Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan ]

Flyktingkommissionen 1715

Förtechningh af Collect och Inqwarterings Medel ... ... Underhåld samblade och efter hennes Kongl. Höghets samt deras Hög... Excellenser ... Maijts Höga Herrar Råds Befallningh af Deputationen ähro utdelthe Pro Anno 1715.

Designation och Förtechning hwar effter så dhe Förnämare som dhe Gemenare Flychtingarne ifrån dee af Fienden ruinerade Provincier af Collect Medlen deras Tilldehlningar åtniutit Pro Anno 1715.

Källa: Reviderade räkenskaper för kommittéer (-1724). Flyktingdeputationen 1712, räkenskaper med verifikat 1715-1716. Riksarkivet, Stockholm.

I nedanstående förteckning upptas de flyktingar som år 1715 kom i åtnjutande av flyktingkommissionens understöd. Understöden utbetalades halvårsvis, vid midsommar och jul. Flyktingkommissionens rulla för detta år är i mycket dåligt skick, dels har den varit utsatt för gnagarangrepp och dels är den i viss mån fuktskadad. Detta har lett till att det ibland varit omöjligt att identifiera någon person då namnet försvunnit.

 

2582 Margareta Elisabet Horn, LandtRåds Enkefru
p: 1. f: 2. l: nej. gm: Lode, LandtRåd. d: II. _sonen blind, fruun död.
2583 Jürgen Reinholt von Ungern Sternberg, ÖfwerstLieutnant, Baron
f: 4. l: ja. d: II. _fullwäxte döttrar och en dotterdotter.
2584 Gotthard Willhelm Yxkull, ÖfwerstLieutnant
b: 3. l: ja. d: II. _med en jungfru Hastpherd.
2585 Hans Gyllenlod, Öfwerste
b: 5. l: ja. d: II.
2586 Lucia Sophia Tunderfelt, Öfwerste Enkefruu
b: 1. f: 4. d: II. _4 fullwäxte döttrar och ett lijtet Barn.
2587 Ebba Catharina Taube, Öfwerst Enkefru
l: nej. gm: Rebinder, Öfwerst. d: II. _gammal.
2588 Wolff Henrich Anrep, Capitain
b: 1. l: ja. d: II.
2589 Sophia Margaretha von Ungern Sternberg, Capitain Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Freijtag, Capitain. d: I.
2590 Matthias von Porten, Ståthållare
fr: Reval. b: 4. d: II.
2591 Ursilla von Öhl, Ryttmästare Enkefru
l: nej. gm: Kulbars, Ryttmästare. d: II. _med dottern Anna Kulbars, fru von Öhlen död in Octobri.
2592 Eleonora Stenbock, Landzhöfdings Enkiefru
b: 1. f: 3. l: nej. gm: Creutz, Landzhöfding. d: II. _3 döttrar och 1 dotterbarn.
2593 Anna Sophia von Focken, Öfwerste Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Johan Stahl von Holstein, Öfwerste. d: II.
2594 Anna Helena von Ungern Sternberg, Capitains Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Fabian Wrangel, Capitain. d: II.
2595 Sebald Constans von Graman, Assessor
b: 6. l: ja. d: II.
2596 Jacobina Stahl von Holstein, General Adjutants Enkiefruu
f: 1. l: nej. gm: Langtinghusen, General Adjutant. d: II. _dottern fullwäxt.
2597 Helena Creutz, General Enkefru
l: nej. gm: Meydel, General. d: II. _Siuklig.
2598 Barbara Gustaviana Stahl von Holstein, ÖfwerstLieutnants Enkefru
l: nej. gm: Moratz, ÖfwerstLieutnant. d: II.
2599 Magdalena von Fersen, General Adjutant Enkefru
l: nej. gm: Pretlack, General Adjutant. d: II.
2600 Elsa Creutz, Landzhöfdings Enkefruu
l: nej. gm: Harald Oxe, Landzhöfding. d: II. _om 80 Åhr.
2601 Mauritz Wrangel, Öfwerste
l: ja. d: II. _gl.
2602 Sophia Elisabet Rahm, Ryttmästar Enkefruu
l: nej. gm: Dellwijk, Ryttmästare. d: II. _gammal.
2603 Maria Schraggenschiöld, Ryttmästare Enkefruu
b: 2. l: nej. gm: Nötebom, Ryttmästare. d: II. _gammal, med 2 barnbarn.
2604 Levin Andreas Svartz, Pastor
fr: Reval. b: 4. l: ja. d: II.
2605 Elisabet Christina Welling, Öfw.Lieut. o Commendant Enkefru
l: nej. gm: Johan Apelbohm, ÖfwerstLieutnant och Commendant. d: II.
2606 Wendla Margareta von Camphusen, Capitains fru
b: 4. gm: Snoilski, Capitain. d: II.
2607 Dorothea Elisabet Raabe, dombProbste Enkia
fr: Reval. b: 3. d: II. _barnen små.
2608 Gertrud Helena Hastpher, Ryttmästar fru
gm: Tisenhusen, Ryttmästare. d: II. _ligger till Sängs.
2609 Christina Catharina Creutz, Majors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Liven, Major. d: II.
2610 Christina Charlotta Örnfelt, Majors Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Gyllenspång, Major. d: II. _med dess Systerdotter.
2611 Sigrid Charlotta Lilliestierna, ÖfwerstLieutnants dotter
d: II.
2612 Christina Eufrusina Stahl von Holstein, Capitains Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Möller, Capitain. d: II.
2613 Anna Margareta von Essen, ÖfwerstLieutnants dotter
d: II.
2614 Catharina Beata Rigeman, Capitains Enkefruu
l: nej. gm: Meck, Capitain. d: II.
2615 Hedewig Margareta Gentschen, Lieutnants dotter
d: II.
2616 Margareta Hedevig Herbers, Borgmästaredotter
fr: Narva. d: II.
2617 Brita Stenbock, LandtRåds Enkegrefwinna
f: 2. l: nej. gm: von Rosen, LandtRåd. d: II.
2618 Helena v: Tisenhusen, Capitein Enkfru
b: 7. l: nej. gm: Budberg, Capitein. d: II.
2619 Sophia Margareta Rebinder, Öfwerste Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Claes I: Wrangel, Öfwerste. d: II.
2620 Gertrud Christina Gyllenspång, Capitains Enkiefru
l: nej. gm: Orbinski, Capitain. d: II. _med två fullwäxte barn Anna Maria och Agneta Gyllenspång.
2621 Maria Welling, Assessors Enkiefruu
b: 8. l: nej. gm: Ståhlhanske, Assessor. d: II.
2622 Elisabet von Konou, Ryttmästar fru
b: 3. gm: Aminoff, Ryttmästare. d: II. _mannen fången.
2623 Wollmar von Scheiding, ÖfwerstLieutnant, Baron
b: 5. l: ja. d: II.
2624 Johan Serlachius, Probst
fr: Helsingfors. b: 8. l: ja. d: II. _emplojerad.
2625 Margareta Elisabet Rohr, Assessors fru
f: 1. d: II. _dottern fullwäxt förlamad.
2626 Christina Elisabet Galle, ÖfwerstLieutnants Enkefru
l: nej. gm: Bengt Horn, ÖfwerstLieutnant. d: II. _tillsammans med Catharina Galle.
2627 Isack Lauerbeckius, Licentiat
b: 4. l: ja. d: II.
2628 Gyllenbögel, Major
b: 2. l: ja. d: II. _gl. och mycket bräcklig.
2629 Beata Wexonia, Kyrkioherde Enkia
b: 9. l: nej. gm: Gabriel Stenberg, Kyrkioherde. d: II.
2630 Anna Magdalena Jordan, Majors Enkefru
b: 6. l: nej. gm: Königstedt, Major. d: II. _med 3 sine egne och 3 Systerbarn.
2631 Gustaf Otto Creutz, ÖfwerstLieutnant
l: ja. d: II.
2632 Elisabet Gertrud von Wrangel, Öfwerste Enkefru
l: nej. gm: Lieven, Öfwerste. d: II.
2633 Johanna Clodt, General Majors dotter
d: II. _tillsammans med systern Hedevig Eleonora.
2634 Eleonora Maria Creutz, Majors Enkfru
l: nej. gm: Willbrand, Major. d: II.
2635 Johanna Catharina Taube, Capitains Enkiefru
b: 2. l: nej. gm: Crusenstierna, Capitain. d: II. _med 2 dotterbarn.
2636 Justina von Meijer, General Majors dotter
d: II. _tillsammans med Maria Elisabet von Meijer, ogiffte.
2637 Carl Gustaf Mecks, Major
b: 2. l: ja. gm: Agata Dorothea Wardenfelt, fru. d: II.
2638 Helena Marta Wrede, ÖfwersteLieutnants dotter
d: II. _tillsammans med Beata Wrede.
2639 Anna Maria Wrangel, Capiteins fru
b: 2. d: II. _Modern död.
2640 Catharina Schilling, Borgmästare Änckia
f: 3. d: II. _döttrarna fullwäxte.
2641 Elisabet Arensbeck, Professors Enkiefruu
b: 6. l: nej. gm: Flacken, Professor. d: II.
2642 Aminoff, Capitein
fr: Riga. d: II.
2643 Andreas Münster, Assessor
fr: Åbo. b: 8. l: ja. d: II.
2644 Maria Christina Öhrnclou, Öfwerste Lieutnants fru
b: 2. gm: Brant, Öfwerste Lieutnant. d: II. _mannen fången.
2645 Elisabet von Rohr, Majors Enkfruu
b: 5. l: nej. gm: von Kölen, Major. d: II. _Ålderstigen, 2 af barnen äro dumbar.
2646 Samuel Hornaeus, Pastor
b: 8. l: ja. d: II. _med dess moder, barnen små.
2647 Christina Törnström, Art. Capitain o. Commend. Enkia
f: 1. l: nej. gm: Kyn, Artolleri Capitain o Commendant. d: II. _med fosterdotter Margareta Wolffgang, fändrichsdotter.
2648 Anna Agneta Falckenstein, ÖfwerstLieutnants Enkiefru
l: nej. gm: Wardenfält, ÖfwerstLieutnant. d: II. _gammal och siuklig.
2649 Anders Pryss, Poes: Professor
b: 5. l: ja. d: II. _4 barn och 1 Systerbarn.
2650 Christianus Ebertus Morani, Professor
fr: Reval. b: 3. l: ja. d: II.
2651 Sophia Catharina Rosendahl, Assessors Enkiefru
b: 6. l: nej. gm: Godenhielm, Assessor. d: II. _frun död in Octobri.
2652 Anna Tolpo, Majors fru
b: 4. gm: Fahlberg, Major. d: II. _med sin gl. Moder, barnen små.
2653 Petter Benjamin Tallberg, Major
d: II. _för sig sielf.
2654 Christina Sneckenberg, Presidents Enkiefru
b: 4. l: nej. gm: Rut, President. d: II. _barnen små.
2655 Duwaldt, Capiteins Enkiefruu
fr: Ösel. b: 5. l: nej. gm: Fleming, Capitein. d: II.
2656 Daniel Starman, Borgmästare
b: 3. l: ja. d: II.
2657 Zacharias Litovius, Pastor
fr: Nyen. b: 4. l: ja. d: II.
2658 Maximilian Turck, ÖfwerstLieutnant
b: 6. l: ja. d: II. _4 barn och 2 systerbarn.
2659 Helena Jörl Hastpher, Öfwerstedotter
d: II. _tillsammans med Christina Hastpher.
2660 Maria Wallding, Ryttmästare Enkia
b: okänt antal. l: nej. gm: Axel Bure, Ryttmästare. d: I.
2661 Maria Babbe, Ryttmästare Enkefru
l: nej. gm: Åhman, Ryttmästare. d: II. _med 3 fullwäxte Systerbarn Jochum, Carl och Maria Sutthoff Ryttmäst. barn, Modern död.
2662 Gustaf Mauritz Welling, Assessor
b: 7. l: ja. d: II.
2663 Greta Svenonia, Biskopsdotter
d: II. _tillsammans med Sigrid Svenonia.
2664 Jacob Garvolius, Pastor
b: 4. l: ja. d: II. _sampt en gaml. Slächtinge.
2665 Jonas Berger, Häradshöfdinge
b: 8. d: II.
2666 Sophia Christina Hertzoug, Majors fru
fr: Reval. b: 4. d: II.
2667 Catharina Bildsten, LandtRäntemästare Enkia
b: 5. l: nej. gm: Carlstedt, LandtRäntemästare. d: II.
2668 Anna Justina von Frieser, Capitainsdotter
d: II. _tillsammans med Christina Regina von Frieser, fullwäxte.
2669 Igelström, LandtRåds Enkiefruu
l: nej. gm: Wittinghof, Landtråd. d: II.
2670 Gustaf von Birckholt, Capitain
f: 1. l: ja. d: II.
2671 Anna Margareta Tetegreen, Majorsdotter
d: II. _med sin StiufModer Elsa Maria von Sprengport.
2672 Anna Helena Bergh, Majorsdotter
d: II. _tillsammans med Sophia Charlotta Bergh, för twenne terminer.
2673 Ericus Brumerus, Lector
fr: Viborg. b: 4. l: ja. d: II.
2674 Christiern Sevonius, Capellan
b: 10. d: II.
2675 Gustaf Adolf Drakman, Öfwerste Lieutnant o Jägmästare
l: ja. d: II.
2676 Christina Elisabet Rosenmüller, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Finckenberg, Capitain. d: II. _hufwudswagh.
2677 Christina Humble, Kyrkioherde Enkia
b: 7. d: II.
2678 Sophia Elisabet Klingspårre, Ryttmästare fru
b: 4. l: ja. gm: Giöse, Ryttmästare. d: II. _mannen siuk.
2679 von Zeidlidtz, Ryttmästarbarn
p: 3. f: 2. d: II. _Fader- och Moderlösa.
2680 Elias Stadius, Actuarius
b: 8. d: II. _med 7 små sine egne och ett främmande barn.
2681 Margareta Elisabet Wrangel, Öfwerste Lieutnantsdotter
d: II. _ogifft.
2682 von Phasian, Ryttmästar fru
b: 1. gm: Gustaf von Creutlein, Ryttmästar. d: II.
2683 Anna Helena Ahlstedt, Lieutnantz dotter
d: II.
2684 Aletta Gyllenbring, Capitein Enkfru
l: nej. gm: Jöran Boije, Capitein. d: II.
2685 Salomon Tumulin, Cappellan
b: 7. l: ja. d: II.
2686 Elisabet Hontera, Professors fru
b: 7. d: II. _man fånge.
2687 Ingebor Ruth, Ryttmästare fru
p: 1. f: 4. gm: Lindbohm, Ryttmästare. d: II. _döttrarna fullwäxte.
2688 Anna Gertrud de la Motte, Ryttmästare Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Starck, Ryttmästare. d: II.
2689 Christopher Lignipaeus, Pastor
b: 3. l: ja. d: II.
2690 Gustaf Hacks, Räntemästare
b: 2. l: ja. d: II. _siuklig.
2691 Gregorius Gottleben, Pastor
b: 5. l: ja. d: II.
2692 Isack Hagert, Häradshöfdinge
b: 4. l: ja. d: II.
2693 Benedictus Cederberg, Prästman
b: 5. l: ja. d: II. _af swag syn.
2694 Maria Juliana Pattkull, Capiteins fru
b: 2. d: II.
2695 Anna Creutz, Ryttmästare fru
b: 2. d: II. _mannen fången.
2696 Anna Maria von Lode, Assessors Enkefru
l: nej. gm: Lintman, Assessor. d: II.
2697 Johan Schening, Licent Förwaltare
b: 3. l: ja. d: II.
2698 Catharina Jacobi, Secret. Enkia
fr: Ösel. b: 3. l: nej. gm: Wollstenius, Secreterare. d: II.
2699 Johan Christopher Gessler, Regementz qwartermästare
fr: Riga. b: 2. l: ja. d: II.
2700 Rigeman, ÖfwerstLieutnants Enkfru
l: nej. gm: Jordan, ÖfwerstLieutnant. d: II. _Siuklig.
2701 Christina Boije, Lieutnants Fru
b: 4. gm: Dufwalt, Lieutnant. d: II. _med 4 barn och 2 Systrar.
2702 Anna Christina Wessling, Kiöpmans Enkia
f: 2. l: nej. gm: Spieler, Kiöpman. d: II. _döttrarna fullwäxte.
2703 Beata Elisabet Cronman, Majors fru
f: 1. gm: Ranhielm, Major. d: II. _dottern fullwäxt.
2704 Willhelm Johan Qvensel, Assessor
l: ja. d: II. _har swag syn.
2705 Christina von Rohr, Lieutnants Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Hufwudshiöld, Lieutnant. d: II. _Siukligh.
2706 Catharina Grass, Lieutnants Enkefru
b: 3. f: 1. l: nej. gm: Didron, Lieutnant. d: II. _af barnen en fullwäxt dotter.
2707 Jacob Sylvius, Tullnär
l: ja. d: II. _gammal och Siuklig.
2708 Anna Maria Möllenbach, Capitain Enkfru
b: 2. l: nej. gm: Rehausen, Capitain. d: II. _gaml.
2709 Margareta von Konou, Ryttmästar fru
b: 2. l: ja. gm: Krack, Ryttmästar. d: II. _mannen siuklig.
2710 Anna Christina Kirsteiner, Majors dotter
d: II. _tillsammans med Sara Beata och Wollmar Antoni Kirsteiner.
2711 Margareta Törnschiöld, Assessors Enkefru
f: 1. l: nej. gm: Appelbom, Assessor. d: II.
2712 Maria Clodt, Öfwerstedotter
fr: Livland. d: II.
2713 Gertrud Pattkull, Majors Enkfru
f: 1. l: nej. gm: Borckhusen, Major. d: II. _gaml. med en Sohndotter.
2714 Gustaf Hästsko, Lieutnant
b: 2. l: ja. d: I.
2715 Baltzar Walentinson, Borgmäst.
b: 5. l: ja. d: II.
2716 Maria Meter, Capitains Enkia
b: 6. l: nej. gm: Ifvendorf, Capitain. d: I.
2717 Catharina Elisabeth Laurbeck, Capitains Enkiefruu
l: nej. gm: Wanock, Capitain. d: I.
2718 Johannes Salmenius, Lector
b: 3. l: ja. d: II.
2719 Christina Tuva, Kyrkioherde Enka
b: 3. d: II.
2720 Margareta Lindelöf, Ryttmäst. Enkfru
d: II. _gammal.
2721 Catharina Tauvonia, Probste Enkia
l: nej. gm: Carstenius, Probst. d: II.
2722 Anna Gyllenstake, Ryttmästar Enkfru
l: nej. gm: Klick, Ryttmästar. d: II. _gl.
2723 Agneta Dorothea Zveydorn, Capitains fru
b: 3. gm: Gyllner, Capitain. d: II. _mannen med 1 Sohn fången.
2724 Helena Enbergh, Regementz Auditeurs Enkia
b: 5. l: nej. gm: Johan Hinnel, Regementz Auditeur. d: II. _barnen små.
2725 Elisabet Tauvonia, Kyrkioherde Enkia
b: 2. l: ja. gm: Johan Toranius, Probst. d: II. _sedermera gift med Probsten Johan Torani.
2726 Margareta Torwäst, Lieutnants Enkia
b: 3. d: II.
2727 Johan Arckenholtz, Lands Secreterare
b: 2. l: ja. d: II.
2728 Mechelinius, Kyrkioherde
b: 7. l: ja. d: II.
2729 Lundberg, Lieutnant
b: 3. l: ja. d: II.
2730 Anna Juliana Richter, ÖfwersteLieutnants Enkiefru
l: nej. gm: Enqvist, ÖfwersteLieutnant. d: II.
2731 Anna Catharina Kårss, Capitains Enkia
f: 4. l: nej. gm: Schulman, Capitain. d: II. _döttrarna fullwäxte.
2732 Anna von Pohl, Capitains Enkiefru
f: 1. l: nej. gm: Lesle, Capitain. d: II. _med dess siuka dotter Catharina Margaretha Lesle.
2733 Margaretha Skruf, hoppmans Enka
f: 1. l: nej. gm: Corssen, hoppman. d: II. _gammal och siuklig.
2734 Margaretha Elisabet von Hagen, ÖfwersteLieutnantsdotter
d: II. _Siukligh.
2735 Maria Guttheime, Gen. Gouvernements Secr. Enkia
b: 4. l: nej. gm: Bergengreen, General GouvernementsSecreterare. d: II.
2736 Carl Johan Eek, Capitain
b: 2. l: ja. d: II.
2737 Maria Alana, Kyrkioherde Enkia
l: nej. gm: Fontelius, Kyrkioherde. d: II.
2738 Eric Berendtson Konou, Regements qwartermästare
l: ja. d: II.
2739 Christina Lydinghielm, ÖfwersteLieutnants Enkefru
d: II.
2740 Erich Hyttner, Regements qwartermästare
b: 2. l: ja. d: II.
2741 Wallenstierna, Assessors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Tigerstedt, Assessor. d: II.
2742 Elisabeth Fothangel, Ryttmästare Enkia
l: nej. gm: Starck, Ryttmästare. d: II. _med dess dotter Elisabeth Starck.
2743 Willhelm Ranchen, Rådman och Stads Secreterare
b: 5. l: ja. d: II.
2744 Johan Bachster, Sacellanus
b: 3. d: II. _med dess gambl. Swärmoder.
2745 Margareta Eimelaea, Regements Pastors Enkefru
b: 3. d: II. _barnen små.
2746 Lorentz Fohrman, Borgare
b: 8. l: ja. d: II.
2747 Johan Burssman, Magister
b: 6. l: ja. d: II. _4 barn sampt twenne små Slächtingar.
2748 Johan Uhonius, Capellan
b: 2. l: ja. d: II.
2749 Erich Masalin, Regements Pastor
b: 2. l: ja. d: II.
2750 Barbara Silents, Lands Cammer. Enka
fr: Pernau. b: 2. l: nej. gm: Muraus, Lands Cammerer. d: II.
2751 Johan Kiellner, Rådman
fr: Dorpat. b: 2. l: ja. d: II.
2752 Catharina Enbergh, TullInspect: Enka
b: 1. d: II.
2753 Catharina Rosensabel, Capitains fru
b: 1. d: II.
2754 Gertrud Helena Böchter, Assessors Enkia
fr: Reval. b: 1. d: II. _med 1 barnbarn.
2755 Margareta Waxelbergh, Capitains dotter
d: II. _tillsammans med Elisabet Waxelbergh.
2756 Catharina Beata von Wistman, Artollerie Capitains Änckia
fr: Riga. l: nej. gm: Lecowius, Artollerie Capitain. d: II. _tillsammans med des Syst. Christina.
2757 Maria Elisabeth Qvensell, Capitains dotter
d: II. _tillsammans med Magnus Qvensell.
2758 Anna Brandt, Capitains Enka
b: 2. l: nej. gm: Kiörning, Capitain. d: II.
2759 Christian Korsfelt, Kiöpman
b: 7. l: ja. gm: Maria Giercken, hustru. d: II. _Mannen död.
2760 Beata Elisabet Palmroth, Professors fru
d: II.
2761 Christina Archtopolitana, Borgmästare Enkia
b: 3. d: II. _barnen små.
2762 Gustaf von Konou, Ryttmästare
b: 3. l: ja. d: II.
2763 Elsa Stolpe, Befallningsmans Enka
b: 3. l: nej. gm: Erich Sparman, Befallningsman. d: II.
2764 Johan Adolph Hästsko, Ryttmästare son
d: II. _tillsammans med Barbro Christina Hästsko.
2765 Margareta Elisabeth Örnclou, Capitains dotter
d: II.
2766 Crysostamus Gamberg, Räntmästare
fr: Nyen. l: ja. d: II.
2767 Magdalena Sophia von Witinghoff, ÖfwersteLieutnantsdotter
d: II.
2768 Ebba Juliana Ehrenroos, Öfwer Auditeurs fru
b: 2. d: II.
2769 Anna Margareta Marderfelt, Capitains fru
fr: Riga. d: II. _med dess Syster Doroth: Christ:.
2770 Christian Trapp, Bookbindare
fr: Reval. b: 4. l: ja. d: II.
2771 Maria Elisabet Radelöf, Urmakare Enkia
fr: Reval. b: 2. d: I. _gl. och Siukl. med 2 dotterbarn, Modern död.
2772 Anna Maria Lang, Cornetes Enka
l: nej. gm: Fredrick Esterman, Cornet. d: II. _gaml. och Siukl.
2773 Wendela Ekholm, Häradshöfdings Enka
l: nej. gm: Rosenlind, Häradshöfding. d: II. _Siukl. och ligger till Sängs.
2774 Christina Margareta Rohr, Ryttmästare dotter
d: II.
2775 Weckström, Befallningsmans barn
b: 7. d: II. _Johan Weckströms fader och moderlösa barn.
2776 Elisabet Maria Reuter, Probste dotter
fr: Ingermanland. d: II. _tillsammans med Christina Regina Reuter.
2777 Anna Beata Dufwalt, Landzhöfdinge dotter
f: 1. d: II. _ogifft med dess broder dotter.
2778 Olof Moderus, CronoInspector
fr: Estland. b: 1. l: ja. d: II.
2779 Maria Klerck, Assessors Enkia
fr: Åbo. f: 2. l: nej. gm: Gyllenkrok, Assessor. d: II.
2780 Ingebohr Fries, Majors Enkiefru
l: nej. gm: Starck, Major. d: II. _för sin höga Ålder.
2781 Petter Stake, Chirurgus
b: 2. l: ja. d: II. _har ett skadeligit beenbråck.
2782 Petter Strömsberg, Munsterskrifware
b: 5. l: ja. d: II.
2783 Salomon Nidelbergh, Notarius
fr: Åbo. b: 2. l: ja. d: II. _barnen små.
2784 Anna Margareta Nigrelia, Lieutnants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Ruut, Lieutnant. d: II.
2785 Anna Elisabet Sprengport, Lieutnants Enkia
d: II.
2786 Johan Miltopaeus, Rådman
fr: Åbo. b: 3. l: ja. gm: Christina Boije, hustru. d: II. _Mannen död.
2787 Anders Aspgren, Paedagogus
b: 4. l: ja. d: II.
2788 Silfwerarm, Lieutnants Enkfru
l: nej. gm: Gyllenflög, Lieutnant. d: II. _gammal, med en fullwäxt dotter Anna Helena Gyllenflög.
2789 Petter Stake, Lottzman
b: 8. l: ja. d: II. _gaml.
2790 Lars Sachelenius, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. d: II.
2791 Nicolaus Gaddelius, Inspector
b: 3. l: ja. d: II.
2792 Anna Lundh, Professors Enka
b: 5. d: II. _barnen små.
2793 Andreas Eimelaus, Cappelan
b: 2. l: ja. d: II.
2794 Johan Montinus, Cappelan
b: 3. l: ja. d: II.
2795 Gabriel Hartman, Conrector
b: 3. l: ja. d: II.
2796 Abraham Juslenius, Probst
b: 7. l: ja. d: II.
2797 Jacob Wendalius, Cappelan
l: ja. d: II. _siuklig.
2798 Sara Litzen, Professors Enkia
b: 3. l: nej. gm: Tolpo, Professor. d: II.
2799 Elisabet Lagbohm, Kyrkioherde Enka
b: 1. l: nej. gm: Toranius, Kyrkioherde. d: II.
2800 Dorothea Radeke, Kyrkioherde Enka
b: 1. l: nej. gm: Qwist, Kyrkioherde. d: II. _barnet lijtet.
2801 Sophia Amalia Bergsteten, Majors Encka
l: nej. gm: Palmback, Major. d: II.
2802 Agneta Forsman, Controleurs Enka
b: 2. l: nej. gm: Jeger, Controleur. d: I.
2803 Antoni Knack, Skeppare
b: 4. l: ja. d: II. _med Syster och en Systerdotter.
2804 Anders Höök, Adjutant
l: ja. d: II.
2805 Claes Johan Brander, Lieutnant
b: 1. l: ja. gm: Christina Elisabet von Gerten, hustru. d: II.
2806 Margareta Lose, Ränte- och Prowiantmästar Enkia
d: II.
2807 Ebba Elisabet Gripenbergh, Majors dotter
d: II.
2808 Susanna von Renteln, Regementz Pastors Enka
fr: Pernau. b: 2. d: II.
2809 Helena Christina von Engelbrechten, Majors o Commendants Enkfru
l: nej. gm: Silfverbagge, Major och Commendant. d: II.
2810 Carl Gustaf Nilsson, Tullnär
fr: Pellinge. l: ja. d: II.
2811 Maria Nigrelia, Mantahls Commissarie Enkia
b: 4. d: II.
2812 Johan Gran, Rådman
fr: Åbo. b: 4. l: ja. gm: Catharina Brunera, hustru. d: II.
2813 Sara Maus, Hammarsmeds Enkia
b: 1. d: II.
2814 Elisabet Alana, Assessors Encka
l: nej. gm: Roskamp, Assessor. d: II.
2815 Henricus Astenius, Prästman
b: 2. l: ja. d: II.
2816 Ingebor Kiörning, Lieutnants fru
b: 1. gm: Schytt, Lieutnant. d: II. _barnet litet.
2817 Catharina Anna Mertens, Kiöpmans dotter
d: II. _tillsammans med Sidonia Mertens, fader och moderlösa.
2818 Carl Gustaf Wedeman, qwartermästare
b: 3. l: ja. gm: Maria Anckarskiöld, hustru. d: II. _Mannen död in Novembri.
2819 Gertrud Stigelia, Ländsmans hustru
b: 8.
2820 Carl Alm, Pappersmachare
b: 6. l: ja.
2821 Elisabet Blom, accijs skrif. Äncka
b: 4. d: II.
2822 Sara Wallstenia, Academie Räntemästare Enckia
b: 3. l: nej. gm: Litzen, Academie Räntemästare. d: II. _ett af barnen siukl.
2823 Maria Elisabet Ridderkorp, Regements qvartermästare Äncka
b: 1. d: II.
2824 Elisabet Hiuhlhammar, Capitains fru
b: 1. d: II.
2825 Maria Malm, Capitains Änckia
fr: Ingermanland. b: 1. l: nej. gm: Andersson, Capitain. d: II.
2826 Ingrid Jungh, Capitains Enkia
b: 3. l: nej. gm: Schalin, Capitain. d: II. _med dess Moder.
2827 Christina Blom, Gevaldiger Lieutnants Enka
fr: Riga. b: 1. l: nej. gm: Gustaf Samsin, Gevaldiger Lieutnant. d: II.
2828 Gertruda Martens, Probste Enka
l: nej. gm: Engelbrecht Mathieus, Probst. d: II.
2829 Elisabet Mattsdotter Åkerlund, Häradshöfdings Äncka
f: 1. d: II. _gl. med sin Sohndotter.
2830 Lars Staaf, Fält-och Liqvid. Commissarius
fr: Ingermanland. b: 2. d: II.
2831 Maria Hedraea, Recognitions Inspectors Äncka
fr: Riga. b: 1. d: II.
2832 Brigitta Hysing, Inspectors Enka
fr: Riga. b: 3. l: nej. gm: Falck, Inspector. d: II. _barnen små.
2833 Catharina Unonia, Commissarie Enkia
l: nej. gm: Johan Ek, Commissarie. d: II.
2834 Elisabet Wibou, Corporals Enka
b: 2. d: II.
2835 Hindrich Rosaeus, Pastor
b: 1. l: ja. d: II.
2836 Hedvig Håltzhausen, Lieutnants Enka
l: nej. gm: Rosengren, Lieutnant. d: I.
2837 Elisabet Ottosdotter, Lands Camr. Encka
l: nej. gm: Forssman, Lands Cammerer. d: II.
2838 Anna Catharina Printz, Capitains Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Nandelstedt, Capitain. d: II.
2839 Gertruda Elisabet von Dunten, Lieutnants Encka
l: nej. gm: Baumgarten, Lieutnant. d: II.
2840 Catharina Gerdes, Regements Auditeurs Encka
l: nej. gm: Anders Ekegren, Regements Auditeur. d: II.
2841 Juliana Berentzer, Fortifications Lieutnantsdotter
fr: Kexholm. d: II. _tillsammans med Beata Melia Berentzer, den ena Siukl.
2842 Barbara Margareta Sund, Capitains hustru
fr: Riga. b: 2. d: II. _ne de Stein.
2843 Anna Sophia Dobin, Borgare Encka
fr: Nyen. l: nej. gm: Michael Smitt, Borgare. d: II.
2844 Maria Constantia Fucks, Capiteins Encka
b: 1. l: nej. gm: Hindrich Langen, Capitein. d: II.
2845 Bengt Zederström, Lieutnant
b: 1. l: ja. d: II.
2846 Greta von Elvighausen, Assessors dotter
d: II. _ogifft.
2847 Catharina Dorothea Reuter, Kyrkioherde Enckia
p: 1. l: nej. gm: Österman, Kyrkioherde. d: II. _sonen blind, sedan död.
2848 Christina Kock, hoppmans Encka
fr: Riga. b: 3. l: nej. gm: Stiegler, hoppman. d: II.
2849 Lorentz Wollingh, Borgare
fr: Narva. b: 4. l: ja. d: II.
2850 Catharina Hammarstierna, Artollerie Lieutnants Encka
l: nej. gm: Bocken, Artollerie Lieutnant. d: II.
2851 Elisabet Charlotta Fock, ÖfwerstLieut:nts dotter
d: II.
2852 Margaretha Charlotta Tisenhausen, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Ermes, Capitain. d: II.
2853 Berendt Meurman, Lieutnant wid Öbottens reg.
b: 1. l: ja. d: II.
2854 Hebbla Rosendahl, Borgmästare Encka
fr: Helsingfors. d: II. _siukl.
2855 Catharina Elisabet Stahl von Holstein, Capit: fru
b: 2. gm: Bogenskilt, Capitein. d: II.
2856 Hedwig Maria Falckenberg, Ryttmästar Enkfru
l: nej. gm: Ankarskiöld, Ryttmästare. d: II.
2857 Christina Catharina Fock, Majors Enkiefru
b: 1. l: nej. gm: Holden, Major. d: II.
2858 Carl Magnus Anberg, Öfwer Mineur
d: II. _ogift Siuklig.
2859 Margareta Flacksenia, Probste hustru
b: 3. d: II.
2860 Anna Elisabet Roskamp, Advocats Enkia
b: 3. l: nej. gm: Littman, Advocat. d: II.
2861 Maria Telbohm, Pastors Encka
b: 2. d: II.
2862 Ingrid Isacksdotter, vice Capelans Encka
fr: Helsingfors. l: ja. gm: Gabriel Ersson, vice Capelan. d: I. _Man död.
2863 Petraea, Inspectors Enckia
l: nej. gm: Ståhlbom, Inspector. d: II. _gaml.
2864 Maria Langia, Fänrichs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Mellin, Fänrich. d: II.
2865 Catharina Langia, Capellans Äncka
p: 1. l: nej. gm: Saxenius, Capellan. d: II.
2866 Ebba Catharina Jägerhorn, Lieutnants Enkiefru
b: 4. d: II.
2867 Michael Gunner, Munsterskrifware
b: 8. l: ja. d: II. _förafskedad.
2868 Johan Stening, Cappelan
b: 5. l: ja. gm: Margaretha Pijhl, hustru. d: II. _Mannen död.
2869 Helena Loschiöld, Fändrichs hustru
b: 3. d: II. _med 3 dess Systerbarn.
2870 Nils Hindrichsson, Kiämnär
b: 4. d: II. _gaml. har fehl på ögonen.
2871 Johanna Maria Peihl, Lieutnants hustru
gm: Drake, Lieutnant. d: II.
2872 Barbro Sophia Klingbeil, Capitains Enkia
d: II.
2873 Hedvig Maria Glanström, Fortifications Lieutnants Enkia
b: 2. l: nej. gm: Widman, Fortifications Lieutnant. d: II.
2874 Gertrud Grabbe, Capiteins fru
l: ja. gm: Cran, Capitein. d: I.
2875 Magdalena Freijer, Professors Enkia
d: I.
2876 Nicolaus Frederici, Oeconomie Secreterare
fr: Reval. d: I.
2877 Maria Pijhlman, Cammererare dotter
fr: Reval. d: II.
2878 Margareta Almgren, Cancellist Enckia
b: 3. l: nej. gm: Iken, Canecclist. d: II. _barnen små.
2879 Rebecka Boman, fältskiärs hustru
b: 2. d: II. _sampt med dess moder Anna Lindt.
2880 Anna Dettloffsdotter Hunnia, Borgmästare Enkia
l: nej. gm: Modenius, Borgmästare. d: II. _gaml. och Siukligh.
2881 Maria Elisabet Selack, Capitains fru
gm: Siep, Capitain. d: II.
2882 Margareta Jungmannin, Capitains fru
b: 2. d: II. _ne de Lemken.
2883 Elisabet Skytts, Fortifications Casseurs hustru
b: 2. gm: Lindrot, Fortifications Casseur. d: II.
2884 Maria Falck, Capitains Encka
b: 3. l: nej. gm: Mentscher, Capitain. d: II.
2885 Anna von Langen, Inspectors Enka
f: 2. d: II.
2886 Anna Hedvig Österman, Tullnär dotter
f: 1. d: II. _fader och moderlöös.
2887 Beata Modera, Artoll. Lieut. hustru
fr: Viborg. b: 2. gm: Hägg, Artolleri Lieutnant. d: II.
2888 Petrus Boga, Collega
fr: Narva. b: 1. l: ja. d: II. _Siukligh.
2889 Maria Insulana, Probste Enkia
fr: Narva. l: nej. gm: Nappenius, Probst. d: II. _gammal.
2890 Anna Margaretha Luhr, Lieutnants Enka
l: nej. gm: Kiöhler, Lieutnant. d: II.
2891 Anna Margareta Koppers
d: II. _för Lieutnanten Rappons 2 små döttrar fader och moderlösa.
2892 Eleonora Lindelia, Lieutnants Enka
b: 3. l: nej. gm: Chievallier, Lieutnant. d: II.
2893 Christina Elisabet Camphusen, Lieutnantsdotter
d: II.
2894 Ingrid Block, Capiteins Enckia
d: II.
2895 Ingrid Barcklai, Capiteins fru
d: II.
2896 Johannes Justelin, Predikant
fr: Viborg. d: II.
2897 Hans Gestring, FäldtCommissarius
fr: Riga. d: II.
2898 Anna Maria Stiernhielm, Capitains dotter
d: II.
2899 Maria Liefman, kiöpmans hustru
p: 1. f: 1. d: II. _mannen fången, med dess Sohn Joachim Sutthoff och dess Systerdotter Anna Helena Döest.
2900 Gertrud Elisabet von Rappholt, Capiteins Enkia
d: II.
2901 Christina Margareta Ekenschiöldh, Pastors Enkia
fr: Pernau. l: nej. gm: Mörck, Pastor. d: II.
2902 Lovisa Gertruda Schulman, Capit:ns dotter
d: II. _ogift.
2903 Brita Mellin, Capitains Enckia
b: 2. l: nej. gm: Rudbeck, Capitain. d: II.
2904 Margaretha Ackrelia, Lieutnants hustru
b: 3. d: II.
2905 Berendt Gustaf Ollerbusch, Borgare
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: II.
2906 Catharina Brun, TullInspector Enckia
fr: Helsingfors. l: nej. gm: Bruse, TullInspector. d: II. _gammal och utfattig.
2907 Agneta von Delloch, Ryttmästare dotter
d: II.
2908 Nils Malm, Jägmästare
fr: Nyland. d: I.
2909 Christina Hult, Ränte- och Proviantmästare Enkia
fr: Narva. f: 1. l: nej. gm: Weidman, Ränte- och Proviantmästare. d: II. _dottern fullwäxt.
2910 Christina Svart, Kyrkioherdedotter
fr: Ingermanland. d: II.
2911 Maria Alana, Pastors Enkia
fr: Åbo. l: nej. gm: Collinus, Pastor. d: II.
2912 Maria Elisabet Zöge, Ryttmästare dotter
d: II.
2913 Jonas Hansson, Lottsman
fr: Reval. b: 2. l: ja. d: II. _Siukl.
2914 Ebba Bröms, Professors Enkia
fr: Åbo. b: 5. l: nej. gm: Alander, Professor. d: II. _barnen små.
2915 Georg Sweidel, Inspector
fr: Tavastehus. b: 7. l: ja. d: II.
2916 Christina Rothof, Inspectors Enkia
b: 1. l: nej. gm: Mellenius, Inspector. d: II.
2917 Hebbla Sneck, Kiöpmans Enkia
d: II. _gammal.
2918 Anna Margareta Myhr, Majors Enkia
b: 3. l: nej. gm: Giöse, Major. d: II.
2919 Gottfrid von Esthner, Capitein
f: 1. l: ja. gm: Ewa Elisabet Starck, fru. d: II. _samt stiufdotter Elisabet Dorothea Carplan.
2920 Maria Packalenia, Regements qwartermästare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Petrejus, Regements qwartermästare. d: II.
2921 Elisabet Sundia, Pastors Enkia
l: nej. gm: Petrejus, Pastor. d: II.
2922 Emanuel Brunlöf, Comminister
fr: Nykyrka. b: 1. l: ja. d: II.
2923 Hans Bijnman, Borgmästare
b: 4. d: II.
2924 Anna Wargentin, Postmästare Enkia
d: II.
2925 Christina Uddni, Probste Enkia
l: nej. gm: Archtopolitanus, Probst. d: II. _gammal.
2926 Christina Kraner, häradsfougde Enkia
b: 4. d: II.
2927 Hans Wallerian, häradsskrifware
b: 3. l: ja. d: I.
2928 Sophia Catharina Lindecrantz, Auschultants hustru
b: 2. gm: Carl Lauden, Auschultant. d: II. _Mannen död.
2929 Catharina Ruth, Fougde Enkia
d: II. _gammal.
2930 Maria Rits, Probste dotter
d: II.
2931 Anna Elisabet Berger, Lieutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Swerdfelt, Lieutnant. d: II.
2932 Christina Elisabet Rincke, Fendrichs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Teller, Fendrich. d: II. _barnet ligger under Läkare hand.
2933 Magdalena Enbergh, Lieutnants hustru
d: II. _med en Lieut:ts dott:r Gret: Elisab: von Wolckershamn.
2934 Michael Eobaldus Neoknap, Prästman
fr: Pernau. b: 1. l: ja. d: II.
2935 Petrus Miltopaeus, Rector Scholae
fr: Narva. b: 2. d: II.
2936 Ladowius, Magistersbarn
b: 2. d: II. _omyndiga.
2937 Anna Regina Billingh, Artollerie Lieutnants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Sven Londius, Artollerie Lieutnant. d: II. _dottern Brita Regina Londia, Modern död.
2938 Anna Elisabet Müller, Lieutnants hustru
b: 1. d: II. _barnet litet.
2939 Jürgen Casper Ristovius, Regements skrifware
fr: Reval. l: ja. gm: Johanna Heller, hustru. d: II. _Siukl., Mannen död.
2940 Margaretha Hedewig Witting, Capitains dotter
fr: Riga. d: II.
2941 Catharina Helena Pohlman, Lieutnants hustru
gm: Grass, Lieutnant. d: II.
2942 Petter Pettersson, Inspector
fr: Livland. b: 3. l: ja. gm: Gertruda Feindt, hustru. d: II.
2943 Daniel Mellin, Controleur
fr: Reval. b: 1. l: ja. d: II.
2944 Gertrud Elisabet Fucks, Lieut:nt hustru
gm: Olof Lind, Lieutnant. d: II.
2945 Hedevig Forss, Justitiae Borgmästare dotter
d: I. _Ekholms Stiufdotter så för förleden som denna uthdelning.
2946 Elisabeth Kirckhof, Befallningsmans Enkia
f: 2. l: nej. gm: Cröel, Befallningsman. d: II. _med dotter och en Systerdotter.
2947 Anna Margaretha Schölbergh, Fändrichs fru
gm: Örnhielm, Fändrich. d: I.
2948 Emerentia Holm, Capitains Enkia
d: II.
2949 Anna Grass, Capitains Enkia
d: II.
2950 Catharina [Wess]man, Casseurs Enkia
b: 2. d: II.
2951 Brita Michelsdotter Gåås, Fändrichs Enkia
b: 1. d: II.
2952 Margaretha Sylvia, Rådmans Enkia
fr: Helsingfors. f: 1. d: II.
2953 Barbara Helena Kyhn, Capitains dotter
d: I. _Eländig.
2954 Catharina Abrahamsdotter, Kiöpmans Enkia
fr: Helsingfors. b: 3. d: II.
2955 Dorothea Elisabet Jäskie, Wachtmästare Enkia
fr: Reval. b: 1. f: 1. d: II. _med 1 dott:r och 1 dott:rbarn.
2956 Gabriel Parnovius, Borgare
fr: Helsingfors. d: II. _Siukl.
2957 Britha Myhra, Fältskiärs Enkia
b: 1. d: II.
2958 Maria Kiempe, Capellans Enkia
fr: Veckelax. b: 1. d: I. _barnet litet.
2959 Anna Maria Wettersteen, Fält Tygwachtar Enkia
b: 4. d: II.
2960 Gabriel Miltopaeus, Stadz fougde
fr: Åbo. b: 4. l: ja. d: II.
2961 Brunnius, Capellan
l: ja. d: II. _med dess Swärmoder.
2962 Agneta Ulrich, Ryttmästar Encka
b: 4. l: nej. gm: Hagen, Ryttmästare. d: II.
2963 Gustaf Brander, Capitain
f: 1. l: ja. d: II. _med en Systerdotter.
2964 Johan Arp, Borgare
fr: Åbo. b: 4. l: ja. d: II.
2965 Bertil Lesle, Rådman
d: II. _gammal.
2966 Theobald Lallerius, Borgare
b: 5. l: ja. d: II.
2967 Baltzar Schultz, Borgmästare
b: 2. l: ja. d: II.
2968 Maria Enqvist, Lieutnant Enkia
f: 1. l: nej. gm: Salfelt, Lieutnant. d: II. _med dess dotter Catharina.
2969 Christina Stålhansche, Assessors dotter
d: II. _blind.
2970 Christina Klick, Capitains dotter
d: II. _har swag Syn.
2971 Hans Fisch, Lieutnant
d: I. _gammal, död.
2972 Abraham Collinus, Capellan
b: 2. l: ja. d: II.
2973 Brita Maria Grabbe, Cornet hustru
b: 1. d: II.
2974 Jacob Hartman, Collega
fr: Åbo. b: 3. l: ja. d: II.
2975 Ingebor Biur, Capellans Enkia
d: II.
2976 Margaretha Enschel, Capellans Enkia
f: 1. d: II.
2977 Maria Jönsdotter, hustru
b: 3. gm: Hindrich Mårtensson Sarfman. d: II. _Mannen död.
2978 Abraham Axelsson, Rusthållare
b: 5. l: ja. d: I.
2979 Sigrid Hasselgreen, FältPredikants Enka
b: 3. d: II.
2980 Catharina Thune, Wägare hustru
b: 5. gm: Erich Giers. d: II. _Mannen död.
2981 Elsa Beck, ÖfwerstLieutnants dotter
d: II.
2982 Catharina Lesle, Advocats Enka
l: nej. gm: Willstadius, Advocat. d: II.
2983 Catharina Svart, Fougde Enkia
b: 1. d: II.
2984 Anna Christina Hästsko, Ryttmäst: Enkia
d: II. _gratis.
2985 Grels Gerlsson Gran, Munsterskrifware
b: 3. l: ja. d: II. _blind.
2986 Hans Wallersten, Bookhållare
b: 3. l: ja. d: II.
2987 Maria Gamberg, Inspectors dotter
d: II.
2988 Margaretha Helenia, Pastors Enkia
d: II. _Ålderstigen.
2989 Margareta Tavonia, Borgare Enk:
fr: Helsingfors. b: 3. l: nej. gm: Herman Gottski, Borgare. d: II.
2990 Anna Gertruda Ingevall, Krigz Fiscals hustru
fr: Pernau. d: II.
2991 Helena Silfwerarm, Ryttmästare dotter
d: II.
2992 Anna Bischof, Styckjunkare Enkia
d: II.
2993 Gertrud Elisabet Hildebrand, Capitains Fru
d: II.
2994 Anna Catharina Styrges, Fändrichs hustru
d: II.
2995 Engel Juliana Gudman, Capitains dotter
d: II.
2996 Britha Gavelina, Regementz Pastors Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Berg, Regementz Pastor. d: II.
2997 Elisabet Forsell, Licent Förwaltare Enkia
fr: Viborg. l: nej. gm: Streng, Licent Förwaltare. d: II.
2998 Beata Christina Kirckringh, Inspectors Enka
fr: Öfwer Fyrbåken. d: II.
2999 Elisabet Stake, Borgmästare Enka
fr: Kexholm. l: nej. gm: Falch, Borgmästare. d: II.
3000 Maria Savonia, Fältwäbel Enkia
fr: Reval. b: 1. l: nej. gm: Lindqvist, Fältwäbel. d: II. _barnet litet, samt dess gaml. Siuka moder Maria Bergh.
3001 Catharina Gynterfors, Drabant eller Garde Korps Enka
fr: Reval. b: 1. d: II.
3002 Christina Regina von Frieser, Capitainsdotter
d: II.
3003 Catharina Rees, Bookhållare Enkia
l: nej. gm: Berghusen, Bookhållare. d: II.
3004 Anna Maria von Fritzen, Cam:re dott:r
fr: Reval. d: II.
3005 Olof Mårtensson Grubb, Borgare
fr: Reval. b: 3. l: ja. gm: Christina Falkström, hustru. d: II. _mannen Siukl. och ligger till Sängs.
3006 Sophia Tavonia, Häradsskrifware Enkia
fr: Helsingfors. b: 1. d: II.
3007 Hindrich Johansson, Borgare
fr: Helsingfors. l: ja. d: II. _gammal och Siuklig.
3008 Helena Wulff, Fougde Enkia
fr: Åbo. f: 1. d: II. _dottern fullwäxt.
3009 Hindrich Lax, Skeppare
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja. d: II.
3010 Catharina Knorringh, Öfwerstedotter
d: II.
3011 Berendt Münster, Notarius
b: 3. l: ja. d: II.
3012 Helena Burss, Tullnärs Enkia
l: nej. gm: Jacob Christiani, Tullnär. d: II. _med sin Moder Margareta Kleen.
3013 Nils Mallenius, Lieutnant
b: 5. l: ja. d: I.
3014 Pehr Hindrichson, bonde
b: 3. l: ja. d: II. _förlamad, barnen Siukl.
3015 Elsa Johansdotter Dyhr, Spårmakare hust:
b: 1. l: ja. gm: Höök, Spårmakare. d: II.
3016 Christina Juslenia, Lieutnants Enkia
l: nej. gm: Schütt, Lieutnant. d: II.
3017 Maria Jöransdotter Bilsche, Swärdfäjare Enkia
d: II. _har kräfftan i ansichtet.
3018 Catharina Hindrichsdotter, Häradshöfdinge dotter
d: II. _Siuklig.
3019 Barbro Helena Kyhn, Borgare Enkia
fr: Åbo. d: II. _gaml.
3020 Hieronymus Höijer, Regementz Fäldtskiär
b: 6. l: ja. d: II.
3021 Sara Rothovia, Justitiae Borgmästare Enkia
l: nej. gm: Wilstadius, Justitiae Borgmästare. d: II. _gaml.
3022 Margareta Wallstenia, Landt Räntemästare Enkia
fr: Åbo. d: II.
3023 Anna Maria Eschenburg, Kiöpmansdotter
d: II.
3024 Hindrich Tolpo, Rådman
b: 3. l: ja. gm: Magdalena Magne, hustru. d: II.
3025 Britha Catharina Cronstierna, Ryttmäst. Enkfru
d: II.
3026 Anna Margaretha Nassaken, ÖfwerstLieut:dotter
d: II.
3027 Maria Arensbeckia, Kyrkioherde Enkia
b: 6. d: II.
3028 Ingrid Bergh, Fäldtskiärs Enkia
d: II.
3029 Anna Christina Bergh, Cornets hustru
b: 1. gm: Malmberg, Cornet. d: II.
3030 Anna Maria Roth, Fendrichs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Insenschiöld, Fendrich. d: II.
3031 Christina Buhrman, Fendrichs Enkia
l: nej. gm: Warnhielm, Fendrich. d: II.
3032 Margareta Höök, Fend: Enk:
b: 3. l: nej. gm: Nöroni, Fendrich. d: II.
3033 Elisabet Dorothea von Creutlein, Lieutnants Enkia
f: 1. l: nej. gm: Wulf, Lieutnant. d: II.
3034 Christina Håkansdotter Bergh, Regements skrifware Enkia
l: nej. gm: Krok, Regements skrifware. d: II.
3035 Agneta Böttscher, Magisters Enkia
l: nej. gm: Fischback, Magister. d: II. _gaml.
3036 Rachel Hagman, Bookhållare Enka
b: 2. d: II.
3037 Margareta Sturck, Constabels hustru
d: II. _för dess Siukligheet.
3038 Maria Lovisa Schultz, qwartermästare Enkia
l: nej. gm: Rosendahl, qwartermästare. d: II. _för dess siukligheet.
3039 Magdalena Hoger, Styckjunkare Enkia
fr: Arensburg. d: I.
3040 Maria Arborelia, Fändrichs Enkia
fr: Riga. b: 1. l: nej. gm: Gustaf Biörckman, Fändrich. d: II.
3041 Helena Ekholt, Fändrichs hust:
b: 2. l: ja. gm: Johan Schmitt, Fändrich. d: II.
3042 Catharina Elisabet Zvillingstedt, håppmans Enkia
b: 3. l: nej. gm: Georg Brandt, håppman. d: II.
3043 Johan Baginski
fr: Riga. l: ja. d: II. _gaml. Man med dess Siuka hustru.
3044 Anna Dorothea Gerner, Secreterare dotter
d: II. _gammal Jungfru, Siuklig.
3045 Catharina Hult, Fändrichs hustru
gm: Enbom, Fändrich. d: II.
3046 Johanna Catharina Holmberg, Landtmätare dotter
fr: Estland. d: II.
3047 Catharina Berg, Cornets Enkia
l: nej. gm: Juskivet, Cornet. d: II.
3048 Sven Siöman, Rådman
fr: Arensburg. l: ja. gm: Helena Bertilsdotter, hustru. d: II. _Siuklig.
3049 Catharina Fransen, Fortifications Casseurs dotter
d: II.
3050 Johan Beckman, Borgare och Bagare
fr: Reval. d: I. _dess hustru uti fiendens händer.
3051 Helena Röhle, Kiöpmansdotter
fr: Helsingfors. d: II. _ofärdig.
3052 Brita Gadde, Fältwäbels hustru
_mannen fången.
3053 Brita Claesdotter, Borgare Enkia
fr: Helsingfors. b: 2. d: II.
3054 Scholastica Larsdotter, Enkia
fr: Helsingfors. d: II. _gaml.
3055 Anders Agricola, Student
fr: Åbo. d: II. _har swag syn.
3056 Margareta Botvedi, håffmästare Enkia
l: nej. gm: Bähr, håffmästare. d: II. _om 80 Åhr.
3057 Catharina Mattsdotter, Borgare hustru
fr: Helsingfors. gm: Hedman, Borgare. d: II.
3058 Johan Forssberg, Bookbindare
b: 2. l: ja. d: II.
3059 Catharina Tavonia, Inspectors Enkia
b: 2. d: II.
3060 Sara Bange, Commissarie Enkia
l: nej. gm: Johan Meter, Commissarie. d: I. _med dess dotter Catharina.
3061 Anna Christina Tollerhielm, Lieutnants hustru
gm: Lampel, Lieutnant. d: II.
3062 Catharina Eleonora Falckenfelt, Regements Pastors Enkia
l: nej. gm: Johan Wanaeus, Regements Pastor. d: II.
3063 Brita Wallersten, Advocats Enka
b: 4. l: nej. gm: Anders Ekman, Advocat. d: II.
3064 Christina Greif, Lieutnants hustru
b: 3. gm: Trälo, Lieutnant. d: II.
3065 Anna Huusgavel, Lieutnants Enkia
b: 2. d: II.
3066 Hindrich Sigfridsson, Lijnwäfware
fr: Nyen. b: 2. l: ja. d: II. _gammal.
3067 Ruut Swart, Kyrkioherde dotter
d: II. _ogifft.
3068 Scheding, Cappellans barn
b: 5. d: II. _fader och moderlösa, hwar af en är krympling.
3069 Maria Petreja, qwartermästare Enka
b: 4. l: nej. gm: Thomas Barck, qwartermästare. d: II.
3070 David Petreus, Cappellan
b: 3. l: ja. d: II.
3071 Maria Johansdotter, Advocats hustru
gm: Jonas Hindrichson, Advocat. d: II.
3072 Wendla Boije, Corporals hsutru
b: 2. d: II.
3073 Johan Wång, Magister
b: 1. l: ja. d: II.
3074 Johan Bangh, Lieutnant
b: 5. l: ja. d: II. _med gammal Swärmoder.
3075 Johan Faber, Scholamästare
b: 5. l: ja. d: II.
3076 Johan Richard, Häradsskrifware
b: 1. l: ja. gm: Catharina Felberg, hustru. d: II. _Mannen död.
3077 Catharina Charlotta Robzoff, Trumpetare Enkia
fr: Narva. l: nej. gm: Schönfelt, Trumpetare. d: I.
3078 Brita Pehrsdotter, Bonde hustru
b: 3. d: II.
3079 Jacob Gadolinus, Cappellan
b: 2. l: ja. gm: Anna Lignipaea, hustru. d: II.
3080 Brita Lignipaea, Präst hustru
b: 2. gm: Fontenius, Präst. d: II.
3081 Anna Brun, Notarie Enkia
l: nej. gm: Forssman, Notarie. d: II. _gammal.
3082 Maria Svala, Borgare hustru
b: 2. gm: Sivert Larsson, Borgare. d: II.
3083 Margareta Johansdotter, Borgare Enkia
d: II.
3084 Walbor Sigfridsdotter, HoffrättzPåsts hustru
b: 3. l: ja. d: II. _med dess Siukl. Man som fordom warit hoffrättz Påst.
3085 Maria Mårtensdotter Glaude, Hautboists Enkia
b: 2. l: nej. gm: Jürgen Cron, Hautboist. d: I.
3086 Margareta Wigelia, Skräddare Enkia
fr: Åbo. b: 2. l: nej. gm: Öhman, Skräddare. d: II.
3087 Elisabet Eskillsdotter, Borgare Enkia
l: nej. gm: Tachiene, Borgare. d: II. _gaml. 80 Åhr och Bräcklig.
3088 Jöran Michelson, Snickare
b: 1. l: ja. d: II. _gaml. och Siukl.
3089 Märtha Ståhlfoot, Lieutnants Enkia
b: 1. l: nej. gm: Dreijer, Lieutnant. d: II. _bräcklig.
3090 Isabella Watts, Regementz fäldskiärs Enkia
p: 1. d: II. _med dess SysterSohn.
3091 Ingebor Johansdotter Harcka, Kåckhustru
d: II. _gaml. och Siuklig.
3092 Catharina Tackou, Kyrckioherde Enkia
b: 2. d: II.
3093 Anna Tocklenia, Kyrckioherde Enkia
p: 1. d: I. _Enkian död.
3094 Elisabet Gyllenbögel, Lieutnants Fru
d: II.
3095 Helena Nandelstedt, Cornets hustru
d: II. _gaml.
3096 Abraham Istman, Rusthållare
fr: Åbo län. b: 2. l: ja. d: II.
3097 Thomas Kryddmar, Borgare
b: 2. l: ja. d: II.
3098 Maria Thune, Byggmästare hustru
b: 3. gm: Forström, Byggmästare. d: II.
3099 Catharina Sigfridsdotter Thaelin, Rådmans Enkia
d: II.
3100 Johanna Margareta Wettzdorff, Kyrckioherde Enkia
fr: Viborg. b: 5. d: II.
3101 Margareta Falck, Borgare Enkia
fr: Åbo. p: 3. d: II.
3102 Christina Berg, Öfwer Mineurs Enkia
l: nej. gm: Meijer, Öfwer Mineur. d: II.
3103 Anna Kiempe, Scholamästare Enkia
l: nej. gm: Carlman, Scholamästare. d: II.
3104 Margaretha Pehrsdotter, Constabels Enkia
b: 1. l: nej. gm: Bagg, Constabel. d: I. _barnet krympling, bägge döda.
3105 Engel Kijhlman, Fändrichs Enkia
_gammal.
3106 Elisabet Galle, Öfwer Mineurs Enkia
f: 1. d: II.
3107 Catharina Schmitt, Probste Enkia
b: 1. l: nej. gm: Groot, Probst. d: II.
3108 Christina Swan, Förare hustru
gm: Olof Störby, Förare. d: II. _gammal och Siuklig.
3109 Helena Erichsdotter Bratt, Styckjunkare Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Scheffer, Styckjunkare. d: II.
3110 Catharina Hultz, Fältwäbels Enkia
l: nej. gm: Sillius, Fältwäbel. d: II. _fel på hörslen.
3111 Anna Karss, Borgare hustru
b: 2. f: 1. gm: Hopker, Borgare. d: II. _med en blind Systerdotter.
3112 Christina Erichsdotter, Sergiants Enkia
fr: Dünamünde. l: nej. gm: Hiertman, Sergiant. d: II. _gaml.
3113 Margaretha Elisabet von Holl, Arcliemästare Enkia
fr: Dünamünde. d: II.
3114 Catharina von Retten, Lieutnant hustru
gm: Frieberg, Lieutnant. d: II.
3115 Eva Johanna Starck, Adjutants Enkia
fr: Riga. l: nej. gm: Lillievalch, Adjutant. d: II.
3116 Catharina Bergh, Hautboist hustru
fr: Viborg. b: 1. gm: Hybonet, Hautboist. d: I.
3117 Catharina Winter, Constabels Enkia
l: nej. gm: Löfving, Constabel. d: II. _mycket bräcklig.
3118 Elisabet Dunckel, Cornets Enkia
b: 2. d: II.
3119 Brita Erichsdotter, Båtzmans Enkia
b: 1. d: II.
3120 Christina Lesle, Rådmansdotter
fr: Åbo. d: II.
3121 Margaretha Pratana, Advocats Enkia
fr: Åbo. d: II.
3122 Johan Blomberg, Knifsmed
fr: Borgå. d: II. _är af fallande Soot beswärad.
3123 Jöran Michelsson, Bonde
fr: Ingermanland. b: 3. l: ja.
3124 Ingebor Lindelöf, Inspectors Enkia
l: nej. gm: Wallensten, Inspector. d: II.
3125 Adelheit Angelman, Trumpetare Enkia
b: 2.
3126 Anna Maria Wessman, Inspectors Enkia
d: II. _gaml. och Siukligh, död.
3127 Hedvig Beckman, Accijs skrifwareEnkia
b: 2. d: II.
3128 Maria Costenia, Rådmans Enkia
b: 1. d: II.
3129 Ingrid Wass, hustru
b: 2. gm: Eric Miltopaeus. d: II. _Man död.
3130 Hindrich Bergh, Borgare
b: 1. l: ja.
3131 Johan Nyman, Kiöpman
fr: Helsingfors. l: ja. d: II. _hustrun Siukl.
3132 Johan Sundelin, Ländzman
b: 7. l: ja. d: II. _hustrun Siukl.
3133 Catharina Enroot, Cornets Enkia
l: nej. gm: Bastman, Cornet. d: II.
3134 Johan Fix, Skeppare
b: 1. l: ja. d: II.
3135 Hindrich Muhrberg, Glasmästare
b: 3. l: ja. gm: Elsa Bergman, hustru. d: II. _Mannen död, barnen i tienst.
3136 Hedewig Hambraea, Fältwäbels Enkia
3137 Anna Catharina Bomgart, Capitain Lieutnantsdotter
d: II.
3138 Catharina Nilsdotter, Soldate Enkia
b: 3. d: II.
3139 Catharina Erichsdotter, Borgare Enkia
fr: Åbo. b: 3. d: I. _gaml.
3140 Johan Lanaeus, Slachtare
b: 1. l: ja. d: II.
3141 Maria Rajalina, Sergiants Enkia
d: II.
3142 Anna Ståhlbom, Lieutnants dotter
d: II.
3143 Catharina Roos, Munster skrifwar Enkia
fr: Åbo. d: II.
3144 Anna Sophia Brass, Hospitals Prästs Enkia
l: nej. gm: Matthias Warg, Hospitals Präst. d: II.
3145 Mattz Jöransson Warehla, Borgare
b: 3. l: ja. d: II.
3146 Elisabet Johansdotter Stille, SkräddarEnkia
b: 1. d: II. _med ett faderlöst barn.
3147 Anna Leporina, Jungfru
d: II. _gaml.
3148 Helena Sager, PåstmästarEnkia
fr: Åbo. d: II.
3149 Helena Andersdotter, Borgare dotter
fr: Åbo. d: II. _blind.
3150 Christina Schröder, Fändrichs Enkia
b: 1.
3151 Jacob Wallstenius, Protocollist
d: II.
3152 Catharina Bengtsdotter, Constabels Enkia
l: nej. gm: Berg, Constabel. d: I.
3153 Elisabet Nordenbergh, UnderFyrwärkare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Wacklenius, UnderFyrwärkare. d: II. _för sitt Barn som ligger i Torrwärck.
3154 Helena Höök, Slåtts Drabants hustru
fr: Riga. d: II.
3155 Brita Johansdotter, Förare Enkia
l: nej. gm: Brosk, Förare. d: II. _för dess Ålder och Siuklighet.
3156 Ingebor Kiempe, Förare Enkia
l: nej. gm: Brenner, Förare. d: II. _gaml.
3157 Märta Hindrichsdotter, Fältwäbels Enkia
f: 1. l: nej. gm: Gynterfors, Fältwäbel. d: II.
3158 Christina Pehrsdotter Lobergh, Förare Enkia
d: I.
3159 Anna Christina Bock, Styckjunkare Enkia
l: nej. gm: Rat, Styckjunkare.
3160 Wallbor Jöransdotter, Rustmästare Enkia
l: nej. gm: Arfvid Lillia, Rustmästare. d: II. _gaml.
3161 Catharina Wickhard, Sergiants Enkia
d: II.
3162 Margareta Nyman, Sergiants hustru
gm: Ryberg, Sergiant. d: II.
3163 Agneta Törner, Landtmätare Enkia
l: nej. gm: Hedberg, Landtmätare. d: II.
3164 Catharina Hindrichsdotter Colliandra, Sergiants Enkia
d: II. _gaml. och Siuklig.
3165 Maria Burckarth, Arcliemästare dotter
fr: Narva.
3166 Brita Månsdotter, PostBetients Enkia
l: nej. gm: Tötterman, PostBetient. d: I. _Siukligh.
3167 Anna Margaretha Temetia, Corporals Enkia
l: nej. gm: Sevander, Corporal. d: II. _Siukl., död.
3168 Anders Jöransson, Lottsman
l: ja. gm: Agneta Simonsdotter, hustru. _Mannen förlamad.
3169 Eva Juliana Croning, Fyrwärkare hustru
fr: Reval. b: 2. d: II.
3170 Ingrid Jönsdotter Lindh, Sergiants Enkia
l: nej. gm: Anders Flinck, Sergiant. d: II. _gaml.
3171 Sara Zedritz, Murmästare Enkia
f: 1. d: II. _gammal.
3172 Anna Frees, Besökiare Enkia
b: 2. d: II.
3173 Maria Swart, Besökiare Enkia
fr: Riga. d: II.
3174 Helena Lindt, Förare Enkia
d: II. _gammal och Siuklig.
3175 Johan Strengman
fr: Nyenskants. _gaml. och Siuklig, död.
3176 Helena Erichsdotter, Skiepps Timbermans Enkia
l: nej. gm: Curlander, Skiepps Timberman. d: I. _blind.
3177 Maria Olofsdotter Bergrau, Artolleri Smeds Enkia
fr: Dünamünde. b: 1. d: I. _barnet litet.
3178 Maria Danielsdotter, Licent Betients Enkia
fr: Riga. d: I. _gaml. och Siuklig.
3179 Christina Stadia, Knappmakare Enkia
d: II. _gaml. och Bräckeligh.
3180 Catharina Malmberg, TygskrifwarEnka
b: 2. d: II. _barnen små.
3181 Anna Catharina Lindh, Formans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Bengt Siöberg, Forman. d: II.
3182 Anna Erichsdotter Langh, Scholamästare Enkia
fr: Reval. d: II.
3183 Catharina Larsdotter, Qwartermästare Enkia
l: nej. gm: Hindrich Prytz, Qwartermästare. d: II. _gammal.
3184 Gunnila Lindman, Hiulmakare Enkia
fr: Elbingen. d: I.
3185 Brita Nilsdotter, Fohrmans Enka
fr: Viborg. d: I.
3186 Elisabet Hindrichsdotter, Färgekarls Enka
b: 3. l: nej. gm: Hindrich Nilsson, Färgekarl. d: I.
3187 Catharina Andersdotter, Förare Enkia
d: II. _gl. och bräckligh.
3188 Margaretha Helena Skarf, Ryttare Enka
b: 2. d: I. _gammal.
3189 Maria Rosenlundh, Constabels Enka
d: I. _Siuklig.
3190 Anna Mattsdotter, Soldate hustru
fr: Viborg. d: II.
3191 Catharina Hagert, Fältwäbels Enka
fr: Åbo. d: II. _if:n Åbo gaml. är bofast uti Wiborgh.
3192 Catharina Mattsdotter, Sergiants hustru
b: 1. gm: Lillia, Sergiant. d: I.
3193 Maria Bärtilsdotter, Båtsmans hustru
b: 1. d: II. _Modern död.
3194 Hindrich Belterus, Skomakare
b: 2. l: ja. d: II. _Förlamad.
3195 Catharina Påhlsdotter, Fyrwärckare Enka
l: nej. gm: Reickner, Fyrwärkare. d: II. _gammal.
3196 Sara Simonsdotter, Borgare Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hindrich Poster, Borgare. d: I.
3197 Brita Erichsdotter Ekman, Nåhlmakare Enkia
l: nej. gm: Gabriel Rahm, Nåhlmakare. d: II. _Siukligh och gaml.
3198 Brita Sigfridsdotter, Skräddare Enkia
l: nej. gm: Jonas Bergman, Skräddare. d: II. _gaml.
3199 Mattz Heike, Borgare och Forman
b: 1. l: ja. d: II. _gaml.
3200 Elisabet Zelijn, Bookhållare Enkia
d: II. _Siuklig.
3201 Juliana Erichsdotter
d: II. _med dess dotter Magdalena Surckera.
3202 Hindrich Hujari, Borgare
b: 2. l: ja. d: II.
3203 Anders Pehrsson, Rusthållare
b: 1. l: ja. d: II.
3204 Barbro Biörck, Fyrwärkare Enkia
l: nej. gm: Höijer, Fyrwärkare. d: II.
3205 Barbro Sophia Höijer, Fändrichs Enka
b: 2. d: II.
3206 Maria Mårtensdotter, Rustmästare hustru
b: 2. gm: Tillman, Rustmästare. d: I.
3207 Hebbla Bångh, Borgare hustru
f: 2. l: ja. gm: Elias Grass, Borgare. d: II.
3208 Elisabet Höökman, Regementz Pastor Enkia
l: nej. gm: Eric Echtydius, Regementz Pastor. d: II.
3209 Mårten Johansson, Sprutmakare
b: 3. l: ja. d: II.
3210 Maria Hindrichsdotter, Klockare Enkia
b: 3. d: II. _gammal.
3211 Märtha Wessenia, Kiöpmansdotter
fr: Helsingfors. d: II. _Åld:.
3212 Elisabet Larsdotter, Tiäruskrifware Enkia
fr: Nyen. l: nej. gm: Pehr Berg, Tiäruskrifware. d: II. _gaml.
3213 Jacob Willcke, Borgare
l: ja. d: I.
3214 Hedvig Hansdotter, Mineurs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Simon Wilkon, Mineur. d: II.
3215 Catharina Pihrhoinen, StyckjunkarEnkia
b: 2. d: II.
3216 Hebbla Bressprecker, Borgare Enkia
_Gaml. och Siukl.
3217 Christina Blåfieldh, Lieutnants dotter
d: II.
3218 Hindrich Gabriel Parnovius, Inspector
b: 3. l: ja. d: II.
3219 Johan Forgies, Borgare
b: 1. l: ja. d: II. _Siukl.
3220 Jöran Tauler, Fougde
b: 2. l: ja. d: I. _emploijerad.
3221 Jöran Biörckbergh, Borgare
fr: Helsingfors. b: 1. l: ja. d: II.
3222 Malin Jöransdotter, Borgare Enkia
fr: Åbo. d: II. _gaml. Siukl.
3223 Ingebor Jacobsdotter, MåhlarEnkia
_gammal.
3224 Elisabet Gabrielsdotter, Besökiare Enkkia
b: 2. d: II.
3225 Simon Forssman, Borgare
b: 1. l: ja. d: II. _gaml., Siukl.
3226 Thomas Sigfridsson, Skomakare
d: II. _gl. och Siuklig.
3227 Paul Brusiusson, Bonde
b: 2. l: ja. d: I. _förlamad.
3228 Maria Jöransdotter, BondeEnkia
b: 3. d: I. _förlamad.
3229 Michel Grelsson, Klåckare
b: 2. l: ja. gm: Maria Johansdotter, hustru. d: II.
3230 Elisabet Andersdotter, Smeds Enkia
fr: Raumo. d: II. _Siukligh.
3231 Maria Carlsdotter, Enkia
d: II.
3232 Simon Jöransson, Slåttz Timberman
b: 2. l: ja. d: I.
3233 Anna Wass, Regementz Fäldtskiärsdotter
d: II. _Siukl.
3234 Maria Christersdotter, Krögare Enkia
b: 2. d: II.
3235 Christina Paulin, Borgare Enkia
b: 1. l: ja. gm: Elias Routzfoleun, Borgare. d: II. _Mannen död.
3236 Johanna Röhnberg, Enkia
d: I. _inhyses.
3237 Anna Hindrichsdotter, Soldate Enkia
b: 1. d: II. _Siukl.
3238 Anna Hindrichsdotter, Rusthållare hustru
fr: Esbo. b: 2. d: II.
3239 Beata Nilsdotter, Rusthåll. hust:
b: 2. d: I.
3240 Dorothea Bärtillsdotter, Borgare Enkia
b: 1. d: II. _barnet Siukt.
3241 Helena Liten, Arcliemästare hustru
b: 2. gm: Hindrich Törn. d: II. _mannen illa blaisserad, Mannen död.
3242 Margareta Erichsdotter Berg, Corporals Enkia
l: nej. gm: Thure, Corporal. d: I.
3243 Maria Jörasdotter, Corporals Enkia
b: 1. d: II.
3244 Malin Kiempe, Corporals Enkia
l: nej. gm: Carlsson, Corporal. d: II. _gaml.
3245 Elisabet Johansdotter Bergh, Constabels Enkia
l: nej. gm: Tobias Krigman, Constabel. d: II. _gammal.
3246 Christina Nybergh, Båtsmans Enkia
d: I. _gaml.
3247 Christina Wahrman, Soldate hustru
fr: Livland. d: I. _Mannen fången.
3248 Catharina Olofsdotter Brant, Murgesälls Enkia
l: nej. gm: Johan Müller, Murgesäll. d: II. _har mist fast Egendomb.
3249 Catharina Boman, Sergiants Enkia
b: 1. d: I. _för sitt Lilla barn.
3250 Sara Svensdotter Svart, Corporals Enkia
d: II. _gaml.
3251 Christina Jönsdotter, Soldate Enka
d: II. _Siukl.
3252 Margareta Bergh, Corporals Enkia
l: nej. gm: Raja, Corporal. d: II. _gaml.
3253 Margareta Gerdts, Constabels Enka
fr: Dünamünde. l: nej. gm: Tynni Melter, Constabel. d: I.
3254 Gunnila Pärsdotter Lindval, MunsterskrifwareEnkia
fr: Riga. b: 1. d: II.
3255 Brita Jöransdotter, KlåckarEnka
fr: Viborg. d: II.
3256 Susanna Lundh, Styrmans hustru
fr: Dorpat. b: 1. d: II.
3257 Anna Erichsdotter, Soldats Enkia
l: nej. gm: Erich Hindrichsson, Soldat. d: I.
3258 Agneta Sigfridsdotter, Skeppare Enkia
l: nej. gm: Jacob Hindrichsson, Skeppare. d: II. _gammal.
3259 Simon Hindrichsson, bonde
l: ja. d: I. _gl.
3260 Brita Bergh, Spårmakare Enka
l: nej. gm: Höök, Spårmakare. d: I.
3261 Jacob Lärcka, Skomakare
l: ja. d: II. _gaml.
3262 Maria Bircklenia, Cappellans dotter
d: II. _gaml.
3263 Catharina Michelsdotter, Soldate hustru
gm: Mårten Knutsson, Soldat. d: II.
3264 Elisabet Jöransdotter Blomster, Fougde Enkia
d: II.
3265 Elisabet Hansdotter, HoffSlagare Enka
fr: Reval. d: I.
3266 Johanna Jacobsdotter, Ryttare hustru
d: II. _gaml.
3267 Elisabet Rothovia, Styrmans Enkia
d: II.
3268 Erich Knutsson
b: 1. l: ja.
3269 Thomas Knutsson
b: 1. l: ja.
3270 Thomas Mattsson
b: 1. l: ja.
3271 Brita Jönsdotter, hustru
b: 3. gm: Grels Jöransson.
3272 Anna Jöransdotter Gramera, SkomakarEnkia
b: 2. d: II.
3273 Christina Bengtsdotter, SkieppareEnka
fr: Åbo. d: II.
3274 Sophia Hindrichsdotter, Borgare hustru
fr: Åbo. b: 3. d: II. _barnen små, Ett Barn dödt.
3275 Brita Johansdotter Lillia, Corporals hustru
b: 2. d: II.
3276 Gertrud Davidsdotter, Corporals hustru
d: II.
3277 Claes Uggla, vice Lagman
fr: Åland. d: II.
3278 Margareta Thomasdotter, Pijga
d: II. _gaml.
3279 Wallbor Hindrichsdotter, Munsterskrifware Enkia
b: 1. l: nej. gm: Bertill Lenaeus, Munsterskrifware. d: II.
3280 Catharina Bärtillsdotter, Enkia
b: 1. d: II. _gl., med ett dott:r barn.
3281 Anna Jöransdotter, Länsmans dotter
fr: Åland. d: II. _bräcklig och ofärdig.
3282 Henrich Alanus, Pastor
fr: Ingå. b: 3. l: ja. d: II.
3283 Brita Ackerfelt, Capitains dotter
d: II.
3284 Harald Alftanus, Pastor
b: 6. l: ja. d: II.
3285 Maria Arckenholts, Präst Enkia
b: 1. d: II.
3286 Simon Arfvelin, Borgare
b: 3. l: ja. d: I.
3287 Sven Agricola, Adjunctus
b: 1. l: ja. d: II.
3288 Johan Alftanus, Pastor
b: 5. d: II.
3289 Anna Hindrichsdotter, Kyrkiowärdz Enka
f: 1. d: II. _gl., med blind do:tr Sophia Jacobsdotter benemd.
3290 Fredrich Axells, Rådman
b: 3. l: ja. d: II.
3291 Anna Jacobsdotter, Cappellans Enka
d: II. _Ålderstigen.
3292 Samuel Alfwenius, Prästman
l: ja. d: II. _gammal.
3293 Clara Aftana, Cappellans Enkia
b: 3. d: II.
3294 Anna Jacobsdotter, Borgare Enkia
l: nej. gm: Simon Andersson, Borgare. d: I.
3295 Abraham Johansson, Rusthållare
b: 4. l: ja. d: I.
3296 Beata Knutsdotter, Styrmans Enkia
d: I. _gammal.
3297 Christina Bergman, Siömans Enkia
b: 1. d: II.
3298 Magnus Gustaf Brummert, Regements qwartermästare Sohn
p: 1. d: II. _om 13 Åhr.
3299 Lorents Blåfield, Lieutnant
b: 3. l: ja. d: II.
3300 Andreas Bergius, Praepositus
b: 6. l: ja. d: II.
3301 Petter Antoni von Bilang, Major
b: 6. l: ja. d: II.
3302 Christianus Biörckrooth, Cappellan
b: 6. l: ja. d: II.
3303 Georg Willhelm Börckler, Capitain
b: 2. l: ja. d: II.
3304 Erich Beckman, Arendator
b: 1. l: ja. d: II.
3305 Martinus Buscherus, Adjunctus
b: 5. l: ja. d: II.
3306 Märtha Christina Boije, Capitains Fru
b: 2. gm: Klick, Capitain. d: II.
3307 Erich Boström, Landsgevaldiger
b: 3. l: ja. d: I.
3308 Barbro Helena Bröms, Artollerie Fendrichs Enkia
l: nej. gm: Lindbom, Artollerie Fendrich. d: I.
3309 Anders Berg, Slåttshoppman
b: 4. l: ja. d: II.
3310 Brita Caspersdotter, Borgare hustru
b: 3. gm: Dahlman, Borgare. d: II. _har swag Syn.
3311 Catharina von Chappel, RyttmästarEnkfru
b: 4. d: II. _gammal, med 4 barnbarn, Major Knorrings barn.
3312 Hindrich Karstein, Auditeur
b: 4. l: ja. d: II.
3313 Sophia Castrenia, Cappellans Enkia
d: II. _gaml.
3314 Barbro Crusell, hoppmans dotter
d: II.
3315 Ebba Crusell, Fändrichs hustru
d: II.
3316 Carl Carplan, häradshöfdinge
l: ja. d: II. _Siukl.
3317 Catharina Erichsdotter, Jungfru
d: II. _Bräcklig.
3318 Anna Dorothea Wrangel, Öfwerst Lieutnant Enkefru
l: nej. gm: Lode, Öfwerst Lieutnant. d: I. _för Öfwerste Crusenstiernas 2ne barn.
3319 Catharina Mårtensdotter, Cappelan Enkia
d: II. _gaml. och Siuklig.
3320 Christina Mattsdotter, SkomakareEnka
d: II. _gaml.
3321 Leonhard Collin, Påstmäst:
b: 3. l: ja. d: II.
3322 Christina Pehrsdotter, Enkia
l: nej. gm: Anders Nilsson. d: II. _blind.
3323 Catharina Johansdotter, Smeds Enkia
b: 2. d: II. _gaml.
3324 Catharina Simonsdotter, Furier hust:
b: 1. d: II.
3325 Johan Delvendahl, Regementz Fäldtskär
d: II. _gaml. och Siukligh.
3326 Christian Hindrich Ekestubbe, ÖfwerstLieutnant
b: 1. l: ja. d: II.
3327 Catharina Ekelöf, Majors dotter
f: 1. d: II. _med dess Systerdotter Ebba Margareta Beck, Ryttmästare dotter.
3328 Christina Regina Ekenbergh, Fändrichs Enka
b: 1. d: II.
3329 Anna Helena Ekengren, Lieutnants Enka
b: 3. d: II.
3330 Matthias Elgh, Syssloman
b: 1. l: ja. d: II.
3331 Ingebohr Etholenia, Pastors Enkia
d: II.
3332 Jürgen Erhard, Tullskrifware
b: 3. l: ja. d: II.
3333 Elisabet Sigfridsdotter, LäroConstabels Enkia
d: II. _bräcklig.
3334 Elisabet Erichsdotter, Murgesälls hustru
b: 2. gm: Petter Reich, Murgesäll. d: II. _Mannen död.
3335 Maria Helena Fock, Capitains Fru
b: 2. gm: Wolfrat, Capitain. d: II.
3336 Catharina Erichsdotter Florin, Probste Enkia
d: II. _gaml.
3337 Joseph Faberman, Borgmästare
b: 7. l: ja. d: II.
3338 Martinus Florenus, Kyrkioherde
b: 5. l: ja. d: II.
3339 Thomas Forselius, Sacellanus
b: 5. l: ja. d: II.
3340 Sigfrid Forstadius, Borgare Enkia
b: okänt antal. d: II. _och med Syster Catharina Forstadia, ogifft, tilhopa.
3341 Margareta Frölich, General Majors Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Funcken, General Major. d: II.
3342 Jacob Favorinus, Sacellanus
b: 6. l: ja. d: II. _ett af barnen Siukligit.
3343 Margareta Florina, Cappellans Enkia
b: 2. d: II.
3344 Gabriel Frondelius, Pastor
d: II. _för sin gaml. och blinda Moder Anna Jacobsdotter, Modern död.
3345 Gabriel Forsten, Rådman
l: ja. d: II.
3346 Ingebor Franck, Cappellans Enkia
f: 1. d: II. _gaml., dottern fullwäxt.
3347 Johan Fritz, Tullnär
b: 1. l: ja. d: II.
3348 Christina Geisler, Majors Fru
b: 2. d: II. _Mannen fången.
3349 Elisabet Gerding, Capit:n Lieut:n hust:
b: 3. gm: Betulander, Capitain Lieutnant. d: II.
3350 Elisabet Gåttleben, häradsskrifware Enkia
d: II. _med dess Systerdöttrar Christina Leistenius, Ryttmäst: Enkia, med 2 barn, och Elisabet, ogifft, Pastors döttrar.
3351 Johan Grass, Lieutnant
l: ja. d: II.
3352 Sophia Juliana Grass, Baronessa
d: II.
3353 Gabriel Gronovius, vice Pastor
l: ja. d: II.
3354 Elias Grönholm, Opbördsman
b: 4. l: ja. d: II.
3355 Anna Helena Gyllenflög, Lieutnants dotter
d: II. _med dess Moder Helena Silfverarm.
3356 Christina Gyllenflög, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Falckenberg, Capitain. d: II. _med dess Systrar Catharina och Ulrica tillsammans.
3357 Andreas Gylling, Saccelanus
b: 4. l: ja. d: II.
3358 Maria Gode, Secreterare Enkia
d: II.
3359 Maria Gyllenkrook, Assessors Enkefru
b: 6. d: II.
3360 Maria Christina Gyllenkrook, Assessors dotter
d: II. _And. Gyllenkrooks dotter.
3361 Anna Gertrud von Hagen, Fändrichs hustru
b: 3. d: II.
3362 Petter Hahn, Professor
l: ja. d: II.
3363 Gustaf Hamnodius, Cappellan
b: 2. l: ja. d: II. _gammal.
3364 Helena Ackerman, Tullnärs Enkia
b: 4. l: nej. gm: Erich Hutaja, Tullnär. d: II.
3365 Barbro Signelius, Capellans Enkia
b: 4. l: nej. gm: Zacharias Hornaeus, Capellan. d: II.
3366 Jacob Huidander, Borgare
b: 2. l: ja. d: II. _Blind.
3367 Anna Mattsdotter Holm, Ländzmans Enkia
b: 6. l: nej. gm: Jöran Olsson, Ländzman. d: II.
3368 Diderich Fredrich Höijer, Lieutnant
d: II. _ogifft.
3369 Andreas Ignatius, hoffrätts Advocat
b: 1. l: ja. d: II.
3370 Elisabet Jordan, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Gode, Capitain. d: II. _gammal.
3371 Johannes Justenius, Fendrich
b: 2. l: ja. d: II.
3372 Anna Elisabet Jordan, Cornets fru
b: 7. gm: Falckenberg, Cornet. d: II.
3373 Elisabet Isben, Kiöpmans Enkia
b: 3. d: II.
3374 Maria Jobbe, Kiöpmans dotter
fr: Åbo. d: II. _tillsammans med systern Christina Jobbe, ogifte.
3375 Anders John, Skomakare
b: 4. l: ja. d: II.
3376 Isac Erichson, Oppbördsman och Rusthållare
d: II.
3377 Johan Andersson, Rusthållare
b: 7. l: ja. d: II.
3378 Jacob Kiöhlman, Opbördsskrifware
b: 3. l: ja. d: II.
3379 Maria Klöfwe, Lieutnants hustru
b: 2. d: II.
3380 Anna Knubbert, BorgarEnkia
b: 1. d: II. _Siukl.
3381 Ingrid Kiöring, Inspectors Enkia
d: II. _gaml.
3382 Olof Cassling, Arrendator
b: 2. l: ja. d: II.
3383 Anna Catharina Jordan, Lieutnants Fru
d: II. _Mannen fången.
3384 Anna Magdalena Lipsdorf, Majors Enkefru
l: nej. gm: Jordan, Major. d: II. _gammal.
3385 Johan Lesle, Stads Fiscal
b: 3. l: ja. d: II.
3386 Anna Margaretha Lindelöf, Capitains Enkefru
b: 1. d: II.
3387 Sophia Juliana Lantzelius, Lieutnants Enkia
d: II.
3388 Maria von Leve, Ryttmästare Fru
b: 1. l: ja. gm: Hästsko, Ryttmästare. d: II.
3389 Hindrich Livonius, Cappellan
b: 8. l: ja. d: II.
3390 Gunnila Loistenius, Jungfru
d: I.
3391 Brita Loschiöld, Adels Jungfru
d: II.
3392 Zacharias Lundanus, Cappellan
b: 2. d: II.
3393 Hedvig Sophia Löscher, Öfwerst Lieutnants Fru
gm: Freydenfelt, Öfwerst Lieutnant. d: II.
3394 Margaretha Catharina Löschier, Öfwerste Lieutnants Enkefru
l: nej. gm: Romanovitz, Öfwerste Lieutnant. d: II.
3395 Jacob Hansson, Skräddare
b: 3. l: ja. d: I.
3396 Lars Claesson, Rusthållare
b: 3. l: ja. d: I.
3397 Johan Lillievahn, Scholamästare
fr: Åland. b: 5. l: ja. d: II. _barnen små.
3398 Catharina Linde, Capitains Enkia
f: 1. d: II.
3399 Elias Moderus, Inspector
b: 1. l: ja. d: II.
3400 Margareta Carlsdotter, gullsmeds Enkia
l: nej. gm: Strengman, Gullsmed. d: II.
3401 Benedictus Macrolander, Kyrkioherde
fr: Ekenäs. d: II.
3402 Margareta Mattsdotter, Enkia
d: II. _60 Åhr gl. och Siukl.
3403 Hedvig von Mengden, Öfwerste Enkefru
l: nej. gm: Horn, Öfwerste. d: II.
3404 Maria Meijer, Cornets fru
d: I. _Mannen fången.
3405 Elisabet Meijmer, Fougde Enkia
d: II. _gammal.
3406 Johan Molsdorfer, Pastor
b: 4. l: ja. d: II.
3407 Andreas Menander, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. d: II.
3408 Olof Miödh, Tullskrifware
b: 3. l: ja. d: II. _emploijerad.
3409 Hindrich Hansson Myhlberg, Rusthåll:
b: 1. l: ja. d: II.
3410 Margareta Andersdotter, Kyrkioherde Enkia
d: II. _gaml.
3411 Beata Myhr, Adels Jungfru
d: II.
3412 Erich Nybergh, Pedell
b: 2. d: II. _för bägge terminer.
3413 Elisabet Nyman, Lieutnants dotter
d: II. _tillsammans med Beata Nyman.
3414 Nils Erichsson, Regementz skrifware
l: ja. d: II. _gaml.
3415 Nils Larsson, Borgare
fr: Björneborg. d: II. _gaml. och Siukl.
3416 Anna Preuss, Styckjunkare hustru
d: II. _Siukligh, Mannen fången.
3417 Anna Palm, Fougde Enkia
b: 3. d: II.
3418 Anders Packalenius, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. d: II.
3419 Matthias Perman, Arrendator
b: 6. d: II.
3420 Carl Printz, Lands Bookhållare
b: 5. l: ja. d: II.
3421 Ernest Gustaf von der Pahlen, ÖfwerstLieutnants son
d: I. _om 17 Åhr.
3422 Abraham Qvist, Cappellan
b: 4. l: ja. d: II.
3423 Gudmun Rothovius, Prästman
b: 2. l: ja. d: II.
3424 Catharina Ringius, Kyrkioherde Enkia
d: II. _gaml. och Siuklig.
3425 Petter ...., Wachtmästare
b: 3. l: ja. d: II.
3426 Petter Rynning, Rådman
b: 3. l: ja. d: II.
3427 Anna Dorothea von Petzholt, Majors Enkfru
d: II. _gaml., med dess dotter Margareta Skruf, död.
3428 Brita Catharina Rosenleu, regemntz qwartermästare hustru
d: II.
3429 Anders Schartohf, Amptman
b: 2. l: ja. d: II.
3430 Petter Sandholm, Fältwäbel
d: II. _gaml.
3431 Sigfrid Sigfridsson, Rusthållare
b: 3. l: ja. d: I. _med dess broder Matts Sigfridsson, med hust: och ett barn, samt deras Moder.
3432 Matthias Svederus, Professor
b: 1. d: II.
3433 Margareta Carlsdotter Saarovius, Krukmakare Enkia
d: II. _mycket gammal.
3434 Margareta Andersdotter Salomonlanus, Enkia
d: II.
3435 Gustaf Salonius, Kyrkioherde
b: 9. l: ja. d: II. _emploijerad.
3436 Jacob Sigfreen, Liqvidations Commissarius
b: 1. l: ja. d: II. _emploijerad.
3437 Daniel Sirenius
d: II. _niuter för Sahl häradzhöfdingens Forsenii barn.
3438 Elisabet Springel, Capiteins Enkia
b: 2. d: II.
3439 Anna Maria Starck, Adels Jungfru
d: II.
3440 Catharina Stiernkorss, Lieutnants dotter
d: II.
3441 Catharina Stigelius, FältTrompetare Enkia
d: I. _gaml.
3442 Magdalena Svinhufvud, ÖfwersteLieutnants Enkefru
l: nej. gm: Giöse, ÖfwersteLieutnant. d: II. _gaml.
3443 Elisabet Erichsdotter Ström, Skieppare Enka
b: 1. d: II. _med ett fader och moderlöst barn.
3444 Johan Sutreen, Tullskrifware
b: 1. l: ja. d: II. _emploijerad.
3445 Anna Siöfhel, Pijga
d: I. _Lamer.
3446 Eva Catharina Lilliering, ÖfwerstLieutnants Enkefru
b: 7. l: nej. gm: Kiöhler, ÖfwerstLieutnant. d: II.
3447 Otto Magnus Wollfeldt, ÖfwerstLieutnant
b: 7. l: ja. d: II. _Än efter Kongl. Senatens remiss 180:-.
3448 Johan Ståhlbom, Kyrkioherde
b: 5. l: ja. d: II. _med Mågen Matthias Grunerus och 1 barn.
3449 Laurentius Tamelin, Professor
b: 6. l: ja. d: II.
3450 Anna Dorothea Taube, Majors Enkefru
b: 5. l: nej. gm: Tunderfelt, Major. d: II.
3451 Eva Christina Taube, Ryttmäst: Enkfru
b: 4. l: nej. gm: Freudenfelt, Ryttmästare. d: II.
3452 Helena Catharina Tetengren, Capitains Fru
d: II.
3453 Carl Törn, Kyrkioherde
b: 2. l: ja. gm: Catharina Ekrooth, hustru. d: II.
3454 Erland Törn, Kyrkioherde
b: 3. l: ja. gm: Helena Jobbe, hustru. d: II.
3455 Maria Tyttz, Fändrichs hustru
b: 1. d: II.
3456 Beata Tawast, Borgmästare Enkia
b: 2. d: II.
3457 Christina Tawastierna, Häradshöfdings Enkefru
b: 2. d: II.
3458 Johanna Charlotta Tisenhausen, Majors Enkefru
d: II.
3459 Anna Maria Tisenhausen
d: II.
3460 Jöran Torin, Swarfware
l: ja. d: II. _Siukligh.
3461 Dorothea Wahlberg, Fältwäbels Enkia
l: nej. gm: Grass, Fältwäbel. d: II.
3462 Christina Wallstenius, Kyrkioherde Enkia
b: 2. d: II.
3463 Joh: Wetterwijk, Landtmätare
b: 7. l: ja. d: II.
3464 Johan Wrang, Apologist
b: 3. l: ja. d: II.
3465 Anna Dorothea Wrangel, ÖfwerstLieutnants Enkefru
b: 2. l: nej. gm: Lode, ÖfwerstLieutnant. d: II.
3466 Dorothea Wansonius, Kyrkioherde Enkia
d: II. _gammal.
3467 Hindrich Wilcke, Borgare
b: 2. l: ja. d: II. _gaml. och Siuklig.
3468 Elisabet Dorothea Wilckman, ÖfwerstLieutnants Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Mellin, ÖfwerstLieutnant. d: II. _med 3 dotterbarn fullwäxte, frun död.
3469 Gotthard Willhelm von Wentzlau, Capitain
l: ja. d: II.
3470 Boetius Werijn, Arendator
b: 3. l: ja. d: II.
3471 Adam Wahl, Rusthållare och Arrendator
l: ja. gm: Christina Wahl, hustru. d: II.
3472 Catharina Willih, TrägårdzMästarEnkia
b: 2. d: II.
3473 Johanna Margareta Wrangel, Capitains dotter
d: II.
3474 M ... Adolph Wrangel, Capitains Sohn
d: I. _emploijerad.
3475 And: Ingman, Rusthållare och Opbördzman
b: 13. l: ja. d: II. _8 egna och 5 inhyses barn.
3476 Jonas Östring, Landtmätare
b: 4. l: ja. d: II. _med en Swägerska.
3477 Carl Jonsson Östling, Jägmästare
b: 4. l: ja. gm: Margareta Hysing, hustru. d: II.
3478 Lorentz Ekman, Lieutnant
l: ja. d: II.
3479 Maria Aminoff, Capitains Enkia
d: II.
3480 Magnus Auricola, Präst
d: II. _NådÅhrs Präst i Riddarholmen för sine Pupiller.
3481 Catharina Zander
b: 5. d: II. _för sig och 5 sine Broderbarn hwars fader warit LandzSecreterare Zander benemd.
3482 Beata Michelsdotter, Advocats Enkia
fr: Åbo. b: 1. l: nej. gm: Forssgreen, Advocat. d: II.
3483 Catharina Blom, Cappellan hustru
b: 5. gm: Ruth, Cappellan. d: II.
3484 Catharina Holm, Fältwäbels Enkia
d: II.
3485 Catharina Elisabet Terloe, Regementz qwartermästare Enkia
d: II. _tillsammans med Engel Hedvig Terloe.
3486 Maria Hindrichsdotter, Skeppare Enkia
b: 3. d: II.
3487 Christina Miödh, Skräddare Enkia
d: II. _gammal och Siuklig.
3488 Helena Bergh, Lieutnants hustru
b: 1. gm: Harpman, Lieutnant. d: II.
3489 Gustaf Fontelius, Adjunctus
d: II.
3490 Eleonora Taube, Capitains Enkefru, Baronessa
f: 1. l: nej. gm: Burman, Capitain. d: II.
3491 Johan Krook, Arrendator
b: 6. l: ja. d: II.
3492 Beata Jesenhausen, Probste Enkia
d: II. _med dess dotter Anna Biugg, Major Wattrangz Enkia, med 2 barn.
3493 Sigrid Gyllenkrook, ÖfwerInspectors Enkefru
l: nej. gm: Leijonberg, ÖfwerInspector. d: II.
3494 Anna Magdalena Boije, Capitains Fru
b: 2. gm: Sasse, Capitain. d: II. _Mannen fången.
3495 Anna Margaretha Sabelhierta, Capitains Fru
b: okänt antal. gm: Malm, Capitain. d: II. _med sine egne och 1 Systerbarn, Apelstubbe benemd.
3496 Mårten Johan Gråå, Probst och Kyrkioherde
b: 5. l: ja. d: II.
3497 Gabriel Juslenius, Professor
b: 9. d: II.
3498 Gertrud Helena von Kiöhler, ÖfwerstLieutnant Enkefru
b: 4. l: nej. gm: Charpentier, ÖfwerstLieutnant. d: II.
3499 Maria Fransen, Magist: Enk:
b: 2. l: nej. gm: Dahlman, Magister. d: II.
3500 Samuel Brinck, Lands Cammererare
fr: Österbotten. b: 4. l: ja. d: II. _mycket Siukl.
3501 Paul Mansnerius, Cappelan
b: 4. l: ja. d: II. _med gaml. Moder, 2 Systrar.
3502 Helgardt Elisabet Rebinder, Öfwerste fru
f: 2. gm: Enschiöld, Öfwerste. d: II. _Mannen fången.
3503 Paul Willhelm Raschau, Capitain
fr: Ösel. b: 2. l: ja. d: II. _bet:t för sin Person i ett för alt, men dess hust: och barn komma wijd:re at niuta.
3504 Ebba Swanström, Ryttmästare Enkefru
l: nej. gm: Diderich Köhler, Ryttmästare. d: II.
3505 Johan Westrenius, Befallningsman
b: 1. l: ja. d: II. _Mannen af fienden illa handterat.
3506 Johan Fahrstedt, ÖfwerstLieutnant
l: ja. d: II. _för Manskapet i Nyhland.
3507 Märtha Myhr, Regementsskrifware hustru
b: 5. gm: Löfman, Regementskrifware. d: II. _mannen Siukl., Mannen död.
3508 Regina Christina Dittman, Lieutnants dotter
d: II.
3509 Helena Enbom, Ryttmästare hust:
gm: Elias Myhra, Ryttmästare. d: II.
3510 Beata Eckhaag, Kiörsners Enka
b: 1. l: nej. gm: Rauch, Kiörsner. d: II.
3511 Charlotta Enschiöld, Ryttmästare Fru
l: ja. gm: Lodvich Johan Taube, Ryttmästare. d: II. _Dito för H:r Ryttmästar Lodvich Johan Taube sielf 22:-.
3512 Johannes Tectonius, Cappellan
b: 6. l: ja. d: II.
3513 Sophia Maria von Hirscheit, Capitain Enkefru
l: nej. gm: Gripenberg, Capitain. d: II.
3514 Margareta Arnsbeckius, Kyrkioherde hustru
b: 3. l: ja. gm: Samuel Alanus, Kyrkioherde. d: II.
3515 Andreas Mansnerus, Cappellan
b: 3. l: ja. d: II.
3516 Barbara Margaretha Tavastein
d: I.
3517 Maria Brehmer, Cappelans Enka
p: 1. l: nej. gm: Werander, Cappelan. d: I.
3518 Claudius Renner, Prästman
b: 4. l: ja. d: II.
3519 Dorothea von Wihler, Pastors Enkia
b: 2. l: nej. gm: Gnospelius, Pastor. d: II.
3520 Petter Bergh, handelsman
fr: Jakobstad. b: 2. l: ja. d: II.
3521 Maria Rimius, Cappellans hust.
b: 2. d: II. _Mannen fången.
3522 Elisabet Maria Muhle, Second Ryttmästare hustru
gm: Toll, Second Ryttmästare. d: II. _Mannen fången.
3523 Anna Maria Lietzen, Probst Enk.
b: 2. l: nej. gm: Getzelius, Probst. d: II.
3524 Margareta Elisabet Maydel, General Majors Fru
b: 8. gm: Stakelberg, General Major. d: II. _med sin mans Syster Fru Majorskan Paikul, samt 2 barn.
3525 Anna Elisabet Kiempe, Lands Camr. dotter
d: II.
3526 Johan Möller, Lieutnant
d: I. _Siuklig.
3527 Andreas Hedeen, Cappellan
b: 4. l: ja. d: II.
3528 Jürgen Fredrich von Tisenhausen, Capitains son
d: II. _tillsammans med Anna Elisabet von Tisenhausen.
3529 Johan Biörckroot, Tullfiscal
l: ja. d: II.
3530 Abraham Finnonius, Adjunctus
fr: Björneborg. d: II.
3531 Hindrich Berg, Wachtmästare
b: 5. l: ja. d: I.
3532 Märtha Porss, Rectors Enkia
fr: Nykarleby. l: nej. gm: Ringius, Rector. d: II.
3533 Gustaf Salonius, Cappellan
b: 3. l: ja. d: II.
3534 Ericus Lindqvist, Cappellan
b: 8. l: ja. d: II.
3535 Okänd, PåstInspector
l: ja. d: II.
3536 ...ius Okänd, Cappellan
l: ja. d: II.
3537 Palm, Präst Enkia
b: 4. d: I.
3538 Jacob Clausson, Contoirs Wachtmästare
fr: Åbo. b: 3. l: ja. d: II.
3539 Lorents Grönberg, Påstmästare
l: ja. d: II.
3540 Elisabet Hassalenius, Landtfiscals Enkia
b: 3. l: nej. gm: Stare, Landtfiscal. d: II. _med 2 barn och 1 dotterbarn.
3541 Adam Montan, Fändrich
b: 2. d: II.
3542 Gabriel Fulda, Häradz Fougde
b: 5. l: ja. d: II.
3543 Jacob Sirelius, Cappellan
b: 8. l: ja. d: II.
3544 Abraham Wallas, Capitain
b: 2. l: ja. d: II.
3545 Barbro Möller, Commendeurs Enkia
b: 1. l: nej. gm: Rijke, Commendeur. d: II.
3546 Lode, ÖfwerstLieutnants barn
b: 2. d: I.
3547 Gabriel Thauvonius, Probst och Kyrkioherde
b: 4. l: ja. d: II.
3548 Daniel Sirenius, Kyrkioherde
b: 4. l: ja. d: II.
3549 Matthias Hellenius, Adjunctus
b: 1. l: ja.
3550 Anna Maria Lillienschiöldh, Kyrkioherde Enkia
d: II.
3551 Catharina Rebinder, Ryttmästare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Uggla, Ryttmästare. d: II.
3552 Okänd, Präst Enkia
d: II. _med sin Sohnahustru Brita Montana, och dess dotter Christina Helsingia.
3553 ...., Lieutnants Enkia
b: 1. d: II.
3554 Zacharias Jungh, Borgare och skräddare
b: 4. l: ja. d: II. _af swag Syhn.
3555 Petrus Prockman, Adjunctus
l: ja. d: II.
3556 Helena Alm, Cornets hustru
b: 2. gm: Goggstedt, Cornet. d: II.
3557 Elisabet Backman, Stads Capitains Enkia
d: II.
3558 Anna Catharina Tvilling, Inspectors Enkia
d: II.
3559 Eva Charlotta Fock, Majors dotter
d: II.
3560 Anna Clemensdotter Sutare, Borgare Enkia
b: 1. d: II. _och med dess moder.
3561 Hedvig Sophia von StiernCreutz, Second Capitains Enkia
b: 2. d: II.
3562 Simon Bondelius, Academia Cursor
fr: Åbo. b: 5. l: ja. d: II. _med dess gamla Moder.
3563 Christina Catharina Tavest, Regements Qwartermästare Enkia
f: 1. l: nej. gm: Hasselqvist, Regements Qwartermästare. d: II.
3564 ...., Ryttmästare Enkia
l: nej. gm: Lillieschiöld, Ryttmästare. d: II. _80 Åhr.
3565 ...., Cappelan
fr: Virmo. d: II. _med dess Moder Hedvig Justandra.
3566 Ericus Ripe, Collega Scholee
fr: Vasa. b: 2. l: ja. d: II. _Mannen död.
3567 Maria Erichsdotter, Kyrkoherde Enkia
fr: Storkyro. d: II.
3568 Elsa Bergenheim, Secreterare Enkia
fr: Vasa. l: nej. gm: Bergudd, Secreterare. d: II.
3569 Andreas Gillbergh, Befallningsman
fr: Tavastland. b: 7. l: ja. d: I. _emploijerad.
3570 Petter Heike, BruksFörwaltare
fr: Österbotten. b: okänt antal. d: II. _med barn.
3571 Gabriel Gammal, Adjunctus
b: 3. l: ja. d: II.
3572 Gabriel Theudschovius, Cappellan
b: 4. l: ja. d: II.
3573 Anna Margaretha Galle, Cronofougde Enka
l: nej. gm: Ekebom, Cronofougde. d: II. _gaml.
3574 Christina Eek, Kyrkioherde Enkia
b: 3. d: II.
3575 Maria Loschiöld, Kyrkioherde hustru
b: 7. gm: Wallenius, Kyrkioherde. d: II. _Mannen fången.
3576 Johan Jordlijn, Rusthållare
b: 5. l: ja. d: II.
3577 Christina Aspegreen, häradzskrif:re Enkia
f: 1. d: II.
3578 ...., PrästEnkia
b: 2. d: II.
3579 ... Catharina von Löven, ÖfwerstLieut:nts dotter
d: II.
3580 ...., Borgare
d: II. _gaml., Bräcklig med sin broder som äfwen är bräcklig.
3581 Clara Litzen, häradshöfdinge Enkia
l: nej. gm: Aejemelius, Häradshöfding. d: II. _gaml. och Bräcklig.
3582 Anna Maria Bratt, Rådmans Enkia
fr: Vasa. d: II.
3583 Catharina Hindrichsdotter Hagert, Remsmidare Enkia
b: 5. d: II. _gaml. och wanför.
3584 Gabriel Arenius, vice pastor
b: 2. l: ja. d: II.
3585 Catharina Arenius, Adjuncti hustru
gm: Ilken, Adjuncti. d: II. _Mannen fången.
3586 Maria Arenius, Adjuncti hustru
b: 3. gm: Stenbeck, Adjuncti. d: II. _Mannen fången.
3587 Gabriel Frondelius, Pastor
b: 7. l: ja. d: I.
3588 Jacob Sievonius, Paedagogus
b: 1. l: ja. d: II.
3589 Margaretha Elisabet Andenflycht, Capit:n Enkia
f: 1. l: nej. gm: Harkipaeus, Capitain. d: II. _med en Lieutnants dotter Eva Stina Reinhertz.
3590 Anna Dorothea Qvist, Inspectors dotter
d: I. _öf:r Landtmätare.
3591 Daniel Krak, Lieutnant
b: 3. l: ja. d: II.
3592 Andreas Grönwall, Fendrich
b: 2. l: ja. d: II.
3593 Hästsko, Ryttmästare dotter
d: II.
3594 Biörckman, PrästEnkia
b: 3. d: I.
3595 ...nnius, Pastors Sohn
d: II. _Fader- och Moderlöös, samt Siukligh.
3596 Petrus Calamnius, Saccellanus
fr: Österbotten. b: 3. l: ja. d: II.
3597 Elisabeth Jesenhaus, Fändrichs Enkia
l: nej. gm: Lindblad, Fändrich. d: II.
3598 Jacob Rusch, Provincial Inspector
b: 2. l: ja. d: II. _öfwer 70 Åhr, ett af barnen ofärdig i sina fötter.
3599 Helena Mallenia, Ammiralitets Inspectors dotter
d: II. _tillsammans med Elisabet Mallenia, ogiftte.
3600 Sophia Catharina Muchle, Capitain Lieutnants Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Jacob Jöran Brunnou, Capitain Lieutnant. d: II.
3601 Margaretha Essevia, Cappellans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Hamman, Cappellan. d: II. _med Systern Margareta Essevia.
3602 Anders Jabel, Borgare
b: 4. l: ja. d: II. _barnen små.
3603 Catharina Ovreus, Handelsmans Enkia
l: nej. gm: Tolpo, Handelsman. d: II. _gl. och Siukl.
3604 Anna Enholm, Fändrichshustru
b: 1. l: ja. gm: Johan Casper Lebel. d: II. _sedermehra Johan Casp: Lebels hustru.
3605 Hindrich Curnovius, Cammererare
b: 2. l: ja. d: I.
3606 ...., Sacellanus
b: 3. l: ja. d: II.
3607 ...., Tullskrifware
b: 2. l: ja. d: II.
3608 ... Arsenius, Mantals Commissarie Enkia
b: 1. l: nej. gm: Hagert, Mantals Commissarie. d: II.
3609 Michael Wieru, Besökiare
b: 3. l: ja. d: I. _mycket Siukl., Mannen död.
3610 Catharina Wijkman, Lottzmans Enkia
b: okänt antal. d: I. _med barn.
3611 Anna Sophia Hoijer, Lieutnants hustru
b: 5. d: II.
3612 Hebbla Bångh, Styrmans Enkia
fr: Reval. d: I.
3613 Salomon Alanus, Cappellan
b: 3. l: ja. d: II. _hustrun Siuk, barnen små.
3614 Catharina Ehrenpreuss, Ryttmästaredotter
d: I.
3615 Sophia Ackerfelt, Cappellansdotter
d: II.
3616 Christina Dettlosf, Corporals hustru
b: 2. d: II.
3617 Magdalena Eggers, Regements Auditeurs Enkia
d: II.
3618 Ericus Frosterus, Pastor
l: ja. d: II.
3619 Daniel Hiort, Krukmakare
l: ja. d: I. _Siukl.
3620 Johan Holst, Rådman
b: 2. l: ja. d: II.
3621 Catharina Håltzhausen, Regementz qwartermästare Enkia
l: nej. gm: Wittzell, Regementz qwartermästare. d: II.
3622 ...., PåstInspectors Enkia
b: 1. d: II.
3623 ...., Borgare
l: ja. d: II. _gaml.
3624 ... Elisabeth von Furman, Lieutnants Fru
b: 5. gm: Hynninghausen, Lieutnant. d: II.
3625 Christina Juslenia, häradshöfdings dotter
d: II. _tillsammans med Maria, Elisabet och Hindrich Juslenius.
3626 Catharina Frimodig, TullwachtareEnka
fr: Vasa. b: 1. d: I. _mannen af fienden illa blaiserad.
3627 Anders Lund, Snickare
b: 5. l: ja. d: II. _Siukl.
3628 Sven Larf, Styckjunkare
fr: Uleåborg. d: II. _förafskedat, Ålderstigen.
3629 Johan Bagge, Rådman
fr: Jakobstad. d: II.
3630 Christina Andersdotter, Borgare Enkia
fr: Uleåborg. b: 3. d: II. _barnen små.
3631 Hans Engel, Borgare
fr: Umeå. b: 5. l: ja. d: I. _hustrun Siuklig.
3632 Johan Ollonqvist, Skrifware
fr: Åbo. b: 2. l: ja. d: II.
3633 ...., Lieutnants Enkia
d: I.
3634 ..berg, Skräddare Enkia
b: 5. d: II.
3635 Kiellman, Sockneskrif:re Enkia
b: 1. d: II. _barnet litet, Mannen af Fienden ihiälslagen.
3636 Magnus Fredrich Streng, Inspector
b: 1. l: ja. d: II.
3637 Lennart Nilsson, Regementz skrifware
b: 3. l: ja. d: II.
3638 Margaretha Holm, Bookhållare Enkia
d: I. _Ålderstigen.
3639 Gabriel Tammelin, Häradshöfdinge
b: 6. l: ja. d: II.
3640 Anna Maria von Brummer, Kiöpmans Enkia
l: nej. gm: Eschenburg, Kiöpman. d: I. _gaml. för bägge terminer.
3641 Margaretha Wellerus, Kyrkioherde dotter
d: II.
3642 Elias Gavelius, Borgmästare
fr: Kristinestad. l: ja. d: II.
3643 Sara Öhman, LandtmätarEnkia
fr: Åbo. f: 1. d: II.
3644 Eric Johansson Hagert, Regements skrifware
b: 4. l: ja. d: I. _af Wiborgz Infanterie, med sin gl. Moder, och flere anhörige, avancerat.
3645 ...., Skeppare och Skattdragare
b: 3. l: ja. d: II. _Mannen död.
3646 Gavell, Rådman
b: 1. l: ja. d: II.
3647 Erich Forsten, Kiöpman
fr: Helsingfors. b: 3. l: ja. d: II. _barnen små.
3648 Johan Forssman, häradsskrifware
b: 5. l: ja. d: II. _barnen små, emplojerad.
3649 Anna Erichsdotter Utha, Borgare hustru
b: 3. d: II. _barnen små.
3650 Joachim Riddercrantz, Assessor
b: 1. l: ja. d: II.
3651 Eric Ståhlhammar, BruchsPatron
b: 7. l: ja. d: II.
3652 Hans Hindrich Barck, Regementz skrifware af Cavall:t
b: 5. l: ja. d: II.
3653 Gertrud Fuhrman, Swarfware Enkia
d: I. _Siuklig.
3654 Maria Grönvall, Tullnärs Enkia
b: 2. l: nej. gm: Johan Behm, Tullnär. d: II.
3655 ...., CronoBefallningsMan
l: ja. d: II.
3656 Gök, Borgare Enkia
b: 1. d: II.
3657 Michelsdotter Ballt, Ländzmans Enkia
b: 1. d: II.
3658 Hedvig Eleonora Lillieschiöld, Capitains Enkia
b: 4. l: nej. gm: Saxbeck, Capitain. d: II. _barnen små.
3659 Christina Helena Lillienschiöld, Capitains Enkefru
l: nej. gm: Close, Capitain. d: II. _gammal.
3660 Christina Magdalena Close, Capitains Fru
b: 2. gm: Clementiof, Capitain. d: II.
3661 Anna Lund, Borgmästare Enkia
b: 3. d: II.
3662 Hedvig Rooth, Corporals Enkia
b: 1. d: II.
3663 Catharina Brenner, Cappellans Enkia
b: 1. l: nej. gm: Fallander, Cappellan. d: II.
3664 Brita Grandel, Skolemästar Enkia
b: 1. l: nej. gm: Mumma, Skolemästar. d: II.
3665 Elsa Biörckman, Kiöpmans Enkia
l: nej. gm: Jacob Kemmer, Kiöpman. d: I.
3666 ...., Kiöpman
l: ja. d: II. _Siukl. af Torrwärck.
3667 Ruth, Landtfiscal
fr: Åbo. b: 2. l: ja. d: II. _med 2 bröderbarn.
3668 Johan Torvest, Adjunctus Philosophia
d: II.
3669 Hans Meijer, Gullsmed
fr: Åbo. d: II. _gammal.
3670 Anna Forssman, Rectors Enkia
l: nej. gm: Laureus, Rector. d: II.
3671 Margaretha Forssman, Lieutnants hustru
gm: Wilstadius, Lieutnant. d: II.
3672 Samuel Österman, Landzgevaldiger
f: 2. l: ja. d: II. _fordom Landzgevaldiger, Siukl., med 2 stiufdöttrar.
3673 Anna Lesle, PrästEnkia
f: 1. d: II.
3674 Walbor Johansdotter Holm, Borgare Enkia
b: 2. l: nej. gm: Ensen, Borgare. d: II.
3675 Brita Erichsdotter Utha, Borgare hustru
b: 1. d: II. _Mannen fången.
3676 Maria Erichsdotter Utha, Borgare Enkia
b: 5. d: II.
3677 ...dotter ...., Enkia
fr: Gamlakarleby. b: 2. d: II. _Åldrig, med 2 små dotterbarn.
3678 ...gerstedt, Pastor
fr: Jakobstad. b: 3. l: ja. d: II.
3679 Anna Andersdotter, Borgare Enkia och Jordegumma
fr: Vasa. d: II.
3680 Johan Weickman, Borgare
fr: Reval. b: 2. d: II. _med 2 sine Broderbarn.
3681 Petrus Prokeus, Adjuntus
d: II. _ogiftt.
3682 Isac Brenner, Adjunctus
d: II. _ogiftt.
3683 Gertrud Billing, Borgare dotter
fr: Reval. d: II. _med des Syster Maria.
3684 Samuel Ollonquist, Ländzman
b: 3. l: ja. d: II.
3685 Lars Ström, Artollerie Timberman
b: 4. l: ja. d: II. _Afskedad, Siuklig.
3686 Walbor Sigfridsdotter, Bonde hustru
l: ja. gm: Sigfrid Jacobsson, Bonde. d: I. _gammal.
3687 Elin Knutsdotter, Bonde Enkia
l: nej. gm: Bärtill Kempe, Bonde. d: I. _bräckligh.
3688 ...., Fältskiärs dotter
d: II. _med 2 bröder.
3689 Åkerhielm, Öfwerste Lieutnants Fru
b: 2. gm: Hobej, Öfwerste Lieutnant. d: I. _begiär intet mera.
3690 Backman, StadzNotarius och Rådman
fr: Uleåborg. b: 3. l: ja. d: II.
3691 Elsa Båckmöller, Kiöpmans Enkia
b: 2. l: nej. gm: Bulich, Kiöpman. d: II.
3692 Margaretha Cajanus, PrästEnkia
b: 3. d: II. _barnen små.
3693 Susanna Cronbeck, PrästEnkia
b: 1. d: II.
3694 Christina Frisius, Kyrkioherde Enkia
d: II. _Om 70 Åhr med en Sohn och 2 barnbarn.
3695 Benjamin Jabel, PåstInspector
d: II.
3696 Sophia Insulanus, Inspectorsdotter
d: II. _gaml. och Siuklig.
3697 Sara Östensdotter, Enkia
fr: Vasa. b: 2. l: nej. gm: Joseph Andersson. d: II.
3698 Alexander Kepplerus, Notarius Consistorii
b: 2. l: ja. d: II.
3699 Margaretha Littovius, Borgmäst: Enka
d: II. _gaml.
3700 Elisabet Lockman, Kiöpmans Enkia
d: II. _gammal.
3701 ...., Rådman
fr: Nystad. b: 5. l: ja. d: II. _barnen små.
3702 Myrich, Rådmans Enkia
l: nej. gm: Bockmöller, Rådman. d: II. _gammal.
3703 Nils Abrahamsson, Mantahls Commissarius
fr: Viborg. b: 5. d: II. _barnen små.
3704 Gertrud Ryss, Provincial Inspectors Enkia
b: 2. l: nej. gm: Enrot, Provincial Inspector. d: II.
3705 Sara Sipelius, Borgare dotter
fr: Uleåborg. d: II.
3706 Brita Tammelin, Probste dotter
b: 3. d: II. _med 3 Systerbarn.
3707 Margareta Mattsdotter Tast, Tullskrifware Enkia
b: 1. l: nej. gm: Myrich, Tullskrifware. d: I. _barnet litet.
3708 Abraham Wigrell, Tullnär
fr: Vasa. b: 1. l: ja. d: II.
3709 Johan Zebulon, Kiöpman
b: 3. l: ja. d: II.
3710 Lars Biörnström, Tullskrifware
b: 2. d: II. _med 2 Systerbarn.
3711 Esajas Groop, Cronobefallningsman
b: 2. l: ja. d: II.
3712 Agricola, Nådåhrs Präst på Kungsholmen
b: 1. l: ja. d: II.
3713 Juliana Bittner, Capitains Enkefru
b: 1. l: nej. gm: Brask, Capitain. d: II.
3714 Anna von Håltzhausen, Lieutnants Enkia
b: 4. l: nej. gm: Krumback, Lieutnant. d: II.
3715 Johan Wendelius, Kyrkioherde
fr: Österbotten. b: 8. l: ja. d: II.
3716 Otto G. Wrede, Öfwerst Lieut:nt son
d: II. _tillsammans med Barbro H. Wrede, Öfwerste Lieut:nt Fabian Wredes barn.
3717 Catharina Charlotta Boisman, FältBookhållare hustru
b: 2. l: ja. gm: Qvisthberg, FältBookhållare. d: II.
3718 Anna Borgman, Kiämnärs och OpbördzskrifwarEnka
b: 5. l: nej. gm: Michel Eklund, Kiämnär och Opbördzskrifware. d: II.
3719 Catharina Susanna von Håltzhausen, Fändrichs Enkia
b: 3. l: nej. gm: Turin, Fändrich. d: II. _barnen små.
3720 Johanna Catharina Taube
d: II. _för framl. Öfwerste Krusenstiernas 5 barn.
3721 Krusenstierna, Öfwerste barn
b: 5. d: I.
3722 ...., Professor Theolog:
b: 3. l: ja. d: II.
3723 ...kman, Ländzman
b: 1. l: ja. d: II. _gaml., med dess Måg.
3724 Abraham Pahleen, häradshöfdinge
b: 3. l: ja. d: II.
3725 Hans Johan Beck, Adelsman
d: II. _Ung, har swag Syn.
3726 Jacob Falander, Prost
fr: Österbotten. d: II. _till Resepenningar.
3727 Abraham Adrian, Borgare och Handelsman
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja. d: II.
3728 Margareta Aronius, Rådmans Enkia
fr: Brahestad. f: 1. d: II. _Siukligh.
3729 Hedvig Catharina Bosin, Lagmans dotter
d: II.
3730 Brita Helena Boos, Lieutnants Fru
b: 2. d: I. _Mannen fången.
3731 Jochim Brander, Häradzskrifware
fr: Åbo län. b: 2. d: II.
3732 Okänd, Befallningsman wid Hospitalet
fr: Finland. b: 9. l: ja. d: I.
3733 Forssman, Kiöpman
fr: Helsingfors. b: 2. l: ja. d: II.
3734 Abraham Frosterus, Cappellan
fr: Uleåborg. b: 2. l: ja. d: I.
3735 Eleona Godenhielm, Assessors dotter
3736 Christina Gottschlick, Regementz qwartermäst: hustru
d: II.
3737 Anna Herman, Casseurs Enkia
b: 3. l: nej. gm: Backman, Casseur. d: II. _barnen små.
3738 Johan Cajanus, Vice Pastor
b: 2. l: ja. d: II. _barnen små.
3739 Johan Hosfreen, Tullnär
fr: Kajana. b: 2. l: ja. d: II. _barnen små.
3740 Mertha Jabel, Kiöpmans Enkia
l: nej. gm: Forssman, Kiöpman. d: II. _gammal.
3741 Johan Kiellander, Rådman
fr: Björneborg. b: 3. l: ja. d: II. _barnen små.
3742 Johan Casper Kempher, Organist
fr: Vasa. l: ja. d: II.
3743 Lund, Kiöpmans Enkia
fr: Jakobstad. b: 2. d: II. _barnen små.
3744 [Ry]dström, Borgmästare
fr: Umeå. b: 7. l: ja. d: II. _med dess Swärmoder.
3745 Niclas Schoff, Kiöpman
fr: Helsingfors. d: II.
3746 Hindrich Roos, Tullnär
fr: Vasa. l: ja. d: II. _hustrun gl.
3747 Petter Johansson Siöman, Borgare
b: 2. l: ja. d: II.
3748 Ulrica Torwest, Bruks Patrons dotter
d: II.
3749 Salomon Alanus, Pastor
b: 2. l: ja. d: II.
3750 Matthias Angulin, Stadzfougde
b: 2. l: ja. d: II.
3751 Johan Beckman, Stadz Secreterare
fr: Åbo. b: 1. l: ja. d: II.
3752 Elias Bergh, Rådman
fr: Uleåborg. l: ja. d: II. _Siuklig, med sin gammla Moder.
3753 Helena Berendtz, Ryttmästare Enkefru
b: 3. l: nej. gm: Schmitt, Ryttmästare. d: II. _barnen små.
3754 Anna Biörckström, Skieppare Enka
d: II.
3755 Elisabet Burtz, SkräddarEnkia
d: II. _gaml. och Siuklig.
3756 ..., Kyrkioherde Enkia
b: 4. d: II.
3757 ...dotter ..., BorgarEnka
d: II. _med sin om 80 Åhrs gaml. blinda, och Bräckliga Moder.
3758 Drakenhielm, Major
d: II. _gammal och Bräcklig.
3759 Jacob Duvall, Öfwerste Lieutnant
b: okänt antal. l: ja. d: II. _Siuklig.
3760 Michael Fant, Kyrkioherde
b: 6. l: ja. d: II.
3761 Magnus Forsten, MantahlsCommissarius
b: 4. l: ja. d: II.
3762 Elsa Galle, Ryttmästar fru
b: 4. gm: De la Motte, Ryttmästar. d: II. _barnen omyndiga, Mannen fången.
3763 Brita Grandel, Kyrkioherde Enkia
b: 3. d: II. _barnen små.
3764 Jacob Holmsten, Landtfiscal
b: 3. l: ja. d: II.
3765 Benedictus Krook, Notarius
b: 2. l: ja. d: II.
3766 Johan Lindström, Inspector
b: 5. l: ja. d: II.
3767 Maria Gabrielsdotter Litthovia, SkolemästarEnka
b: 5. d: II.
3768 Maria Hansdotter, Ammiralitets Prästs Enka
b: 2. l: nej. gm: Ek, Ammiralitets Präst. d: II.
3769 ..., Adjunctus
fr: Lillkyro. b: 1. d: II.
3770 Mathesia, MantahlsCom. och Rådmans dotter
f: 1. d: II. _Henrich Matthesij dotter om 4 Åhr.
3771 Qvist, Rådman
fr: Björneborg. b: 2. l: ja. gm: Anna Thalin, hustru. d: II.
3772 Sophia PistoleKårss, Ryttmästar Fru
b: 3. gm: Berendt Rebbinder, Ryttmästar. d: II. _Mannen fången.
3773 Emanuel Reuter, Kyrkioherde
fr: Hattula. d: II.
3774 Maria Ross, Kyrkioherde Enkia
b: 2. d: II.
3775 Johan Jürgen Sax, Handskmakare
d: II. _Kongl. HoffStatens handskmakare, har swag Syn och warit fången.
3776 Anna Scharijn, Cappellans Enkia
fr: Uleåborg. d: II.
3777 Christina Schultz, Lieutnants dotter
d: II. _Siuklig.
3778 Johan Sipelius, Rådman
fr: Uleåborg. b: 3. d: II. _Gaml. och Bräcklig.
3779 Johan Wallensten, Häradzhöfdinge
l: ja. d: II.
3780 Nicolaus Fridelinus, Kyrkioherde
b: okänt antal. l: ja. d: II.
3781 Margaretha Törnroos, Cappellans Enkia
b: 1. d: II.
3782 ...ellar Ström, Lieutnants dotter
d: II.
3783 ...eleus, Kyrkioherde
fr: Storkyro. b: 2. l: ja. d: II.
3784 ...ansdotter, BorgareEnkia
b: 1. d: II.
3785 Brita Cajana, Rådman o. Mant.Commissarie Enkia
d: II.
3786 Christina Lillieström, Capitains Enkefru
f: 2. l: nej. gm: Rosendahl, Capitain. _döttrarna fullwäxte.
3787 Gabriel Salonius, Probst
fr: Bjärnå. l: ja. d: II. _hustrun Siukl.
3788 Henricus Hessel, Cappellan
b: 2. l: ja.
3789 Petter Walberg, Inspector
l: ja. d: II.
3790 Johannes Festinger, Präst Sohn
d: II. _tillsammans med Joachim Festinger.
3791 Anders Buhrman, Ländzman
b: 7. d: II.
3792 Johannes Uhlgren, Adjunctus
l: ja. d: II.
3793 Anders Forström, Borgare
fr: Helsingfors. l: ja. d: II.
3794 Margareta Fontelia, Rådmans dotter
fr: Åbo. d: II.
3795 Magnus Löfving, Arrendator
b: 4. l: ja.
3796 Catharina Norlandra, FigurStickare Enkia
b: 3. l: nej. gm: Gustaf Hagner, FigurStickare. d: II. _Siukl.
3797 ..., Kyrkioherde Enkia
d: II.
3798 ...eldt, Capiteins Fru
b: 3. gm: Freude, Capitein. d: II. _Mannen fången.
3799 ..., BorgarEnkia
fr: Uleåborg. b: 8. d: II.
3800 Paki, Borgare
b: 2. l: ja. d: II.
3801 Anna Pehrsdotter, BorgarEnkia
b: 2. d: II. _ett af barnen ofärdigt.
3802 Christina Nilsdotter, BorgarEnkia
b: 1. d: II.
3803 Sophia Persdotter, Borgare dotter
d: II. _Fader och Moderlöös.
3804 Johan Jönsson, Arrendator
b: 2. l: ja. d: II. _samt dess hustru och Syster, Siukligh.
3805 Maria Phontin, Kyrkioherde dotter
fr: Riga. d: II. _Siukl.
3806 Elsa Alana, Ländzmans Enkia
fr: Uleåborg. p: 1. l: nej. gm: Kranck, Ländzman. d: II. _Siukl. Sohnen liten.
3807 Christina Helena Lillieschiöld, Capitains dotter
d: II. _med dess lilla broder Erich Gustaf.
3808 Anders Pilkar, Borgare
fr: Uleåborg. b: 1. l: ja. d: II.
3809 Elisabet Carlandra, Borgare Enkia
b: 1. d: II.
3810 Lars Keder, LandzContoirs Post
d: II. _gammal.
3811 ...man, Stadzfiscal o. ArclieMästare
d: II. _gammal och Siuklig.
3812 ...dotter ..., BorgarEnkia
fr: Uleåborg. d: II. _om 80 Åhr.
3813 ...helsson Jung, Skallningblåsare
fr: Viborg. l: ja. d: II.
3814 ...kenholtson ...
fr: Gamlakarleby. l: ja. d: II. _Siuklig och illa handterad af Fienden.
3815 Margareta Abrahamsdotter, Gullsmeds Enkia
fr: Uleåborg. b: 2. d: II.
3816 Catharina Elisabet Groot, Capitains Fru
fr: Riga. gm: Clase, Capitain.
3817 Lucia Sprint, Ryttmästare dotter
_tillsammans med Catharina Anna och Carl Sprint.
 

[ Huvudsidan ]