Itä-Karjalan paikannimien luettelo


Akateemisen Karjala-Seuran
toimittaman Itä-Karjalan kartan
aakkosellinen nimienluettelo
ja hakemisto

Tämä luettelo sisältää kaikkien Akateemisen Karjala-Seuran v. 1934 toimittamaan ja Kustannusosakeyhtiö Otavan v. 1941 useina uusintapainoksina julkaisemaan Itä-Karjalan karttaan (mittakaava 1:1000000) merkittyjen paikkojen nimet, lukuunottamatta Suomen vanhojen rajojen sisäpuolella olevia.

Niinkuin luettelon ensimmäisessä painoksessa on huomautettu, kartan nimien oikeinkirjoitusasu perustuu kansan ääntämykseen, mikäli se on ollut tunnettu. Kukin nimi on muutettu, milloin niin on helposti voitu tehdä, Suomen yleiskielen mukaiseksi, mutta muutettaessa on koetettu kansankielen äänneasu säilyttää mahdollisimman tarkoin. Tämän takia nimistö paikoin poikkeaa aikaisemmissa Suomessa julkaistuissa Itä-Karjalan kartoissa käytetystä sekä osittain myös Neuvosto-Karjalan virallisesta nimistöstä; näin esiintyy esim. aikaisempi Kantalahti tässä kartassa asussa Kannanlahti, koska sen kansankielinen asu on Kannanlakši, Kaklalahti (pro aikaisempi Kaulalahti) jne. Milloin nimi ei ole ollut helposti muutettavissa suomen kielen mukaiseksi, on siksi otettu kansan ääntämyksen mukainen asu (esim. Vuohtjärvi, Nolkamajärvi jne.). Jo vakiintuneeksi katsottavat nimet, kuten Säämäjärvi, Porajärvi ym., on tähänkin karttaan otettu semmoisinaan, vaikka niiden kansankielinen asu (Seämärvi, Porarvi) ei ehdottomasti edellytä mainitunlaista suomenkielistä asua.

Nimistön kansankielisen asun määräämiseksi on ollut käytettävissä karjalaisilta saatujen suullisten tietojen lisäksi mm. seuraavat painetut lähteet: Elias Lönnrotin matkat (ilmestyi Helsingissä 1902), Suomen kansan vanhat runot, I (1-4) ja II osa (H:ki 1908-1927), I. K. Inha: Kalevalan laulumailta (2. painos, H:ki 1921), Th. Homén ym.: Itä-Karjala ja Kuollan Lappi (karttoineen; H:ki 1918), A. V. Ervasti: Muistelmia matkalta Venäjän Karjalassa (2. p., H:ki 1918) ja Väkiluvun seikoista Venäjän Karjalassa (H:ki 1889), Iivo Härkönen: Itäinen vartio (H:ki 1920), Suomen suku II osa (H:ki 1928) sekä Neuvosto-Karjalan tilastohallinnon julkaisu "Karjalan A.S.N.T:n asuttujen paikkojen luettelo" (vuoden 1926 väenlaskun ainehiston mukaan; Petroskoi 1928).

Kartassa samoinkin tämän luettelon aikaisemmissa painoksissa on venäläisten suhuäänteiden vastineina käytetty seuraavia kirjainmerkkejä: ш =  š, җ =  ž, ч =  tš ja щ =  štš. Venäjän ы on korvattu y:llä.

Luettelon uusin painos on pääasiallisesti samanlainen kuin sen edelliset painokset. Vähäisiä korjauksia on kuitenkin tehty. Ensinnäkin on jätetty kokonaan pois edellisessä painoksissa oleva toinen nimisarake, johon on ollut merkittynä nimien tarkka murreasu. Toiseksi on luetteloon lisätty eräitä uusia suomenkielisiä, jotka on sijoitettu asianomaisille kohdille aakkosluetteloon. Jokaisen samaa paikkaa tarkoittavan nimen perään on lisätty viittaus toisiin nimimuotoihin; esim. Petroskoi, ks. Äänislinna - Äänislinna (Petroskoi). Jotta luettelosta selviäisi, mikä eri nimimuodoista on tarkoitettu käytäntöön otettavaksi, on kaikki hylättäviksi aiotut nimimuodot painettu kursiivilla, esiintyvätpä ne sitten kartassa tai ei.

Luettelossa on lyhennyksillä, joiden selitykset alempana, osoitettu nimen laatu (kylä, järvi, joki tms.). Oikeanpuoleisella laitapalstalla on kartan asteverkoston ruutuun viittaavalla lyhennyksellä määrätty nimen likimääräinen paikka kartalla. -Ne nimet, jotka on merkitty tähtösellä (*), eivät sisälly karttaan, vaan niiden paikalla on kartassa numero, joka viittaa B-hakemistoon [Huom! B-hakemistoa ei julkaista Internetissä.]. Numeroilla on korvattu ainoastaan pienimpien kylien nimet; täten on karttaan saatu sijoitetuksi alueen tiheimmin asuttuihin seutuihin (ruutuihin F5 - F8 ja G5 - G7) kyliä huomattavasti enemmän kuin mihinkään aikaisempaan samaan mittakaavaan piirrettyyn Itä-Karjalan karttaan. Numeroiden avulla löytää paikannimen hakemistosta helposti, koska nimet, jotka A-hakemistossa ovat aakkosjärjestyksessä, ovat B-hakemistossa ruuduittain numerojärjestyksessä.

Paikannimen (asutuksen tms.) laatu on luettelossa osoitettu seuraavilla lyhennyksillä:

as rautatieasema   l Lahti
J järvi   lst luostari
j joki   n niemi
k kylä tms. asutus   pkk  piirin keskuskylä, s.o.
kk keskus- tai kirkonkylä    hallinnollinen keskus
kp kauppala, taajaväkinen    s saari
yhdyskunta   slm  salmi
kpk  kaupunki  

Helsingissä maaliskuussa 1942.

AKATEEMINEN KARJALA-SEURA.


A. Aakkosellinen hakemisto

Aajualahti

k

C

3

Afonanniemi, ks. Ahvonniemi

k

D

6

Afonasevskaja

k

G

9

*Afonina

k

F

88

Agveh, ks. Akve

k

G

6

Ahvenjärvi

k

D

3

Ahvenjärvi

k

F

7

Ahvenlahti

k

B

4

*Ahvenvaara, ks. Laskisenvaara

k

D

76

Ahvonniemi (Afonanniemi)

k

D

6

Aimalahti

k

E

4

Akkala

k

C

3

Akkala

k

A

4

Akkalan Imandra

J

A

5

Akonlahti

k

D

4

Akonlahti

kk

D

3

Akve (Agveh)

k

G

6

Alajärvi

k

C

4

Alajärvi

k

D

6

Ala-Kuittijärvi

J

D

4

Ala-Kuusemajärvi

k

C

6

Ala-Lapukka

k

D

2

Ala-Miikkulainen

k

H

3

*Alapää (Mäki)

k

G

548

Ala-Soltkoski

k

E

8

Ala-Toksa

k

F

10

Alavaara (Vuolenvaara)

k

C

6

Alavoinen (Iljinskij)

k

H

5

Aleksandrovskaja

k

G

9

Andozero

k

E

11

Aleksejevskaja

kk

G

9

Antoma (Andomskij)

kk

G

9

*Andrejev Navolok

k

F

721

*Anžennavolok

k

F

718

Apatiitti

as,kk

A

6

Aunus

kp,pkk

H

5

Avdejevskaja

kk

F

9

*Avilovskaja

k

G

91

Belajeva Gora

k

F

8

Bereg

k

H

11

Berežnoje

kk

F

8

*Berezovka

k

E

82

Bitjukovskaja

k

F

9

Bojarskaja, ks. Kälkäjärvi

as,k

C

6

*Brjuhova

k

F

77

*Burakovskaja

k

F

94

Danilova

kk

F

8

*Davidovskaja

k

G

95

Derevjannoje

kk

G

7

*Derjabina Gorka

k

G

74

Devjatina

kk

H

9

*Djekunniemi, ks. Jekunniemi

k

F

619

*Domandovskaja

k

G

101

Domožirova

k

H

6

Dubrova

k

E

7

Dubrova

k

I

5

Dumina

k

G

11

Durakova

k

C

10

Ehätys

k

D

7

Elmitjärvi

k

F

6

Enari (Vonozero)

k

H

7

Enkijärvi (Jenkijärvi)

as,k

C

6

Enonsuu

k

C

4

*Fedorovskaja

k

C

111

Fedosejevo

k

A

5

Fedotova (Suslonov-Navolok)

k

F

7

*Filimonovskaja

k

G

92

Fominskoje

k

H

6

Gab Navolok, ks. Haapaniemi

k

E

8

Gabozero, ks. Haapajärvi

k

G

10

Gabselga, ks. Haapaselkä

k

F

8

*Gakugsa

k

G

912

Gangozero, ks. Hanhijärvi

k

F

7

Garnitsa

k

G

8

Gatnus

k

G

10

Gavrilovskaja

k

G

11

*Gavšezerskaja, ks. Havujärvi

k

F

92

Gedevigi

k

H

6

*Gladkaja Gora

k

F

79

Goltsyn saari

s

G

9

Gora

k

H

8

Gorka

kk

F

7

Gorohovskaja

k

F

11

*Gostnavolok

k

F

95

Gridino, ks. Kriitinä

kk

C

7

Grodihina

k

H

5

Gumarnavolok, ks. Huhmarniemi

k

F

9

Gumbaritsa, ks. Lautajoki

k

H

6

Gutnikovskaja

k

G

9

Haapajärvi (Gabozero)

k

G

10

Haapakangas

kk

H

3

Haapana (Haapanova) (ent.luostari.)

lst

H

5

Haapaniemi (Gab Navolok)

k

E

8

Haapanova, ks. Haapana

lst

H

5

*Haapaselkä

k

G

546

Haapaselkä (Gabselga)

k

F

8

*Haapavaara

k

D

610

Haapavaara

k

D

2

Haikola, ks. Jouhkola

kk

C

5

*Hallijärvi

k

F

65

Halui

k

G

11

Hanhijärvi (Gangozero)

k

F

7

Hanhisaari

s

C

9

*Hankivaara

k

D

72

*Harakkamäki

k

G

551

*Harittana

k

G

56

Harjalatva

k

G

5

*Haukiniemi

k

G

526

Haukivaara

k

E

6

*Haukkasaari

K

E

37

*Havujärvi (Gavšezerskaja)

k

F

92

Heinäjärvi

kk

B

4

Heinälahti (Sennaja Guba)

kk

G

8

*Heinävaara

k

D

614

Hepovaara

k

F

6

Herajärvi (Herozero)

k

G

11

Hetsula (Maljala)

kk

G

5

Hietajärvi

J

E

4

Hiipinä (Kirovsk)

kpk

A

6

Hiipinä

as

A

6

Hiisjärvi

k

D

5

Hiisjärvi

k

D

6

Hiisjärvi

k

E

8

*Hiisjärvi

k

G

534

*Hilo

k

D

77

Himjoki

k

G

8

Himola

k

E

5

Himolanjärvi

J

F

5

Hinkerivaara

k

F

5

Hirveäniemi

k

B

4

Hirvisalmi

k

C

3

Hirvivaara, ks. Mokinvaara

k

E

613

*Hokanmäki

k

F

624

Holma

k

G

6

*Homanniemi

k

F

614

Homorovitsa

k

H

7

Honkaniemi

k

E

5

Honkaselkä

kk

F

6

Huhareva

k

F

8

Huhmarniemi (Gumarnavolok)

k

F

9

Huhtiniemi

k

D

3

*Huskala

k

G

559

Huuhtiranta

k

C

5

Huutojärvi

J

D

4

Hymölä, ks. Kirvesjärvi

k

G

613

Hyrsylä

k

G

5

Hyypiä

k

F

5

Häme

k

C

3

Hämehenvaara

k

C

3

*Härköniemi

k

D

318

Ieljärvi

J

D

6

Ienimä

k

H

6

*Iisselkä (Isselga)

k

F

812

Iisvaara (Ižgora)

k

F

9

Iivina

k

G

7

Ilekinskaja

k

G

11

Ileksa

k

G

9

Iljinskaja Sloboda

k

G

11

*Iljinskij

k

G

107

Iljinskij

k

H

6

Iljinskij, ks. Alavoinen

k

H

5

Ilomaselkä

kk

F

7

Imandra, ks. Imantero

J

A

5

Imantero, ks. Imandra

J

A

5

*Insuniemi

k

G

53

Internojärvi

J

B

10

Ipatti

k

D

7

Irinovka

k

H

3

Iso Imandra, ks. Iso Imantero

J

A

5

Iso Imantero (Iso Imandra)

J

A

5

*Isoinen

k

F

623

Isselga, ks. Iisselkä

k

F

812

*Ivanovskaja

k

G

71

Ivanovskaja

k

G

10

Ivaševa

k

H

8

Ižgora, ks. Iisvaara

k

F

9

Jablonja Gorka

k

F

10

Jagremskij, ks. Äkrämä

k

G

11

*Jakovleva

k

G

94

*Jakuševskaja

k

G

96

*Jakyšovagora

k

E

81

Jalgandselga

k

F

8

Jalguba, ks. Jalolahti

kk

G

7

Jalolahti (Jalguba)

kk

G

7

Jamkka

k

F

7

Jandeba

k

H

7

Jandomjärvi, ks. Jantomajärvi

kk

F

8

Jangozero, ks. Jänkijärvi

k

F

8

Jantomajärvi (Jandomjärvi)

kk

F

8

Jarenga

k

D

10

Jašezero

k

G

7

*Jehrimänvaara

k

D

310

Jekunniemi (Djekunniemi)

k

F

619

Jelettijärvi

kk

B

4

Jemosenvaara

k

D

6

Jenkijärvi, ks. Enkijärvi

as

C

6

Jermolina

k

G

11

Jeroskinselkä

k

G

7

Jessoila

kk

G

6

Jokostrovsk

k

A

5

Jolmonen

k

C

6

*Jorssi

k

F

74

Jouhivaara

k

E

6

Jouhkola (Haikola)

kk

C

5

*Jousijärvi (Moina)

k

E

53

Judmozero

k

E

10

Jugozero, ks. Jukajärvi

k

G

10

Jukajärvi (Jugozero)

k

G

10

Jukkolahti, ks. Prokkola

k

E

6

Jukova

k

D

8

Juksovskij

k

H

8

Jungozero

k

G

10

Juoni

k

A

4

Juonijoki

j

A

4

Jurjevy Gory

k

F

10

*Juutina

k

G

514

*Juurikka

k

G

55

Juustjärvi

kk

F

6

Jyrkilä

kk

G

5

Jyrkilä

k

H

5

*Jyrkänmäki

k

F

66

Jyskyjärvi

kk

D

5

Jyvöälahti

kk

C

3

*Jänissalmi (Tuomas)

k

E

31

Jänkijärvi

k

F

6

Jänkijärvi (Jangozero)

k

F

8

Jänkijärvi (Pogost Jangozerskij)

k

F

10

*Jänönselkä

k

G

523

Järventaus (Zaozere)

kk

G

7

Kaamotti

k

C

3

*Kaappa

k

G

535

Kaarnisjärvi (Voronskaja)

k

B

6

Kabeleva

k

H

10

Kabona

k

H

4

Kaisma (kažma)

kk

F

7

Kajezero

k

F

9

Kakara

k

C

6

Kaklalahti

k

C

4

Kalajoki

kk

G

8

Kalakunta

k

F

9

Kalgatšiha

k

E

9

*Kalinvaara

k

D

73

Kalitsinsaari

k

E

6

Kalkalahti

kk

C

7

Kalliolahti

k

E

6

Kamarivaara, ks. Materovaara

k

D

3

Kamenitsa

k

E

7

Kamenno

k

D

11

*Kanaila (Kuksumäki)

k

G

558

Kananen (Koutajärven pää)

kk

B

4

Kanapro

k

G

5

Kananainen

k

C

4

Kangasjärvi

k

F

5

Kangasniemi

k

D

6

Kangasvaara

k

D

7

*Kanitsanselkä

k

F

615

Kankahainen

k

B

3

Kannanlahti

as

A

5

Kannanlahti

kp,pkk

A

5

Kannanlahti

l

B

5

Kansaniemi (Kanzanavolok)

kk

F

9

Kanzanavolok, ks. Kansaniemi

kk

F

9

Kantoniemi

k

C

3

*Kantsi

k

F

55

Karasjärvi

k

E

8

Karasjärvi

k

F

7

Karelskaja

k

H

6

Karelskij bor

k

F

9

Karginskaja, ks. Karhila

k

H

7

Karhila (Karginskaja)

k

H

7

Karhumäki

kp,pkk

F

7

Karhumäki

as

F

7

Karkujärvi

k

D

3

Karkujärvi

k

E

7

Karppova

k

D

4

Karševskaja

kk

G

9

*Karsikkoselkä

k

F

615

Kaskana

kk

G

6

Kaskarantsi

k

B

9

*Kaskesniemi

k

F

617

Kaskesniemi

kk

G

6

Kaskesoja

kk

G

8

Kazarinovskaja

k

G

11

Kaželskij

k

I

6

Kažma, ks. Kaisma

kk

F

7

Katajaoja (Veres rutšei)

k

A

6

Kaukojärvi

k

G

5

Kautvaara

k

F

7

Kavaino

k

G

5

*Kelloniemi

k

D

314

Kellovaara

k

D

5

*Keltovaara

k

F

72

Kemi

kpk

D

7

Kemi

as

D

7

Kemijoki

j

C5, C6, D5, D6

 

Kemijärvi (Kemozero)

J

G

10

Kemozero, ks. Kemijärvi

J

G

10

*Kenakka

k

F

68

Kendjärvi, ks. Kenjärvi

kk

F

7

Kenjärvi (Kendjärvi)

kk

F

7

Kenttijärvi

k

D

4

Kepajoki

j

C

5

*Kerkkies

k

C

43

Keski-Kuittijärvi

J

C

4

Keskotjärvi

k

G

6

Kesäjoki

kk

C

7

Kesäjoki

j

C7, D7

 

*Kesäjärvi

k

D

615

Keträjärvi

k

F

7

Kevättämäjärvi

kk

D

6

Keynäsjärvi

k

D

3

Kianta (Kjanda)

kp

D

11

Kieretinjärvi

J

C

5

Kieretti

kp,kk

B

6

Kieretti

as

B

5

Kiestinki

pkk

C

4

Kiidehjärvi (Kiitehjärvi)

J

D

3

*Kiidžala, ks. Mantere

k

G

517

*Kiikki

k

G

66

Kiimaanvaara

kk

E

3

*Kiimaselkä (Kukonmäki)

k

G

561

Kiimasjärvi

kk

D

4

Kiirasjärvi

k

E

6

Kiisi

kk

F

8

Kiisjoki

k

C

4

Kiitehjärvi, ks. Kiidehjärvi

J

D

3

*Kilkansaari

k

E

52

Kinalahti

k

G

5

Kinnasvaara

k

G

6

*Kinnermäki

k

G

530

Kipo

k

E

4

Kipozero, ks. Kippojärvi

k

D

6

Kippojärvi (Kipozero)

k

D

6

Kiprola

k

D

7

*Kiprovnavolok

k

F

99

Kirovsk, ks. Hiipinä

kpk

A

6

Kirvesjärvi

k

G

5

*Kirvesjärvi (Hymölä)

k

G

613

*Kivatsu

k

F

53

Kivatsu

as

F

7

Kivijoki

j

D

3

Kivijärvi

k

D

3

Kjanda, ks. Kianta

kp

D

11

*Klimanselkä

k

F

717

Klimetskoi (ent.luostari)

s,lst

G

8

Klimovskaja

k

H

8

Klyyssinvaara

kk

E

5

Knjazeva (Oštretšini)

k

G

7

*Knässinä (Vitele)

k

G

560

Knäsöi, ks. Näsö

kp,kk

B

5

Knäsöi, ks. Näsö

as

B

5

*Kohtaselkä

k

G

520

Koikari

kk

F

6

Koikinitsa

kk

E

7

Koivajärvi

k

D

3

Koivujoki

j

C

7

Koivuniemi

kk

D

6

Koivuniemi

k

G

6

*Koivuniemi

k

G

519

*Koivuselkä

k

G

531

Kokinskaja

k

G

11

Kokkosalmi

k

C

4

Kokora

k

C

6

Kolatselkä

kk

G

5

Kolesma (Kuolisma)

kk

D

8

Kolgolema

k

H

6

*Kolgostrov

k

F

97

Koljola, ks. Tiiro

k

C

2

*Kolmaki, ks. Kuolmanki

k

F

87

Kolodozero, ks. Kolotjärvi

kk

G

10

Kolotjärvi (Kolodozero)

kk

G

10

Kolovo

kk

G

9

Kolvasjärvi

k

E

3

Kolvitsa

kk

A

5

Kolvitsajärvi

J

A

6

Kompakka

k

D

6

Konda, ks. Kontu

k

G

8

Konets ozere

k

H

6

Konžezero

k

E

8

Kontiojärvi

k

D

6

Kontiojärvi

k

F

7

*Kontiovaara

k

F

625

Kontokki

kk

D

3

Kontu (Rajakontu)

kk

G

5

Kontu (Konda)

k

G

8

Kontupohja

kp,pkk

F

7

Kontupohjanlahti

l

F

7

Koppelojärvi

k

F

9

Kopsova

k

E

8

Korbozerskij

k

G

10

Korhu, ks. Leveäniemi

k

E

32

*Korkeaniemi (Röhö)

k

C

42

Kormanen, ks. Kormoo

k

B

3

Kormilisto

k

G

5

Kormoo (Kormanen)

k

B

3

*Kormuslahti

k

C

44

Koroli

k

E

3

Koroppi

k

E

3

Korosaari

k

H

3

Korpalskaja

k

F

10

Korpijärvi

k

C

3

Korpijärvi

k

F

6

Korpilahti

k

E

6

*Korpiniemi

k

G

525

Korpivaara

k

C

3

*Korsa

k

G

63

Kortassi

k

F

6

*Kortšaginskaja

k

G

910

Koskenkylä

k

G

7

*Koskisenvaara

k

E

612

Kosmozero, ks. Kuosmajärvi

kk

F

8

Kosolma, ks. Kossalmi

k

F

722

*Kossalmi (Kosolma)

k

F

722

Kostamus

kk

D

3

Kostamus

k

F

5

Kostovaara

k

B

3

Kosukovskaja

k

G

9

Kotajärvi

k

B

5

Kotajärvi

kk

F

9

*Kotasaari

k

F

720

*Kotaselkä

k

G

526

Kotkatjärvi

kk

G

6

Kotsila

kk

H

5

Kotskoma

k

E

7

*Kotsuri

k

G

612

Koukinitsa, ks. Koukkula

k

H

6

Koukkula (Koukinitsa)

k

H

6

*Koukoselkä

k

F

75

Kousa (Kovžskij)

k

H

10

Kouta

kk

B

5

Kouta

kp,as

B

5

Koutajoki

j

B

4

Koutajärven pää, ks. Kananen

kk

B

4

Koutajärvi

J

B4, B5

 

Kovžskij, ks. Kousa

k

H

10

Krasnogorskaja

k

D

11

Kresty, ks. Risti

k

F

8

Kretšetova

k

H

11

Kriitinä (Gridino)

kk

C

7

*Kristananvaara

k

D

61

Krivoi Pojas

k

F

10

Krivtsy

kk

G

9

Kronstadt

kpk

I

2

Kubovskaja

kk

G

10

Kuganavolok

kk

F

9

*Kuikka

k

C

31

*Kuikka

k

G

527

*Kuikkaniemi

k

D

321

kuikkavaara

k

D

6

Kuiteži, ks. Kuittinen

kk

G

6

Kuittinen (Kuiteži)

kk

G

6

Kuivaniemi (Suhoje)

kk

D

7

*Kukkajärvi

k

G

513

*Kukkoila

k

G

521

Kukomosozero

k

F

8

*Kukonmäki, ks. Kiimaselkä

k

G

561

*Kukonvaara

k

G

543

Kuksumäki

kk

G

5

Kulmus

kk

F

7

Kumsjärvi

kk

F

6

Kumtsa

k

F

7

Kunnasjärvi

k

F

9

Kuntijärvi

k

B

4

Kuolisma, ks. Kolesma

kk

D

8

*Kuolmanki (Kolmaki)

k

F

87

Kuolunki

J

D

5

Kuorilahti

kk

C

5

Kuosmajärvi (Kosmozero)

kk

F

8

Kuotkua

k

C

3

*Kurhananselkä

k

F

67

Kurjusvaara

k

D

7

Kurki

kk

C

5

Kuzaranskij, ks. Kuusiranta

kk

F

8

Kuzestrov, ks. Kuusisaari

k

F

9

Kuzminskaja

k

E

11

Kuzminskaja

k

F

11

Kuznetsovskaja

kk

G

10

Kuzomen

kp

B

9

Kuzreka, ks. Kuusjoki

k

B

7

*Kutsepalskaja

k

G

114

Kuujärvi

kk

G

6

Kuukasjärvi

k

B

4

Kuusema

as

C

7

*Kuusenvaara

k

D

51

Kuušereka, ks. Kuusjoki

kp

E

10

Kuusiniemi

k

C

4

Kuusiniemi

k

E

6

*Kuusiranta (Kuzaranskij)

kk

F

8

*Kuusisaari (Kuzestrov)

k

F

9

Kuusjoki (Kuzreka)

k

B

7

Kuusjoki (Kuušereka)

kp

E

10

Kuusutjoki

j

C

5

Kuutamalahti

k

F

5

Kuutsanjoki

j

B

3

Kuutsujärvi

k

E

6

Kuuttilahti

k

H

6

Kuvasjärvi

k

F

10

Kyläniemi

k

C

4

Kyyrölä

k

B

5

Kälkäjärvi (Bojarskaja)

as,k

C

6

Käppäselkä

as

F

7

Käppäselkä

kk

F

7

Käpäli

k

C

4

Kärkijärvi

k

E

7

Laapina

kk

D

8

Laasari

kk

E

5

*Laasaristo

k

G

52

Laatokka

J

H4, H5

 

Ladvaozero, ks. Latvajärvi

k

G

10

Ladvusi

k

H

6

Lahdenperä (Zagube)

k

H

5

Lahdentaka

k

F

6

*Lahti (Nimjärven)

k

F

62

*Lahti

k

E

65

*Lahti (Nuudžala)

k

G

516

Lahti (Säämäjärven)

kk

G

6

Laitasalmi

k

C

3

Lamavaara

k

B

5

*Lamminniemi

k

G

540

*Lampahainen

k

C

51

Lapteva

k

H

11

*Laskisenvaara (Ahvenvaara)

k

D

76

Latva

as

G

7

Latva (Ladva)

kk

G

7

Latvajärvi

kk

D

2

Latvajärvi (Ladvaozero)

k

G

10

Lautajoki (Gumbaritsa)

k

H

6

*Lautavaara

k

E

41

Lavnija

k

H

4

Lavrova

k

I

4

*Lebjaža pustyn

k

G

115

*Lehmoila

k

G

542

Lehtiniemi

k

G

7

Lehto

pkk

D

6

*Lehtovaara

k

C

3

Lehtovaara

k

E

66

Leipäniemi

k

B

4

Leksa, ks. Lieksa

k

F

9

Lekšmojärvi, ks. Lieksimojärvi

J

G

11

*Lembotsevo

k

G

73

Lemijoki (Lemyreki)

k

H

9

Lempaala

kk

H

3

Lemyreki, ks. Lemijoki

k

H

9

Lentiera

kk

E

4

*Lepistö

k

G

532

*Leppäniemi

k

D

44

Lesola

k

D

6

Ležmozerskij pogost

k

G

11

Letneje Zolotitskoje

kpk

D

9

*Levennys

k

G

563

*Leveälahti

k

D

31

*Leveäniemi (Korhu)

k

E

32

*Libovaja selga

k

G

911

Lidnja

k

H

4

Lieksa (Leksa)

k

F

9

Lieksajärvi

J

E

3

Lieksimojärvi (Lekšmojärvi)

J

G

11

Lietma

k

D

4

Ligovo

as

I

3

Lihajašalga

k

G

11

*Liinamaa

k

C

53

Liistepohja

k

E

7

Limaniemi

k

C

3

Lintujärvi

k

E

7

Lintujärvi

kk

F

6

Lipovitsa

k

F

8

Liptsoi

k

F

6

Lisma

as

F

7

Lisma

kk

F

7

*Lismajärvi

k

F

711

*Livojärvi

k

D

36

Ljametskoje

kpk

D

10

Ljugovitsa

k

H

6

Ljutsk

kp

D

11

Lobskaja

k

F

8

Lobskaja Gora, ks. Otsavaara

k

F

7

Lohilahti

kk

C

5

Lohivaara

k

C

5

*Lokinselkä

k

G

51

*Lokinselkä

k

G

67

Lonkanjoki

j

D

8

Lonkka

k

C

2

Lopatova

k

H

6

Lopšenskoje

k

D

10

Lososina

k

G

7

Lotinapelto

as,pkk

H

6

Louhi

as

B

6

Louhi

pkk

B

6

Lovitsa

k

E

7

Loza

k

H

10

Lukanniemi

k

D

5

*Lukina (saari)

k

F

714

*Lukkala

k

G

515

Lukkarinnokka (Ponomarevnos)

n

D

9

Lukkasenvaara

k

E

3

*Lumatjärvi

k

G

615

Lumbuši, ks. Lumpuinen

kk

F

7

*Lumpila

k

G

61

Lumpuinen (Lumbuši)

kk

F

7

Luomajärvi

k

D

4

Luovutsaari

k

E

4

Lupasalmi

kk

E

4

Lusma

k

D

3

Lusma

k

E

3

Lusmanvaara

k

D

6

Luza, ks. Luusa

k

F

10

Luulampi

k

D

6

Luusa (Luza)

k

F

10

Luusalmi

kk

C

4

Luusinka

k

E

4

Luvajärvi

kk

D

3

Lyttä

k

D

3

Lyttä

k

E

5

Läkköminä

k

B

5

*Lääväniemi

k

G

510

Maamajärvi

k

D

5

*Maaselkä

k

F

52

Maaselkä

as

E

7

Maaselkä

kp,kk

E

6

Maasjärvi

kk

D

6

Maasjärvi

kk

G

7

Maiguba

as

E

7

Mainila

k

H

2

Majavalahti (Miikkulanlahti)

k

B

4

Majaginitsa

k

H

6

Makariela

k

C

3

Makatševa

kk

G

9

Makejevskaja

k

F

8

Maljala, ks. Hetsula

k

G

5

Malošuisk

kp

E

10

Malviainen

k

C

3

Mandroga

k

H

6

*Mantere (Tulemajärven)

k

G

517

Mantere (Paanajärven)

k

D

5

Marjavaara

k

D

5

Markkasenvaara

k

D

6

Markkila

k

G

6

Markovskaja

k

F

9

*Martinniemi

k

E

72

Maruja

k

H

4

*Matalaniemi (Röhö)

k

C

41

*Materonmaa

k

D

317

Materovaara (Kamarivaara)

k

D

3

Matinvaara

k

D

7

Matkalahti

k

F

9

Matkaša

k

F

8

Matrossa

k

G

6

*Matukka

k

F

63

Matvejan selkä

kk

G

8

Medvedevo

k

G

11

Melaselkä

k

F

6

Meleksa

k

I

5

*Melentjevskaja

k

F

810

Melkkijärvi

J

D

4

*Mellitsä

k

G

69

Meri-Maaselkä

kk

E

7

*Meru

k

D

52

Metsoiniemi

k

G

6

Mihaleva

kk

G

9

Mihianselkä

k

F

7

Miikkulanlahti, ks. Majavalahti

k

B

4

Miinina

k

E

8

Miinoa

k

D

3

*Mikkilä

k

G

64

Mikkola, ks. Paloniemi

k

C

4

Mikovskaja

k

F

8

*Misko, ks. Votulma

k

D

69

Mitina

k

F

8

Mitinskoje

k

H

10

*Mitšurinskaja

k

G

103

Mjagostrov, ks. Mäkisaari

s

D

8

Mjandozero, ks. Mäntyjärvi

J

D

10

Mjatusova, ks. Mätysova

kk

H

7

*Moina, ks. Jousijärvi

k

E

53

*Mokinvaara (Hirvivaara)

k

E

613

Monastirskaja

k

H

5

More

k

H

4

Mossa (Nuottajärvi)

k

B

5

Motora

k

F

6

Mujejärvi (Räpykkä)

k

B

6

*Mukkala

k

G

545

*Multaselkä

k

F

54

*Munankilahti

k

D

39

Mundjärven lahti, ks. Munjärven lahti

pkk

F

6

Mundjärvi, ks. Munjärvi

kk

F

6

Munjärven lahti (Mundjärven lahti)

pkk

F

6

Munjärvi (Mundjärvi)

kk

F

6

Muotkajärvi

J

E

4

Muromskaja

k

G

9

Muromskij pogost

k

G

7

Mustajoki

as

I

3

Mustajoki

as,kk

B

5

*Mustavaara

k

D

68

Muujoki

j

E4, E5

 

Muujärvi

k

E

4

*Mäki, ks. Alapää

k

G

548

Mäki, ks. Suurimäki

kk

G

5

Mäkisaari (Mjagostrov)

s

D

8

Mäkriä (Nekkula)

kk

H

6

Mäkriänjärvi

k

G

6

*Mäkräjärvi

k

F

716

Mäntyjärvi (Mjandozero)

J

D

10

*Mäntyniemi

k

E

63

Mäntyselkä

kk

F

6

Märännys

k

F

6

Mätysova (Mjatusova)

kk

H

7

*Mökkö

k

G

512

Mölkkö

k

C

3

Naamoila

kk

G

7

Naarvajärvi

k

C

5

Nadvoitša, ks. Vojatsu

as,kk

E

7

Napapiiri (Poljarnaja)

as

B

5

Naukuvaara

k

D

2

*Navolok, ks. Niemi

k

F

73

*Navolotskoje

k

G

106

Nazja, ks. Näsiä

as

I

4

Nefedovskaja

kk

F

9

Nekkula, ks. Mäkriä

kk

H

6

Nemjärvi (Nemozero)

k

F

9

Nemozero, ks. Nemjärvi

k

F

9

Neskutšnaja

k

H

11

Nesterinvaara

k

E

5

Neva

j

I

3

*Niemi

k

D

71

*Niemi (Navolok)

k

F

73

Niemi (Nimjärven)

k

F

611

Nietomajoki

j

I

10

*Nigižma

k

G

98

Nigozero, ks. Nikajärvi

k

F

10

Niikkananvaara

kk

D

7

*Niikkoila

k

G

58

*Niiniselkä

k

G

550

Nikajärvi (Nigozero)

k

F

10

*Nikasaari

k

F

713

Nikoteemuksen niemi

n

B

12

Nilmijärvi

k

B

6

Nilmilahti

k

C

5

*Nilmilahti

k

D

311

Nimenga

kp

E

10

Nimjärvi

k

F

6

Nirkka

k

G

6

Niska

kk

B

4

Niskajärvi

k

D

3

Niskusvaara

k

G

5

Nivajoki

j

A

5

Nivastroi

as

A

5

Nižmozerskaja

kp

D

10

Nokeus

k

D

4

*Nolkamajärvi

k

F

69

Norppajärvi

J

B

4

Nosovskaja

k

F

9

Novikko

k

G

6

Novina

k

H

6

Novinka

k

G

8

Novinka

k

G

10

Nuboselga, ks. Nuposelkä

k

F

8

Njuhtša

kk

E

9

Njuhtša

k

E

9

Nuokkijärvi

J

D

4

Nuosjärvi

kk

G

6

Nuottajärvi

J

B4, B5

 

Nuottivaara

kk

D

7

Nuposelkä (Nuboselga)

k

F

8

Nurmilahti

k

D

4

Nurmoila

kk

G

5

Nuudžala, ks. Lahti

k

G

516

*Nälkävaara

k

D

75

*Nälmänniemi

k

G

522

Närhilä (Kiimasjärvi)

k

C

3

Näsiä (Nazja)

as

I

4

Näsö (Knäsöi)

kp,kk,as

 

35

Näätälahti

k

F

5

Obža

kk

H

5

Ohdansaari

k

E

9

Ogorelyši

k

E

8

Ohta

k

D

3

Ohtajoki

j

D6, D7

 

Ohtajärvi

J

C

3

*Ohvananselkä

k

G

617

*Oinasniemi

k

C

32

Ojatti

j

H6, H7

 

Olenian saari

s

A

5

Olenitsa

k

B

8

Olhava (Volhov)

kpk

I

5

Olhavanjoki

j

I

5

Oljakova

k

H

11

Olkiniemi (Solomanni)

k

G

7

*Olkoila

k

F

621

Olympia

k

D

7

Olympia

as

D

7

Omelia

kk

E

3

Ondalahti, ks. Ontalahti

k

E

8

*Ondžala, ks. Mantere

k

G

517

Onega, ks. Ääninen

kpk

E

11

Onegajoki, ks. Äänisjoki

j

E

11

Onegan lahti, ks. Äänislahti

l

D8, D9

 

*Oneženy

k

F

84

Onihma

k

D

6

Onkamus

k

F

6

Onnanjoki, ks. Ontajoki

j

E5, E6

 

Onnanlahti

k

E

8

Ontajoki

j

E6, E7

 

Ontajärvi

J,kk

E

6

Ontalahti (Ondalahti)

k

E

8

Ontrosenvaara

kk

D

5

Ontrusova (ent. luostari)

k,lst

H

5

Oranienbaum

as

I

2

Oravilahti

k

F

8

Orjanjoki

j

D

5

Osta

k

H

8

Ostamajärvi

k

E

8

Oštretšini, ks. Knjazeva

k

G

7

*Ostrotše

k

F

82

*Ožegovo

k

G

112

Otavajärvi (Otovozero)

kk

G

10

Otovozero, ks. Otavajärvi

kk

G

10

Otsavaara (Lobskaja Gora)

k

F

7

Oulanka

kk

B

3

Paahkomienvaara

k

D

3

Paanajärvi (Saari)

kk

D

5

Paatene

pkk

E

6

Padrila, ks. Patrila

k

I

4

Padun

k

F

8

Paksujoki

j

H5, H6

 

*Palatesjärvi

k

G

69

*Paleostrov, ks. Palosaari (ent. luostari)

k,lst

F

83

Palojoki (Palorutšei)

k

G

10

Palolahti

     

Palolampi

k

F

6

Paloniemi (Mikkola)

k

C

4

Palorutšei, ks. Palojoki

k

G

10

*Palosaari (Paleostrov)

k,lst

F

83

*Panezerskaja

k

G

93

Pangostrov

k

G

7

*Pannila

k

G

533

*Panniselkä

k

G

538

Parantova

as,kk

D

7

*Parissanlahti

k

D

45

Paša

as

H

6

Pasjärvi (Pašozero)

k

H

7

Pašozero, ks. Pasjärvi

k

H

7

Patojärvi

k

F

7

Patrikanvaara

k

C

5

Patrila (Padrila)

k

I

4

Patrova

k

F

8

*Paussoi

k

G

57

Peljakki (Peljaki)

k

F

8

Peltoinen

k

G

6

Peltonen

k

C

5

Pelusozero, ks. Pielusjärvi

k

G

10

Pereniemi (Perhnavolok)

kk

G

8

*Perguba, ks. Perälahti

k

F

76

Perhnavolok, ks. Pereniemi

kk

G

8

Peri

as

H

3

Perslahti

k

F

11

Pertozero, ks. Perttijärvi

k

D

8

Pertozero, ks. Perttijärvi

k

G

10

Perttijärvi

k

D

6

Perttijärvi (Pertozero)

k

D

8

Perttijärvi (Pertozero)

k

G

10

Perttijärvi

k

G

5

*Perttiniemi

k

G

536

Perälahti (Perguba)

k

F

76

Pestšanoje

kk

F

8

Petkelniemi

k

E

6

Petroskoi, ks. Äänislinna

kpk

G

7

Petroskoi, ks. Äänislinna

as

G

7

Petrovskij Jam

k

E

8

Petrovskoje

k

H

9

*Petskavaara

k

D

67

Petšozerskin pogosta

k

F

11

Petäjäselkä

k

G

7

*Petäjävaara

k

E

611

Pielusjärvi (Pelusozero)

k

G

10

Pieni Niemi

k

F

10

Pieninkä

k

E

4

Pieni Nokeus

k

D

4

Pieni Santala

k

F

11

Pieniselkä

k

G

6

Peni Susmoi

s

D

8

*Pieni Tiiksi

k

D

53

*Pieni Vornova

k

F

712

Piepjärvi

k

D

6

*Piesunki

k

C

33

Piesunki

k

D

3

Pietarhovi

as

I

2

Pietari (Leningr.)

kpk

I

3

Pigmatka

k

F

8

*Pihtilahti

k

G

59

Piilojärvi

k

E

8

Piippilä (Sambatuksa)

k

H

6

Piismalahti

k

D

5

Pilmasjärvi (Pilmasozero)

kk

F

9

Pilmasozero, ks. Pilmasjärvi

kk

F

9

Pilsjärvi

kk

C

6

Pinka

k

C

5

Pirozero

k

H

6

Pirtajärvi

k

C

4

Pirttijärvi

k

C

5

Pirttilahti

k

C

3

Pisin pogosta

k

H

5

Pistojoki

j

C

3

Pistojärvi

kk

C

3

Pistonsuu

k

C

3

*Pitsula

k

F

622

Pjalma, ks. Pälmä

k

F

8

Pjeluši, ks. Pölöilä

k

I

7

*Plakkuvaara

k

F

71

*Plekka

k

G

65

Pläkkäjä

k

E

3

Pnevo

k

E

10

*Podderežskaja

k

G

99

*Podmonastyrskaja

k

G

913

Podmozero

k

F

8

Podpadun

k

F

10

Podporože

k

G

9

Podporože, ks. Syvärinkoski

k

H

7

Pogorelova

k

H

11

Pogost Aljagozero

k

H

9

Pogost Herozero, ks. Herajärvi

k

G

11

Pogost Jagremskij, ks. Äkrämä

k

G

11

Pogost Jangozerskij, ks. Jänkijärvi

k

F

10

Pogost Kemozerskij

k

G

10

Pogost Ljadinskij

k

G

11

Pogost Tagažemskij

k

H

9

Pogost Tupozerskij

k

G

9

Pogost Uhotskij

k

G

11

*Pohjapää (Selki)

k

E

67

*Pohjapää (Pyhäniemi)

k

F

61

Pohjoispää (Suikujärvi)

k

D

617

Pohj. Suurijärvi

k

B

5

Pokonvaara

k

E

6

*Pokrema

k

F

715

Pokrovskoje

k

D

11

Pokrovskoje

k

H

5

Poljarnapa, ks. Napapiiri

as

B

5

Polovina, ks. Posta

k

G

7

Polovina, ks. Puolmatka

k

D

7

Polubojarskaja, ks. Typykkä

k

B

6

Pompinvaara

k

D

6

Ponkalahti

kk

C

3

Ponkama

kk

C

7

Ponkama

as

C

7

Ponkamanjoki

j

C

6

Ponkamanjärvi

J

C

5

Ponomarev nos, ks. Lukkarinnokka

n

D

9

Pontselenjoki

j

C3, C4

 

Pontselensuu

k

C

4

Popova

k

H

9

Popovinsaari

s

C

7

Porajärvi

kk

F

5

Porjalahti

k

B

6

Porog

kp

E

11

Posa

k

D

4

Posaada (Posuada)

k

G

5

Posožma

k

H

9

Posta (Polovina)

k

G

7

Posuada, ks. Posaada

k

G

5

Potkoma

k

C

34

Potkuselkä

k

G

5

Potsjärvi

J

F

11

Poventsa

kp

F

7

*Po Vygureke, ks. Uiunranta

k

F

91

*Pretšistenskij

k

F

93

Pritsa

k

B

4

Progal

k

I

6

Prokkoila

k

G

6

Prokkola (Jukkolahti)

k

E

6

Proksina

k

H

10

Prosnetšovskaja

k

F

11

*Präkkilä (Selki)

k

E

610

*Prällinvaara

k

D

66

Prääsä, ks. Teru

pkk

G

6

*Puikniemi

k

F

64

Pultsoila

kk

G

5

Puolmatka (Polovina)

k

D

7

*Puotkoma (Potkoma)

k

C

34

Purnema, ks. Puurniemi

kp

D

10

*Purpozero

k

F

85

Pusamalahti

k

F

4

*Puskuselkä

k

G

552

Putilova

k

F

9

Puudoži, ks. Puutoinen

kp,pkk

G

9

Puulonki

k

B

5

Puurniemi (Purnema)

kp

D

10

Puuslahti

k

D

9

*Puusti

k

D

64

Puutoinen (Puudoži)

kp,pkk

G

9

Pyhäjärvi

kk

G

6

Pyhäniemi

kk

F

6

Pyhä Saari Entinen vanhauskoisten erakkola

k

C

4

Pähkinälinna

kpk

I

4

Päljärvi (Pälärvi)

kk

F

6

Pälmä (Pjalma)

k

F

8

Pälniemi

k

F

6

Pälvijärvi

k

F

5

Pälärvi, ks. Päljärvi

kk

F

6

Päsinselkä

as

G

7

Pätsinselkä

k

G

6

Pääjärvi

J

B

3

Pääkönniemi

k

D

4

*Pöhösenvaara

k

E

38

Pölkkylä

k

E

5

Pölöilä (Pjeluši)

k

I

7

Ragnozero

k

F

9

Rahkoila

k

F

9

*Rahmajärvi

k

F

626

Rajakontu, ks. Kontu

kk

G

5

Rajaselkä

k

G

5

Rakojärvi

k

G

9

Ranina Gora

k

G

9

*Rannankylä (Selki)

k

E

68

*Ranta (Nimjärvi)

k

F

613

*Rapala

k

G

565

Raznavolok (Sorokan ulkosatama)

 

D

7

Ravanmäki

k

F

6

*Rekimatka

k

F

719

Reksinvaara

k

F

7

*Repoila

k

G

518

Repola

kk

E

3

*Retšnogeorgijevskij

k

G

113

Retusaari

s

H

2

Revonnenä

k

H

2

*Revonselkä

k

G

610

Revonselkä (Revselga)

as

G

7

Revselga, ks. Revonselkä

as

G

7

*Riihijoki

k

D

62

Riihiselkä

kk

F

7

Riihivaara

k

D

6

*Riikosenniemi

k

E

36

Riinuajärvi

k

D

3

Riipuskala

kk

H

5

Rimskoje

kk

F

8

Risti (Kresty)

k

F

8

Ristiniemi

k

D

3

Ristisaari

k

D

7

*Ritolahti

k

D

41

*Ritoniemi

k

D

43

Roikonniemi

k

E

5

Roukkula

k

D

3

Roukkulanjärvi

J

D

3

Rožestvenskoi

k

H

5

Ruberskaja

k

G

9

*Ruisniemi

k

G

528

Ruka

k

F

6

Rukajärvi

pkk

D

5

Ruokojärvi

k

C

6

*Ruokokoski

k

G

537

Ruoppoja

k

G

8

*Ruotsijärvi

k

F

610

Ruotsinsaari

s

G

6

Ruptsoila

k

G

6

Rutometova

k

C

6

*Rutševskaja

k

F

89

Ruva

kk

B

3

Ruvanjärvi

J

B

4

Ruvanniska

k

B

3

*Ruunaa

k

E

35

Ryskala, ks. Ryskälä

kk

G

5

Ryskälä (Ryskala)

kk

G

5

Räpykkä, ks. Mujejärvi

k

B

6

Räpysova, ks. Rääpys

k

F

11

Rääpys (Räpysova)

k

F

11

Rääpyvä

kk

H

3

Röhö

k

C

4

Saapkajärvi

k

B

4

Saarenpää

k

D

3

*Saari (Koivuniemi)

k

D

613

Saari, ks. Paanajärvi

kk

D

5

Saarijärvi

k

D

3

Saarijärvi (Sarozero)

k

G

9

Saarikoski

k

G

6

Saarimäki

kk

H

6

Saarimäki

kk

G

5

Saarimäki

kk

G

6

Sadovez (Sotskij)

k

H

7

Šahnova

k

H

5

Šaidoma, ks. Saitama

k

F

7

Saitama (Šaidoma)

k

F

7

Saivojärvi, ks. Tuhkala

k

C

3

*Sakarvaoja

k

F

628

*Salkovaara

k

E

62

Salla

k

G

8

Salma Ludy, ks. Salmiluodot

s

D

8

Salmenniska

kk

G

6

*Salmi

k

F

78

Salmiluodot (Salma Ludy)

s

D

8

*Salmivaara

k

C

52

Salnitsa

k

B

8

*Salo

k

G

524

Sambatuksa, ks. Piippilä

k

H

6

Samina (Saminskij)

kk

G

9

Saminskij, ks. Samina

kk

G

9

Samkova

k

F

11

*Samsosenvaara

k

E

61

Santala

k

F

11

*Sappovaara

k

D

313

Sapsa

k

H

7

Sapsojoki

j

G

7

Saravaara

k

F

7

Šardozerskaja

k

F

11

*Sarkaoja

k

G

564

Šarnikova

k

F

8

Sarozero, ks. Saarijärvi

k

G

9

Sartjärvi (Sardozero)

J

F

11

Sarviniemi

k

C

6

Savastinen

k

F

6

Savilatsu

k

F

5

Savina

k

H

7

Savujärvi

k

E

6

Seesjärvi

J

E

6

Sekee (Sekehen as.)

as

E

7

Sekeenjoki (Sekehenjoki)

k

E

7

Sekeenkylä (Sekehenkylä)

kk

E

7

Seletskaja

kk

F

7

Selki

kk

E

6

Šemenitša

k

H

7

Semenovskaja

kk

G

9

Semsjärvi

k

F

6

Semsvaara

k

F

6

Sennaja Guba, ks. Heinälahti

kk

G

8

*Sepänselkä

k

G

541

Serdetskina

k

F

9

Sergejevskaja

k

F

8

Sermas

k

H

5

Sianvaara

k

F

5

Sibova

k

F

8

Sidorov ostrov, ks. Siitarinsaari

s

B

6

Sidorovskaja

k

E

11

Siestarjoki

kk

H

2

Siika

as

C

7

*Siikajärvi

k

G

614

*Siikavaara

k

D

618

Siisna (Šižnja)

kk

D

7

Siitarinsaari (Sidorov ostrov)

s

B

6

*Siltoinen (Kuksumäki)

k

G

555

Simanisto

kk

G

6

Sippola

k

C

4

Sirtonanjoki

j

B

3

*Sissoinen

k

G

511

Sitrajoki

j

E

5

*Siverskaja

k

F

811

Sizenskij

k

H

6

Sjas (Säsijoki)

j

I

5

Sjaskije Rjadki

k

H

5

Sjuzemskaja

k

D

12

Sjuzikozero

k

G

10

Skiitta, ent. vanhauskoisten naisluostari

lst

C

4

Skiitta

k

F

9

Skorjukova

k

G

11

Sohjana

k

C

4

Sohjanansuu

kk

C

4

Soimivaara

k

E

4

Soksu

kk

G

8

Solokan saaret (Solovetin saaret)

s

C

8

Solokka (Solovetsk)

lst

C

8

Solomanni, ks. Olkiniemi

k

G

7

Solovetin saaret (Solokan saaret)

s

C

8

Solovetsk, ks. Solokka (ent.luostari)

lst

C

8

Sompa

k

C

5

Sompajärvi

k

C

5

Sondozero

k

G

10

Sonostrov, ks. Suonsaari

k

B

7

Sorokka

as,kp,pkk

D

7

Sorotšepole

kk

G

9

*Sorpola

k

G

553

Sosnavitsa

k

D

7

Šostrugenskij

k

H

8

Sotjärvi

J

G

5

Sotskij, ks. Sadovez

k

H

7

Soukelo

k

B

3

Soukelojärvi

J

B

3

Soutjärvi

pkk

G

8

Soutojärvi

kk

F

6

Spaskij

k

G

11

Spitsyna

k

G

11

Sroitsankontu, ks. Troitsankontu

k

H

6

Steševskaja

kk

G

10

Strelnja

k

B

11

Stroitsankontu, ks. Troitsankontu

k

H

6

Štšeliki

k

G

8

Štšepina

k

F

7

Štšepinagora

k

E

8

Štšerbakova

k

H

9

Suhoje, ks. Kuivaniemi

kk

D

7

Suiku

kk

D

7

Suiku

as

D

7

*Suikujärvi

k

D

611

Suisaari, ks. Suojunsaari

s

G

7

Suisar, ks. Suojunsaari

k

G

7

*Suiskaja Tsuupa

k

G

75

Suiunjoki

j

D

7

Suiunsaari

s

D7, D8

 

*Suiunvaara

k

D

74

Sukkajärvi

J

E

5

Suksa

k

H

6

Sulandozero

k

H

9

Sulkku

k

G

6

Sulotjärvi

k

E

8

Suma

kp

D

8

Sumajärvi (Sumozero)

J

E

8

Sum(a)järvi (Sumozero)

k

G

9

Sumansaari (Sumostrov)

k

E

8

Sumostrov, ks. Sumansaari

k

E

8

Sumozero, ks. Sumajärvi

J

E

8

Sumozero, ks. Sum(a)järvi

k

G

9

Sumskaja

k

H

4

*Sungunlahti

k

F

81

Sunku

pkk

F

7

Sununsuu

k

F

6

Suoju

as,kk

G

7

Suojunjoki

j

G

6-7

Suojunsaari (Suisaari)

s

G

7

Suojunsaari (Suisar)

k

G

7

*Suojun Tsuupa

k

G

75

Suojärvi

k

D

3

Suolapohja

k

C

5

Suollusmäki, ks. Suolusmäki

kk

G

7

Suolusmäki (Suollusmäki)

kk

G

7

*Suomuniemi

k

D

42

Suona

k

G

5

Suonsaari (Sonostrov)

k

B

7

*Suontakuinen

k

F

618

Suontele

k

E

6

Suopaisvaara

k

D

5

Suopassalmi

kk

D

5

Suopohja

kk

F

6

Suoverkka

k

E

4

Suslonov-Navolok, ks. Fedotova

k

F

7

Susmoi

s

D

8

Suukylä (Lintujärvi)

k

F

6

Suulaansaari

k

E

4

Suunu

as,kk

F

7

Suunujoki

j

F5, F6

 

Suurijärvi

k

D

4

Suurijärvi, ks. Suvi-Suurijärvi

k

C

4

Suurijärvi

k

F

10

Suurimäki

kk

G

5

*Suuriniemi

k

E

34

Suuri Salojärvi

J

D

11

Suuri Susmoi

s

D

8

Suuri Tiiksi

k

E

5

*Suurlahti

k

E

71

Suurlahti (Velikaja guba)

kk

F

8

Suursaari

s

B

6

Suursalmi

slm

B

6

Suvanto

kk

C

3

*Suvipää (Selki)

k

E

69

*Suvipää (Pyhäniemi)

k

F

62

Suvi-Suurijärvi (Suurijärvi)

k

C

4

Svir, ks. Syväri

as

H

7

Syväjärvi

k

D

6

Syväri

j

H5-H7, G8

 

Syväri (Svir)

as

H

7

Syvärinkoski (Podporože)

k

H

7

*Säkäjärvi

k

D

612

Säntämä

k

G

5

*Säpsäjärvi

k

F

51

Särkijärvi

kk

E

6

*Särkilahti

k

G

62

Särkiniemi

k

B

5

Säsijoki (Sjas)

j

I

5

Säämäjärvi

J,kk

G

6

Zagube, ks. Lahdenperä

k

H

5

Zaharova

kk

F

11

Zalese

k

G

10

Zalese

k

I

5

Zaostrove

k

H

6

*Zaozere

k

G

105

Zaozere, ks. Järventaus

kk

G

7

Zaozere

k

G

7

Zažeikka

as,k

A

5

Žemtšužnaja

as

B

5

Zevkova

k

H

5

Žižinskaja

k

F

8

Zubova

k

F

8

Zvanka

as

I

5

Taavo

k

B

3

Taiginitsa

k

E

8

*Talviaisniemi (Tuohiniemi)

k

D

34

Tambiretska

k

F

9

Tambutsjärvi

k

F

9

Tamitsa

kp

D

11

*Tappajanvaara

k

D

78

*Tarkonjärvi

k

D

65

Tarsala (Taržepol)

kk

G

8

Taržepol, ks. Tarsala

kk

G

7

Tarsela

k

G

11

*Tatarskaja gora

k

G

102

Tavoinmäki

k

F

7

Telekina

k

E

7

*Telepovo

k

G

104

*Tenhunselkä

k

G

566

Terebovskaja

kk

G

9

Teru (Prääsä)

pkk

G

6

Tervalahti

k

D

4

Tetrina

kp

B

11

Tetriniemi

k

D

3

Tigozero

k

F

8

Tihonista

kk

G

8

Tihveri

kk

G

5

*Tihvin bor

k

F

86

Tiiksjärvi

J

B

4

Tiiksjärvi

k

D

4

Tiiro (Koljola)

k

C

2

Tiironjärvi

J

C

3

*Tiitta

k

D

37

Tikonitsa

k

E

7

*Timofejevskaja

k

G

108

Tipinitsa

kk

F

8

Tiutia

kk

F

6

Toinenjoki

k

G

8

Toivahanniemi

k

D

4

Tokari

as

G

7

Tokša Kuznetsova

k

F

10

Toksova

kk

H

3

*Tollonjoki

k

D

35

Tolvantojärvi

J

B3, B4

 

Tolvaoja (Tulvoja)

kk

F

8

Torasjärvi

k

F

6

*Torasjärvi

k

G

611

*Toronvaara

k

D

616

Triihvonvaara

k

C

6

*Troitsa

k

D

63

Troitsankontu (ent. luostari)

k,lst

H

6

Tsalkki

kk

F

5

Tsaplino

k

I

4

Tšappama

k

B

11

Tšekujeva

k

E

11

Tšelojärvi (Tšelozero)

k

E

9

*Tsenanniemi

k

D

38

Tserkassi

k

F

7

Tšerneva

k

F

11

Tšesmenskoin niemi

n

C9-C10, D9-D11

 

Tševanga

k

B

10

Tsiassalmi

k

E

5

Tsikla (Tšiklozero)

k

H

7

Tsiksa

k

C

4

Tsilmijärvi

k

G

6

*Tsimoila

k

G

554

Tsirkkakemi

j

D

5

Tsirkkakemi

k

D

5

Tsirnijärvi

k

F

5

Tsokkila

kk

G

5

Tsolkka

k

E

3

Tsolma

k

C

5

Tsolma

k

D

4

Tsolmusa

kk

F

8

Tsopalahti

k

F

7

Tšopina

k

F

7

Tšornaja

k

G

10

Tšornoje

k

H

4

Tšornyi dvor

k

G

9

*Tsotsoila

k

F

549

Tsujala

kk

F

9

Tsuuniemi

k

G

6

Tsuupa

as

B

5

*Tsuupa (Suojun)

k

G

75

Tuhkala (Saivojärvi)

k

C

3

*Tuhkaniemi

k

D

33

Tuhkavaara

k

E

6

Tulemajoki

j

G4, G5

 

*Tulemajärvi, ks. Mantere

k

G

517

Tulguba, ks. Tulilahti

k

F

7

Tulilahti (Tulguba)

k

F

7

Tulvoja, ks. Tolvaoja

kk

F

8

Tumpajoki

j

E

5

Tumtsa, ks. Tuntsa

k

B

3

Tumtsanjoki

j

B

3

Tungutjärvi

J

D

6

Tunkua

kk

D

6

Tuntsa (Tumtsa)

k

B

3

*Tunttula

k

E

33

*Tuohiniemi, ks. Talviaisniemi

k

D

34

*Tuomas, ks. Jänissalmi

k

E

31

Tuoppajärvi

J

C4, C5

 

Tuulijärvi

J

E

3

Tuulivaara

kk

E

3

Tuulos

kk

G

5

*Tuulosjärvi

k

G

544

Tuusenia

k

E

3

Tvarniki

k

H

8

*Tykkylä (Vitele)

k

G

557

*Type

k

F

616

Typykkä (Polubojarskaja)

k

B

6

Tyrhy

k

B

5

*Törsämö

k

D

21

Uhtozerova

k

F

10

Uhtozerskij

k

G

10

Uhtua

pkk

C

4

Uikujoki (Vygreka)

j

E7, F7

 

Uikujärvi

J

E

7

Uikujärvi

kk

E

8

*Uiunranta (Po Vygureke)

k

F

91

Uiunsaari (Vygostrov)

kk

D

7

Uiunsaari (Vygostrov)

k

F

9

Ukonniemi

k

B

3

Ulitina Novinka

kk

F

7

*Ulkoinen

k

F

620

Ulva (Ulvana)

kk

G

6

Ulvana, ks. Ulva

kk

G

6

Umankijärvi

k

C

7

Umba

kp

B

7

Undjärvi (Undozerskij)

k

F

11

Undozerskij, ks. Undjärvi

k

F

11

Unesma (Unežma)

kp

E

9

Unežma, ks. Unesma

kp

E

9

Unitsa (Uunitsa)

kk

F

7

Unsk

kp

D

11

Unusjärvi

J

E

5

Upunumozero

k

F

9

Urosjärvi

as,k

E

7

Uskaja

k

F

9

Uskali

k

F

5

Uskila

kk

D

6

Usmana

kk

D

7

Ustinskaja

k

G

9

Ustj Kapša

k

I

6

Ustjnavolok

k

C

9

Ustjpotša

k

F

11

Ustjreka

kk

G

10

Uuksujärvi

k

F

9

Uunisaari (Palosaari)

s

B

6

Uunitsa, ks. Unitsa

kk

F

7

Uusikylä

k

B

5

Uusikylä

k

B

6

*Uusikylä

k

E

51

Uusi Laatokka

kpk

H

5

Uusiselkä

k

G

7

*Uuttujärvi

k

G

616

Uuttujärvi

k

H

6

Vaara

k

B

6

Vaara

k

C

3

*Vaara (Kostamus)

k

D

315

*Vaara

k

E

64

Vaarakylä

kk

C

4

Vaaseni

kk

H

7

Vaatjärvi

J

A

4

Vaatsila

k

F

6

Vahjärvi

kk

G

6

Vaimjärvi

k

E

11

Valasjoki

k

C

4

Valasmo

k

F

5

Valdagi

k

I

6

*Valoila

k

G

567

Valkeamäki

k

F

6

Valkeasaari

as

H

3

Vallankumoussaari

s

C

7

Vama

k

F

10

Vanha Laatokka

k

H

5

Vanjaozero

k

G

10

Vannikova

k

G

5

Varbozero, ks. Varpajärvi

k

B

9

*Varispelto

k

F

96

*Varloila

k

G

539

Varpajärvi (Varbozero)

k

E

9

Varsuga

k

B

9

Varsuga-joki

j

B

9

Vartiolampi

k

B

3

Vasonvaara

k

D

2

Vazina

k

H

6

*Vatala

k

D

316

Vatasalmi

k

D

3

Vekarus

k

F

7

Vehkaoja

kk

G

8

*Vehkaselkä

k

G

54

Velikaja guba (Suurlahti)

kk

F

8

Velikaja Niva

kk

F

8

*Velikodvorskaja

k

G

97

Venehjärvi

k

C

3

*Venekoski

k

D

32

Venjura

k

F

6

*Vennäisjärvi

k

D

619

Verbozerskaja

k

E

9

Veres rutšei, ks. Katajaoja

k

A

6

Verhlopskaja

k

E

9

Verhovje

k

E

10

Verhovje

k

G

7

*Verhovskaja

k

G

72

Verhotina

k

F

9

Vermasjärvi

k

D

6

Veskelys

kk

G

5

Vieljoki

j

B

7

Vieljärvi

k

F

8

Vieljärvi

J

A7, B7

 

Vieljärvi

kk

G

5

Viikatejärvi

k

D

6

Viiksijärvi

k

F

7

*Viiksjoki

k

F

710

Viiru

k

D

6

Viitana

kk

G

6

Virjärvi

k

F

10

Virma

kk

D

8

Virojärvi (Vyrozero)

kk

F

8

Virta

k

E

3

Vitele

kk

G

5

Vitsajärvi

k

D

3

Vitsataipale

k

C

5

*Vitsavaara

k

E

42

Vodla

kk

F

10

Vodlajärvi

J

F

9

Voijärvi

J

E5, E6

 

Voijärvi

kk

D

6

Voinki

k

D

6

Vojatsu (Nadvoitša)

as,kk

E

7

Volhov, ks. Olhava

kpk

I

5

Volhovstroi

as

I

5

Voljärvi, ks. Vuolijärvi

k

F

8

Volkov most

k

H

9

Volosovskaja

k

G

11

Volozero, ks. Vuolijärvi

k

F

8

Vonguda

kp

E

11

Vonkajärvi

k

C

6

Vonkajärvi

k

D

4

Vonkajärvi

J

C

5

Vonozero, ks. Enari

k

H

7

Vorenži

kk

E

8

Vornova

kk

F

7

Voronga

k

F

11

Voronskaja, ks. Kaarnisjärvi

k

B

6

Vosjärvi

J

E

11

*Votulma (Misko)

k

D

69

Voznesenja

kk

G

8

Vuohta

k

G

5

Vuohtjärvi

kk

F

6

Vuokinsalmi

k

D

3

Vuokkiniemi

kk

D

3

*Vuokkoila (Kuksumäki)

k

G

556

Vuoksjärvi

k

C

6

Vuolee

kk

H

3

Vuoleenjärvi

k

H

3

Vuolenvaara, ks. Alavaara

k

C

6

Vuolijärvi (Voljärvi)

k

F7, F8

 

Vuonninen

kk

C

3

Vuonnisjoki

j

C2, C3

 

Vuosmavaara

k

E

8

Vuosmosalmi

kk

E

8

Vuosniemi

k

E

3

Vuotsas

k

D

7

Vuottojärvi

J

E

5

Vygostrov, ks. Uiunsaari

k

F

9

Vygostrov, ks. Uiunsaari

kk

D

7

Vygreka, ks. Uikujoki

j

E

7

Vypolzova

k

E

10

Vypolzova

k

H

5

Vyrozero, ks. Virojärvi

kk

F

 

Vytegra

kpk

G

89

Vytegranjoki

j

G

9

Väärä(koski)

k

C

6

Ylä-Ienimä

k

H

6

Ylä-Kuittijärvi

J

C

3

Ylä-Kuukasjärvi

k

B

4

Ylä-Kuusemajärvi

k

C

5

Ylä-Lapukka

k

D

2

Yläle

kk

G

5

Ylä-Miikkulainen

k

H

3

Ylä-Netoma

k

F

10

*Ylänkö

k

G

547

Ylä-Puulonki

k

B

6

*Yläpää (Tuulos)

k

G

562

Ylä-Soltkoski

k

E

8

Äkrämä (Jagremskij)

k

G

11

Ääninen (Onega)

kpk

E

11

Ääninen

J

F7, F8, G7-G9, H8

 

Äänisjoki (Onegajoki)

j

E

11

Äänislahti (Onegan lahti)

l

D8, D9

 

Äänislinna (Petroskoi)

kpk

G

7

Äänislinna (Petroskoi)

as

G

7

Ölkki

k

C

3

 

B. Paikannimien ruuduttainen hakemisto numerojärjestyksessä

[Ei julkaista Internetissä.]