Genos -
Tidskrift utgiven av Genealogiska Samfundet i Finland

Genealogiska Samfundet i Finland grundade tidskriften Genos redan år 1930 och i år utkommer tidskriftens 75 årgång med fyra nummer. Genos publicerar resultat av släkt- och personhistorisk forskning samt allmänna artiklar såsom översikter rörande källor och forskningsmetoder. Dessutom publiceras recensioner, små fynd och forskarnas kommentarer.

Huvudredaktör för Genos är FM P. T. Kuusiluoma och redaktionssekreterare är FM Maria Vasenkari. Artiklar avsedda för publicering skickas till genos@genealogia.fi eller till Genealogiska Samfundet i Finland. Skribenterna bör bekanta sig med Genos skrivanvisningar.

Genealogiska Samfundets medlemmar får Genos som medlemsförmån. En separat prenumeration kostar i hemlandet 33 € och till utlandet 38 €.

För närvarande pågår en konvertering av äldre artiklar till Genealogiska Samfundets hemsidor. Artiklar kan sökas i den systematiska förteckningen eller i årgångsregistret.

Personregister och systematisk innehållsförteckning har utkommit i två skilda volymer och täcker åren 1930-1979.

Lösnummer (lagersituation och lösnummerförsäljning) fås till följande priser:

Genos 1930-1991, 1,00 €/nr
Genos 1992-2000, 2,00 €/nr
Genos 2001-2004, 5,00 €/nr
Genos 2005, 8,50 €/nr


Årsskrift | Skrifter | Övriga publikationer | Försäljning av publikationer