GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kalm onkin Gadd!

Dos. JARI NIEMELÄ

Martti Kerkkonen kirjoitti vuonna 1953 artikkelin Pehr Kalms porträtt och andra samtida akademiska porträtt i Åbo, jossa hän aihetodistein perusteli erään Satakunnan museossa säilytettävän maalauksen »turkulaisprofessorin» olevan Pehr Kalm (kuva 1). Maalaus on löydetty ullakolta Turun Nummenmäeltä viime vuosisadan lopulla. Siinä ei ole päiväystä eikä signeerausta, vain teksti »Åbo professor» [1].

K. K. Meinander on päätellyt Suomen muotokuvataidetta käsittelevässä teoksessaan vuonna 1931, että kyseessä olevan maalauksen on tehnyt turkulainen taiteilija Johan Georg Geitel [2]. Kerkkonen tuo artikkelissaan esille tätä päätelmää vahvistavia yksityiskohtia, ja lisäksi hän katsoo voivansa ajoittaa taulun varsin suurella todennäköisyydellä vuoteen 1764 [3].

Jo Meinander oletti, että maalaus esittää »jotakuta kasvitieteen professoria, ehkä Kalmia». Kuvassa oleva henkilö pitää nimittäin kädessään esinettä, jonka Meinander otaksui olevan ananas. Kerkkonen kuitenkin päätteli kyseessä olevan sikermä vuorikiteitä, mikä tuntuukin kaikin puolin todennäköiseltä. Koska kuvaan on otettu mukaan tällainen esine, täytyi henkilön olla Kerkkosen mielestä mineralogiaa opettanut ja siitä kiinnostunut professori, jollaisia olivat Pehr Kalm, Pehr Adrian Gadd ja Johan Leche. Tästä joukosta hän karsi iän ja sanallisten kuvausten perusteella ensin Lechen ja sitten Gaddin, joka ei hänen mielestään tullut kysymykseen luonteenpiirteidensä vuoksi. Kerkkonen nimittäin käytti päättelyssään hyväkseen teoriaa ihmisen sisäisen olemuksen heijastumisesta ulkomuotoon.

Kerkkonen oletti eräissä kirjeissä olevien mainintojen perusteella, että Gadd oli sulkeutunut teoreetikko, joka oli huonoissa väleissä kollegojensa kanssa. Kun kuvan henkilö on varsin hyvinvoivan näköinen pyknikko, ei tämä Kerkkosen mielestä voinut mitenkään olla kuivakka Gadd. Lopputulokseksi tuli, että »Kalmin nimi voidaan liittää ilman kysymysmerkkejä J. G. Geitelin muotokuvaan turkulaisprofessorista» [4]. Maalausta on tämän jälkeen käytetty lukemattomissa yhteyksissä Kalmin muotokuvana, onpa se ollut vuonna 1979 postimerkissäkin.

muotokuva

Kuva 1. Kalmin kuvana pidetty J. G. Geitelin maalaus Gaddista vuodelta 1764. Satakunnan Museon kokoelmat. Kuvannut Jalo Porkkala 1987.

 

Kun aloin tutkia Kerkkosellakin yhtenä vaihtoehtona esiintyvän Pehr Adrian Gaddin elämäntyötä, ajattelin pitää silmällä myös sitä vaihtoehtoa, että jostakin lähteestä ilmenisi kuvan esittävänkin tätä miestä. Tähän tuntui olevan aihetta, koska Kerkkosen päättelyketju ei näyttänyt välttämättä vakuuttavalta.

piirros

Kuva 2. Pehr Adrian Gadd. Johan Tobias Sergelin piirros vuodelta 1792. Nationalmuseum, Tukholma (NMH A3911971). Foto Hans Thorwid.

 

Hämmästyksekseni Helsingin yliopiston kemian professori Pekka Pyykkö ilmoitti minulle elokuussa 1994, että heillä on Johan Tobias Sergelin piirtämä kuva Gaddista, joka on julkaistu heidän laitosesitteessään [5]. Sergel on kirjoittanut omin käsin piirrokseen »finsk professor» ja oman nimensä. Toisella käsialalla, mutta todennäköisesti samanaikaisesti, taustalle on kirjoitettu »Mr [?] Sergel du Medevi il... 1792». Medevi on tunnettu terveyslähde Itä-Göötanmaalla. Kuvassa on vielä kolmaskin teksti, joka on kirjoitettu oletettavasti 1800-luvun alkupuolella, ja siinä lukee selvästi »Professor Gadd». Kuvaa säilytetään Ruotsin kansallismuseon suuressa Sergel-kokoelmassa [6].

Kun näin Sergelin piirroksen, ajattelin heti Satakunnan museossa olevaa maalausta. Näiden kahden muotokuvan yhdennäköisyys on varsin selvä. Sergelin piirroksen täytyy esittää Gaddia jo siinä olevien merkintöjen perusteella, eikä se voi olla ainakaan Kalmin kuva, sillä hän kuoli jo 1779. Gadd oli innokas terveyskylpylöiden käyttäjä ja on todennäköistä, että Sergel teki piirroksen, kun molemmat herrat olivat hoitamassa terveyttään Medevissä. Pidän erittäin todennäköisenä, että oheiset kuvat esittävät Pehr Adrian Gaddia. Maalauksessa hän on 37-vuotias ja piirroksessa 65-vuotias.

 

Viitteet

[1] Kerkkonen 1953, 171. HArk 54, Helsinki 1953.

[2] K. K. Meinander: Porträtt i Finland före 1840-talet I-II. Helsinki 1931, 136-138.

[3] Kerkkonen 1953, 172-181.

[4] Kerkkonen 1953, 188-195.

[5] Chemistry at the University of Helsinki. Helsinki 1990.

[6] Nationalmuseum, inventarienummer NMH A39/ 1971.

 

 

Referat

Jari Niemelä: Kalm är i själva verket Gadd!

I Satakunda museum förvaras en från Åbo i slutet av 1800-talet förvärvad målning med text »Åbo professor» som enligt K.K. Meinander är målad av åboartisten Johan Georg Geitel ca 1764. Martti Kerkkonen har framfört att målningen föreställer professor Pehr Kalm. I Nationalmuseet i Stockholm förvaras en bild av Pehr Adrian Gadd, ritad av Johan Tobias Sergel år 1792. Teckningen av Gadd uppvisar stor likhet med målningen av Geitel, och författaren håller för troligt att även Geitels målning föreställer Gadd.

 
Genos 67(1996), s. 22-23, 47

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1996 hakemisto | Vuosikertahakemisto