GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

3. Henkilö- ja sukuryhmät - Person- och släktgrupper

31. Säädyn, ammatin ja koulutuksen mukaiset ryhmät - Stånds-, yrkes- och utbildningsgrupper

a. Aateli - Adel

Aminoff-Winberg, Johanna, Adeln och dess historiografi. 2000:3-7, 41.
Backström, Åke, Riddarhusdirektionens protokoll i adoptionsärenden 1816-1928. 1962:79-82.
Blomstedt, Yrjö, Vanhan Suomen sotilas- ja virka-aatelin luettelot v:lta 1812. 1951:64-68.
D[urchman], O[smo], Vanhan Suomen aatelismarsalkat. 1938:123-124.
Gronow, Tito, Den ryska adeln i Finland under autonomins tid. 2000:8-13, 41-42.
Kurtén, Love, Om Kråköfrälset. 1976:6-9. Diskussion: Torsten G. Aminoff, Kring släkten Langs ursprung. 1976:78-83, 90; L[ove] Kurtén. 1977:21; T. G. Aminoff. 1977:21-22, 103.
Paaskoski, Jyrki, Vanhan Suomen aatelisnimikirja vuodelta 1806 - Dvorjanskaja Rodoslovnaja Kniga Finljandskoi Gubernii. 1993:52-59, 87. Kommentti: Henrik Degerman. 1993:129; Jyrki Paaskoski. 1993:172.
Paaskoski, Jyrki, Vanhan Suomen donataarit ja tilanhoitajat - katsaus aatelisten lahjoitusmaatalouteen vuosina 1710-1811. 1993:138-152, 179.
Puntanen, Pia, Aatelisten perukirjat Viipurin hovioikeuden arkistossa. 2000:14-17, 42-43.
Vähäkangas, Tapio, Porvoon Stensbölen ja Hinthaaran rälssin perintö. 1997:10-18, 45-46. Oikaisu. 1997: 76-77.
Vähäkangas, Tapio, Uusmaalainen rälssisukusikermä. 1999:92-109, 137-138.

b. Sotilaat, joukko-osastot - Militärer, truppförband

Aminoff, C. G., Armfelts och af Enehielms jägarkårer 1788-90. 1965:35-39.
Backström, Åke, Civilmilitärer vid Finlands armé 1871-1906. 1995:165-179, 192.
Backström, Åke, Det självständiga Finlands före frihetskriget i rysk krigstjänst skolade officerare i generalsrang. 1997:86-93, 95.
Backström, Åke, Det självständiga Finlands före frihetskriget i rysk krigstjänst skolade officerare i kaptens- och överofficersrang. 2003:156-166, 191-192.
Backström, Åke, Det självständiga Finlands före frihetskriget i rysk krigstjänst skolade officerare i majorsrang. 2002:133-141, 180.
Backström, Åke, Det självständiga Finlands före frihetskriget i rysk krigstjänst skolade officerare i överstelöjtnantsrang. 2001:223-231, 255-256; 2002:37.
Backström, Åke, Det självständiga Finlands före frihetskriget i rysk krigstjänst skolade officerare i översterang. 2001:144-151, 176.
Backström, Åke, Finska frivilliga i danska kriget 1864. 1993:152-157, 179.
Backström, Åke, Finska officerare i serbisk-turkiska kriget 1876. 1992:23-25, 28.
Backström, Åke, Finska officersförluster i rysk-turkiska kriget 1877-1878. 1991:135-140, 169.
Backström, Åke, Finska undervisningsskarpskyttekompaniet 1879-1881. 1996:168-172, 187.
Backström, Åke, Från mobilisering till demobilisering. Finska gardets befäl 1877-1878. 1996:68-77, 96.
Backström, Åke, Full cirkel; Finska gardets befäl 1829 och 1906. 1996:28-38, 48.
Backström, Åke, Officerare och civilmilitärer vid 6., Tavastehus, indelta finska skarpskyttebataljon 1854-1868. 1997:25-35, 47.
Backström, Åke, Suomen jääkärit 1983. Lisäyksiä ja korjauksia jääkärimatrikkeliin. 1983:18-22; 2000:81-82.
Backström, Åke, Suomen kaarti Balkanin sotaretkellä 1877-1878. 1991:106-110, 122.
Backström, Åke, Uppbåds(1904-Krets)nämnderna 1881-1905. Krigskommissarier och sekreterare. 1996:121-130, 144. Rättelse: 1996:166.
Backström, Åke, Viipurin upseerikokelaskurssi 1918-1919: Määränpää. 2003:204-209, 240.
D[urchman], O[smo], Dalfrikåren. 1945:24.
Ekman, Arne, 1808-09 döda krigsmän. 1964:78-83.
Halén, Harry, Katsaus Suomessa toimineen Venäjän sotaväen etniseen koostumukseen. 1999:26-37, 66-67.
Hirn, Hans, Adlercreutzska regementet. 1945:23-24.
Huhtamies, Mikko, Mikä oli rötbonde? 1998:26-29, 46-47.
Hämäläinen, Erkki J., Eräs Suomen kaartin sotilashauta Liettuassa Krimin sodan ajalta. 1993:15-33, 40. Oikaisu: 1995:183-184.
Hämäläinen, Erkki J., Sukututkija vapaussoturin jäljillä. 1992:101-124, 141.
Kankaanpää, Matti J., Kaksi 1600-luvun ratsumiestä Ruovedeltä. 1992:73-80, 98.
Kankaanpää, Matti J., Sukututkimus ja suurvalta-ajan sotilaat. 1989:113-122, 140.
Laitinen, Kari, Piirteitä Suomen sotilasmusiikista 1700-luvulla. 1995:98-107, 142-143.
Läntinen, Aarre, Suomen ratsastalo- ja rusthollilaitoksen kehityspiirteitä. 1991:123-134, 169.
Nallinmaa-Luoto, Terhi, Kaatuiko esi-isä Suomen sodassa. 2002:102-103.
Pulli, Heljä, Miten ruotusotamies pestattiin. 1981:111-112.
Pylkkänen, Ali, Kysymys Suomen sotamieshuoneesta ja sotahospitaalista 1600-luvulla. 1994:116-118, 142-143.
Raustiala, G., Fredrikshamns-kadetter. 1953:60.
Sneitz, Sirkka, Iittiin ja Elimäelle 1740-luvun alussa haudattuja sotilaita. 1999:224-226.
Turpeinen, Oiva, Sotakuolleisuus Suomessa. 1999:71-77, 136. Kommentti: Tapio Vähäkangas 1999:171-172.
von Warnstedt, Christopher, 1641 års båtsmanslängd för Jomala socken på Åland. 1990:76.
von Warnstedt, Christopher, Personnotiserna i Krigsmanshusräkenskaperna för Finland år 1670. 1994:39-44, 48.
Westerlund, Lars, Sotasurmaprojekti ja sukututkimus. 1999:145-152, 185.
Vuorimies, Heikki, Joitakin havaintoja suuren Pohjan sodan jälkeen Suomeen siirretyistä ruotsalaisrykmenttien sotilaista. 1999:3-14, 64.
Vuorimies, Heikki, Laukaan komppanian sotilasnimistä sekä joitakin uusia havaintoja sotamiesten nimeämisprosessista. 1993:76-82, 88. Kommentti: Carol Hedberg. 1993:129.
Vuorimies, Heikki, Pohjois-Hämeen sotamiehet jalkaväkirykmenttien organisaatiomuutosten pyörteissä 1600-luvun lopulla. 2003:21-34, 64.
Vuorimies, Heikki, Ruotusotamiesten kohtaloista Suomen sodassa 1808-1809. 2003:216-223, 251-252.

c. Papisto - Prästerskap

Blomstedt, Yrjö, Militärpräster i Finland 1687-1703. 1952:20-23.
B[lomste]dt, Y[rjö], Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638-1687. 1952:63
Cederberg, A R., Kiteen seurakunnan papisto ennen isoavihaa. Muutamia muistiinpanoja. 1944:127-136.
Impiwaara, Heikki, Täydennystä Turun tuomiokirkon taloudenhoitajain sarjaan. 1941:59-62; 1944:113-114.
Jokipii, Mauno, Pieniä lisätietoja Satakunnan papeista 1500-luvulla. 1949:78-82.
Oja, Aulis, Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719. 1967:20-22, 51.
Sumelius, Rafael, Bidrag till Ruovesi församlings herdaminne. 1947:35-40.
Törnblom, Lena, Församlingarna i Johans hertigdöme 1556-1562. 1994:163-181, 192.

d. Virkamiehet, lakimiehet - Tjänstemän, jurister

Backström, Åke, Komplettering av dödsuppgifter rörande jurister 1898-1958. 1965:132-134. 2000:82. Tillägg: Håkon Holmberg. 1966:27.
Backström, Åke, Kejserliga överkrigsdomstolen i Finland 1816-1913. 1999:215-220, 237-238.
Backström, Åke, Krigens offer bland Finlands jurister. 1966:43-45, 78-81, 104-107. Tillägg: 1981:68.
Blomstedt, Yrjö, Vanhan Suomen postimestarit ja -ekspeditöörit 1721-1812. 1954:65-72. Tillägg: Erik Amburger. 1955:29.
Grönroos, S., Vinkkilän postimestarit 1753-1835. 1951:83-86.
Holmberg, Håkon, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit. Lisäyksiä ja oikaisuja. 1967:78-80.
Järvelaid, Peeter, Virolaisen juristikunnan sukujuurien tutkimisesta. 1994:100-103, 142.
Kilpelä, Vesa, En lägre tjänstemans ungdom på 1700-talet. 1995:180-182, 192.
Koskimies, Y. S., Kyminkartanon lääninhallituksen arkiston ansioluettelokokoelma. 1946:64-66.
Luther, Georg, Arrendatorsfamiljerna i Tohmajärvi. 1985:1-12, 38-39.
Stenroth, Ove, Länsmän i Kimito på 1700-talet. 1965:49-67, 71-90, 109-123.
von Warnstedt, Christopher, Landstatsutnämningar i Finland, Baltikum samt Västerbotten åren 1690-1692. 1992:57-58.
Väänänen, Kyösti, Irrallisia 1800-luvun alkupuolen lääninvirkamiesten ansioluetteloita Kuopion lääninhallituksen arkistossa. 1956:122-124.

e. Porvaristo, kauppiaat - Borgare, handlanden

Ahonen, Voitto, Neljän kaupungin uusi porvaristo 1720-luvulla. 1986:101-117.
Tertti, Aarno, Suomen saksalaiset kauppiassuvut. 1983:81-100.
Vesikansa, Jyrki, Liikemiessuvut. 2001:9-17, 59-60.

f. Käsityöläiset - Hantverkare

Backman Martinsson, Christina, Bördsbrev för finländska hattmakare i Westinska samlingen, Uppsala. 1987:39-41.
Federley, Synnöve, Allmogemålare och -snickare i Björköby. 1955:126-127.
Heino, Ulla, Käsityö järjestyksen kourissa - 1600-luvun käsityö ja käsityöläiset. 1992:17-22, 28.
Hofren, Manne, Timmermän från Finland i Kalmar 1685. 1947:17.
Koskimies, Y. S., Åvikin lasinpuhaltajasuvuista. 1973:93-103.
Lybeck, Jari, Suomalaiset merimiehet 1800-luvulla. 1995:146-149, 191.

g. Ylioppilaat, koululaiset - Studenter, skolelever

Backström, Åke, Studenterna vid den s.k. krigsfakulteten av Helsingfors universitet 1856. 1986:66-75. Tillägg: 1991:35.
Blomstedt, Yrjö, Suomesta kotoisin olevat ylioppilaat Tarton yliopistossa 1802-1852. 1949:28-35.
Cederberg, A. R., Finska ynglingar vid Hudiksvalls skola åren 1715-1723. 1937:20-22.
Cederberg, A. R., Reunamuistutuksia Vilhelm Laguksen Turun yliopiston ylioppilasluetteloon. 1944:5-9.
Luther, Georg, Plock ur Lunds studentmatrikel. 1980:22-26.
Nyholm, Leo, Österbottniska nationens matrikel I. 1988:60-63, 96.
Rein, G., Lisäyksiä Vilh. Laguksen Turun Yliopiston oppilasluetteloon. 1945:111-121.
Vallinkoski, J., Kolme Turun ylioppilasluetteloa 1600-luvun lopulta. 1950:59-65.
Vallinkoski, J., Lisiä Laguksen ylioppilasmatrikkeliin. 1958:21-23.

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto - Systematisk förteckning | Vuosikertahakemisto - Årgångsregister