Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


Johanna Aminoff-Winberg: Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden. Flyktingförteckningar. - Datateknik för släktforskning rf:s publikationer 4(1995), 280 s. ISBN 951-96990-2-3.

Observera att en del av förteckningarna består av stora filer som kan ta lång tid att ladda ned.

[ Utgivarens förord Inledning Förkortningar och förklaringar Poster som saknas i personregistret
Normering av släktnamn ]

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö ]

Flyktingar i Stockholm 1712

1-245

Flyktingkommissionen 1712

246-630

Flyktingkommissionen 1713

631-1378

Flyktingkommissionen 1714

1379-2581

Flyktingkommissionen 1715

2582-3817

Flyktingkommissionen 1716

3818-5012

Tjänstemän från Åbo och Björneborgs län 1716

5013-5050

Tjänstemän från Åbo och Björneborgs län 1717

5051-5112

Flyktade tjänstemän 1720

5113-5432

Tjänstemän på flykt

5433-5535

Flyktade tjänstemän 1721

5536-5579

Prästerskapets hjälpaktion 1719

5580-5996

Präster och familjemedlemmar 1720

5997-6050

Flyktingar i Viborgs stift I

6051-6088

Flyktingar i Viborgs stift II

6089-6117

Flyktingar i Åbo stift 1706-09

6118-6236

Flyktingar i Åbo stift 1708

6237-6253

Flyktingar i Åbo stift 1708-10

6254-6410

Flyktingar i Åbo stift 1709

6411-6777

Flyktingar i Åbo stift 1710

6778-7178

Flyktingar i Hälsingland

7179-7338

Flyktingar i Kalmar stift 1715

7339-7373

Flyktingar i Härnösands stift 1715

7374-7467

Flyktingar i Västernorrland 1717

7468-7530

Flyktingar i Härnösands stift 1718

7531-8082

Flyktingar i Piteå, Nora och Ångermanland

8083-8452

Flyktingar i Härnösands stift 1718-20

8453-8893

Flyktingar i Resele

8894-8900

Flyktingar i Västerbotten

8901-8945

Flyktingar i Arboga

8946-9001

Flyktingar från Åland

9002-9028

Flyktingar i Strängnäs stift 1721

9029-9083