Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingkommissionen 1714

Designation och Förtechningh hwar efter så dhe Förnähmare som dhe Gemenare Flychtingarne ifrån de af Fienden Ruinerade Provincier af Collect Medlen deras Tilldehlningar åthniutit Pro Anno 1714.

Källa: Inkvarteringskommissionens arkiv. Stockholms stadsarkiv.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som år 1714 kom i åtnjutande av flyktingkommissionens understöd. Utdelningarna skedde två gånger per år, vid midsommar och jul.

 

1379 Margareta Elisabet Horn, Landtråds Enkiefru
p: 1. f: 2. l: nej. gm: von Lode, Landtråd. d: 1 utd. _med 2 döttrar och en blind Sohn.
1380 Jürgen Reinholt von Ungern-Sternberh, Öfwerstelieutnant, Baron
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1381 Bengdt Gustaf von Rosen, Landtråd
b: 3. l: ja. d: 1 utd. _emploierad.
1382 Hans Gyllenlo, Öfwerste
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1383 Lucia Sophia Tunderfelt, Öfwerste Enkefru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med 4 fullwäxta döttrar och 1 litet barn.
1384 Ebba Catharina Taube, Öfwerste Enkefru
l: nej. gm: Rebinner, Öfwerste. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1385 Wolff Hendrich Anrep, Capitain
b: 1. l: ja. d: 1 utd. _emplojerad.
1386 Sophia Margareta von Ungern Sternberg, Capitains Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Freijtag, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1387 Matthias von Porten, Ståthållare
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1388 Ursila von Öhl, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Kulbars, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _med dess dotter Anna Kulbars Ryttmästar Brettholts fru.
1389 Hedwig Eleonora Stenbock, Landshövdings Enkefru
l: nej. gm: Creutz, Landshövding. d: 1 utd, 2 utd. _med 3 döttrar och ett dotterbarn.
1390 Anna Sophia von Focken, Öfwerste Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Johan Stahl von Holstein, Öfwerste. d: 1 utd, 2 utd.
1391 Anna Helena von Ungern Sternberg, Capitains Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Fabian Wrangel, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1392 Sebald Constans von Graman, Assessor
b: 6. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1393 Jacobina Stahl von Holstein, General Adjutants Fru
b: 2. gm: Lantinghusen, General Adjutant. d: 1 utd, 2 utd.
1394 Helena Creutz, Generals Enkefru
l: nej. gm: Meijdel, General. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1395 Barbara Gustaviana Stahl von Holstein, Öfwerstelieutnants Enkefru
l: nej. gm: Morat, Öfwerstelieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1396 Magdalena von Fersen, Generaladjutants Enkefru
l: nej. gm: Pretlack, Generaladjutant. d: 1 utd, 2 utd.
1397 Elsa Creutz, Landshövdings Enkefru
l: nej. gm: Harald Oxe, Landshövding. d: 1 utd, 2 utd. _Siukl:.
1398 Mauritz Wrangel, Öfwerste
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1399 Sophia Elisabet Rahm, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Dellwijk, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1400 Maria Schraggenschiöld, Ryttmästar Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Nötebom, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _med ett barnabarn.
1401 Lewin Andreas Swarts, Pastor
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1402 Elisabet Christina Wellingh, Öfw.lieut.o Commendantsenkefru
l: nej. gm: Johan Apelbom, Öfwerstelieutnant och Commendant. d: 1 utd, 2 utd.
1403 Wendla Margareta von Camphusen, Capitains Fru
b: 4. gm: Snoilski, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1404 Dorothea Elisabet Rabe, Dombprosts Enkia
fr: Reval. b: 3. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1405 Gertrud Helena Hastpher, Ryttmästar Fru
gm: Tisenhusen, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _ligger till Säng.
1406 Christina Catharina Creutz, Majors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Liwen, Major. d: 1 utd, 2 utd.
1407 Christina Charlotta Örnfelt, Majors Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Gyllenspång, Major. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Systerdotter.
1408 Sigrid Charlotta Lilliestierna, Öfwerstelieutnants dotter
d: 1 utd.
1409 Christina Stahl von Holstein, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Möller, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1410 Anna Margareta von Essen
d: 1 utd, 2 utd.
1411 Catharina Beata Rigeman, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Meck, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1412 Hedwig Margareta Gentschen, Lieutnants dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1413 Margareta Hedwig Herber, Borgmästardotter
fr: Narva. d: 1 utd, 2 utd.
1414 Brita Stenbock, Landtråds Enkefru
f: 2. l: nej. gm: von Rosen, Landtråd. d: 1 utd, 2 utd. _Grefwinna.
1415 Anna Margareta Rebinder, Öfwerste Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Claes Johan Wrangel, Öfwerste. d: 1 utd, 2 utd.
1416 Tobias Rennert, Regementspräst
d: 1 utd. _niuter eij widare.
1417 Gertrud Christina Gyllenspång, Capitains Enkia
f: 2. l: nej. gm: Orbinski, Capitains. d: 1 utd, 2 utd. _med 2 barn Anna Maria och Agneta Gyllenspånger bägge ogifta, tillsammans.
1418 Hindrich Ståhlhanske, Assessor
b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen död.
1419 Elisabet von Konou, Ryttmästar Fru
b: 3. gm: Aminoff, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1420 Wollmar von Scheiding, Baron och Öfwerstelieutnant
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1421 Johan Serlachius, Prost
b: 8. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1422 Margareta Elisabet Rohr, Assessors Fru
f: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med en fullwäxt förlamad dotter.
1423 Christina Elisabet Galle, Öfwerstelieutnants Enkefru
l: nej. gm: Bengdt Horn, Öfwerstelieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _med Syster Catharina.
1424 Isac Lauerbeckius, Licentiat
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1425 Johan Gyllenbögel, Major
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal och mycket bräcklig.
1426 Beata Wexionia, Kyrkioherde Enkia
b: 9. l: nej. gm: Gabriel Stenberg, Kyrkioherde. d: 1 utd, 2 utd.
1427 Anna Magdalena Jordan, Majors Enkefru
b: 6. l: nej. gm: Kiönigstedt, Major. d: 1 utd, 2 utd. _med 3 egna och 3 Systerbarn.
1428 Gustaf Otto Creutz, Öfwerstelieutnant
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1429 Elisabet Gertrud von Wrangel, Öfwerste Enkefru
l: nej. gm: Liewen, Öfwerste. d: 1 utd, 2 utd.
1430 Johanna Clodt, Generalmajors dotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Hedwig Eleonora Clodt, generalmajors dotter.
1431 Eleonora Maria Creutz, Majors Enkefru
l: nej. gm: Wilbrandt, Major. d: 1 utd, 2 utd.
1432 Johanna Catharina Taube, Capitains Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Crusenstierna, Capitain. d: 1 utd, 2 utd. _med 2 dotterbarn.
1433 Johan Hindrich Fock, Capitain
b: 4. l: ja. d: 1 utd. _emplojerad.
1434 Justina von Meijer, generalmajors dotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Maria Elisabet von Meijer General Majors dotter, ogifte.
1435 Carl Gustaf Mecks, Major
b: 2. l: ja. gm: Anna Dorothea Wardenfelt, Fru. d: 1 utd, 2 utd.
1436 Helena Wrede, Öfwerstelieutnantsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Märtha och Beata Wrede Öfwerste Lieutnantsdotter, Baronessor.
1437 Anna Maria Wrangel, Capitains Fru
d: 1 utd, 2 utd.
1438 Catharina Schilling, Borgmästar Enkia
f: 3. d: 1 utd, 2 utd. _med 3 fullwäxta döttrar.
1439 Elisabet Arensbäck, Professors Enkefru
b: 6. l: nej. gm: Flacksen, Professor. d: 1 utd, 2 utd.
1440 Johan Aminoff, Capitain
fr: Riga. d: 1 utd, 2 utd.
1441 Andreas Munster, Assessor
fr: Åbo. b: 8. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1442 Munster, professorsbarn
d: 1 utd. _Johannes Munsters barn hwars fader warit Professor.
1443 Maria Christina Örnclou, Öfwerstelieutnants Fru
b: 2. gm: Brant, Öfwerstelieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen fången.
1444 Anna Arnhielm, Majors Fru
fr: Narva. b: 2. d: 1 utd. _ne de Gyllenbrandt, niuter eij widare.
1445 Elisabet von Rohr, Majors Enkefru
b: 5. l: nej. gm: von Köhln, Major. d: 1 utd, 2 utd. _ålderstigen med 5 barn der af 2ne äro dumbar.
1446 Samuel Hornaeus, Pastor
b: 8. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med des Moder.
1447 Christina Törnström, Artollericapitains o Commendants
f: 1. l: nej. gm: Kyhn, Artollericapitain och Commendant. d: 1 utd, 2 utd. _med en Fosterdotter Margareta Wolffgangh en Fändrichsdotter om 7 Åhr.
1448 Anna Agneta Falckenstein, Öfwerstelieutnants Enkefru
l: nej. gm: Wardenfeldt, Öfwerstelieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
1449 Anders Pryss, Poes: professor
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _4 barn samt ett Systerbarn.
1450 Christianus Ebertus Morian, Professor
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1451 Johan Godenhielm, Assessor
b: 6. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen död.
1452 Anna Tolpo, Majors Enkia
b: 4. l: nej. gm: Talberg, Major. d: 1 utd, 2 utd. _med sin gambla Moder, barnen små.
1453 Christina Sneckenbergh, vice presidents Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Rut, Vicepresident. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1454 Beata Duwaldt, Capitains Enkefru
fr: Ösel. b: 5. l: nej. gm: Fleming, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1455 Daniel Starman, Borgmästare
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1456 Zacharias Littovius, Pastor
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1457 Maximilian Turck, Öfwerstelieutnant
b: 6. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _4 barn samt 2 Systerbarn.
1458 Helena Jörl, Öfwerstedotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Christina Hastpher, Öfwerstedotter.
1459 Laurents Johan Ekroot, Slottspastor
fr: Riga. d: 1 utd, 2 utd.
1460 Maria Walding, Ryttmästar Enkia
b: 6. l: nej. gm: Axell Bure, Ryttmästare. d: 1 utd.
1461 Maria Babbe, Ryttmästar Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Åhman, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _med 3 fullwäxta Systerbarn.
1462 Gustaf Maurits Wellingh, Assessor
b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1463 Swenoni, Biskopsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _Biskoppen Swenonij 2ne fullwäxta döttrar.
1464 Jacob Garwolius, Pastor
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med hustru och 4 barn samt en gammal Slächtinge.
1465 Jonas Berger, Häradshöfding
b: 8. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1466 Sophia Christina Hertzoug, Majors Fru
fr: Reval. b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1467 Catharina Bildsten, Landtränttemästar Enkia
b: 5. l: nej. gm: Carlstedt, Landtränttemästare. d: 1 utd, 2 utd.
1468 Anna Justina von Friser, Capitainsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Christina Regina von Friser, capitains dotter.
1469 Christina Igelström, Landtråds Enkefru
l: nej. gm: Vitinghoff, Landtråd. d: 1 utd, 2 utd.
1470 Gustaf von Birckholtz, Capitain
f: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1471 Anna Margareta Tetegreen, Majorsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _med sin StiufModer Elsa Maria von Sprengport.
1472 Anna Helena Bergh, Majorsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Sophia Charlotta Bergh.
1473 Ericus Brunerus, Lector
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1474 Christiern Sevonius, Capellan
b: 10. d: 1 utd, 2 utd.
1475 Gustaf Adolph Drackman, Öfwerstelieutnant, jägmästare
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1476 Christina Elisabet Rosenmüller, Capitain Enkefru
l: nej. gm: Finckenberg, Capitain. d: 1 utd, 2 utd. _hufwudswagh.
1477 Christina Humble, Kyrkioherde Enkia
b: 7. d: 1 utd, 2 utd.
1478 Sophia Elisabet Klingspåhre, Ryttmästar Fru
b: 4. l: ja. gm: Giöse, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen Siuk.
1479 von Zeidlitz, Ryttmästarbarn
p: 3. f: 2. d: 1 utd, 2 utd. _Ryttmästar von Zeidlitz 5 barn 3 Söner 2 döttrar.
1480 Elias Stadius, Actuarius
b: 8. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _7 sine egne och ett främmande barn.
1481 Tobias Brandt, Fäldtskär
b: 6. l: ja. d: 1 utd. _gammal, emplojerad.
1482 Brita Skoff, Capitains Fru
fr: Nyen. b: 3. l: ja. gm: Gadd, Capitain. d: 1 utd. _mannen Siuklig, niuter eij widare.
1483 Margareta Elisabet Wrangel, Öfwerstelieutnants dotter
d: 1 utd, 2 utd. _ogift.
1484 Gertrud von Phasian, Ryttmästar Fru
b: 1. gm: Gustaf Creutlein, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1485 Anna Helena Ahlstedt, Lieutnantsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _för dess siukligheet.
1486 Alletta Gyllenbringh, Capitains Enkiefru
l: nej. gm: Boije, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1487 Johan Bornman, Ryttmästare
d: 1 utd, 2 utd.
1488 Berendt E. von Schwengel, Capitain
d: 1 utd. _ogift, niuter eij widare.
1489 Baltzar Valentinson, Borgmästare
fr: Weckelax. b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1490 Salomon Tumulin, Capellan
b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1491 Elisabet Hontera, Professors Fru
b: 7. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen fången.
1492 Ingebor Ruth, Ryttmästar Fru
p: 1. f: 4. gm: Lindbom, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _döttrarna fullwäxta.
1493 Anna Gertrud De la Måtte, Ryttmästar Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Starck, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1494 Christopher Lignipaeus, Pastor
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1495 Gustaf Hacks, Ränttemästare
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1496 Gregorius Gottleben, Pastor
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1497 Isac Hagert, Häradshöfding
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1498 Benedictus Cederbergh, Prästman
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _af Swag Syn.
1499 Maria Juliana Pattkul, Capitains Fru
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1500 Anna Creutz, Ryttmästar Fru
b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen fången.
1501 Anna Maria von Lode, Assessors Enkefru
l: nej. gm: Lintman, Assessor. d: 1 utd, 2 utd.
1502 Johan Scheningh, Licentförwaldtare
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1503 Catharina Jacobi, Secreterar Enkia
fr: Ösel. b: 2. l: nej. gm: Wolstenius, Secreterare. d: 1 utd, 2 utd.
1504 Johan Christopher Geisler, Regementsqwartermästare
fr: Ösel. b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1505 Elisabet Rigeman, Öfwerstelieutnants Enkefru
l: nej. gm: Jordan, Öfwerstelieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1506 Christina Boije, Lieutnants Fru
b: 4. l: nej. gm: Dufwalt, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _med 2 Systrar.
1507 Anna Christina Wesslingh, Kiöpmans Enkia
f: 2. l: nej. gm: Spihler, Köpman. d: 1 utd, 2 utd. _döttrarna fullwäxta.
1508 Beata Elisabet Cronman, Majors Fru
f: 1. gm: Ranhielm, Major. d: 1 utd, 2 utd. _dottern fullwäxt.
1509 Willhelm Johan Qwensell, Assessor
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _har swag Syn.
1510 Christina Elisabet Rohr, Lieutnants Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Hufwudschiöld, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1511 Margareta Golsten, Kyrkioherde Enkia
b: 3. d: 1 utd. _med des Syster Beata kiöpmans Enkia och 3 barn.
1512 Catharina Grass, Lieutnants Enkefru
b: 3. f: 1. l: nej. gm: Didron, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _med 4 barn, der af en fullwäxt dotter.
1513 Jacob Sylvius, Tullnär
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal och Siukligh.
1514 Anna Maria Möllenbock, Capitains Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Rehausen, Capitain. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1515 Margareta von Konou, Ryttmästar Fru
b: 2. l: ja. gm: Krak, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen Siuklig.
1516 Ingrid Wessman, Capitains Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1517 Christina Kirsteiner, Majors barn
d: 1 utd, 2 utd. _Christina och Beata med dess broder Wolmar Antoni Kirsteiner Majors barn.
1518 Margareta Törnschiöld, Assessors Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Apellgren, Assessor. d: 1 utd.
1519 Anna Maria Clodt, Öfwerste dotter
fr: Livland. d: 2 utd.
1520 Gertrud Pattkul, Majors Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Borckhusen, Major. d: 1 utd, 2 utd. _gammal med en Sondotter.
1521 Gustaf Hästsko, Lieutnant
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1522 Maria Meter, Capitains Enkia
b: 6. l: nej. gm: Ifwendorph, Capitain. d: 1 utd.
1523 Catharina Elisabet Lauerbeck, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Wanock, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1524 Johannes Salmenius, Lector
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1525 Christina Tufwa, Kyrkioherde Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1526 Margareta Lindelöf, Ryttmästar Enkefru
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1527 Catharina Tavonia, Probste Enkia
l: nej. gm: Carstenius, prost. d: 1 utd, 2 utd. _blind.
1528 Anna Gyllenstake, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Clerck, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1529 Agneta Dorothea Zweydorn, Capitains Fru
b: 3. gm: Gyllner, Capitain. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen med 1 Sohn fångne.
1530 Dorothea von Wyhler, Kyrkioherde Enkia
b: 2. l: nej. gm: Gnospelius, Kyrkioherde. d: 1 utd. _bortrest.
1531 Helena Enbergh, Regementsauditeurs Enkia
b: 5. l: nej. gm: Hinnel, Regementsauditeur. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1532 Elisabet Tauvonia, Kyrkioherde Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1533 Margareta Torwest, Lieutnants Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1534 Johan Arckenholtz, Landssecreterare
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1535 Nils Qvistbergh, Fäldtbookhållare
b: 1. l: ja. d: 1 utd. _niuter intet widare.
1536 Samuel Mechelenius, Kyrkioherde
b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1537 Olof Lundberg, Lieutnant
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1538 Anna Juliana Richter, Öfwerste Lieutnants Enkefru
l: nej. gm: Enqwist, Öfwerstelieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1539 Anna Catharina Kårss, Capitains Enkia
b: 4. l: nej. gm: Schulman, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1540 Anna von Pohl, Capitains Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Lesle, Capitain. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Siuke dotter.
1541 Margareta Skruf, Hoppmans Enkia
f: 1. l: nej. gm: Corssen, Hoppman. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
1542 Christina Catharina Ollongreen, Capitains Enkia
l: nej. gm: Dettmer, Capitain. d: 1 utd, 2 utd. _gammal och Siuklig, död, den sidsta utdehl: till Begrafnings hielp.
1543 Zacharias Lindberg, Befallningsman
fr: Viborg. d: 1 utd.
1544 Margareta Elisabet von Hagen, Öfwerstelieutnants dotter
d: 1 utd. _Siuklig.
1545 Maria Guttheime, General Gouvernementssecreterare
b: 4. l: nej. gm: Bergengren, General Gouvernementssecreterare. d: 1 utd, 2 utd.
1546 Carl Johan Eek, Capitain
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1547 Maria Alana, Kyrkioherde Enkia
l: nej. gm: Fontelius, Kyrkioherde. d: 1 utd, 2 utd.
1548 Erich Berendt von Konou, Regementsqwartermästare
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1549 Christina Lydinghielm, Öfwerstelieutnants Enkefru
d: 1 utd, 2 utd.
1550 Erich Hyttner, Regementsqwartermästare
b: 2. l: ja. d: 1 utd. _niuter eij widare.
1551 Christina Wallenstierna, Assessor Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Tigerstedt, Assessor. d: 1 utd, 2 utd.
1552 Elisabet Fothangel, Ryttmästar Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _med dess dotter Elisabet Starck Capitains Enkia.
1553 Willhelm Ranken, Rådman och Stads Secreterare
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1554 Johan Backster, Sacellanus
b: 3. d: 1 utd, 2 utd. _med dess gambla SwärModer.
1555 Margareta Ajemelaea, Regementspastors Enkefru
b: 3. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1556 Lorents Fohrman, Borgare
b: 8. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1557 Johan Burssman, Magister
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med 2ne sine anhörige.
1558 Johan Uhonius, Capellan
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1559 Erich Masalin, Regementspastor
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1560 Andreas Muraus, Landscammererare
fr: Pernau. b: 2. l: ja. gm: Barbara Silents, hustru. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen död.
1561 Johan Kiellner, Rådman
fr: Dorpt. b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1562 Maria Ahlbergh, Gouvernementscammererar Enkia
1563 Catharina Enbergh, Tullinspectors Enkia
b: 1. l: nej. gm: Schmitt, Tullinspector. d: 1 utd, 2 utd.
1564 Catharina Rosensabel, Capitains Fru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1565 Gertrud Helena Böckler, Assessors Enkia
fr: Reval. b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med ett barnabarn.
1566 Margareta Waxellbergh, Capitains dotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Elisabet Waxellbergh Capitains dotter.
1567 Catharina Beata von Wistman, Artollerie Capitains Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Lecowius, Artollericapitain. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Syster Christina, Artollerie Capitains dotter tillsammans.
1568 Maria Elisabet Qvensel, Capitains barn
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Magnus Qvensel Capitains barn.
1569 Anna Brandt, Capitains Enkia
b: 2. l: nej. gm: Kiörning, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1570 Christer Korsfelt, Kiöpman
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1571 Beata Elisabet Palmrot, Professors Fru
d: 1 utd.
1572 Christina Archtapolitanus, Borgmästar Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1573 Christina von Konou, Ryttmästar Enkia
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1574 Elsa Stolpe, Befallningsmans Enkia
b: 3. l: nej. gm: Erich Sparman, Befallningsman. d: 1 utd, 2 utd.
1575 Johan Adolph Hästsko, Ryttmästar Barn
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Barbro Christina Hästsko Ryttmästar barn.
1576 Margareta Elisabet Örnclou, Capitains dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1577 Chrysostomus Gambergh, Ränttemästare
fr: Nyen. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1578 Magdalena Sophia von Vitinghoff, Öfwerstelieutnants dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1579 Ebba Juliana Ehrenroos, Öfwerauditeurs Fru
b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _ne de Duderbergh.
1580 Lucia Catharina Spihler, Kiöpmans dotter
fr: Reval. d: 1 utd. _tillsammans med Juliana Spihler kiöpmans dotter, niuter för 2a utdelningen tillijka med sin Moder Anna Christina Wesslingh.
1581 Anna Margareta Marderfelt, Capitains Fru
fr: Riga. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Syster Dorothea Christina.
1582 Christian Trapp, Bookbindare
fr: Reval. b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1583 Maria Elisabet Radeloff, Urmakar Enkia
fr: Reval. b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig med 2 dotterbarn.
1584 Anna Maria Langh, Cornets Enkia
l: nej. gm: Fredrik Esterman, Cornet. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
1585 Wendla Ekholm, Häradshöfdings Enkia
l: nej. gm: Rosenlind, Häradshöfding. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig och ligger till Säng.
1586 Christina Margareta Rohr, Ryttmästar dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1587 Weckström, Befallningsmans barn
b: 7. d: 1 utd, 2 utd. _Befallningsman Johan Weckströms 7 st Fader och Moderlöse barn.
1588 Elisabet Maria Reuters, Probstedotter
fr: Ingermanland. d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Christina Regina Reuters.
1589 Anna Beata Duwall
f: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Broder dotter.
1590 Dettloff Moderus, Cronoinspector
fr: Estland. b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1591 Maria Klerck, Assessors Enkefru
fr: Åbo. f: 2. l: nej. gm: Gyllenkrok, Assessor. d: 1 utd, 2 utd.
1592 Ingebor Fries, Majors Enkia
l: nej. gm: Starck, Major. d: 1 utd, 2 utd. _för sin höga Ålder.
1593 Petter Stake, Chirurgus
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _har ett skadeligit Beenbråck.
1594 Petter Strömsbergh, Munsterskrifware
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1595 Salomon Nidelberg, Notarius
fr: Åbo. b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1596 Anna Margareta Nigrelia, Lieutnants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Ruth, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1597 Anna Elisabet Sprengport, Lieutnants Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1598 Johan Miltopaeus, Rådman
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1599 Anders Aspgreen, Pedagogus
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1600 Helena Silfwerarm, Lieutnants Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Gyllenflög, lieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _gl: dottern fullwäxt.
1601 Petter Stake, Lotsman
b: 8. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1602 Lars Sacklenius, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1603 Nicolaus Gaddelius, Inspector
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1604 Anna Lundh, Professors Enkia
b: 5. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1605 Andreas Aeimelaus, Capellan
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1606 Johan Montinus, Capellan
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1607 Gabriel Hartman, Conrector
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1608 Abraham Juslenius, Probst
b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1609 Jacob Wendalius, Capellan
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1610 Sara Litzen, Professors Enkia
b: 3. l: nej. gm: Tolpo, Professor. d: 1 utd, 2 utd.
1611 Elisabet Lagbohm, Kyrkioherde Enkia
b: 1. l: nej. gm: Toranius, Kyrkioherde. d: 1 utd, 2 utd.
1612 Dorothea Radeke, Kyrkioherde Enkia
b: 1. l: nej. gm: Qvist, Kyrkioherde. d: 1 utd, 2 utd. _barnet litet.
1613 Sophia Amalia Bergsteten, Majors Enkia
l: nej. gm: Christian Moritz von Palmback, Major. d: 1 utd, 2 utd.
1614 Agneta Forssman, Controleurs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Ieger, Controleur. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1615 Antoni Knack, Skeppare
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med Syster och en Systerdotter.
1616 Anders Höök, Adjutant
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1617 Claes Johan Brandt, Lieutnant
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1618 Margareta Lose, Räntte och Profwiantmästar Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1619 Ebba Elisabet Gripenbergh, Majors dotter
d: 1 utd.
1620 Susanna von Renteln, Regementspastors Enkia
fr: Pernau. b: 2. d: 1 utd.
1621 Helena Christina von Engelbrechten, Major och Commendant Enkefru
l: nej. gm: Silfwerbagge, Major och Commendant. d: 1 utd, 2 utd.
1622 Carl Gustaf Nilsson, Tullnär
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1623 Maria Nigrelia, Mantals commissarie Enkia
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1624 Catharina Brunera, Rådmans hustru
fr: Åbo. b: 4. gm: Johan Gran, Rådman. d: 1 utd, 2 utd.
1625 Sara Maus, Hammarsmeds Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1626 Anna Agricola, Kyrkioherde Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1627 Elisabet Alana, Assessors Enkia
l: nej. gm: Roskamp, Assessor. d: 1 utd, 2 utd.
1628 Henricus Astenius, Prästman
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1629 Ingebor Kiörning, Adels Fru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1630 Catharina Merten, Kiöpmansdotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Anna och Sidonia Mertens kiöpmansdöttrar Fader och Moderlöse.
1631 Carl Gustaf Wedeman, Qwartermästare
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
1632 Gertrud Stigelia, Ländsmans Hustru
b: 8. d: 1 utd.
1633 Carl Alm, Papper Makare
b: 6. l: ja. d: 1 utd.
1634 Elisabet Blom, Accijsskrifwar Enkia
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1635 Andreas Fristadius, Landtfiscal
l: ja. d: 1 utd.
1636 Michael Löfberg, Befallningsman
l: ja. d: 1 utd. _emplojerad.
1637 Sara Wallstenia, Academieränttmästar Enkia
b: 3. l: nej. gm: Litzen, Academie Ränttemästare. d: 1 utd, 2 utd. _med 3 barn, der af 1 Siukl:.
1638 Maria Elisabet Ridderkorp, Regementsqwartermästar Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1639 Elisabet Hiuhlhammar, Capitains Fru
p: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1640 Maria Malm, Capitains Enkia
fr: Ingermanland. b: 1. l: nej. gm: Andersson, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1641 Ingrid Jung, Capitain
b: 3. l: nej. gm: Skalin, Capitain. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Moder och 3 barn.
1642 Christina Blom, Gevaldigerlieutnants Enkia
fr: Riga. b: 1. l: nej. gm: G Samsin, Gevaldigerlieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1643 Gertruda Mårtensdotter, Probste Enkia
l: nej. gm: Engelbrecht Matthiae, Probst. d: 1 utd, 2 utd.
1644 Elisabet Mattsdotter Åkerlund, Häradshöfdings Enkia
f: 1. d: 1 utd, 2 utd. _gl: med sin Son dotter.
1645 Lars Staaf, Fäldt och Liqwidationscommissar
fr: Ingermanland. b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1646 Maria Hedraea, Recognitions Inspectors Enkia
fr: Riga. b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1647 Brigitta Hysing, Inspectors Enkia
fr: Riga. b: 3. l: nej. gm: Falck, Inspector. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1648 Catharina Unonia, Commissarie Enkia
l: nej. gm: Ek, Commissarie. d: 1 utd, 2 utd.
1649 Elisabet Wibou eller Boisman, Corporals Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
1650 Hindrich Rosaeus, Pastor
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1651 Hedwig Håltzhusen, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Rosengreen, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1652 Elisabet Ottosdotter, Landscammererar Enkia
l: nej. gm: Forsman, Landscammerer. d: 1 utd, 2 utd.
1653 Anna Catharina Printz, Capitains Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Nandelstedt, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1654 Gertruda Elisabet von Dunten, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Baumgarten, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1655 Catharina Gerdes, Regements Auditeurs Enkia
l: nej. gm: Anders Ekegreen, Regements Auditeur. d: 1 utd, 2 utd.
1656 Engel Elisabet Bergman, Majors Enkia
d: 1 utd. _niuter eij widare.
1657 Agata Berentzer, Fortifications Lieutnantsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _tillsammans med Juliana och Beata Melia Berentzer Fortifications Lieut: döttrar den ena Siuklig.
1658 Barbara Margareta Sund, Capitains hustru
fr: Riga. b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _ne de Stein.
1659 Anna Sophia Dobin, Borgar Enkia
fr: Nyen. l: nej. gm: Michael Schmitt, Borgare. d: 1 utd, 2 utd.
1660 Maria Constantia Fuchs, Capitains Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hindrich Langen, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1661 Johanna von Elwighausen, Lieutnants hustru
b: 1. l: nej. gm: Zederström, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1662 Greta von Elwighausen, Assessors dotter
d: 1 utd, 2 utd. _ogift.
1663 Catharina Dorothea Reuter, Kyrkioherde Enkia
p: 1. l: nej. gm: Österman, Kyrkioherde. d: 1 utd, 2 utd. _med en blind Sohn.
1664 Christina Kock, Hoppmans Enkia
fr: Riga. b: 3. l: nej. gm: Stigler, Hoppman. d: 1 utd, 2 utd.
1665 Lorentz Wollingh, Borgare
fr: Narva. b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1666 Catharina Hammarstierna, Artollerilieutnants Enkia
l: nej. gm: Bocken, Artollerilieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1667 Elisabet Charlotta Fock, Öfwerstelieutnants dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1668 Catharina Justina Apolloff, Lieutnants dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1669 Margareta Charlotta Tisenhusen, Lieutnants Fru
d: 1 utd, 2 utd.
1670 Berendt Meurman, Lieutnant
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1671 Hebbla Rosendahl, Borgmästar Enkia
fr: Helsingfors. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1672 Catharina Elisabet Stahl von Holstein, Capitains Fru
b: 2. gm: Bogenschildt, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1673 Hedwig Maria Falckenbergh, Ryttmästar Enkefru
l: nej. gm: Anckarschiöld, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1674 Christina Catharina Fock, Majors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: von Holden, Major. d: 1 utd, 2 utd.
1675 Ingrid Banck, Assessors Enkefru
l: nej. gm: Wickelgren, Assessor. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1676 Barbara Irfwing, Fendrichshustru
d: 1 utd. _Man fången.
1677 Carl Magnus Anberg, Öfwer mineur
d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1678 Margareta Flacksenia, Probste Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1679 Anna Elisabet Roskamp, Advocat Enkia
b: 3. l: nej. gm: Liffman, Advocat. d: 1 utd, 2 utd.
1680 Maria Felbom, Pastors Enkia
b: 2. d: 1 utd.
1681 Gabriel Ersson, vice Capellan
fr: Helsingfors. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1682 Maria Petraea, Inspectors Enkia
l: nej. gm: Ståhlbom, Inspector. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1683 Maria Langia, Fändrichs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Mellin, Fändrich. d: 1 utd, 2 utd.
1684 Catharina Langia, Capellans Enkia
p: 1. l: nej. gm: Saxenius, Capellan. d: 1 utd, 2 utd.
1685 Ebba Catharina Jägerhorn, Lieutnants Enkefru
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1686 Michael Gunner, Munsterskrifware
b: 8. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _förafskedad.
1687 Anna Gadd
b: 2. d: 1 utd. _okiänd.
1688 Johan Stening, Capellan
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1689 Helena Loschiöld, Fändrichs hustru
b: 7. d: 1 utd, 2 utd. _med 1 sitt egit och 6 Systerbarn.
1690 Nills Hindrichsson, Ciämnär
b: 4. d: 1 utd, 2 utd. _har fehl på Ögonen.
1691 Johanna Maria Pheil, Capitains dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1692 Barbro Sophia Klingbeil, Capitains Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1693 Hedwig Maria Glanström, Fortifications Lieutnants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Wideman, Fortifications Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1694 Gertrud Grabbe, Capitains Fru
gm: Cran, Capitains. d: 1 utd, 2 utd.
1695 Maria Magdalena Freijer, Professors Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1696 Nicolaus Friderici, Oeconomie Secreterare
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd.
1697 Maria Pijhlman, Camererare dotter
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd.
1698 Margareta Almgreen, Cancellist Enkia
b: 3. l: nej. gm: Iken, Cancellist. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1699 Rebecka Boman, Fäldtskiärs hustru
b: 2. d: 2 utd. _med dess Moder Anna Lindt.
1700 Anna Dittloffsdotter Hunnia, Borgmästar Enkia
l: nej. gm: Modenius, Borgmästare. d: 1 utd, 2 utd. _gammal och Siuklig.
1701 Maria Elisabet Selack, Capitains Fru
gm: Siep, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1702 Margareta Jungmanin, Capitains Fru
b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _ne de Lemken.
1703 Elisabet Schytts, Fortifications Casseurs hustru
b: 2. gm: Lindrot, Fortifications Casseur. d: 1 utd, 2 utd.
1704 Maria Falck, Capitains Enkia
b: 3. l: nej. gm: Mentscher, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1705 Anna von Langen, Inspectors Enkia
f: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1706 Anna Hedwig Österman, Tullnärs dotter
d: 1 utd, 2 utd. _för dess späda Ålder fader och Moderlöös.
1707 Beata Modera, Artolleri Lieutnants hustru
fr: Viborg. b: 2. gm: Hägg, Artolleri Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1708 Petter Boga, Collega
fr: Narva. b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Collega ifrån Narva Schola Siuklig.
1709 Maria Insulana, Probste Enkia
fr: Narva. l: nej. gm: Nappenius, Probst. d: 1 utd, 2 utd. _gl.
1710 Anna Margareta Luhr, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Kiöhler, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd. _gammal och Siuklig.
1711 Anna Margareta Koppers
f: 2. d: 1 utd, 2 utd. _för Leutnanten Rappons 2 små döttrar fader och Moderlöse.
1712 Eleonora Lindelia, Leutnants Enkia
b: 3. l: nej. gm: Chiewallier, Leutnant. d: 2 utd.
1713 Christina Elisabet Kamphusen, Lieutnants dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1714 Ingrid Block, Capitains Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1715 Ingrid Barcklai, Capitains Fru
d: 1 utd, 2 utd.
1716 Johannes Justelin, Predikant
fr: Viborg. d: 1 utd, 2 utd.
1717 Hans Gestring, Fäldt Commissarius
fr: Riga. d: 1 utd, 2 utd.
1718 Anna Maria Stiernhielm, Capitains dotter
d: 1 utd.
1719 Margareta Elisabet Höffnern, Capitains Fru
b: 3. d: 1 utd. _Mannen emplojerad.
1720 Maria Liffman, Kiöpmans hustru
p: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Sohn Johan Suthof och dess Syster Anna Helena Doest, Mannen fången.
1721 Gertruda Elisabet von Rappholt, Capitains Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1722 Christina Margareta Ekenschiöldh, Pastors Enkia
fr: Pernau. l: nej. gm: Mörck, Pastor. d: 1 utd, 2 utd.
1723 Lovisa Gertruda Schulman, Capitains dotter
d: 1 utd, 2 utd. _ogift.
1724 Brita Mellin, Capitains Enkia
b: 2. l: nej. gm: Rudbeck, Capitain. d: 1 utd, 2 utd.
1725 Margareta Ackrelia, Lieutnants hustru
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1726 Berent Gustaf Ollerbusch, Borgare
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1727 Catharina Brun, Tullinspectors Enkia
fr: Helsingfors. l: nej. gm: Bruse, Tullinspector. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och utfattig.
1728 Agneta von Dellwijk, Ryttmästar dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1729 Nils Malm, Jägmästare
fr: Nyland. d: 1 utd, 2 utd.
1730 Christina Hult, Ränttemästar Enkia
fr: Narva. f: 1. l: nej. gm: Weidman, Ränttemästare. d: 1 utd, 2 utd. _dottern fullwäxt.
1731 Christina Swart, Kyrkioherde dotter
fr: Ingermanland. d: 1 utd, 2 utd.
1732 Maria Alana, Pastors Enkia
fr: Åbo. l: nej. gm: Collinus, Pastor. d: 1 utd, 2 utd.
1733 Maria Elisabet Zöge, Ryttmästare dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1734 Jonas Hansson, Lottzman
fr: Reval. b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _siuklig.
1735 Catharina Winbladh, Rådmans Enkia
fr: Helsingfors. d: 1 utd, 2 utd. _bräcklig och Ålderstigen.
1736 Ebba Bröms, Professors Enkia
fr: Åbo. b: 5. l: nej. gm: Alander, Professor. d: 1 utd, 2 utd. _barnen omyndiga.
1737 Georg Sweidell, Inspector
fr: Tavastehus. b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1738 Christina Rothoff, Inspector Enkia
b: 1. l: nej. gm: Mallenius, Inspector. d: 1 utd, 2 utd.
1739 Hebbla Sneck, Kiöpmans Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1740 Anna Margareta Myhr, Majors Enkia
b: 3. l: nej. gm: Göse, Major. d: 1 utd, 2 utd.
1741 Ewa Elisabet Starck, Drabant Enkia
b: 1. l: nej. gm: Carplan, Drabant. d: 1 utd, 2 utd.
1742 Maria Packalenia, Regementsqwartermästar Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1743 Elisabet Sundia, Pastors Enkia
l: nej. gm: Petreius, Pastor. d: 1 utd, 2 utd.
1744 Emanuel Brunlöf, Comminister
fr: Nykyrka. b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1745 Hans Bijnman, Borgmästare
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1746 Anna Wargentin, Påstmästare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1747 Christina Uddni, Probste Enkia
l: nej. gm: Arctopolitanus, Probst. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1748 Christina Kramer, Fogde Enkia
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1749 Hans Wallerian, Häradsskrifware
b: 3. l: ja. d: 1 utd.
1750 Sophia Catharina Lindecrantz, Auschultants hustru
b: 2. gm: Carl Lauden, Auschultant. d: 1 utd, 2 utd.
1751 Catharina Ruth, Fogde Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1752 Maria Rets, Probste dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1753 Gotthard Willhelm Yxkull, Öfwerstelieutnant
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Fru, 3 barn och en Jungfru Hastferd benemd.
1754 Anna Elisabet Berger, Lieutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Swerdfelt, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1755 Christina Elisabet Reinke, Fendric Enk:
b: 1. l: nej. gm: Teller, Fendric. d: 1 utd, 2 utd.
1756 Magdalena Enbergh, Lieutnants hustru
d: 1 utd, 2 utd. _med en Lieutnants dotter Greta Elisabet von Volckershamn.
1757 Michael Eobaldus Neoknap, Prästman
fr: Pernau. b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1758 Petrus Miltopaeus, Lector Schola
fr: Narva. b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1759 Claes Braun, Recognitions Accijs Notarius
b: 1. d: 1 utd. _emplojerad.
1760 Ladowius, Magisters barn
b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _Magister Ladowij 2 små omyndiga barn.
1761 Anna Regina Billing, Artollerie Leutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Swen Londius, Artolleri Leutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1762 Anna Elisabet Möller, Lieutnants hustru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _barnet litet.
1763 Jürgen Casper Ristovius, Regementzskrifware
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1764 Margareta Hedwig Witting, Capitains dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1765 Catharina Helena Pohlman, Lieut: Enk:
l: nej. gm: Grass, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1766 Johan Aminoff
d: 1 utd. _för S: Joachim Cronman Capitains Sohn om 17 Åhr, emplojerad.
1767 Petter Petterson, Inspector
fr: Livland. b: 3. l: ja. gm: Gertruda Feindt, hustru. d: 1 utd.
1768 Daniel Mellin, Controleur
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1769 Gertrud Elisabet Fucks, Lieut: hustru
gm: Olof Lind, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1770 Hedwig Forss, Justitia Borgmästar
d: 1 utd. _Justitia Borgmästar Ekholms Stiufdr:.
1771 Elisabet Kirckhoff, Befallningsmans Enkia
b: 1. f: 1. l: nej. gm: Croel, Befallningsman. d: 1 utd, 2 utd. _med 1 barn och 1 Systerdotter.
1772 Anna Margareta Örnhielm, Fändrichs Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1773 Emerentia Holm, Capitains Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1774 Anna Grass, Capitains Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1775 Catharina Wessman, Casseurs Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1776 Brita Michelsdotter Gåås, Fändrichs Enk:
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1777 Margareta Sylvia, Rådmans Enkia
f: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1778 Catharina Elisabet Warner
1779 Barbara Helena Kyhn, Capitains dotter
d: 1 utd, 2 utd. _äländig.
1780 Catharina Abrahamsdotter, Kiöpmans Enkia
fr: Helsingfors. b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1781 Dorothea Elisabet Juskie, Wachtmästare Enkia
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd. _med 1 dotter och 1 dotterbarn.
1782 Walbor Truttfiäll, Snickarhustru
b: 2. l: ja. gm: Nyman, Snickarmästare. d: 1 utd. _mannen Siuklig, hustrun död.
1783 Gabriel Parnovius, Borgare
fr: Helsingfors. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1784 Brita Myra, Fäldtskiärs hustru
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1785 Maria Kiempe, Capellans Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1786 Anna Maria Wettersten, Fäldttygwaktare Enkia
b: 4. d: 1 utd, 2 utd.
1787 Gabriel Miltopaeus, Stadsfogde
fr: Åbo. b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1788 Hindrich Bircklenius, Capellan
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med dess SwärModer.
1789 Agneta Ulrich, Ryttmästar Enkia
b: 4. l: nej. gm: Hagen, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd. _iemte dess Swägerska Anna Gertrud von Hagen.
1790 Gustaf Brander, Capitain
f: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med en Systerdotter.
1791 Johan Arp, Borgare
fr: Åbo. l: ja. d: 1 utd.
1792 Bertil Lesle, Rådman
d: 1 utd, 2 utd. _90 Åhr.
1793 Theobald Lallerius, Borgmästare
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1794 Josephus Colchenius, Student
d: 1 utd. _har swag Syn.
1795 Elisabet Knagge, Commissarie Fru
b: 1. gm: Apelbom, Commissarie. d: 1 utd. _bortrest.
1796 Baltzar Schultz, Borgmästare
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1797 Maria Enqvist, Leutnants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Sahlfelt, Leutnant. d: 1 utd, 2 utd. _med dess dotter Catharina.
1798 Christina Ståhlhansche, Assessorsdotter
d: 1 utd, 2 utd. _blind.
1799 Christina Klick, Capitains dr:
d: 1 utd, 2 utd. _har swaga ögon.
1800 Hans Fisch, Lieutnant
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1801 Johan Barck, Häradsskrifware
d: 1 utd.
1802 Abraham Collinus, Capellan
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1803 Brita Maria Grabbe, Cornetshustru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1804 Gabriel Mårtenson Wandelius
d: 1 utd. _till begrafningshielp.
1805 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo. b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1806 Ingebor Biur, Capellans Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1807 Margareta Enschel, Capellans Enkia
f: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1808 Hindrich Mårtenson Sarfman, Rusthållare
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1809 Abraham Axellsson
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1810 Sigrid Hasselgreen, Fäldtpredikants Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1811 Catharina Thune, Wägarehustru
b: 5. l: ja. gm: Erich Giers, Wägare. d: 1 utd, 2 utd.
1812 Isac Hasselbladh, Consistorij Notarius
fr: Reval. b: 2. l: ja. d: 1 utd. _är emplojerad.
1813 Elsa Beck, Fäldtskiärs Enkia
b: 3. l: nej. gm: Degnert, Fäldtskiär. d: 1 utd, 2 utd.
1814 Catharina Lesle, Advocats Enkia
l: nej. gm: Wilstadius, Advocat. d: 1 utd, 2 utd.
1815 Catharina Swart, Fogde Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1816 Anna Christina Hästsko, Ryttmästar Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _[Nämns dubbelt, andra gången inget understöd].
1817 Claes Flyth, Ländzman
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1818 Grels Grelson Gran, Munsterskrifware
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _blind.
1819 Hans Wallersteen, Bookhållare
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1820 Maria Gambergh, Inspectorsdotter
d: 1 utd, 2 utd.
1821 Margareta Helenia, Pastors Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _Ålderstigen.
1822 Margareta Tavonia, Borgar Enkia
fr: Helsingfors. b: 3. l: nej. gm: Herman Gottske, Borgare. d: 1 utd, 2 utd.
1823 Anna Gertruda Engewall, Krigsfiscalshustru
d: 2 utd.
1824 Brita Helena Silfwerarm, Ryttmästaredotter
d: 1 utd.
1825 Anna Bischoff, Styckjunkare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _bräcklig.
1826 Gertrud Elisabet Hildebrandh, Capitains Fru
d: 1 utd, 2 utd.
1827 Anna Catharina Styrges, Fändrichshustru
d: 1 utd, 2 utd. _för dess Siukligheet.
1828 Engel Juliana Gudman, Capitains dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1829 Brita Gavelina, Regementz Pastors Enkia
l: nej. gm: Berg, Regementz Pastor. d: 1 utd, 2 utd.
1830 Elisabet Forsell, Licentförwaldtare Enkia
fr: Viborg. l: nej. gm: Streng, Licentförwaldtare. d: 1 utd, 2 utd.
1831 Beata Christina Kirckringh, Inspectors Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _Inspectors Enkia öfwer Fyrbåken.
1832 Elisabet Stake, Borgmästar Enkia
fr: Kexholm. l: nej. gm: Morten Falck, Borgmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1833 Maria Savonia, Fäldtwäbel Enkia
fr: Reval. b: 1. l: nej. gm: Lindqvist, Fäldtwäbel. d: 1 utd, 2 utd. _barnet litet med dess gl: och Siuka Moder Maria Bergh.
1834 Catharina Gynterforss, Drabant Enkia
fr: Reval. b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1835 Catharina Rees, Bookhållar Enkia
l: nej. gm: Berghusen, Bookhållare. d: 1 utd, 2 utd.
1836 Anna Maria von Fritzen, Cammererare dotter
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd.
1837 Olof Mårtenson Grubb, Borgare
fr: Reval. b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1838 Sophia Favonia, Häradsskrifware Enkia
fr: Helsingfors. b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1839 Hindrich Johansson, Borgare
fr: Helsingfors. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Siukl:.
1840 Helena Wulff, Fogde Enkia
f: 1. d: 1 utd, 2 utd. _dottern fullwäxt.
1841 Hindrich Lax, Skeppare
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1842 Catharina Knorringh, Öfwerstedotter
d: 2 utd.
1843 Berendt Munster, Notarius
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1844 Jacob Christiani, Tullnär
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med sin gambla Moder, Mannen död.
1845 Nills Mallenius, Lieutnant
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1846 Pehr Hindrichson, Bonde
b: 3. l: ja. d: 1 utd. _förlamad, barnen Siuklige.
1847 Elsa Johansdotter Dyhr, Spårmakar hust:
b: 1. gm: Hök, Spårmakare. d: 1 utd, 2 utd.
1848 Christina Juslenia, Leutnants Enkia
l: nej. gm: Schultz, Leutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1849 Maria Jöransdotter Busche, Swärdfäijare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1850 Catharina Hindrichsdotter, Häradshöfdingedotter
d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1851 Barbro Magdalena Kyhn, Borgare Enkia
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1852 Hieronimus Höyer, Regementsfäldtskiär
b: 6. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1853 Sara Rothovia, Justitiae Borgmästare Enkia
l: nej. gm: Wolstadius, Justitiae Borgmästare. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1854 Margareta Walstenia, Landtränttemästare Enkia
fr: Åbo. b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1855 Anna Maria Eschenburg, Kiöpmansdotter
d: 1 utd, 2 utd.
1856 Magdalena Magne, Rådmans hustru
b: 5. gm: Tolpo, Rådman. d: 1 utd, 2 utd.
1857 Brita Catharina Cronstierna
d: 1 utd, 2 utd.
1858 Anna Margareta Nassaken, Öfwerstelieut:s dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1859 Maria Arensbäckia, Kyrkioherde Enkia
b: 6. d: 1 utd, 2 utd.
1860 Ingrid Bergh, Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1861 Anna Christina Berg, Cornets hustru
b: 1. gm: Malmberg, Cornet. d: 1 utd, 2 utd.
1862 Anna Maria Rooth, Fendrichs Enkia
l: nej. gm: Frisenschiöld, Fendrich. d: 1 utd, 2 utd.
1863 Christina Buhrman, Fendr: Enkia
b: 2. l: nej. gm: Warnhielm, Fendrich. d: 1 utd, 2 utd.
1864 Margareta Höök, Fendrichs Enkia
b: 3. l: nej. gm: Nöroni, Fendrich. d: 1 utd, 2 utd.
1865 Elisabet Dorothea von Creutlein, Lieutnants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Wulf, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1866 Christina Håkansdotter Bergh, Regementsskrif: Enkia
l: nej. gm: Krok, Regemenstaskrifware. d: 1 utd, 2 utd.
1867 Agneta Böttcher, Magisters Enkia
l: nej. gm: Fischbak, Magister. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1868 Beata von Reten, Munsterskrifware Enkia
b: 1. l: nej. gm: Scharberg, Munsterskrifware. d: 1 utd, 2 utd.
1869 Rachel Hagman, Bookhållare Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1870 Margareta Sturck, Constabels Enkia
l: nej. gm: Bagg, Constabel. d: 2 utd. _Siukl:.
1871 Maria Lovisa Schultz, Qwartermästare Enkia
l: nej. gm: Rosendahl, Qwartermästare. d: 1 utd, 2 utd. _för dess Siukligheet.
1872 Magdalena Hoger, Styckjunkare Enkia
fr: Arensburg. d: 1 utd, 2 utd.
1873 Catharina Carstenia, Probstedotter
fr: Viborg. d: 1 utd. _niuter eij widare.
1874 Maria Arborelia, Fändrichs Enkia
fr: Riga. b: 1. l: nej. gm: Biörckman, Fändrich. d: 1 utd, 2 utd.
1875 Helena Ekholt, Fändrichs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Johan Schmitt, Fändrich. d: 1 utd, 2 utd.
1876 Catharina Elisabet Qvillingstedt, Håppmans Enkia
b: 3. l: nej. gm: Georg Brandt, Håppman. d: 1 utd, 2 utd.
1877 Elias Mondelius, Hospitals Präst
fr: Nyen. p: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1878 Johan Baginski
fr: Riga. f: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gl:, hustrun Siuk.
1879 Anna Dorothea Gerner, Jungfru
d: 1 utd, 2 utd. _gl: Siuklig.
1880 Catharina Hult, Fändrichs hust:
l: nej. gm: Enbom, Fändrich. d: 1 utd.
1881 Johanna Catharina Holmbergh, Landtmätare dotter
fr: Estland. d: 1 utd, 2 utd.
1882 Justina Sturck, Sergiants hustru
b: 3. gm: Torsell, Sergiant. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
1883 Catharina Berg, Cornet Enkia
l: nej. gm: Juskiwit, Cornet. d: 1 utd, 2 utd.
1884 Swen Siöman, Rådman
fr: Arensburgh. l: ja. gm: Helena Bartelsdotter, hustru. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
1885 Catharina Fransen, Fortifications Casseurs dotter
d: 1 utd, 2 utd.
1886 Johan Beckman, Borgare och Bagare
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd. _dess hustru uti fiendens händer.
1887 Helena Röhle, Kiöpmansdotter
fr: Helsingfors. d: 1 utd, 2 utd. _ofärdig.
1888 Anna Catharina Wessling, Lieutnants hustru
b: 1. gm: Gottfried von Jordan, Lieutnant. d: 1 utd. _Mannen fången.
1889 Brita Gadde, Fäldtwäbels hustru
d: 1 utd, 2 utd. _Mannen fången.
1890 Brita Claesdotter, Borgare Enkia
fr: Helsingfors. d: 1 utd, 2 utd.
1891 Elisabet Siponia, Borgare Enkia
fr: Helsingfors. d: 1 utd.
1892 Scholastica Larsdotter, Enkia
fr: Helsingfors. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1893 Anders Agricola, Student
d: 1 utd, 2 utd. _har swag Syn.
1894 Anna Maria Gyllenström, Sadelmakare Enkia
d: 1 utd. _niuter eij widare.
1895 Margareta Botwedi, Håffmästare Enkia
f: 1. gm: Bähr, Håffmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1896 Catharina Mattsdotter, Borgare hustru
fr: Helsingfors. gm: Hedman, Borgare. d: 1 utd, 2 utd.
1897 Johan Forssbergh, Bookbindare
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1898 Catharina Tawonia, Inspectors Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1899 Sara Bange, Commissarie Enkia
l: nej. gm: Johan Meter, Commissarie. d: 1 utd. _med dess dotter Catha: Meter Capitains Enkia med 2 barn.
1900 Anna Christina Tollerhielm, Leutants hustru
gm: Lampel, Leutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1901 Catharina Eleonora Falckenfelt, Regements Pastors Enkia
l: nej. gm: Banaeus, regemenstpastor. d: 1 utd, 2 utd.
1902 Anders Ekman, Advocat
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1903 Johan Spårnbergh, Tullnär och Påstmästare
fr: Raumo. b: 3. l: ja. d: 1 utd. _är emplojerad till Östhammar.
1904 Elisabet Bergståck, Capitains Enkia
d: 1 utd. _bortrest till CarlsCrona.
1905 Christina Graf, Lieutnants hustru
b: 3. gm: Trälo, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1906 Anna Huusgavell, Lieutnants Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1907 Hindrich Sigfridsson, lijnwäfware
fr: Nyen. b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gl.
1908 Margareta Lundh, Leutnants Enkia
b: 3. l: nej. gm: Dytsch, Leutnant. d: 1 utd, 2 utd. _Modern dödh.
1909 Ruth Swart, Kyrkioherde dotter
d: 1 utd, 2 utd. _ogift.
1910 Christina Florina, Capellans Enkia
b: 5. l: nej. gm: Scheding, Capellan. d: 1 utd, 2 utd. _ett af barnen är krympling och dess Moder Catharina Erichsdotter, Christina Florina död.
1911 Thomas Barck, Lieutnant
b: 5. l: ja. gm: Maria Petreja, hustru. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen död.
1912 David Petrejus, Capellan
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1913 Maria Johansdotter, Advocat hustru
gm: Jonas Hindrichsson, Advocat. d: 1 utd, 2 utd.
1914 Johan Gynterforss, Fäldtwäbell
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _fordom fäldtwäbel med des gambla SwärModer Märta Hindrichsdotter.
1915 Wendla Boije, Corporals Enkia
b: 2. d: 1 utd.
1916 Johan Wångh, Magister
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1917 Johan Bångh, Lieutnant
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med siuklig Swärmoder.
1918 Johan Faber, Skohlmästare
b: 5. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1919 Johan Richard, Häradsskrifware
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1920 Catharina Charlotta Robzoff, ÖfwersteLieut: dotter
d: 1 utd.
1921 Brita Pärsdotter, Bondehustru
b: 3. d: 1 utd.
1922 Elsa Johansdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Skog, Förare. d: 1 utd. _gammal, niuter eij widare kan föda sig sielf.
1923 Margareta Brandt, Ryttmästardotter
d: 1 utd. _niuter eij widare.
1924 Magdalena Elisabet Wilkens
d: 1 utd.
1925 Anna Lignipaea, Präst hustru
b: 2. gm: Jacob Gadolinius, Präst. d: 1 utd, 2 utd.
1926 Brita Lignipaea, Präst hust:
b: 2. gm: Fontenius, Präst. d: 1 utd, 2 utd.
1927 Anna Brun, Notarie Enkia
l: nej. gm: Forssman, Notarie. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1928 Maria Swala, Borgar hustru
b: 2. gm: Sivert Larsson, Borgare. d: 1 utd, 2 utd.
1929 Margareta Johansdotter, Borgare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
1930 Johan Lindberg, Student
d: 1 utd. _fattig, niuter eij widare.
1931 Walborg Sigfridsdotter, Påst hustru
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med dess siuklige Man föredetta Håffrätts Påst.
1932 Maria Mårtensdotter Glaude, Hautboists Enkia
b: 2. l: nej. gm: Jürgen Cron, Hautboist. d: 1 utd, 2 utd.
1933 Margareta Wigelia, Skräddar Enkia
fr: Åbo. b: 2. l: nej. gm: Öhman, Skräddare. d: 1 utd, 2 utd.
1934 Elisabet Eskillsdotter, Borg: Enkia
l: nej. gm: Tackienes, Borgare. d: 1 utd, 2 utd.
1935 Jöran Mickelsson, Snickare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1936 Erick Andersson Dahlman, borgare
fr: Ekenäs. b: 3. l: ja. d: 1 utd. _niuter eij widare.
1937 Märta Ståhlfoot, Leutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Dreyer, Leutnant. d: 1 utd, 2 utd. _bräcklig.
1938 Isabella Watts, Regements Fäldtskiärs Enkia
p: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Syster Sohn.
1939 Ingebor Johansdotter Harka, Kåckhustru
d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siukl:.
1940 Catharina Tackou, Kyrkioherde Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1941 Anna Tocklenia, Kyrkioherde Enkia
p: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1942 Elisabet Gyllenbögel, Leutnants Fru
d: 1 utd, 2 utd.
1943 Helena Nandelstedt, Cornets hustru
d: 1 utd, 2 utd. _gaml:.
1944 Abraham Istman, Rusthållare
fr: Åbo. b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1945 Thomas Kryddmar, borg:
b: 2. l: ja. d: 1 utd.
1946 Maria Thune, Borgmästare hustru
b: 3. gm: Forström, Borgmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1947 Joseph Wanaeus, Volonteur
d: 1 utd. _Siuklig.
1948 Margareta Kleen, Fyrwärkare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gl: med des Sonhustru Tullnären Christiani Enkia.
1949 Maria Lindman, Borgare Enkia
d: 1 utd.
1950 Catharina Sigfridsdotter Tholin, Rådmans Enkia
f: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1951 Johanna Margareta Wetsdorph, Kyrkioherde Enkia
fr: Viborg. b: 5. d: 1 utd, 2 utd.
1952 Margareta Falck, Borgare Enkia
p: 3. d: 1 utd, 2 utd.
1953 Sophia Elisabet Brusea, Fendrichs hustru
gm: Beck, Fendrich. d: 1 utd.
1954 Christina Bergh, ÖfwerMineurs Enkia
l: nej. gm: Meijer, Öfwermineur. d: 1 utd, 2 utd.
1955 Anna Kiempe, Scholamästare Enkia
l: nej. gm: Carlman, Scholmästare. d: 1 utd, 2 utd.
1956 Margareta Pärsdotter, Constabels Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _gl: med ett barn som är Krympling.
1957 Engel Kijhlman, Fändrichs Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
1958 Elisabet Galle, ÖfwerMineurs Enkia
f: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1959 Catharina Schmitt, Probste Enkia
b: 1. l: nej. gm: Grot, Probst. d: 1 utd, 2 utd.
1960 Maria Starck, Amptmansdotter
fr: Wesenbergh. d: 1 utd. _bortrest.
1961 Anna Maria Reutercrona, Styckjunkare hustru
fr: Neymunde. gm: Kröger, Styckjunkare. d: 1 utd. _bortrest.
1962 Christina Swan, Förare hustru
gm: Olof Störby, Förare. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
1963 Helena Erichsdotter Bratt, Styckjunkare Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Scheffer, Styckjunkare. d: 1 utd, 2 utd.
1964 Magdalena Jönsdotter Lindh, Corporals Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Berg, Corporal. d: 1 utd. _gl: och Siuklig.
1965 Catharina Hultz, Fäldtwäbels Enkia
l: nej. gm: Hillius, Fäldtwäbel. d: 1 utd, 2 utd.
1966 Anna Karss, Borgare Enkia
fr: Borgå. b: 2. f: 1. l: nej. gm: Hopker, Borgare. d: 1 utd, 2 utd. _med en blind Systerdotter.
1967 Elisabet Klenberg, Handelsmans Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Casper Hensce, Handelsman. d: 1 utd, 2 utd. _ofärdig.
1968 Catharina Mickelsdotter, Myndricks Åldersmans Enkia
fr: Reval. b: 1. l: nej. gm: Trippner, Myndricks Ålderman. d: 1 utd.
1969 Christina Erichsdotter, Sergiants Enkia
fr: Dünamünde. l: nej. gm: Hiertman, sergiant. d: 1 utd, 2 utd. _gaml:.
1970 Margareta Elisabet von Holl, Archliemästare Enkia
fr: Dünamünde. d: 1 utd, 2 utd.
1971 Catharina von Reten, Lieutnants hustru
gm: Friberg, Lieutnant. d: 1 utd, 2 utd.
1972 Ebba Holm, Artolleri Sergiants Enkia
d: 1 utd. _niuter eij widare.
1973 Catharina Malm, Sergiants Enkia
fr: Veckelax. b: 2. l: nej. gm: Christian Tillner, Sergiant. d: 1 utd.
1974 Ewa Johanna Starck, Adjutants Enkia
l: nej. gm: Lilliewalck, Adjutant. d: 1 utd, 2 utd.
1975 Elisabet Forström, Sergiants hustru
fr: Helsingfors. d: 1 utd. _mycket Siuklig.
1976 Catharina Borgh
fr: Viborg. b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _i originalet tomrum för yrke.
1977 Catharina Winter, Constabels Enkia
l: nej. gm: Löfwing, Constabel. d: 1 utd, 2 utd. _mycket bräcklig.
1978 Elisabet Dunckel, Corporals Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1979 Brita Erichsdotter, Båtmans Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1980 Christina Lesle, Rådmans dotter
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
1981 Lars Christersson, Timmerman
b: 1. l: ja. gm: Margareta Johansdotter, hustru. d: 1 utd, 2 utd. _Mannen bortrest.
1982 Jöran Mickelsson, bonde
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
1983 Margareta Pratana, Advocats Enkia
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
1984 Johan Blombergh, Knifsmed
fr: Borgå. d: 1 utd, 2 utd. _är af fallande Siuka beswärad.
1985 Ingebor Lindelöf, Inspectors Enkia
l: nej. gm: Wallersten, Inspector. d: 2 utd. _gl:.
1986 Adelheit Angelman, Trompetar hustru
b: 2. gm: Gabriel Petterson, Trompetare. d: 2 utd.
1987 Anna Maria Wessman, Inspectors Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal och Siuklig.
1988 Hedwig Beckman, Accijs Skrifware Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
1989 Maria Costenia, Rådmans Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
1990 Petter Wessman, Skomakare
fr: Åbo. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
1991 Ericus Miltopaeus, Academie Cursor
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1992 Isac Otteman, borgare
fr: Helsingfors. b: 1. l: ja. d: 1 utd. _Siuklig.
1993 Hindrich Bergh, Borgare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1994 Johan Nyman
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med dess Siuklige hustru.
1995 Johan Sundelin, Ländzman
b: 7. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _hustrun Siuk.
1996 Catharina Enroth, Cornets Enkia
l: nej. gm: Bastman, Cornet. d: 1 utd.
1997 Johan Fix, Skeppare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1998 Hindrich Murberg, Glasmästare
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
1999 Hindrich Hansson Lönstubbe, Borgare
fr: Helsingfors. b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2000 Hedwig Hambraea, Fäldtwäbels Enkia
d: 1 utd.
2001 Catharina Bomgart, Capitain Lieutnants dotter
d: 1 utd, 2 utd.
2002 Catharina Nillsdotter, Soldate Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
2003 Catharina Erichsdotter, Borgare Enkia
fr: Åbo. b: 3. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2004 Johan Lanaeus, Slachtare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2005 Maria Rajalina, Sergiants Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2006 Anna Ståhlbom, Lieutnants hustru
d: 1 utd.
2007 Catharina Roos, Munsterskrifware Enkia
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
2008 Bärtill Mattsson
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _med sin gl Moder.
2009 Erick Mårtenson Bruus, Besökiare
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2010 Anna Brass, Hospital Prästs Enkia
fr: Helsingfors. l: nej. gm: Warg, Hospital Präst. d: 1 utd, 2 utd.
2011 Nills Nilsson, Borgare
b: 1. l: ja. d: 1 utd. _niuter eij widare.
2012 Matts Jöransson Wahrela
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
2013 Elisabet Johansdotter Still, Skräddare Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med ett Faderlöst barn.
2014 Anna Leporina
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
2015 Helena Sager, Påstmästare Enkia
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
2016 Elin Andersdotter, borgare dotter
d: 1 utd, 2 utd. _blind.
2017 Beata Hansdotter, bondehustru
b: 4. d: 1 utd, 2 utd. _hustru el: Modern död.
2018 Elisabet Fonselia, Hoffslagare Enkia
b: 2. d: 1 utd.
2019 Christina Schröder, Fändrichs Enkia
b: 1. d: 1 utd.
2020 Catharina Ehrenpryss, Jungfru
d: 1 utd. _gammal, niuter eij widare.
2021 Jacob Walstenius, Protocollist
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2022 Christina Erichsdotter, Fäldtwäbels hustru
b: 1. gm: Matts Hofwin, Fäldtwäbel. d: 1 utd, 2 utd. _barnet litet.
2023 Catharina Bengdtsdotter, Constabels Enkia
l: nej. gm: Berg, Constabel. d: 1 utd, 2 utd.
2024 Elisabet Nordenberg, Underfyrwärkare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Wacklenius, Underfyrwärkare. d: 1 utd, 2 utd. _för sitt barn som ligger i Tårrwärck.
2025 Helena Höök, SlåttsDrabants hustru
fr: Riga. d: 1 utd, 2 utd.
2026 Brita Johansdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Brosk, Förare. d: 1 utd, 2 utd. _för sin ålder och Siukligheet.
2027 Ingebor Kiempe, Förare Enkia
l: nej. gm: Brenner, Förare. d: 1 utd, 2 utd.
2028 Christina Pärsdotter Lobergh, Förare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2029 Catharina Elisabet Busch, Sergiants Enkia
l: nej. gm: Hammar, Sergiant. d: 1 utd. _niuter eij widare.
2030 Anna Christina Bock, Styckjunkare Enkia
l: nej. gm: Rat, Styckjunkare. d: 1 utd.
2031 Walbor Jöransdotter, Rustmästare Enkia
l: nej. gm: Arfwid Lillia, Rustmästare. d: 1 utd, 2 utd.
2032 Catharina Wickhard, Sergiants Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2033 Margareta Nyman, Sergiants hustru
gm: Ryberg, Sergiant. d: 1 utd, 2 utd.
2034 Agneta Törner, Landmätare Enkia
l: nej. gm: Hedberg, Landmätare. d: 1 utd, 2 utd.
2035 Catharina Hindrichsdotter Colliandra, Sergiants Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal och Siuklig.
2036 Anna Swan, Constabels Enkia
l: nej. gm: Löfwendahl, Constabel. d: 1 utd. _niuter eij widare.
2037 Maria Burckharts, Archliemästare dotter
d: 1 utd. _ogift.
2038 Brita Månsdotter, Påstbetients Enkia
l: nej. gm: Tötterman, Påstbetient. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2039 Anna Margareta Temettia, Corporals Enkia
l: nej. gm: Sewander, Corporal. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2040 Maria Lang, Ryttare Enkia
d: 1 utd. _Siuklig, niuter eij widare.
2041 Anders Jöransson, Lottzman
l: ja. gm: Agneta Simonsdotter, hustru. d: 1 utd, 2 utd. _förlamad.
2042 Anna Torbiörnsdotter, Hoffslagare Enkia
fr: Narva. p: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2043 Helena Strickman, Krukmakare Enkia
fr: Viborg. f: 1. l: nej. gm: Remmert Libbert, Krukmakare. d: 1 utd, 2 utd. _med en Siuklig dott:.
2044 Ewa Juliana Croning, Fyrwärkare hustru
fr: Reval. b: 2. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
2045 Catharina Lipphart, Kiöpmans dr:
fr: Reval. d: 1 utd. _bortrest.
2046 Anna Maria Green, Öfwerfyrwärkare Enk:
b: 2. l: nej. gm: Petter Berg, Öfwerfyrwärkare. d: 1 utd, 2 utd. _för 2ne sine barn, niuter intet widare.
2047 Ingrid Jöransdotter Lind, Sergiants Enkia
l: nej. gm: Anders Flinck, Sergiant. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2048 Sara Zedritz, Murmästare Enkia
f: 1. d: 1 utd.
2049 Maria Erichsdotter Brandt, Fäldtskiärs Enkia
fr: Narva. d: 1 utd. _Siuklig.
2050 Anna Fres, Besökiare Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2051 Maria Swart, besökiare Enkia
fr: Riga. d: 1 utd, 2 utd.
2052 Lars Nilsson Green, Besökiare
fr: Härjedalen. b: 3. l: ja. d: 1 utd.
2053 Helena Lindt, Förare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
2054 Maria Israelsdotter, Ländzmans hustru
fr: Pernau. b: 3. l: ja. gm: Petter Frisch, Ländzman. d: 1 utd.
2055 Johan Strengman
fr: Nyenskants. d: 1 utd. _gl: och Siuklig.
2056 Helena Erichsdotter, Skeptimmermans Enkia
l: nej. gm: Curlander, Skepstimmerman. d: 1 utd, 2 utd.
2057 Maria Olofsdotter Bergrau, Artollerie SmedsEnkia
fr: Dünamünde. b: 3. d: 1 utd, 2 utd. _barnen små.
2058 Elisabet Hindrichsdotter, Artollerie Sergiants Enkia
fr: Riga. b: 2. l: nej. gm: Forss, Artolleri Sergiant. d: 1 utd, 2 utd.
2059 Maria Danielsdotter, Licentbetientes Enkia
d: 1 utd. _gl: och Siukl:.
2060 Christina Stadie, Knapmakare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2061 Christina Gudmundsdotter Rahm, Hammarsmeds Enkia
fr: Viborg. d: 1 utd.
2062 Sophia Stakel, Constabels Enkia
d: 1 utd. _Siuklig, niuter eij widare.
2063 Margareta Todd, Skeppar Enkia
b: 2. l: nej. gm: Paulson, Skeppare. d: 1 utd, 2 utd. _Modern död.
2064 Catharina Malmberg, Tygskrifware Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2065 Catharina Hallsiö, Styckjunkare hustru
d: 1 utd. _Mannen i tienst i Wismar.
2066 Anna Catharina Lindh, Formans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Bengt Siöberg, Forman. d: 1 utd, 2 utd.
2067 Anna Gerts, Byggmästare Enkia
l: nej. gm: Dude Cornelius, Byggmästare. d: 1 utd.
2068 Gertrud Fuhrman, Swarfware Enkia
d: 1 utd. _niuter eij widare.
2069 Anna Erichsdotter Langh, Scholamästare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2070 Elisabet Granbeck, Rustmästare Enkia
fr: Dorpt. l: nej. gm: Johan Fredrich Medich, Rustmästare. d: 1 utd, 2 utd.
2071 Jöran Jacobson Herman, Timmerman
fr: Nyen. l: ja. gm: Beata Erichsdotter, hustru. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2072 Sophia Clemensdotter, Corporals Enkia
fr: Riga. b: 2. l: nej. gm: Gustaf Roku, Corporal. d: 1 utd, 2 utd.
2073 Catharina Larsdotter, Qwartermästare Enk:
l: nej. gm: Hindrich Pryts, Qwartermästare. d: 1 utd, 2 utd.
2074 Gunnila Lindman, Juhlmakare Enkia
fr: Elbingen. d: 1 utd, 2 utd.
2075 Brita Nilsdotter, Formans Enkia
fr: Viborg. d: 1 utd, 2 utd.
2076 Elisabet Hindrichsdotter, Färgekarls hustru
b: 3. gm: Hindrich Nilsson, Färgekarl. d: 1 utd, 2 utd.
2077 Christina Suthoff, Kiöpmansdotter
fr: Viborg. d: 1 utd, 2 utd.
2078 Helena Lundia, Amptmans Enkia
fr: Dorpt. d: 1 utd, 2 utd.
2079 Brita Wulf, Besökiare Enkia
l: nej. gm: Gabriel Sagman, Besökiare. d: 1 utd. _niuter eij widare.
2080 Catharina Påhlsdotter, Fyrwärkare Enkia
d: 1 utd.
2081 Catharina Steyerdahl, Rustmästare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2082 Christina Dorothea Blanck, Wagnmästare hustru
fr: Livland. d: 1 utd, 2 utd.
2083 Catharina Andersdotter, Förare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2084 Anna Roselia, Underofficerars Enkia
l: nej. gm: Fogel, Underofficer. d: 1 utd, 2 utd.
2085 Margareta Helena Skarf, Ryttare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gaml:.
2086 Anna Mattsdotter, Soldate hust:
fr: Viborg. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2087 Beata Ruth, Ryttmästare Enkia
fr: Viborg. l: nej. gm: Höfwing Wass, Ryttmästare. d: 1 utd, 2 utd.
2088 Anna Jöransdotter, Corporalshustru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med ett barn om 6 Åhr Mannen fången.
2089 Maria Rosenlundh, Constabels Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2090 Catharina Hagert, Fäldtwäbels Enkia
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
2091 Catharina Mattsdotter, Sergiants hustru
b: 1. gm: Lillia, Sergiant. d: 1 utd, 2 utd.
2092 Mårten Kiöster, Myndrichskarl
fr: Reval. d: 1 utd.
2093 Brita Mårtensdotter, Bonde Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2094 Maria Bärtilsdotter, Båtzmans hustru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2095 Brita Mickelsdotter, Skräddar Enk:
l: nej. gm: Mårten Dahl, Skräddare.
2096 Christina Bange, Rusthållar Enkia
l: nej. gm: Myrberg, Rusthållare. d: 1 utd.
2097 Hindrich Belterus, Skomakare
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _förlamad.
2098 Sara Simonsdotter, Borgare hustru
gm: Hindrich Poster, Borgare. d: 1 utd, 2 utd.
2099 Gertrud Erichsdotter, Corporals Enkia
b: 2. l: nej. gm: Olof Jönsson Manna, Corporal. d: 1 utd, 2 utd.
2100 Brita Erichsdotter, Nåhlmakare Enkia
l: nej. gm: Gabriel Rahm, Nåhlmakare. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2101 Anna Catharina Brigt, Knappmakare Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2102 Brita Sigfridsdotter, Skräddar Enkia
l: nej. gm: Jonas Bergman, Skräddare. d: 1 utd, 2 utd.
2103 Walbor Abrahamsdotter, Rusthållare Enkia
b: 3. d: 1 utd.
2104 Christina Andersdotter, Rusthållare Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
2105 Matts Heike, Forman
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2106 Elisabet Zelijn, Bookhållare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2107 Juliana Erichsdotter
f: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med dess dotter Magdalena Suckera.
2108 Anna Pärsdotter, Borgare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Gabriel Arnungis eller Peldola, Borgare. d: 1 utd. _Krympling.
2109 Hindrich Hujari, Borgare
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2110 Anders Pärsson, Rusthållare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2111 Barbro Biörck, Fyrwärkare Enkia
l: nej. gm: Höijer, Fyrwärkare. d: 1 utd, 2 utd.
2112 Barbro Sophia Höijer, Fändrichs Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2113 Maria Mårtensdotter, Rustmästar hustru
b: 2. gm: Tillman, Rustmästare. d: 1 utd, 2 utd.
2114 Hebbla Bange, Borgar hustru
f: 2. l: ja. gm: Elias Grass, Borgare. d: 1 utd, 2 utd.
2115 Elisabet Hökman, Regements Patsors Enkia
l: nej. gm: Eric Echtydij, Regementspastor. d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
2116 Maria Eskillsdotter, Soldate hustru
b: 2. d: 1 utd.
2117 Mårten Johanson, Sprutmakare
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2118 Maria Hindrichsdotter, Klåckare Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2119 Elisabet Larsdotter, Tiäruskrifware Enkia
fr: Nyen. l: nej. gm: Pehr Berg, Tiäruskrifware. d: 1 utd, 2 utd.
2120 Jacob Wilke, Borgare
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2121 Hedwig Johansdotter, Mineurs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Simon Wilkon, Mineur. d: 1 utd, 2 utd.
2122 Catharina Piroli, Styckjunkare Enkia
b: 2. d: 1 utd.
2123 Maria Andersdotter, Piga
d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig och gammal.
2124 Hebbla Bresprecker, Borgare Enkia
d: 1 utd. _gl:.
2125 Christina Blåfield, Lieutnants dotter
d: 2 utd.
2126 Hindrich Gabriel Parnovius, Inspector
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2127 Johan Forgies, Ryttare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2128 Jöran Thauler, Fougde
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2129 Helena Wessman, Rådmans dotter
fr: Helsingfors. d: 1 utd. _blind.
2130 Maria von Holl, Arrendators hustru
l: ja. d: 1 utd.
2131 Johan Schytts, Fendrich
b: 1. l: ja. d: 1 utd.
2132 Johan Biörckbergh, Borgare
fr: Helsingfors. b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2133 Malin Jöransdotter, Borgare Enkia
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2134 Ingebor Jacobsdotter, Måhlare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2135 Elisabet Gabrielsdotter, besökiare Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2136 Simon Forssman, borgare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gl. och Siuklig.
2137 Thomas Seffersson, Skomakare
d: 1 utd, 2 utd. _gl: och Siuklig.
2138 Anna Maria Grabbe, Constabels hustru
b: 1. d: 1 utd. _med ett Siukt barn, Mannen emplojerad.
2139 Maria Johansdotter, borgare Enkia
fr: Åbo. b: 1. l: nej. gm: Tolpo, Borgare. d: 1 utd, 2 utd. _barnet litet.
2140 Sigfrid Hindrichson, bonde
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2141 Paul Brusiuson
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2142 Catharina Mattsdotter
b: 1. d: 1 utd.
2143 Maria Jöransdotter, BondeEnkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
2144 Olof Pålson
b: 4. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _döf.
2145 Lars Simonsson, bonde
d: 1 utd. _Siuklig.
2146 Maria Johansdotter, Klåckar hust:
b: 2. gm: Mickel Grelsson, Klåckare. d: 1 utd, 2 utd.
2147 Anna Pärsdotter, Sergiants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Erich Drottenberg, Sergiant. d: 1 utd.
2148 Elisabet Andersdotter, Smedshustru
fr: Raumo. d: 1 utd, 2 utd.
2149 Maria Fonselia, Corporals Enkia
b: 2. l: nej. gm: Abraham Lust, Corporal. d: 1 utd.
2150 Catharina Tomasdotter, Ryttare hustru
d: 1 utd, 2 utd.
2151 Elisabet Hindrichsdotter Ewandra, Munsterskrifware Enkia
d: 1 utd.
2152 Maria Carlsdotter, Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2153 Simon Jöranson, Slåtts Timmerman
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2154 Anna Wass, Regements Fäldtskiärs dotter
d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2155 Maria Christersdotter, Krögare Enkia
d: 1 utd.
2156 Christina Jöransdotter Paulin
b: 1. l: ja. gm: Elias Ruotzalin. d: 1 utd.
2157 Johanna Rönbergh, Enkia
d: 1 utd. _inhyses.
2158 Anna Hindrichsdotter Wolter, Soldatehustru
d: 1 utd, 2 utd. _siuklig.
2159 Maria Christersdotter, Rusthållare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal och Siuklig.
2160 Anna Hindrichsdotter, Rusthållare hustru
fr: Esbo. b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2161 Agneta Eskilsdotter
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
2162 Anna Hansdotter, Corporals Enkia
d: 1 utd.
2163 Maria Johansdotter Schack, Skeppare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2164 Beata Nilsdotter, Rusthållare Enkia
b: 2. d: 1 utd.
2165 Dorothea Bertilsdotter, Borgare Enkia
fr: Åbo. b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _barnet siukt.
2166 Bertil Thomasson, Klåckringare
fr: Åbo. b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2167 Helena Liten, Archliemästare hustru
b: 2. l: ja. gm: Hindrich Törn, Archliemästare. d: 1 utd, 2 utd. _mannen illa blesserad.
2168 Swen Anders Knutsson
2169 Christina Biörn, Fortifications Snickare Enkia
l: nej. gm: Drenckhans, Fortifications snickare. d: 1 utd.
2170 Ewa Sincovia, Constabels Enkia
b: 1. l: nej. gm: Thun, Constabel. d: 1 utd, 2 utd. _för sitt barn.
2171 Margareta Erichsdotter Bergh, Corporals Enkia
l: nej. gm: Thure, Corporal. d: 1 utd, 2 utd.
2172 Maria Jöransdotter, Corporals Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2173 Malin Kiempe, Corporals Enkia
l: nej. gm: Carlson, Corporal. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2174 Anna Danielsdotter, Corporals Enk:
b: 1. l: nej. gm: Born, Corporal. d: 1 utd, 2 utd.
2175 Anna Christina Bergh, Rustmästare hustru
d: 1 utd, 2 utd.
2176 Elisabet Erichsdotter, Soldat hustru
b: okänt antal. gm: Kivile, Soldat. d: 1 utd. _för dess barn, niuter eij widare.
2177 Gertrud Lindberg, Sadellmakare hustru
fr: Riga. b: 1. d: 1 utd. _Mannen fången.
2178 Elisabet Johansdotter Bergh, Constabels Enkia
l: nej. gm: Tobias Krigman, Constabel. d: 1 utd, 2 utd.
2179 Christina Nybergh, Båtzmans Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2180 Magdalena Andersdotter, Regementswäbels Enkia
f: 1. l: nej. gm: Hall, Regementswäbel. d: 1 utd, 2 utd.
2181 Christina Wahrman, Soldatehustru
d: 1 utd, 2 utd. _Mannen fången.
2182 Catharina Olofsdotter Brandt, Murgesäll Enkia
l: nej. gm: Johan Muller, Murgesäll. d: 1 utd, 2 utd.
2183 Catharina Boman, Sergiants Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _för 1 barn.
2184 Anna Pärsdotter Hahn, Ryttare Enkia
d: 1 utd. _niuter eij widare.
2185 Brita Wyhl, Lavettmakare Enkia
d: 1 utd.
2186 Helena Forssbergh, Constabels Enkia
f: 1. l: nej. gm: Swanberg, Constabel. d: 1 utd. _gl: och Siuklig med dess Siuka dotter.
2187 Sara Swensdotter Swart, Corporals Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2188 Maria Feldtzbergh
p: 1. d: 1 utd, 2 utd. _för dess omyndige Sohn.
2189 Catharina Blumin, Constabels Enk:
l: nej. gm: Mickel Lycka, Constabel. d: 1 utd.
2190 Christina Mattsdotter Cammian, Piga
d: 1 utd. _niuter eij widare.
2191 Samuel Nilsson, bonde
fr: Narva. l: ja. gm: Brita, hustru. d: 2 utd.
2192 Brita Drake, Corporals hustru
fr: Riga. d: 1 utd, 2 utd.
2193 Gustaf Clemetson, Corporals Sohn
d: 1 utd. _3 Åhr Fader och Moderlös.
2194 Christina Jönsdotter, Soldate Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _Siuklig.
2195 Maria Mattsdotter, Ryttare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2196 Gertrud Thomasdotter, Soldate hustru
d: 1 utd. _niuter eij widare.
2197 Christina Simonsdotter Parkalin, Timmermans Enkia
fr: Narva. l: nej. gm: Schmitt, Timmerman. d: 1 utd, 2 utd.
2198 Maria Larsdotter Brenman, Piga
d: 1 utd. _Siuklig, niuter eij widare.
2199 Margareta Bergh, Corporals Enkia
l: nej. gm: Raja, Corporal. d: 1 utd, 2 utd.
2200 Margareta Gerdts, Constabels Enkia
fr: Dünamünde. l: nej. gm: Tynni Melter, Constabel. d: 1 utd, 2 utd.
2201 Gunnila Pärsdotter Lindwall, Munsterskrifware Enkia
fr: Riga. b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2202 Anna Catharina Ekenbergh, Soldat hustru
fr: Riga. gm: Gustaf Hafwela, Soldat. d: 1 utd, 2 utd.
2203 Catharina Mattsdotter, Rustmästare Enkia
fr: Riga. d: 1 utd. _niuter intet widare.
2204 Maria Jöransdotter, Soldate hustru
d: 1 utd.
2205 Brita Jöransdotter, Klåckare Enkia
fr: Viborg. d: 1 utd, 2 utd.
2206 Susanna Lundh, Styrmans hustru
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd.
2207 Maria Falck, Förare Enkia
f: 1. l: nej. gm: Galle, Förare. d: 1 utd. _niuter eij widare.
2208 Maria Pärsdotter, Ryttare hustru
d: 1 utd, 2 utd.
2209 Beata Isacksdotter, Bonde Enk:
l: nej. gm: Christer Eskillson, Bonde. d: 1 utd, 2 utd.
2210 Hindrich Mårtenson Lohman, Mätare
b: 2. l: ja. d: 1 utd. _Siuklig.
2211 Anna Johansdotter, Kyrkiobetientes Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd. _med des Moder.
2212 Beata Eskillsdotter, Ryttare Enkia
d: 1 utd.
2213 Clemet Clemetson, Timmerman
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2214 Christina Jöransdotter, Ryttare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2215 Elsa Hindrichsdotter, Borgare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2216 Catharina Nilsdotter, Soldate Enkia
b: 3.
2217 Maria Jacobsdotter, Dragon hustru
gm: Michel Tatt, Dragon. d: 1 utd.
2218 Brita Jöransdotter, Constabels hustru
gm: Jacob Mårtenson, Constabel. d: 1 utd.
2219 Anna Hindrichsdotter, Soldat hustru
d: 1 utd. _[mannens namn utraderat].
2220 Nills Mårtensson, Möllnare
l: ja. d: 1 utd.
2221 Hindrich Hansson Nyman, bonde
b: 3. l: ja. d: 1 utd.
2222 Anna Erichsdotter, Soldat hustru
gm: Olof Tuckie, Soldat. d: 1 utd.
2223 Agneta Sigfriedsdotter, Skeppare Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2224 Matts Erichsson, Bonde
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2225 Hindrich Abraham Wester, Båtzman
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2226 Brita Bergh, Spårmakare Enkia
l: nej. gm: Höök, Spårmakare. d: 1 utd, 2 utd.
2227 Jacob Lärka, Skomakare
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2228 Jöran Mattsson Pålack, Borgare
fr: Åbo. d: 1 utd.
2229 Bengdt Erichson, Hospitals dräng
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
2230 Helena Clemetsdotter, Borgare Enkia
d: 1 utd. _död.
2231 Simon Hindrichson, Bonde
l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2232 Maria Bircklenia, Capellansdotter
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2233 Elisabet Mårtensdotter, dödgräfware Enkia
fr: Reval. l: nej. gm: Falck, Dödgräfware. d: 1 utd.
2234 Johan Mårtensson, Påstbonde
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2235 Anna Josephsdotter Letalensis, Fäldtwäbels Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2236 Isack Jacobson, Bonde
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2237 Pehr Tomasson, bonde
b: 3. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2238 Christina Hindrichsdotter, bonde Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2239 Johanna Jacobsdotter, Ryttare hustru
d: 1 utd, 2 utd.
2240 Maria Christersdotter, Soldatehustru
d: 1 utd.
2241 Maria Grelsdotter, Borgarehustru
b: 5. d: 1 utd.
2242 Margareta Graan, Qwartermästare hustru
d: 1 utd, 2 utd.
2243 Elisabet Rothovia, Styrmans Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2244 Erich Knutsson
b: 1. l: ja. d: 1 utd.
2245 Thomas Knutsson
b: 1. l: ja. d: 1 utd.
2246 Maria Simonsdotter, bonde Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2247 Brita Jöransdotter, Enkia
b: 3. l: nej. gm: Grels Jöransson. d: 1 utd, 2 utd.
2248 Walbor Andersdotter, Corporals Enkia
l: nej. gm: Cumberg, Corporal. d: 1 utd. _död.
2249 Maria Andersdotter, Dragon Enkia
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2250 Anna Jöransdotter, Skomakare Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2251 Catharina Mattsdotter, Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2252 Maria Nillsdotter, Klåckare Enkia
fr: Nöteborg. d: 1 utd, 2 utd.
2253 Johan Larsson, Klåckare
l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2254 Sophia Pärsdotter, bondeEnkia
b: 1. d: 1 utd.
2255 Erich Jacobson, Fiskiare
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd.
2256 Catharina Jöransdotter, Piga
fr: Åbo. d: 1 utd. _gl:.
2257 Thomas Mattsson
b: 1. l: ja. d: 1 utd.
2258 Brita Larsdotter, Cursoris Enkia
l: nej. gm: Keplander, Cursor. d: 1 utd.
2259 Maria Olofsdotter, Soldatehustru
b: 1. d: 1 utd, 2 utd.
2260 Catharina Mickelsdotter, Soldatehustru
d: 1 utd, 2 utd.
2261 Elisabet Jöransdotter Blomster, Fougde Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2262 Hindrich Jöranson, Skomakare
b: 1. l: ja. d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2263 Elisabet Hansdotter, Hoffslagare Enkia
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd.
2264 Anna Catharina Biörckman, borgare hustru
d: 1 utd.
2265 Anna Pärsdotter, Piga
d: 1 utd. _gammal.
2266 Walbor Bertillsdotter, borgare Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2267 Elisabetta Sigfridsdotter, Timmermans hustru
b: 7. d: 1 utd, 2 utd.
2268 Catharina Arfwidsdotter, Båtzmans Enkia
d: 1 utd, 2 utd.
2269 Brita Mosisdotter, CorporalsEnkia
fr: Åbo. d: 1 utd, 2 utd.
2270 Maria Hindrichsdotter, Båtzmans Enkia
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
2271 Brita Pärsdotter, Borgare hustru
fr: Åbo. b: 2. gm: Johan Kurkas, Borgare. d: 1 utd.
2272 Christina Pärsdotter, Enkia
l: nej. gm: Anders Nilsson. d: 1 utd, 2 utd.
2273 Maria Johansdotter Rönberg, Enkia
l: nej. gm: Möllenbåck. d: 1 utd.
2274 Maria Hindrichsdotter, Timmermans hustru
d: 1 utd.
2275 Catharina Hindrichsdotter, Borgare Enkia
d: 1 utd.
2276 Sophia Ekman, Snörmakare hustru
d: 1 utd, 2 utd.
2277 Christina Bengdtzdotter, Skeppare Enkia
fr: Åbo. d: 1 utd.
2278 Sophia Hindrichsdotter, dränghustru
b: 3. d: 1 utd, 2 utd.
2279 Maria Häggman, Piga
d: 1 utd. _har fehl på Synen.
2280 Elisabet Johansdotter, Timmermanshustru
d: 1 utd, 2 utd.
2281 Elisabet Erichsdotter, Bondehustru
d: 1 utd, 2 utd.
2282 Christina Hierne, Ryttare hustru
d: 1 utd.
2283 Brita Johansdotter Lillia, Corporals hustru
d: 1 utd.
2284 Gertrud Davidsdotter, Corporalshustru
d: 1 utd, 2 utd.
2285 Claes Uggla, vice Lagman
fr: Åland. d: 1 utd, 2 utd.
2286 Staffan Hindrichson, bonde
b: 2. l: ja. d: 1 utd, 2 utd.
2287 Maria Sigfridsdotter, hustru
gm: Hindrich Johansson. d: 1 utd.
2288 Margareta Thomasdotter, Piga
d: 1 utd, 2 utd. _gaml:.
2289 Walborg Hindrichsdotter, Munsterskrifwar Enkia
b: 1. l: nej. gm: Bertil Lenaeus, Munsterskrifware. d: 1 utd, 2 utd.
2290 Elisabet Mårtensdotter, Timmermanshustru
d: 1 utd, 2 utd.
2291 Elisabet Hansdotter Storck, Adels Ryttare hustru
d: 1 utd.
2292 Catharina Bertillsdotter, Enkia
d: 1 utd, 2 utd. _gammal.
2293 Dordie Jöransdotter, Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2294 Agneta Mårtensdotter, Enkia
b: 2. d: 1 utd, 2 utd.
2295 Walborg Jöransdotter, hustru
b: 2. l: ja. gm: Olof Mattsson. d: 1 utd, 2 utd. _gl:.
2296 Anna Knutsdotter, hustru
b: 1. gm: Jöran Erichsson. d: 1 utd.
2297 Maria Simonsdotter, hustru
b: 1. gm: Jöran Hindrichsson. d: 1 utd.
2298 Brita Mattsdotter, Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hindrich Olofsson. d: 1 utd, 2 utd.
2299 Brita Mickelsdotter, Enkia
b: 4. l: nej. gm: Thomas Bertilsson. d: 1 utd, 2 utd.
2300 Elisabet Mickelsdotter, Enkia
b: 2. l: nej. gm: Johan Thyni. d: 1 utd, 2 utd.
2301 Brita Påhlsdotter, Enkia
b: 1. l: nej. gm: Anders Mattsson. d: 1 utd, 2 utd.
2302 Catharina Sigfridsdotter, hustru
b: 1. gm: Hindrich Mattsson. d: 1 utd, 2 utd.
2303 Catharina Larsdotter, hust:
b: 2. gm: Hindrich Mattsson. d: 1 utd, 2 utd.
2304 Brita Sigfridsdotter, hustru
b: 1. gm: Simon Thomasson. d: 1 utd, 2 utd.
2305 Maria Erichsdotter, hust:
b: 1. gm: Anders Christersson. d: 1 utd.
2306 Anna Hindrichsdotter, Enkia
l: nej. gm: Grels Karani. d: 1 utd, 2 utd.
2307 Walbor Mattsdotter, hust:
b: 1. gm: Matts Bertillsson. d: 1 utd, 2 utd.
2308 Elisabet Clemetsdotter, hustru
b: 1. gm: Abraham Grellson. d: 1 utd, 2 utd.
2309 Catharina Mattsdotter, hustru
b: 1. l: ja. gm: Matts Thomasson. d: 1 utd, 2 utd. _Mand: gl:.
2310 Anna Jöransdotter, Ländsmans dotter
fr: Åland. b: 1. d: 2 utd.
2311 Henricus Alanus, Pastor
fr: Ingå. l: ja. d: 2 utd.
2312 Maria Alana, Kyrkioherde Enkia
b: 4. l: nej. gm: Fontelius, Kyrkioherde. _med 2 sine egne och 2 främmande barn.
2313 Axell Andersson, Rusthållare
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2314 Brita Ackerfelt, Capitains dotter
d: 2 utd.
2315 Harald Alftanus, Pastor
b: 6. l: ja. d: 2 utd.
2316 Maria Arckenholtz, PrästEnkia
b: 1. d: 2 utd.
2317 Simon Arfwelin, Borgare
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2318 Swen Agricola, Adjunctus
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2319 Johan Alftanus, Pastor
b: 5. d: 2 utd.
2320 Catharina Arolina, Fäldtwäbels Enkia
_med sin gl: Moder.
2321 Anna Hindrichsdotter, Kyrkiowärds Enkia
f: 1. d: 2 utd. _med en blind dotter Sophia Jacobsdotter benemd.
2322 Fredrich Axells, Rådman
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2323 Anna Jacobsdotter, Capellans Enkia
d: 2 utd. _Ålderstigen.
2324 Samuel Alvenius, Prästman
l: ja. d: 2 utd. _gl:.
2325 Clara Alftana, Capellans Enkia
b: 3. d: 2 utd.
2326 Agneta Sigfridsdotter, Skeppare Enkia
b: 1. _gl:.
2327 Anna Jacobsdotter, Borgare Enkia
l: nej. gm: Simon Anderssson, Borgare. d: 2 utd.
2328 Helena Alm, Cornets hustru
b: 2. gm: Goggstedt, Cornet.
2329 Abraham Johanson, Rusthållare
b: 4. l: ja. d: 2 utd.
2330 Anders Mattsson, Cronobonde
fr: Töfsala. d: 2 utd.
2331 Beata Knutsdotter, Styrmans Enkia
d: 2 utd.
2332 Christina Bergman, Siömans Enkia
b: 1. d: 2 utd.
2333 Magnus Gustaf Brummert, Regements Qwartermästare Sohn
d: 2 utd. _12 Åhr.
2334 Lorents Blåfield, Lieutnant
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2335 Anders Bergius, Pastor
b: 6. l: ja. d: 2 utd.
2336 Antoni von Bilang, Major
b: 6. l: ja. d: 2 utd.
2337 Christianus Biörckroot, Capellan
b: 6. l: ja. d: 2 utd.
2338 Georg Wilhelm Böckler
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2339 Erich Beckman, Arrendator
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2340 Brita Brenner, Prästhustru
b: 1. d: 2 utd.
2341 Martinus Buscherus, Adjunctus
b: 5. l: ja. d: 2 utd.
2342 Märtha Christina Boije, Capitains Fru
b: 2. d: 2 utd.
2343 Erich Boström, Lands Gevaldiger
b: okänt antal. l: ja. d: 2 utd.
2344 Barbro Helena Bröms, Artollerie Fändrichs Enkia
l: nej. gm: Lindbom, Artolleriefändrich. d: 2 utd.
2345 Anders Bergh, Slåttshoppman
b: 4. l: ja. d: 2 utd.
2346 Brita Caspersdotter, Borgarhustru
b: 3. gm: Dahlman, Borgare. d: 2 utd. _har swag Syn.
2347 Elisabet Bonovia, Rusthållare hustru
b: 2. d: 2 utd.
2348 Erich Cambeck, Fäldtwäbel
l: ja. d: 2 utd.
2349 Elisabet Cupilenia, Borgare Enkia
d: 2 utd.
2350 Catharina von Chappel, Ryttmästare Enkefru
b: 4. d: 2 utd. _gl: med 4 barnbarn, Majors barn.
2351 Hendrich Corstein, Adjutant
b: 5. l: ja. d: 2 utd.
2352 Sophia Castrenia, Capellans Enkia
d: 2 utd. _gammal.
2353 Barbro Crusell, Hoppmans dotter
d: 2 utd.
2354 Ebba Crusell, Fändrichs hustru
d: 2 utd.
2355 Carl Carplan, Häradshöfdinge
d: 2 utd. _Siuklig.
2356 Catharina Erichsdotter, Jungfru
d: 2 utd. _bräcklig.
2357 Anna Dorothea Wrangel, Öfwerstelieutnants Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Lode, Öfwerstelieutnant. d: 2 utd. _för Öfwerste Crusenstiernas 2 barn.
2358 Catharina Mårtensdotter, Capellans Enkia
d: 2 utd. _gl: och Siuklig.
2359 Catharina Påhlsdotter, Corporal: Enk:
b: 1. l: nej. gm: Thunberg, Corporal. d: 2 utd. _Siuk.
2360 Christina Mattsdotter, Skomakare Enkia
d: 2 utd.
2361 Claes Eliasson, Borgare
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2362 Leonhard Collin, Påstmästare
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2363 Christina Mattsdotter
d: 2 utd. _med Anna Mattsdotter 2 fattige barn hos Båtsmannen Jacob Andersson.
2364 Catharina Johansdotter, Smeds Enka
b: 2. d: 2 utd.
2365 Catharina Simonsdotter, Furier hustru
b: 1. d: 2 utd.
2366 Johan Delwendahl, Regements fäldtskiär
d: 2 utd. _fordom Regements fäldtskiär gammal och Siuklig.
2367 Christian Hindrich Ekestubbe, Öfwerste Lieutnant
b: 1. d: 2 utd.
2368 Catharina Ekelöf, Majorsdotter
d: 2 utd. _med dess Systerdotter Ebba M: Beck Ryttmästare dotter.
2369 Christina Regina Ekenbergh, Fend: Enkia
b: 1. d: 2 utd.
2370 Anna Helena Ekengreen, Leut: Enkia
b: 3. d: 2 utd.
2371 Matthias Elgh, Syssleman
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2372 Ingebor Etholenia, Pastors Enkia
d: 2 utd.
2373 Jürgen Erhard, Tullskrifware
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2374 Elisabet Sigfridsdotter, Läroconstabels Enkia
b: 2. d: 2 utd.
2375 Erich Simonsson, bonde
b: 3. l: ja. d: 2 utd. _bräcklig.
2376 Erich Hindrichsson, bonde
b: 6. l: ja. d: 2 utd.
2377 Erich Pärsson, Styrman
d: 2 utd. _ofärdig på ett been.
2378 Eskil Erichson, Bonde
fr: Björkö. l: ja. d: 2 utd. _gaml:.
2379 Elisabet Erichsdotter, Murgesälls hustru
b: 2. gm: Petter Reich, Murgesäll. d: 2 utd.
2380 Christina Catharina Fock, Majors fru
b: 1.
2381 Maria Helena Fock, Capitains Fru
b: 2. gm: Wolffrat, Capitain. d: 2 utd. _med en Syster Ewa Charlotta Fock.
2382 Margareta Falck, Borgare Enkia
p: 3.
2383 Ingrid Fries, Majors Enkia
b: 1. l: nej. gm: Starck, Major.
2384 Catharina Erichsdotter Florin, Probste Enkia
d: 2 utd. _gl:.
2385 Anna Elisabet Faberman, Cornets hustru
b: 2. d: 2 utd. _med dess Swärmoder.
2386 Joseph Faberman, Borgmästare
b: 7. l: ja. d: 2 utd.
2387 Martinus Florinus, Kyrkioherde
b: 5. l: ja. d: 2 utd.
2388 Thomas Forselius, Sacellanus
b: 5. l: ja. d: 2 utd.
2389 Sigrid Forstadia, Probstedotter
b: 1. d: 2 utd. _med dess Syster Catharina med ett broderbarn.
2390 Margareta Frölich, Gen: Majors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Funcken, generalmajor. d: 2 utd.
2391 Jacob Tavonius, Sacell:
b: 6. l: ja. d: 2 utd.
2392 Margareta Florina, Capellans Enk:
b: 3. d: 2 utd.
2393 Gabriel Frondelius, Pastor
d: 2 utd. _för sin gl: och blinda Moder.
2394 Gabriel Forsten, Rådman
l: ja. d: 2 utd.
2395 Ingebor Franck, Capellans Enk:
f: 1. d: 2 utd. _gl: dr. fullwäxt.
2396 Johan Fritz, Tullnär
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2397 Eskil Frisch, Soldat
d: 2 utd. _Bräcklig.
2398 Christina Geisler, Majors fru
b: 2. d: 2 utd. _Man fången.
2399 Elisabet Gerling, Capitain Lieutnants hustru
b: 3. gm: Betulander, Capitains Lieutnant. d: 2 utd.
2400 Elisabet Gåttleben, Häradsskrifware Enkia
d: 2 utd. _med dess Systerdöttrar, Christina Leistenia Rustmästare Enkia med 2 barn och Elisabet Leistenia ogifft Pastors döttrar.
2401 Johan Grass, Lieutnant
l: ja. d: 2 utd.
2402 Sophia Juliana Grass, Baronessa
d: 2 utd.
2403 Gabriel Gronovius, vice Pastor
l: ja. d: 2 utd.
2404 Elias Grönholm, Opbördsman
b: 4. l: ja. d: 2 utd.
2405 Anna Helena Gyllenflög, Lieutnants dotter
d: 2 utd.
2406 Christina Gyllenflög, Capit: Enkefru
l: nej. gm: Falckenberg, Capitain. d: 2 utd. _med dess Systrar Cath: och Ulrica tillsammans.
2407 Andreas Gyllingh, Sacellanus
b: 4. l: ja. d: 2 utd.
2408 Maria Gode, Secreterare Enkia
d: 2 utd.
2409 Maria Gyllenkrook, Assessors Enkefru
b: 6. d: 2 utd.
2410 Gertrud Sigfridsdotter, bondehustru
b: 3. d: 2 utd. _hustrun Siuklig.
2411 Hindrich Granbergh, Ländzman
d: 2 utd.
2412 Maria Christina Gyllenkrook
d: 2 utd.
2413 Anna Gertrud von Hagen, Fändrichs hustru
b: 3. d: 2 utd.
2414 Petter Hahn, Professor
l: ja. d: 2 utd.
2415 Gustaf Hamnovius, Capellan
b: 2. l: ja. d: 2 utd. _gl:.
2416 Gertrud Olofsdotter Holm, Capitains Enkia
b: 2. d: 2 utd. _gammal med 2 dotterbarn.
2417 Erich Hutaja, Tullnär
b: 4. l: ja. d: 2 utd.
2418 Zacharias Hornaeus, Capellan
b: 4. l: ja. d: 2 utd. _gl:.
2419 Jacob Huidander, Borgare
b: 2. l: ja. d: 2 utd. _Blindh.
2420 Christina Sigfridsdotter Hara, Corporalshustru
b: 2. d: 2 utd.
2421 Anna Mattsdotter Holm, Ländzmans Enkia
b: 6. l: nej. gm: Jöran Olsson, Ländzman. d: 2 utd.
2422 Martha Wessenia, Kiöpmansdotter
fr: Reval. d: 1 utd, 2 utd. _åldrig.
2423 Didrich Fredrich Höijer, Lieutnant
d: 2 utd. _ogift.
2424 Andreas Ignatius, Håffrätts Advocat
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2425 Elisabet Jordan, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Gode, Capitain. d: 2 utd. _gammal.
2426 Johan Justenius, Fändrich
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2427 Anna Elisabet Jordan, Cornets Fru
b: 7. gm: Falckenberg, Cornet. d: 2 utd.
2428 Elisabet Isben, Köpmans Enkia
b: 3. d: 2 utd.
2429 Isac Erichson, Rusthållare
d: 2 utd.
2430 Jacob Hindrichson, bonde
b: 2. l: ja.
2431 Jacob Johansson, Skräddare
b: 3. l: ja. d: 2 utd. _gammal.
2432 Maria Jobbe
fr: Åbo. d: 2 utd. _med Christina Jobbe ogiffte.
2433 Anders John, Sadellmakare
b: 4. d: 2 utd.
2434 Maria John, Skräddare Enkia
d: 2 utd.
2435 Johan Nilsson, bonde
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2436 Johan Andersson, Rusthållare
b: 8. l: ja. d: 2 utd.
2437 Jacob Kiöhlman, Opbördsskrifware
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2438 Maria Klöfwe, Leutnants Fru
b: 2. d: 2 utd.
2439 Anna Knubbert, Borgare Enkia
b: 1. d: 2 utd. _Siuklig.
2440 Ingrid Kiöring, Inspectors Enkia
d: 2 utd. _gammal.
2441 Olof Kassling, Arrendator
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2442 Lars Simonsson Knoop, bonde
l: ja. d: 2 utd. _gaml:.
2443 Catharina Knorring, Öfwerstedotter
d: 2 utd.
2444 Staphan Jacobson Kilpe, Forman
b: 4. d: 2 utd. _förlamad.
2445 Anna Lange, Skohlmästare Enkia
2446 Anna Catharina Jordan, Lieutnants Fru
d: 2 utd. _Man fången.
2447 Anna Magdalena Lipsdorph, Majors Enkefru
l: nej. gm: Jordan, Major. d: 2 utd. _gammal.
2448 Johan Lesle, Stadsfiscal
fr: Åbo. b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2449 Anna Margareta Lindelöf, Capitains Enkia
b: 1. d: 2 utd.
2450 Hindrich Hansson Lönstubbe, borgare
b: 1.
2451 Sophia Juliana Lantzelia, Leutnants Enkia
d: 2 utd.
2452 Anna Letalensis, Fäldtwäbels Enkia
_gammal.
2453 Maria von Leve, Ryttmästar Fru
b: 1. gm: Hästsko, Ryttmästare. d: 2 utd.
2454 Hindrich Livonius, Capellan
b: 8. l: ja. d: 2 utd.
2455 Gunnila Loistenia, Jungfru
d: 2 utd.
2456 Brita Loschiöld, Adels Jungfru
d: 2 utd.
2457 Helena Loschiöld, Fändrichshustru
b: 7. d: 2 utd. _med ett egit och 6 Systerbarn.
2458 Zacharias Lundanus, Capellan
b: 2. d: 2 utd.
2459 Hedwig Sophia Löscher, Öfwerstelieutnants Fru
gm: Freudenfeldt, Öfwerstelieutnant. d: 2 utd.
2460 Margareta Catharina Löscher, Öfwerstelieutnants Enkefru
l: nej. gm: Romanovitz, Öfwerstelieutnant. d: 2 utd.
2461 Lars Claesson, Rusthållare
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2462 Johan Lilliewahn, Scholamästare
fr: Åland. b: 5. l: ja. d: 2 utd. _barnen små.
2463 Catharina Linde, Capitains Enkia
f: 1. d: 2 utd.
2464 Elias Moderus, Inspector
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2465 Margareta Carlsdotter, Gullsmeds Enkia
l: nej. gm: Strengman, Gullsmed. d: 2 utd.
2466 Anna Elisabet Möller, Lieutnants Enkia
b: 1. _Siuklig.
2467 Benedictus Macrolander, Kyrkioherde
fr: Ekenäs. d: 2 utd.
2468 Margareta Mattsdotter, Enkia
d: 2 utd. _gl: och Siuklig.
2469 Hedwig von Mengden, Öfwerste Fru
d: 2 utd.
2470 Maria Meijer, Cornets hustru
d: 2 utd. _Mannen fången.
2471 Elisabet Meimer, Fogde Enkia
d: 2 utd. _gammal.
2472 Johan Molsdorffer, Pastor
b: 4. l: ja. d: 2 utd.
2473 Andreas Menander, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2474 Olof Miödh, Tullskrifware
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2475 Hindrich Hansson Myrberg, Rusthållare
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2476 Mårten Simonsson
fr: Helsingfors. b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2477 Margareta Andersdotter, Kyrkioherde Enkia
d: 2 utd. _gammal.
2478 Beata Myhr, Adels Jungfru
d: 2 utd.
2479 Maria Jöransdotter, Läroconstabels Enkia
l: nej. gm: Anders Erichsson, Läroconstabel. d: 2 utd.
2480 Maria Pärsdotter, Handtlangare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Johan Gabrielsson, Handtlangare. d: 2 utd.
2481 Niclas von Helmers, Capitains Sohn
d: 2 utd. _till Begrafnings hielp, död.
2482 Erich Nybergh, Pedell
b: 2. d: 2 utd.
2483 Elisabet Nyman, Lieutnantsdotter
d: 2 utd. _tillsammans med Beata Nyman lieutnantsdotter.
2484 Nils Erichson, Regementsskrifware
l: ja. d: 2 utd. _gl:.
2485 Nils Larsson, Borgare
fr: Björneborg. d: 2 utd. _gl:.
2486 Anna Preuss, Styckjunkare hustru
d: 2 utd. _Man fången.
2487 Anna Palm, Fogde Enkia
b: 3. d: 2 utd.
2488 Andreas Paukalenius, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2489 Matthias Perman, Arrendator
b: 6. d: 2 utd.
2490 Carl Prints, Landzbookhållare
b: 5. l: ja. d: 2 utd.
2491 Ernest Gustaf von der Pahlen, Öfwerste Lieutnants Sohn
d: 2 utd. _16 Åhr.
2492 Abraham Qvist, Capellan
b: 4. l: ja. d: 2 utd.
2493 Gudmund Rothovius, Prästman
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2494 Engel Christina von Reten, Sergiants Enkia
b: 2. d: 2 utd. _barnen små.
2495 Catharina Ring, Kyrkioherde Enkia
d: 2 utd. _gl: och Siuklig.
2496 Petter Rooth, Wacktmästare
b: okänt antal. l: ja. d: 2 utd.
2497 Petter Rynning, Rådman
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2498 Anna Dorothea von Retzholt, Majors Enkef:
f: 1. d: 2 utd. _gl:.
2499 Brita Catharina Rosenleu, Regementsqwartermästare hustru
d: 2 utd.
2500 Willhelm Rancken
b: 5. l: ja. d: 2 utd.
2501 Catharina Roseen, besökiare Enkia
fr: Åbo. d: 2 utd.
2502 Anders Schartoff, Amptman
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2503 Petter Sandholm, Fäldtwäbel
d: 2 utd. _gammal.
2504 Sigfrid Sigfridsson, Rusthållare
b: 3. l: ja. d: 2 utd. _med dess Broder Matts Sigfridsson med hustru och 1 Barn samt deras Moder.
2505 Matthias Swederus, Professor
b: 1. d: 2 utd.
2506 Sigfrid Hindrichsson, bonde
b: 1. l: ja. _gl:.
2507 Margareta Carlsdotter Sarcovia, Krukmakare Enkia
d: 2 utd.
2508 Magdalena Stenbärgia, Borgare Enkia
d: 2 utd. _gammal.
2509 Jacob Sylvius, Tullnär
l: ja. _gammal och Siuklig.
2510 Margareta Andersdotter Salomontana, Enkia
d: 2 utd.
2511 Gustaf Salonius, Kyrkioherde
b: 9. l: ja. d: 2 utd.
2512 Jacob Sigfreen, Liqvidations Commissarius
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2513 Daniel Sirenius, Pastor
b: okänt antal. d: 2 utd. _niuter för Sahl: Häradshöfdingen Forsenij barn.
2514 Elisabet Springel, Capitains Enkia
b: 2. d: 2 utd.
2515 Anna Maria Starck, Adels Jungfru
d: 2 utd.
2516 Catharina Stiernkkorss, Lieutnants dotter
d: 2 utd.
2517 Catharina Stigelia, Fäldttrompetare Enkia
d: 2 utd. _gammal.
2518 Magdalena Swinhufwud, Öfwerstelieutnants Enkefru
l: nej. gm: Giöse, Öfwerstelieutnant. d: 2 utd. _gammal.
2519 Sophia Clementsdotter, Corporals Enkia
b: 2. l: nej. gm: Rocha, Corporal.
2520 Jochim Suthoff, Kiöpmans Sohn
d: 2 utd.
2521 Sara Strandenia, Probstedotter
d: 2 utd.
2522 Elisabet Erichsdotter Ström, Skeppare Enkia
b: 1. d: 2 utd. _med ett Fader och Moderlöst barn.
2523 Johan Sutreen, Tullskrifware
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2524 Johan Sandbergh, Fäldtwäbel
l: ja. d: 2 utd.
2525 Scholastica Pålsdotter, Soldatehustru
b: 1. d: 2 utd.
2526 Mårten Ström, Wachtkarl
b: 1. l: ja. d: 2 utd.
2527 Anna Siöfelt, Piga
d: 2 utd. _lamer.
2528 Anna Margareta Schölbergh, Fendrichs Fru
gm: Örnhielm, Fendrich.
2529 Johan Ståhlbom, Kyrkioherde
b: 5. l: ja. d: 2 utd. _med sin Måg Matthias Grunerus och 1 des barn.
2530 Laurentz Tamelin, Professor
b: 6. l: ja. d: 2 utd.
2531 Anna Dorothea Taube, Majors Enkefru
b: 5. l: nej. gm: Freudenfeldt, Major. d: 2 utd.
2532 Ewa Christina Taube, Ryttmästar Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Freudenfelt, Ryttmästare. d: 2 utd.
2533 Helena Catharina Tetengreen, Capitains Fru
d: 2 utd.
2534 Carl Törn, Kyrkioherde
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2535 Erland Törn, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2536 Maria Tytti, Fändrichshustru
b: 1. d: 2 utd.
2537 Beata Tavast, Borgmästare Enkia
b: 2. d: 2 utd.
2538 Christina Tavastierna, Häradshöfdings Enkef:
b: 2. d: 2 utd.
2539 Johanna Charlotta Tisenhausen, Majors Enkefru
d: 2 utd.
2540 Anna Maria Tisenhausen
d: 2 utd.
2541 Jöran Torin, Swarfware
l: ja. d: 2 utd. _Siuklig.
2542 Helena Carlsdotter Kautonen, Corporals hustru
b: 3. gm: Hans Hurrine, Corporal. d: 2 utd.
2543 Anna Maria Wrangell, Capitains Enkia
b: 2.
2544 Dorothea Andersdotter Wahlbergh, Fäldtwäbels Enk:
l: nej. gm: Grass, Fäldtwäbel. d: 2 utd.
2545 Christina Wallstenia, Kyrkioherde Enkia
b: 2. d: 2 utd.
2546 Johan Wetterwijk, Landtmätare
b: 7. l: ja. d: 2 utd.
2547 Johan Wrang, Apologist
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2548 Anna Dorothea Wrangel, Öfwerstelieutnants Enkefru
l: nej. gm: von Lode, Öfwerstelieutnant. d: 2 utd.
2549 Dorothea Wansonia, Kyrkioherde Enkia
d: 2 utd. _gammal.
2550 Hindrich Wilcke, Borgare
b: 2. l: ja. d: 2 utd.
2551 Elisabet Dorothea Willckman, Öfwerstelieutnants Enkefru
b: 3. d: 2 utd.
2552 Gotthard Willhelm von Wentzlau, Capitain
l: ja. d: 2 utd.
2553 Boetius Werijn, Arrendator
b: 3. l: ja. d: 2 utd.
2554 Adam Wahl, Rusthållare
l: ja. d: 2 utd.
2555 Catharina Willich, Trädgårdsmästare Enkia
b: 2. d: 2 utd.
2556 Walbor Andersdotter, Soldat Enkia
l: nej. gm: Carjalain, Soldat. d: 2 utd.
2557 Johanna Wrangel, Capitains dotter
d: 2 utd. _ogifft.
2558 Matthias Adolph Wrangel, Capitains Sohn
d: 2 utd.
2559 Anders Ingman, Rusthållare och Opbördsman
b: 13. l: ja. d: 2 utd. _med 8 sine egne samt 5 inhyses barn.
2560 Johan Ågreen, Archliemästare
b: 2. d: 2 utd.
2561 Anna Dorothea Örnflycht, Lieutnants Enkefru
b: 3. d: 2 utd.
2562 Jonas Östrind
b: 4. l: ja. d: 2 utd. _med en Swägerska.
2563 Carl Jonson Östling
b: 4. l: ja. gm: Margareta Hysing, hustru. d: 2 utd.
2564 Lorents Ekman, Leutnant
l: ja. d: 2 utd.
2565 Maria Aminoff, Capitains Enkia
b: 2. d: 2 utd.
2566 Magnus Auricola, Präst
d: 2 utd. _Nådåhrs Präst i Riddareholmen för sine pupiller.
2567 Christina Hagert, Capellans Enkia
l: nej. gm: Lemonius, Capellan. d: 2 utd.
2568 Catharina Zander
b: 5. d: 2 utd. _för sig och 5 sine Brodersbarn hwars fader warit Landz Secreterare.
2569 Sophia Elisabet Beck, Sergiants hustru
d: 2 utd.
2570 Beata Mickellsdotter, Advocats Enkia
fr: Åbo. l: nej. gm: Forssgren, Advocat. d: 2 utd.
2571 Elisabet Abrahamsdotter, Soldate Enkia
b: 2. d: 2 utd. _för 2ne sine barn.
2572 Catharina Blom, Capellans hustru
b: 5. gm: Jacob Rut, Capellan. d: 2 utd.
2573 Catharina Holm, Fäldtwäbels Enkia
d: 2 utd.
2574 Maria Marcusdotter, Borgare Enkia
d: 2 utd. _med en dotter och 3 dotterbarn.
2575 Susanna Flyhman, Fäldtwäbels hustru
d: 2 utd.
2576 Anna Jöransdotter, Bonde Enkia
b: 2. l: nej. gm: Matts Eskillsson, bonde. d: 2 utd.
2577 Catharina Elisabet Terloe, Regementsqwartermästare barn
d: 2 utd. _tillsammans med Engel Hedwig Terloe.
2578 Maria Hindrichsdotter, Skeppare Enkia
b: 3. d: 2 utd.
2579 Johan Steenudd, Håffrätts Påst
fr: Åbo. d: 2 utd. _med dess Syster Magdalena Siuklig.
2580 Christina Miödh, Skräddare Enkia
d: 2 utd. _gl: och Siuklig.
2581 Helena Bergh, Lieutnants hustru
b: 1. gm: Harpman, Lieutnant. d: 2 utd.
 

[ Huvudsidan ]