Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

D

Daehn, W.C. von., generalmajor, senator. N. Esplanadg. 25 A.
Dahl, A., handlande. Marieg. 12.
Dahl, A.F., tullvaktmästare. Fredriksg. 55.
Dahl, A.L., handlandeenka. Unionsg. 20.
Dahl, G., fil.kand. Skarpskytteg. 8.
Dahl, K., enkefru. Skarpskytteg. 8.
Dahl, K.F., slagtaremästare. Alexandersg. 52.
Dahlbeck, S.P., lektor. Alexandersg. 8.
Dahlberg, F., stadsbetjent. Vinkelg. 10.
Dahlberg, I.K., enkepastorska. Kaserng. 28.
Dahlberg, John, skeppsklarerare. Kontor: N. Esplanadg. 3. Privatbostad: Manegeg. 2 B. T. 497
Dahlberg, Wäinö, fil.mag. Kaserng. 28.
Dahlborg, K., skomakaremästare. Sjömansg. 5.
Dahlgren, E., fröken. Kristiansg. 7.
Dahlgren, F., maskinist. Styrmansg. 10.
Dahlgren, F.W., enka. Högbergsg. 4.
Dahlgren, J.W., hyrkusk. Andreeg. 33.
Dahlstedt, G.G., provisor. Skilnaden 4.
Dahlström, A.E., handelsagent. Malmg. 16.
Dahlström, A., manufakturhandel. Glog. 1.
Dahlström, B., skräddare. Nylandsg. 7. T. 537 a
Dahlström, E., handlande. Sjömansg. 32.
Dahlström, G.A., trädgårdsmästare. Eriksg. 29.
Dahlström, G.T., sjökapten, kautschukstämpelfabr. Boulevardsgatan 2. T. 503
Dahlström, G., musiker. Eriksg. 26.
Dahlström, S., enkefru, föreståndarinna vid tvättinrättningen Gamla Klinikum. Nikolaig. 14.
Dahlström, S.G., folkskolelärare. Albertsg. 28.
Dalström, E., enkeöfverdirektörska. Nylandsg. 42.
Dalström, J.W., enkedirektörska. Regeringsg. 13.
Damberg, J.C., öfverlärare vid ryska gymnasium. Villan Ulfåsa.
Dammert, fröken. Kyrkog. 6.
Danielson, F.M., kollegiiassessor, kamrerare vid Fångvårdsstyrelsen. Trekanten 5.
Danielson, G., tullvaktmästare. Alexandersg. 16.
Danielson, J.R., professor. Kaserng. 1.
Danielson, J., vice häradshöfding. Simonsg. 6.
Danielson, J., handlandeenka, matvaruhandel. Brobergs kajen 12.
Danielson, J., stenhuggare. Barnhemsg. 3.
Danielson, S., enkefru. Brobergskajen 12.
Daniloff, I., f.d. handlande. Arbetareg. 5.
Dannholm, Oskar, skollärare. Georgsg. 29.
Dannholm, L., handlande. Fredriksg. 33.
Danska, Emil, kontorist. Alexandersg. 17.
Dascheffski, E., achuschörska. St. Robertsg. 44.
Daskinen, A.W., skomakare. Anneg. 36.
Davidsson, Alex., vapensmed. N. Esplanadg. 41. Se annonsafd. sid. 14
Davidsson, K.G., vaktmästare. Anneg. 9.
Decker, Th., förste arkitekt. Marieg. 7.
Decker, T., enkefru. Alexandersg. 10.
De Geer, C., lotsdirektörsadjoint. Regeringsg. 17.
De Geer, K., öfverste. Regeringsg. 17.
Degerholm, K.E., inspektor. Nya Fattigvården i Edesviken. T. 26
Degerholm, E., fröken. Brunnsg.11.
Degert, Alfr., vaktmästare. Marieg. 7.
Degert, K., modellsnickare. Villan 33, Broholmen.
Deinert, G., litograf. Andreeg. 30.
Deineckin, N., enkefru. Högbergsg. 30.
Denischewits, K., f.d. fältväbel. Fredriksg. 21.
De la Chapelle, Alina, enkefrih. N. Magasinsg. 6.
De la Chapelle, Armida, enkefriherrinna. Boulevardsg. 10.
De la Chapelle, V., frih., statsråd, refer.sekreterare. Kaserng. 27.
Dementjeff, C., enkelöjtnantska. Marieg. 19.
Dementjeff, kommerserådinna. Myntg. 1, Skatudden.
Demetres, G., tobaksfabrikant. Lappviksg. 3.
Denisoff, A., militärläkare. Pischoffs villa vid Långa bron.
De Pont, M., fröken, achuschörska. Fabiansg. 22.
De Pont, E., fröken. Bergg. 24.
Dettmann, Karl, gravör. Ö. Henriksg. 3.
Dettmann, Paul, optiker & mekaniker. Ö. Henriksg. 3. Bostad: Alexandersg. 17. T. 365, N. t. 41. Se annonsafd. sid 13
Diakonissanstalten. i eget hus å Skatudden. T. 563
Djakoffsky, W., med.doktor. Brunnsparkens badhus. Se läkareförteckn.
Dickmann, K., villaegare. Villan Berga 17.
Dickursby. Oljeslageri. Dickursby. T. 1027
Dickursby. Oljeslageris kontor (Schildt & Hallberg). Mikaelsgatan 5. T. 220
Dieckhoff, J.H., vice häradsh., translator. Mauritzg. 4.
Diehl, F., fotograf. Glog. 3. T. 59
Dillner, A.J., f.d. bankregistrator. Georgsg. 29.
Dillner, Th. S., fil.kand. Georgsg. 29.
Dimpker, Carl, agentur-, sped.-, kommissions- & inkassoaffär. Alexandersg. 32. Bostad: Myntg. 3. T. 110
Direktionen för finska brandstodsbolaget för landet. Riddarehuset. T. 114
Direktionen för finska militärens enke- o. pupillkassa. Regeringsg. 15.
Distriktsläkare, se under Fattigläkare.
Distriktsstaben. Andreeg. 2 o. V. Henriksg. 10. T. 512
Dittmar, F.W., fältkamrerare, hofråd. Brunnsg. 8. T. 35
Djatskoff, telegrafrevisor. L. Robertsg. 13.
Djätschkoff, N.M., telegrafuppsyningsman. Unionsg. 22.
Dobrawolsky, M., hofrådinna. Skilnaden 6.
Dobrawolsky, G., fröken. Skilnaden 6.
Dolgopoloff, A., kapten. N. Esplanadg. 5 A.
Dolk, J.A., typograf. Villan Fjelldal.
Domsch, A., körsnär. Unionsg. 28. T. 151
Donner, A.S., professor. Astronom. observatorium.
Donner, A., fru. N. Esplanadg. 41.
Donner, H., Nord-Amerikansk och Brasiliansk konsul. Marieg. 8. Träffas kl. 11-1 på dagen. T. 202
Donner, O., professor. N. Kajen 12. T. 303 b
Donner, O., student. N. Esplanadg. 41.
Drake, Otto, kommissionsaffär. Gräsviksg. 5.
Dreijer, E., enkefru. Bernhardsg. 7.
Dreijer, K.G., magister. Bernhardsg. 7. N. t. 78
Dreijer, Maria, fröken. Estnäsg. 6.
Drejman, J., handlande. Fredriksg. 42.
Dressler, vaktmästare. Heleneg. 3.
Drogerihandel. Mikaelsg. 19. Se annonsafd. sid. 15
Drumsö. T. 242 b
Drätselkammaren. Alexandersg. 20 (Rådhuset). Kansliet öppet kl. 10-2. T. 164, N. t. 33
Drätselkontoret. Alexandersg. 20, nedra botten. Öppet ½11-2, samt vid uppbörd af krono- och kommunala utskylder dessutom 5-7 e.m. T. 337
Dufholm, K.W., f.d. senatsvaktmästare. Wladimirsg. 20.
Dumell, L., handlande. Sjömansg. 26.
Dunajeff, W., kommissarie för detektiva polisen. Konstantinsg. 11.
Duncker, F., löjtnant. Elisabetsg. 25.
Dvoritsoff, J., gårdsegare. Högbergsg. 4.
Dykeri- & Bergningsbolaget Neptuns kontor. Krogius & Co. S. Magasinsg. 2.
Dynamithandel i Helsingfors. Sörnäs villan Toivo. Innehafvare: Julius Tallberg
Dürr, G., bryggmästare. Boulevardsg. 40.
Dönsberg, A.W., forman. Bergmansg. 13.
Dönsberg, A., sömmerska. Bang. 25.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]