Adress-kalender för Helsingfors stad 1859


Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors utgavs år 1859 av G. W. Edlund och trycktes av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en texdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits. Följande text finns i början av adresskalendern:

Denna Adress-Kalender, som är upprättad med ledning af de vid senast förrättade Mantalsskrifning afgifne förteckningar, upptager alla i staden bosatta Civila Tjenstemän, Borgare och sådana som drifva någon näring eller rörelse, samt i allmänhet alla till den s. k. Ståndspersonsklassen hörande personer, men af Officerare endast dem, som vid sagde förrättning blifvit anmälde.

Adress-kalender och vägvisare inom hufvudstaden Helsingfors ilmestyi vuonna 1859 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä. Yllä julkaistu teksti löytyy kalenterista asunto-osoitteiden alusta.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]


 
Personernas namn och stånd Gårdsegarenes namn Gårdens
nummer
Gatan

Adler, C., Koff.skeppare

Stenström

8

Andreæ

Agrikola, A., Enke-assessorska

Leinberg

9

Mikaels

Ahlberg, A.W., Karteritare

Zies

2

Berg

Ahlfors, J.H., Vikt.handl.

Egen

32

Skatudden

Ahlfors, W., Koff.skepp.

Backman

10

Brunns

Ahlgrén, C.A., Målarmäst.

Egen

9

Högbergs

Ahlgrén, F., Murarmäst.

Grönsten

2

Lappviks

Ahlgrén, G., Tulluppsyningsm.

Westerholm

1

N. Kajen

Ahlqvist, J., Borgare-enka

Egen

16

Fredriks

Akiander, M., Professor

Grönviks arfv.

3

Georgs

Alander, A.G., Handl.

Carger

9

Unions

Alander, J.W., Snickaremäst.

Egen

4

L. Roberts

Alander, Karteritare

Brenners arfv.

17

V. Kajen

Alexejeff, A., Handl.

Wladimiroff

18

Georgs

Allén, C., Borgare

Egen

17

Marie

Allén, S., Kanslistenka

Egen

4

Estnäs

Allimann, Koff.kapten

Kiseleff

5

Unions

Alopæus, D., Postinspektor

Posthuset

-

Nikolai

Alopæus, H.G., Revisionskommiss.

Westerholm

1

N. Kajen

Alopæus, D.W., Revisor

Envall

3

Eriks

Altenstedt, C.D., Snickarmäst.

Söderström

14

Ulrikasborg

Aminoff, A., Grefve, Gen.major

Welene

12

Unions

Aminoff, A., Major

Bohm

5

Eriks

Aminoff, B.A., Öfverste

Nyberg

14

Nylands

Aminoff, C., Fröken

Hising

10

Kasern

Aminoff, C.G., Ingeniör

Lindström

18

Unions

Aminoff, G.F., Professor

Gardberg

15,17

St. Roberts

Aminoff, U.M., Enke-öfverstelöjtn.

Byman

18

Annæ

Ananin, N., Plåtslagarmäst.

Lindfors

28

Skatudden

Andersen, D.W., Skorstensfejare

Egen

28

St. Roberts

Andersin, C.J., Underlöjtn.

Lindfors

1

Wladimirs

Andersson, E., Gårdsegare

Egen

16

D:o

Andersson, E., Polisuppsyningsm.

Andersson

16

D:o

Andersson, J.E., Byggmäst.

v. Qvanten

3

Alexanders

Androssoff, T., Postbokhåll.

Arppe

4

Marie

Andrutsky, Enkepastorska

Egen

2

Fabians

Andstén, B.A., Fajansfabrikant

   

Södernäs

Andstén, C., Murarmäst.ålderm.

Björkells arfv.

3

Mikaels

Andstén, G., Gårdsegare

Egen

11

Annæ

Andstén, H., Murarmäst.

Willstedt

1

Mikaels

Andstén, M., Vikt.handl.

Egen

20

Alexanders

Andstén, S., Färgarmäst.

Egen

3

Elisabets

Andström, M.H., Sadelmak.enka

Egen

4

Ludvigs

Antell, S.H., Guvernör

Röö

4

S. Esplanad

Antman, E., Gårdsegare

Egen

1

Simons

Antipoff, Enkekaptenska

Sjöberg

15

Fabians

Appelberg, A., Öfverstelöjtn.

Sanmark

8

Fredriks

Appelberg, Kapten

Reuter

2

Boulevards

Appelroth, A.W., Perukmak.mäst.

Uschakoff

8

Unions

Appelström, A., Skrifvar-enka

Eriksson

9

Eriks

Armfelt, A., Marinlöjtn.

Lundgrén

2

Elisabets

Armfelt, L., Grefvinna

Egen

6

Mauritz

Armfelt, M., Grefve, Gen.major

Strandberg

10

Boulevards

Armfelt, V., Grefve, Löjtn.

Björkqvist

1

Brunns

Arnell, H.S., Enkedoktorinna

Egen

11

Konstantins

Arppe, A.E., Professor

Egen

4

Marie

Arppe, A.W., Konduktör

Kiseleff

5

Unions

Aschan, C.A., Kollega

Bæck

10

Elisabets

Ascholin, I., Prov.läkare

Egen

12

Georgs

Asplund, C.E., Pastor

Salingre

1,2

Sofie

Asplund, C.G., Målarmäst.

Sällström

28

Nylands

Avander, A., Kopparsl.mäst.

Egen

4

Kyrko

Avander, Mamsell

Renholm

5

Konstantins

Avellan, A., Univ.pedell

Holm

13

Wladimirs

Avellan, C.C., Senatskamrer

v. Numers

18

Fabians

Avellan, G., Senatskanslist

Schönberg

4

Elisabets

Axeen, A., Kanslist

Fagerström

1

Freds[ A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W V Z Å Ö ]