GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

TIMO ALANEN

Eino Laitinen: Laitiset Suomea asuttamassa. Laitisia keskiajalta 1600-luvulle ja heidän asuinsijojaan. Forssa 1986. 56 sivua.

 

Tämä tutkimus on kirjoittajan kertoman mukaan syntynyt niin, että hän on ensin selvitellyt omia esivanhempiaan ja huomannut silloin, että Laitinen-nimi on ollut 1560-luvulla yleinen Savossa, Karjalassa, Pohjanmaalla ja muuallakin. Havainnon jälkeen nimien väliset yhteydet ovat alkaneet kiinnostaa tekijää ja hän on ryhtynyt keräämään lisätietoja. Irralliset tiedot puolestaan ovat kaivanneet siteekseen "tausta- ja ympäristötietoa", joiden perusteella tekijä on halunnut esittää tulkintoja ja "luotettavaan tietoon" perustuvia varmoja ja oikeita päätelmiä.

Minkälaisiin päätelmiin tekijä sitten on päässyt? Hänen mukaansa (Suomalaiseen nimikirjaan nojautuen) Laitinen-nimi on syntynyt Suomeen saksalaiskaupan mukana tulleesta germaanilaisperäisestä miehen nimestä Laitha ja sen rinnakkaismuodoista. Nimi esiintyy keskiajan lähteissä Varsinais-Suomessa nykyisessä muodossaan jo 1400-luvun alkupuolella ja 1500-luvulla yleisesti ympäri maata. Näistä merkinnöistä tekijä päättelee, että nimen alkuperäisten vieraiden muotojen on täytynyt tulla maahan jo "hyvin varhain"; tekijän mielestä tämä on ollut mahdollista, koska saksalaiskauppiaita on tullut Suomeen jo viime vuosituhannen puolella. Koska tekijän mukaan Laitinen-nimiä esiintyy kaikilla vanhoilla ja keskeisillä kauppapaikoilla ja asutuskeskuksissa, se osoittaa, että nimi on levinnyt kaupan tai kauppiaiden mukana.

Ovatko tekijän tulokset sitten kestäviä ja uskottavia? Niin kuin asiakirjanimien poimintakokoelmista kerätty runsas esimerkkiaines osoittaa, Laitinen-nimi on 1500-luvulla ollut yleinen suomalaisen kansanosan sukunimi Savossa, Karjalassa sekä vähäisemmin Etelä-Pohjanmaalla, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Sama levinneisyys näkyy myös paikannimistössä, sillä tekijän haaviin on kertynyt asutusnimiainesta eniten Savosta ja Karjalasta.

Varsinais-Suomesta, Satakunnasta ja Hämeestä peräisin oleva nimiaines, joka tutkimuksessa on esitelty, on tehtyjen päätelmien kannalta keskeinen ja ikään kuin kantava rakenne. Riittävän selvästi ei ole todettu, että tämä materiaali on paikannimistöä eikä sukunimistöä (otsakkeen "Laitisia 1400-, 1500- ja 1600-luvuilla" alla käsitellään esimerkiksi Hämeenkyrön kylännimi Laitila). Hyvin laveat ovat rajat muutenkin: Laitiseksi on esimerkiksi katsottu enempää perustelematta Lempäälästä oleva merkintä Layanyn, Olaff. Lisäksi mukaan ovat mahtuneet Suomusjärven kylännimi Laidike ja Vesilahden Mustisten talonnimi Laitikka. Olisi ollut selkeämpää lajitella paikannimiaines toisin: erillään olisi pidettävä Laitikka-nimet (Suomusjärven Laidike, Vesilahden Laitikkala ja Pälkäneen Laitikkala, jonka nimi Seppo Suvannon tutkimusten mukaan kai ei ole kovin vanha). Ne voidaan, jos välttämättä halutaan, ehkä kaikkein parhaiten johtaa alasaksalaisesta henkilönnimestä, mutta ei ole mitään todisteita, että kauppiaat olisivat ne suoraan tuoneet; henkilönnimet voivat olla myös kulttuurilainoja. Toisen ryhmän muodostaisivat vanhat Laittinen-, Laiti(ai)nen- ja Laiti(a)la-paikannimet, joiden joukkoon eivät kuulu esimerkiksi myöhäiset huvilapalstojen nimet. Näissä nimissä oleva Laiti(a) -aines on varmaankin etymologialtaan sama kuin itäsuomalaisessa sukunimessä Laitinen. Näiden nimien mahdollinen germaanilaisperäisyys on edelleen selvittämättä. Kuten tekijä toteaa, nimien Laiti, Laitila ja Laitinen länsisuomalaisten kantajien keskinäisistä sukulaisuussuhteista ei voida vielä nykyäänkään pitkälle päätellä.

Eino Laitisen tutkimuksen ansio on se, että hän on nähnyt paljon vaivaa kootessaan ja esitellessään monipuolisesti paikannimistöä ja sukunimistöä. Siltä osin julkaisulla on pysyvä arvo. Sen sijaan aineksesta johdetut päätelmät ovat kiistanalaisia eivätkä vaikuta kaikilta osin kestäviltä.


Genos 57(1986), s. 92-93

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1986 hakemisto | Vuosikertahakemisto