Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

E

Eck, T.L. v. landssekr. Nikolaig. 17.
Ecklesiastikexpeditionen. Senatshuset. T. 654
Edelfelt, A., enkeöfverdirektörska. Alexandersg. 26.
Edelheim, A., fröken. Estnäsg. 3.
Edgren, Emil, revisor. Marieg. 18.
Edlund, A., fröken. Wladimirsg. 18.
Edlund, G.W., bokhandlare. N. Esplanadg. 19. T. 60
Edlund, antiqvarisk bokhandel. Fabiansg. 31. Se annonsafd. sid. 74
Edlund, förlagsexpedition. Fabiansg. 31.
Edlunds, G.W. N. Esplanadg. 19. T. 60. Se annons framför titelbladet och före annonsafdelningen
Ehlert, A.W., verkmästare. Fabiansg. 26.
Ehlert, Ernst, galvaniseringsanstalt. Brunnsg. 7.
Ehnberg, F.W., bokhållare. Andreeg. 25.
Ehnfors, K., verkförare. Boulevardsg. 40.
Ehnvall, poliskonstapel. Brobergskajen 6.
Ehrling, Ch., enkekaptenska. Eriksg. 14.
Ehrnrooth, A.R., general, krigskommissarie. Boulevardsg. 29.
Ehrnrooth, A., stabskapten. Gardeskasern.
Ehrnrooth, A., fröken. Georgsg. 13.
Ehrnrooth, E., fröken. Georgsg. 13.
Ehrnrooth, G.K., student. N. Kajen 4.
Ehrnrooth, G.R., generallöjtnant. Marieg. 26. T. 333
Ehrstedt, A.F., konduktör. Lappviksg. 7.
Ehrstedt, H.S., kontorist. Bang. 11.
Ehrström, A. Th., med.kand. Glog. 1.
Ehrström, E., fru. Alexandersg. 4. T. 396
Ehrström, E., fröken. Alexandersg. 4.
Ehrström, E., agent. N. Kajen 4.
Ehrström, F., enkesenatorska. Högbergsg. 28.
Ehrström, F.O., stadsingeniör. Fabiansg. 18. T. 55
Eichinger's repslageri och kakelfabrik. Wladimirsg. 61. T. 643
Eichinger's repslagarebutik. Katrineg. 3.
Eichinger, A., enkefru. Boulevardsg. 10.
Eichinger, J., student. Wladimirsg. 61.
Eichinger, L.S., enkefru. Wladimirsg. 61.
Eichinger, fröken, lärarinna. Boulevardsg. 10.
Einighorst, A., handlande. Kaserng. 32.
Einighorst, F., enkefru. Kaserng. 32.
Ek, E., löjtnant. Gardeskasern.
Ek, Karl, löjtnant. Konstantinsg. 22.
Ek, Viktor, handl. ångbåtsexpedition. V. Kajen 16. T. 182, N. t. 90
Ek, W., tapetserare. Fabiansg. 7.
Ekberg, F.E., bagaremästare, vinhandel. Alexandersg. 52. T. 272. Se annonsafd. sid. 17
Ekberg, F., kontorist. Alexandersg. 52.
Ekberg, J., cigarrhandel. Alexandersg. 48, Unionsg. 28. T. 570. Se annons omslagets andra sida
Ekberg, Otto, vaktmästare. Universitetet.
Ekberg, W., spirituosa affär. Alexandersg. 52.
Ekbom, A.S., enkekamrerska. Mikaelsg. 8.
Ekbom, A., fröken. Anneg. 13.
Ekbom, E.S., student. Mikaelsg. 8.
Ekbom, Henrik, tapetserare. Alexandersg. 13.
Ekbom, O.M., H.G. & J.O., fröknar. Mikaelsg. 8.
Ekebom, O., fröken. Nya Teatern.
Ekebom, enkefru. V. Henriksg. 8.
Ekestubbe, A., expeditionschefsadjoint vid generalguvern. kansl. V. Kajen 2. N. t. 112
Ekestubbe, G.E., byggnadsritare. Lappviksg. 11.
Ekestubbe, Mauritz, öfverstelöjtnant. V. Kajen 2.
Ekholm, A., kosthållerska. Nya Fattiggården, Edesviken.
Ekholm, C.F., kronofogde. Unionsg. 43.
Ekholm, G., skrifvare. Bergg. 4.
Ekholm, G., vaktmästare. Marieg. 11.
Ekholm, G., fröken. Skatudden, länehäktet.
Ekholm, G.A., senatsvaktmästare. Malmg. 10.
Ekholm, K.F., guldsmed. Boulevardsg. 17. N. t. 110
Ekholm, Karl, med.kand. Boulevardsg. 17.
Ekholm, K., enkefru. Kaserng. 28.
Ekholm, M., enkefru. Anneg. 15.
Ekholm, M., fröken. Nylandsg. 38.
Ekholm, M.G., ackuschörska. Parkg. 9.
Ekholm, S., murare. Eriksg. 24.
Eklund, A., målare. Fabiansg. 5.
Eklund, A., fröken, gårdsegarinna. Fårholmen vid Gammelstaden.
Eklund, A., fröken. Estnäsg. 3.
Eklund, A.J., gårdsegare. Albertsg. 14.
Eklund, A., fröken. Estnäsg. 3.
Eklund, A.W., gårdsegare. L. Robertsg. 9.
Eklund, E., enkefru. Styrmansg. 19.
Eklund, F.A., poliskonstapel. Kronohagsg. 1.
Eklund, G., skomakare. Bang. 25.
Eklund, G., t.f. stadsfogde. Kaserng. 12.
Eklund, G.E., sadelmakare. St. Robertsg. 19.
Eklund, F.W. v. häradshöfding. Bergg. 12.
Eklund, J.E., matvaruhandel. Abrahamsg. 6.
Eklund, J.F., gårdsegare. Wladimirsg. 41.
Eklund, J., skomakare. Alexandersg. 42.
Eklund, K., studerande. Astronom. observatorium.
Eklund, K., fiskare, gårdsegare. Fiskareg. 28.
Eklund, K.W., kassör å skepsdocken. St. Robertsg. 31.
Eklund, W., enkefru. Elisabetsg. 19.
Eklund, W., stabskapten. Elisabetsg. 13.
Eklund, M., gårdsegarinna. Albertsg. 14.
Eklund, O., ingeniör. Skeppsdocken. T. 505
Eklund, S., ackuschörska. Sjömansg. 27.
Eklöf, A.B., skrädderiaffär. N. Esplanadg. 39. Privatbostad: Högbergsg. 32.
Eklöf, A.G., f.d. landskanslist. Nylandsg. 38.
Eklöf, C. & N., fröknar. Ludvigsg. 4.
Eklöf, G., bokhållare. Fabiansg. 14.
Eklöf, K.J., villaegare. Tölö, Villan Dal.
Eklöf, M., fröken, tyghandel. Albertsg. 38.
Ekman, C., fröken. Högbergsg. 27.
Ekman, C.A., f.d. apotekare. Anneg. 32 & 34.
Ekman, D., gårdsegare. Fiskareg. 30.
Ekman, E., bleckslagare. Fiskareg. 6.
Ekman, F., kontorist. Boulevardsg. 40.
Ekman, K.G., kypare. Styrmansg. 14.
Ekman, M. Ch., enka. Andreeg. 31.
Ekman, R., enkefru. Villan Hörneberg 23.
Ekman, W., kontorist. Villan Necken.
Ekonomidepartementet. Senaten. T. 677
Ekqvist, K.F., styrman. Styrmansg. 12.
Ekqvist, K.E., skräddare. Malmg. 8.
Ekroos, C.V., magistratssekreterare, not.publicus. Alexandersg. 11. Träffas i Magistrats-kansliet 11-2
Ekroos, E., fröken. Boulevardsg. 19.
Ekroos, J., f.d. underofficer. Lappviksg. 15.
Ekroos, J.E., fröken. Vinkelg. 10.
Ekroos, J.K., magister. V. Henriksg. 26.
Ekroos, M.E., kollegiiassessor. Unionsg. 45.
Ekroos, V.W., handlande. Villan Surutoin.
Ekroos, W., enkefru. Kampg. 6.
Ekroos, W.,. V. Henriksg. 26.
Ekroth, K., jernv.konduktör. Gräsviksg. 6.
Ekstam, Ch., enkefru. Eriksg. 28.
Ekstam, F., handelsföreståndarinna. Högbergsg. 30.
Ekström, Edvin, agent. Kyrkog. 2 & N. Kajen 4.
Ekström, J.E., student, gårdsegare. Wladimirsg. 27.
Ekström, K.F., f.d. vaktmästare. Abrahamsg. 6.
Ekström, Otto, handskhandel. N. Esplanadg. 35 passagen.
Ekvall, S. & I., fröknar. Anneg. 15.
Elektrisk affär Wadéns. N. Esplanadg. 25.
Elektroteknisk byrå. N. Esplanadg. 21. N. t. 15
Elf, K.F., extra stadsfogde. Brunnsg. 11. T. 418
Elfsberg, H., apotekare. Kristiansg. 3.
Elfström, W., f.d. fabrikant. Unionsg. 45.
Elfving, E., konstförvandt. Sjömansg. 5.
Elfving, F., docent. N. Kajen 6.
Elfving, G., kontorist. Wladimirsg. 17.
Elfving, V., bokbindare. Sjömansg. 5.
Elving, J.,.
Elving, R., vicehäradsh., advokatkontor. Estnäsg. 11. Öppet alla söckendagar kl. 9-11 f.m. T. 315
Elg, A., handlande. Konstantinsg. 15.
Eliasson, A., poliskonstapel. Elisabetsg. 19.
Eliasson, E., murare. Mikaelsg. 13.
Eliasson, O., poliskonstapel. Mikaelsg. 11.
Ellinen, Mathilda, skollärarinna. Bergg. 2.
Ellman, J.O., skomakare. Fredriksg. 18.
Ellman, O., hyrkusk. Anneg. 14.
Elmgren, K., mag., univ.notarie. Bergg. 10. Emottagning 5-7 e.m. (under juli & augusti endast onsdagar & lördagar 5-7 e.m.). Se annonsafd. 35. T. 132
Elmgren, S.G., d:r, e.o. professor. Bergmansg. 27.
Elster, K., handlande. Butik: N. Esplanadg. 43. Privatbostad: Alexandersg. 17. N. t. 149
Emeljanoff, D.P., handl. Barnhemsg. 3.
Emeljanoff, Emelia, enkefru. Skarpskytteg. 2.
Enberg, F.J., skomakare. Sörnäs.
Enberg, Fr. Wilh., fabriksarbetare. Brobergskajen 8.
Enblom, C.F., kontorsskrifvare. Rödbergsg. 2.
Enbom, A.W., bleckslagare. Anneg. 21 och Wladimirsg. 12. Butik: V. Henriksg. 16. T. 90 a. Se annonsafd. 17
Enbom, K., verkmästare. Wilhelmsg. 6.
Enbom, K.A., målare. Mikaelsg. 23.
Encke, Wilh., underfaktor. Eriksg. 10.
Enckell, A.N., skräddare. Bergg. 11. Butik: Glog. 6. T. 488 b
Enckell, N., öfverste. V. Brunnsparken 20.
Enckell, O., agent. Trekanten 9.
Enckell, murare. Fredriksg. 22.
Eneberg, W., bankdirektör. Riddareg. 3.
Enehjelm, A., af, enkelöjtnantska. Bergmansg. 9.
Enehjelm, M., af, öfverstelöjtnant. Georgsg. 25.
Engberg, A., handlande. Rödbergsg. 16.
Engberg, H., fröken. Högbergsg. 17.
Engberg, J.S., fröken. Högbergsg. 17.
Engberg, J.W., kontorist, gårdsegare. Lappviksg. 18.
Engberg, K., stadsfogde. Lappviksg. 15.
Engberg, K.W., gårdsegare. Arbetareg. 5.
Engberg, M.M., bagare. Ö. Skilnaden 17.
Engblom, A., fröken. Bergg. 16.
Engblom, H., fröken. Wilhelmsg. 4.
Engelbert, G.A., gårdsegare. Abrahamsg. 13.
Engelström, löjtnant. Främlingsg. 2.
Engelska magasinet. Alexandersg. 46. T. 7
Engholm, O., fröken. Kristiansg. 15.
Englund, J.F., univ.pedell. N. Kajen 16.
Englund, J., qvartersman. Konstantinsg. 29.
Engman, A.M., enka, gårdsegarinna. Båtsmansg. 42.
Engman, E.W., sjöman. Båtsmansg. 42.
Engman, M., matvaruhandel. Kampg. 8.
Engström, A., fröken. St. Robertsg. 3.
Engström, A., litograf. St. Robertsg. 3.
Engström, C.A., ingeniör. Myntg. 1.
Engström, C.A., handlande. Kykog. 10. T. 495
Engström, E.J., kassör. Villan 33 vid Långa bron.
Engström, Gustaf, generalagent. Alexandersg. 6. Se annonsafd. sid. 17. T. 553
Engström, J.E., pianofabrikant. Nikolaig. 19. T. 69
Engström, J.F., lokomotivförare. Båtsmansg. 38.
Engström, K., arbetare. Wladimirsg. 40.
Engström, K.P., maskindirektör. Hagasundsg. 6.
Engström, Maria, enkefru. Eriksg. 28.
Engström, Otto, med. och chirurg. d:r, docent i gynekologi. Andreeg. 6. Se läkareförteckn.
Engström, S.W., enkefru. St. Robertsg. 3.
Engström, gårdsegare. Sjömansg. 36.
Enholm, A.W., bleckslagare. Anneg. 21.
Enholm, C.F., kontorsskrifvare vid Tullkammaren. Ulrikasborgsg. 5. T. 39
Enholm, K.M., vaktmästare. Universitetet (Gymnastiksalen).
Enkvist, L., pastor. Fredriksg. 39. N. t. 18
Enlund, J., kammarförvandt. Regeringsg. 13. T. 569
Enqvist, K., kontorist. Wladimirsg. 18.
Enqvist, M., restauratris, kafé. Alexandersg. 12. T. 52, N. t. 29
Enqvist, löjtnant. N. Esplanadg. 25 B.
Enroth, J.A., skomakare. Sjömansg. 23 B.
Enroth, Lina, fröken. Bergg. 22.
Enroth, M., enkekaptenska. Gräsviksg. 4.
Enström, Maria, fröken. Unionsg. 43.
Erenius, Rudolf, senatskanslist, juriskand. Gräsviksg. 6.
Erflund, Ida, enkepastorska. Bergg. 24.
Ericson, H., gårdsegare. Egen villa, Djurgården.
Ericson, I., fröken. Högbergsg. 25.
Ericson, Sofie, fröken. Högbergsg. 25.
Eriksen, L., enkefru. Nylandsg. 11.
Erikson, E., fil.kand. Brunnsparken 19.
Erikson, M., kassör. Brunnsparken 19.
Erikson, K.J., pannmakare. Rödbergsg. 22.
Eriksson, Aina, fröken. Trekanten 11.
Eriksson, A.A., bevakningsbefälhafvare. Sörnäs straffängelse.
Eriksson, A., handlande. N. Magasinsg. 5.
Eriksson, B.O., student. N. Esplanadg. 35.
Eriksson, A.G., tullvaktmästare. Sjömansg. 5.
Eriksson, C., snickaremästare. Villan Jonasberg n:o 2, Tölö.
Eriksson, E.J., villaegare. Ås n:o 12 A.
Eriksson, E., vaktmästare vid Statskontoret. Malmg. 10.
Eriksson, E.,. Villan Berghäll 37.
Eriksson, Erika, handlande. Timmermansg. 8.
Eriksson, H., murare. Andreeg. 33.
Eriksson, J., gårdsegare, tullvaktmästare. Bergmansg. 15.
Eriksson, Joh. Erik, smörhandlare. N. Esplanadg. 7.
Eriksson, Joh. Emil, typograf. Nikolaig. 23.
Eriksson, J.H., arbetare. Lappviksg. 15.
Eriksson, K.G., gårdsegare. Malmg. 5.
Eriksson, K.G., hyrkusk, gårdsegare. Fredriksg. 59.
Eriksson, L., gårdsegarinna. Sjömansg. 15.
Eriksson, M. Ch., bagareenka. Trekanten 11.
Eriksson, N., murare. Georgsg. 3.
Eriksson, O., snickare. Villan Jonasberg 2, Tölö.
Eriksson, O., student. Högbergsg. 30.
Eriksson, O., maskinist. Sjömansg. 15.
Erling, Ch., kaptenska. Eriksg. 14.
Ernst, F.J., handlande. N. Esplanadg. 39.
Ervast, H.A., litograf. Nylandsg. 4.
Ervast, A.W., mag. Bergmansg. 9.
Ervast, K., öfverlärare. Badhusg. 14 (Brunnshusvägen).
Ervast, P.E., fil.mag., kollegiiassessor, föreståndare för statsjernvägarnes statistiska kontor. Georgsg. 29 (gatbyggningen).
Eskelin, Wilh., hyrkusk, gårdsegare. Skarpskytteg. 17.
Eskelin, fröken. Bergg. 5.
Eskolin, Axel, handlande. N. Esplanadg. 15.
Eskolin, C.M., handlande. Andreeg. 13.
Eskonen, O., målareverkmäst. Ö. Skilnaden 17.
Essipoff, I., generalmajor. Elisabetsg. 9.
Esterman, I., slagtare. Malmg. 8.
Estlander, A., enkehäradshöfd. Fredsg. 9.
Estlander, Alina, fröken. Fredsg. 9.
Estlander, B.R., sekreterare (stenog. fören.). Unionsg. 45.
Estlander, C.G., professor. Unionsg. 45.
Estlander, L., enkestatsrådinna. Myntg. 1.
Estlander, N., senatskanslist. Boulevardsg. 4.
Estnisk-Lettisk militärkyrka. Unionsg. 43.
Etnografiska museum, studentkårens. Unionsg. 20. Öppet söndagar, måndagar, onsdagar, fredagar 12-2 e.m.
Evander, O., skomakare. Wladimirsg. 9.
Evdokimoff, underlöjtnant. Andreeg. 15.
Evensen, Edv., handlande, fransk konsul. Högbergsg. 37. Träffas 10-12 på dagen. T. 78
Evers, H., handlande. Skilnaden 2. T. 440
Ewerth, F.W., naturläkare. Bergg. 8. Se läkarefört.
Exell, W., snickare. Elisabetsg. 9.
Expressbyrån. Fabiansg. 5. Öppen alla helgfria dagar 9-2 och 4-9. T. 925[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]