Adress-kalender för Helsingfors stad 1879-1880


Utkom år 1879 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller även en ämbetsverks- och föreningskatalog, företagsförteckning, annonsavdelning samt en textdel. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Ilmestyi vuonna 1879 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on myös virasto- ja yhdistyshakemisto, liikeluettelo, ilmoitusosasto sekä tekstiosa. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]


 

B

Bacher, C., pianostämrnare. Skilnaden 2.
Backman, A., lektor. Boulevardsgatan 19.
Backman, K. V., konduktör. Kampvillan.
Backman, K., demoiselle. Fabiansgatan 8.
Backman, M., resepostexpeditör. Jernvägens postexpedition.
Backmansson, W., arkitekt. Alexandersgatan 24.
Backmansson, K., kontorist. V. Kajen 16.
Baeckman, L. J. C. rektorska. Alexandersgatan 13.
Bade, A. H., fabrikant. Unionsgatan 27.
Baillu, de D., generalska. Konstantinsgatan 6.
Baijakin. M. L, handlande. Wladimirsgatan 51.
Balachin, A., trädgårdsmästare enka. Lappviksgatan 7.
Baläkin, I., gårdsegare. Lappviksgatan 19.
Baldauf. C., korfmakare. Fabiansgatan 23.
Baldauf, C., korfbutik. Unionsgatan 26.
Baltscheffsky. J., restauratör. Mikaelsgatan 21.
Baranoff, J. P., handlande. Unionsgatan 41.
Baranoff, J. S., handlande. Alexandersgatan 24.
Baranoff, S. P., handlande. Brovillan.
Barck, C. J., bleckslagare. Regeringsgatan 10.
Barck, S., öfverstelöjtnant, polismästare. V. Kajen 14.
Barcker, kapten. Skatuddskasernen.
Barkoff, G., handlande. Simonsgatan 12.
Barnkrubban, Fredriksgatan 39.
Bartoschevitsch, W., kapten. Bergmansgatan 3.
Bask, C. G., målareverkstad. St. Robertsg. 1.
Becker, A. v., professor. Boulevardsgatan 29.
Becker, F. J. v., professor. Georgsgatan 22.
Becker H. v., litteratör. Andreegatan 5.
Behrend, A., handelsagent. Rieks villa å Broholmen.
Behrend, A., kontor. Fabiansgatan 14.
Behrlund, M. A., handlande. villan Kampmalm.
Behse, P. W. A., kollegiiassessor. Brunnsparken 20.
Beichmann, G. W. gårdsegare. Hafsgatan 14.
Beijer, S. H., bokhandelsbiträde. Fabiansgatan 4.
Beil, H. o. E., demoiseller. V. Henriksgatan 20.
Belejeff, K. koll. assessor. Lappviksgatan 9.
Bell, A. v., polytekniker. Unionsgatan 6.
Bell, L. v., enkelöjtnantska. Unionsgatan 6.
Bell, L. v., fröken. Unionsgatan 3.
Bellonin, S., poliskonstapel, Fredriksgatan 21.
Bengelsdorff, F. L., förste komminister. Georgsg. 23.
Bensow, S. C., hoftandläkare. Alexandersgatan 17.
Beregavoi, W., handlande. Fabiansgatan 10.
Berg, G. maskinist. Annegatan 6.
Berg, W., restauratör. Nylandsgatan 13.
Bergbom, C., vicehäradshöfding. Högbergsgatan 36.
Bergbom, E., demoiselle. Andreegatan 4.
Bergbom, K, filos. doktor. Andreegatan 4.
Bergbom, O., ingeniör. Elisabetsgatan 13.
Bergelund, Th., prot.sekret. N. Esplanadgatan 5.
Bergenklinga, K.; demoiselle. Eriksgatan 7.
Bergenstråle, A., öfverste. Konstantinsgatan 8.
Berggren, G. E., ingeniör. Wladimirsgatan 58 & Andreaegatan 47.
Berggren, J., gardsegarinna. Wladimirsgatan 31.
Bergh, Edv. rådman. Parkg. 3. Träffas kl. 7-9½ f. m.
Berghem, E. A.. vaktmästare. Kyrkogatan 6.
Bergholm, F., garfvare. Villan Kaavi 51.
Bergholm, L., gymnastiklärare. Albertsgatan 11.
Berglund, A. F., snickare. Fredriksgatan 34.
Berglund, A. H., enkefru. N. Esplanadgatan 27.
Berglund, C. J., möbelfabrikör. Elisabetsgatan 9.
Bergman, A., byggmästare. Hafsgatan 3.
Bergman, F. E., bleckslagaremästare. Ludvigsgatan 5.
Bergman, J. G., stenhuggare. Lappviksgatan 17.
Bergman, M. demoiselle Mariegatan 24.
Bergqvist, C. G., telegrafist. Berggatan 22.
Bergroth, C, A., kontorist. Brunnsgatan 9.
Bergroth, C., enkelektorska. L. Robertsgatan 11.
Bergroth, E., ingeniör. Ö. Henriksgatan 17.
Bergroth, E. L., pastorska. Eriksgatan 1.
Bergroth, K. A., kontorist. Brunnsgatan 9.
Bergstadi, E. F., konrektorska. Unionsgatan 20.
Bergström, F., byggmästare. Brunnshusvägen 15.
Bergström, K. A., lokomotivförare. Mikaelsgatan 19.
Bergström, M., demoiselle. Högbergsgatan 39.
Bergström, Oi A., målaremästare., St. Robertsg. 23.
Berndtson, E., expeditionschef. Kaserngatan 38.
Bernardzki, J., telegrafist. Parkgatan. 5.
Beyrath, W., kontorist. Brunnsparken 15.
Biaudet, G., professor. Mariegatan 28.
Bibeldepot. Katrinegatan, 3.
Bilkenroth, T., skräddaremästare. Skilnaden 2.
Billstén, S., restauratris. Unionsgatan 28.
Bilsted, C. M., trädgårdsmästare. Villan Alkärr.
Bjugg, H. E., kammarskrifvare. St. Robertsgatan 42.
Bjöhrn, C. H., pastorska. Andreegatan 33.
Björkbom, G., enkefru. Estnäsgatan 7.
Björkell, H., kontorist. Nikolaigatan 25.
Björkell, O., bankobokhållare. Nikolaigatan 25.
Björklund, H. D., sadelmakareenka. Högbergsgatan 35,
Björklund, M. U., enkefru. Eriksgatan 12.
Björklund, N., protokollsekreterare. Ö. Henriksg. 3.
Björklund, S., enkefru. Mikaelsgatan 17.
Björkman, G., statsrådinna. Boulevardsgatan 8.
Björkman, J., handlande. Kaserngatan 42.
Björkman, J., handl. bostad Brunnsgatan 11.
Björkman, S., achuschörska. Kaserngatan 25.
Björkman, W., handlande. Tölö, villan Taipale.
Björkqvist, J., lokomotivförare. Villan Echo 26.
Björksten, A., af, referendariesekreterare. Manegegatan. 3.
Björkstén, H., doktorinna. N. Kajen 14.
Björksten, J. L, medicinalråd. Andreeegatan 12.
Björn, achuschörska. Lappviksgatan 19.
Björnberg, gardesfänrik. S. Magasinsgatan 5.
Björman, F. J., gårdsegare. Malmgatan 6.
Blidberg, E. W., statsrådinna. Högbergsgatan 39.
Blom, A., sömmerska. Brunnsparken 3.
Blom, F. O., biljettförvaltare vid jernvägen. Alexandersgatan 17.
Blom, J., faktor. Georgsgatan 31.
Blomberg, A., handelsföreståndare. Wladimirsgatan 34.
Blomberg, A. S., gårdsegare. Sandvikskajen 11.
Blomberg, B. H., demoiselle, telegrafist. Hagasundsg. 6.
Blomberg, C. C., sömmerska. Skarpskyttegatan 18.
Blomberg, :C. F., handlande. Kyrkogatan 9.
Blomberg, F. W., skräddaremästare. Fabiansgatan 9.
Blomberg, K. A., bokhållare. Villan Hagnäs.
Blomberg, K. G., maskinist. Kristiansgatan 15.
Blomberg, W., sömmerska. Elisabetsgatan 19.
Blomgren, G. A., skomakare. Villan Ås.
Blommér, E. G., enkefru. Högbergsgatan 39.
Blomqvist, A., senatsvaktmästare. Malmgatan 8.
Blomqvist, A., sånglärarinna. Alexandersgatan 8.
Blomqvist, A. C. E., föreståndarinna för fruntimmerskolan. Alexandersgatan 8.
Blomqvist, A. J., universitets pedell. Wilhelmsgatan 5.
Blomqvist, A. W., konstförvandt. Estnäsgatan 9.
Blomqvist, C. W., handlande. Högbergsgatan 15 och Lappviksgatan 19.
Blomqvist, G., restauratör. Wilhelmsgatan 11.
Blomqvist, H. S., handlandeenka. Konstantinsg. 15.
Blomqvist, J. B., arkitekt. Elisabetsgatan 15.
Blomqvist, J. F., målare. Andrewgatan 24.
Blomqvist, M., enkefru. Kaserngatan 23.
Blomqvist, N., konstförvandt. Elisabetsgatan 15.
Blomqvist, S., lärarinna. Alexandersgatan 8.
Blomstedt, A. E., tullförvaltare. Wladimirsgatan 19.
Blomstedt, J., enkefru. Andreaegatan 4.
Boberg, H., vaktmästare. Ulrikasborgs badhus.
Bockhoven, H., v., kontorist. Konstantinsgatan 6.
Bockström, K. H., trädgårdsmästare. Botaniska trädgården.
Bockström, K. H., fröhandel. Botaniska trädgården.
Bockström, M. W., gårdsegarinna. Nylandsgatan 20.
Boehm, A., magister, kamrerare. Manegegatan 7.
Boenke, J., lärarinna. Brunnshusvägen 6.
Bogardetz, lektor. S. Magasinsgatan 2.
Bogdanoff, C. S., handlande. Villan Toivo 49 och Båtsmansgatan 1.
Boguscheffsky, M., gårdsegare. Högbergsgatan 7.
Bohnhof, K., trädgårdsmästare. Villan Arkadia.
Bohnhof, K., blomsterbutik. Unionsgatan 23.
Boije, G., fröken. Annegatan 18.
Boije, H. G., friherre. Berggatan 11.
Boijje, L., telegraftjensteman. Brunnsgatan 8.
Boije, M. R. A., fröken. Georgsgatan 13.
Boijer, U. L., senatskammarförvandt. Kleinehs hôtel.
Boisman, A., major. Nikolaigatan 23.
Boldt, L. A., demoiselle. S. Magasinsgatan 4.
Bolin, A. F., handlande. S. Magasinsgatan 6.
Bolin, W., univ. bibliotekarie. S. Esplanadgatan 4.
Bollström, F., senatskopist. Albertsgatan 32.
Bollström, G., handlandeenka, Fredriksgatan 16.
Boman, A., arkitekt, kollegiiassessor. Trekanten 10.
Boman, E. H., kontorist. Fabiansgatan 29.
Bomansson,.K. A., statsarkivarie. Andreaegatan 20.
Bong, K., demoiselle. Mikaelsgatan 15.
Bonsdorff, Ch., v. friherrinna. Elisabetsgatan 6.
Bonsdorff, J., prostinna. Mikaelsgatan 22.
Bonsdorff, L. A., v. kaptenska. Georgsgatan 11.
Bonsdorff, O., ingeniör. Georgsgatan 12.
Bonsdorff, O., fröken. Ö. Henriksgatan 13.
Bordakoff, A., telegrafist. Alexandersgatan 48.
Borenius, H,G., senatskopist. Parkgatan 9.
Borenius, H. G., professor. Berggatan 24
Borg, C. G., direktör i Finlands Statskontor. Kyrkogatan 13.
Borg, E., skomakare. Villan Lugnet.
Borgman, K. R., kontorist. St. Robertsgatan 44.
Borgström, A., jernvägsbokhållare. Hagasundsgatan 6.
Borgström, G., possessionat. Mariegatan 5 & 7. Östersundom gård.
Borgström, H., kommerseråd. Mariegatan 7.
Borgström, H., & C:o handelsfirma. Mariegatan 7.
Borgström, L., konsul. Mariegatan 5.
Borisoff, N. kollegiisekreterare. Brunnsgatan 11.
Born, F., v. friherrinna. Manegegatan 2 B.
Boström, A. J., vaktmästare. Wladimirsgatan 33.
Boström, E.. skomakaremästare. Andreaegatan 13.
Boström, G. E., ingenjör. Wladimirsgatan 33.
Boström, H. & H., demoiseller. Mikaelsgatan 19.
Boström, handlandeenka. Kaserngatan 20.
Boucht, J., e. o. kammarskrifvare. Posthuset.
Boxberg, W., handelsskolelärare. Vinkelgatan 10.
Bogström, J., ingeniör. Brunnsparken 22.
Brand, F., ingeniör och kyrkosyssloman. L. Robertsgatan 4 & 6. Anträffas alla söknedagar kl. 8-11 f.m. och 5-6 e.m.
Brandenburg, A. v. kamrerska. Wladimirsgatan 28.
Brandenburg, E. v. skollärarinna. Annegatan 18.
Brander A., vicehäradshöfding, advokat. Bergmansgatan 7. Anträffas kl. 9-11 f.m. och 4-7 e.m.
Brandstake, M. W., litograf. Mariegatan 8.
Brandt, B., öfverste. Skilnaden 2.
Brandt, F., byggmästare. Rödbergsgatan 6.
Brandt, G., enka. N. Esplanadsgatan 41,
Brandt, G., handlande. Estnäsgatan 1.
Brandt, O., sjökapten. Kaserngatan 10.
Brehmer, C., bruksegare. S. Magasinsgatan 5:
Brehmer, W., bergsintendent. Skilnaden 4.
Breilin, A. W., maskinist. Kronohagsgatan 3.
Breilin, G., poliskonstapel. Elisabetsgatan 6.
Bremer, E., kapten. Junkarskolan.
Bremer, H. baningeniör. Brunnsgatan 6.
Bremer, K. V., litteratör. Mariegatan 12.
Brenner, A., kontorist. Unionsgatan 5.
Brenner, I. kapten. Bergmansgatan 7.
Brenner, S. W., kaptenska. Bergmansgatan 7.
Brenner. V. J., postexpeditör. Högbergsgatan 29.
Brenner, W., förvaltare. Bergmansgatan 7.
Broberg, K. T.,, pastor. Wladimirsgatan 23.
Brodin, A., kontorist. Hagasundsgatan 4.
Broecker, J., postbokhållare. Mariegatan 9.
Brodd, K. H., skomakare. Mikaelsgatan 1.
Brofelt, A., kontorist. Fabiansgatan 14.
Brofelt, C., restauratris. Mikaelsgatan 4.
Brofelt, J., enkefru. Kaserngatan 23.
Brofelt, M., demoiselle. Fredsgatan 11.
Broman, E., maskinist.. Högbergsgatan 3.
Broman, L., kollega. Berggatan 5.
Broms, R., enka. Nylandsgatan 3.
Brondin, K. M., bagare. Högbergsgatan 36.
Broström, K, A., smedverks föreståndare. Jägaregatan 13.
Brummer, J. H., bryggare. Albertsgatan 34 & 36.
Brummer, K. E., öfverste. Annegatan 15.
Brummer. W., hofråd. Alexandersgatan. 14.
Brunkrona, A., fru. V. Kajen 4.
Brunér, A., af, fröken. Elisabetsgatan 25.
Brunér, A., af, kanslirådinna. v. Henriksgatan 3.
Brunou, A., senator. Riddaregatan 6.
Brunou, G., gardesfänrik. Riddaregatan 6.
Bruun, A., styrman. Högbergsgatan 5.
Brunström, J. A., sjökapten. Bermansgatan 11.
Bruun, E., underlöjtnant. Styrmansgatan 11.
Bruunström, Ch., fru. Tvättinrättningskontor Brunnsgatan 9.
Brännlund, C., ackuschörska. Nikolaigatan 29.
Brodd, H., skomakare. Mikaelsgatan 1.
Budsinshy, A., kapten. Gasverksgatan 4.
Burschakoff, F., vill-egare. Villan Berga 7.
Buschendorff, A. W., källarmästare. S. Esplanadg. 4.
Byman, L., skräddare-mästare. Nylandsgatan 24.
Bäck, J., demoiselle. Nylandsgatan 18.
Bäck, M., enkefru. Kyrkogatan 1.
Bäcklund, D., gårdsegare. Högbergsgatan 17.
Bäckman, A., sjökapten. Wladimirsgatan 28.
Bäckman, F. E., skomakare. Unionsgatan 41.
Bäckman, J. A., polisöfverkonstapel. Andreaeg. 15.
Bäckström, G. H., rådhusvaktmästare. Katrinegatan 4.
Böckerman, A. F., handlande. Villan Fjelldal 66.
Böckerman, W., handlande. Andrexgatan 11.
Böning, A., konsulinna. Manegegatan 3.
Böök, E., docent. Berggatan 22.
Böök, W., öfveruppsyningsman. V. Kajen 6.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z Å Ä Ö ]