Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingkommissionen 1713

Designation och Förtechningh hwar efter så dhe Förnähmare som dhe Gemenare Flychtingarne ifrån de af Fienden Ruinerade Provincier af Collect Medlen dheras Tilldhelningar åtniutit Pro Anno 1713.

Källa: Inkvarteringskommissionens arkiv. Stockholms stadsarkiv.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som år 1713 kom i åtnjutande av understöd av flyktingkom-missionen. Utdelningarna skedde nu dels halvårsvis, det vill säga till midsommar och jul, och dels kvartalsvis. De exakta datumen för de kvartalsvisa utdelningarna känner man inte till.

 

631 Jürgen Reinholt von Ungern Sternbergh, Baron och Öfwerste Lieutnant
b: okänt antal. l: ja. d: 1 halv, 2 halv.
632 Bengdt Gustaf Rosen, Landråd
b: 3. l: ja. d: 1 halv, 2 halv.
633 Gotthard Willhelm Budberg, Capitain
b: 6. l: ja. d: 1 halv, 2 halv.
634 Wolff Hindrich Anrep, Capitain
b: 1. l: ja. d: 1 halv, 2 halv.
635 Magnus Ernest Gentschen, Capitain
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
636 Ingrid Wessman, Capitains Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
637 Sophia Elisabet Rahm, Ryttmästar Enkiefru
l: nej. gm: Dellwijk, Ryttmästare. d: 1 halv, 2 halv.
638 Anna Maria Wrangel, Capitains Fru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
639 Anna Helena von Ungern Sternbergh, Capitains Enkiefru
l: nej. gm: Fabian Wrangel, Capitain. d: 1 halv, 2 halv.
640 Sophia Margareta von Ungern Sternbergh, Capit. Enkiefru
l: nej. gm: Freytag, Capitain. d: 1 halv, 2 halv.
641 Ursila von Öhl, Ryttmästar Enkiefru
l: nej. gm: Kulbars, Ryttmästare. d: 1 halv, 2 halv. _med dess dotter Anna Kulbars Ryttmästar Brettholtz Fru.
642 Johanna Maria Pheil, Capit:dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ogift.
643 Christina Kirckensteiner, Majorsdotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Jungfruerna Christina och Beata medh dess broder Wollmar Antoni Kirckensteiner, Majors barn.
644 Anna Justina von Frieser, Capitainsdotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med Christina Regina von Frieser.
645 Matthias von Porten, Ståthållare
d: 1 halv, 2 halv.
646 Sebald Constans von Graman, Assessor
b: 6. l: ja. d: 1 halv, 2 halv.
647 Brita Stenbock, LandsRåds Enkiefru, grefwinna
f: 2. l: nej. gm: von Rosen, Landtråd. d: 1 halv, 2 halv.
648 Margareta E: Wrangel, ÖfwersteLieut. dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Wilhelm Wrangels dotter.
649 Anna Juliana Bittner, Capit: Enkia
l: nej. gm: Brask, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
650 Lucia S: Tunderfelt, Öfwerste Enkiefru
d: 1 halv, 2 halv.
651 Justina von Meijer, General Majorsdotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _tillsammans med Maria Elisabet von Meijer.
652 Anna M: von Lodhe, Assessors Enkiefru
l: nej. gm: Lintman, Assessor. d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
653 Brita Helena Silfwerarm, Ryttmästard:
d: 3 kv, 4 kv.
654 Anna Christina Bergh, Cornetshust:
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
655 Ingrid Jungh, Capitains Enkia
b: 3. l: nej. gm: Skalin, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med dess Moder.
656 Anna Juliana Richter, ÖfwersteLieut. Enkiefru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
657 Sophia Elisabet Brusaea, Fändrichshust
gm: Bech, Fändrich. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
658 Christina Igelström, Landtråds Enkefru
l: nej. gm: Vitinghof, Landtråd. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
659 Sophia E: von Toll, Ryttmästar dotter
d: 1 kv, 2 kv.
660 Dorothea Richman, Capitains Fru
b: 1. d: 1 kv, 2 kv.
661 Anna Prischof, Styckjunkare Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
662 Anna M: Roth, Fend. Enkia
l: nej. gm: Frisenschiöld, Fendrich. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
663 Christina Buhrman, Fändrichs Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
664 Christina Berg, Öf:Mineurs Enkia
l: nej. gm: Meijer, Öfwer Mineur. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
665 Anna Charlotta Lothe, Öfwer Mineurs Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 4 kv.
666 Catharina Bengdhsdotter, Constabels Enkia
l: nej. gm: Berg, Constabel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
667 Christina Blom, Gevaldiger Lieu: Enkia
b: 3. l: nej. gm: Gustaf Samsing, GevaldigerLieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
668 Gertrud E. Hildebrand, Capitains Fru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
669 Anna Catharina Styrges, Fändrichshustru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ligger under Fäldtskiärs handh.
670 Anna Elisabet Berger, Lieut:Enkia
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 4 kv.
671 Christina Törnström, Artolleri Capit: o Com. Enkiefru
l: nej. gm: Kihn, Artolleri Capit: och Commendant. d: 1 halv, 2 halv.
672 Christina Elisabet Reinke, Fänd: Enk:
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
673 Margareta Höök, Fänd: Enk:
b: 3. l: nej. gm: Nöronius, Fändrich. d: 1 kv, 2 kv, 4 kv.
674 Catharina Banco, Capitains Fru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
675 Elisabet Dorothea von Creutlein, Lieutnants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Wulf, Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
676 Barbro Klingbeil, Capitains Fru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
677 Christina Håkansdotter Bergh, Regementsskrifware Enkia
l: nej. gm: Krook, Regementsskrifware. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
678 Hedwig Maria Glanström, Fortifications Lieutnant: Enk:
b: 2. l: nej. gm: Widman, Fortifications Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
679 Magdalena Enberg, Lieut: hust:
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med en Lieut: dotter Gertrud Elis: von Volckershamn.
680 Gertrud Grabbe, Capitains Fru
gm: Cran, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
681 Anna Catharina Korss, Capit: Enkia
b: 4. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
682 Gustaf von Birckholtz, Capit:
f: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
683 Maria Skraggenschiöld, Ryttmäst. Enkiefru
b: 1. l: nej. gm: Nötebom, Ryttmästare. d: 1 halv, 2 halv. _med ett barnabarn.
684 Margareta Elisabet Örnclou, Capitains dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
685 Maria Christina Örnclou, ÖfwersteLieutnants Fru
b: 2. gm: Brant, ÖfwersteLieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _mannen fången.
686 Anna von Pohl, Capitains Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Lesle, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _dottern siuk.
687 Catharina Ankarschiöld, RegementsFäldtskiärs hustru
f: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _dottern liten.
688 Engel Juliana Gudman, Capitains dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
689 Christina Charlotta Örnfelt, Majors Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Gyllenspång, Major. d: 1 halv, 2 halv. _med dess Systerdotter.
690 Georg Reinholt Meijendorph von Yxkull, Major
b: 5. l: ja. d: 1 halv, 2 halv, 3 kv. _niuter eij mehr.
691 Ernest Cruse, Lieutnants Sohn
d: 1 kv, 2 kv. _afgår.
692 Levin Andreas Swarts, Pastor
d: 1 halv, 2 halv.
693 Michael Eobaldus Neoknap, Präst
fr: Pernau. b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
694 Elisabet Lagbohm, Kyrkioherde Enkia
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
695 Botolph Weller, Pastor
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _afgår.
696 Maria Magdalena Freyer, Profossor Enkia
l: nej. gm: Fallenius, Profossor. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
697 Gerdruta Mårtensdotter, Probste Enkia
l: nej. gm: Engelbrecht Matthius, Probst. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
698 Brita Gavelina, RegementsPastors Enkia
l: nej. gm: Petter Bagge, RegementsPastor. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
699 Petrus Miltopaeus, Lector Schola
fr: Narva. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
700 Isac Hasselblad, Consistorii Notarius
fr: Reval. b: 2. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
701 Agneta Bötcher, Magisters Enk:
l: nej. gm: Fischback, Magister. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gammal.
702 Dorothea Radeke, Kyrkioherde Enkia
b: 1. l: nej. gm: Qvist, Kyrkioherde. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _barnet litet.
703 Zacharias Littovius, Pastor et Praepositus
fr: Nyen. b: 4. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
704 Tobias Rennert, Regementzpräst
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
705 Lars Lindblom, RegementzPastor
d: 1 kv.
706 Anna Kiempe, Scholamäst:Enkia
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
707 Erich Masalin, Regementz Pastor
b: 2. l: ja. d: 3 kv, 4 kv.
708 Claes Brun, Recognitions Accijs Notarius
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
709 Andreas Muraeus, Landzcammerer
fr: Pernau. b: 2. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
710 Nicolaus Friderici, Economiesecreterare
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
711 Johan Kiellner, Rådman
fr: Dorpat. b: 2. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
712 Maria Pihlman, Cammererd:
fr: Reval. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
713 Chrysostomus Gamberg, Ränttemästare
fr: Nyen. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
714 Elisabet Mattsdotter Åkerlund, Häradshöfdings Enkia
f: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: med dess Sohndotter.
715 Lars Staf, Fäldt och Liqvidations Commis.
fr: Ingermanland. b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
716 Johan Bergner, Räntte och Profwiantmäst:
b: 2. d: 1 kv. _död.
717 Johan Schening, Licent Förwaldtare
b: 3. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
718 Elisabet Forsell, Licent Förwaldtare Enkia
l: nej. gm: Streng, Licent Förwaldtare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
719 Margareta Almgreen, Cancellist Enk.
b: 3. l: nej. gm: Iken, Cancellist. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
720 Maria Hedraea, Recognitions Inspect: Enkia
fr: Riga. b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
721 Beata von Rethen, Munsterskrifware Enkia
b: 1. l: nej. gm: Scharberg, Munsterskrifware. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
722 Carl Fredrich von Möller, Majors Sohn
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _död.
723 Rachel Hagman, Bookhållare Enkia
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
724 Maria Ahlberg, Gouvernements Cammerere Enkia
fr: Reval. b: 3. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
725 Catharina Jacobi, Secreterare Enkia
fr: Ösel. b: 2. l: nej. gm: Wolstenius, Secreterare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
726 Rebecka Boman, Fäldtskiärshust:
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _tillsammans med dess Moder Anna Lindt.
727 Anna Hunnia, Borgmäst: Enk:
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
728 Anna Gertruda Engewal, Krigsfiscalshust:
fr: Pernau. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
729 Margareta Skruf, Hoppmans Enkia
f: 1. l: nej. gm: Corssen, Hoppman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
730 Elisabet Hiuhlhammar, Capit: Fru
p: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
731 Brigitta Hysingh, Inspect: Enkia
fr: Riga. b: 3. l: nej. gm: Falck, Inspector. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _barnen små.
732 Sophia Amalia Bergsteten, Majors Enkiefru
l: nej. gm: Christian Moritz von Palmback, Major. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
733 Margareta Nillsdotter, Constabels Enk:
b: 1. l: nej. gm: Bagg, Constabel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: med ett barn som är krympling.
734 Eva Sincovia, Constabels Enkia
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 4 kv. _för sitt barn.
735 Elisabet Nordenberg, Under fyrwärkare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Wacklenius, Underfyrwärkare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för sitt barn som ligger i Tårrwärk.
736 Helena Höök, SlåttsDrabantshust:
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
737 Margareta Erichsdotter Bergh, Corporals Enkia
l: nej. gm: Thure, Corporal. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
738 Margareta Sturck, Constabelshustru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
739 Maria Jöransdotter, Corporals Enkia
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
740 Engel Kijhlman, Fändrichs Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl:.
741 Margareta Wulf, Förare Enkia
p: 1. d: 1 kv.
742 Brijta Johansdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Brost, Förare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
743 Maria Lovisa Schultz, Qwartermäst: Enkia
l: nej. gm: Rosendahl, Qwartermästare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _för dess Siukligheet.
744 Anna Holm, Fäldtwäbels Enkia
d: 1 kv, 2 kv.
745 Ingebor Kiempe, Förare Enkia
l: nej. gm: Brenner, Förare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
746 Malin Kiempe, Corporals Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl:.
747 Walborgh Andersdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Cumberg, Corporal. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
748 Christina Pärsdotter Lobergh, Förare Enkia
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
749 Catharina Elisabet Busch, Sergiants Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
750 Anna Christina Bock, Styckjunkare Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
751 Anna von Kocken, Burgrafs Enkiefru
l: nej. gm: Christopher von Kocken, Burgraf. d: 1 halv, 2 halv.
752 Sara Damberg, Borgare hustru
fr: Viborg. b: 4. d: 1 kv.
753 Walborgh Jöransdotter, Rustmäst: Enkia
l: nej. gm: Lillia, Rustmästare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
754 Catharina Wickhard, Sergiants Enk:
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
755 Anna Danielsdotter, Corporals Enkia
b: 1. l: nej. gm: Born, Corporal. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
756 Margareta Nyman, Sergiant: hustru
gm: Ryberg, Sergiant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
757 Christina Nillsdotter Trott, SlåttsDrabants hustru
d: 2 kv.
758 Elisabet Galle, Öf: MineursEnkia
f: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
759 Magdalena Hower, Styckjunkare Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
760 Sophia Elisabet Beck, Sergiants hust:
gm: Joh: Bentz, Sergiant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
761 Anna Christina Bergh, Rustmästarhustru
gm: Erich Jöransson, Rustmästare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
762 Catharina Unonia, Commissarie Enkia
l: nej. gm: Ek, Commissarie. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
763 Elisabet Wibou, Lieutnants Enk:
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: Siuklig med dess dotter och 2 dotter barn.
764 Agneta Törner, Landtmätar Enkia
l: nej. gm: Hedberg, Landtmätare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
765 Brita Borckstaf, Swarf: Enkia
l: nej. gm: Pihlman, Swarfare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _död.
766 Catharina Hindrichsdotter Colliandra, Sergiants Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
767 Elisabet Christina Wellingh, ÖfwersteLieut: o Com. Enkiefru
l: nej. gm: Apelbom, ÖfwersteLieut: o. Commendant. d: 1 halv, 2 halv.
768 Hindrich Rosaeus, Pastor
b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
769 Joh: Christopher Giesler, RegementzQwarter Mästare
b: 2. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
770 Maria Elisabet Selack, Capitains Fru
gm: Siep, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
771 Christina Catharina Ollongreen, Capit: Enk:
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
772 Margareta Jungmannin, Capit: Fru
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ne de Lemken.
773 Zacharias Lindbergh, Befallningsman
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
774 Anna Swan, Constab: Enkia
l: nej. gm: Lövendahl, Constabel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
775 Elisabet Erichsdotter, Soldat hust:
b: 1. gm: Kivile, Soldat. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för sitt barn.
776 Catharina Carstenia, Probstedr
fr: Viborg. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
777 Catharina Schmitt, Probste Enk:
fr: Viborg. b: 1. l: nej. gm: Grot, Probst. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
778 Maria Arborelia, Fänd: Enk:
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
779 Helena Ekholt, Fänd: Enkia
b: 2. l: nej. gm: Schmitt, Fändrich. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
780 Ladowius, Magistersbarn
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Magister Ladowij 2 små omyndiga barn.
781 Christianus Ebertus Morian, Professor
fr: Reval. b: 3. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
782 Gertrud von Phasian, Ryttmäst: Fru
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
783 Anna Regina Billingh, Artolleri Lieut. Enkia
b: 1. l: nej. gm: Swen Londius, Artolleri Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
784 Maria Starck, Amptmansdotter
fr: Wesenberg. d: 1 kv, 3 kv.
785 Maurits Wrangel, Öfwerste
l: ja. d: 1 halv, 2 halv.
786 Margareta Nillsdotter, Corp: Enk:
b: 2. _för dess 2 små barn, inget understöd uppges.
787 Gertrud Lindberg, Sadellmakarehust:
fr: Riga. b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Mannen fången, med ett litet barn om 4 Åhr.
788 Maria Burckhardtz, ArchlieMästardotter
fr: Narva. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
789 Maria Hammelstierna, Påstmäst: Enkia
b: 1. l: nej. gm: Carl Grub, Påstmästare. _inget understöd uppges.
790 Anna Paulich, Besökiare Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
791 Magdalena Sophia Vitinghof, ÖfwersteLieut:dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
792 Elisabet Johansdotter Bergh, Constabel Enkia
l: nej. gm: Tobias Krigman, Constabel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
793 Dorothea von Wihler, Kyrkioherde Enkia
b: 2. l: nej. gm: Gnospelius, Kyrkioherde. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
794 Brita Månsdotter, Påstbetients Enkia
l: nej. gm: Tötterman, Påstbetient. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
795 Anna Margareta Temetia, Corp: Enk.
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
796 Christina Biörn, Fortifications Snickar Enkia
fr: Dorpat. l: nej. gm: Drenckhans, Fortifications Snickare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
797 Christina Nyberg, Båtzmans Enkia
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
798 Maria Langh, Ryttare Enkia
d: 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
799 Anders Jöransson, Lotzman
l: ja. gm: Agneta Simonsdotter, hustru. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _mannen förlamad.
800 Laurents Johan Ekroth, Slåttskyrkioherde
fr: Riga. d: 1 halv, 2 halv. _är emploierad.
801 Beata Christina Kirckringh, InspectorsEnkia
fr: Fyrbåken. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ifrån Fyrbåken.
802 Beata Dahlpihl, FäldtwäbelEnkia
fr: Riga. l: nej. gm: Hindrich Jung, Fäldtwäbel. _inget understöd uppges.
803 Margareta Elisabet von Hagen, ÖfwersteLieut: dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
804 Ebba Juliana Ehrenros, Öfwer Auditeurs Fru
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ne de Duderbergh.
805 Magdalena Andersdotter, Regementswäbels Enkia
f: 1. l: nej. gm: Hall, Regementswäbel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
806 Catharina Elisabet Qvillingstedt, Hoppmans Enkia
b: 3. l: nej. gm: Georg Brant, Hoppman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
807 Anna Torbiörnsdotter, Hoffslagar Enk.
p: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
808 Anna Elisabet Möller, Lieutnants Fru
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med ett litet barn.
809 Helena Strickman, Krukmak: Enk.
f: 1. l: nej. gm: Remmert Libbert, Krukmakare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med en Siuklig dotter.
810 Christina Warman, Soldate hustru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Mannen fången för 11 Åhr sedan.
811 Lucia Catharina Spihler, Kiöpmansdotter
fr: Reval. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _tillsammans med Juliana Spihler kiöpmansdotter.
812 Ewa Juliana Croningh, Fyrwärkare hust
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _barnen små.
813 Christina Malm, Ryttare Enkia
l: nej. gm: Fisch, Ryttare. d: 1 kv, 2 kv.
814 Elisabet Stake, BorgmästarEnkia
fr: Kexholm. l: nej. gm: Mårten Falck, Borgmästare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
815 Anna Maria Reutercrona, Styckjunkar Enkia
l: nej. gm: Kröger, Styckjunkare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
816 Catharina Liphart, Kiöpmansdr
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
817 Maria Savonia, Fäldtwäbels Enkia
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med ett litet barn samt dess gl: och Siuka Moder.
818 Elisabet Schytts, Fortifications Casseurs hustru
b: 2. l: nej. gm: Lindrot, Fortifications Casseur. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
819 Maria Falck, Capitains Enkef:
l: nej. gm: Mentscher, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
820 Hedwig Håltzhusen, Lieut: Enk:
l: nej. gm: Rosengren, Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
821 Anna Maria Green, Öf.fyrwerkare Enkia
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
822 Christina Swan, Förare hustru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
823 Catharina Olofsdotter Brant, Murgesälls Enkia
l: nej. gm: Johan Muller, Murargesäll. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
824 Regina Hindrichsdotter, Corpor. hust:
f: 1. gm: Wickman, Corporal. d: 1 kv, 2 kv. _med en Siuk flicka Greta Falck.
825 Catharina Boman, Sergiants Enk:
p: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för dess lilla Sohn.
826 Ingrid Jönsdotter Lindh, Sergiants Enk:
b: okänt antal. l: nej. gm: Flinck, Sergiant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för dess barn.
827 Anna Pärsdotter Hahn, Ryttare Enkia
d: 1 kv, 3 kv, 4 kv.
828 Brita Wyhl, Lavettmakare Enk:
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
829 Catharina Gyntersfors, Drabants Enk:
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
830 Anna Margareta Marderfelt, Capit: Fru
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _tillsammans med dess Syster Dorothea Christina.
831 Hans von Rotkirck, ÖfwersteLieutnant
d: 1 halv, 2 halv.
832 Margareta Lundh, Fendrichs Enkia
b: 2. d: 1 kv, 2 kv. _Mod: död.
833 Helena Forssbergh, Constabels Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig med dess Siuka dr: Maria Swanbergh.
834 Sara Swensdotter Swart, Corporals Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
835 Sara Zedritz, Murmäst: Enk:
f: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
836 Anna Margareta von Essen
d: 1 halv, 2 halv.
837 Elias Mondelius, Hospitals Präst
fr: Nyen. p: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
838 Anna von Langen, Inspectors Enk:
f: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
839 Elin Brusin, Piga
fr: Nyenskants. d: 1 kv. _för sin Swaga Syn.
840 Agneta Forssman, Controleurs Enk:
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _barnen små.
841 Maria Feldtzbergh
p: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för sin omyndige Sohn.
842 Catharina Rees, Bookhållar Enkia
l: nej. gm: Berghusen, Bookhållare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
843 Elisabet Ottosdotter, Landzcammererar Enkia
l: nej. gm: Forssman, Landzcammerer. d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
844 Helena Erichsdotter Bratt, Styckiunkare Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Scheffer, Styckiunkare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
845 Anna Catharina Printz, Capitains Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Nandelsted, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
846 Catharina Blumin, Constabels Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
847 Anna Hedwig Österman, Tullnäre dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Fader och Moderlöös för dess späda Ålder.
848 Christina Mattsdotter Camman
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
849 Samuel Nilsson, Bonde
fr: Narva. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
850 Brita Drake, Corporalshustru
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
851 Maria Nedingh, Corporalshust:
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
852 Maria Erichsdotter Brant, Fäldtskiärs Enkia
fr: Narva. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
853 Brijta Andersdotter, Soldat hust:
b: 2. gm: Brasse, Soldat. d: 1 kv, 4 kv. _för sine små barn.
854 Maria Bertillsdotter, Corporals Enkia
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _niuter för sitt barn.
855 Anna Fress, Besökiare Enkia
fr: Riga. b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
856 Maria Swart, Besökiare Enkia
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
857 Lars Nillsson Green, Besökiare
fr: Härjedalen. d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
858 Beata Modera, Artollerie Lieutnants hustru
fr: Viborg. b: 2. gm: Hägg, Artollerie Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
859 Gerdruta Elisabet von Dunten, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Baumgarten, Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
860 Jürgen Casper Ristovius, Regementsskrifv.
fr: Reval. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
861 Helena Lindt, Förare Enk:
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
862 Christina Jönsdotter, Soldatehustru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
863 Johan Baginski
fr: Riga. f: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Gl:, hustrun Siuklig.
864 Ebba Catharina Taube, Öfwerste Enkiefru
l: nej. gm: Rebinner, Öfwerste. d: 1 halv, 2 halv.
865 Johan Brandfeldt, Tullnär
fr: Viborg. d: 1 kv, 2 kv.
866 Maria Mattsdotter, Ryttare Enkia
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
867 Gertrud Thomasdotter, Soldate hustru
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
868 Jacobina von Brömsen, Öfwerste Lieutnants Fru
_ne de Appelgreen, inget understöd uppges.
869 Margareta Törnschiöldh, Assessors Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Appelgreen, Assessor. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med dess Jungf:dotter.
870 Catharina Gerdes, Regements Auditeurs Enkia
l: nej. gm: And: Ekegreen, Regements Auditeur. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
871 Maria Israelsdotter, Ländzmanshustru
fr: Pernau. b: 3. l: ja. gm: Petter Frisch, Ländzman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
872 Brita Barckman, Rådmans Enkia
fr: Nyen. f: 1. l: nej. gm: Dettlof, Rådman. d: 1 kv. _med en dotter Susanna Jochimsen.
873 Nils Qvistbergh, Fäldtbookhållare
fr: Narva. b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _Fehl på hörslen.
874 Petter Boga, Collega
fr: Narva. b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
875 Maria Insulana, Probste Enkia
l: nej. gm: Nappenius, Probst. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
876 Sophia Christina Hertzoug, Majors Fru
fr: Reval. b: 4. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
877 Margareta Hedwig Witting, Capitains dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
878 Johan Strengman
fr: Nyenskants. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _gl: och Siuklig.
879 Christina Simonsdotter Parkalin, Timmermans Enkia
fr: Narva. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
880 Magdalena Jönsdotter Lindh, Corpo: Enk:
d: 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
881 Anna Dorothea Gerner, Jungfru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
882 Engel Elisabet Bergman, Majors Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
883 Catharina Hultz, Fäldtwäbel Enkia
l: nej. gm: Hilli, Fäldtwäbel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
884 Catharina Hult, Fändrichs hustru
gm: Enbohm, Fändrich. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
885 Johanna Catharina Holmbergh, Landtmätare dotter
fr: Estland. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
886 Agata Juliana Berentzer, Fortifications Lieutnants dotter
fr: Kexholm. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _tillsammans med Beata Melia Berentzer fortifications Lieutnants dotter.
887 Helena Erichsdotter, Skeptimmermans Enk:
l: nej. gm: Curlander, Skeppstimmerman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
888 Justina Sturck, Sergiants Enkia
b: 3. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _barnen små.
889 Elsa Johansdotter, Förare Enk:
l: nej. gm: Lars Skog, Förare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl:.
890 Maria Olofsdotter Bergrau, Artollerie Smeds Enk:
fr: Dünamünde. b: 3. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _barnen små.
891 Elisabet Hindrichsdotter, ArtollerieSergiants Enk:
fr: Riga. b: 2. l: nej. gm: Forss, ArtollerieSergiant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
892 Helena Bergh, Lieutnantshustru
fr: Livland. b: 1. gm: Harpman, Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv.
893 Elisabet Larsdotter Enbär, Gårdsfogde Enkia
fr: Ingermanland. l: nej. gm: Jubus, Gårdsfogde. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv. _gl:, död.
894 Anna Karss, Borgar Enkia
fr: Borgå. l: nej. gm: Christian Hopker, Borgare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gammal.
895 Maria Danielsdotter, Licentbetients Enkia
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
896 Maria Larsdotter Brenman, Piga
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
897 Anna Maria Grabbe, Constabelshustru
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
898 Gertrud Andersdotter, Lavettmakar Enkia
fr: Narva. b: 2. l: nej. gm: Zacharias Simonsson, Lavettmakare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
899 Elisabet Klenberg, Handelsmans Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Casper Hense, Handelsman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ofärdig.
900 Helena Enbergh, Regements Auditeur
b: 5. l: nej. gm: Joh: Jesper Hinnel, Regements Auditeur. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _barnen små.
901 Catharina Enberg, TullInspector Enkia
b: 1. l: nej. gm: Schmitt, TullInspector. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
902 Margareta Bergh, Corpor: Enk:
l: nej. gm: Raja, Corporal. d: 1 kv, 2 kv, 4 kv.
903 Barbara Margareta Sund, Capitains Fru
fr: Riga. b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ne de Stein.
904 Anna Margareta Luhr, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Kiöhler, Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gammal.
905 Anna Maria von Fritzen, Cammererare dotter
fr: Reval. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
906 Margareta Gerdtzdotter, Constabels Enkia
fr: Dünamünde. l: nej. gm: Tynis Melter, Constabel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
907 Anna Sophia Spijk, Corporals Enkia
d: 1 kv, 2 kv.
908 Catharina Mickelsdotter, MyndrichsÅlderman Enk:
fr: Reval. b: 1. l: nej. gm: Tripner, MyndrichsÅlderman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
909 Christina Erichsdotter, Sergiants Enk.
fr: Dünamünde. l: nej. gm: Hiertman, Sergiant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
910 Christina Stadia, Knappmakar Enk.
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl:.
911 Christina Erichsdotter, Fäldtwäbels hustru
b: 1. gm: Matts Hofwine, Fäldtwäbel. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för dess lilla barn.
912 Christina Gudmundsdotter Rahm, Hammarsmeds Enkia
fr: Viborg. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
913 Sophia Stakel, Constabels Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
914 Petrus Nappenius, Student
d: 2 kv. _ung.
915 Beata Duwalt, Capitains Enkiefru
fr: Ösell. b: 5. l: nej. gm: Flemming, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
916 Anna Margareta Koppers
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för Lieut. Rappons 2 döttrar, Fader och Moderlöse.
917 Johan Ehrenfried von Dider, Lieutnant
b: 2. l: ja. d: 1 kv.
918 Antoni Knak, Skeppare
b: 4. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med hust: och 4 barn samt Syster och en Systerdotter.
919 Christian Trapp, Bookbindare
fr: Reval. b: 4. l: ja. d: 1 kv, 3 kv, 4 kv.
920 Catharina Helena Pohlman, Lieutnants Enk:
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
921 Margareta Todd, Skeppare Enk:
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
922 Catharina Malmbergh, Tygskrifware Enkia
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
923 Gertrud Fuhrman, Swarfware Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
924 Johan Aminoff
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för s: Joachim Cronman Capitains Sohn om 14 Åhr.
925 Eleonora Lindelia, Lieutn: Enk:
fr: Narva. b: 3. l: nej. gm: Chievallier, Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
926 Catharina Hallsiö, Styckiunkare hustru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
927 Helena von Uggla, Capitainsdotter
d: 3 kv, 4 kv.
928 Gunnila Pärsdotter Lindwall, Munsterskrifware Enkia
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
929 Anna Catharina Lind, Formans Enk:
b: 2. l: nej. gm: Sjöberg, Forman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
930 Christina Elisabet Camphusen, Lieut: dotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
931 Susanna von Renteln, RegementsPastors Enk:
b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
932 Anna Gerts, Byggmäst: Enkia
l: nej. gm: Dude Cornelius, Byggmästare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
933 Ingrid Block, Capitains Enkia
d: 1 kv, 3 kv, 4 kv.
934 Anna Helena Ahlstedt, Lieut: dr
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
935 Margareta Elisabet von Holl, ArchlieMäst:Enk:
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
936 Ingrid Barcklai, Capitains Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
937 Hedwig Margareta Gentschen, Lieut: dotter
d: 1 halv, 2 halv.
938 Johan Nässman, Pastor
b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv. _1 litet barn.
939 Johannes Justelin, Prädikant
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
940 Jacobina Stahl von Holstein, Generals Fru
b: 2. gm: Lantinghusen, General. d: 1 halv, 2 halv.
941 Maria Elisabet Radeloff, Urmakar Enkia
f: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig med 2 dotterbarn.
942 Elisabet Knagge, Commiss: Fru
b: 1. gm: Appelbom, Commissarie. d: 1 kv, 2 kv.
943 Petter Petterson, Inspector
fr: Livland. b: 3. l: ja. gm: Gerdruta Feindt, hustru. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
944 Anna Erichsdotter Langh, Scholaemästare Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
945 Maria Elisabet Heijkendorph, handskmakarehust.
b: 3. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med sin Moder.
946 Catharina Berg, Cornet Enkia
l: nej. gm: Juskiwits, Cornet. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
947 Catharina Hansdotter, Linwäfware Enkia
d: 2 kv. _gl:.
948 Anders Höök, Adjutant
l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
949 Anders König, Präst
fr: Viborg. b: 1. l: ja. d: 1 halv, 2 halv.
950 Barbro Erichsdotter Harckman, sökaredotter
fr: Narva. d: 1 kv. _13 Åhr.
951 Wendla Margareta von Camphusen, Capitains Fru
b: 4. gm: Snoilski, Capitain. d: 1 halv, 2 halv.
952 Nils Biörck, Landtmätare
fr: Ösell. _Siuklig, inget understöd uppges.
953 Daniel Mellin, Controleur
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
954 Hans Gestringh, Fäldtcommissarius
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
955 Anna Maria Stiernhielm, Jungfru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
956 Anna Maria Langh, Cornet Enkia
l: nej. gm: Esterman, Cornet. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
957 Catharina Rosensabel, Capit: Fru
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
958 Margareta Hedwigh Herbers, Borgmästardotter
fr: Narva. d: 1 halv, 2 halv.
959 Anna Sophia Dobin, Borgare Enkia
fr: Nyen. l: nej. gm: Michael Schmitt, Borgare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
960 Magdalena Rasch, Inspect: Enk:
b: 1. d: 1 halv, 2 halv.
961 Olof Mårtenson Grubb
fr: Reval. b: 3. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
962 Dorothea Elisabet Rabe, dombProsts Enkia
fr: Reval. b: 3. d: 1 halv, 2 halv. _barnen små.
963 Elisabet Granbeck, Rustmäst: Enkia
fr: Dorpat. l: nej. gm: Joh: Fredrich Medich, Rustmästare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
964 Anna Sophia von Focken, Öfwerste Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Joh: Stahl von Holstein, Öfwerste. d: 1 halv, 2 halv.
965 Anna Arnhielm, Majors Fru
fr: Narva. b: 2. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ne de Gyllenbrant.
966 von Zedlitz, Ryttmästarbarn
p: 3. f: 2. d: 1 kv, 3 kv, 4 kv. _Fader och Moderlöse.
967 Swen Siöman, Rådman
fr: Arensburg. l: ja. gm: Helena Bartels, hustru. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
968 Jöran Jacobson Herman, Timmerman
fr: Nyen. l: ja. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl:.
969 Anna Catharina Ekenbergh, Soldatehustru
fr: Riga. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
970 Catharina Mattsdotter, Rustmästare Enk:
fr: Riga. d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
971 Maria Constantia Fuchs, Capitains Enkia
b: 1. l: nej. gm: Langen, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
972 Gertrud Elisabet Fuchs, Lieut: hust:
gm: Olof Lind, Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
973 Johanna von Elwighausen, Lieut: hust:
b: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
974 Greta von Elwighausen, Assessorsdotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
975 Alletta Gyllenbring, Capit: Enkiefru
l: nej. gm: Boije, Capitain. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
976 Sigrid Charlotta Lilliestierna, Öfwerste Lieutnants dotter
d: 1 halv, 2 halv.
977 Maria Jöransdotter, Soldatehustru
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
978 Anna Margareta Tetegreen, Majorsdotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med sin StiufModer Elsa Ma: von Sprengport.
979 Johan Bornman, Ryttmästare
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
980 Catharina Dorothea Reuter, Kyrkioherde Enkia
p: 1. d: 1 kv, 3 kv, 4 kv. _med dess blinda Sohn niuter så denna som förra Åhrets Utdehlning emedan hon sig då angifwit.
981 Wendla Ekholm, Häradshöfdings Enkia
l: nej. gm: Rosenlind, Häradshöfding. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _siuklig och ligger till säng.
982 Catharina Fransen, Fortifications Casseursdr.
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
983 Elsa Catharina Estenia, Capitainsdotter
d: 1 kv, 3 kv, 4 kv.
984 Hedwig Forss, Borgmästardotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Justitiae Borgmästaren Ekholms stiufdotter.
985 Anna Pärsdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Tulbul, Corporal. d: 1 kv, 4 kv.
986 Sophia Clemensdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Rokus, Corporal. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv.
987 Johan Beckman, Borgare och Bagare
fr: Reval. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _för denna och förra Åhrets Utdelning.
988 Hans Simonson, Fiskkiöpare
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: 1 kv, 2 v, 3 kv, 4 kv.
989 Margareta E: Höffner, Capitains Fru
b: 3. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
990 Elisabet Kirckhof, Fogde Enk:
b: 1. f: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _med 1 barn och en Systerdotter.
991 Maria Liefman, Kiöpmans hustru
p: 1. f: 1. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _medh dess Son Johan Suthof och dess Syster dotter Anna Helena Döest, Mannen fången.
992 Christina Kock, Hoppmans Enk:
b: 3. l: nej. gm: Stiegler, Hoppman. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _så för denna som förra Åhrets utdelning.
993 B:E: von Schwengel, Capitain
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _så för denna som förra Åhrets utdelning.
994 Helena Röhle, Kiöpmansdotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _ofärdig.
995 Gertruda Elisabet von Rapholt, Capitains Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 4 kv. _så för denna som förra Utdelningen.
996 Christina Margareta Rohr, Ryttmästardotter
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
997 Margareta E: Horn, Landtråds Enkiefru
p: 1. f: 2. l: nej. gm: von Lode, Landtråd. d: 1 halv, 2 halv. _en blind Sohn.
998 Catharina Larsdotter, Qwartermästare Enkia
l: nej. gm: Hindrich Prytz, Qwartermästare. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Qwartermästare under Nylands Regemente, för denna och förra Utdel:.
999 Anna Margareta Örnhielm, Fändrichs Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1000 Hedwig Hambraea, Fäldtwäbels Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1001 Maria Ekebohm, Artollerie Fändrichs hustru
fr: Elbingen. gm: Lethen, Artolleri Fändrich. d: 1 kv, 4 kv.
1002 Catharina Königh, Jungfru
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1003 Anna Agneta Falckenstein, Öfwerste Lieutnants Enkiefru
l: nej. gm: Wardenfelt, Öfwerste Lieutnant. d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv. _gl: och Siuklig.
1004 Anna Maria Barckman, Kyrkioherdedotter
d: 1 kv. _för dess Siuklighet.
1005 Emerentia Holm, Capitains Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1006 Anna Grass, Capitains Enkia
d: 1 kv, 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1007 Otto von Schedingh, Landtråd
d: 1 halv, 2 halv.
1008 Otto Magnus Wolfelt, ÖfwersteLieutnant och Commendant
fr: Arensburg. d: 1 halv, 2 halv. _ÖfwersteLieutnant och Commendant på Arnsburgh.
1009 Catharina Beata Rigeman, Capit: Enkiefru
d: 1 halv, 2 halv.
1010 Christina Stahl von Holstein, Capit: Enkiefru
l: nej. gm: Ertman Möller, Capitain. d: 2 kv, 2 halv.
1011 Maria Rajalina, Sergiants Enkia
d: 2 kv.
1012 Christina Margareta Ekenschiöld, Pastors Enkia
fr: Pernau. l: nej. gm: Mörck, Pastor. d: 2 kv, 4 kv.
1013 Barbara Gustafwiana Stahl von Holstein, Lieut: Enkiefru
l: nej. gm: Morat, Lieutnant. d: 2 kv, 2 halv.
1014 Gunnila Lindman, Juhlmakare Enkia
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1015 Catharina von Rethen, Lieutnants hustru
gm: Friberg, Lieutnant. d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1016 Catharina Elisabet Groth, Capitains Fru
d: 2 kv, 3 kv. _niuter intet mera.
1017 Alexander Tauvonius, Under Officerare
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv. _Siukl:.
1018 Johan Aminoff, Capitain
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1019 Magnus Auricola
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1020 Catharina Wessman, Casseurs Enkia
d: 3 kv, 4 kv.
1021 Brita Jöransdotter, Klåckare Enkia
d: 3 kv, 4 kv.
1022 Brita Nillsdotter, Formans Enkia
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1023 Anna Catharina Wesslingh, Lieutnants hustru
b: 1. gm: Gottfrid von Jordan, Lieutnant. d: 3 kv, 4 kv.
1024 Maria Guttheim, General Gouvern. Secreterar Enk.
b: 4. l: nej. gm: Bergengreen, General Gouvernements Secreterar. d: 3 kv, 4 kv.
1025 Lovisa Gertruda Schulman, Capit: dotter
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1026 Brita Mellin, Capitains Enkia
l: nej. gm: Rudbeck, Capitain. d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1027 Ebba Holm, Artoll: Sergiants Enkia
d: 3 kv, 4 kv.
1028 Catharina Charlotta Robzoff, Öfwerste Lieutnants dotter
d: 3 kv, 4 kv.
1029 Anders Johansson Brandt
d: 2 kv.
1030 Elisabet Hindrichsdotter, Färgekarlshustru
l: ja. gm: Hindrich Nillsson, Färgekarl. d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1031 Christina Suthoff, Kiöpmansdr
fr: Viborg. d: 3 kv, 4 kv.
1032 Anna Margareta Groth, Furirs Enk:
b: 2. _inget understöd uppges.
1033 Samuel Hinnel, Borgmästare Sohn
d: 2 kv.
1034 Anna Margareta Pheil, Lieut: hust:
b: 1. _inget understöd uppges.
1035 Helena Lundia, Amptmans Enkia
d: 2 kv, 3 kv, 4 kv.
1036 Maria Margareta Buchen, Fändrichs Enkia
fr: Wismar. l: nej. gm: Sturmer, Fändrich. d: 2 kv. _till resepenningar.
1037 Johan Hindrich Fock, Capitain
b: 4. l: ja. d: 2 halv.
1038 Weckström, barn
b: 7. d: 3 kv, 4 kv. _Johan Weckströms 7 Barn Fader och Moderlöse.
1039 Margareta Ackrelia, Lieutnants hustru
b: 3. d: 3 kv, 4 kv.
1040 Helena Rongana
d: 3 kv, 4 kv. _tillsammans med Elisabet Wadsteen för det 4 kvartalet.
1041 Sophia Catharina Pheil, Lieutnants Fru
fr: Riga. b: 1. gm: Ehrenreuter, Lieutnant. d: 3 kv, 4 kv.
1042 Susanna Lundh, Styrmanshustru
fr: Reval. d: 3 kv, 4 kv.
1043 Carl Johan Ek, Capitain
b: 2. l: ja. d: 3 kv, 4 kv.
1044 Helena Creutz, Generals Enkiefru, grefwinna
l: nej. gm: Meijdel, General. d: 2 halv.
1045 Hans Gyllenlou, Öfwerste
b: 5. l: ja. d: 2 halv.
1046 Gertrud Helena Böckler, Assessors Fru
fr: Reval. b: 1. d: 3 kv, 4 kv. _med 1 barnbarn.
1047 Swen Anders Knutson
d: 3 kv, 4 kv. _om 12 Åhr för 2 terminer.
1048 Brita Mickelsdotter Gåås, Fänd: Enkia
b: 1. d: 3 kv, 4 kv.
1049 Margareta Sylvia, Rådmans Enkia
f: 1. d: 3 kv, 4 kv.
1050 Margareta Favonia, Borgare Enkia
b: 3. d: 3 kv, 4 kv.
1051 Sophia Favonia, Häradsskrifwar Enk:
b: 1. d: 3 kv, 4 kv.
1052 Lorents Wolling, Borgare
fr: Narva. b: 4. l: ja. d: 3 kv, 4 kv. _Siuklig.
1053 Brita Wulf, Besökiar Enkia
fr: Reval. d: 3 kv, 4 kv.
1054 Catharina Sundh, Borgar Enk:
fr: Helsingfors. l: nej. gm: Lind, Borgare. d: 3 kv.
1055 Matthias Wadsteen, Student
d: 3 kv. _ung.
1056 Catharina Elisabet Warner, Majors Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Corte, Major. d: 3 kv.
1057 Maria Ratsman
d: 3 kv.
1058 Barbara Helena Kyhn, Capitains dotter
d: 3 kv, 4 kv. _äländigh.
1059 Catharina Malm, Sergiants och Borgarenkia
b: 2. l: nej. gm: Tillner, Christian. d: 3 kv, 4 kv.
1060 Gustaf Ollerbusch
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: 3 kv.
1061 Maria Falck, Förar Enk:
f: 1. l: nej. gm: Galle, Förare. d: 3 kv.
1062 Elisabet Maria Reuter, Probstebarn
fr: Ingermanlandh. d: 4 kv. _tillsammans med Christina Regina Reuter.
1063 Ewa Johanna Starck, Adjutants Enkia
d: 4 kv.
1064 Brita Gadde, Fäldtwäbels hustru
gm: Scheden, Fäldtwäbel. d: 4 kv.
1065 Agneta Dorothea Zweydorn, Capitains Fru
b: 3. gm: Gyllner, Capitain. d: 4 kv.
1066 Catharina Hammarstierna, Artollerielieut: Enkiefr
l: nej. gm: Johan Bocken, Artollerilieutnant. d: 4 kv.
1067 Brita Claesdotter, Borgar Enkia
fr: Helsingfors. d: 4 kv.
1068 Elisabet Forström, Sergiants hust:
d: 4 kv. _mycket Siuklig.
1069 Elisabet Siponia, Borgar Enk:
d: 4 kv.
1070 Elisabet Charlotta Fock, Öfwerstelieut: dotter
d: 4 kv.
1071 Catharina Borgh
b: 1. d: 4 kv.
1072 Brita Skoff, Capitains hustru
fr: Nyen. b: 3. l: ja. gm: Gadd, Capitain. d: 4 kv. _mannen Siuklig.
1073 Catharina Brun, Tullinspectors Enkia
l: nej. gm: Bruse, Tullinspector. d: 4 kv. _gl: och utfattig.
1074 Catharina Winter, Constabels Enk.
l: nej. gm: Löfwing, Constabel. d: 4 kv. _Siuklig.
1075 Scholastica Larsdotter, Enkia
fr: Helsingfors. d: 4 kv. _gl:.
1076 Maria Malm, Capitains Enkia
b: 1. d: 4 kv.
1077 Catharina Justina Apoloff, Lieutnants dotter
d: 4 kv.
1078 Agneta von Dellwijk
d: 4 kv.
1079 Maria Juliana Pattkul, Capitains Fru
b: 2. gm: Gravenhielm, Capitain. d: 4 kv.
1080 Simon Wiekul, Student
d: 4 kv. _en ung Student en gång för alla.
1081 Elisabet Rigeman, Öfwerstelieutnants Enkie
l: nej. gm: Jordan, Öfwerstelieutnant. d: 4 kv. _Siuklig.
1082 Anders Agricola, Student
d: 4 kv. _har fehl på synen.
1083 Brita Erichsdotter, Båtsmans Enkia
fr: Helsingfors. b: 1. d: 4 kv.
1084 Catharina Abrahamsdotter, Kiöpmans Enkia
fr: Helsingfors. b: 3. d: 4 kv.
1085 Elisabetta von Rohr, Majors Enkiefru
b: 5. l: nej. gm: von Köhler, Major. d: 4 kv. _Ålderstigen med 5 barn, der af 2ne äro dumbar.
1086 Anna Helena Bergh, Majors dotter
d: 4 kv. _tillsammans med Sophia Charlotta Bergh.
1087 Margareta Waxelbergh, Capitains dotter
d: 4 kv. _tillsammans med Elisabet Waxelbergh capitains dotter.
1088 Christina Lesle, Rådmansdotter
fr: Åbo. d: 4 kv.
1089 Anna Margareta Rebinder, Öfwerste Enkiefru
l: nej. gm: Claes Johan Wrangel, Öfwerste. d: 2 halv.
1090 Esaias Trellman, Student
d: 4 kv.
1091 Carl Gustaf Meck, Major
b: 2. l: ja. gm: Anna Dorothea Wardenfelt, Fru. d: 4 kv.
1092 Måns Jürgen Mickelsson, Borgare
b: 3. l: ja. _borgare if: (hemorten anges ej) understöd uppges ej.
1093 Claes Johan Brandt, Lieutnant
fr: Åbo. l: ja. gm: Christina E: von Gerten, Fru. d: 4 kv.
1094 Margareta Brandt, Ryttmästar dotter
d: 4 v.
1095 Dorothea Elisabet Juskie, Wachmästar Enkia
fr: Reval. d: 4 kv. _med 1 dotter och 1 dotterbarn.
1096 Anna Maria Gyllenström, Sadellmakare Enkia
d: 4 kv.
1097 Anna Beata Duwall
f: 1. d: 4 kv. _med dess Broderdotter.
1098 Helena Wrede, Öfwerstelieutnants dotter
d: 4 kv. _tillsammans med Margareta och Beata Wrede Öfwerste Lieutnants döttrar, Baronessor.
1099 Christina Boije, Lieutnants Fru
b: 4. gm: Duwalt, Lieutnant. d: 4 kv. _med 4 Barn och 2 Systrar.
1100 Gertrud Helena Hastpher, Ryttmästar Fru
gm: Tisenhusen, Ryttmästare. d: 2 halv. _ligger till Säng.
1101 Hedwig Eleonora Stenbock, Landshöfdings Enkiefru
b: 1. l: nej. gm: Creutz, Landshöfding. d: 2 halv. _med 3 döttrar och ett dotterbarn.
1102 Margareta Fersen, General Adiutants Enkiefru
l: nej. gm: Pretlack, Generaladiutant. d: 2 halv. _Baronessa.
1103 Walborg Truttfiäll, Snickar hustru
fr: Nyen. b: 2. l: ja. gm: Nyman, Snickare. d: 4 kv. _Mannen siuklig.
1104 Catharina Påhlsdotter, Fyrwärkare Enk:
fr: Reval. d: 4 kv.
1105 Catharina Steyerdahl, Rustmästar Enkia
d: 4 kv.
1106 Margareta Lose, Räntte och Profwiantmästar Enkia
d: 4 kv.
1107 Christina Dorothea Blanck, Wagnmästar hustru
fr: Lifland. d: 4 kv.
1108 Lars Christerson, Timmerman
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1109 Catharina Andersdotter, Förar Enkia
d: 4 kv.
1110 Margareta Botwedi, Håffmästar Enkia
f: 1. l: nej. gm: Bähr, Håffmästare. d: 4 kv.
1111 Petter Wessman, Skomakare
l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1112 Gabriel Parnovius, Borgare
fr: Helsingfors. d: 4 kv. _Siuklig.
1113 Anna Roselius, Underofficers Enkia
l: nej. gm: Fogel, Underofficer. d: 4 kv.
1114 Erich Berent von Konow, Regements Qwartermästare
l: ja. d: 4 kv.
1115 Ebba Elisabet Gripenberg, Majors dotter
d: 4 kv.
1116 Helena Jörl, Öfwerste dotter
d: 4 kv. _tillsammans med Christina Hastpher Öfwerstedotter.
1117 Nils Malm, Jägmästare
fr: Nyland. d: 4 kv.
1118 Catharina Mattsdotter, Borgar hustru
fr: Helsingfors. gm: Matts Hedman, Borgare. d: 4 kv.
1119 Brita Myra, Mjöllnar hustru
fr: Åbo. b: 3. d: 4 kv.
1120 Margareta Pratanus, Advocats Enkia
fr: Åbo. d: 4 kv.
1121 Maria Pärsdotter, Ryttarhustru
d: 4 kv.
1122 Erich Hyttner, Regementsqwartermästare
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1123 Berent Meurman, Lieutnant
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1124 Margareta Helena Scharff, Ryttare Enk:
d: 4 kv. _gl:.
1125 Johanna Margareta Wetsdorph, Kyrkioherde Enkia
fr: Wiborg. b: 5. d: 4 kv. _med 5 små barn.
1126 Christina Catharina Creutz, Majors Enkiefru
b: 1. l: nej. gm: Liwen, Major. d: 2 halv.
1127 Elsa Creutz, Landshöfdings Enkiefru
l: nej. gm: Harald Oxe, Landshöfding. d: 2 halv.
1128 Anna Mattsdotter, Soldate hustru
fr: Wiborg. d: 4 kv. _gl:.
1129 Christina Hult, Räntte och profwiantmäst: Enkia
l: nej. gm: Weidman, Räntte och profwiantmästare. d: 4 kv. _med 1 fullwäxt dotter.
1130 Barbara Irfwing, Fändrichshustru
d: 4 kv.
1131 Helena Christina von Engelsbrechten, Major och Commendants Enkiefru
l: nej. gm: Silfwerbagge, Major och Commendant. d: 4 kv.
1132 Dettlof Moderus, Cronoinspector
fr: Estland. b: 1. l: ja. d: 4 kv. _Crono Inspector uti Estlandh.
1133 Maria Brand, Lieutnantsdotter
fr: Nyland. d: 4 kv. _Siuklig.
1134 Maria Kiempe, Capellans Enkia
b: 1. d: 4 kv. _med 1 litet barn.
1135 Christina Swart, Kyrkioherde dotter
d: 4 kv.
1136 Baltzar Valentinson, Borgmästare
fr: Wekelax. b: 7. l: ja. d: 4 kv.
1137 Hebbla Rosendahl, Borgmästare Enk:
d: 4 kv. _Siuklig.
1138 Anna Maria Wettersteen, Fäldt Tygwachtare Enkia
b: 4. d: 4 kv.
1139 Anna Maria Clodt, Öfwerste dotter
d: 4 kv.
1140 Beata Ruth, Rustmästar Enkia
d: 4 kv.
1141 Gustaf Hästsko, Lieutnant
b: 2. l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1142 Christina Lydinghielm, Öfwerstelieutnants Enkiefru
d: 4 kv.
1143 Anna Christina Wesslingh, Kiöpmans Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Spiehler, Kiöpman. d: 4 kv. _med 2 fullwäxta döttrar.
1144 Johan Blombergh, Knifsmed
fr: Borgå. d: 4 kv. _är af fallande Soth beswärad.
1145 Catharina Elisabet Stahl von Holstein, Capitains Fru
b: 1. gm: Bogenschildt, Capitain. d: 4 kv.
1146 Maria Alanus, Pastors Enkia
fr: Åbo. d: 4 kv.
1147 Anna Jöransdotter, Corporals hustru
b: 1. d: 4 kv.
1148 Maria Elisabet Zöge, Ryttmästar dotter
d: 4 kv.
1149 Maria Clerck, Assessors Enkiefru
fr: Åbo. f: 2. l: nej. gm: Gyllenkrok, Assessor. d: 4 kv.
1150 Christina Heierman, Schoutbinachts Enkia
f: 1. d: 4 kv.
1151 Anders Medich, Ryttare
d: 4 kv. _en för afskedat Ryttare.
1152 Helena Wulf, Fogde Enkia
fr: Åbo. d: 4 kv. _med en fullwäxt dotter.
1153 Maria Rosenlundh, Constabels Enkia
d: 4 kv.
1154 Jöran Michelsson, Bonde
fr: Ingermanland. b: 3. l: ja. d: 4 kv.
1155 Jonas Hansson, Lotzman
fr: Reval. b: 2. l: ja. d: 4 kv. _Siuklig.
1156 Catharina Hagest, Fäldtwäbels Enkia
d: 4 kv.
1157 Hendrich Coiander, Student
d: 4 kv. _fattig.
1158 Hendrich Lax, Skeppare
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1159 Gustaf Knutsson, Myndrichskarl
fr: Reval. f: 1. l: ja. d: 4 kv. _med hust: och en bräcklig dotter.
1160 Mårten Kiöster, Myndrichskarl
fr: Reval. d: 4 kv.
1161 Ericus Brunnerus, Lector
fr: Wiborg. b: 4. l: ja. d: 4 kv.
1162 Catharina Winblad, Rådmans Enkia
l: nej. gm: Burt, Rådman. d: 4 kv. _bräcklig och åldersstigen.
1163 Margareta Falck, Borgar Enkia
f: 3. d: 4 kv.
1164 Brita Mårtensdotter, Bonde enkia
b: 1. d: 4 kv. _Siuklig.
1165 Carl Gustaf Nilsson, Tullnär
l: ja. d: 4 kv.
1166 Maria Bärtillsdotter, Båtzmanshustru
b: 1. d: 4 kv.
1167 Hindrich Johan, Borgare
fr: Helsingfors. l: ja. d: 4 kv.
1168 Elisabet Dunckel, Corporals Enkia
b: 2. d: 4 kv.
1169 Margareta Charlotta Tisenhusen, Lieutnants Fru
d: 4 kv.
1170 Catharina Mattsdotter, Sergiants hustru
b: 1. gm: Lilling, Sergiant. d: 4 kv.
1171 Brita Mårtensdotter, Bonde Enkia
b: 1. _Siuklig inget understöd uppges.
1172 Gustaf Willhelm Yxkull, Öfwerstelieutnant
b: 3. l: ja. d: 2 halv.
1173 Carl Gustaf Nillsson, Tullnär
fr: Pellinge. l: ja. _inget understöd uppges.
1174 Maria Bärtillsdotter, Båtzmanshustru
b: 1. _inget understöd uppges.
1175 Beata Isaksdotter, Bonde Enkia
d: 4 kv.
1176 Elisabet Cronman, Majors Fru
d: 4 kv.
1177 Maria Nigrelius
d: 4 kv.
1178 Elisabet Wahlbergh, Arrendators Enkia
d: 4 kv.
1179 Ebba Bröms
d: 4 kv.
1180 Petter Stake
d: 4 kv.
1181 Salomon Nidelbergh, Notarius
fr: Åbo. b: 2. l: ja. d: 4 kv. _Notarius wid Åbo Rådstugu.
1182 Johan Forssbergh, Bookbindare
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1183 Hedwig Maria Falckenbergh, Ryttmästare Enkia
d: 4 kv.
1184 Anna Brandt, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Kiörning, Lieutnant. d: 4 kv. _med en fullwäxt dotter.
1185 Maximilian Turck, Öfwerstelieutnant
b: okänt antal. l: ja. d: 4 kv. _många barn.
1186 Anna Tolpo, Majors hustru
b: 4. gm: Talberg, Major. d: 4 kv. _med 4 barn och sin gl: Moder.
1187 Christina Rohr, Lieutnants Enkia
b: 3. l: nej. gm: Hufwudschiöld, Lieutnant. d: 4 kv.
1188 Catharina Grass, Lieutnants Enkia
b: 4. l: nej. gm: Didron, Lieutnant. d: 4 kv.
1189 Helena Christina Knorringh, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Hästsko, Lieutnant. d: 4 kv.
1190 Catharina Tavonius, Inspectors Enkia
b: 2. d: 4 kv.
1191 Sara Maus, Hammarsmeds Enkia
b: 2. d: 4 kv.
1192 Christina Rothof, Inspectors Enkia
b: 2. l: nej. gm: Mallenius, Inspector. d: 4 kv.
1193 Ingrid Fries, Majors Enkia
l: nej. gm: Starck, Major. d: 4 kv. _gl:.
1194 Maria Alanus, Kyrkioherde Enkia
l: nej. gm: Fontelius, Kyrkioherde. d: 4 kv.
1195 Johan Godenhielm, Assessor
fr: Åbo. b: 8. l: ja. d: 4 kv.
1196 Hindrich Ståhlhansche, Assessor
b: 9. l: ja. d: 4 kv.
1197 Pehr Hindrichson, bonde
fr: Nyland. b: 3. l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1198 Gertrud Christina Gyllenspång, Capitains Enkia
l: nej. gm: Orbinschi, Capitain. d: 4 kv.
1199 Agneta Gyllenspång, Cornets Fru
b: 2. gm: Harder, Cornet. d: 4 kv.
1200 Hindrich Mårtensson Lohman, Mätare
b: 2. l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1201 Helena Mårtensdotter, Soldatehustru
d: 4 kv.
1202 Anna Agricola
d: 4 kv.
1203 Anna Maria Gyllenspångh, Jungfru
d: 4 kv.
1204 Sara Bang, Commissarie Enkia
l: nej. gm: Johan Meter, Commissarie. d: 4 kv.
1205 Brita Mickelsdotter, Skräddar Enkia
d: 4 kv.
1206 Maria Jöransdotter, Swärdfäijare Enkia
l: nej. gm: Busch, Swärdfäijare. d: 4 kv.
1207 Christina Bange, Rusthållar Enkia
d: 4 kv.
1208 Elisabet Alana, Assessors Enkia
l: nej. gm: Roskamp, Assessor. d: 4 kv.
1209 Hindrich Benterus, Skomakare
l: ja. d: 4 kv. _förlamad.
1210 Christina Catharina Fock, Majors Enkia
b: 1. d: 4 kv.
1211 Anna Christina Tollerhielm, Lieutnants hustru
l: nej. gm: Lampel, Lieutnant. d: 4 kv.
1212 Christina Wallerstierna, Assessors Enkia
b: 1. l: nej. gm: Tigerstedt, Assessor. d: 4 kv.
1213 Sara Simonsdotter, Borgar hustru
gm: Hindrich Poster, Borgare. d: 4 kv.
1214 Catharina Knorring, Öfwerste dotter
d: 4 kv.
1215 Catharina Eleonora Falckenfelt, Regementspastors Enkia
l: nej. gm: Joh: Banaeus, Regementspastor. d: 4 kv.
1216 Gertrud Erichsdotter, Corporals Enkia
b: 2. l: nej. gm: Manna, Corporal. d: 4 kv.
1217 Ingebor Lindelöf, Inspectors Enkia
l: nej. gm: Wallersten, Inspector. d: 4 kv.
1218 Anders Ekman, Advocat
b: 4. l: ja. d: 4 kv.
1219 Christina Plåt, Cornets Enk:
b: 4. d: 4 kv.
1220 Johan Spårnberg, Tullnär och påstmästare
b: 4. l: ja. d: 4 kv.
1221 Elisabet Bergstock, Capitains Enkia
d: 4 kv.
1222 Anna Johansdotter, Kyrkiobetiente Enkia
d: 4 kv.
1223 Anna Thomasdotter, Båtsmans hustru
d: 4 kv.
1224 Beata Eskillsdotter, Ryttar Enkia
d: 4 kv.
1225 Clemet Clemetson, Timmerman
b: 1. l: ja. d: 4 v.
1226 Erich Erichsson, Timmerman
d: 4 kv.
1227 Christina Graf, Lieutnants hustru
b: 3. gm: Trälos, Lieutnant. d: 4 kv.
1228 Anna Huusgawel, Lieutnants Enkia
b: 2. d: 4 kv.
1229 Brita Erichsdotter, Nåhlmakar Enkia
l: nej. gm: Rahm, Nåhlmakare. d: 4 kv.
1230 Anna Catharina Brigt, Knappmakar Enkia
b: 2. d: 4 kv.
1231 Brita Sigfridsdotter, Skräddar Enkia
l: nej. gm: Bergman, Skräddare. d: 4 kv.
1232 Walborg Abrahamsdotter, Rusthållar Enkia
b: 3. d: 4 kv.
1233 Kierstin Andersdotter, Rusthållar Enkia
b: 3. d: 4 kv.
1234 Christina Jöransdotter, Ryttare Enkia
d: 4 kv. _gl:.
1235 Gabriel Miltopaeus, Stadsfogde
fr: Åbo. b: 4. l: ja. d: 4 kv.
1236 Anna Larsdotter, Ryttar hustru
b: 1. d: 4 kv.
1237 Matts Heike, Forman
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1238 Hindrich Sigfridsson, Borgare
fr: Nyen. b: 2. l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1239 Elisabet Zelin, Bookhållar Enkia
d: 4 kv.
1240 Baltzar Schultz, Borgmästare
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1241 Adelheit Angelman, Trompetare
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1242 Hindrich Bircklenius, Capellan
l: ja. d: 4 kv.
1243 Margareta Lundh, Lieutnants Enkia
b: 3. d: 4 kv.
1244 Berendt Munster, Notarius
b: 5. l: ja. d: 4 kv.
1245 Magdalena Jordan, Majors Enkiefru
b: 6. l: nej. gm: Königstedt, Major. d: 4 kv. _med 3 sine egne och 3 Systerbarn.
1246 Ruth Swart, Kyrkioherde dotter
d: 4 kv. _ogift.
1247 Elisabet Konou, Ryttmästar Fru
b: 3. gm: Aminoff, Ryttmästare. d: 4 kv.
1248 Georg Sweidel, Inspector
fr: Tavastehus. b: 7. l: ja. d: 4 kv.
1249 Anna Maria Wessman, Inspectors Enkia
d: 4 kv. _gl: och Siuklig.
1250 Elsa Hindrichsdotter, Borgar Enkia
d: 4 kv.
1251 Catharina Nillsdotter, Soldate Enkia
d: 4 kv.
1252 Magdalena Lipstorph, Majors Enkiefru
l: nej. gm: Jordan, Major. d: 4 kv.
1253 Gertrud Patkul, Majors Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Borckhusen, Major. d: 4 kv. _med en Sondotter.
1254 Ingrid Banck, Assessors Enkia
l: nej. gm: Wickelgren, Assessor. d: 4 kv. _Siuklig.
1255 Hedwig Beckman, Accijsskrifwar Enkia
b: 2. d: 4 kv.
1256 Jacob Christiani, Tullnär
l: ja. d: 4 kv. _med sin gambla Moder.
1257 Anna Catharina Teller, Regementspastors Enkia
f: 1. d: 4 kv.
1258 Elias Stadius, Actuarius
b: okänt antal. l: ja. d: 4 kv. _med många barn.
1259 Juliana Erichsdotter
d: 4 kv.
1260 Elsa Johansdotter, Spårmakarhustru
b: 1. gm: Höök, Spårmakare. d: 4 kv.
1261 Christina Florina, Capellans Enkia
b: 5. l: nej. gm: Scheding, Capellan. d: 4 kv. _ett af barnen är en Krympling.
1262 Christina Miöd, Skräddar Enkia
d: 4 kv. _gl: och Siuklig.
1263 Anna Pärsdotter, Borgar Enkia
l: nej. gm: Gabriel Annungis eller Peldola, Borgare. d: 4 kv. _Borgare Gab: Annungis eller Peldolas Enkia Krympling.
1264 Nils Mallenius, Lieutnant
b: 3. l: ja. d: 4 kv.
1265 Maria Costenia, Rådmans Enkia
b: 1. d: 4 kv.
1266 Hindrich Huiari, Borgare
fr: Åbo. b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1267 Johan Rudolph, Krukmakare
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1268 Anders Pärsson, Rusthållare
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1269 Thomas Barck, Lieutnant
b: 5. l: ja. d: 4 kv.
1270 Agneta Ulrich, Ryttmästar Enkia
b: 4. l: nej. gm: Hagen, Ryttmästare. d: 4 kv.
1271 Elisabet Tavonia, Probste Enkia
b: 2. l: nej. gm: Lund, Probst. d: 4 kv.
1272 Barbro Biörck, Fyrwärkar Enkia
d: 4 kv.
1273 Barbro Sophia Höijer, Fändrichs Enkia
d: 4 kv.
1274 Maria Mårtensdotter, Corporals Enkia
b: 3. l: nej. gm: Tillman, Corporal. d: 4 kv.
1275 David Petreus, Capellan
b: 3. l: ja. d: 4 kv.
1276 Hebbla Bange, Borgmästar hustru
b: 3. gm: Elias Grass, Borgmästare. d: 4 kv.
1277 Elisabet Höökman, Regementspastors Enkia
l: nej. gm: Erich Echtydius, Regementspastor. d: 4 kv.
1278 Maria Jacobsdotter, Dragonhustru
gm: Michel Tatt, Dragon. d: 4 kv.
1279 Brita Jöransdotter, Constabels hustru
gm: Jacob Mårtensson, Constabel. d: 4 kv.
1280 Ericus Miltopaeus, Academie cursor
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1282 Anders Qwensell, Assessor
b: 1. l: ja. d: 4 kv. _Frun blind.
1283 Christer Kosfelt, Kiöpman
fr: Narva. b: 7. l: ja. d: 4 kv.
1284 Maria Eskillsdotter, Soldatehustru
b: 2. d: 4 kv.
1285 Anna Hindrichsdotter, Soldat hustru
gm: Olof Tucki, Soldat. d: 4 kv.
1286 Isac Otteman, Borgare
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja. d: 4 kv. _Siuklig.
1287 Tobias Brandt, Fäldtskiär
b: 6. l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1288 Hindrich Bergh, Borgare
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1289 Johan Nyman
l: ja. d: 4 kv. _med des Siuklige hustru.
1289 Mårten Johansson, Sprutwachtare
l: ja. d: 4 kv.
1290 Maria Hindrichsdotter, Klåckar Enkia
b: 3. d: 4 kv. _gl:.
1291 Martha Wessenia, Kiöpmansdotter
fr: Reval. d: 4 kv. _åldrig.
1292 Johan Sundelin, Ländsman
b: 7. l: ja. d: 4 kv. _hustrun Siuk.
1293 Catharina Enrot, Cornets Enkia
l: nej. gm: Bastman, Cornet. d: 4 kv.
1294 Johan Fix, Skeppare
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1295 Maria Johansdotter, Advocats hustru
d: 4 kv.
1296 Catharina Getzelia, Arrendators Enkia
l: nej. gm: Enrot, Arrendator. d: 4 kv.
1297 Nills Mårtensson, Mjölnare
l: ja. d: 4 kv. _Siuklig.
1298 Hindrich Hansson Nyman, Bonde
b: 3. l: ja. d: 4 kv.
1299 Anna Erichsdotter, Soldatenkia
d: 4 kv.
1300 Elisabet Erichsdotter, Murgesälls hustru
d: 4 kv.
1301 Brita Jöransdotter
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1302 Anna Margareta Myhr, Majors Enkia
b: 3. d: 4 kv.
1303 Elisabet Larsdotter, Tiäruskrifwar Enkia
fr: Nyen. d: 4 kv.
1304 Jacob Wilke, Borgare
l: ja. d: 4 kv.
1305 Agneta Sigfridsdotter, Skeppar Enkia
d: 4 kv. _gl:.
1306 Maria Pärsdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Lars Biörn, Corporal. d: 4 kv.
1307 Hindrich Murberg, glasmästare
b: 3. l: ja. d: 4 kv.
1308 Johan Gynterfors, Fäldtwäbel
b: 1. d: 4 kv. _fordom Fäldtwäbel med sin gl: Swärmoder.
1309 Claes Flyth, Ländsman
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1310 Hedwig Johansdotter, Mineurs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Wilkon, Minör. d: 4 kv.
1311 Catharina Piroli, Styckjunkar Enkia
b: 2. d: 4 kv.
1312 Mats Erichsson, Bonde
d: 4 kv. _gl:.
1313 Maria Andersdotter
d: 4 kv. _Siukl: och gl:.
1314 Wendla Boije, Regementspastors Enkia
b: 2. l: nej. gm: Stuckei, Regementspastor. d: 4 kv.
1315 Carl Magnus Anbergh, Öfwermineur
fr: Riga. d: 4 kv.
1316 Gustaf Brandt, Capitain
f: 1. l: ja. d: 4 kv. _med des hust: och en Systerdotter.
1317 Christina Rosenmüller, Capitains Enkia
l: nej. gm: Finckenberg, Capitain. d: 4 kv. _hufwudswag.
1318 Ewa Johansdotter, Corporals hustru
l: nej. gm: Holmdorph, Corporal. d: 4 kv.
1319 Hebbla Bresprecker, Borgar Enkia
d: 4 kv. _gl:.
1320 Christina Bråfelt, Lieutnantsdotter
d: 4 kv.
1321 Hebbla Sneck, Kiöpmans Enkia
d: 4 kv. _gl:.
1322 Bogislaus Hornborg, Murmästare
d: 4 kv. _Siukl: och gl:.
1323 Hindrich Gabriel Parnovius, Inspector
b: 4. l: ja. d: 4 kv.
1324 Johan Forgies
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1325 Jöran Thauler, Fogde
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1326 Hindrich Abraham Wester, Båtsman
b: 2. l: ja. d: 4 kv.
1327 Brita Bergh, Spårmakar Enkia
l: nej. gm: Hök, Spårmakare. d: 4 kv.
1328 Jacob Lärka, Skomakare
l: ja. d: 4 kv.
1329 Jöran Mattsson Pålack, Borgare
fr: Åbo. d: 4 kv.
1330 Helena Wessman, Rådmansdotter
d: 4 kv. _blind.
1331 Bengt Erichsson, Hospitalsdräng
fr: Åbo. d: 4 kv.
1332 Helena Clemetsdotter, Borgar Enkia
d: 4 kv.
1333 Simon Hindrichsson, Bonde
l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1334 Sabina Juliana Slegel, Regementscommissarie Enkia
b: 1. d: 4 kv.
1335 Maria von Holl, Arrendators hustru
l: ja. d: 4 kv.
1336 Maria Bircklenia, Capellans dotter
d: 4 kv. _gl:.
1337 Elisabet Mårtensdotter, dödgräfwar Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Falck, Dödgrävare. d: 4 kv.
1338 Maria Hindrichsdotter, Timmermans hustru
d: 4 kv.
1339 Johan Mårtensson, Påstbonde
b: 2. l: ja. d: 4 kv. _gl:.
1340 Anna Josephsdotter Letalensis, Fäldtwäbels Enkia
d: 4 kv.
1341 Isack Jacobson, bonde
b: 3. l: ja. d: 4 kv.
1342 Pehr Tomson, bonde
b: 3. l: ja. d: 4 kv.
1343 Maria Christersdotter, Soldathustru
d: 4 kv.
1344 Johan Schytts, Fendrich
b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1345 Johan Biörckbergh, Borgare
fr: Helsingfors. b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1346 Johan Abrahamson, borgare
l: ja. d: 4 kv. _med en broder.
1347 Christina Hindrichsdotter, Bonde Enkia
d: 4 kv.
1348 Malin Eskillsdotter, Timmermanshustru
d: 4 kv.
1349 Johan Jacobson, Borgare
fr: Åbo. b: 1. l: ja. d: 4 kv.
1350 Johanna Jacobsdotter, Ryttarhustru
d: 4 kv.
1351 Maria Grelsdotter, Borgarhustru
b: 5. d: 4 kv.
1352 Anna Frisch, Borgar Enkia
fr: Nyen. d: 4 kv.
1353 Margareta Gran, Qwartermästarhustru
d: 4 kv.
1354 Elisabet Rothovia, Styrmans Enkia
d: 4 kv.
1355 Catharina Andersdotter, Linvävardotter
d: 4 kv.
1356 Johan Arp, Borgare
fr: Helsingfors. l: ja. d: 4 kv.
1357 Hindrich Hansson Lönstubbe, borgare
b: 1. d: 4 kv.
1358 Malin Jöransdotter
d: 4 kv.
1359 Bertil Lesle
d: 4 kv.
1360 Johan Wångh
d: 4 kv.
1361 Ingebor Jacobsdotter
d: 4 kv.
1362 Johan Bångh
d: 4 kv.
1363 Anders Hindrichson
d: 4 kv.
1364 Catharina Schilling
d: 4 kv.
1365 Anna Lange
d: 4 kv.
1366 Josephus Colchenius
d: 4 kv.
1367 Elisabet Gabrielsdotter
d: 4 kv.
1368 Elisabet Sauer
d: 4 kv.
1369 Johan Miltopaeus
d: 4 kv.
1370 Johan Faber
d: 4 kv.
1371 Johan Richard
d: 4 kv.
1372 Magdalena Sugera
d: 4 kv.
1373 Simon Forssman
d: 4 kv.
1374 Thomas Schomaker
d: 4 kv.
1375 Eobald Gallerius
d: 4 kv.
1376 Gabriel Mårtenson
d: 4 kv.
1377 Catharina Holmfeldt
d: 4 kv.
1378 Johan Ulrich Schluter, Capitain
d: 4 kv.
 

[ Huvudsidan ]