonsson ifrån Olkitaipale
Comministeren i Cangasala H:r Mårten Florin
Bonde sonen Hendr. Ehrsson ifrån Ajos
Bondesonen Sigfred Jöransson ifrån Heickilä
Nyslagde Såldaten And. Josephsson if:n Rahåla
Inhyses Jören Hansson ifrån Cangaspusu
W. Sacellan i Wirdois Johan Longhielm
Adjunctus Sacellani i Etzäri Eric Perander
Bonde Sonen Henrich Johanss ifrån Jämingi
Dito Joseph Andersson ifrån Pohia
Bondesonen Stephan Thomass if:n Ilmola S:n och Kuortamagäld
Dito Johan Samsson if: Tyrkö i Wirdois.


Referat

Ruovesitraktens lysningsskattelängder. I uppsatsen publiceras alla påträffade längder över erlagd lysningsskatt (betalning för "charta sigillata", dvs. stämplat papper) för Ruovesi moder- och kapellförsamlingar. De gäller åren 1733-41 och 1744-47. Samtidigt granskas överensstämmelsen mellan dessa listor och församlingarnas vigsellängder genom analys av uppgifterna för året 1739. De flesta paren i lysningsskattelängderna återfinns i vigsellängderna och de uppgivna hemorterna antyder att några par kan ha vigts i kapell, vilkas vigsellängder inte längre finns i behåll. I några fall skiljer sig uppgifterna i de två slagen av längder från varandra. Skillnaderna beror ibland på oriktigheter - lysningsskattelängderna förefaller mindre omsorgsfullt förda än vigsellängderna - men i andra fall ger olikheterna värdefull tilläggsinformation.


Genos 57(1986), s. 81-90

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1986 hakemisto | Vuosikertahakemisto