Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingkommissionen 1712

Designation och Förtechning hwar efter så dhe Förnähmare som dhe Gemenare Flychtingarne ifrån dhe af Fienden ruinerade Provincier af Collect Medlen dheras Tilldehlningar åtniutit Pro Anno 1712.

Källa: Inkvarteringskommissionens arkiv. Stockholms stadsarkiv.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som under år 1712 kom i åtnjutande av understöd av flyktingkommissionen. Understöden har utdelats antingen för en termin eller för två. Troligt är att understöden utbetalades vid midsommar och jul.

 

246 Georg Reinholt von Ungern Sternbergh, Öfwerste Lieut: Baron
b: okänt antal. l: ja. d: 2 term.
247 Gotthard Willhelm Yxkull, Öfwerste Lieutnant
b: 3. l: ja. d: 2 term.
248 Bengt Gustaf Rosen, Landt Råd
b: 3. l: ja. d: 2 term.
249 Gotthard Willhelm Budbergh, Capitain
b: 6. l: ja. d: 2 term.
250 Genschen, Capitain
d: 1 term.
251 Ingrid Wessman, Capitains Enkia
d: 1 term.
252 Sophia Elisabeth Rahm, Ryttmästar Enkiefru
l: nej. gm: Dellwijk, Ryttmästare. d: 2 term.
253 Anna Maria Wrangell, Capitainska
d: 1 term.
254 Wolff Hindrich Anrep, Capitain
b: 1. l: ja. d: 2 term.
255 Anna Helena von Ungern Sternbergh, Capit: Enkiefru
l: nej. gm: Fabian Wrangel, kapten. d: 2 term.
256 Sofia Margareta von Ungern Sternbergh, Capit: Enkiefru
l: nej. gm: Hind. Joh. Freytag, Capitein. d: 2 term.
257 Ursilla von Öhl, Ryttmäst: Enkief:
l: nej. gm: Kullbar, Ryttmästare. d: 2 term. _med dess dotter Anna Kullbars ryttmäst Brettholts Enkiefru.
258 Anna Maria Peihl, Capitainsdotter
d: 1 term.
259 Christina Kirckensteiner, Majors dotter
d: 1 term. _tillsammans med Beata och Wolmar Antoni Kirckensteiner.
260 Anna Justina von Frieser, Capitains dotter
d: 1 term. _tillsammans med Christina Regina von Frieser.
261 Matthias von Porten, Ståthållare
b: 4. l: ja. d: 2 term.
262 Sebald Constans von Graman, Assessor
b: 6. l: ja. d: 2 term.
263 Brita Steenbock, Landtråds Enkefru, grefwinna
f: 2. l: nej. gm: von Rosen, Landtråd. d: 2 term.
264 Margareta Elisabet Wrangel, Öfwerste Lieutnants dotter
d: 1 term.
265 Anna Juliana Bittner, Capitains Fru
d: 1 term.
266 Lucia Sophia Tunderfelt, Öfwerste Fru
d: 2 term.
267 Justina von Meijer, Majors dotter
d: 1 term. _tillsammans med Maria Elisabet von Meijer.
268 Anna Maria von Lode, Assessors Enkiefru
l: nej. gm: Lintman, Assessor. d: 2 term.
269 Brita Helena Silfwerarm, Ryttmästardotter
d: 1 term.
270 Anna Christina Berg, Cornetshustru
b: 1. d: 1 term.
271 Ingrid Jung, Capitains Enkia
b: 3. d: 1 term. _med dess Moder.
272 Anna Juliana Richter, Öfwerste Lieutnants Enkiefru
l: nej. gm: Enqvist, Öfwerste Lieutnant. d: 1 term.
273 Sophia Elisabet Brusea, Fändrichs hustru
gm: Beck, Fändrich. d: 1 term.
274 Christina Igelström, LandtRåds Enkiefru
l: nej. gm: Vitinghof, LandtRåd. d: 1 term.
275 Sophia Elisabet von Toll, Ryttmästare dotter
d: 1 term.
276 Dorothea Richman, Capitains Fru
b: 1. gm: Wirgin, Capitain. d: 1 term.
277 Anna Bischof, Styckjunkare Enkia
d: 1 term.
278 Anna Maria Rooth, Fend: Enkia
l: nej. gm: Frisenschiöld, Fendrich. d: 1 term.
279 Christina Buhrman, Fend: Enkia
l: nej. gm: Warnhielm, Fendrich. d: 1 term.
280 Christina von Bergen, Öfwer Mineurs Enkia
l: nej. gm: Meyer, Öfwermineur. d: 1 term.
281 Anna Charlotte Lothe, ÖfwerMineurs Enkia
l: nej. gm: Kiske, ÖfwerMineur. d: 1 term.
282 Catharina Bengdtsdotter, Constabelsenkia
l: nej. gm: Berg, Constabel. d: 1 term.
283 Christina Blom, Gevaldiger Lieut: Enkia
b: 2. d: 1 term.
284 Gertrud Elisabet Hildebrandh, Capitains Fru
d: 1 term.
285 Anna Catharina Styrges, Fändrichs hustru
d: 1 term. _ligger under fäldtskiärs handh.
286 Christina Törnström, Artoll. Capit: och Commend: Enk:
d: 2 term.
287 Christina Elisabet Reinke, fendrichs Enkia
b: 1. d: 1 term.
288 Margareta Höök, Fend: Enkia
b: 1. d: 1 term.
289 Catharina Banco, Capitains Fru
d: 1 term.
290 Agneta Simonsdotter, Constabels Enkia
d: 1 term.
291 Elisabet Dorothea von Creutlein, Lieutnants Enkia
f: 1. d: 1 term.
292 Barbro Sophia Klingbeil, Capitains Enkia
d: 1 term.
293 Christina Håkansdotter Bergh, Regements Skrifware Enkia
l: nej. gm: Krok, RegementsSkrifware. d: 1 term.
294 Hedwig Maria Glanström, Fortifications Lieut: Enkia
d: 1 term.
295 Magdalena Enbergh, Lieut: hust:
d: 1 term. _med en lieutnantsdotter Gertrud Elisabet von Volckershamn.
296 Gertrud Grabbe, Capitains Fru
d: 1 term.
297 Anna Chatarina Karss, Capitains Enkiefru
b: 4. l: nej. gm: Schulman, Capitain. d: 1 term.
298 Gustaf von Birckholtz, Capitain
f: 1. l: ja. gm: Mertha Juliana Schmittfelt, Fru. d: 1 term.
299 Maria Schraggenschiöld, Ryttmästar Enkiefru
b: 1. l: nej. gm: Nötebom, Ryttmästare. d: 2 term. _med ett barnbarn.
300 Maria Christina Örnclou, Öfwerste Lieutnants Fru
b: 2. d: 1 term.
301 Anna von Pohl, Capitains Enkief:
f: 1. l: nej. gm: Lesle, Capitain. d: 1 term. _med dess siuka dotter.
302 Catharina Anckarschiöldh, Regements Fäldtskiärs hustru
f: 1. d: 1 term. _dottern liten.
303 Engel Juliana Gudman, Capitains dotter
d: 1 term.
304 Christina Charlotta Örnfeldt, Majors Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Gyllenspång, Major. d: 2 term. _med dess Systerdotter.
305 Georg Reinholdt Meijndorph von Yxkull, Major
b: 5. l: ja. d: 2 term.
306 Ernest von Cruse, Lieutnants Sohn
d: 1 term.
307 Levin Andreas Swarts, Pastor
d: 2 term.
308 Michael Eobaldus Neoknap, Prädikant
b: 1. l: ja. d: 1 term.
309 Elisabet Lagbohm, Kyrkioherde Enkia
l: nej. gm: Toranius, Kyrkioherde. d: 1 term.
310 Botolph Weller, Pastor
d: 1 term.
311 Maria Magdalena Freijer, Professors Enk:
l: nej. gm: Fallenius, Professor. d: 1 term.
312 Gerdruta Mårtensdotter, Probste Enkia
l: nej. gm: Engellbrecht Matthiae, Probst. d: 1 term.
313 Petrus Miltopaeus, Rector Scholae
d: 1 term.
314 Isac Hasselbladh, Consistorij Notarius
b: 2. l: ja. d: 1 term.
315 Agneta Bettgain eller Böttcher, Magisters Enkia
l: nej. gm: Fischback, Magister. d: 1 term. _gammal.
316 Dorothea Radeke, Kyrkioherde Enkia
b: 1. d: 1 term. _barnet litet.
317 Zacharias Littovius, Pastor
b: 4. l: ja. d: 1 term. _pastor et Praepositus.
318 Tobias Rennert, Regements Präst
b: 1. l: ja. d: 1 term.
319 Lars Lindblom, Regements Pastor
d: 1 term.
320 Anna Kiempe, Skolemäst: Enkia
l: nej. gm: Carlman, Skolmästare. d: 1 term.
321 Erich Masalin, Regements Pastor
b: 2. l: ja. d: 1 term.
322 Claes Brun, Recognitions Accijs Notarie
b: 1. d: 1 term.
323 Andreas Muraeus, Landzcammererare
b: 2. l: ja. d: 1 term. _med dess kiäresta.
324 Nicolaus Friderici, Oeconomia Secreterare
d: 1 term.
325 Johan Kiellner, Rådman
b: 2. l: ja. d: 1 term.
326 Maria Pijhlman, Jungfru
d: 1 term.
327 Chrysostomus Gamberg, Ränttemästare
l: ja. d: 1 term.
328 Elisabet Mattsdotter Åkerlundh, Häradshöfdings Enkia
d: 1 term. _med dess broder siuklig.
329 Lars Staf, Fäldt och Liqvidations Commiss.
b: 2. d: 1 term.
330 Johan Bergner, Räntte och ProfwiantMästare
b: 2. d: 1 term.
331 Johan Schening, LicentFörwaldt:
b: 3. l: ja. d: 1 term.
332 Elisabet Forsell, Licentförwäldt:
l: nej. gm: Streng, Licentförwaldtare. d: 1 term.
333 Margareta Almgreen, Cancellist Enkia
b: 3. l: nej. gm: Iken, Cancellist. d: 1 term. _barnen små.
334 Maria Hedraea, Recognitions Inspectors Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hedraeus, Recognitionsinspector. d: 1 term.
335 Beata von Rethen, Munsterskrifware Enkia
b: 1. l: nej. gm: Scharberg, Munsterskrifware. d: 1 term.
336 Carl Fredrich von Möller, Majors sohn
d: 1 term. _om 4 åhr.
337 Rachel Hagman, Bookhållare Enk:
b: 2. d: 1 term.
338 Maria Ahlbergh, Gouvernements Cammer: Enkia
b: 3. l: nej. gm: Ahlbergh, Gouvernements Cammer:. d: 1 term.
339 Catharina Jacobi, Secreterar Enkia
b: 2. l: nej. gm: Wolstenius, Secreterare. d: 1 term.
340 Rebecka Boman, Fäldtskiärshust:
b: 2. d: 1 term. _samt med dess Moder Anna Lindt.
341 Anna Dettlofsdotter Hunnia, Borgmästar Enkia
l: nej. gm: Modenius, Borgmästare. d: 1 term. _gammal och Siuklig.
342 Anna Gertruda Engewall, KrigsFiscalhustru
d: 1 term.
343 Margareta Skruf, Hoppmans Enkia
f: 1. l: nej. gm: Corssen, Hoppman. d: 1 term. _gal: och Siuklig.
344 Elisabet Hiuhlhammar, Capitains Fru
p: 1. d: 1 term.
345 Brigitta Hijsing, Inspectors Enkia
b: 3. l: nej. gm: Falck, Inspector. d: 1 term. _barnen små.
346 Sophia Amalia Bergsteten, Majors Enkiafru
l: nej. gm: Christian Moritz von Palmback, Major. d: 1 term.
347 Maria Elisabet Fock, Öfwer Fyrwärkare Enkia
l: nej. gm: Fredman, Öfwerfyrwärkare. d: 1 term.
348 Margareta Nillsdotter, Constabels Enkia
b: 1. l: nej. gm: Bagg, Constabel. d: 1 term. _gl:.
349 Ewa Sincovia, Constabels Enkia
b: 1. l: nej. gm: Thun, Constabel. d: 1 term. _niuter för sitt barn.
350 Elisabet Nordenbergh, Under Fyrwärkare Enk.
b: 1. l: nej. gm: Wacklenius, Underfyrwärckare. d: 1 term. _för dess barn som ligger i Tårrwärck.
351 Helena Höök, Slåttsdrabants hustru
d: 1 term.
352 Margareta Erichsdotter Bergh, Corporals Enkia
l: nej. gm: Ture, Corporal. d: 1 term.
353 Margareta Sturck, Constabels hustru
d: 1 term.
354 Maria Jöransdotter, Corpor:Enk:
b: 1. d: 1 term.
355 Engel Kijhlman, Fändricks Enkia
d: 1 term. _gammal.
356 Margareta Wulf, Förare Enkia
p: 1. d: 1 term.
357 Brijta Johansdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Brost, Förare. d: 1 term.
358 Maria Lovisa Schults, Qwartermästare Enkia
l: nej. gm: Rosendahl, Qwartermästare. d: 1 term. _niuter för dess siukligheet.
359 Anna Holm, Fäldtwäbels Enkia
d: 1 term.
360 Ingebor Kiempe, Förare Enkia
l: nej. gm: Brenner, Förare. d: 1 term.
361 Malin Kiempe, Corporals Enkia
l: nej. gm: Carlson, Corporal. d: 1 term. _gl:.
362 Walborg Andersdotter, Corp:Enk:
l: nej. gm: Cumberg, Corporal. d: 1 term. _gl. och siuklig.
363 Kierstin Pärsdotter Lobergh, Furir Enkia
l: nej. gm: Loberg, Furir. d: 1 term.
364 Catharina Elisabet Busch, Sergeants Enkia
l: nej. gm: Hammar, Sergeant. d: 1 term.
365 Anna Christina Bock, Styckiunkare Enkia
l: nej. gm: Raat, Styckjunkare. d: 1 term.
366 Anna von Kocken, Burgrafs Enkiefru
d: 2 term.
367 Sara Dambergh, handelsmans Enkia
b: 4. l: nej. gm: Dobin, handelsman. d: 1 term.
368 Walborgh Jöransdotter, Rustmästar Enkia
l: nej. gm: Arfwid Lillia, Rustmästare. d: 1 term.
369 Catharina Wickhardt, Sergiants Enkia
b: 1. d: 1 term.
370 Anna Danielsdotter, Corpor: Enkia
b: 1. l: nej. gm: Simon Born, Corporal. d: 1 term.
371 Margareta Nyman, Sergeants hustru
gm: Ryberg, Sergeant. d: 1 term.
372 Christina Nillsdotter Trott, Slåttsdrabants hustru
gm: Erich Amundson Ross, Slåttsdrabant. d: 1 term.
373 Elisabet Galle, Öfwer Mineurs Enkia
f: 1. d: 1 term.
374 Magdalena Hofwer, Styckjunkare Enkia
d: 1 term.
375 Sophia Elisabet Beck, Sergeants hustru
gm: Johan Bentz, Sergeant. d: 1 term.
376 Anna Christina Bergh, Roottmästare hustru
gm: Erich Jöensson, Roottmästare. d: 1 term.
377 Catharina Unonia, Commissarie Enkia
l: nej. gm: Johan Ek, Commissarie. d: 1 term.
378 Elisabet Wibou, Lieutenants Enkia
d: 1 term. _gl: och siuklig med dess dotter och 2 dotter barn.
379 Agneta Törner, Landtmätare Enkia
l: nej. gm: Erich Hedberg, Landtmätare. d: 1 term.
380 Brita Borckstaf, Swarfwarmästare Enkia
l: nej. gm: Erich Pijhlman, SwarfwarMästare. d: 1 term.
381 Catharina Hindrichsdotter Colliandra, Sergiants Enkia
d: 1 term. _gammal och Siuklig.
382 Elisabet Christina Welling, Öfw:Lieut: och Commen: Enkiefru
l: nej. gm: Joh: Apelbom, Öfwerste Lieut: och Commendant. d: 2 term.
383 Hindrich Rosaeus, Pastor
b: 1. l: ja. d: 1 term.
384 Johan Christopher Giesler, RegementsQwarterMästare
b: 2. l: ja.
385 Maria Elisabet Selack, Fru
gm: Siep, Capitain.
386 Christina Catharina Ollongreen, Capitains Enkf:
l: nej. gm: Dettmer, Capitain. d: 1 term. _gammal och Siuklig.
387 Christina Catharina Ollongreen, Capitains Enkf:
l: nej. gm: Dettmer, Capitain. d: 1 term. _gammal och Siuklig.
388 Margareta Jungmannin, Capitains Fru
b: 2. d: 1 term. _nee de Lemken.
389 Zacharias Lindberg, Befallningsman
d: 1 term.
390 Anna Swan, Constabels Enkia
l: nej. gm: Lövendahl, Constabel. d: 1 term.
391 Elisabet Erichsdotter, Soldat hustru
b: okänt antal. gm: Johan Kivile, Soldat. d: 1 term. _niuter för dess barn.
392 Catharina Carstenia, Probstedotter
d: 1 term.
393 Catharina Schmitt, Probste Enk:
b: 1. l: nej. gm: Grot, Probst. d: 1 term.
394 Maria Arborelia, Fändrichs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Gabriel Biörckman, Fändrich. d: 1 term.
395 Helena Ekholt, Fändrichs Enkia
b: 2. d: 1 term. _Siuklig.
396 Ladovius, Magistersbarn
b: 2. d: 1 term. _Magister Ladovij 2 små omyndiga barn.
397 Christianus Ebertus Morian, Professor
b: 3. l: ja. d: 1 term.
398 Gertrud von Phasian, Ryttmästar Fru
b: 1. gm: Gustaf von Creutlein, Ryttmästare. d: 1 term.
399 Anna Regina Billing, Artollerie Lieutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Swen Londius, Artollerie Lieutnant. d: 1 term.
400 Maria Starck, Jungfru
d: 1 term.
401 Maurits Wrangel, Öfwerste
l: ja. d: 2 term.
402 Margareta Nillsdotter, Corpor: Enkia
b: 2. d: 1 term. _för 2 dess barn.
403 Gertrud Lindberg, Sadellmak:hust:
b: 1. d: 1 term. _barnet litet, Mannen fången.
404 Maria Burckhardtz, Archliemästare dotter
d: 1 term.
405 Maria Hammelstierna, Påstmästare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Carl Grub, Påstmästare. d: 1 term.
406 Anna Paulick, Besökare Enkia
l: nej. gm: Berg, Besökare. d: 1 term.
407 Magdalena Sophia von Vitinghoff, Öfwerste Lieutnants dotter
d: 1 term.
408 Elisabet Johansdotter Bergh, Constabels Enkia
l: nej. gm: Tobias Krigman, Constabel. d: 1 term.
409 Dorothea von Willer, Kyrkioherde Enkia
b: 2. l: nej. gm: Jacobi Gnospelius, Kyrkioherde. d: 1 term.
410 Brita Månsdotter, Påstbetients Enkia
l: nej. gm: Tötterman, Påstbetient. d: 1 term. _Siuklig.
411 Anna Margareta Temetia, Corporals Enkia
l: nej. gm: Lewander, Corporal. d: 1 term. _resepenningar till Hellsinge.
412 Christina Biörn, Snickare Enkia
l: nej. gm: Hans Drenckhans, Fortificationssnickare. d: 1 term.
413 Christina Nybergh, Båtzmans Enkia
d: 1 term.
414 Maria Langh, Ryttare Enkia
d: 1 term. _Siuklig.
415 Anders Jöransson, Lotz
l: ja. gm: Agneta Simonsdotter, hustru. d: 1 term. _mannen förlamad.
416 Laurentz Johan Ekroot, Slåtskyrkioherde
fr: Riga. d: 2 term.
417 Beata Christina Kirckring, Inspectors Enkia
d: 1 term.
418 Elsa Frisch, Lieutnants Enkia
d: 1 term. _resepenningar till Lybeck.
419 Beata Dahlpijhl, Fäldtwäbels Enkia
l: nej. gm: Hindrich Jung, Fäldtwäbel. d: 1 term.
420 Margareta Elisabet von Hagen, Öfwerstelieutnants dotter
d: 1 term. _Siuklig.
421 Ebba Juliana Ehrenroos, Öfwerauditeurs Fru
b: 2. d: 1 term. _ne de Duderbergh.
422 Magdalena Andersdotter, Regementswäbels Enkia
f: 1. l: nej. gm: Hall, Regementswäbel. d: 1 term.
423 Catharina Elisabet Qvillingstedt, Håppmans Enkia
b: 3. gm: Brant, Håppman. d: 1 term.
424 Anna Torbiörnsdotter, Hoffslagare Enkia
p: 1. d: 1 term.
425 Anna Elisabet Möller, Lieutnants Fru
b: 1. d: 1 term. _medh 1 lijtet barn.
426 Catharina Palm, Soldat Enkia
l: nej. gm: Westerberg, Soldat. d: 1 term.
427 Helena Strickman, Krukmakare Enkia
f: 1. l: nej. gm: Remmert Libbert, Krukmakare. d: 1 term. _dottern siuklig.
428 Christina Wahrman, Soldate hustru
d: 1 term.
429 Lucia Catharina Sphieler, handellsmansdotter
d: 1 term. _tillsammans med Juliana Sphieler.
430 Eva Juliana Croning, Fyrwärkare hust:
b: 2. d: 1 term. _barnen små.
431 Christina Malm, Ryttare Enkia
l: nej. gm: Willhelm Fisck, Ryttare. d: 1 term.
432 Helena Christina Groot, Byggmästare Enkia
b: 4. l: nej. gm: Blom, Byggmästare. d: 1 term.
433 Elisabeth Stake, Borgmästar Enkia
l: nej. gm: Mårten Falck, Borgmästare. d: 1 term.
434 Anna Maria Reutercrona, Styckiunkar Enkia
l: nej. gm: Kröger, Styckjunkare. d: 1 term.
435 Catharina Lipphart, Kiöpmansdotter
fr: Reval. d: 1 term.
436 Maria Falck, Förare Enkia
l: nej. gm: Galle, Förare. d: 1 term.
437 Maria Savonia, Visiteur el: Fäldtwäbels Enkia
b: 1. l: nej. gm: Mattz Lindqvist, Visiteur el: Fäldtwäbel. d: 1 term. _med sin siuka och gambla Moder Maria Berg, barnet litet.
438 Elisabet Schytts, Fortifications Casseurs hustru
b: 2. gm: Lindrot, Fortificationscasseur. d: 1 term.
439 Maria Falck, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Mentscher, Capitain. d: 1 term.
440 Hedwig Håltzhusen, Lieutnants Enkiefru
l: nej. gm: Rosengreen, Lieutnant. d: 1 term.
441 Anna Maria Green, Öfwerfyrwärkare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Petter Berg, Öfwerfyrwärkare. d: 1 term. _för 2 sine barn.
442 Christina Swan, Förar hustru
gm: Olof Störby, Förare. d: 1 term. _Siuklig och gammal.
443 Catharina Olofsdotter Brant, Murgesälls Enkia
d: 1 term.
444 Regina Hindrichsdotter, Corporal hust:
f: 1. gm: Wickman, Corporal. d: 1 term. _med en siuk flicka Greta Falck.
445 Catharina Boman, Sergeants Enkia
p: 1. d: 1 term. _niuter för sin lilla Sohn.
446 Ingrid Jönsdotter Lindh, Sergeants Enkia
b: okänt antal. l: nej. gm: Anders Flinck, Sergeant. d: 1 term. _för dess barn.
447 Anna Pehrsdotter Hahn, Ryttare Enkia
d: 1 term.
448 Johan Green, Visiteur
b: 2. l: ja. d: 1 term. _hustrun siuk.
449 Brita Wijhl, Lavettmakare Enkia
d: 1 term.
450 Catharina Gynterforss, Drabante Enkia
b: 1. d: 1 term.
451 Anna Margareta Marderfelt, Capitains Fru
d: 1 term. _med dess Syster Dorothea Christina.
452 Hans von Rootkirck, Öfwerstelieut:
d: 2 term.
453 Margareta Lundh, Fändrichs Enkia
b: 2. d: 1 term.
454 Helena Forssberg, Constabels Enkia
f: 1. l: nej. gm: Johan Swanberg, Constabel. d: 1 term. _gl: och siuklig med dess siuka dotter Maria Swanbergh.
455 Margareta Axellsdotter
d: 1 term. _gammal.
456 Sara Swensdotter Swart, Corporals Enkia
d: 1 term.
457 Sara Zedrits, Murmästar Enkia
f: 1. d: 1 term.
458 Anna Margareta Essen
d: 1 term.
459 Elias Mondelius, Hospitahlspräst
fr: Nyen. p: 1. d: 1 term.
460 Anna von Langen, Inspectors Enkia
f: 2. d: 1 term.
461 Elisabet Jöransdotter, Soldat hust:
gm: Kortkienne, Soldat. d: 1 term. _till resepenningar.
462 Elin Brusin, Piga
d: 1 term. _niuter för sin swaga Syn.
463 Agneta Forssman, Controleurs Enkia
b: 2. d: 1 term. _barnen små.
464 Maria Feldtzbergh
p: 1. d: 1 term. _niuter allenast denna gången för sin Sohn.
465 Catharina Rees, Bookhållar Enkia
l: nej. gm: Berghusen, Bookhållare. d: 1 term.
466 Elisabet Ottesdotter, Landzcamr.Enkia
l: nej. gm: Forssman, Landzcammererar. d: 1 term. _till resepenningar.
467 Helena Erichsdotter Bratt, Styckjunkare Enkia
l: nej. gm: Scheffer, Styckjunkare. d: 1 term.
468 Anna Catharina Prints, Capitains Enkiefru
l: nej. gm: Nandelstedt, Capitain. d: 1 term.
469 Catharina Blumin, Constabels Enkia
l: nej. gm: Lycka, Constabel. d: 1 term.
470 Anna Hedvigh Österman, Tullnärsdotter
d: 1 term. _sal: Tullnären Östermans lilla dotter, Fader och Moderlöös.
471 Christina Mattsdotter Camman, Piga
d: 1 term. _ung Piga niuter för sin siukdom allenast denna gången.
472 Samuel Nilsson, bonde
l: ja. gm: Brita, hustru. d: 1 term.
473 Brita Drake, Corporalshustru
d: 1 term.
474 Maria Neding, Corporalshustru
d: 1 term.
475 Petter Klint, Besökare
b: 1. l: ja. d: 1 term. _med dess Siuka hust: och ett barn niuter allenast denna gång.
476 Maria Erichsdotter Brant, Fäldtskiärs Enkia
d: 1 term. _siuklig.
477 Brita Andersdotter, Soldate hustru
b: 2. d: 1 term. _niuter för sine 2 små barn.
478 Brita Andersdotter Bergh, Sergeants Enkia
d: 1 term. _niuter allenast för denna gången.
479 Maria Bertilsdotter, Corporals Enkia
b: 1. d: 1 term.
480 Anna Fress, Besökiare Enkia
b: 2. d: 1 term.
481 Maria Swart, Besökiare Enkia
d: 1 term.
482 Lars Nillsson Green, Besökare
d: 1 term.
483 Beata Modera, Artoll:Lieutnants hustru
b: 2. gm: Hägg, Artoll:Lieutnant. d: 1 term.
484 Gerdruta Elisabet von Dunten, Lieutnants Enkiefru
l: nej. gm: Baumgarten, Lieutnant. d: 1 term.
485 Jürgen Casper Ristovius, Regementsskrifware
d: 1 term.
486 Helena Lindt, Förare Enk:
d: 1 term. _gl: och Siuklig.
487 Christina Jönsdotter, Soldate hustru
d: 1 term.
488 Johan Baginski
d: 1 term. _gammal man.
489 Ebba Catharina Taube, Öfwerste Enkiefru
l: nej. gm: Rebinner, Öfwerste. d: 2 term.
490 Johan Brandfeldt, Tullnär
d: 1 term.
491 Maria Mattzdotter, Ryttare Enkia
d: 1 term.
492 Gertrud Thomasdotter, Soldate hustru
d: 1 term.
493 Elsa Hindrichsdotter Lindh, Corporals hustru
d: 1 term.
494 Jacobina von Brömsen, Öfwerste Lieutnants Fru
d: 2 term. _ne de Apelgreen.
495 Margareta Törnschiöld, Assessors Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Apelgreen, Assessor. d: 1 term. _med dess Jungfru dotter.
496 Catharina Gerdes, Auditeur Enkia
l: nej. gm: Anders Ekegren, Regementsauditeur. d: 1 term.
497 Maria Israelsdotter, Ländzmanshustru
b: 3. l: ja. gm: Petter Frisch, Ländzman. d: 1 term.
498 Brita Barckman, Rådmans Enkia
b: 1. l: nej. gm: Dettlof, Rådman. d: 1 term.
499 Nils Qwistbergh, Munsterskrifware
b: 1. l: ja. d: 1 term.
500 Petter Boga, Collega
fr: Narva. b: 1. l: ja. d: 1 term. _Collega i Narva Schola Siuklig.
501 Maria Insulana, Probste Enkia
l: nej. gm: Nappenius, Probst. d: 1 term.
502 Sophia Christina Hertzough, Majors Fru
b: 4. d: 1 term.
503 Margareta Hedwig Witting, Capit:s dotter
d: 1 term.
504 Anna Catharina Sirack, Jungfru
d: 1 term.
505 Johan Strengman
d: 1 term. _gl: och Siuklig Mann.
506 Maria Erichsdotter, Corporals hustru
gm: Räf, Corporal. d: 1 term.
507 Christina Simonsdotter Parkalin, Timmermansenkia
l: nej. gm: Schmitt, Timmerman. d: 1 term.
508 Magdalena Jönsdotter Lindh, Corporal Enkia
l: nej. gm: Berg, Corporal. d: 1 term. _gammal och Siuklig.
509 Anna Dorothea Gerner, Jungfru
d: 1 term. _Siuklig.
510 Engel Elisabet Bergman, Majors Enkia
d: 1 term.
511 Catharina Hultz, Fäldtwäbels Enkia
l: nej. gm: Hilli, Fäldtwäbel. d: 1 term.
512 Catharina Hult, Fändrichs hustru
l: ja. gm: Enbom, Fändrich. d: 1 term.
513 Elias Moderus, Präst
fr: Nyen. l: ja. d: 1 term. _fattig.
514 Maria Behm, Constabelshust:
b: 2. d: 1 term.
515 Johanna Catharina Holmbergh, Landmätare dotter
d: 1 term.
516 Anna Forssman, Corporals hustru
d: 1 term. _ofärdig.
517 Agata Juliana Berentz, FortificationsLieutnants dotter
d: 1 term. _tillsammans med Beata Melia Berentz.
518 Helena Erichsdotter, Skeppar Enkia
l: nej. gm: Curlander, Skeppare. d: 1 term.
519 Justina Sturck, Sergeants Enkia
b: 3. l: nej. gm: Forssel, Sergeant. d: 1 term. _barnen små.
520 Elsa Johansdotter, Förar Enkia
l: nej. gm: Skog, Förare. d: 1 term. _gl.
521 Margareta Michelsdotter, Profoss Enk.
d: 1 term. _till resepenningar.
522 Maria Olofsdotter Bergrau, Artollerie Smeds Enkia
b: 3. d: 1 term. _barnen små.
523 Elissabet Hindrichsdotter, Artollerie Sergeants Enkia
b: 2. d: 1 term.
524 Helena Bergh, Lieutnants hustru
b: 1. gm: Harpman, Lieutnant. d: 1 term.
525 Elisabet Larsdotter Enbär, Gårds fogde Enkia
l: nej. gm: Hindrich Jubu, Gårdsfogde. d: 1 term. _gammal.
526 Anna Karss, Borgar Enk.
l: nej. gm: Christ. Hopker, Borgare. d: 1 term. _gl:.
527 Anna Danielsdotter, Soldathustru
l: ja. gm: Johan Christian Jansson, Soldat. d: 1 term. _mannen Siuklig.
528 Maria Danielsdotter, Licent Betients Enkia
d: 1 term. _gammal och Siuklig.
529 Maria Larsdotter Brenman, Piga
d: 1 term. _Siuklig.
530 Anna Maria Grabbe, Constabels hustru
d: 1 term.
531 Gertrud Andersdotter, Lavettmakar Enkia
b: 2. l: nej. gm: Zacharias Simonsson, Lavettmakare. d: 1 term.
532 Elisabet Klenbergh, Handelsmans Enkia
l: nej. gm: Casper Hensse, Handelsman. d: 1 term. _ofärdig.
533 Helena Enbergh, Regementsauditeurs Enk:
b: 5. l: nej. gm: Johan Jesper Hinnel, Regemementsauditeur. d: 1 term. _med 5 små barn.
534 Catharina Enberg, TullInspect: Enk:
b: 1. l: nej. gm: Schmitt, Tullinspector. d: 1 term.
535 Margareta Bergh, Corporals Enkia
l: nej. gm: Matth. Raja, Corporal. d: 1 term.
536 Barbara Margareta Sund, Capitains Fru
b: 2. gm: Sund, Capitain. d: 1 term. _ne de Stein.
537 Anna Margareta Luhr, Lieut. Enkia
l: nej. gm: Kiöhler, Lieutnant. d: 1 term. _gammal Människia.
538 Anna Maria von Fritzen, Cammere.dotter
d: 1 term.
539 Lucia Sophia Kopes, Fyrwärkare Enkia
d: 1 term.
540 Margareta Gerdtzdotter, Constabels Enkia
l: nej. gm: Tyni Melter, Constabel. d: 1 term.
541 Anna Sophia Spijk, Corporals Enkia
l: nej. gm: Hartman, Corporal. d: 1 term.
542 Catharina Nannesdotter, Constabelshustru
gm: Arfwid Berg, Constabel. d: 1 term.
543 Catharina Michelsdotter, MyndrichsÅldermans Enk:
b: 1. l: nej. gm: Jacob Trysner, Myndrichsålderman. d: 1 term. _gl:.
544 Johan Ågreen, ArchlieMästare
b: 2. l: ja. d: 1 term.
545 Christina Erichsdotter, Sergeants Enkia
l: nej. gm: Hiertman, Sergeant. d: 1 term. _gammal.
546 Christina Stadie, Knappmakare Enkia
d: 1 term. _gammal.
547 Jacob Wijkman, Lijnwäfware
b: 2. l: ja. d: 1 term.
548 Christina Erichsdotter, Fäldtwäbelhustru
b: 1. gm: Mattz Hofwinen, Fäldtwäbel. d: 1 term. _niuter för dess lilla barn.
549 Christina Gudmundsdotter Rahm, Hammarsmeds Enkia
d: 1 term.
550 Sophia Stakel, Constabels hustru
d: 1 term. _siuklig.
551 Petrus Nappenius, Student
d: 1 term. _ung.
552 Brita Jacobsdotter, Guardie Enk
d: 1 term. _ofärdig i ena Armen.
553 Beata Duwalt, Cap. Enkiefru
b: 5. l: nej. gm: Fleming, Capitain. d: 1 term.
554 Anna Margareta Koppers
d: 1 term. _för Lieutnanten Rappons 2 små döttrar Fader och Moderlöse.
555 Johan Ehrenfrid von Dider, Lieutnant
b: 2. l: ja. d: 1 term.
556 Antoni Knack, Skeppare
b: 4. l: ja. d: 1 term. _med syster och en systerdotter.
557 Georg Johan Selmer, Kiöpgesäll
d: 1 term. _Siuklig.
558 Christian Trapp, Bokbindare
b: 4. l: ja. d: 1 term.
559 Catharina Helena Pohlman, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Grass, Lieutnant. d: 1 term.
560 Margareta Todd, Skeppar Enkia
b: 2. l: nej. gm: Gustaf Paulson, Skeppare. d: 1 term.
561 Catharina Malmberg, Tygskrifware Enkia
b: 2. d: 1 term.
562 Gertrud Fuhrman, Swarfware Enkia
d: 1 term.
563 Joachim Cronman, Capitains Sohn
d: 1 term.
564 Eleonora Lindelia, Lieutnants Enkia
b: 3. l: nej. gm: Johan Chievallier, Lieutnant. d: 1 term.
565 Catharina Halsiö, Styckjunkare hustru
d: 1 term.
566 Helena von Uggla, Capit. dotter
d: 1 term. _ung.
567 Gunnila Pärsdotter Lindwall, Munsterskrifware Enkia
b: 2. d: 1 term. _för 2 barn.
568 Anna Catharina Lindh, Formans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Bengdt Siöberg, Forman. d: 1 term.
569 Christina Elisabet Camphusen, Lieutnants dotter
d: 1 term.
570 Susanna von Renteln, Regements Pastors Enkia
b: 2. d: 1 term.
571 Anna Gerts, Byggmäst: Enkia
l: nej. gm: Dude Cornelius, Byggmästare. d: 1 term.
572 Ingrid Block, Capitains Enkia
d: 1 term.
573 Anna Helena Ahlstedt, Lieut: dotter
d: 1 term.
574 Margareta Elisabet von Holl, ArchlieMäst: Enkia
d: 1 term.
575 Ingrid Barcklai, Capitains Fru
d: 1 term.
576 Hedwig Margareta Gentschen, Lieutnants dotter
d: 2 term.
577 Helena Creutz, Generals Enkiefru
l: nej. gm: Meydel, General. d: 1 term. _med en Jungfru Elsa Seilitz.
578 Johan Näsman, Pastor
b: 1. l: ja. d: 1 term. _medh ett lijtet barn.
579 Johannes Justelin, Predikant
d: 1 term.
580 Jacobina Stahl von Holstein, Gen:Adjutants Fru
b: 2. gm: Lantinghusen, General Adjutant. d: 2 term.
581 Maria Elisabet Radeloff, Uhrmakare Enkia
b: 2. d: 1 term. _med 2 sine dotter barn.
582 Elisabet Knagge, Commissarie Fru
b: 1. gm: Apelbom, Commissarie. d: 1 term.
583 Petter Pettersson, Inspector
b: 3. l: ja. d: 1 term.
584 Anna Erichsdotter, Scholmäst:Enkia
l: nej. gm: M. Langen, Scholmästare. d: 1 term.
585 Catharina Bergh, Cornets Enkia
l: nej. gm: Juskiwitz, Cornet. d: 1 term.
586 Maria Elisabet Heikendorph, handskmakar hust:
b: 3. d: 1 term. _med sin Moder.
587 Catharina Hansdotter, Lijnwäfware Enkia
l: nej. gm: Anders Falck, Lijnwäfware. d: 1 term. _gammal.
588 Anders Höök, Adjutant
l: ja. d: 1 term.
589 Anders König, Präst
b: 1. l: ja. d: 2 term.
590 Barbro Erichsdotter Harckman, Hökare dotter
d: 1 term. _12 åhr.
591 Wendela Margareta von Camphusen, Capitains Fru
b: 4. gm: Snolski, Capitain. d: 1 term.
592 Nills Biörck, Landtmätare
d: 1 term.
593 Samuel Hinnel, Borgmästare Sohn
d: 2 term.
594 Daniel Mellin, Controleur
b: 1. l: ja. d: 1 term.
595 Hans Gestringh, FäldtCommissarius
d: 1 term.
596 Helena Blom, Kyrkioherde dotter
d: 1 term.
597 Anna Sophia Hirts, Lieutnants dotter
d: 1 term.
598 Anna Maria Stiernhielm, Jungfru
d: 1 term.
599 Anna Maria Langh, Cornet Enkia
l: nej. gm: Fredrich Esterman, Cornet. d: 1 term. _gammal och Siuklig.
600 Catharina Rosensabel, Capit: Fru
b: 1. d: 1 term.
601 Margareta Hedwig Herbers, Borgmästare dotter
d: 2 term.
602 Maria Elisabet Bong, Skomakar Enkia
l: nej. gm: Weinback, Skomakare. d: 1 term. _till resepenningar.
603 Anna Elisabet Palmstrauck, Lieutnants Fru
d: 1 term.
604 Anna Sophia Dobin, Borgar Enkia
l: nej. gm: Mich: Schmitt, Borgare. d: 1 term.
605 Magdalena Rasch, Inspectors Enkia
b: 1. d: 1 term.
606 Olof Mårtenson Grubb
b: 3. l: ja. gm: Christina Fahlström, hustru. d: 1 term. _Mannen Siuklig och ligger till Säng.
607 Dorothea Rabe, Domb Pastors Enkia
b: 3. d: 2 term.
608 Elisabet Granbeck, Rustmäst:Enkia
l: nej. gm: Joh. Fred. Medich, Rustmästare. d: 1 term.
609 Anna Sophia von Focken, Öfwerste Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Johan Stahl von Holstein, Öfwerste. d: 1 term.
610 Catharina Elisabet Barck
d: 1 term. _till Begrafningshielp.
611 Elsa Dorothea Stadia, Styckjunkarhustru
gm: Erich Frestare, Styckjunkare. d: 1 term.
612 Anna Ahrnhielm, Majors Fru
b: 2. d: 1 term. _ne de Gyllenbrant.
613 von Zedlits, Ryttmästarbarn
p: 3. f: 2. d: 1 term. _5 st. barn, 3 Söner och 2 döttrar Fader och Moderlösa.
614 Swen Siöman, Rådman
l: ja. d: 1 term. _mannen Siuklig.
615 Jöran Jacobsson Herman, Timmerman
d: 1 term. _gl:.
616 An: Catharina Ekenberg, Soldathustru
gm: Gustaf Hafwela, Soldat. d: 1 term.
617 Catharina Mattsdotter, Rustmästar Enkia
d: 1 term.
618 Maria Constantia Vois, Capitains Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hindrich Lange, Capitain. d: 1 term.
619 Gertrud Elisabet Vois, Lieut: kiäraste
gm: Olof Lind, Lieutnant. d: 1 term.
620 Johanna von Elwighausen, Lieutnants kiäraste
b: 1. gm: Zederström, Lieutnant. d: 1 term.
621 Greta von Elwighausen, Assessors dotter
d: 1 term.
622 Maria Drake, Fändrichs dotter
d: 1 term.
623 Alletta Gyllenbring, Capitains Enkiefru
l: nej. gm: Jöran Boije, Capitain. d: 1 term.
624 Catharina Åkerman, Fäldtwäbels hust:
b: 2. d: 1 term.
625 Sigrid Charlotta Lilliestierna, ÖfwersteLieutnants dotter
d: 2 term. _Fader och Moderlöös.
626 Maria Jöransdotter, Soldathustru
d: 1 term.
627 Anna Margareta Tetegren, Majorsdotter
d: 1 term. _med dess StiufModer Elsa Maria von Sprengtporten.
628 Anna Elisabet Berger, Lieutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Swerdfeldt, Lieutnant. d: 1 term.
629 Margareta Elisabet Örnclou, Capitains dotter
d: 1 term.
630 Brita Gavelina, Regements Pastors Enkia
l: nej. gm: Petter Berg, Regementspastor. d: 1 term.
 

[ Huvudsidan ]