Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

F

Faasch, M., sömmerska. Nylandsg. 18.
Fabritius, A., löjtn., verstkontrollör. N. Esplanadg. 21. T. 347
Fabritius, Ernst, publicist. N. Esplanadg. 25 4 trappor upp. Träffas säkrast 8-10 f.m. och 5-6 e.m. T. 180
Fabritius, Nath., fröken. Anneg. 2.
Fack, L.W., enka. N. Kajen 12.
Fager, John., repslagare. Katrineg. 3.
Fager, M., handlande. N. Kajen 18.
Fagerholm, A.F., stadsfogde. Fredriksg. 34.
Fagerholm, C.F., sågverksbokhållare. Sandviksg. 8.
Fagerholm, E., kosthållerska. Stadens feberlasar. vid Barnhemsg.
Fagerholm, Emilia, fru, villaegare. Villan Surutoin 25, Sörnäs.
Fagerholm, G.E., gårdsegare. Fiskareg. 20.
Fagerholm, O., polytekniker. Villan Surutoin 25.
Fagerlund, J.M., postexpeditör. Konstantinsg. 12.
Fagerlund, L.W., med. o. kir. doktor. Nikolaig. 10. Se läkarefört.
Fagerlund, bibeldepotföreståndare. Alexandersg. 4.
Fagerman, Gust., tandläkare, laborant tekniker. Wladimirsg. 18.
Fagerman, H.Ch., enka. Villan Holmnäs å Broholmen.
Fagerroos, Hj., guldsmed. Glog. 5.
Fagerroos, J.E., guldsmed. Alexandersg. 9. Bostad: Glog. 5. T. 478, N. t. 71, N. t. 139
Fagerström, A.A.F., villaegare. Tölö, Berga 10.
Fagerström, A.B., skomakare. Vinkelg. 6.
Fagerström, A.J., snickare. Skarpskytteg. 18.
Fagerström, F., kapten, vinhandel. Bergg. 5.
Fagerström, G., tunnbindare. L. Robertsg. 13.
Fagerström, J.F., vaktm. å Astronom. Observ.
Fagerström, S., fru. L. Robertsg. 4 & 6.
Fagren, S., pastorska. Nylandsg. 11.
Fahlander, J., enkeprofessorska. Regeringsg. 15.
Fahlström, A., modist. Mikaelsg. 4.
Fahlström, Alma, modist. Fabiansg. 12.
Faks, C., förest. för tunnbinderi. Jägareg. 4.
Falck, A., lagmanska. Ö. Skilnaden 17.
Falck, A.E., skådespelare. Andreeg. 36.
Falck, E., vagnmakare & smed. Fredriksg. 21. T. 190 b
Falck, Karl, fångknekt, gårdsegare. Rödbergsg. 19 A.
Falck, P., fröken. Ö. Skilnaden 17.
Falck, T., fröken. Ö. Skilnaden 17.
Falck, V., maskinist. Sjömansg. 13.
Falcken, F.J., förste revisor. Alexandersg. 50.
Falin, J.A., handlande. Fabiansg. 8. T. 136
Falin, M., handlande. Gräsviksg. 4.
Falin, W., handl. Brunnsg. 12. T. 542
Falk, J.A., bokhandlare. Regeringsg. 13. Träffas i Missionsbokh.
Falkman, M., fröken. Alexandersg. 14.
Falkman, S., artist. Alexandersg. 14.
Fallström, K., byggmästare. Eriksg. 23. T. 432
Faltin, R., musikdirektör. Riddareg. 9. Se annonsafd. 16
Famin, I., golfbonare. Timmermansg. 8.
Fattigläkare (distriktsläkare) Östra distriktets: med.lic. A. Clopatt. Alexandersg. 12. Mottagningstid: 9-10 f.m. och 4-5 e.m.
Fattigläkare (distriktsläkare) Vestra distriktets: med.lic. Edv. Juslin. Mikaelsg. 5. Mottagningstid: 9-10 f.m. och 4-5 e.m. T. 359 a
Fattigvårdsstyrelsens lokal. Sofieg. 6. Öppen 10-11 f.m. T. 360
Favén, O., vice häradsh., universitetslektor. Högbergsg. 25.
Favorin, A.E., bokbindare. Eriksg. 14. T. 92
Faxe, L., export af smör, hudar och skinn. N. Magasinsg. 3.
Fazer, Ed., körsnär. Alexandersg. 38. T. 159
Fazer, Ed., pelshandel. Alexandersg. 38. Se annonsafd. 16. T. 159
Fazer, K.G., körsnär. Mikaelsg. 19.
Fazer, M.E., agent. Manageg. 2 B. T. 159
Fazer, M.E. & Comp., kontor. V. Kajen 18. T. 159
Feberlasarettet. Barnhemsgatan.
Federley, A., fröken. N. Magasinsg. 5.
Federley, C.B., sekreterare i jernv.dtyr. Andreeg. 12. T. 149 a
Federley, F.A., enkesenatorska. Myntg. 1.
Federley, G., bruksdisponent. Mikaelsg. 11. Kontor: Tölö Sockerbruk. Öppet 10-3. T. 384
Fedoroff, handelsbod. Brunnsg. 10
Fedosejeff, enkefru. Trekanten 9.
Fedosejeff, S., handlande. Sjömansg. 26.
Fedosoff, enkekaptenska. Geng. 1.
Fedosoff, K.L., fru. Manegeg. 2 B.
Fedotoff, Sofia, fru. Manegeg. 2 A.
Fellman, Aug., kapten. N. Esplanadg. 3.
Fellman, G.E., referend.sekr. Brunnsparken 2 A, östr. omr.
Fellman, N.I., senator. Brunnspark. 2 B.
Fennia, brandförsäkringsbolag. Hufvudkontor: Unionsg. 30. Öppet 10-3 f.m., 5-6 e.m. T. 398, N. t. 16. Se annonsen omslagets 2:dra sida
Feodoroff, gårdsegarinna. Bergmansg. 23.
Feodoroff, Ulrika, enkefru, gårdsegarinna. Brunnshusvägen 10.
Ferlmann, A., handlande. Unionsg. 23.
Ferm, Maria, skräddarenka. Estnäsg. 7.
Fick, R., kontorist. Unionsg. 27.
Fieandt, B.A. v., kaslist i Tullstyrelsen. Unionsg. 30.
Fieandt, M. v., kamrerska. Elisabetsg. 13.
Filander, F., vaktmästare. Riddarhuset.
Filander, G., enkefru. Georgsg. 10.
Filemonoff, F., kollegiiråd. Villan Alkärr C.
Filialpostkontoret. Fredriksg. 26.
Finander, A.B., faktor. Eriksg. 28. T. 143
Finander, L., folkskolelärarinna. Hagasundsg. 4.
Finansexpeditionen. Senaten. T. 679
Finansexpeditionen, ministerens Kassakontor. Marieg. 12.
Finberg, gasverksarbetare. St. Robertsg. 37.
Finkenberg, O., arkitekt. St. Robertsg. 46 & 48.
Finlands Allmänna Tidnings kontor. Kyrkog. 14. T. 11 b
Finlands Allmänna Tidnings byrå. Nylandsg. 9. T. 409 b
"Finlands annons byrå", (ej tidn. Finlands). N. Esplanadg. 35 passagen trappan D. T. 195
Finlands (tidningens) annonskontor. Alexandersg. 46. T. 6
Finlands (tidningens) byrå. V. Henriksg. 20. T. 6
Finlands Bank. Eget hus Nikolaig. 6. T. 418
"Finlands kommunikationers" byrå. N. Esplanadg. 35 passagen trappan D.
Finlands Statskontor. Nikolaig. 6 i Finlands Bank hus.
Finne, G.A., handlande. Boulevardsg. 19.
Finne, J. och M., timmermän. Konstantinsg. 28-30.
Finneman, E.M., gårdsegare. Fiskareg. 24.
Finsk Militär tidskrifts redakt. Unionsg. 7.
Finska Fornminnesföreningens lokal. Laboratorii huset, 3 tr. upp.
Finska Fruntimmersskolan. Georgsg. 18, Boulevardsg. 8.
Finska Handarbetets vänners försäljningslokal. Alexandersg. 14.
Finska Hushållningssällskapets i Åbo. härv. ombudsman prof. Malmgren
Finska Klubben. V. Henriksg. 12.
Finska Konstföreningens lokal. Vid jernvägstorget.
Finska Krigskommissariatet. N. Esplanadg. 27. T. 370
Finska Litteratursällskapets förlagsexp. Alexandersg. 16.
Finska Litteratur-sällskapets tryckeri. Andreeg. 4. T. 447
Finska Läkaresällskapets lokal. Allmänna sjukhuset, Nya Klinikum, Unionsg. 33, 1 tr. upp.
Finska Militärens Enke- och pupillkassa. Regeringsg. 15.
Finska Missionssällskapets expedition. Högbergsg. 2. Öppen alla söcknedagar kl. 11-1 och ½ 5-6 e.m.
Finska Normal-lyceum. Bang. 4 & 6.
Finska Qvinnoförenings Plats- och Arbetsförmedlingsbyrå för qvinnor. Alexandersg. 16.
Finska Samskolan. Andreeg. 13. Föreståndarinna fröken L. Hagman. Skolan blifver 9 klass., ledande till Universitetet. Årsafgift 125 mark
Finska Teaterhuset. Arkadia. T. 442
Finska Teaterns biljettkontor. T. 582
Finska Telegrambyrån. Konstantinsg. 3, 2 tr. upp. Öppen fr. 12-3 och 6-9 e.m.
Finska Trädgårdsföreningen. Tölö. T. 244
Fischer, Alfr., kontorist. Gräsviksg. 16.
Fischer, M., enkefru. St. Robertsg. 3.
Flinck, C., kontorist. Manegeg. 1.
Flinckman, W., enkefru. L. Robertsg. 5.
Flodén, A., fröken. Albertsg. 11.
Flodin, F., statsråd. Brunnsg. 11.
Flodin, O., målare. Fredriksg. 53.
Flodström, S., urmakareenka. Alexandersg. 18.
Floman, A.W., öfverinspektor. Boulevardsg. 28 ing. C.
Florell, O.E., lektor. Villan Meerilainen, Brunnsparken 3.
Florin, A.W., statsråd. Skatudden, Myntg. 3.
Florin, J.A., med. o. kirurg. d:r. medicinalråd. Skatudden, Myntg. 3. Se läkarefört.
Florin, P.U., professor. Boulevardsg. 3.
Florström, A., handlande. Mikaelsg. 1. T. 488
Florström, A.L., handlande. Rödbergsg. 6. Handelsbutik: N. Esplanadg. 39.
Florström, E.A., slagtare. Wladimirsg. 21.
Florström, G.A., handlande. Nylandsg. 7.
Florström, H.S., enkefru. Alexandersg. 7.
Flythström, J.A., slagtare. Wladimirsg. 21. Butik: V. Kajen 14. T. 598
Flythström, K.G., tapetserare. Nylandsg. 44.
Foell, Fredr., bokhållare. Kapellet.
Fogde, John, ingeniör. Georgsg. 29.
Fogelholm, K.J., stentryckare. St. Robertsg. 21.
Fohström, A.F., fabrikör. Nya Fågelvik. T. 351
Fohström, Therese, fröken, tyghandel. Anneg. 23.
Fohström, W., kontorist. Nya Fågelvik.
Folkbiblioteket. Richardsgatan.
Folkskolehuset. Malmg. 2 & 4. T. 534 b
Folkvännens kontor. Högbergsg. 20 (L. Robertsg. 10).
Folkvännens redaktions byrå. N. Esplanadg. 7 stenhuset inne på gården, 1 tr. upp. T. 456, N. t. 102. Se annonsafd. sid. 14
Folkupplysningssällskapet. Eriksg. 14.
Fontell, C.A., handlande. Glog. 1.
Fontells manufaktur-, galanteri- och leksakshandel. Glog. 1.
Fontell, A.G., fil.doktor, förste aktuarie i Statistiska Centralbyrån. Bergmansg. 21.
Fors, C., maskinist. Ö. Henriksg. 15.
Forsberg, A.W., mag., agrikultur- och handelskemist. Mikaelsg. 8. T. 222
Forsberg, Edv. A., Comp. mineralvatten fabrik. Skilnaden 4.
Forsberg, F.F.,. Wladimirsg. 7.
Forsberg, H.K., fröken. St. Robertsg. 17.
Forsberg, M., glansstrykerska. Rödbergsg. 44.
Forsberg, W., maskinritare. Wladimirsg. 50.
Forsblom, A., typograf. Rödbergsg. 17.
Forsblom, A.A., enkefru, ackuschörska. Kronohagsg. 3.
Forsblom, E.J., syssloman. Lappviks sjukhus. Träffas kl. 3-4 e.m. alla helgfria dagar
Forsblom, G.W., student. Kronohagsg. 3.
Forsblom, Gustava, gårdsegarinna. Mikaelsg. 27.
Forsblom, H.G., vaktm. Villan 32 St. Broholmen.
Forsblom, Isak, skomakaremästare. Hagasundsg. 4.
Forsbäck, E., illuminationshandel. Passagen, N. Esplanadg. 35.
Forsbäck, O., modehandel. Alexandersg. 50.
Forselius, F.J., studerande. Villan Berghäll 37.
Forselius, J.A., vaktmästare vid rådhusrätten. Högbergsg. 13.
Forselius, S., enkefru. Villan Berghäll 37.
Forsell, A.J., vaktmästare. Estnäsg. 9.
Forsell, C.E., kapten. Främlingsg. 2.
Forsell, G.A., skorstensfejare. St. Robertsg. 1.
Forsell, H., enkeforstmästarinna. L. Robertsg. 4 & 6.
Forsell, J., fröken. Kaserng. 22.
Forsell, K.A., skomakare. St. Robertsg. 19.
Forsell, S., enkefru, småbarnsskola. Elisabetsg. 11.
Forssell, A.T., läneagronom. Andreeg. 30.
Forssell, A., fröken. Högbergsg. 17.
Forssell, Axel, af, vicehäradshöfding. Högbergsg. 37.
Forssell, C.F., vice häradsh., sekreterare i postdir., kollegiiassessor. Anneg. 2.
Forssell, E.A., protokollsekr. S. Magasinsg. 3.
Forssell, G.W., preparator. Högbergsg. 2.
Forselles, Anna, af, fröken. Högbergsg. 37.
Forselles, A., af, verkl. statsråd. Bergmansg. 11.
Forselles, A., fru. Albertsg. 40.
Forselles, E., af, frih., gen. af infant., senator. Brunnsp. 15. T. 592
Forselles, Emil, af, agentur, inkasso- och kommissionsaffär. V. Kajen 12.
Forselles, Emilie, af, fröken. Alexandersg. 50.
Forselles, K., kapten. Främlingsg. 4.
Forsen, J. v. häradshöfding. Brunnsp. 10.
Forsgren, C.F., hyrkusk. Kaserng. 27.
Forsgren, H., enkefru. L. Robertsg. 13.
Forsgren, J.F., slagtare. Fabiansg. 30.
Forsius, M., fröken. Kaserng. 25.
Forssgrén, H.E., enkefru. L. Robertsg. 13.
Forslund, K.G., gårdsegare. Andreeg. 43.
Forsman, A., vicelandssekreter. Mauritzg. 4.
Forsman, Ch., ingeniörska. Bang. 2, Högbergsg. 18.
Forsman, C.F., statsråd. Boulevardsg. 3.
Forsman, Ernst, landssekreterare. Kyrkog. 10.
Forsman, Helena, lärarinna. Unionsg. 22.
Forsman, J., ingeniör. Georgsg. 36. T. 429
Forsman, Jaakko, j.u. doktor, professor. Bergg. 3.
Forsman, M., sömmerska. Sjömansg. 23.
Forsman, W.V., civilingeniör, konstruktör. Skarpskytteg. 9. T. 477 b
Forssman, Arvid, vice-häradsh. Mauritzg. 4.
Forssman, J.A., protok.-sekret. Georgsg. 25.
Forss, A., fröken. Kyrkog. 4.
Forss, G., fröken. Andreeg. 14.
Forss, M., koppar- och plåtslagare. Kaserng. 16.
Forss, S., fröken. Andreeg. 14.
Forsström, A., vicehäradsh. Elisabetsg. 25.
Forsström, Aug. Alex., smedfabrikant. Fabiansg. 32.
Forsström, F., restauratör. Hesperia. T. 383
Forsström, H.J., underfaktor. Högbergsg. 8.
Forsström, K.F., lagman. Bergg. 12.
Forsström, K.G., detektiv. Bernhardsg. 7.
Forsström, S.C., enkefru. Kyrkog. 2, ing. från porten.
Forsström, senatsvaktmästare. Georgsg. 27.
Forsström, enkefru. V. Henriksg. 2.
Forstén, A., öfverlöjtnantska. Fabiansg. 26.
Forstén, A., modist. Fabiansg. 30.
Forstén, C.M., vaktmästare. Brunnsg. 10.
Forstén, Ch., enkefru. Nikolaig. 25.
Forstén, G., fil.mag. Fabiansg. 26.
Forstén, S., fröken. Malmg. 18.
Forstén, T.A., handlande. Andreeg. 36.
Forstén, Wilh., handelsagent. Kontor: S. Esplanadg. 2. T. 421 a
Forststyrelsen. Senatshusets sydöstra flygel.
Frames, A., lasarettsföreståndare. Ryska hospitalet.
Franck, Carl M., bokförare. Konstantinsg. 11.
Franck, H., skollärarinna. Kaserng. 40.
Franck, John, handlande. Kyrkog. 12.
Franck, U., fröken. Andreeg. 30.
Franzén, målare. Parkg. 4.
Fraser, D., ingeniör. Brunnsparken 22. T. 623
Fred, A.F., handlande. Konstantinsg. 25.
Freder, A., enkekaptenska. Alexandersg. 17.
Fredriksson, E., forman. Simonsg. 4.
Fredriksson, K., f.d. bagare, gårdsegare. Fredriksg. 24.
Frej, M., villa-egare. Villan Taipale n:o 4.
Frejborg, K.F., hyrkusk. Boulevardsg. 4.
Frenckell, A.R., fil.-mag., redaktör. S. Esplanadg. 10. T. 416
Frenckell, J., enkestatsrådinna. Skilnaden 6.
Frenckell, J.C. & Son., boktryckeri. Unionsg. 13. T. 131, N. t. 93
Frenckell, J.C. & Son., kontor. N. Magasinsg. 1. Öppet kl. 9-2 och 5-7. T. 131, N. t. 93
Frenckell, M. v., enkekommerserådinna. Brunnsparken 14.
Frenckell, M.F.W., student. Wladimirsg. 46. N. t. 42
Frenckell, T. v., löjtnant. V. Kajen 12. T. 131, N. t. 93
Frentz, Heinr., handlande. Kontor: V. Kajen 18. Privat bostad: Villan Toivo 49, Tölö. N. t. 35
Freudenthal, A.O., e.o. professor. Anneg. 34.
Frey, Frans Ture, ingeniör. Wladimirsg. 43.
Friberg, F., fru. Fredriksg. 45.
Friberg, kakelugnsmakare. N. Kajen 4.
Fridlund, Karl, timmerman. Andreeg. 33.
Friesendorff, Gust. Aug. v., frih., agentur- och kommissionsaffär. Nikolaig. 21. T. 496 b
Friis, Amalia, dfröken. Glog. 6.
Friis, H.C., bokhandel. Glog. 6 & Unionsg. 41.
Friman, H., fiskköpareenka, gårdsegarinna. Sjömansg. 38.
Friman, Karolina, smörhandel. Fabiansg. 8.
Friman, L., enkefru. Sjömansg. 38.
Frisch, C.H., handlande. Anneg. 34.
Frisch & Tammelander, krut-, dynamit-, m.m., affär. V. Henriksg. 18. T. 577, N. t. 75. Se annonsafd. 19
Frisell, E., handlande. Abrahamsg. 11. T. 620
Frisk, A., fängknekt. Högbergsg. 7.
Fristedt, T.A., enkefru. Glog. 1.
Frivilliga Brandk. lokal. Georgsg. 12. T. 549
Fromholtz, F., resepostexpeditör. Estnäsg. 5.
Frostell, J.A., handlande. St. Robertsg. 37.
Frosterus, A., fröken. Andreeg. 25.
Frosterus, J.C.E., af, senator. Nikolaig. 15.
Frosterus, J.G., professor. Boulevardsg. 28 ing. C.
Frosterus, S.A., enkedoktorinna. Andreeg. 25.
Frosterus, Th., ingeniör. Marieg. 12.
Fruntimmersföreningens arbetsutdelning. Högbergsg. 24.
Fruntimmersföreningens arbetshus för gamla qvinnor. Fabiansg. 5. Öppet från 8 f.m. till 6 e.m.
Fröberg, A.F., matvaruhandel. N. Esplanadg. 35 passagen.
Fröberg, G.T., typograf. Fredsg. 7.
Fröberg, L.P., plåtslagare. Alexandersg. 46. T. 157
Fröberg, smed. Timmermansg. 2.
Fröberg, Oskar, handlande. Kaserng. 46. Se annonsafd. sid. 19
Fröman, S., kamrerska. Anneg. 3.
Furuhjelm, Aug. Alex., lektor, engelsk öfversättningsbyrå. Wladimirsg. 42.
Furuhjelm, A., amiralska. Regeringsg. 3.
Furuhjelm, E., jur.kand., vicehäradsh. Alexandersg. 52.
Furuhjelm, bergintendentska. Wilhelmsg. 7.
Furuhjelm, K., geheimeråd. Elisabetsg. 14.
Furuhjelm, Viktor, fil.mag. Sandvikskajen 15.
Fysikaliska kabinettet. Laboratoriihuset. N. t. 121
Fågelviks Tvålfabrik. Nya Fågelvik. T. 351
Fångvårdsstyrelsen. Nikolaig. 13. Öppen fr. kl. 11-2 e.m. T. 306
Fängelseföreningens asyl för frigifna fångar af qvinnokön. Sjömansg. 29.
Färlander, P.E., målare. Glog. 1. T. 321, N. t. 7
Färlander, färg- och tapetmagasin. N. Esplanadg. 27. T. 321, N. t. 143
Färlander. Sandudd. T. 321, N. t. 142
Föreningsbanken i Finland Direktion. Unionsg. 25. T. 395
Föreningsbankens Expedition. Unionsg. 25. Öppen 10-3 och 5-6 e.m. T. 476
Föreningens för konstfliten i Finland, centralskola. Ateneum Ö. ing.
Föreningens för konstfliten i Finland, museum. Ateneum midtel. ing.
Föreningens för konstfliten i Finland, lägre handtverksskola. Ateneum Ö. ing.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]