Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

G

Gabrielsson, K.G., handlande. Bergmansg. 1.
Gadd, A., enkefru. Alexandersg. 26.
Gadd, C.M., magister. Mejlans. N. t. 46
Gadd, L.M., enkepresidentska. Boulevardsg. 29.
Gadd, Magnus, lektor. Mejlans. N. t. 46
Gadd, O., generalmajor, lotsdirektör. V. Henriksg. 12.
Galejeff, Timir, Muhammedansk prest (mollah). Albertsg. 7.
Galetski, A., målare. Georgsg. 5.
Galetski, C.K., handlande. Anneg. 20.
Galetski, E. & L., fröknar. Georgsg. 5.
Galetski, F., möbelfabrikant. St. Robertsg. 20 & 22. T. 505
Gallén, M., kassörsenka. Fabiansg. 4.
Gallén, Uno, föreståndare för H:fors Expressbyrå. Fabiansg. 6. Privat bostad: Trekanten 11.
Galoschin, D., skrifvare. Wladimirsg. 51.
Galvaniseringsanstalten. Brunnsg. 7.
Gambrini Restaurant. Fabiansg. 14. T. 57
Gamla Klinikum (Kirurgiska afdelningen). T. 460
Gammelstadsqvarnen (H.V. Nordlin). T. 394
Ganneberg, f.d. underofficer. L. Robertsg. 9.
Ganszauge, O., fröken. Albertsg. 11.
Ganzoff, S., skrifvare vid ingeniörstyrelsen. Timmermansg. 6.
Ganzov, N., typograf. Högbergsg. 39.
Gardberg, A.G., läderförsäljning. Ö. Henriksg. 15. Se annonsafd. sid. 20
Gardberg, E., fröken. Kaserng. 34.
Gardesbataljonskansli. Gardeskasern. T. 599
Gardeskasern. S. Magasinsg. 8. T. 135
Garnisons sjukhuset. Andreeg. 37. T. 94
Garoff, S., handlande. Butik: Unionsg. 43. T. 493
Gartz, C.H., kamrer. N. Esplanadg. 41.
Gasverket. Ö. Henriksg. 17. Öppet kl. 8-1, 3-7. T. 125, N. t. 124
Gasverkets kontrollkontor. N. Esplanadg. 3. T. 492 a
Gavriloff, löjtnant. Abrahamsg. 8.
Gebers, W., handelsagent. N. Esplanadg. 3.
Geisman, K.W., verkmästare. Båtsmansg. 17.
Geitlin, A.G., j.u.k., protokollsekr. Wladimirsg. 20.
Geitlin, J.G., rektor. Finska Normallyceum, Bang 4 & 6.
Geitlin, W.G., referend.sekr. Wladimirsg. 19.
Gelin, T., fru. Villan Holmnäs å Broholmen.
Generalguvernörens stab för finska militären. Högbergsg. 30. T. 664
Generalguvernörskansliet. Nikolaig. 4. T. 120
Generaltulldirektionen. Senatshuset. Öppen kl. 11-2. T. 656
Genetz, E., språklärare. Rödbergsg. 5.
Genetz, H. & E., folkskolelärarinnor. Marieg. 4.
Genetz, I. & J., fröknar. Rödbergsg. 5.
Gensdarmstyrelsens kansli. Eriksg. 18.
Georgiadis Tobaksfabrik. Anneg. 26. T. 196
Gerber, H.F., spåklärarinna. Marieg. 26.
Gebers, W., agent. N. Esplanadg. 3.
Gerbert, W., kapten. Winkelg. 3.
Gerdten, P. v., vice häradshfd. St. Robertsg. 15.
Gerich, C., rysk läkare verkligt statsråd. Ryska Krigshospitalet. Se läkarefört.
Gericke, I. v., enkefru. Regeringsg. 15.
Gesellius, H.O., handlande. Kontor: Alexandersg. 16. T. 13
Gestrin, K. & O., typografer. Eriksg. 44.
Gestrin, Karl, hyrkusk. Jägareg. 5.
Gestrin, M., handlande. Konstantinsg. 14. T. 472
Gestrin, Sigrid, fröken. St. Robertsg. 3.
Gestrins, M., skoförsäljning. S. Esplanadg. 8.
Geuken, M.A., enkefru. Brunnsparken 18.
Giers, A., amiralska. Östra Brunnsparken 16.
Gibson, A., verkmästare. Villan Necken.
Gillberg, C., fröken, sömmerska. St. Robertsg. 3.
Gillberg, G.H., vaktm. Univ. farm. laborat. Fabiansg. 35.
Gillberg, V., kursor. Universitetet.
Gimberg, J.P., uppsyningsman. Lappviks sjukhus.
Ginman, K.V., verkmästare. Båtsmansg. 17.
Girsén, A.F., apotekare. Skilnaden 4. T. 28, N. t. 98
Girsén, K., kassörsenka. Parkg. 4.
Gipsgjuteri & skulpturatelier (M. v. Wright). Fredriksg. 63. T. 545
Gisto, L.J., gipsmakare. Mikaelsg. 19.
Giös, Louise, koll:rådinna. Estnäsg. 10.
Glad, Erik, poliskonstapel. Estnäsg. 9.
Gladd, Joh., skräddare. Mikaelsg. 20.
Glans, A.J., boktryckerikonstförvandt. Nylandsg. 38.
Glebow, P., kapten. Eriksg. 11.
Glebow, S., fröken. Eriksg. 11.
Glinski, G., husegare. Villan Berga 13 a.
Gluud, A., enkefru, renskifverska. Främlingsg. 2.
Godén, Ch., kaptenska. Sjömansg. 15.
Godenhjelm, B.F., universitetslektor. Ludvigsg. 8.
Godtkampf, B.F., handlande. Lilla Villan Fjälldal. T. 525
Golovatscheff, F., handlande. Rödbergsg. 14.
Gorbatoff, S.,. Sofieg. 3.
Gornstovicz, gensdarm. Eriksg. 15.
Gorschkoff, C.I., handlande. Elisabetsg. 25. T. 310
Gosshemmet. Bergmansg. 9. Föreståndarinna: fru Sahlberg
Gortschakoff, D., handelsbiträde. Unionsg. 27.
Gortschakoff, H., enkefru. Mauritzg. 4.
Gortschakoff, M., fröken. Mauritzg. 4.
Gottberg, C.W., gårdsegare. Skarpskytteg. 15.
Gottbergs badanstalt. Brunnsg. 9.
Gottlund, W.O., magister, senats e.o. kopist. Elisabetsg. 17.
Gottlund, fröknar. Elisabetsg. 17.
Grabbe, A., koll.rådinna. Villan Alkärr.
Graff, Bröder, bosättningsmagasin. Fabiansg. 31, Alexandersg. 34. Bleckslageri: Fabiansg. 14. Bostad: Unionsg. 41 qv. 17. T. 265. Se annonsafd. 21
Græffe, Eleonora, enkefru. Mikaelsg. 20.
Græffe, E.F., kontorist. Alexandersg. 21.
Græffe, K.A., handlande, kommissionär, hattmagasin. Wladimirsg. 27.
Græffe, L.F., bleckslagare. Alexandersg. 21.
Grahn, A., telegrafist. Elisabetsg. 17.
Grahn, A., kapten. Marieg. 7.
Grahn, C.F., verstskrifvare. Simonsg. 4.
Grahn, F.W., guldbrodös. Boulevardsg. 17.
Grahn, E.W., enkefru. Boulevardsg. 17.
Grahn, P., kopparslagare. Villan Fjälldal.
Granberg, A.G., läderförsäljning. Ö. Henriksg. 15.
Granberg, E., styrmansenka. Bang. 19.
Granberg, K.J.A., skräddare. V. Henriksg. 12.
Grands magasins de Printemps i Paris, spedition. Glog. 5. Öppen 2-4 e.m.
Granfelt, A.A., doktor. Eriksg. 14. T. 632
Granfelt, A.A., enkefru. Anneg. 11.
Granfelt, Aug., ingeniör. Bergg. 18 & Wilhelmsg. 5.
Granfelt, A.F., fil.mag. Brunnsg. 6.
Granfelt, F., enkepresidentska. Estnäsg. 1.
Granholm, B.F., arkitekt. Abrahamsg. 10. N. t. 146
Granholm, F., arkitekt. Anneg. 3.
Granholm, G.F., assessor. Andreeg. 14.
Granholm, Hj. T., bankkassör. Bergmansg. 21. N. 113
Granit Aktie Bolag. Skilnaden 6. Kontoret öppet 12-2 på dag
Granlund, A., enkesenatorska. Fabiansg. 15.
Granlund, K., senatskanslist. Fabiansg. 15.
Granlund, kronolänsman. Marieg. 19.
Granlund, kontorist. Skilnaden 2.
Granlund, N., fröken. Fabiansg. 15.
Granqvist, J., landskanslist. Vinkelg. 10.
Granqvist, K., landskanslist. Vinkelg. 10.
Granqvist, W., boktr. konstförv. Villan Kaino i Tölö.
Granqvist, S., fröken. Diakonissanstalten.
Granroth, Aug., fröken. Kristiansg. 9.
Granroth, A. Th., maskinist. Kristiansg. 9.
Granroth, K.A., sen.vaktmästare. Kristiansg. 9.
Granstedt, H.E., lärarinna. S. Magasinsg. 4.
Granstedt, S., fröken. Brunnsg. 7.
Granstedt, Th., arkitekt. Riddareg. 3.
Granström, A., sen.kanslist. Bergmansg. 9. T. 595
Granström, A., gårdsegare. St. Robertsg. 23.
Granström, J., handelsbokhållare. L. Robertsg. 5.
Granström, O.W., senatsvaktmästare. St. Robertsg. 4.
Granz, W., bokföringsinstitut, gatbyggn. Andreeg. 30. T. 721
Grape, M., fröken. St. Robertsg. 3.
Graser, Bernh., fil.dr., tysk konsul, missus för Finland. Bostad: Parkg. 1. Konsulatet: Ö. Henriksg. 1. Träffas privatim. kl. 1 på dag. Officiella ärender på konsulatet, Ö. Henriksg. 1, kl. ½ 2- ½ 3 e.m.
Grashoff, V., handlande. Bostad: S. Esplanadg. 8. Försäljning af symaskiner: N. Esplanadg. 39.
Gratschoff, A., handlande. L. Robertsg. 1.
Gratschoff, Alexei, gårdsegare. Nylandsg. 28.
Gratschoff, Louis, medicine kandidat. Marieg. 8, fjerde vån.
Gratschoff, Maria, fröken, språklärarinna. Konstantinsg. 21.
Gratschoff, P., gårdsegare. St. Robertsg. 10.
Gren, M. & F., sömmerskor. Skarpskytteg. 8.
Grefberg, E., enkedoktorinna. Mikaelsg. 3.
Grenman, J., bokhållare i Fören.banken. Konstantinsg. 6.
Grigorjeff, A., husegarinna. Villan Berga n:o 5.
Grigorjeff, A., löjtnant. Gasverksg. 4.
Gripenberg, E.M., titulärrådinna. Lappviksg. 18 B.
Gripenberg, G.A., frih., kapten. Marieg. 23.
Gripenberg, L., fröken. St. Robertsg. 9 & 11.
Gripenberg, L., öfverstelöjtnant. Andreeg. 18.
Gripenberg, M., kammarrådinna. V. Henriksg. 12.
Gripenberg, Seb., frih., öfverdirektör. Bernhardsg. 1. T. 290
Gripenberg, W., statsrådinna. Eriksg. 28.
Gromoff, A., målare. Wladimirsg. 43.
Gromoff, B., bagare. St. Robertsg. 16.
Gromoff, Katharina, enkefru. Elisabetsg. 29.
Gromoff, N., bagare. N. Magasinsg. 4.
Gross, A. v., pastorska. Mikaelsg. 29.
Grotell, E.W., kapten. Unionsg. 6.
Grotenfelt, A., juris.dr., hofrättsråd. Nikolaig. 13.
Grotenfelt, G., fil.kand. Nikolaig. 13.
Grotenfelt, J., koll.råd. Konstantinsg. 3.
Grotenfelt, Nils, landtbruksråd. Marieg. 12 (stadsqvarter).
Grotenfelt, N.B., jur.utr.kandidat. Konstantinsg. 14.
Grove, Alb., dekorationsmålare. Wladimirsg. 26.
Grubb, C.A., urmakare. N. Esplanadg. 33. T. 152 a, N. t. 17
Grubb, C., fröken. Anneg. 27.
Gräsbeck, K.O., registrator. Elisabetsg. 19. T. 206
Gröhn, H., fröken. Nylandsg. 6.
Grönberg, A., titularråd. Ö. Brunnsp. 1 Ö. alleg.
Grönberg, Ernst, kontorist. Glog. 6.
Grönberg, H., fröken. Nya Fågelvik.
Grönberg, J., apotekare. Nya Fågelvik. T. 576
Grönberg, V.V., gårdsegare. Sjömansg. 16.
Grönberg, vaktmästare. Kaserng. 2.
Gröndahl, Ad. Wilh., skräddare. Georgsg. 30.
Gröndahl, Ch., fröken. Mikaelsg. 11.
Gröndahl, C., fröken. Fabiansg. 29.
Gröndahl, E., provisor. Skilnaden 4.
Gröndahl, G., polisöfverkonstapel. Malmg. 16.
Gröndahl, S.A., fröken. S. Magasinsg. 6.
Gröneqvist, A.A., landskanslist. Kronohagsg. 3.
Gröneqvist, Lydia, kafé. Alexandersg. 22.
Grönfors, A., smed. Bangården.
Grönfors, Ch., tapisserihandel. Glog. 5.
Grönfors, J.A., målaremästare. Fredsg. 11. T. 115 a
Grönfors, Th., målare. Anneg. 11.
Grönfors, V., snickare. Konstantinsg. 7. T. 337 b
Grönholm, A.A., målare. Kampg. 4.
Grönholm, C.A., handlande. N. Esplanadg. 41.
Grönholm, G., enkelöjtnantska. Estnäsg. 5.
Grönholm, J., enkefru. V. Henriksg. 12.
Grönholm, J., sekr. i landtm.styr. Wladimirsg. 10.
Grönholm, S., enkeprostinna. Nylandsg. 12.
Grönlund, A.H., slagtare. Albertsg. 32.
Grönlund, B., litteratör. Unionsg. 6.
Grönlund, B.O., handlande. Skarpskytteg. 19.
Grönlund, C.O., handlande. Fredriksg. 17. T. 541 b
Grönlund, J.F., gårdsegare. Andreeg. 45.
Grönlund, K.A., slagtare. Högbergsg. 36. Butik: Unionsg. 26. T. 232 b
Grönlund, K.A., bokförare. Kaserng. 1.
Grönlund, K.G., slagtare. Albertsg. 32. Butik: Sofieg. 4. T. 403 b
Grönlund, M., bokförare. Kaserng. 1.
Grönlund, U.M., matvaruhandel. Högbergsg. 8.
Grönlund, W., urmakare. Alexandersg. 48.
Grönlund, glansstrykerska. Alexandersg. 16.
Grönqvist, C., fröken. St. Robertsg. 36.
Grönqvist, F.W., kommunalråd. N. Esplanadg. 25 A. T. 211, N. t. 117
Grönqvist, J., fröken. Alexandersg. 22.
Grönroos, Aug., rum-, skylt- och dekorationsmålare. Mikaelsg. 20. T. 105 a, N. t. 137
Grönroos, Arthur, fil.magister. Unionsg. 41.
Grönroos, A., smedverkstad. Nikolaig. 15.
Grönroos, E., ritare. Nylandsg. 6.
Grönroos, G., villaegare. Villan Edet.
Grönroos, F.W., handlande. Wladimirsg. 5.
Grönroos, J.A., f.d. materialförvaltare. Marieg. 18. Gifver timmar i räkning, svenska o. finska språken, verkställer öfversättningar samt utför kommissioner
Grönroos, K.A., smed, smideri. Estnäsg. 12.
Grönroos, K.W., vaktmästare. Konstantinsg. 8.
Grönroos, målare. Andreeg. 11.
Grönroos, W., fröken. Wladimirsg. 5.
Grönroth, R.M., skomakare. Glog. 1.
Grönstrand, A., perukmakare. Anneg. 8.
Grönstrand, C., fröken. Wladimirsg. 34.
Grönstrand, E., fröken. Bergg. 22.
Grönstrand, H., magister. Bergg. 22.
Grönstrand, K.J., murare och ritare. Smedsg. 14.
Grönstrand, K.J., byggmästare. Sjömansg. 2.
Grönstrand, U., jernvägskonduktör. Bergg. 22.
Grönvall, O., enkedoktorinna. N. Esplanadg. 21.
Grönvick, M.W., vagnmakare. Sjömansg. 6.
Grönvik, E., fil.d:r., bokh. i Finlands bank. Högbergsg. 20.
Grönvik, Joh. Aug., univ. apotekare. Unionsg. 23. Bostad: Unionsg. 19. T. 108, N. t. 26
Grönvik, V., vagnmakare. Sjömansg. 6.
Grönviks, A., univ. apotek. Unionsg. 23. T. 108
Guitoff, Iwan, underlöjtnant. Djurgårdsvillan 1.
Gulin, Ch., sjökaptensenka. Sjömansg. 15.
Gulin, E., fröken. Konstantinsg. 11.
Gulin, I. Ad., kapten. Marieg. 23.
Gumerus, C.J., vicehäradshöfding, advokat. Skarpskytteg. 16. Träffas 9-11 o. 3-6
Gummerus, A.E., poliskonstapel. Elisabetsg. 15.
Gummerus, N.G., målare. Kaserng. 26.
Gummerus, P., bankbokhållare. Nylandsg. 38.
Gummerus, Valentin, v. häradshöfding. Ö. Brunnsp. 9.
Gustafsson, A., hyrkusk. Rödbergsg. 1.
Gustafsson, A., enkefru, gårdsegarinna. Andreeg. 25.
Gustafsson, Axel, vaktmästare. Lappviksg. 1.
Gustafsson, A.J., maskinist. Mikaelsg. 13.
Gustafsson, C.J., sjökapten. St. Robertsg. 19.
Gustafsson, E., timmerman. Rödbergsg. 22.
Gustafsson, E., målare. Högbergsg. 32.
Gustafsson, E.O., lärarinna. Konstantinsg. 9.
Gustafsson, F.F., hyrkusk. Eriksg. 38.
Gustafsson, F.W., kamrer. Ludvigsg. 3.
Gustafsson, F.W., professor. Andreeg. 1.
Gustafsson, G., bokhållare. Timmermansg. 1.
Gustafsson, G., gårdsegare. St. Robertsg. 40.
Gustafsson, H., garfvare & läderhandel. Katrineg. 3.
Gustafsson, Hedvig, enkefru, kolonialvaruhandel. Högbergsg. 6.
Gustafsson, Hj., vaktmästare. Lappviksg. 1.
Gustafsson, Hugo, telegrafrevisor. Båtsmansg. 38.
Gustafsson, H.S., handlandeenka. Skarpskytteg. 6.
Gustafsson, Johan, kontorist. Boulevardsg. 40.
Gustafsson, J.B., hyrkusk. Wladimirsg. 4.
Gustafsson, J., mekaniker. Konstantinsg. 22.
Gustafsson, K., handlande. Andreeg. 27.
Gustafsson, K.L., handlande. Albertsg. 30.
Gustafsson, K.T., fil.mag. St. Robertsg. 19.
Gustafsson, L., fröken. Mikelsg. 17.
Gustafsson, R., poliskonstapel. Rödbergsg. 19 B.
Gustafsson, W., strykerska. Andreeg. 42.
Gustafsson, handlande. Villan Ås 20.
Gustafsson, W., läderhandel. Sofieg. 2.
Gustavson, E.O., lärarinna vid frunt.skolan. Konstantinsg. 9.
Gustavson, S., öfverstinna. Brunnsg. 11.
Gustrén, A., svarfvare. Kaserng. 46 & 48. Se annonsafd. 22
Gyldén, E., enkestatsrådinna. N. Esplanadg. 25.
Gylling, Augusta, fröken. Bergmansg. 1.
Gylling, E., referendariesekr. enka. Manegeg. 3.
Gylling, E., fröken. Andreeg. 7.
Gylling, Hj., fil.mag.geolog. Wladimirsg. 22.
Gylling, O.F., sekreterare i tulldir. v. häradsh. Anneg. 25. Tr. 4-5 e.m.
Gylling, S., fröken, anstäld å Wadéns telefonkontor. Bergmansg. 1.
Gyllström, G., postiljon. Anneg. 21.
Gyllström, G., perukmakare. Wladimirsg. 12.
Gürtler, Leo, restauratör. Katrineg. 3.
Gästgifvaregården. Fredriksg. 22.
Göhle, enkefru. N. Esplanadg. 37.
Göhle, C., handlande, manufakturhandel. N. Esplanadg. 37. T. 5
Göhle, K., kontorist. N. Esplanadg. 37.
Göös, K.G., lektor. V. Henriksg. 20.
Göös, enkefru. St. Robertsg. 25.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]