GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Litteratur | Selostus | Artikelns slut ]

Carger från Tyskland

Jur.lic. Åke Backström, Helsingfors

Släkten Carger från Greifswald i Pommern säges ha spritt sig därifrån till Ryssland och antogs i början av detta århundrade ha fortlevat i vartdera landet. En släktmedlem, Kristian Herman (d. 1817), som slog sig på den lärda banan och studerade till läkare på det lokala och välkända universitetet, där hans far var anställd som danslärare, flyttade 1763 till Sverige och 1774 vidare till Finland, bildade familj och blev stamfader för släktens finska gren. Denna gren, som till stor del bestod av läkare, medicine kandidater och medicine studerande, utslocknade i tredje led på manslinjen 1872 med apotekaren Karl Emil, på kvinnolinjen 1917 med hans 101-åriga brorsdotter, ogifta Emilia Katarina Bernhardina.

Hennes broder, Henrik Reinhold (d. 1839), hade 1801 flyttat till Sverige där han förblev återstoden av sitt liv. Av hans elva barn stannade fem i landet och utgick släkten i andra led 1902 med dottern, ogifta Julia Fredrika. Hennes ende till vuxen ålder komne bror, Henrik Robert, hörde till de sex barn, som överflyttade till Finland - i hans fall 1850 - men även han avled ogift redan 1864. Endast en av systrarna ingick äktenskap, som dock var barnlöst.

Sammanfattningsvis kan sägas, att släkten Carger levde 98/143 år i Finland och 60/91 år i Sverige.

Ett mindre antal personer bärande släktnamnet Carger/Karger har påträffats i litteraturen såsom levande i Baltikum och Ryssland.

SLÄKTEN CARGER

Carger


I Johan Reinhold Carger. Dansmästare vid universitetet i Greifswald, organist vid Jakobs kyrka där. - Gift med Dorotea Kristina Joachimsson.

Son:

II Kristian Herman, f. 1734. Provinsialläkare. D. 1817. Tab. 1.


Tab. 1

II Kristian Herman Carger (son till Johan Reinhold), f. 10.10.1734 i Greifswald. Studerat farmaci hos apot. H. J. Mejer i Stralsund. Student i Greifswald 1757, Berlin 1761. Underläkare i pommerska kriget 1757-62. Medicine doktor (diss. »De curatione febrium continuarum putridarum», 1762) i Greifswald 1762. Lasarettsläkare i Karlskrona 1763-65. Fattigläkare i Stockholm 1773. Provinsialläkare i Uleåborgs distrikt 1774-1817. Av handelsborgaren Johan Nylander inköpt gården no. 16 i tredje kvarteret i Uleåborg 1776. Militärläkare i 1788-90 års finska krig. Assessors namn, heder och värdighet 1803. D. 4.12.1817 i Uleåborg. - Gift 1) 23.6.1775 i Uleåborg med Susanna Fellman, f. 19.1.1749 i Uleåborg, d. 6.3.1791 i Uleåborg. Fldr. handlanden Johan Fellman och hans 2. hustru Katarina Holst. 2) 19.1.1792 i Uleåborg med Sofia Kristina Carlquist, f. 3.4.1753 i Eura, d. 11.9.1797 i Uleåborg. Fldr. kaptenen Karl Gustav Carlquist och Helena Ruthström.

III Barn (ff. i Uleåborg):

1. Johan Herman, f. 1776. Tf. provinsialläkare. D. 1832. Tab. 2.

1. Katarina (Karin), f. 16.11.1777, d. 20.1.1829 i Stockholm. - Gift 15.1.1809 i Stockholm med godsägaren, kofferdikaptenen Fredrik Lindqvist, f. i Göteborg, d. 24.8.1813 i Stockholm, »57 1/2 år gl.» [1]

1. Maria Kristina, f. 9.2.1779, d. 31.5.1849 i Uleåborg.

1. Susanna Henrika, f. 12.9.1780, d. 28.5.1796 i Uleåborg.

1. Henrik Reinhold, f. 1782. Kryddkramhandlare. D. 1839. Tab. 3.

1. Fredrika Magdalena, f. 5.8.1786, d. (drunknad v. Marudd i Bottenhavet på hemresa från Stockholm) 9.11.1809. - Ogift.

2. Karl Kristian, f. 19.5.1793. Handelsbiträde. D. (drunknad v. Marudd i Bottenhavet på hemresa från Stockholm) 9.11.1809.

2. Gustav Adolf, f. 3.6.1795. Flyttat 1812 till Stockholm, bodbetjänt där. Uttagit 1813 flyttningsbetyg till Åbo varest icke återfunnen. Enl. släkttraditionen emigrerat till »Amerika». Vidare öden okända.


Tab. 2

III Johan Herman Carger (son till Kristian Herman, tab. 1), f. 17.3.1776 i Uleåborg. Besökt Uleåborgs trivialskola. Underfältskär vid Uleåborgs brigad 1789. Student i Greifswald 1792. Filosofie kandidat 1797. Praktiserat under fadern 1797-1801. Medicine doktor (diss. »De irritabilitate», 1801) 1801. Distriktsläkarens i Bohuslän (Uddevalla) biträde 1802. Bitr. stadsfältskär i Uleåborg 1804-05. Provinsialläkarens i Uleåborg biträde 1805-17. Kirurgie magister i Stockholm 1805. Läkare vid länslasarettet i Uleåborg 1806, Kajana bataljon 1806, Uleåborgs fältsjukhus i 1808-09 års finska krig samt kronohäktet i Uleåborg 1812. Vaccinator 1812. Tf. provinsialläkare i Uleåborgs distrikt 1817-32. RRyA 3 1819. D. 21.11.1832 i Uleåborg. - Gift 28.7.1807 i Uddevalla med Johanna Katarina Brovall, f. 24.8.1782 i Uddevalla, d. 25.4.1860 i Nurmijärvi. Fldr. handlanden Anders Brovall och Margareta Wikström.

IV Barn (ff. i Uleåborg):

Anders Herman Georg, f. 20.3.1809. Student (Ob.) i Åbo 1825. Stipendiat 1829-32. Filosofie kandidat 1829. Studerande medicin. D. (i kolera) 26.7.1833 i Uleåborg. - Ogift.

Karl Emil, f. 19.5.1810, d. 4.7.1810 i Uleåborg.

Karl Emil II, f. 22.7.1811. Student (Ob.) i Åbo 1828. Elev hos apot. Daniel Johan Skogman i Uleåborg 1828. Farmaceut 1831. Konditionerat hos apot. Konrad Appelgren i Helsingfors 1831-36. Provisor 1836. Apotekare 1837. Förvaltat apot. Karl Henrik Aschans apotek i Helsingfors 1837-38. Privilegium på detta eller II apoteket 1838, försålt 1845. Ägde Numlax i Nurmijärvi från 1840. D. 16.7.1872 i Helsingfors, då testamenterat största delen av sin förmögenhet i form av stipendier för »fattiga studenter» vid universitetet. - Gift 23.6.1840 i Helsingfors med Andrietta Sofia Collin i hennes 2. gifte, f. 14.4.1795 i Helsingfors, d. 7.4.1863 i Helsingfors. Fldr. kyrkoherden, kontraktsprosten Fredrik Collin och Anna Margareta Borgström.

Johan Henrik, f. 24.12.1813. Student (Öb.) i Helsingfors 1829. Filosofie kandidat 1836. Medicine kandidat 1839. D. 16.8.1841 i Kristina. - Ogift.

Susanna Johanna, f. (tvilling) 19.11.1814, d. 22.8.1815 i Uleåborg.

Kristian Reinhold, f. (tvilling) 19.11.1814, d. 30.7.1816 i Uleåborg.


Tab. 3

III Henrik Reinhold Carger (son till Kristian Herman, tab. 1), f. 12.4.1782 i Uleåborg. Besökt Uleåborgs trivialskola. Flyttat 1801 till Stockholm där etablerat sig som kryddkramhandlare. Idkat grosshandel på Finland. Ägde egendom med hus på Norrmalm. D. 3.4.1839 i Stockholm. - Gift 26.8.1810 i Stockholm med Ulrika Fahlgren, f. 28.10.1782 i Falun, d. 31.12.1856 i Helsingfors. Fldr. byggmästaren Anders Fahlgren och Katarina Holmsten.

IV Barn (ff. i Stockholm) [2]:

Henrika Vilhelmina, f. 29.5.1811, d. 12.6.1811 i Stockholm.

Ulrika Karolina (Lina), f. 17.6.1812, d. 8.2.1899 i Helsingfors.

Henrika Teresia, f. 19.7.1813, d. 31.12.1878 i Helsingfors. - Gift 18.2.1857 i Helsingfors med översten i rysk tjänst Karl Oskar Wallin  [3] i hans 2. gifte, f. 27.10.1810 i Stora Tuna sn. (Kopp.), Sverige, d. 13.6.1868 i Helsingfors.

Henrik Reinhold d.y., f. 17.7.1814, d. 30.7.1814 i Stockholm.

Emilia (Emelie) Katarina Bernhardina, f. 5.10.1815, d. 26.7.1917 i Helsingfors, den sista av sin släkt. - Ogift.

Hildegard (Hilda) Charlotta, f. 8.10.1816, d. 18.2.1898 i Helsingfors. - Ogift.

Henrik Robert, f. 13.10.1817. Handelsbokhållare i Stockholm till 1850, varefter vinhandlare och källarmästare i Helsingfors. D. 31.7.1864 i Helsingfors. - Ogift.

Julia Maria, f. 11.7.1819, d. 17.8.1819 i Stockholm.

Julia Fredrika, f. 27.10.1820, d. 18.12.1902 i Fredriksberg (Säfsnäs förs.), Sverige. - Ogift.

Maria Eufrosyne, f. 4.6.1822, d. 8.6.1822 i Stockholm.


Utan känt samband:

N.N. Carger (kv.), d. 18.7.1764 i Greifswald.

N.N. Carger (kv.), d. 15.12.1775 i Greifswald.

Sara Elisabet Carger[4] f. 16.5.1797, skriven 1819/21 i Nikolai förs., Stockholm.

August Carger, postmästare i Hapsal, Estland.

Fredrik Konstantin Carger (son till August), f. 28.1.1808 i Hapsal, d. 29.1.1864 i Stavropol, Ryssland. Medicine doktor, militärläkare. - Ogift.

August Karl Carger (son till August), f. 7.11.1813 i Hapsal, d. 19.4.1883 i Manuilovo, Ryssland. Militärläkare. - Gift 5.4.1849 med Karolina Fredrika Beck i hennes 1. gifte.

Vilhelmina Carger. - Gift med underlöjtnanten Konstantin Froloff (dr. Olga, f. 13.1.1871 i Jekaterinodar, Ryssland, g. Tawaststjerna).

Maria von Carger, f. von Schoepff, f. 1872 i Riga, d. (på flykt) 3.12.1940 i Posen.

Michail Konstantinovitj Karger, f. 18.5.1903 i Kasan, Ryssland, levde 1952 i Kiev. Professor för rysk arkeologi och konsthistoria.


Noter

[1]   Har icke återfunnits född i februari eller mars 1756 i någon av de tre församlingar, vars dödslängder finns bevarade.

[2]   Av Henrik Reinhold Cargers och Ulrika Fahlgrens barn har tio identifierats, samtliga födda i Finska församlingen. Då paret enl. entydigt publicerade uppgifter haft elva barn, födda mellan 1811 och 1822, måste man utgå ifrån, att det oidentifierade barnet, som föddes 1818 eller 1821, varit dödfött och odöpt.

[3]   Han var bror- och fosterson till ärkebiskop Johan Olof Wallin (1779-1839). Efter misslyckade studier vid universitetet i Uppsala slog han sig på den militära banan och blev 1831 underlöjtnant vid Svea artilleriregemente (där fadern tjänat), från vilken post han tvingades avgå 1835, varefter han reste till Ryssland för att ingå i ryska armén. Han befordrades till stabskapten vid fältfotartilleriet 1847, blev 1855 kapten för sin insats i Krimkriget, var överstelöjtnant vid 23. Artilleribrigaden i Tavastehus 1859, befordrades till överste 1865 samt pensionerades följande år. - Gift 1) 1848 i Polen med Karolina Teichmann, d. 1855 i Ochotsk. I äktenskapet föddes följande barn (ff. i Polen, förutom det yngsta):

Julius (Jules), f. 31.3.1849, d. 13.8.1926 i Viborg. Generalmajor. - Gift med N.N. Johansson, som överlevde.

Natalia, f. 25.8.1851, d. 29.12.1936 i Helsingfors. - Gift 1) 24.1.1873 i Helsingfors med handlanden Gustav Halldin, f. 24.1.1831 i Sånga förs., Sverige, d. 17.2.1876 i Helsingfors. 2) 6.8.1900 i Helsingfors med handlanden Alexander Gustav Fredrik Lönnström, f. 18.7.1857 i Helsingfors, d. 12.11.1923 i Helsingfors.

Eugenia, f. 30.1.1853, d. 18.2.1922 i Helsingfors. - Gift 19.10.1870 i Helsingfors med stadsfiskalen Albert Emil Tandefelt, f. 30.9.1847 i Gustaf Adolfs, d. 27.7.1906 i Vasa.

Anastasia (Annie), f. 26.5.1854 i Ochotsk, d. 16.5.1930 i Helsingfors. - Gift 17.7.1872 i Helsingfors med järnvägstjänstemannen, löjtnanten August Johan Fabritius, f. 8.6.1844 i Viborg, d. 12.10.1915 i Helsingfors.

[4]   Sannol. u.ä. dotter till Katarina (Karin) Carger (tab. 1) och född i Sverige. På detta pekar även hennes närvaro i Henrik Reinhold Cargers hushåll - icke familj. Katarina födde dessutom a.n. sonen Fredrik (Fritz) Lindqvist, f. 14.12.1805 i Stockholm (Katarina förs.). Godsägare.


Litteraturförteckning:

Akiander, Matth., Herdaminne för fordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift I. Hfors 1868.

Alcenius-Kojonen, Genealogia Sursilliana - Sursillin suku. Tapiola 1971.

Fellman, Jacob, Anteckningar om Fellmanska slägten. Hfors 1847.

Bergholm, Axel, Sukukirja. Suomen aatelittomia sukuja I. Kuopio 1892-1901.

Brenner, Alf, Oulun kaupungin perunkirjoituksia. - Bouppteckningar i Uleåborgs stad 1653-1800. Tampere - Tammerfors SSJ XXV, 1963-65.

Carpelan, Tor, Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852. Hfors 1928-30.

Colliander, O. I., Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan II:1. Helsinki 1918.

Dahl, Alexander, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan etc. Tammerfors 1926.

Hougberg, K. J., Finlands apotekare. Biografiska uppgifter. Hfors 1895.

Johnsson, Gunnar, Suomen piirilääkärit 1749-1927. Kokoelma lyhyitä elämäkertoja. SSJ XI, 1928.

Kojonen, Eero, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V-VI. Vaasa 1957-62.

Lagus, Wilhelm, Åbo akademis studentmatrikel å nyo upprättad II (1740-1827). Helsingfors 1895.

Liedgren, Rut, Hazeliushuset i Malmgårdsmiljö. (Fataburen, Nordiska muséets och Skansens årsbok 1952).

Murray, Robert, Ett Adolf Fredriksöde i österled. (Adolf Fredriks församlings kyrkoblad 4/1958).

Sacklén, Joh. Fredr., Sveriges läkare-historia II. 1. Nyköping 1836.

Uggla & Ljungfors, Svenska släkter II. 1912.

Wilskman, Atle, Släktbok I. Helsingfors 1912.

Åström, Sven-Erik, Pohjalaisen osakunnan nimikirja IV. Vaasa 1949.

Åström, Sven-Erik, Släkten Nylander 1631-1981. Tjärborgare i Uleåborg. GSS 37, 1983.


Selostus

Åke Backström: Carger Saksasta

Carger-suku Pommerin Greifswaldista on levinnyt sieltä Venäjälle ja elänyt tämän vuosisadan alussa kummassakin maassa. Greifswaldin yliopiston tanssimestarin Johan Reinhold Cargerin poika Kristian Herman Carger (k. 1817) opiskeli lääkäriksi Greifswaldin yliopistossa ja muutti 1763 Ruotsiin ja 1774 sieltä Suomeen. Hänen aloittamansa suomalainen sukuhaara, jonka jäsenistä monet olivat lääkäreitä, sammui mieskannalta 1872 ja naiskannalta 1917. Yksi sukuhaaran jäsenistä muutti 1801 Ruotsiin, jossa suku sammui 1902.


Genos 66(1995), s. 120-123, 143-144

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Litteratur | Selostus ]

Systematisk förteckning | 1995 års register | Årgångsregister