Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

B

Babtschenko, öfverstelöjtnant. Brunnsg. 11.
Bacher, C.W., handlande (f.d. Holmgren & Flodin). N. Esplanadg. 35 passagen.
Baccher, C., musiker. Skilnaden 2.
Back, N.,. Villan Echo 6.
Backlund, F.O., kommissions-, agentur- och inkassoaffär. S. Esplanadg. 10. Se annonsafd. sid. 4
Backman, A.J., handlande. Båtsmansg. 42.
Backman, E., fru. St. Robertsg. 10.
Backman, E.K., enkefru. Eriksg. 50.
Backman, K.E., ingeniör. Mikaelsg. 15.
Backman, K.V., konduktör. Eriksg. 23.
Backman, O., enkeingeniörska. Bang. 7.
Backman, R., enkelektorska. Bernhardsg. 5.
Backmanson, Wilh., med.-lic. Nikolaig. 15. Se läkare fört.
Backmansson, K., bankkontorist. Myntg. 1, vestra ingången.
Badanstalten vid Brunnsg. 8. Brunnsg. 8. T. 276
Badanstalten vid Regeringsg. 10. Regeringsg. 10.
Badanstalten vid N. Kajen 4. N. Kajen 4.
Badanstalten vid Marieg. 13 A. Marieg. 13 A.
Badanstalten vid Wilhelmsg. 11. Wilhelmsg. 11.
Badanstalten vid Wladimirsg. 32. Wladimirsg. 32.
Badanstalten vid St. Robertsg. 42. St. Robertsg. 42.
Badanstalten vid Tyska Kyrkan.
Badanstalten vid Kristiansg. 7. Kristiansg. 7.
Bade, John H., kontorist. Fabiansg. 12.
Baeckman, A.F., enkelektorska. Riddareg. 6.
Baeckman, Aina, telegrafist. Riddareg. 6.
Baeckman, Anna, telegrafist. Riddareg. 6.
Baeckman, K.J., mekaniker. Riddareg. 6. T. 459 b
Baeckman, se vidare Beckman och Bäckman.
Baehr, G.E., enkedoktorinna. L. Robertsg. 1.
Bajakin, M.I., handlande. Wladimirsg. 51.
Balakin, A., handlande. Andreeg. 36.
Balakin, I., gårdsegare. Lappviksg. 19.
Baldauf, C., korfmakare. Fabiansg. 23.
Baldauf, C., korfbutik. S. Esplanadg. 4.
Baltscheffskij, J., handl. Villan Arkadia. T. 433 b
Baltscheffskij, Th., handelsbiträde. Unionsg. 27.
Baranoff, J.P., handlande. Unionsg. 41. T. 101
Baranoff, M., kontorist. Unionsg. 41.
Baranoff, S.P., handlande. Villan Brogård 34 B, Broholmen. T. 568
Baranoff, W., fröken, sånglärarinna. Högbergsg. 30.
Baranoffskij, Pauline, enkeingeniörska. Bergg. 10.
Barck, A.A., bleckslagare. Regeringsg. 10. T. 556. Se annonsafd. sid 5
Barck, C.J., bleckslagare. Regeringsg. 10. T. 556. Se annonsafd. sid 5
Barck, J.M., hushållerska. Allmänna sjukhuset.
Barcks badstuga. Regeringsg. 10. T. 556
Barcker, A., kontorist. St. Robertsg. 3.
Bardy, Jean, lektor. Bang. 1.
Barkoff, G., handlande. Simonsg. 12. T. 587
Barnasyl. Brunnsparken 2 vid Parkgatan.
Barnbördshuset vid Bergmansg. Bergmansg. T. 509
Barnhemmet. i eget hus vid Lappviksg. 18 B.
Barnhemmet. i gården n:o 14 vid Hafsg. (Skyddshemmet för fallna qvinnor.)
Barnkrubban. Hafsg. 14.
Barnträdgård, Fröbelsk. Fabiansg. 20.
Barnträdgård, Rothmans. Lappviksg. 11.
Basilier, K., bankbokhållare. Brunnsg. 7.
Basilier, M., enkeingeniörska. Brunnsg. 7.
Bask, J., pianofabrikant. Anneg. 3. T.
Baskoff, skrivare. St. Robertsg. 6.
Bastman, E.W., extra poliskommisarie. V. Henriksg. 12.
Bastman, K.J., provisor. Nya Fågelvik.
Bataljonskansliet, 1:a Nylands finska skarpskytte. Elisabetsg. 8.
Baturin, S., fröken. Estnästg. 3.
Beck, E., källaremästare. Konstantinsg. 22.
Becker, Adolf, v., professor, artist. Boulevardsg. 29, 3 tr. upp.
Becker, F.J. v., professor, emeritus statsråd. Georgsgatan 22.
Becker, H. v., literatör. Georgsg. 22.
Becker, M., apotekareenka. Ulrikasborgsg. 5.
Becker, R.W., löjtnant. Gardeskasern.
Becker, W.A., senatstransl.aukatrie. Mikaelsg. 27.
Beckman, A., kaptenska. Wladimirsg. 18.
Beckman, K., strumpstickerska. Fiskareg. 20.
Beckman, se vidare Baeckman och Bäckman.
Befälhafvarestyrelsen f. Finska Militären. Kaserng. 34. T. 33
Behrend, A., bokförare. Bergmansg. 9.
Behrens, Otto, zylograf. Parkg. 7 B.
Behrens von Rautenfeld, J.G., öfv.-löjtn. Familjevillan Alkärr.
Behse, Therese, enkeassessorska. Brunnsparken 20.
Beichman, G.W., gårdsegare. Villan Ås 15.
Beichman, K.W., bokbindare. Villan Ås 15.
Beijer, P.H., bokhandlare. Nikolaig. 17.
Beijers, P.H., bokhandel. N. Esplanadg. 29. T. 646. Se annonsafd. sid. 6
Beijers, P.H., pappershandel. Boulevardsg. 1. T. 646. Se annonsafd. sid. 6
Beil, E., fröken. Jägareg. 4.
Bell, L. v., enkelöjtnantska. Andreeg. 3.
Benediktoff, doktor. N. Esplanadg. 25 A.
Bengelsdorff, F.L., andre kapellan t.f. kyrkoherde. Nylandsg. 21 (Boulevardsg. 20). T. 420 b
Bengsten, A., pianostämmare. St. Robertsg. 40.
Bengström, H.J., instrumentmakare. Elisabetsg. 4.
Benmjölsfabrik. Munkholmen. T. 544
Bensow, S.C., hof-tandläkare. N. Esplanadg. 31. Se läkare förteckningen
Bensow, Hedvig, tandläkare. N. Esplanadgatan 31. Se läkare förteckningen
Beregavoi, W., handlande. S. Esplanadg. 8.
Berg, G., handlande. Timmermansg. 1.
Berg, K.E., tullvaktmästare. Kaserng. 2.
Bergbom, E., fröken. Andreeg. 4. T. 533
Bergbom, J., fröken. Estnäsgatan 1.
Bergbom, J., possessionat. Hertonäs. T. 609
Bergbom, K., fil. d:r direktör för finska teatern. Andreeg. 4.
Bergbom, Karl, ombudsman i Finlands Bank. Marieg. 9. Under sommarmånaderna Tammelund. Telefon såväl till staden som landet
Bergelund, Th., allmän referendariesekret. Fabiansg. 15.
Bergenheim, A. von., erkebiskopinna. Andreeg. 24.
Bergenstråle, A., öfverste, kamrerare. Kyrkog. 4.
Berger, Johann, faktor. Andreeg. 38.
Berggren, C.V., executionsbetjent. Wladimirsg. 31.
Berggren, E.A., läderhandel. Simonsg. 2.
Berggren Garfveri. Villan Kaavi 51, Tölö. N. t. 148
Berggren, G.E., ingeniör. Wladimirsg. 58 & Andreeg. 47. T. 95
Berggren, Karin, fröken. Estnäsg. 3.
Berggren, J., gårdsegarinna. Wladimirsg. 31.
Bergh, A.C., enkefru. Bergg. 3.
Bergh, Betty, xylografist. Parkg. 3.
Bergh, E., fröken. Anneg. 14.
Bergh, E., enkefru. Anneg. 14.
Bergh, E., justitie rådman. Parkg. 3. Träffas kl. 7-9½ f.m.
Bergh, Georg,. Brunnsg. 6. T. 650
Bergh, Hanna, målarinna. Parkg. 3.
Bergh, W., vaktmästare. Brunnsg. 6.
Berghem, K.W.A., konstförvandt. St. Robertsg. 44.
Berghem, K., handlande. Tölö.
Berghem, M., enkefru. Kyrkog. 6.
Bergholm, A., enkefru, gårdsegarinna. Högbergsg. 27.
Bergholm, J.F., målare. Wladimirsg. 11.
Bergholm, N.N., forman. Andreeg. 30.
Bergholm, T., fröken. Estnäsg. 1.
Bergholm, W.L., lärare i gymnastik och fäktkonsten. V. Henriksg. 12.
Berglind, Carl G., kassör. Societetshuset.
Berglund, A.A., skräddare. Anneg. 7.
Berglund, K.G., målare. Georgsg. 17.
Berglund, A., enkefru. Villan Necken.
Berglöf, J.G., skräddare. St. Robertsg. 17.
Bergman, A., hyrkusk. Andreeg. 28.
Bergman, F.E., bleckslagare. Ludvigsg. 5.
Bergman, G., statsråd. Ö. Brunnsp. 9.
Bergman, Georg, manufakturvaruhandel. S. Esplanadg. 2. Bostad: N. Magasing. 3.
Bergman, J.F., slagtaremästare. St. Robertsg. 8.
Bergman, K.F., byggmästare. Rödbergsg. 19 B. T. 147
Bergman, K.F., f.d. färgare. Andreeg. 11.
Bergman, K.F., målare. Timmermansg. 1.
Bergman, K.V., stenhuggare. Lappviksg. 17.
Bergman, R., hyrkusk, gårdsegare. Eriksg. 29.
Bergman, W., enkefru. Fiskareg. 26.
Bergman, W.J., handlande. Rödbergsg. 19 B.
Bergmann, G., doktor, statsråd. Brunnsparken 9.
Bergmansson, G.E., jernvägs bokförare. Regeringsg. 13.
Bergqvist, C.G., telegrafist. Sörnäs, Villan Hörneberg.
Bergqvist, Ida, fru, språklärarinna. Sörnäs, Villan Hörneberg (f.d. Stenbergs). Träffas alla helgfria dagar från 11-2 å Tullstyrelsen. Alexanderg. 3
Bergroth, A.E.E.,. Brunnsg. 9.
Bergroth, C.A.N., handlande. Brunnsg. 9.
Bergroth, Ch., öfverinspektorska. Albertsg. 13.
Bergroth, E., fröken. Brunnsg. 9.
Bergroth, E., pastor. Djurgårdsvillan 5. T. 2
Bergroth, Edv., provisor. Unionsg. 30.
Bergroth, J., fröken. Brunnsg. 9.
Bergstadi, E.F., enkekonrektorska. S. Magasing. 2.
Bergström, F., byggmästare. Skeppsvarfvet.
Bergström, K., landthushållare. Mikaelsg. 19.
Bergström, K., lokomotivförare. Fabiansg. 38.
Bergström, L., enkefru. L. Broholmen 31.
Bergström, M., fröken. Högbergsg. 39.
Bergström, O.A., målare. Elisabetsg. 15.
Bergström, W., bagare. Bang. 11.
Bergstyrelsen. Boulevardsg. 31. T. 145
Berlin, A., skådespelare. Rödbergsg. 5.
Berlin, T., underofficer. Bang. 25.
Berndtson, doktorinna. Kaserng. 38.
Berndtson, Axel, literatör. Kaserng. 38.
Berndtson, G., artist. N. Esplanadg. 35.
Berner, A., stationsinspektor.
Berner, Sören, agent och grosshandlare. V. Kajen 6. T. 183
Bernström, B.A., skomakare. Båtsmansg. 9.
Bertini, François,. Fredsg. 11.
Bettula, K., verkmästare vid Myntverket. Brobergskajen 6.
Bethelkapellet. Högbergsg. 2.
Beuermanns Musikhandel (Axel E. Lindgren). Alexandersg. 32.
Biaudet, G., universitetslektor. Bergg. 22.
Bibeldepôt, Brittiska och Utländska Bibelsällskapet. Marieg. 4.
Biese, A., bankbokhållare, Finlands bank. T. 117 a
Biese, Ernst, fil.mag. Bergg. 17.
Biet, tidsskrift för Finlands landthushållning. Kontor och redaktion: Anneg. 27. Öppet onsdagar kl. 12-2. Se annonsafd. Sid. 8
Bilkenroth, Anna, enkefru. Skilnaden 2.
Birnbaum, K.N., löjtnant. Georgsg. 27.
Bittait, Joh., källarmästare. Brunnsg. 7. T. 341
Bjugg, enkefru. Nylandsg. 38.
Björk, M., enkefru. Malmg. 8.
Björkboda, Manufaktorfabriks kontor. Mikaelsg. 7. T. 345
Björkell, A.F., vaktmästare. Högbergsg. 25.
Björkell, E., kontorist. Unionsg. 8.
Björkell, F., handlande. Kaserng. 22. T. 523 b
Björkell, H.J., kontorist. Bergmansg. 7.
Björkell, S., fröken. Anneg. 2.
Björkell, fru. Kaserng. 38.
Björkholm, Anders, poliskonstapel. Brobergskajen 14.
Björkholm, J., kyrkovaktmästare. Ulrikaborgsg. 3.
Björklund, B.B., missionär. Jägareg. 4.
Björklund, B.W., murare. N. Kajen 4.
Björklund, C., glas- och spegelhandel. Alexandersg. 42. T. 158. Se annonsafd. sid. 11
Björklund, F., glashandlande. Eriksg. 10.
Björklund, J.A., gårdsegare. Bang. 13.
Björklund, K., ost- och smörhandlare. Heleneg. 4.
Björklund, K.M., sjökapten. Villan Kinnekulle, Tölö. T. 738
Björklund, M., enkehäradshöfdingska. Marieg. 21.
Björklund, N., prot. -sekreterare. Ö. Henriksg. 3.
Björklund, S., apotekareenka. S. Esplanadg. 2.
Björklund, T., bokhållare. Eriksg. 10.
Björklund, spritfabrik. S. Esplanadg. 2.
Björkman, A., modist. Bergg. 6.
Björkman, E., fiskköpare. Styrmansg. 14.
Björkman, E., fil.kand. Nikolaig. 25.
Björkman, J., handlande. Nikolaig. 25.
Björkman, J., murare. Båtsmansg. 37.
Björkman, K. Th., fil.mgr. Nikolaig. 25.
Björkman, G., telefonmekaniker. Wladimirsg. 17. T. 639 b
Björkman, G.W., enkestatsrådinna. N. Esplanadg. 7.
Björkman, K., lektorska. Wladimirsg. 18.
Björkman, R., fröken. Bergg. 6.
Björkman, W., handlande. Villan Berghäll.
Björkqvist, K.J., konditor. S. Magasinsg. 2. T. 627
Björkqvist, J.,. Villan Echo 21.
Björkstén, A., af, ref.sekreterare. Parkg. 11.
Björkstén, H., enkedoktorinna. N. Kajen 6.
Björkstén, J.I., med. o. kirurg.d:r, medicinalråd. Konstantinsg. 22. Se läkare förteckn.
Björkstén, K., underlöjtnant. Gardeskasern.
Björkstén, S.B.J., senator. Unionsg. 20.
Björling, E., stabskapten. Marieg. 23.
Björn, enkepastorska. V. Henriksg. 20.
Björn, H., ackuschörska. Abrahamsg. 13.
Björn, K., vaktmästare. Bang. 2 & 4.
Björnberg, F.G., löjtnant, bataljonsadjutant. Gardeskasern.
Björneborgs mek. verkst. Exposition, försäljning och kontor: Mikaelsg. 9.
Björman, T.J., hyrkusk. Simonsg. 12.
Björnstjerna, C.M.G., grefve, kammarherre, Kongl. Svensk och Norsk generalkonsul. Manegeg. 2 B. Träffas kl. 10-2 på dagen. T. 489
Bladh, G., bokbindare. Konstantinsg. 11.
Blagoveitschinski, W.N., rysk gymnasiilärare. Nikolaig. 17.
Blankman, G.F., gasv.arbetare, gårdsegare. Fiskareg. 4.
Blekholmen, Nyl. Jaktklubbens paviljong. T. 230
Blidberg, fröken. Mikaelsg. 11.
Blindinstitutet. Manegeg. 5.
Blom, Oskar, förrådskontrollör & speditör vid statsjernvägarne. Djurgårdsvillan 14, gentemot Kaisaniemi.
Blom, G., gårdsegare. Skarpskytteg. 8.
Blom, Johan, forman. Manegeg. 1.
Blom, J., faktor. Rödbergsg. 16.
Blom, J.R., skomakare. Sjömansg. 17.
Blom, K.G., kassör. Nylandsg. 13.
Blom, M., torghandlare. Andreeg. 28.
Blomberg, A., gårdsegare. Sandvikskajen 11.
Blomberg, A., fru. Myntg. 1.
Blomberg, A., bryggeriarbetare. Eriksg. 29.
Blomberg, A., charkuterihandel. Trekanten 3.
Blomberg, C.F., handlande. Ö. Henriksg. 3. T. 406
Blomberg, C.F., kaffeångrostning. Ö. Henriksg. 3. T. 406
Blomberg, G.W., skräddare. Alexandersg. 21.
Blomberg, K.G., maskinist. Fiskareg. 24.
Blomberg, Karl G., skådespelare. Badhusg. 14 (Brunnshusg.).
Blomberg, I.S., telegrafist vid jernväg. Eriksg. 11.
Blomberg, S., sömmerska. Högbergsg. 30.
Blomfelt, Fredrika, ackuschörska. Bang. 19.
Blomfelt, kontorist. Nylandsg. 6.
Blomfelt, enkefru, sjuksköterska. Nylandsg. 6.
Blommér, E.G., enkefru. Högbergsg. 39.
Blomqvist, A.W., senatsvaktmästare. Malmg. 8.
Blomqvist, A.W., faktor. Kristiansg. 7.
Blomqvist, A., enkefru. Elisabetsg. 25.
Blomqvist, A., sånglärarinna. Boulevardsg. 18.
Blomqvist, A.C.E., föreståndar. för frunt.-skolan. Boulevardsg. 18.
Blomqvist, C., fröken. Missionshyddan, Styrmansg. 19.
Blomqvist, E., fiskköpare. Sjömansg. 38.
Blomqvist, E.S., fröken. St. Robertsg. 5.
Blomqvist, F., vaktmästare. Heleneg. 4.
Blomqvist, G., restauratör. Nikolaig. 23.
Blomqvist, G., försäljning af Ekenäs Porter. Brunnsg. 8. Se annonsafd. sid. 33
Blomqvist, H.G., skomakare. Andreeg. 15.
Blomqvist, I.H. & M.S., sömmerskor. Nylandsg. 33.
Blomqvist, K.F., gårdsegare. Rödbergsg. 2.
Blomqvist, K.F., forman. Nylandsg. 33.
Blomqvist, M.C., tyghandel. Unionsg. 45.
Blomqvist, M., sömmerska. Nylandsg. 33.
Blomqvist, M., gårdsegare. Styrmansg. 10.
Blomqvist, M., maskinist. Styrmansg. 10.
Blomqvist, M., fru. Villan Sundsberg 36. T. 20
Blomqvist, M., fröken. Högbergsg. 30.
Blomqvist, R.W., fröken. St. Robertsg. 5.
Blomqvist, S., fångknektsenka, gårdseg. Sjömansg. 10.
Blomqvist, S., handlandeenka. Konstantinsg. 15.
Blomqvist, S., lärarinna. Boulevardsg. 18.
Blomstedt, A.E., kamrerare uti tullstyrelsen. Wladimirsg. 19.
Blomstedt, J., doktorinna. Andreeg. 4.
Blomsterhandel, M.G. Stenius. Glog. 1. T. 325. Se annonsafd. sid 55
Blomsterhandel, V.G. Sagulin. Villan Alkärr. T. 433 b. Se annonsafd. sid. 55
Blomsterkortshandeln. Kaserng. 46. Se annonsafd. sid. 7 & 8
Blumberg, A., handelsbiträde. V. Kajen 14. T. 235
Blåfield, F., öfverste löjtnant. Mikaelsg. 4.
Blöcker, H., ölbryggare. Villan Tali.
Boberg, H., vaktmästare. Ulrikasborgs badhus.
Boberg, H., sömmerska. Fredriksg. 31.
Bockhoven, Fritz, von, kontorist. Regeringsg. 3.
Bockhoven, K.H., trädgårdsmästare. Botaniska trädgården.
Bockström, K.H., fröhandel. Botaniska trädgården.
Bockström, ättiksfabrik. Rieks villa vid Långa bron.
Bodega Española. S. Esplanadg. 8. T. 433. Se annonsafd. sid. 9
Boehm, A., fröken. Högbergsg. 10.
Boehm, A., mag. förste kamrerare i hypoteksföreningen. Högbergsg. 10.
Boehm, G.A., kamrer. Marieg. 24.
Boehm, L., kontorist. Marieg. 24.
Bogatireff, M., handelsexpedit. Fabiansg. 31.
Bogdanoff, E.S., handlande. Villan Toivo 49.
Bogdanoff, kruthandel. Tölö. T. 118
Bogosloffskij, J., rysk pastor. Garoffs villa, Tölö.
Boguscheffsky, M., gårdsegare. Högbergsg. 7.
Bohm, K., snickare. Båtsmansg. 38.
Bohnhof, K., trädgårdsmästareenka. Högbergsg. 45.
Boije, C.A.L., lekmannapredikant. Stadsadress: Skarpskytteg. 9. Postadress: Borå och Illby gård.
Boije, G. v., fröken. St. Robertsg. 20.
Boije, H., fröken. Marieg. 18.
Boije, K.A., ryttmästare, adjutant hos Generalguvern. Kyrkog. 2.
Boije, R.M.A., fröken. Georgsg. 13.
Boije, R., baron, fil.mag. Kaserng. 27.
Boijer, A., fröken. Fredriksg. 39.
Boisman, A.W., vice häradshöfding. Kyrkog. 3. N. t. 3
Boisman, H., enkeprostinna. S. Esplanadg. 16. T. 411 a
Boisman, T.J., senatskanslist. S. Esplanadg. 16. T. 411 a
Boldt, G., mag. N. Esplanadg. 25 A.
Boldt, L.A., fröken. S. Magasinsg. 4.
Boldt, N., enkegeneralska. N. Esplanadg. 25 A.
Boldt, Olga, fröken. Ö. Brunnsp. 12 A.
Boldt, R., mag. N. Esplanadg. 25 A.
Bolin, A.F., handlande. S. Magasinsg. 6.
Bolin, W., professor univ. bibliotekarie. Skilnaden 8.
Bollström, A.J., vaktmäst. Wladimirsg. 33.
Bolström, M., enkefru. Wladimirsg. 42.
Boman, A.M. o. C.M., fröknar. Fabiansg. 10.
Boman, Edla, assessorska. Brunnsparken 22.
Boman, Hj., kontorist. S. Magasinsg. 2.
Bomans möbelmagasin. Fabiansg. 10. T. 283. Se annonsafd. sid. 23
Bomansson, K.A., doktorinna. Eriksg. 25.
Bonsdorff, A., öfverste. Fredriksg. 47 o. Wladimirsg. 23.
Bonsdorff, A., enkefru. Kaserng. 1.
Bonsdorff, E.J.W., professor. Ö. Brunnsp. 4.
Bonsdorff, Hj. v., frih., med.lic. assistentläkare. Fabiansg. 31. Se läkarefört.
Bonsdorff, Isabella, enkeprostinna. Mikaelsg. 22.
Bonsdorff, K. v., docent. Bergmansg. 17.
Bonsdorff, L.A. v., enkekaptenska. Georgsg. 11.
Borenius, Georg, d:r. Badhusg. 14 (Brunnsg.).
Borenius, H.G., prokuratorsadjoint. Parkg. 9.
Borenius, H.G., professor, emeritus. Bergg. 6.
Borenius, H., med.lic. distriktsläkare. Berggatan 6. Se läkarefört.
Borg, C.G., kansliråd. Mauritzg. 16.
Borg, E., restauratör. Fabiansg. 27. T. 388
Borgenström, E., handlande. Villan Berghäll (Pischoffs).
Borgsten, pianostämmare. St. Robertsg. 40.
Borgström, C., fröken. Marieg. 7.
Borgström, G., possessionat. Marieg. 5 & 7, Östersundom gård.
Borgström H. & Co. Handelsfirma, kontor: Marieg. 5. T. 168
Borgström Tobaksfabrik. Konstantinsg. 1.
Borgström, H.,. Turholm. T. 607
Borgström, L., kommerseråd, Spansk vice konsul. Marieg. 5. T. 168. Träffas kl. 10-1 på dagen.
Borgström, S., fröken. Marieg. 7.
Borisoff, löjtnant. Georgsg. 25.
Borisoff, kapten. Boulevardsg. 10.
Born, F. v., enkefriherrinna. Manegeg. 2 A. T. 317 b
Born, V.M. v., frih. stadskvarter. Manegeg. 2 a.
Borodkin, M., öfverste. Wladimirsg. 17.
Bortschanski, N.J., stabskapten. Brunnsg. 7.
Boström, A.F., skräddare. Eriksg. 13.
Boström, A.J., vaktmästare. Wladimirsg. 33.
Boström, E., fröken. Högbergsg. 45.
Boström, F. Th., landträntmästareadjoint. Winkelg. 10.
Boström, H. & H., fröknar. Boulevardsg. 28 ing. B.
Boström, J.A., vaktmästare. Wladimirsg. 33.
Boström, J.A., urmakare. Eriksg. 11.
Boström, K., enkefru. Bang. 25.
Boström, K., arbetare. Lappviksg. 31.
Boström, U.H., enkefru. Andreeg. 15.
Bosättningsmagasin Nordiska (O. Seidenschnur). N. Esplanadg. 29.
Bosättningsmagasin Nordiska (Bröder Graff). Alexandersg. 34.
Bosättningsmagasin Nordiska (A. Braesch). Alexandersg. 21.
Boucht, M., modist. Hattmagasin: Alexandersg. 21. Bostad: Georgsg. 23.
Boxberg, L. & S., fröknar. Estnästg. 11.
Boxström, A., statsråd, direktör för Statistiska Centralbyrån. Elisabetsg. 12.
Braesch, A., handlande. Alexandersg. 21.
Brand, O., enkeingeniörska. L. Robertsg. 5.
Brandenburg, Nathalia, v., ingeniörska. Djurgårdsvillan 2.
Brander, A. v., häradsh., advokat. Villan Alkärr. Träffas kl. 9-10 f.m. och 4-7 e.m.
Brander, E., skådespelare. Unionsg. 8.
Brander, H., fröken. Fredriksg. 45.
Brander, I., öfverstinna, kosthållerska. Lappviks sjukhus.
Brander, O.E., f.d. handlande. Boulevardsg. 29.
Brander, W., enkefru. Albertsg. 40.
Brandkårens, Frivilliga, lokal. Georgsg. 12. T. 549
Brandstake, W., litograf. Boulevardsg. 17.
Brandredskapsdepoter, Frivilliga Brandkårens. under Nikolaikyrkans s.ö. paviljong.
Brandredskapsdepoter, Ordinarie Brandkårens redskapsdepôt. invid stadens hvardera brandtorn.
Brandstodsbolaget för landt. Riddarhuset. T. 114
Brandstodsbolaget för städerna. Se städerna.
Brandt, Fanny, fru. Anneg. 8.
Brandt, J., vaktmästare. S. Esplanadg. 10.
Brandt, Lovisa, fröken, matvaruhandel. Andreeg. 7.
Brandt, M., enkefru. St. Robertsg. 42.
Brandt, M., fru. Rödbergsg. 6.
Brandt, enkefru. Anneg. 8. T. 86
Brandt, O.L., sjökapten. Nikolaig. 19.
Brandt, Otto, telegrafist. Nikolaig. 19.
Brandt, Amalia, modist. S. Esplanadg. 10. f. Nyström
Brandtornet, södra. Högbergsg. 26. T. 86
Brandtornet, norra. Estnäsg. 2. T. 316, N. t. 103
Brax, K., fil.kand. Konstantinsg. 13.
Brax, Karl, med.kand. Bergg. 17.
Bredström, C.G., sjökapten. St. Robertsg. 14.
Brehmer, Augusta, statsrådinna. Mikaelsg. 22.
Brehmer, F., enkefru. S. Magasinsg. 5.
Breilin, G., polisöfverkonstapel. Rödbergsg. 4.
Breilin, G.F., urmakare. Nylandsg. 44.
Breilin, J.E., handelsbokhållare. Rödbergsg. 4.
Breis, Jrs., skräddaremästare. Anneg. 28.
Bremer, A., fröken. Estnäsg. 3.
Bremer, H.R., baningeniör. Brunnsg. 6.
Bremer, Inez, enkefru. Eriksg. 14.
Brenner, sjökaptensenka. V. Kajen 4, Unionsg. 5.
Brenner, F.F.W., förvaltare. Bergmansg. 7. T. 529 b
Brenner, L., agronom. Högbergsg. 29.
Brenner, M., rektor. Boulevardsg. 19.
Brenner, M.S., enkekaptenska. Bergmansg. 7.
Brenner, O., kanslist. Högbergsg. 29.
Briganoff, W., gårdsegare. Fiskareg. 8.
Broberg, K.T., förste komminister. Boulevardsg. 28, 1 tr. upp. T. 513
Broeckner, underlöjtnant. Fredriksg. 20.
Brodin, Axel, handlande. Alexandersg. 15.
Broecker, F.G.J., andre revisor vid poststyrelsen. Kyrkog. 5.
Brofeldt, A.J., kontorist. L. Robertsg. 13.
Brofeldt, A. Ossian, artist. Boulevardsg. 28.
Brofeldt, A.S., fröken. Kaserng. 23.
Brofeldt, C., handl. enka. Nylandsg. 13.
Brofeldt, J., enkefru. Kaserng. 23.
Brofeldt, fröken. Boulevardsg. 28 ing. C.
Broman, E., rörmästare vid vattenledningen. Högbergsg. 3. T. 444
Brondin, K.M., bagare. S. Esplanadg. 20 & Nikolaig. 7 & Andreeg. 22. Bostad: S. Esplanadg. 20, Bäckby egendom. T. 77, T. 627
Brondin, R., bageriföreståndare. Nikolaig. 7. T. 77
Broström, A., agent. Boulevardsg. 28.
Broström, K.A., smedfabrikant. Jägareg. 13.
Brotherus, C.G., fil.dr. universitetets lektor. Wladimirsg. 18.
Brotherus, J., fröken. Wladimirsg. 3.
Brotherus, V.F., kollega. Boulevardsg. 19.
Brummer, A.W., hofråd. Alexandersg. 14. N. t. 11
Brummer, H., bryggare. Villan Lugnet.
Brummer, O.W., student. Anneg. 11.
Brummer, Sofie, kyrkohedska. Anneg. 11.
Brummer, W., hofr.auskultant. Alexandersg. 14.
Brunberg, A.F., förste revisor vid Poststyrelsen. Unionsg. 41.
Bruncrona, A., enkefru. Bergg. 12.
Brunér, A., af, enkekanslirådinna. Ö. Henriksg. 3.
Brunér, A.M., af, fröken. Fabiansg. 31.
Bruno, skådespelerska. N. Esplanadg. 35.
Bruno, E., skådespelare. N. Esplanadg. 35.
Brunou, G., gardeslöjtnant. Gardeskasern.
Brunnshuset. Brunnsparken. T. 234, N. t. 145
Brunström, H.A., stryk- & tvättinrättning. Bergmansg. 21.
Brunström, O., handlande. Boulevardsg. 28. T. 420 a, N. t. 99
Brusin, O., agronom & kontorist. Elisabetsg. 25.
Bruun, A., kapten. Högbergsg. 5.
Bruun, Otto, farmaceut. Unionsg. 30.
Brådd, K.H., skomakare. N. Esplanadg. 7.
Bränström, K., enkefru. Wladimirsg. 29.
Bröder Graff, handelsfirma. Alexandersg. 34. T. 265
Bröder Graff, fabrik. Fabiansg. 14. Privatbostad: Unionsg. 41 kv. 17. Se annonsafd. sid. 18
Bröder Olin, Vin- & Kolonialvaruhandel, agentur för ryska bolaget af 1827. Wladimirsg. 23. Se annonsafd. sid. 45
Bröder Popoff, Vin- & Kolonialvaruhandel. N. Esplanadg. 27, Glog. 1.
Burhardt, N., enkefru. N. Esplanadg. 7.
Burmeister, J.C., handlande. Kaserng. 32 och Sörnäs. T. 89
Busch, A., fröken. Wladimirsg. 42.
Burschakoff, F., villaegare. Villan Berga 7.
Bustanigus, korfmakare. Sofieg. 2.
Byggnadskontoret, stadens. Rådhuset 3:je våningen.
Byggnadsmaterialiehandeln i Helsingfors. Alexandersg. 54. Innehafvare: Julius Tallberg
Byggnadsöfverstyrelsen. Alexandersg. 8. T. 669
Byman, A.F., senatsvaktmästare. N. Kajen 16.
Byman, L., skräddare. Nylandsg. 24. Skrädderi och klädeshandel: Nylandsg. 5.
Byström, E., sömmerska. Elisabetsg. 21.
Bånge, Christin, fröken. Kaserng. 20.
Bäck, E., sömmerska. Fabiansg. 22.
Bäck, Johannes, pastor. Mikaelsg. 11. T. 454
Bäck, M., enkefru. Kyrkog. 1.
Bäckman, A.J., gårdsegare. Eriksg. 50.
Bäckman, A., kaptenska. Wladimirsg. 28.
Bäckman, F.E., skomakare. Fabiansg. 26.
Bäckman, F.H., målare. Wladimirsg. 21.
Bäckman, Fr., befallningsman. Helsinge sock., Backböle. T. 623
Bäckman, J. A., polisöfverkonstapel. Nylandsg. 38.
Bäckman, O., gårdsegarinna. Abrahamsg. 17.
Bäckman, W., orgelnistenka. Nylandsg. 10.
Bäckman, se vidare Baeckman och Beckman.
Bäckström, A.G., bokbindare. Boulevardsg. 28 ing. F.
Bäckström, E.G., enkefru. Unionsg. 45.
Bäckström, H.J., skomakare. Skarpskytteg. 8.
Bäckström, W., maskinistenka. Anneg. 6.
Bähr, M., enkefru. Glog. 5.
Bährlund, J.A., målare. St. Robertsg. 10.
Bärlund, enkefru. Djugårdsvillan 1.
Bärlund, vaktmästare. Alexandersg. 1.
Bärnlund, J.N., vicehäradshöfding. Riddareg. 6.
Böckerman, A.F., handlande. Högbergsg. 2. N. t. 69
Böckerman, W., kammarskrifvare. Malmg. 14. T. 585
Bökman, A., målare. Skeppsredareg. 5.
Börs. Helsingfors Börs. i Handelsgillets lokal N. Esplanadg. 35. Börsmäklare : Olsson
Böök, E., docent lyceirektor. Bergg. 22.
Böök, J., f.d. häradsdomare. Sjömansg. 17.
Böök, W., f.d. tullöfveruppsyningsman. Kaserng. 22.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]