Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

C

Cable, James, handelsagent. Wladimirsg. 38.
Cadenius, H., rådmansenka. Konstantinsg. 6.
Cadenius, M.H., gårdsegarinna. Anneg. 9.
Café de Nord. Sofieg. 2. T. 358, se annonsafd. sid. 39
Café de passage. N. Esplanadg. 35 passagen, Mikaelsg. 2.
Cajan, J., diakonissa. Diakonisshuset.
Cajander, G., vedhandlare. Kronohagsg. 3.
Cajander, F., fröken. Glogatan 5.
Cajander, J., fröken. Estnäsg. 3.
Cajander, J., maskinist. Boulevardsg. 40.
Cajander, M., fröken, telegrafist. Konstantinsg. 23.
Cajander, P.E., universitetslektor.
Cajanus, G., öfverauditör notarie. Georgsg. 24.
Cajanus, Ida, enkeprostinna, föreståndare för Fruntimmersföreningens försäljningsmagasin. Högbergsg. 24.
Cajanus, se vidare under bokstafven K.
Calamnius, Fanny, folkskolelärarinna. Unionsg. 32.
Calamnius, S.V., stadsråd öfverdir. i Statskontoret. Andreeg. 5.
Calonius, C., försäljning af mjölk och grädde. Richardsg. 1.
Campbell, A.E.,. Kontor: S. Magasinsg. 2.
Candelin, E., fröken. Diakonisshuset.
Canth, Minna, Tammerfors garn- och tyghandel. Ö. Henriksg. 3.
Carger, C. & E., fröknar. N. Esplanadg. 21.
Carlander, C. F., agent. Bostad: Mikaelsg. 15. Kontor: Mikaelsg. 7. T. 345
Carlander, J.N., agent. Bostad: Mikaelsg. 15. Kontor: V. Kajen 20. T. 228, N. t. 86
Carlberg, O.E., öfvervaktmästare. Andreeg. 34.
Carlén, C.W., vaktmästare. Kaserng. 32 och Sörnäs.
Carlenius, fröken. Lappviksg. 18 B.
Carllund, K.G., byggmästare. Andreeg. 11.
Carlsson, B.A., metodist. predikant. Georgsg. 12.
Carlsson, C., fröken (Café de passage). Mikaelsg. 2.
Carlsson, C.H., rum- och dekorationsmålare. Högbergsg. 37. T. 83
Carlsson, G.,. Villan Ås 5.
Carlsson, H., maskinist. Bergmansg. 23.
Carlsson, J.F., handlande. Villan Lilla Kammio i Tölö.
Carlsson, J.K., smörexportaffär. Fabiansg. 14. T. 424
Carlsson, J.W., paraply- o. parasollmakare. V. Henriksg. 16. Se annonsafd. sid. 16
Carlsson, W., källare. Bergmansg. 1.
Carstens, C., civilingeniör. N. Esplanadg. 7. T. 456, N. t. 102
Castegren, K., fröken. S. Magasinsg. 3.
Castrén, Ch., enkefru. S. Esplanadg. 4.
Castrén, Kaarlo, jur.kand. e.o. senatskopist. Alexandersg. 46. T. 735
Castrén & Snellmans sakförarekontor. Alexandersg. 46. T. 735
Catani, A., kontorist. N. Esplanadg. 31.
Catani, C.W., konditorsenka. N. Esplanadg. 31.
Catani, Hugo, ingeniör. Villan Necken.
Causé, B., fröken. Eriksg. 24.
Causé, K., handlande. S. Esplanadg. 14. Bostad: N. Esplanadg. 21. T. 445
Causé, M., fabrikantsenka. Eriksg. 24.
Ceder, E., bagare. Regeringsg. 15.
Cederberg, O.J.J., kanslist i tullstyrelsen. Boulevardsg. 4.
Cedercreutz, Axel, friherre. Manegeg. 2 B.
Cedercreutz, Emmy, friherrinna. Fredsg. 11. T. 453 a
Cedercreutz, E.W., frih., med.lic. Andreeg. 5. Se läkareförteckn., T. 453 a
Cederholm, C.A.Th., senator. Ö. Henriksg. 3.
Cederholm, K.A.W., underlöjtnant. Nylands bat. kasern.
Cederqvist, A., enkefru. Simonsg. 6.
Cederqvist, B., sjötullvaktmästare. Unionsg. 6.
Cederqvist, M., enkefru. Bang. 20.
Cederqvist, Sofie, fru, sömmerska. Unionsg. 6.
Chabbas, I., rysk läkare, koll.-assessor. Brunnsg. 12. Se läkare förteckn.
Charpentier, A., ordf. i Finlands Bank. Elisabetsg. 6. T. 319
Charpentier, E., fröken. Riddareg. 3.
Charta sigillata kontoret. Senatshusets s.ö. flygel, ingång från Alexandersgatan.
Christiansen, A., handelsbiträde. Unionsg. 27.
Christiansen, H.,. Jägareg. 4.
Christiansen, Th., handlande. Högbergsg. 2.
Christiansson, Mimmi, hofrådinna. Fredsg. 15.
Christierson, A.E. v., jlöjtnant. V. Kajen 12.
Christierson, E.W. v., senatskanslist. Andreeg. 11.
Christierson, G.M. v., referend.sekr. Alexandersg. 17.
Chrogelius, V., fröken. Kaserng. 23.
Chryschinicz, A., tandläkare. N. Esplanadg. 35, Mikaelsg. 2.
Chryschinicz, E., öfverstelöjtnantska. N. Esplandag. 35.
Churberg, Fanny, fröken. Högbergsg. 37.
Chydenius, A.H., magister. Boulevardsg. 28 ing. A. 2 tr. upp.
Chydenius, Emilia, fröken. Nylandsg. 9. T. 137
Chydenius, H., professorska. Mikaelsg. 27.
Chydenius, Samuel, fil.kand. Mikaelsg. 27.
Chydenius, Wilhelm, fil.mag., biblioteksamanuens. Mikaelsg. 27.
Cigarrbutiken, T. Kingelin & Franck. Unionsg. 23. Se annonsafd. sid 12, T.
Civilexpedition. Senaten. T. 657, N. t. 1
Civilstatens enke- o. pupillkassa. Senatshusets s.ö. flygel en trappa upp.
Clásen, A., enkelagmanska. Bergmansg. 9.
Claésson, F., manufaktur- och kortvaruhandel. Alexandersg. 9.
Clement, H., handlande, agentur- o. kommissionaffär. Trekanten 7.
Clopatt, A., med. o. kirurgie d:r, assistetläkare. Barnbördshuset vid Bergmansg. Se läkarefört.
Colérus, B., kollegiiråd, chef för telegrafstation. Konstantinsg. 3.
Collan, A. von., geheimeråd, med. o. kirurgie d:r. Konstantinsg. 3. Se läkarefört., T. 344 b
Collan, A. von., vicehäradshöfding. Konstantinsg. 3. T. 344 b
Collan, Clas, von., juris utriusque kandidat. Konstantinsg. 3.
Collan, C., enkefru. S. Esplanadg. 2.
Collan, M., enkedoktorinna. Wladimirsg. 21.
Collan, Maria, fröken, föreståndarinna för hushållsskolan. Estnäsg. 3.
Collan, Uno, fil.mag. S. Esplanadg. 2.
Collan, Walter, med.kand. S. Esplanadg. 2.
Collander, J., mag.kollega. Brunnsparken 13.
Collander, P., enkefru. Brunnsparken 13.
Colliander, H., generalska. St. Robertsg. 9 & 11.
Colliander, Joh., underlöjtnant. Marieg. 23.
Colliander, O.I., professor. Högbergsg. 30. T. 450 a
Collin, hofrådinna. Myntg. 3.
Cooke, Charles J., storbritannisk vice konsul. Marieg. 8. Träffas kl. 12-2 e.m.
Corander, Onni, bokhandelsbiträde. N. Esplanadg. 19.
Cosmolinfabriken. Cosmolinfabrikens kontor: N. Esplanadg. 35 passagen trappa D. Se annonsen å omslagets 2:a sida. T. 195
Costiander, guvernörska. Fabiansg. 16.
Croll, Theodor, byggmästare. Villan Sundsberg 36 F, Broholmen. T. 378
Cronhjelm, A., grefve, kammarjunkare, translator. Ö. Skilnaden 17. T. 624
Cronholm, B.C. & J.S., fröknar. S. Magasinsg. 4.
Cronholm, C.O., öfverstinna. Konstantinsg. 3.
Cronstedt, A., geheimeråd. Konstantinsg. 3.
Cronstedt, Carl, häradshöfding. Parkg. 11.
Cronstedt, J., frih., bankdirektör. N. Esplanadg. 7. T. 367
Cronvall, E., smed. Villan Berghäll. Bostad: Tölö sockerbruk.
Cronvall, J.E., handlande. Kontor: Alexandersg. 46. Bostad: Mikaelsg. 13. T. 126, N. t. 48. Se annonsen framför titelbladet
Cronvall, I., smed. Skatudden.
Crusell, Th., direktör för reallyceum. N. Kajen 4. T. 378, N. t. 101. Träffas kl. 6-7 e.m.
Cygnæus, J., fröken. Boulevardsg. 28 ing. D.
Cygnæus, R., verkl. statsråd. Alexandersg. 26.
Cygnæus, fru. Wilhelmsg. 7.
Cygnæi galleri. Östra Brunnsparken 17.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]