GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Sotilasnimistä

Carol Hedberg

Maist. Heikki Vuorimiehen piristävä selvitys (Genos 2/93) Laukaan komppanian sotilaiden nimeämisprosessista alkaa »lauseesta» (ryhmä 1). Tuntuu aivan selvältä, että luettelon loppupääkin on tulkittava »lauseeksi» (s. 80, ryhmä 9, palsta oikealle; tässä lisätään näkymätön pilkku), näin:

Hielte-Modig Jäger, Stig Käck Fram Sist.

Suomeksi siis:

Sankari-mielinen jääkäri, astu terhakkaana esiin viimeisenä.

Tätä taustaa vasten saanee »alkulauseen» ensimmäinen sana vähän toisenlaista sävyä. »Först» on tietenkin »ensiksi». Mutta kirjurin ajatus on saattanut olla »Först(e man)», jolloin suomennos »ensimmäisenä» olisi hiukan sattuvampi.

Mitä puuryhmään (2, s.78) tulee, oudostuttaa suuresti tuo kummallinen »Sälm (Sällm)». Ruotsinkielen »sälg» (= raita) sopisi mainiosti tähän nimiryhmään. Onko kyseessä lukuvirhe? Tai olisiko ehkä »sälg» aikaisemmin tai murteellisesti lausuttu ja kirjoitettu myös muotoon »sälm» tai »sälw» (saks. Salweide)?


Genos 64(1993), s. 129

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1993 hakemisto | Vuosikertahakemisto