Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]

Personregister

Calamnius, Per - 3596, 4727
Calander, Elisabet - 5819
Calander kollegahustru - 6362
Callén rådman - 5219
Callman, Katarina - 7337
Cambeck, Erik - 2348
Camman, Kristina - 471, 848, 2190
(von) Campenhausen, Kristina Elisabet - 569, 930, 1713, 2893, 4130
(von) Campenhausen, Vendla Margareta - 591, 951, 1403, 2606, 3841
Cando, Anna Maria - 5584
Cando, Henrik - 5583
Cappost, Johan - 5836
Careel, Kristina - 6467
Carlander, Anna - 5648
Carlander, Elisabet - 3809, 4881
Carlander, Simon - 6001
Carlenius, Olof - 8187
Carlenius skrivare - 5425
Carlqvist, Jakob - 4897, 6097
Carlqvist kyrkoherde - 8941
Carlstedt räntmästare - 1467, 2667, 3899
Carpelan, Elisabet Dorotea - 2919, 3978
Carpelan, Karl - 2355, 3316, 4478
Carpelan drabant - 1741
Carpelan lagman - 5160
Carpelius, Johan - 5098
Carpelius kollega - 5207, 5511, 5518, 5526
Carsberg, Johan - 5241, 5535
Casman präst - 5949
Casmus, Verner - 6883
Cassling, Olof - 2441, 3382, 4539, 7325
Castelius, Gabriel - 6068
Castrenius, Sofia - 2352, 3313, 4475
Caumsell, Barbara - 5671
Cecilia Persdotter änka - 8222
Cederberg, Benedikt - 1498, 2693, 3925
Cederkrona, Karl - 7231
Cederström, Bengt - 2845, 4080
Cederström löjtnant - 620, 1661
Cenberg, Olof - 82
Cerlin, Kristina - 7353
von Chappel, Katarina - 2350, 3311
von Chappel, Margareta Katarina - 4473
Charpentier, Robert - 5685
Charpentier överstelöjtnant - 3498, 4639
Chevallier, Johan - 564
Chevallier löjtnant - 925, 1712, 2892, 4129
Christiani, Jakob - 1256, 1844, 1948, 3012
Christianus tullnär - 4242
Claes (Clase) kapten - 3816, 4887
Clauback (Claubart), Sara Maria - 4971
Clerck, Kristina Helena - 9049
Clerck, Magdalena - 4589
Clerck, Maria - 1149, 1591, 2779, 4017
Clerck ryttmästarbarn - 1528
Clodt, Anna Maria - 1139, 1519, 3945
Clodt, Hedvig - 3868
Clodt, Hedvig Eleonora - 1430, 2633
Clodt, Johanna - 1430, 2633, 3868
Clodt, Maria - 2712
Close, Kristina Magdalena - 3660, 4686
Close kapten - 3659, 4685
Cohre fogdetjänare - 5365, 5541
Coiander, Henrik - 1157
Colander skrivare - 151
Colchenius, Josef - 1366, 1794
Colliander, Katarina - 223, 381, 766, 2035, 3164, 4373
Collingius, Johan - 9061
Collin(us), Abraham - 1802, 2972, 4203
Collin(us), Anna - 4541, 5748
Collin(us), Jakob - 5997
Collin(us), Leonard - 2362, 3321, 4481
Collin(us) kronofogde - 5644
Collin(us) pedagoghustru - 6442
Collin(us) präst - 1732, 2911, 4147, 5747
Condolin predikant - 6171
Coppost, Johan - 5836
Corell snörmakare - 5857
Cornelius, Dude - 571, 932, 2067
Corsar, Anders - 9000
Corssen hopman - 159, 343, 729, 1541, 2733
Corstein, Henrik - 2351
Corte, Emerentia - 6490
Corte, Gabriel - 5280
Corte major - 1056
Cosander, Anna Maria - 7739
Costadius, Margareta - 5786
Costenius, Maria - 1265, 1989, 3128, 4351, 5700
Costianus, Martin - 6116
Costianus löjtnant - 8244, 8813
Costoma, Gregorius - 7102
Crantz kapten - 84, 680, 1694, 2874, 4111
Creutz, Anna - 1500, 2695, 3927, 5770, 5902
Creutz, Eleonora Maria - 1431, 2634, 3869
Creutz, Elsa - 1127, 1397, 2600, 3835
Creutz, Gustaf Otto - 1428, 2631, 3866
Creutz, Helena - 577, 1044, 1394, 2597, 3832
Creutz, Kristina Katarina - 1126, 1406, 2609, 3844
Creutz landshövding - 1101, 1389, 2592, 3827
Crohn, Jörgen - 1932, 3085, 4316
Cromell, Ebba - 7613
Cronander, Johan - 8952
Cronbeck, Susanna - 3693, 4799
Cronberg korpral - 195
Croning, Eva Juliana - 430, 812, 2044, 3169, 4375
Cronman, Beata Elisabet - 1508, 2703, 3935
Cronman, Elisabet - 1176
Cronman, Joakim - 563, 924, 1766
Cronstierna, Birgitta Katarina - 1857, 4255
Cronstierna, Brita Katarina - 3025
Cronström, Helena - 7231
Crusell, Barbara - 2353, 3314, 4476, 5671
Crusell, Ebba - 2354, 3315, 4477
Cruus, Katarina - 198, 203
Cruus, Sara - 9061
Cröell befallningsman - 1771, 2946, 4178
Cröell präst - 120
Cupilenius, Elisabet - 2349, 4913
Cupraeus, Katarina - 8495
Cupraeus kapellan - 4480
Curlander skeppare - 518
Curlander timmerman - 887, 2056, 3176, 4380
Curnovius, Henrik - 3605
Custor, Abraham - 4330
Cygnell, Olof - 7461
  


[ Huvudsidan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U WV Y Z Å Ö Normering av släktnamn ]