GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Aquilinus - Hacklin i Vichtis

Bibliotekarie JARL POUSAR, Vichtis

Kyrkoherden i Vichtis Jacobus Petri, som var verksam under tjugoårsperioden 1641-1660, var bror till den i Finlands litteraturhistoria välkände skriftställaren Laurentius Petri Aboicus eller Tammelinus. Brödernas ursprung får tydligen sökas i Åbo. Jacobus Petri kallade sig dock Boterus, ett namn som synes taget av Botila i Halikko, enligt vad Åke Laurén påvisat. Enligt äldre genealogisk litteratur var de halvbröder, vilket kanske kan förklara de båda tillnamnen. Jacobus Petri ägde ett hemman i Kotkaniemi by Vichtis, och ur detta bynamn härleder sig namnet Aquilinus, som togs av sonen, sockenadjunkten i Vichtis Petrus Jacobi. Dennes båda söner Gabriel och Johan delade rusthållet mellan sig. Ättlingarna som innehade gårdarna till början av 1800-talet kallade sig först Aquilinus, senare Hacklin och Hacklén. Namnet Hacklin upptogs även av ättlingar på spinnsidan. Dessa ättlingar äger i dag som är en del av det ursprungliga rusthållet. Några möderneättlingar uppträder med namnet Ackelin.

Nedan återges familjen uppställd i tabellform för den period släkten innehade Pietilä rusthåll.

 

Tab. 1.

I. Jacobus Petri Boterus, bror till den kände skriftställaren Laurentius Petri Aboicus, enligt äldre genealogisk litteratur halvbror.[1]. Uppsatte 1630 ett ömsesidigt testamente mellan Anna Mårtensdotter och hennes andra man Henrik i Botila i Halikko och nämner sig då Jacobus Petri Boterus.[2] Kyrkoherde i Vichtis från år 1641. Ägde Pietilä rusthåll i Kotkaniemi by. Stod 1656 i skuld till rådmannen Erik Johansson Sylvast i Åbo. Omnämnd i flere dissertationer vid Åbo Akademi.[3] Skrev en finskspråkig gratulationsdikt till sin bror Laurentius Petri då denne publicerade sin predikosamling Selityxet Joca-Päiwäisten Huomen- Ehto- ia Ruocalucuin... (tryckt i Åbo 1644). Var avliden i april 1660, då änkan bad om två nådår och beklagade sig över kaplanen Georg Agricola, som "intränger sig i past.intrader, tar horor i kyrka, fäster och viger brudar utan pastoris vetskap".[4] - Gift med Gertrud, begr. i Vichtis kyrka 18.1.1685.

II. Barn:

Petrus. Sockenadjunkt i Vichtis, död 1676. Tab. 2.

? Elin Jakobsdotter, gravsatt i Vichtis 1720 som änka efter rusthållaren Nils Jakobsson Palm (Henrik Ekestubbes brorson), begr. i Vichtis 27.12.1710.[5]

Ytterligare flere barn.

61_27_1.gif (81537 bytes)

Gratulationsdikt till Laurentius Petri i dennes Selityxet Joca-Päiwäisten Huomen- Ehto- ja Ruocalukuin (1644)

Tab. 2

II. Petrus Jacobi Aquilinus (son till Jacobus Petri Boterus, tab. 1). Student i Åbo, responderade i september 1650 under ledning av prof. Eskil Petraeus på avhandlingen Meditatio S. Evangelii Dominicae Judica. Faderns biträde i Vichtis. Efter faderns död anhöll han om faderns tjänst och blev stödd av sin farbrors hustrus närskylta, Johan Hästesko och Jakob Hästesko. Kaplanen Georg Agricola sökte även tjänsten och fick understöd av församlingen, som förklarade Petrus Jacobi för "odogeligh". Domkapitlet förklarade att Petrus Jacobi icke ännu besatt behövliga meriter och ombads skaffa sig sådana. Adeln insände ett brev med 18 anklagelsepunkter mot Georg Agricola. Slutligen valdes Agricola till kyrkoherde, och Petrus Jacobi, som därpå sökte kaplanstjänsten, fick se sig förbigången av Johannes Nicolai Finnerus.[6] Sockenadjunkt och kyrkvärd, förde kyrkoräkenskaperna. Nämns under perioden 1663-1665 som präst i Loppis.[7] Känd för sina antikvariska intressen, hade en samling pergamentsbrevsavskrifter.[8] Ägde Kotkaniemi Pietilä rusthåll efter fadern. Död 1676. - Gift med Margareta Jöransdotter, begr. i Vichtis 27.3.1743, möjligen dotter till kyrkoherden Georg Agricola.[9]

III. Barn:

Gabriel Persson Aquilinus. Rusthållare, död 1720. Tab. 3.

Johan Persson Aquilinus. Rusthållare, död 1744. Tab. 6.

 

Tab. 3.

III. Gabriel Persson Aquilinus (son till Petrus Jacobi, tab. 2). Ärvde 1/2 Kotkaniemi Pietilä rusthåll efter fadern, kallad Övergård. Död 1720. - Gift med Maria Simonsdotter i hennes första gifte, död som änka, begr. 10.12.1749 i Vichtis samt omgift med rusthållaren på Pietilä Övergård Jöran Persson.

IV: Barn:

Margareta, f. 1701, d. 19.3.1785 i Vichtis. - Gift 5.6.1740 i Vichtis med rusthållaren på Hiiska Teirlä Johan Johansson, f. 1691, d. 17.11.1774 i Vichtis. Ättlingar till dem kallade sig senare Ackelin.

Kristina, f. 1716, d. 26.1.1786 i Nurmijärvi. - Gift 11.6.1747 i Vichtis med Mikael Eriksson i hans tredje gifte, f. 1708, död 17.3.1786 i Nurmijärvi, bonde på Nummenpää Kaarla.

Gabriel, f. 1719. Rusthållare, död 1787. Tab. 4.

 

Tab. 4.

IV Gabriel Gabrielsson (son till Gabriel Persson, tab. 3), f. 1719. Rusthållare på Pietilä Övergård från år 1740. Död 11.9.1787 i Vichtis. - Gift med Maria Henriksdotter, f. 1724, d. 12.6.1791 i Vichtis, vars mor Elin Abrahamsdotter som änka bodde hos dottern.

V. Barn:

Gabriel, f. 1747. Rusthållare, död 1804. Tab. 5

Johan, döpt 20.9.1750 i Vichtis. Tog flyttningsbetyg till Sjundeå 1792.

Henrik, döpt 5.10.1753, död 1754.

Maria Helena, döpt 10.8.1755 i Vichtis, flyttade till Esbo 1787.

Josef, döpt 18.5.1759 i Vichtis, d. 1765.

Anders, döpt 7.11.1762 i Vichtis, d. 6.5.1807 där.

Anna Stina, döpt 12.5.1766 i Vichtis, d. 1.11. samma år.

 

Tab. 5

V. Gabriel Gabrielsson (son till Gabriel Gabrielsson, tab. 4), döpt 25.7.1747 i Vichtis. Rusthållare på Pietilä Övergård efter fadern. Död 5.5.1804 i Vichtis. - Gift 12.10.1775 i Vichtis med Helena Jakobsdotter, döpt 7.10.1750 i Vichtis, d. 16.8.1831 där, dotter till bonden på Hulttila Häsä Jakob Johansson och Kristina Abrahamsdotter.

VI. Barn (f. i Vichtis):

Fredrik, f. 27.11.1783. Rusthållare på Pietilä Övergård efter fadern. Död där 3.7.1820. - Gift 14.10.1804 i Nurmijärvi med Sara Henriksdotter, f. 1782, bonddotter från Lepsämä Lill-Labbart. Änkan sålde gården 1828 åt rusthållaren Johan Gabriel Tolpo från Nukari i Nurmijärvi och flyttade till Sjundeå, där sonen Adolf Fredrik Hacklin, f. 8.3.1810 i Vichtis, åren 1837-1840 som måg bebodde Förby gård.

Anna Helena, f. 27.4.1787, död 17.12.1861 i Nurmijärvi. - Gift 8.10.1805 i Vichtis med Johan Tilander, f. 25.2.1783 i Nurmijärvi, död 11.12.1836 där, bonde på Klaukkala Ali-Tilkka.

Maja Stina, f. 11.3.1776.

Gustaf, f. 20.9.1778, död 29.9. samma år.

Ulrika, f. 8.6.1780, död 16.4.1784.

 

Tab. 6.

III. Johan Persson Aquilinus (son till Petrus Jacobi, tab. 2). Ärvde 1/2 Kotkaniemi Pietilä rusthåll efter fadern, till en början benämnd Övergård, men då detta namn småningom kom att avse blott den andra hälften, kallas gården senare Mellangård. Död 1744, begr. 29.4.1744 i Vichtis. - Gift 1:o med Kristina, död ca 1720; 2:o med Anna Larsdotter, "f. 1680", begr. 1752 i Vichtis.

IV. Barn:

1. Johan, f. 1713. Rusthållare, död 1788. Tab. 7.

1. Kristina, f. 1717. - Gift 9.10.1739 i Vichtis med Nils Eriksson från Köykkälä, f. 1701, dräng på Pietilä Mellangård.

1. Petter, f. 1719. Dräng på Pietilä Mellangård, död 7.4.1784 i Vichtis. - Gift 4.11.1766 med Margareta Tomasdotter, f. 1746, och hade med henne fyra barn, av vilka den 1779 födde sonen Josef Hacklén senare var dräng på Eriksbergs gård och från 1808 korpral och bosatt på Hulttila soldattorp.

2. Anna Maria, f. 1723. - Gift 19.12.1745 i Vichtis med bondsonen Matts Johansson från Haavisto i Pyhäjärvi.

2. Margareta, f. 1726, försvinner 1758.

 

Tab. 7.

IV. Johan Johansson Aquilinus (son till Johan Persson, tab. 6), f. 1713. Rusthållare på Pietilä Mellangård. Död 5.3.1788 i Vichtis. - Gift 8.6.1747 i Vichtis med Elisabet Andersdotter, f. 14.4.1728, begr. 7.10.1764 i Vichtis, dotter till rusthållaren på Suksela Jaakkola Anders Mattsson och Elisabet Jakobsdotter.

V. Barn (döpta i Vichtis):

Johan, f. 1748. Rusthållare, död 1807. Tab. 8.

Anna Kristina, döpt 10.10.1751. - Gift 10.10.1780 i Vichtis med bonden på Hulttila Häsä Johan Jakobsson, döpt 28.9.1759 i Vichtis.

Maria Elisabet, döpt 10.11.1754, död 23.5.1756 i Vichtis.

Maria, döpt 24.3.1758, död 21.12. samma år.

Margareta, döpt 1760, död 18.12.1833 i Vichtis. - Gift 17.12.1797 i Vichtis med bonden på Pietilä Nedergård Johan Simonsson, döpt 14.1.1759 i Vichtis, död 1.6.1818 där. Deras 1802 födde son Fredrik Johansson antog namnet Hacklin. Deras ättlingar fortlever ännu på gården.

Jakob, döpt 5.2.1764, död 15.7. samma år.

 

Tab. 8

V. Johan Johansson Hacklin (son till Johan Johansson, tab. 8), döpt 3.7.1748 i Vichtis. Rusthållare på Pietilä Mellangård efter fadern. Uppsyningsman. Död 24.1.1807 i Vichtis. - Gift 1:o 21.9.1779 i Nummis med Anna Kristina Eriksdotter Danbom, f. 9.7.1758 i Nummis, d. 20.5.1800 i Vichtis, dotter till rusthållaren på Jakova Erik Danbom och Anna Mårtensdotter (Malmstedt); 2:o 8.1.1801 i Vichtis med Ebba Juliana Åberg, f. 8.11.1754 i Vichtis, död 1.2.1809 där, dotter till sockenskräddaren Anders Åberg och Ebba Palm.

VI. Barn (f. i Vichtis)

Erik Johan, f. 4.6.1781. Antog namnet Hacklén. Kontorist i Tavastehus 1806-1807, Vicelänsman i Vichtis 1807-1812, tituleras kommissarie. Sålde Pietilä Mellangård 1812 åt befallningsmannen Henrik Johan Strandman och flyttade till Ekenäs lfg., där han ägde och bebrukade Odensö rusthåll. Död 26.1.1836 i Ekenäs. - Gift 7.7.1808 i Vichtis med Eva Stina Palm, f. 24.12.1788 i Vichtis, dotter till rusthållaren på Vanhala Ylöstalo Eggert Johan Palm och Margareta Söderholm. Deras son August Wilhelm Hacklén, f. 14.4.1815 på Odensö, död där 12.9.1847, var gift med Hedvig Desideria Qvarnström, sedan omgift Kopparström, en legendarisk gestalt.[10]

Anna Kristina, f. 29.10.1783, död 13.12. samma år.

Gustav, f. 14.7.1787. Antog namnet Hacklén. Flyttade till Karis 1806.

Maria Helena, f. 9.4.1790. Antog namnet Hacklén. Bosatt hos brodern Erik Johan och sedan hos brorsonen August Wilhelm på Gullö, ogift.

 

[1] Så säger den kände forskaren A.J. Hipping i Beskrifning öfver Wichtis socken, Helsingfors 1845, s. 79.

[2] Se Åke Lauren, Kyrkoherdens i Pemar Martinus Johannis efterkommande, Genos 1947:53-56, samt Jarl Pousar: Släkthärvan Tammelin-Tammelander och stallmästaren Erik Nupuinen, Genos 1978:46-54.

[3] I följande dissertationer av Eskil Petraeus: Domininicae Judica september 1651 (respondent sonen Petrus Jacobi), Meditatio S. Evangelij, maj 1651 (respondent Johannes A. Strethovius) samt Meditatio S. Evangelij, 6/5 1656 (respondent Sigfridus L. Bircklaenius).

[4] Åbo domkapitels protokoll 11.4.1660. Se KSH III, Borgå 1902, s. 10.

[5] Hypotes framförd av tekniker Göran Söderlund, muntligt meddelande.

[6] Omnämns flerfaldigt i Åbo domkapitels tryckta protokoller: se KHS III, Borgå 1902, s. 416, 424, 427, 432, 435, 482, 498, 511-512, 517, 522, 540.

[7] Detta framgår ur Vichtis kyrkoarkivs räkenskaper, där i Per Klementssons uppbörd omnämns "Merramäki, Simon Larsson en gryta till pant Pastore in Loppis (Dni Aquilini)". SSS samling kyrkoboksavkrifter i RA.

[8] A.J. Hipping, Beskrifning öfver Wichtis socken, Helsingfors 1845, s. 100-101.

[9] Muntligt meddelande av överbibliotekarie Jorma Wallinkoski, numera avliden.

[10] Se Alf Brenners utredning över släkten Kopparström i Släktbok Ny följd I:2, SSLS 286:2, sp. 321.

 

Selostus

Jarl Pousar: Vihdin Aquilinus - Hacklin-suku.

Vihdissä v:na 1641-1660 kirkkoherrana toiminut Jacobus Petri Boterus oli tunnetun kirjailijan ja kronikoitsijan Laurentius Petri Aboicuksen veli. Vanhempien tutkijain mukaan he olivat velipuolet, mikä voisi selittää eri nimet. Jacobus Petri omisti Vihdissä Kotkaniemen Pietilän ratsutilan, jonka mukaan hänen poikansa, Vihdin pitäjänapulainen Petrus Jacobi (risti14.gif (59 bytes) 1676) otti liikanimen Aquilinus. Tämän pojat Gabriel (risti14.gif (59 bytes) 1720) ja Johan (risti14.gif (59 bytes) 1744) jakoivat ratsutilan keskenään. Gabrielin jälkeläiset, jotka sittemmin käyttivät nimeä Hacklin, pitivät osaansa hallussaan v:een 1828. Nimi kulkeutui naislinjalla myös naapuritaloon ja tämä suku asuu edelleen Pietilässä. Toisen veljen, Johanin jälkeläiset omaksuivat nimet Hacklin ja Hacklén ja pitivät oman puoliskonsa hallussaan v:een 1812.


Genos 61(1990), s. 27-31, 46

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1990 års register | Årgångsregister