Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

A

Addens, J., konsul. Boulevardsgatan 40.
Adler; K. F., skeppare. Andreegatan 13.
Aejmelaeus, vicehäradshöfding. Mariegatan 4.
Agantschikoff, kollegiiregistrator. Kaserngatan 14.
Agardh, H., skådespelare. Richardsgatan 1.
Ahlberg, A. A., demoiselle. Glogatan 7.
Ahlberg, J., lektorska. Unionsgatan 45.
Ahlblad, S., ackuschörska. Ludvigsgatan 5.
Ahlfors, J. M., bankokassör. Elisabetsgatan 9.
Ahlfors, W., sjökapten. Kyrkogatan 12.
Ahlgren, G. B., gårdsegare. Sandviksgatan 8.
Ahlgren, G. T., ingeniör. Mikaelsgatan 17.
Ahlgren, J. A., restauratör. Sofiegatan 1.
Ahlgren, K. T., restauratör. Sofiegatan 1.
Ahlgren, K. konduktör. Villan Kampmalm. 46
Ahlgren, K. A., målaremästare. Skarpskyttegatan 9.
Ahlgren, V. E., vaktmästare. Studenthuset.
Ahlholm, L, telegrafrevisor. Brunsgatan 11.
Ahlman, F., senatstranslator. Estnäsgatan 10.
Ahlman, K. A., demoiselle. Georgsgatan 6.
Ahlman, M. Ch., demoiselle. Alexandersgatan 14.
Ahlqvist, A. E., professor. Andreegatan 28.
Ahlstedt, F., artist. Brunsparken 17.
Ahlstedt, K. F., gravör. Alexandersgatan 13.
Ahlsten, W., enkefru. Brunnsparken 20.
Ahlstrand, Fr., kontorist. Fredriksgatan 22.
Ahlstrand, A., urmakareenka. Mikaelsgatan 7.
Ahlstrand, J. E., urmakeri. Alexandersgatan 34.
Ahnger, A., apothekare. Annegatan 20.
Ahnger, B., protokollsekreterare. Brunsparken 3.
Ahrenberg, J., arkitekt. Bergmansgatan 19.
Ahrenberg, G. A., skjortmagasin. S. Esplanadgatan 2.
Ahrenius. A., fru. Annegatan 21.
Ajalin, K.. gjutmästare. Villan Hörneberg å Sörnäs.
Airaksinen, P., guld- o silfverarb. Katrinegatan 3,
Alander, qvartersmästare. Villan Wilhelmsberg.
Alander, I. W., möbelfabrikör. L. Robertsgatan 12.
Alberg, A., sekreterare. Unionsgatan 45.
Albion lampmagasin. Alexandersgatan 38.
Alden, A., gårdsegare. St. Robertsgatan 38.
Alen, S., gårdsegarinna. Estnäsgatan 7.
Alexandroff, A., ingeniör löjtnant, Trekanten 11.
Albrecht, O. R., stadsfiskal. Brovillan.
Alfthan, A., enkefru. Ö. Henriksgatan 1.
Alfthan, G., v. guvernör, generallöjtnant. Alexandersgatan. 7.
Alfthan, v., gardesfänrik. - Alexandersgatan 7.
Alm, A., maskinist. Kristiansgatan 5.
Alm, M., smed. Högbergsgatan 16.
Almberg, A. F., senatstranslator. Andreegatan 30.
Almqvist, F. o. H., demoiseller. L. Robertsgatan 4 & 6.
Alopaeus, kapten. Elisabetsgatan 27.
Ambrosius, A., kammakare. Tölö, Malmströms villa.
Amen, S., enkefru. Fredsgatan 4.
Aminoff, A., grefve, generaladjutant. Mikaelsgat. 22.
Aminoff, A. K., friherre, major. Brunsparken 18.
Aminoff, B. S., professorska. Andreegatan 14.
Aminoff, E., fröken. Annegatan, 15.
Aminoff, J. F., friherre. v. häradsh. Mikaelsg. 22.
Aminoff, K. F., häradshöfding. Wladimirsgatan 21.
Aminoff, T. v. häradsh. Andregatan 14.
Andell, H., skräddaremästare. St. Robertsgatan 6.
Andelin, O. E., kapten, Kaserngatan 36.
Andersin, E., demoiselle. Richardsgatan 4.
Andersin, F., verkl. statsråd, postdirektör. Fredsg. 14.
Andersin, K., enkefru. Wladimirsgatan 5.
Anderson, A. G., enka. Wladimirsgatan 29.
Anderson, E., förgyllare mästare. Alexandersgat. 11.
Anderson, H., enkefru. Annegatan 27.
Androniki Papadaki, bageriföreståndare. Wladimirsgatan 49.
Andsten, G., gårdsegare. Annegatan 21.
Andsten, J. G., bagaremästare. Villan Fjelldal 66.
Andsten, J. M., enka. Ö. Henriksgatan 3.
Andsten, O. A., fabriksföreståndare Villan Wilhelmsberg.
Andsten, W., fajansfabrikant. Villan Wilhelmsberg.
Andsten, W., fajansbutik. Unionsgatan 20.
Anekejoff, O., löjtnantska. Villan Kampmalm.
Ankar, J. W., handlande. V. Henriksgatan 18.
Ansson, J. P., plåtslagare, Sjömansgatan 18.
Antell, A., handlande. Wladimirsgatan 3.
Antell, E., studerande. Boulevardsgatan 10.
Antell, F., fröken. Boulevardsgatan 10.
Anthoni, C. E., protokollsekreterare. Wladimirsgatan. 20.
Antonoff, B., telegrafist. Gardeshospitalet.
Antonoff, M., telegrafist, Wladimirsgatan 25.
Antonoff, A., löjtnant. Wladimirsgatan 26.
Antonoff, G., fru. Fabiansgatan 32.
Antonoff, P., fältskär. Gardeslasarettet.
Antin, B., maskinist. Sjömansgatan 22.
Antipin, W., handlande. Nylandsgatan 34 och 38.
Antipow, M., handlande. N. Esplanadgatan 27 och 33 samt Alexandersgatan 19.
Antman, H. L., enka. Simonsgatan 4.
Appelbaum, A., lärarinna, Brunnshusvägen 6.
Appelroth, H. o. M.. demoiseller: Georgsgatan 18.
Appelroth, S., enkefru. Alexandersgatan 19.
Appelqvist, E., enkepastorska. Högbergsgatan 24.
Argelin, A., demoiselle. Högbergsgatan 30.
Argilander, W., ackuschörska. Elisabetsgatan 15.
Armfelt, G., grefve, generalmajor. Kyrkogatan 6.
Armfelt, G, Ph., grefve, lektor. Mariegatan 7.
Armfelt, W. M., grefve, verkl. statsråd. Kaserngatan 23.
Arppe, A. E., verkl. statsråd. Mariegatan 14.
Arppe, kartaritare. Andreegatan 16.
Arppe, A. F., skådespelare. Mikaelsgatan 29.
Arppe, J., enkefru. Berggatan 11.
Arppe, M., enkefru. Mikaelsgatan 29.
Arvidsson, lithograf. Georgsgatan 36.
Arschaoloff, statsråd. Ö. Henriksgatan 10.
Archipoff, N., stabskapten. Kaserngatan 14.
Aschan, Th., kommunalråd. S. Magasinsgatan 6.
Ascholin, E., senatskanslist. Eriksgatan 4. Emottagningstid kl. 9-10 f. m. och 5-6 e. m.
Ascholin, H. K., doktorinna. Eriksgatan 4.
Ascholin, L., ingeniör. Nylandsgatan 7.
Asikanus, F. W., kontorskrifvare, Posthuset.
Asp, G., ingeniör. St. Robertsgatan 6.
Asp, G., professor. Ö. Henriksgatan 1.
Asp, J., byggmästare. Högbergsgatan 1.
Aspegren, O., demoiselle. Glogatan 8.
Aspegren, W., länebokhållare. Annegatan 24.
Aspelin, A. F., kontorist. V. Kajen 16.
Aspelin, E., filos. dokt. Elisabetsgatan 21.
Aspelin, F. C., kamrerska. Mariegatan 21.
Aspelin, J. R., professor. Elisabetsgatan 23.
Aspelin, M., demoiselle. Unionsgatan 27.
Aspelin, O., handlandeenka. Kaserngatan 38.
Asplund, G., vagnfabrikant. Fredsgatan 7.
Assonoff, W., hofråd. U. Henriksgatan 10.
Astrén, N., poliskonstapel. Högbergsgatan 25.
Avander, A., kopparslagaremästare. Kyrkogatan 3.
Avellan, A. J., universitetspedell. Berggatan 6.
Avellan, C. C., senatskamrerare. Brunsgatan 8.
Avellan, G., referendariesekreterare. Mariegatan 12.
Avellan, S. K., skomakaremästare. Alexandersgatan 44.
Ax, J., bokhållare. Jägaregatan 3.
Axner, C., destillatör. S. Esplanadgatan 2.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]