GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Vanhan Suomen aatelismarsalkat

O. D.

Kirjoituksessaan »Den Viborgska adeln, dess institution, dess riddarhus och dess upplösning» (Förhandlingar och Uppsatser 15, 1901 = Skrifter utgifna af Svenska Litteratursällskapet i Finland LI), Helsingfors 1902, Jac. Ahrenberg mainitsee: »Af diverse handlingar, processakter och köpekontrakt samt muntliga traditioner framgår, att en Seseman, en Balesnoi, en Freedericksz och en Fock varit adelsmarskalkar». Tunnettu venäläinen sukututkija ja henkilöhistorioitsija P. Ljubimov on julkaissut luettelon Venäjän aatelismarsalkoista: »Predvoditeli dvorjanstva vsjeh namjestnitsjev, guberni i oblastei Rossiiskoi Imperi 1777-1910 g.», S.-Peterburg 1911. Teoksen sivulla 72 on osasto »Finljandskaja gubernija», jossa aikamäärineen luetellaan aatelismarsalkat. Se osoittaa, että Ahrenbergin tiedot ovat ensimmäistä lukuunottamatta oikeat. Aatelismarsalkkoina toimivat:

1. Kollegineuvos Vasili Petrovitsj Baljasni 1802-1805.

2. Tykistön everstiluutnantti vapaaherra Petr Andreevitsj Freedericksz 1805-1808.

3. Kenraalimajuri Boris Borisovitsj Fock 1808-1811.

Näistä omistivat lahjoitusmaita Vasili Baljasni Pyhäjärvellä V.l. hovileirinä Konnitsa ja Kiimajärvi, vapaaherra Peter Freedericksz (Suomen ritarihuoneeseen merkityn Bernhard F:n veli) [1] Sakkolassa hovileirinä Petäjärvi ja Bernhard (= Boris) Fock (Ruotsin ja Suomen ritarihuoneeseen merkitsemätöntä sukuhaaraa) Raudussa hovileirinä Leinikylä (Leinikkälä). Fockin leski myi tämän sittemmin 1824 edellämainitulle Peter Freederickszille [2].


[1]   Koska tätä haaraa Freedericksz sukua ei käsitellä Tor Carpelanin teoksessa »Ättartavlor för de på Finlands Riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna» voinee mainita, että vapaaherra Peter Freedericksz, s. Pietarissa 16.3.1786, k. siellä 13.11.1855, oli lopulta todell. salaneuvos, kenraaliadjutantti ja ylihovitallimestari. P:o Charlottenburgissa 17.8.1814 kreivitär Cecilia Gurowska, s. 24.10./5.11.1794, k. 29.4.1851, jonka vanhemmat olivat: Preussin kamariherra, Kolon starost kreivi Wladyslaw Gurowski ja 1. puolisonsa Marianna Eleonore Henriette von Bischoffswerder. Vapaaherratar Freederickszin, s. kreivitär Gurowska, velipuoli (isän toisesta aviosta Genoveva von Cieleckan kanssa) oli kreivi Ignacy Gurowski, s. 1812, k. Pariisissa 18.4.1887, jonka puoliso oli, vih. Doverissa 26.6.1841, Isabella Espanjan infantinna, s. Madridissa 18.5.1821, k. Pariisissa 9.5.1897. Tämä oli (titulaari) kuningas Frans d'Assisin sisar ja puolisonsa kuningatar Isabella II:n serkku. Peter Freederickszin ja Cecilia Gurowskan vanhin tytär vapaaherratar Alexandra Freedericksz, s. 1815, k. jälkeen 1888, puoliso oli v:sta 1842 kenraalimajuri kreivi Fedor Alopaeus, k. 20.4.1862, David Alopaeuksen nuorempi poika. (Ks. lähemmin N. Ikonnikov, La Noblesse de Russie F 1, Paris 1934; Familienzeitschrift der Geschlechter Friederichs' Bd. 3, H. 2, 1938; Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Gräflichen Häuser 1937).

[2]   J. R. Danielson-Kalmari, Tien varrelta kansalliseen ja valtiolliseen itsenäisyyteen IV, Porvoo 1931, S. 361.


Genos 9(1938), s. 123-124

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1938 hakemisto | Vuosikertahakemisto