Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingar i Stockholm 1712

Designation uppå Flychtingarne ifrån Lijf, Est, Ingerman, och Finland.

Källa: Kammarkollegiet till Kunglig Majestät, 3.4.1712. Riksarkivet, Stockholm.

Nedanstående förteckning är uppgjord av kammarkollegiet i Stockholm våren 1712. Man strävade då till att få en heltäckande bild av flyktingsituationen i staden och gjorde därför olika listor på de flyktingar som fanns i staden. Uppenbarligen har de andra förteckningar som samtidigt gjordes gått förlorade.

 

1 Jürgen Reinhold von Ungern Sternberg, Öfwerste och Baron
f: 3. l: ja. _med 3 Domestiguer.
2 Otto Magnus Hastfer, Öfwerste Leutenant
f: 2. l: ja. _med 3 Domestiguer.
3 Gothard Wilhelm Yxkul, Öfwerste Leutenant
b: 3. l: ja. _med Jungfru Hastfer, en Student och 6 Domestiguer.
4 Bengt Gustaf Rosen, Major och Landtråd
b: 2. l: ja. _med huus Jungfru Anna och 4 Domestig.
5 Gothard Willhelm Budberg, Capitain
b: 6. l: ja. _med 3 Domestiguer.
6 Schwengell, Capitain
_med en dräng.
7 Wolff Hindrich Anrep, Capitain
b: 2. _med 2 Domestiguer.
8 Genschen, Capitain
_med en dräng.
9 Löwe, Capitain
_med en dräng.
10 Charlotta Wachtmeister, Friherrinna, Fru
b: 2. _4 Domestiguer.
11 Ing: Wessman, Capitains Enkia
l: nej. gm: Wessman, Capitain.
12 Rosendahl, Capitain
b: 4. l: ja. _med 4 Domestiguer.
13 Sophia Elisabet Ram, Ryttmästerska
_med sin Systerdotter Jungfru Essen och 1 Piga.
14 Anna Helena Wrangel, Capitainska
b: 2. _med 1 Piga.
15 Anna Maria Wrangel, Capitainska
f: 2. _med 1 Piga.
16 Sophia Margareta von Ungern Sternberg, Capitainska, Fru
b: 2. _med 4 Domestiguer.
17 Ursila von Öhl, Fru
_tillsammans med Fru Anna Kulbar, med 1 dotter, 1 Piga.
18 Johanna Pheil, Jungfru
19 Kirckenstein, Jungfru
_tillsammans med sin syster, 1 Piga.
20 Kirckenstien, Jungfru
21 Bröms, Landt Richter
_med 6 Domestig.
22 von Friesen, Jungfru
_tillsammans med sin syster, 2 Domestiguer.
23 Petter Myra, Lieutnant
24 Daniel Skragge, Adjutant
25 Gabriel Hermigier, Capitain
26 Mathias von Porten, Stådthåll.
b: 4. l: ja. _med 3 drängar, 2 pigor.
27 Sebald Constans von Graman, Assessor
b: 6. l: ja. _med 2 huusfolck.
28 Brita Stenbock, Öfwerste Leutenants Enkefru
f: 2. l: nej. gm: Rosen, Öfwerste Leutenant. _med 2 Pigor och 2 drängar, grefwinna.
29 Margareta Elisabet Wrangel, Jungf.
_med 1 Piga.
30 Anna Juliana Bettner, Capitain Enkiefru
l: nej. gm: Branken, Capitain.
31 Okänd, Öfwerste Enkefru
b: 1. f: 5. l: nej. gm: Tunderfelt, Öfwerste. _Barnet litet, 3 tienstfolck.
32 Maria Elisabet von Mejer, Jungf.
33 Anna Maria von Lode
34 Brita Helena Silferarm, Jungfru
35 Anna Christina Berg, Cornets Enkia
36 Catharina Elisabet Bork, Fändrichs Enkia
l: nej. gm: Wulf, Fändrich.
37 Ing. Jung, Capitain Enkia
l: nej. gm: Schalin, Capitain.
38 Okänd, Fändrichs kieresta
gm: Carl Hindrich Beck, Fändrich. _med 1 Piga.
39 Anna Juliana Richter, Öfwerste Leutenant Enkefru
f: 1. gm: Enqvist, Öfwerste Leutenant. _med 1 Piga.
40 Catharina Ingerström, Lands Råds Enkefru
l: nej. gm: Vintinghoff, Lands Råd. _med 1 Piga.
41 Sophia Elisabet von Toll, Jungf.
_med sin Syster Luvia Cath. von Toll och 1 Piga.
42 Okänd, Capitains fru
fr: Riga. b: 1. gm: Frans Wirgin, Capitain. _barnet litet, Mannen bortförd till Rysland.
43 Anna Bischof, Styckjunkar Enkia
l: nej. gm: Melcker Robertz, Styckjunkare. _med sin Piga.
44 Okänd, Capitains Enkia
l: nej. gm: Classon, Capitain. _med sin Piga.
45 Brita Mellin, Capitains Enkia
b: 2. l: nej. gm: Rudbeck, Capitain.
46 Margareta Ollonroth, Fendriks Enkia
b: 2. l: nej. gm: Lund, Fendrik.
47 Anna Maria Rooth, Fendrichs Enkia
f: 1. l: nej. gm: Frisenschöld, Fendrich.
48 Kierstin Buhrman, Fendriks Enkia
b: 2. l: nej. gm: Warenhielm, Fendrik.
49 Margareta Sun, Öfwer Fyrwärkare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Ståhlman, Öfwer Fyrwärkare.
50 Anna Johanna Lilliewall, Adjutans Enkia
l: nej. gm: Lilliewall, Adjutant.
51 Christina Berg, Öfwermineurs Enkia
l: nej. gm: Mejer, Öfwermineur.
52 Ingeborg Rönberg, Fendrichs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Blieterfelt, Fendrich.
53 Gertrud Berg, Styckjunkare Enkia
l: nej. gm: Möller, Styckjunkare.
54 Anna Charlotta Lode, ÖfwerMineurs Enkia
l: nej. gm: Kifke, ÖfwerMineur.
55 Catharina Bengtsdotter, Constapels Enkia
l: nej. gm: Berg, Constapel.
56 Margareta Multer, Constapels Enkia
l: nej. gm: Multer, Constapel.
57 Christina Blom, Gevaldiger Leutenants Enkia
fr: Riga. b: 2.
58 Anna Maria Reuter, Crono Styrmans Enkia
l: nej. gm: Kröger, Crono Styrman.
59 Maria Harbst, Fyrwerkare Enkia
l: nej. gm: Lustig, Fyrwerkare.
60 Sophia Gertrud Wijk, Constapels Enkia
61 Fredrik Hilldebrand, Fändrik
62 Okänd, Capitains Fru
f: 1. gm: Brahe, Capitain. _med 1 Piga.
63 Okänd, Capitains Fru
b: 1. gm: Hildebrand, Capitain. _med 1 Piga.
64 Anna Catharina Styrges, Fendrichs fru
gm: Mårten, Fendrich.
65 Anna Berger, Leutenants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Swerdfelt, Leutnant. _med 1 Piga.
66 Christina Törnström, Artollerie Capitains Enkia
l: nej. gm: Hinck, Artollerie Capitain.
67 Christina Elisabet Reinke, Fendrichs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Teller, Fendrich. _med 1 piga.
68 Margareta Höök, Fendrichs Enckia
b: 3. l: nej. gm: Möronius, Fendrich. _Barnen små.
69 Anna Lang, Capitains fru
b: 5. l: nej. gm: Lang, Capitain. _med 1 piga.
70 Catharina Banco, Capitains fru
f: 1. gm: Michelsson, Capitain. _med 1 piga.
71 Anna Elisabet Klintenhielm, Capitains Enckie fru
l: nej. gm: Wogt, Capitain.
72 Agneta Bockler, Capitains Enkefru
b: 6. l: nej. gm: Ludwig, Capitain.
73 Agneta Gertrud Ludwig, Capitainska fru
74 Agneta Simonsdotter, Constapels Enkia
b: 2. l: nej. gm: Johan Olufsson, Constapel.
75 Elisabet Dorothea von Creutleben, Leutenants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Hindrich Wulf, Leutenant. _och en piga.
76 Gertrud Elisabet von Dunten, Leutenants Enkia
l: nej. gm: Gothard Johan Baumgartz, Leutenant. _med en piga.
77 Okänd, Capitains Enkia
l: nej. gm: Klingbeil, Capitain.
78 Christina Håkansdotter Berg, Regements Skrifware Enkia
l: nej. gm: Krok, Regements Skrifware.
79 Okänd, Fendrichs Enkia
p: 2. l: nej. gm: Burman, Fendrich.
80 Hedvig Maria Glanström, Fortifications Leutenants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Hindrich Wildeman, Fortifications Leutenant. _med 1 piga.
81 Anna Maria von Hakelltorn, Majors Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Gothard von Neuhusen, Major. _med 1 piga.
82 Magdalena Eneberg, Leutenant af Artollerie kiäresta
fr: Pernau. f: 1. gm: Olof Cenberg, Leutenant af Artollerie. _med en Leutenants dotter.
83 Okänd, Öfwerste Leutenants Fru
fr: Riga. b: 2. gm: Billsten, Öfwerste Leutenant. _med 1 piga.
84 Gertrud Grabke, Capitains fru
fr: Riga. gm: Craan, Capitain. _med 1 Jungf. och en piga.
85 Anna Catharina Kors, Capitains Enkia
fr: Viborg. b: 4. l: nej. gm: Schulman, Capitain. _med en piga.
86 Holtzhansen, Leutenants Enkia
fr: Riga. b: 1. l: nej. gm: Risengren, Leutenant. _med 1 piga.
87 Anna Eleonora Wrangell, Öfwerste Leutnants Enkiefru
fr: Reval. f: 1. l: nej. gm: Yxkull, Öfwerste Leutnant. _med 1 piga.
88 Anna Christina Ollengreen, Capitains Fru
fr: Reval. b: 2. l: nej. gm: Ditman, Capitain. _med 2 st Barnbarn och en piga.
89 Merta Juliana Smittfeldt, Capitaine fru
fr: Riga. f: 2. gm: Birkholte, Capitaine. _med Een piga.
90 Maria Schraggenshöldh, Ryttmästare Enkie fru
b: 1. l: nej. gm: Nattbohm, Ryttmästare. _med ett barnabarn och 1 piga.
91 Mad. Margareta Höök, Fendrichs Enkia
b: 3. l: nej. gm: Gustaf Niron, Fendrich. _Fendrich af Österbottes Regemente.
92 Maria Christina Örnclou, Öfwerste Leutenants Enkia fru
b: 2. l: nej. gm: Brandt, Öfwerste Leutenant. _med praeceptor och piga.
93 Anna Pol, Capitaine Enkia
f: 1. l: nej. gm: Lesle, Capitain.
94 Catharina Ankarschöldh, Regementz Fältskiärs hustro
gm: Wasse, Regements Fältskiär.
95 Engel Juliana Gutman, Capitains dotter
96 Otto von Scheding, LandtRåd Baron
_sielf ottande, dess Son Hr Capitaine Volmar von Scheding sielf Elftte tillsammans 19.
97 Okänd, Majors Enkia
f: 1. l: nej. gm: Gyllenspång, Major. _med Syster, dotter och piga.
98 Mauritz Wrangel, Öfwerste
99 Schwartz, Pastor
_med sitt huusfolk 5 personer.
100 Mich. Robaldus Neoknapp, Prädjkant
101 Okänd, Kyrkioherde Enkia
b: 1. l: nej. gm: Toranius, Kyrkioherde.
102 Botolph Weller, Pastor
103 Catharina Hysing, Regementz Pastors kiäraste
_Regementz Pastorens af Delagardiske Regementet, med 1 Piga.
104 Maria Magdalena Freyen, Professors Enkia
fr: Pernau. l: nej. gm: Erik Fallenius, Professor. _med sin Piga.
105 Gertrud Martens, Proubste Enkia
l: nej. gm: Engellbrat Mathiaeus, Proubst. _med 1 piga.
106 Brita Gavelia, Regementz Pastors Enkia
l: nej. gm: Petter Berg, Regementz Pastor. _Regementz Pastor under Wyborgs lähn, med sin piga.
107 Reinerus Brokman, Regementz Pastor
b: 2. l: ja. _Regementz Pastoren wid ÖfwersteLeut. Bromses Esquadron med sin kiäresta och 2 pigor.
108 Petter Miltopaeus, Rector Schola
fr: Narva.
109 Okänd, Pastor
fr: Camby. b: 2. l: ja.
110 Isac Hasselblad, Consistorie Notarius
b: 3. l: ja.
111 Dorothea Rave, Kyrkioherde Enkia
l: nej. gm: Lars Qvist, Kyrkioherde.
112 Agneta Betgerin, Mag. Enkia
l: nej. gm: Fischbak, Magister.
113 Zacharius Littovius, Pastor och Prapositus
fr: Nyen.
114 Tobias Rennert, Regementz Präst
b: 2. l: ja. _Regementz Prästen af Hr Öfwersten Tiesenhausens Regemente.
115 Arfold Muller, Professor
b: 2. l: ja. _med sin kiäresta och piga.
116 Ericus Timmerman, Pastor
b: 3. l: ja.
117 Okänd, Pastors Enkefru
l: nej. gm: Gotteken, Pastor.
118 Anna Pehrsdotter, Capellans Enkia
119 Catharina Dorothea Reuter, Kyrkioherde Enkia
p: 1.
120 Croel, Regementz Pastor
fr: Riga. l: ja. _han skall wara kommen uhr fångenskapen och hustrun ifrån Riga med 1 dräng och piga.
121 Lars Lindbohm, Regementz Pastor
122 Anna Carlman, Scholamästare Enkia
fr: Ugmunda. l: nej. gm: Carlman, Scholamästare.
123 Rigeman, Ratz herr och Syndicus
b: 2. l: ja. _med 3 Betiente.
124 Liungreen, Slåttz Fougde
b: 3. _med 2 Domestiguer.
125 Claes Braun, Recognitions Accijs Notarie
b: 1. _med 1 amma.
126 Moreus, Landscam.
b: 2. l: ja. _med sin kiärsta.
127 Fridricus, Oeconomie Secret.
_med en tienstegåsse.
128 David Richter, Slåttz skrifware
fr: Reval.
129 Joh. Kellner, Rådman
fr: Dorpat. b: okänt antal. l: ja. _med Barn och tienstefolk, 7 personer.
130 Pihlman, Jungf.
fr: Reval.
131 Chrisostemus Gamberg, Ränttemäst.
fr: Nyen.
132 Anna Maria Floman, Controleurska
fr: Dageroth. b: 1.
133 Elisabet Åkerlund, Häradsskrif. Enkia
fr: Ingermanland.
134 Elisabet Larsdotter, Skrifware Enkia
l: nej. gm: Hindrich Jubu, Skrifware.
135 Patrik Crabb, Cammarskrifware
136 Staaf, Fält och Liquidations Commiss.
137 Bergner, Räntt och Profwiantmästare
138 Johan Schening, Licentförwaltare
fr: Pernau. b: 2. l: ja. _med sin kieresta och 1 piga.
139 Gabriel Hinnel, Justitie Borgmästare
fr: Nyen. _med sin familia.
140 Wallborg Biörnbeck, Språkmästare Enkia
fr: Pernau.
141 Elisabet Forsell, Licentförwaltare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Axell Streng, Licentförwaltare. _med 1 piga.
142 Margareta Almgreen, Cantzliss Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Iken, Cantzliss.
143 Elisabet Vexsell, Cammarskrif. Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Wernfedt, Cammarskrifware.
144 Wall, Ränttemästare
fr: Reval. b: okänt antal. l: ja. _med Barn och tienstefolk, 6 personer.
145 Okänd, Recognitions Inspectors Enkia
l: nej. gm: Hadreius, Recognitions Inspector.
146 Beata von Ridden, Skrifware Enkia
l: nej. gm: Carberg, Skrifware. _med 1 Piga.
147 Anna Dettloffsdotter, Borgmästare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hodenius, Borgmästare.
148 Jacob Spinner, Bookhållare
fr: Reval. _tillsammans med Samuel Spinner.
149 Rachel Hagman, Bookhåll. Enkia
b: 2. l: nej. gm: Hagman, Bookhållare.
150 Magdalena Hansdotter, Inspectors Enkia
l: nej. gm: Rasch, Inspector.
151 Colander, Cammarskrif.
l: ja. _med dess kiäresta och 1 Piga.
152 Arfwidson, Cammererare
153 Okänd, Gouvernementz Camr. Enkia
b: 3. l: nej. gm: Ahlberg, Gouvernementz Cammererare. _med 1 Piga.
154 Catharina Jacobi, Secret. Enkia
fr: Ösel. b: 2. l: nej. gm: Wolstenius, Secreterare.
155 Petter Törnewal, Casseur
fr: Riga.
156 Rebecka Boman, Fältskiärs kiäresta
fr: Riga. b: 2. gm: Jonas Boman, Fältskiär. _med 1 Piga med sin Moder, Borgaren Wikmans E.
157 Anna Detlofsdotter Hunnia, Borgmästare Enkefru
fr: Viborg. b: 2. l: nej. gm: Modenius, Borgmästare. _med 1 Piga.
158 Anna Gertrud Engwal, Krigs Fischals fru
gm: Engwall, Krigs Fischal. _med 1 Piga.
159 Margareta Schruf, Hoppmans Enkia
fr: Viborg. f: 1. l: nej. gm: Corsin, Hoppman. _med en dotter dotter och 1 piga.
160 Sophia Elisabet Trivall
161 Beata von Rechen, Skrifware Enkia
l: nej. gm: Magnus Scharberg, Skrifware. _skrifware af Österbotns Regemente.
162 Elisabeth Lööf, Jungfru
163 Sophia Elisabet Påhl, Hammarmytare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Mathias Martenson, Hammarmytare.
164 Okänd, Fortifications Byggmästare Enkia
l: nej. gm: Joh. Brömmer, Fortifications Byggmästare.
165 Maria Stegeling, Brandmästare Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Claus Frisch, Brandmästare.
166 Brita Hysing, Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Carl Falk.
167 Petter Rimen, Handelsman
fr: Reval. b: okänt antal. l: ja. _med tienstefolk, 7 personer.
168 P.J. Aschan
169 Erik L. Beckius
170 Johan Holtaphil
171 Elisabet Klenberg, Handellsmans Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Hensell, Handellsman.
172 Annika Larsdotter, Juhlmakare Enkia
fr: Reval. f: 1. _Juhlmakare wid Artollorit, med sin styfdotter.
173 Gunilla Lindeman, Juhlmakare Enkia
fr: Ellbingen. l: nej. gm: Anders Lindeman, Juhlmakare. _Artolleri Juhlmakare.
174 Maria Elisabet Fok, Öfwerfyrwärkare Enkia
l: nej. gm: Fredman, Öfwerfyrwärkare.
175 Margareta Nilsdotter, Constapels Enkia
l: nej. gm: Bagg, Constapel.
176 Eva Sinchovia, Constapels Enkia
b: 1. l: nej. gm: Gustaf Tuni, Constapel.
177 Anna Elisabet Nordenberg, Underfyrwärkare Enkia
l: nej. gm: Wacklin, Underfyrwärkare.
178 Catharina Gillman, Styckjunkare hustru
gm: Johan Hellsius, Styckjunkare.
179 Anna Pehrsdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Matts Tulbu, Corporal.
180 Okänd, Slåttsdrabants hustru
gm: Petter Berg, Slåttsdrabant.
181 Margareta Berg, Corporals Enkia
182 Catharina Gluve, Constapels Enkia
fr: Riga.
183 Margareta Stark, Constapels hustru
fr: Ugarfwa.
184 Anna Maria Busch, Fältwäbels Enkia
l: nej. gm: Bengt Busch, Fältwäbel. _Fältwäbel af Åbo lähns Infanterie.
185 Maria Joranidotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Erik Hindersson, Corporal. _Corporal af Åbo lähns Infanterie.
186 Engel Kyhlman, Fändrichs Enkia
l: nej. gm: Johan Kyhlman, Fändrich.
187 Margareta Wulf, Förare Enkia
fr: Riga. p: 1. l: nej. gm: Nils Lillia, Förare.
188 Anna Jörgensdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Löök, Corporal.
189 Brita Johansdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Brost, Förare.
190 Maria Lowis Schultz, Qwartermästare Enkia
l: nej. gm: Rosendahl, Qwartermästare.
191 Ebba Holm, Chergeant Enkia
fr: Riga.
192 Adam Joh. Bäck, Munsterskrifware
193 Ingeborg Kiempe, Förare Enkia
l: nej. gm: Brenner, Förare.
194 Magdalena Kiempe, Corporals Enkia
l: nej. gm: Oluf Carlsson, Corporal.
195 Walborg Andersdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Cronberg, Corporal.
196 Kierstin Pehrsdotter, Underofficers Enkia
l: nej. gm: Loberg, Underofficer.
197 Catharina Elisabet Busch, Sergeants hustro
gm: Hammar, Sergeant.
198 Anna Christina Bock, Styckjunkare Enkia
l: nej. gm: Baat, Styckjunkare. _med en dess Cammaratz Enkia Cath. Cruus med 1 Barn.
199 Brita Johansdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Pross, Förare.
200 Catharina Malm, Tygwachtare Enkia
b: 4. l: nej. gm: Malmberg, Tygwachtare. _med 1 Piga.
201 Catharina Hagen, Fältwebels Enkia
l: nej. gm: Willman, Fältwebel.
202 Anna Damberg, Förare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Boll, Förare. _barnet litet.
203 Catharina Cruus, Öfwer Mineurs Enka
gm: Erik Lindbohm, Öfwer Mineur.
204 Walborg Jöransdotter, Rustmästare Enkia
l: nej. gm: Arfwid Lillia, Rustmästare.
205 Okänd, Corporals Enkia
b: 1. l: nej. gm: Simon Bom, Corporal.
206 Catharina Wikart, Sergiants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Anders Andersson, Sergiant. _Sergiant af Artollerie.
207 Margareta Nyman, Sergeants hustro
gm: Magnus Byberg, Sergeant.
208 Catharina Nilsdotter, Slåttsdrabants hustro
fr: Riga. gm: Erik Amundson, Slåttsdrabant.
209 Lisken Galle, Öfwer Mineurs Enkia
fr: Arensburg. f: 1. l: nej. gm: Wilhelm Galle, Öfwer Mineur.
210 Helena Hoff, Styckjunkare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Hans Hoff, Styckjunkare. _barnen små.
211 Maria Ram, Rustmästare Enkia
l: nej. gm: Hans Berko, Rustmästare.
212 Sophia Beck, Sergeants hustru
gm: Johan Bentz, Sergeant. _Sergeant af Österbottes Regemente.
213 Maria Larsdotter, Förare hustru
gm: Michael Spack, Förare. _Förare af Österbottes Regemente.
214 Anna Christina Berg, Rustmästare hustru
gm: Erik Jönsson, Rustmästare. _Rustmästare af Österbottes Regemente.
215 Carl Johan Ek, Påstmästare
fr: Ösel. b: okänt antal. l: ja. _med sin kiäresta Barn och tienstefolck.
216 G. Frantzen, Fortifications Casseur
fr: Ösel. b: okänt antal. l: ja. _med dess familia.
217 Catharina Unonia, Fru
218 Anders Leman, Borgare
fr: Reval. b: 4. l: ja. _med dess familia, 6 personer.
219 Agneta Törner, Landtmätare Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Erik Hedberg, Landtmätare.
220 Johan Kellner
b: okänt antal. l: ja. _med dess familia.
221 Christina Ingwahl
fr: Riga.
222 Brita Borkstat, Swarfwar mästar Enkia
l: nej. gm: Erich Pihlman, Swarfware.
223 Carin Hindrichsdotter Colliander, Sergeants Enkia
fr: Riga.
224 Hindrich Rosen, Pastor wid Savolax Regemente
b: 1. l: ja. _med sin kiäresta och 1 Piga.
225 von Beckem, Öfwerste
b: okänt antal. l: ja. _med sin Fru och familia tillsammans 12 personer.
226 Geisler, Regements qwartermästare
b: 2. l: ja. _med dräng och piga.
227 Adam Johan Bäck, Cammarskrifware
228 Maria Elisabet Selack, Capitaine fru
gm: Seit, Capitaine. _med sin piga.
229 Christina Catharina Ollongreen, Capitaine Enkia
fr: Narva. l: nej. gm: Wilhelm Detmer, Capitaine. _Capitaine under Finska Regementet.
230 Okänd, Lic. Control. o. Auditeurs Enkia
l: nej. gm: Petter Jeger, Licens Controlleur o. Auditeur.
231 Zachris Lindberg, Befallningsman
fr: Viborg. _hwars hustro och barn äro fångne.
232 Annika Swan, Constapels Enkia
fr: Riga. b: 2. l: nej. gm: Lövendahl, Constapel. _Constapeln under Artolleriet i Riga.
233 Elisabeth Erichsdotter, Såldathustru
fr: Riga. b: 1.
234 Gertrud Sophia von Brömsen, Fru
fr: Ösel. b: 1. _med piga.
235 Catharina Smitt, Proubste Enkia
fr: Pyttis. b: 1. l: nej. gm: Groth, Proubst.
236 Catharina Tatronia, Proubste Enkia
fr: Viborg. b: 1. l: nej. gm: Carstenius, Proubst. _med piga.
237 Sophia Fleit, Leutenants fru
b: 1. gm: Ernst Reuter, Leutenant. _med sitt tienstehion.
238 Maria Biörkman, Munsterskrifware Enkia
fr: Vannemade. b: 1. l: nej. gm: Gabriel Biörman, Munsterskrifware. _barnet litet, med sin half syster.
239 Nicol Silfrius, Rector Schola
fr: Viborg. b: okänt antal. l: ja.
240 Okänd, Professors Enkia
fr: Pernau. f: 1. l: nej. gm: Siöberg, Professor. _med sin piga.
241 Christina Charlotta Örnfelt, Majors Enkia
f: 1. l: nej. gm: Gyllenspång, Major. _med dess Syster dotter Piga och Poike.
242 Olof Martens, Borgare
fr: Reval. b: 2. l: ja.
243 Helena Ekholt, Fändrichs Enkia
fr: Viborg. b: 2. l: nej. gm: Ekholt, Fändrich.
244 Christianus Eberhardus Morian, Professor
b: okänt antal. l: ja. _med tienstefolck.
245 Gertrud von Phasian, Ryttmästare fru
b: 2. gm: Gustaf von Creutlein, Ryttmästare. _med tienstehion.
 

[ Huvudsidan ]