Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

A

Aalberg-Kivekäs, I., fru, skådespelare. V. Henriksg. 12.
Aalto, A., byggmästare. Elisabetsg. 19.
Aaltola, F.O., murare. Boulevardsg. 12.
Abrahamsson, A., kringelbageri. Kaserng. 25.
Abrahamsson, gårdsegare. Lappviksg. 15.
Achté, L.N., musiker. Fabiansg. 23.
Adamsson, M., vaktmästare. Andreeg. 33.
Adamsson, M., gårdsegarinna, matvaruhandel. Båtsmansg. 33.
Addens, J., nederländsk konsul. V. Henriksg. 6. Träffas kl. 10-12
Adlercreutz, M., enkefru. Unionsg. 6.
Adolph, J., mejerist. Brunnsg. 8. T. 618
Adresskontoret. Mikaelsg. 19.
Aejmelæus, Edvin, kontorist. Mikaelsg. 19.
Aejmelæus, S.A., senatskanslist. Mikaelsg. 19. Träffas 9-½11 f.m. och 5-6 e.m., T. 308
Afonasjeff, S.J., doktor. Wilhelmsg. 9 (vid jernvägstorget).
Affolter, S., lärarinna. Brunnsp. 2 B.
Agapoff, Leff., ingeniörkapten. St. Robertsg. 3.
Agardh, H., skådespelare. L. Robertsg. 9.
Agentur för ryska försäkringsbolaget för kapitaler och räntor. Gustaf Engström. Alexandersg. 6. Se annonsafd. 17
Agrikultur- och handelskem. laboratorium. Mikaelsg. 8. T. 222
Ahde, J.S., byggmästare. Andreeg. 28.
Ahde, K., handlande. Tölö, Valo N:r 60.
Ahla, vaktmästare. Malmg. 18.
Ahlberg, A., sekreterare. Wladimirsg. 17.
Ahlberg, J.B., hoflakej. Marieg. 2.
Ahlberg, H.M., fotograf. Fabiansg. 31 A.
Ahlberg, M., handlande. Vestra Kajen 18.
Ahlberg, W., fröken. Regeringsg. 10.
Ahlblad, S., ackuschörska. Nylandsg. 4.
Ahlfors, Emil, sjökapten. Marieg. 7.
Ahlfors, Gust., snickare. Andreeg. 40.
Ahlfors, J.M., förste kasör vid Finlands bank. Albertsg. 38.
Ahlfors, L., sömmerska. Nylandsg. 11.
Ahlfors, W., sjökapten. Kyrkog. 12.
Ahlfors, W., vinhandel. Kyrkog. 12. N. t. 62
Ahlgren, A.J.F., bokhållare. Marieg. 18.
Ahlgren, Claes, restauratör. Ludvigsg. 7. T. 258
Ahlgren, E., lärarinna. Andreeg. 19.
Ahlgren, E., fröken. St. Robertsg. 3.
Ahlgren, J.B., handlande. Eriksg. 13. T. 404 b
Ahlgren, K.A., vaktmästare. Andreeg. 19.
Ahlgren, Mauritz, maskinist. Villan Lugnet.
Ahlgren, V.E., vaktmästare. Boulevardsg. 13.
Ahlholm, R., fru. St. Robertsg. 3.
Ahlman, F.F., sen.translator. Albertsg. 32.
Ahlman, J.E. och C., fröknar. St. Robertsg. 1.
Ahlman, K.J., fröken. Handelsbutik: Georgsg. 6. Bost.: St. Robertsg. 1.
Ahlmark, Ch., fröken, tyghandel. Eriksg. 11.
Ahlqvist, A.E., professor, statsråd. Fredriksg. 45.
Ahlqvist, W., handlande, matvaruhandel. Parkg. 5.
Ahlqvist, W., student. Georgsg. 11.
Ahlqvist, W., fröken. Georgsg. 11.
Ahlstedt, Fr., artist. Villan Holmnäs 35 C å Broholmen.
Ahlstedt, G.W., murare. Fiskareg. 2.
Ahlstedt, H.G., gårdsegare. Fiskaregatan 1.
Ahlstedt, K.F., gravör. Mikaelsg. 17.
Ahlstedt, Karl, kontorist. St. Robertsg. 17.
Ahlstedt, enkefru. St. Robertsg. 17.
Ahlstedt, Rob., faktor. Bang. 9.
Ahlstén, Gust., vaktmästare vid Kem. Laborat. Nikolaig. 5.
Ahlstrand, F.W., målare. Brobergskajen 8.
Ahlstrand, F., stenhuggeri och sliperi. Gräsviksg. 7. T. 600, N. t. 52
Ahlstrand, S., kolonialvaruhandel. Richardsg. 11.
Ahlström, A., byggmästare. Rödbergsg. 11.
Ahlström, K.J., gårdsegare. Rödbergsg. 11.
Ahlström, K.F., konstapel. Sjömansg. 17.
Ahnger, A., apotekare. Andreeg. 11. T. 249
Ahnger, E., fröken. Skarpskytteg. 8.
Ahnger, B.J., referendarie-sekreterare. Skarpskytteg. 9.
Aho, A., målare. Lappviksg. 29.
Aho, S., restauration. Malmg. 6.
Ahrenberg, Jac., förste arkitekt. Marieg. 8.
Ahrenius, A., danslärarinna. Nylandsg. 33.
Ahrenius, J.R., f.d. handlande. Nylandsg. 33.
Ajalin, M., gjutmästareenka. Villan Hörneberg 23, Sörnäs.
Airaksinen, P., guld- och silfverarbetare. S. Esplanadg. 4.
Airaksinen, poliskommisarie.
Akademiska läseföreningen. Studenthuset, 1 tr. upp.
Aktiebolaget Granit. Skilnaden 6. Kontoret öppet 12-2 p. dag
Alander, A.M., snickareenka. L. Robertsg. 12. T. 594
Albion lampmagasin. Alexandersg. 38.
Albrecht, A., fru. Högbergsg. 25.
Albrecht, O., fröken. V. Henriksg. 22.
Albrecht, O.R.F., statsfiskal. Villan Brogård 34 A, Broholmen. N. t. 107
Albrecht, S., enkefru. V. Henriksg. 22.
Aldén, A., gårdsegare. St. Robertsg. 38.
Alén, J.A., detaljhandel. Nylandsg. 2. T. 537 b
Alenius, J.H., skomakare. Mikaelsg. 23.
Alexanders Gymnasium. V. Henriksg. 10. T. 504
Alexejeff, A., matvaruhandel. Anneg. 32.
Alexejeff, E., kapten. Brunnsparken 7.
Alexejeff, G.W., gårdsegare. Nylandsg. 33.
Alexandroff, A., stabskapten. Bergmansg. 21.
Alexandrovitsch, kapten. St. Robertsg. 46 & 48.
Alfthan, A. v., friherre, kollegie assessor. Boulevardsg. 1 (Skilnaden 6). T. 87
Alfthan, A., enkedirektörska. Brunnsg. 7.
Alfthan, A.E., magister. Tölö sockerbruk.
Alfthan, G. v., frih., senator, generallöjtnant. Alexandersg. 7.
Alfthan, G.E. v., friherre. Helsinge, Meilby, Sjöskog. T.
Alfthan, Helene, fröken. N. Esplanadg. 35.
Alfthan, J.L., enkefru. Kaserng. 22.
Alfthan, K. v., friherre, filos.kand. L. Robertsg. 12.
Alfthan, V.Hugo, med.kand. Kaserng. 22.
Allmänna kansliet. Senaten. T. 651
Alm, Axel, provisor. Unionsg. 23.
Alm, M., smed. Högbergsg. 15. T. 79, N. t. 115
Almberg, A.F., universitets lektor, sen.transl. Andreeg. 27.
Almgren, W., glansstrykerska. Wladimirsg. 38.
Almqvist, F. och H., fröknar. St. Robertsg. 36.
Alopæus, E., kamrerska. Albertsg. 17.
Alphyddan. Djurgården. T. 293
Amann, G., perukmakare. Glog. 4. T. 261
Ambrosius, J.A., kammakare. Eriksg. 10.
Amerikansk jernhandel. Mikaelsg. 11. T. 307, N. t. 116
Aminoff, A.K., frih., öfverstelöjtnant. Myntg. 1. T. 369 b
Aminoff, B.S., enkeprofessorska. Boulevards. 17.
Aminoff, H., lärarinna. Boulevards. 17.
Aminoff, J.F.G., frih., generalmajor. Gardeskasern.
Aminoff, J.F., grefve, kammarjunkare, sen.kansl., riddarehus-sekret. Elisabetsg. 19.
Aminoff, K.F.,. Boulevards. 28 ing. B.
Aminoff, T.J., referendariesekreterare. Wladimirsg. 38.
Ammondt, E.F., poliskonstapel. Kaserng. 16.
v. Ammondt, O., enkegeneralska. Mikaelsg. 19.
Amnell, B., murare. Fredriksg. 55.
Anastasiadi, A., tobaksfabrik. Wladimirsg. 34.
Andell, H., skräddare. St. Robertsg. 30.
Andersin, Ernst, fyringeniör. Djurgårdsvillan 2.
Andersin, G., assessorska. Högbergsg. 25.
Andersin, H., enkefru. Anneg. 27.
Andersin, H., lektorska. Nya Fågelvik 27.
Andersson, A., murare. St. Robertsg. 37.
Andersson, A., fröken. Mikaelsg. 17.
Andersson, A., lotsskeppare. Skarpskytteg. 13.
Andersson, A.G., enka. Wladimirsg. 29.
Andersson, Aug., handlande. N. Esplanadg. 41.
Andersson, C., glasbruksegare. Köninstedt i Helsinge. Stadsqvarter: Vinkelg. 12.
Andersson, E., förgyllare. N. Esplanadg. 35 passagen. Bostad: Sandvikstorget 4. T. 106. Se annonsafd. sid 2
Andersson, E., matvaruhandel. St. Robertsg. 33.
Andersson, E., fabrikant. Andreeg. 36.
Andersson, E., qvartersman. Elisabetsg. 4.
Andersson, G.A., perukmakare. Högbergsg. 30.
Andersson, G., snickare. Bang. 9.
Andersson, G., gårdsegare. Wladimirsg. 29.
Andersson, J., uppsyningsman. Andreeg. 37.
Andersson, Karl, maskinist. Sjömansg. 25.
Andersson, K.J., handlande. Villan Berghäll 37.
Andersson, K.W., verkmästare. Arabia porslinsfabrik.
Andersson, L., qvartersman. Elisabetsg. 4.
Andersson, M.S., enkefru, barnmorska. Albertsg. 30.
Andersson, M.Ch., gårdsegarinna. Wladimirsg. 43.
Andersson, inspektor, gårdsegare. Skeppredareg. 5.
Andersson, maskinist. Sjömansg. 34 B.
Andersson, enkefru. Anneg. 15.
Andstén, A.J., lotsunderlöjtnant. Villan Wilhelmsberg.
Andstén, E., enkefru, tyghandel. Mikaelsg. 2. T. 390 a
Andstén, bagarebutik. Unionsg. 43.
Andstén, O., modist. Alexandersg. 48, 1 tr. upp.
Andstén, O.A., fabriksföreståndare. Villan Wilhelmsberg.
Andstén, O.W., hamnkapten. Kaserng. 26.
Andstén, R., underbrandmästare. Mikaelsg. 2. T. 390 a
Andstén, Wilhelmina, enkefru. Wilhelmsbad.
Andstén, W., fajansfabrikant & fabrik. Villan Wilhelmsberg. T. 3, N. t. 56
Andstén, W., fajansbutik. Mikaelsg. 2.
Andström, A.R., handelsbiträde. Unionsg. 27.
Andström, K.A., smed. Styrmansg. 14.
Ankar, J.W., handlande. V. Henriksg. 18.
Annonsbyrå, Finlands. N. Esplanadg. 35.
Antell, A., fil.mag., redaktör. Boulevardsg. 10.
Antell, A., handlande. Wladimirsg. 3.
Antell, K., öfverste, direktör i Hypoteksföreningen. N. Esplanadg. 43. T. 348
Anthoni, Bernh., brottsmålsnotarie e.o. senatskopist. Vinkelg. 3.
Anthoni, B.C.E., refer.-sekr. Anneg. 25.
Anthoni, K.G.M., brottsmålsnotarie, senatskanslist. Wilhelmsg. 9. T. 317 a
Antipin, W., handlande. Nylandg. 34.
Antipoff, M., handlande. St. Robertsg. 37.
Antiqvariska bokhandeln. Fabiansg. 31.
Antjeff, kollegiisekreterare. Bergg. 10.
Antman, K.A., forman. St. Robertsg. 19.
Antman, K., timmerman. Andreeg. 28.
Antonoff, N., enkefru. N. Esplanadg. 21.
Antonoff, S., telegraftjensteman. Vinkelg. 10.
Antonenko, F., koll.-sekr. Kaserngatan 26.
Anzoff, topografkapten. Bergg. 10.
Aoromanskij, löjtnant. Wilhelmsg. 6.
Appelberg, pastor. Malmg. 5.
Appelberg, K.A., fil.mag., univ.assistent.
Apelgrén, Wahlfr., destillatör. Ö. Henriksg. 15.
Appelgren, F. och E., fröknar. Högbergsg. 2 B.
Appelgren, Hjalmar, magister. Högbergsg. 2 B.
Appelqvist, Hj., mag. Fabiansg. 4.
Appelroth, H., fröken. Bang. 27.
Appelroth, H.S., gårdsegare. Abrahamsg. 19.
Appelroth, S., enkefru. Alexandersg. 19.
Arabia porslinfabrik Aktiebolag. Arabia, vid östra chaussén, 5 verst från staden. T. 296
Arbetareföreningens lokal och bibliotek. Brunnsg. 12. T. 419
Arbetarenes i Helsingfors byggnadsaktiebolag. Kontor: Bergmansg. 17.
Arbetarens (Työmies) redaktion. Fredriksg. 63. T. 545
Arbetshemmet för husville män. Fredriksg. 30.
Arbetshemmet (Stadsmissionens). Sjömansg. 29.
Arbetshuset för fattiga barn. Skarpskytteg. 14.
Arbetshuset för fattiga barn. Winkelg. 12.
Archaoloff, B.W., verkl.statsråd. V. Henriksg. 10.
Argelin, A., fröken. L. Robertsg. 1.
Arkipoff, N., kapten. Malmg. 18.
Armfelt, A., grefve, kolleg.-registr. Manegeg. 8.
Armfelt, G., grefve, banktjensteman. Högbergsg. 30.
Armfelt, M., enkegrefvinna. Kyrkog. 6.
Armfelt, M.W., grefve, verkl.statsråd, hofstallmäst. Manegeg. 8.
Arppe, A.Edvin, senatskanslist. Riddareg. 3. T. 459 a
Arppe, A.E., professor, verkl.statsråd, öfverintndt. vid industristyrelsen. Wladimirsg. 17.
Arppe, A.F., skådespelare. Utrikes.
Arppe, M., enkefru. Konstantinsg. 6.
Aronen, J.A., skomakare. V. Henriksg. 22.
Arrhenius, Axel, fil.mag. Bergg. 22.
Artilleristyrelsen. N. Esplanadg. 5. T. 160
Arvela, E., bokbindare. Unionsg. 32.
Arvelin, A., med.-kand. Bergg. 17.
Arvidsson, G., stentryckare. Andreeg. 10.
Arvidsson, S., enkefru. Fabiansg. 29.
Arvinen, D., murare. Marieg. 24.
Aschan, J., farmaciestud. Unionsg. 23.
Aschan, Ossian, fil.d:r docent. Brunnsparken 12, Undersökningsstation för lifsmedel, kemiskt laboratorium. S. Esplanadg. 2. T. 666
Aschan, Volter, provisor. Unionsg. 23.
Ascholin, A., sjökapten. Alexandersg. 54.
Ascholin, E., protokollsekreterare, krigsfiskal. Wladimirsg. 20.
Ascholin, L., enkedoktorinna. Regeringsg. 13.
Ascholin, M., enkeingeniörska. Regeringsg. 13.
Ascholin, P.A., sjökapten. Ö. Henriksg. 5.
Asfaltaffären J.E. Cronvall. Alexandersg. 46. Se annonsen framför titelbladet
Asfaltläggningskontor (R. Huber). Mikaelsg. 15.
Askelund, Carl, tapetserare. Ö. Henriksg. 5. T. 390 B
Askolin, G.H., smed. Ulrikasborgsg. 5.
Asp, G.,. Gymnastiska Institutet, Kyrkotorget 3. T. 192
Asp, G., med. och kirurg. d:r, professor i anatomi. Kyrkotorget 3. T. 192. Se läkareförteckning
Asp, G., arkitekt. Andreeg. 41.
Aspegren, K., kamrerska. Boulevardsg. 10.
Aspegren, O., fröken. Konstantinsg. 25.
Aspelin, E., filosofie-doktor, docent. Brunnsparken 2 A, Ö. omr.
Aspelin, J.R., e.o. professor, statsarkeolog. Elisabetsg. 23.
Aspelin, O., handlandeenka. Myntg. 1.
Aspelin, O., provisor. Nya Fågelvik.
Asplunds smedsverkstad. Fredsg. 7, Estnäsg. 4.
Asylen för frig. qvinliga fångar (Stadsmission). Styrmansg. 19.
Ateneum. vid järnvägstorget.
Augustovski, C., löjtnant. Anneg. 29.
Auktionskammaren. Marieg. 3.
Auvinen, A., pastor. Anneg. 14.
Auvinen, E., arbetsledare. Sjömansg. 17.
Avellan, A.J., univ.-pedell. Bergg. 6.
Avellan, K., fröken. Andreeg. 4.
Avellan, S.K., skomakare. Alexandersg. 44. T. 269, N. t. 73. Se annonsafd. sid 3
Awenburg, K., kollegiiassessor. L. Broholmen 31.
Axner, C., handlande. Fabiansg. 28.
Axner, C., vinaffär. Ö. Henriksg. 15.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]