Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

H

Haapanen, A., fil.mag. Eriksg. 26.
Haapanen, M., snickare. Bang. 25.
Haartman, E. v., öfverste. V. Henriksg. 12.
Haartman, von, löjtnant. Kyrkog. 2.
Habaroff, J., gårdsegarinna. St. Robertsg. 35.
Hacklin, J.E., slagtare. Nylandsg. 31. Butik: Sofieg. 1. T. 54
Hackman, A., studerande. Boulevardsg. 26.
Hæggström, N., enkehäradshöfdingska. Elisabetsg. 19.
Hagasund. Villa vid Vestra Chaussén. T. 538 & 540
Hagelberg, A.F., handlande. Högbergsg. 27. T. 634. Se annonsafd. 22
Hagelberg, S., hyrkusk. Elisabetsg. 14.
Hagelin, A., matvaruhandel. N. Esplanadg. 35 passagen.
Hagelin, G.F., lokomotivförare. Brunnsg. 6.
Hagelin, J., lokom.förare. Bangården.
Hagelin, N., kammarskrifvare. Malmg. 10.
Hagelstam, E., enkekaptenska. Manegeg. 1, Helsinge Rosendal.
Hagelstam, J.A., med.licen. Brunnsg. 12.
Hagelstam, J.A., godsegare. Brunnsg. 12.
Hagfors, K.J., student. V. Henriksg. 12.
Haglund, A.E.,. Konstantinsg. 6.
Haglund, J.G., källarmästare. Glog. 8, Regeringsg. 12.
Haglund, Johannes, skomakare. Högbergsg. 24.
Haglund, M., fältskär. Bang. 3. Träffas 2-4
Hagman, A., bokhållare, ekonom. Villan Surutoin.
Hagman, Alfr., vaktmästare. Marieg. 7.
Hagman, Bertha, kappaffär. Kaserng. 46.
Hagman, C.R., maskinist. Wladimirsg. 41.
Hagman, E., fröken. Wladimirsg. 41.
Hagman, E., fru, modist. Fabiansg. 21.
Hagman, H., fröken. Marieg. 7.
Hagman, H.H., litograf. Trekanten 11.
Hagman, J.F., bokbindare, gårdsegare. St. Robertsg. 17.
Hagman, I. Ch, handlandeenka. Trekanten 11.
Hagman, K.R., maskinist. Wladimirsg. 26.
Hagman, K.M., hamnvaktmästare. Fabiansg. 21.
Hagman, L., fröken, föreståndarinna för Finska Samskolan. Anneg. 14.
Hagman, L.L., senatskopist. Eriksg. 16.
Hagman, S.M., enkefru. Anneg. 14.
Hagstedt, W., fröken. Fabiansg. 10.
Hagström, F., bokförare. St. Robertsg. 10.
Hagström, G., restauratör. Arkadia teatern. T. 442
Hagström, J.A., possessionat. Brunnsg. 12.
Hahl, A.G., kontorist. Marieg. 7.
Hahl, J., plåtslagare. Rödbergsg. 4.
Hahl, Otto, pastors-adjunkt. Unionsg. 45.
Hahl, Th., enkefru. Alexandersg. 10.
Hahto, A., enkefru. St. Robertsg. 23.
Hakulin, Oskar, kontor för Städernas i Finland brandstodsbolag för lösegendom och Lifränteanstalten i Åbo. Högbergsg. 36. T. 421 b
Halén, C., tapetserareenka. Högbergsg. 37.
Hall, G.R., bokhållare. Alexandersg. 26.
Hallberg, sufflör vid svenska teatern. S. Esplanadg. 4.
Hallberg, A., folkskolelärarinna. Mikaelsg. 5.
Hallberg, M., handlande. Riddareg. 3.
Hallbom, I., achuschörska. Konstantinsg. 29.
Halldin, N., enkefru. Glog. 6.
Haller, C. von, ingeniör. Bergg. 17. T. 508 a
Hallonblad, A., enkehäradshöfdingska. Unionsg. 41.
Hallonblad, H., assessor. Konstantinsg. 8.
Hallstén, O.F., magister. Mikaelsg. 11.
Halonen, J.P., skomakare. Högbergsg. 30.
Halonen, ackuschörska. Högbergsg. 30.
Halonen, P., murare. St. Robertsg. 50.
Hamberg, H.G., målare. Villan Ås 4.
Hamfeldt, Charles, agent för Batty & Co. London. Brunnsparken 4.
Hamfeldt, Waldemar, agentur för trävaror. Brunnsparken 4. T. 281. Se annonsafd. sid. 23
Hamfeldt, kontor o. brädgård å Sörnäs. T. 473
Hammar, R.W., postmästare. Bergg. 12.
Hammar, T., skomakare. Nikolaig. 15.
Hammar, O., fröken. Georgsg. 25.
Hammarin, A., sömmerska. Hagasundsg. 4.
Hammarlund, A., fru. N. Esplanadg. 35. T. 334
Hamnerin, F., bokbindare. Trekanten 5.
Hamnerin, W., bokbindare. Högbergsg. 24.
Hamnkontoret. i hörnet af V. Kajen och N. Magasinsg. Öppet alla helgfria dagar 9-1 f.m., 5-7 e.m.
Hamnkontoret. i Sörnäs. T. 431
Handarbetsskola. Fabiansg. 22.
Handelsgillets lokal. N. Esplanadg. 35. T. 63
Handelsinstitutet. Fredsg. 8. Direktör: Edv. Hedengren. T. 346
Handelsinstitutets i Helsingfors förening. N. Esplanadg. 35.
Handelsskola, A. Källgrens. N. Esplanadg. 35. T. 195
Handelsskola, J. Neanders. Alexandersg. 24.
Hanel, F., manufakturhandel. N. Esplanadg. 19.
Handolin, A., färgare. Gammelstaden.
Handolin, K., jernv.bokhållare. Wladimirsg. 3.
Handolin, M., fröken. Wladimirsg. 3.
Handskmagasinet, nya. N. Esplanadg. 35.
Handtverksföreningen. St. Robertsg. 7. T. 642
Hanemann C. & söner, Universitets-stilgjutare. Kaserng. 32.
Hanemann, F., stilgjutare. St. Robertsg. 1.
Hanemann, L., stilgjutare. Fredsg. 15.
Hannelin, Johanna, glansstrykerska. Fredsg. 13.
Hannikainen, I., fröken, folkskolelärarinna. Kaserng. 22.
Hannikainen, P.J., magister. Kaserng. 22.
Hannikainen, P.W., forstmästare. Brunnsparken 6, vestra området.
Hansen, H.I.,. Villan Ås.
Hansen, H.J., handlande. N. Magasinsg. 9.
Hansen, H.I., senatsvaktmästare. Senatshuset.
Hansen, Johanna, fröken. Sjömansg. 15.
Hansson, M., plåtslagare. Eriksg. 46.
Harlin, A., mekaniker. Konstantinsg. 22.
Harsel, A., hyrkusk. Fabiansg. 32.
Hartelin, W., fotograf. Ö. Skilnaden 17.
Hartikainen, K.S., gårdsegarinna. Bang. 5.
Harthin, L.A., kassör. Trekanten 5.
Hartman, A., körsnär. Sjömansg. 9.
Hartman, I.A., enkeingeniörska. Boulevardsg. 19.
Hartvall, A.L., fabrikant. Alexandersg. 26. T. 169
Hartvalls mineralvattenbutik. Alexandersg. 26. T. 169
Hassel, Joh., gravör. Eriksg. 14.
Hasselberg, F., vaktmästare. St. Robertsg. 9 & 11.
Hasselberg, K.A., handlande. Fredriksg. 22. T. 144
Hasslund, A., fröken. Albertsg. 30.
Haupt, C., musiker. L. Robertsg. 9.
Hausen, B., fröken, manufakturhandel. N. Esplanadg. 25.
Hausen, C., ingeniör. Marieg. 7.
Hausen, F. v., enkebankodirektörska. N. Magasinsg. 9.
Hausen, H.J.,. N. Magasinsg. 9.
Hausen, J., öfverste. Gardeskasern.
Hausen, R.T., fil.doktor, statsarkivarie. Parkg. 11.
Hausen, W., enkefru. Nylandsg. 12.
Hedberg, I., modist, syatelier. Alexandersg. 36. T. 322
Hedelius, K., tunnbindare. St. Robertsg. 14.
Hedenberg, A., bokhållare. Alexandersg. 15.
Hedenbergh, A. & A., fröknar. Bang. 7.
Hedengren, Alfred, bokförare. Fiskareg. 16.
Hedengren, C., ingeniör. N. Kajen 4.
Hedengren, Edv., bokföringskontor. Fredsg. 8. T. 346
Hedengren, Edv., direktor för Handelsinstitutet. Marieg. 12. T. 346
Hedengren, J., postiljon. St. Robertsg. 21.
Hedenström, Gustaf, vaktmästare vid Nya Klinikum. Unionsg. 33.
Hedenström, H., tullvaktmästare. Marieg. 4.
Hedlund, C.G., skomakare. L. Robertsg. 13 och Trekanten 1.
Hedman, A., häradshöfdingska. Andreeg. 12.
Hedman, E.G., trafikdirektör. Hagasundsg. 6.
Hedman, G.V., gårdsegare. Lappviksg. 25.
Hedman, Hj., kontorist. Andreeg. 12.
Hegerstrand, G., enkefru. Kyrkog. 6.
Hehkonen, J.A., kontorist. Bergg. 9.
Heideman, A.L., pastor. Anneg. 14.
Heideman, H.E., translator. Malmg. 18.
Heiden, F.L., grefve, generalguvernör. S. Esplanadg. 6. T. 591
Heigerstedt, H., strykerska. Kristiansg. 9.
Heikel, A.O., fil.kandidat. Bergg. 22.
Heikel, Elia, byggmästare. Ulrikasborgsg. 1. T. 188 b
Heikel, Ivar, docent. Bergmansg. 7.
Heikel, O., med.licentiat. Högbergsg. 30. Se läkarefört. T. 543
Heikel, Rosina, kvinlig läkare. Estnäsg. 3. Se läkarefört. T. 408
Heikel, Viktor, lektor, gymnastiklärare. Fabiansg. 4. T. 515 b
Heikell, Hilda, fröken. Bergg. 22.
Heikkilä, J., murare. Albertsg. 30.
Heikkinen, A.S., kaptenska. Arbetareg. 3.
Heimberger, R., spegel- och möbelfabrikant. Regeringsg. 14.
Heimberger, R., möbel-, spegelmagasin o. ångsnickeri. Mikelsg. 7. Se annonsafd. 24. T. 218
Heimbürger, F., enkefru. Elisabetsg. 2.
Heimbürger, L., statsråd. Boulevardsg. 15. T. 189
Heimbürger, W.F., justitie-rådman. Boulevardsg. 15.
Heino, A., muraremästare. Nylandsg. 22.
Heinonen, Henr., detektiv. Fredsg. 7.
Heinonen, J., skräddare. Anneg. 4.
Heinonen, J., arbetsledare vid Sörnäs korrektionsinrättning. Villan Surutoin.
Heinonen, qvartersman. Timmermansg. 2.
Heinrichs, A., f.d. kassör. Unionsg. 41.
Heinrichs, Axel, filos.kand. Unionsg. 41.
Heinricius, G., med. och kir. doktor, docent i barnförlossningskonst. Andreeg. 1, 1 tr. upp. Se läkarefört. T. 501
Heinström, A., enka. Bergmansg. 1.
Heinström, B.W., källarmästare. Hotell de Post.
Heinström, H., restauratör. Mikaelsg. 25.
Heintzie, Elise, enkerektorska. Boulevardsg. 19, 2 tr. upp.
Heiskanen, J.W., fabriksarbetare. Sjömansg. 19.
Helander, A.V., senatskammarförvandt. Högbergsg. 10. T. 240
Helander, G., målare. Rödbergsg. 20.
Helander, Th., fröken. N. Kajen 6.
Helander, W., skräddare. Wladimirsg. 12.
Helenius, A., skomakare. Georgsg. 3.
Helenius, A., modist. Malmg. 20.
Helenius, A., konstförvandt. Timmermansg. 8.
Helenius, A.G., med.kand. Albertsg. 32.
Helenius, C., kosthållerska. Andreeg. 32.
Helenius, E., snickare, villaegare. Ås 8.
Helenius, G., senatsskrifvare. Albertsg. 32.
Helenius, G.H., gårdsegare. Wladimirsg. 7.
Helenius, H., sen.vaktmästare. Alexandersg. 3.
Helenius, H., sadelmakare. St. Robertsg. 9 & 11.
Helenius, J.H., byggmästare. Eriksg. 18. T. 198
Helenius & Wredes Byggnadskontor. N. Esplanadg. 35. T. 575
Helenius, K.A., gårdsegare. Simonsg. 4.
Helenius, K.H., snickaremästare. Eriksg. 35.
Helenius, N., stenhuggare. Lappviksg. 29.
Helenius, stenhuggare. Nylandsg. 18.
Helin, A., muraremästare. Marieg. 21.
Helin, E., handlande. Fredriksg. 45.
Helin, F., mekaniker. Nikolaig. 5. N. t. 104
Helin, Gustaf, hattmakare. Högbergsg. 5.
Helin, M.H., modist. Elisabetsg. 19.
Helin, M., matvaruhandel. Fredriksg. 22.
Hellberg, K., enkefru. Konstantinsg. 22.
Hellen, E., af, enkestatsrådinna. Ö. Henriksg. 3.
Hellen, E., provisor. Konstantinsg. 22.
Heller, J., enkekaptenska. Brunnsg. 8.
Hellgren, G.A., byggmästare, gårdsegare. Lappviksg. 1.
Hellgren, H.J., matvaruhandel. St. Robertsg. 34.
Hellgren, J., sjökapten. N. Esplanadg. 35 passagen tr. A 2:ra vån.
Hellman, A., handlandeenka. Alexandersg. 48. T. 73
Hellman, C., gårdsegarinna. Andreeg. 39.
Hellman, G., postexpeditör. Bergg. 10.
Hellman, G., trädgårdsmästare. Anneberg.
Hellman, G., fröken, gårdsegarinna. Fiskareg. 3.
Hellman, G., fröken. Båtsmansg. 22.
Hellman, John, murare och gårdsegare. Wladimirsg. 11.
Hellman, K., f.d. tulluppsyningsman. St. Robertsg. 7.
Hellman, K., gårdsegarinna. Andreeg. 39.
Hellman, L., handlande. Vinkelg. 2 & 3.
Hellman, L.W., handlandeenka. Bostad: Rödbergsg. 9. Butik: Vinkelgatan 5.
Hellman, Mathilda, föreståndarinna för qvinnoasylen. Styrmansgatan 19.
Hellman, Viktor, kollega. V. Kajen 2.
Hellner, H., kamrerare. Högbergsg. 32.
Hellstedt, Anna, gårdsegarinna. Eriksg. 26.
Hellstedt, Paul,. Eriksg. 26.
Hellsten, G.F., gårdsegare. Lappviksg. 29.
Hellsten, K.G., maskinmästare. Simonsg. 6.
Hellsten, K.K., dekorationsmålare. Kontor: Georgsg. 24. Atelier och bostad: Brunnsparken 9. T. 41
Hellsten, Mimmi, modist. Mikaelsg. 20.
Hellström, A.C., ackuschörska. St. Robertsg. 19.
Hellström, G.A., fångknekt. Lökhället, Skatudden.
Hellström, H., bokhållare. Arabia.
Hellström, Karl, målare. St. Robertsg. 3.
Hellström, M., modist. Högbergsg. 30.
Hellström, fröken. Anneg. 8.
Hellström, H., enkefru. N. Esplanadg. 35.
Hellström, H., bagari. N. Esplanadg. 35 passagen.
Helsingfors Arbetareförening. Brunnsg. 8.
Helsingfors Apotekares Mineralvattenfabrik. Skilnaden 4.
Helsingfors Asfalt Aktie Bolag. Mikaelsg. 15. Se annonsafd. sid. 26. T. 271, N. t. 59
Helsingfors Bokbinderibolag. Unionsg. 32.
Helsingfors Dagblads byrå. Nikolaig. 13.
Helsingfors Dagblads annonskontor. Alexandersg. 16. T. 166
Helsingfors Dynamithandel. Bogdanoffs villa i Tölö. T. 118
Helsingfors Expressbyrå. Fabiansg. 6. Öppen alla helgfria dagar 9-2 och 4-9 e.m. T. 925
Helsingfors Floridavatten Fabrik. Försäljning: Boulevardsg. 2.
Helsingfors Hypoteks-Aktiebolag. N. Esplanadg. 7. T. 467, N. t. 28
Helsingfors Kaffetillsättnings Fabrik. Abrahamsg. 11.
Helsingfors Kautschuk-stämpelfabrik. Butik & Fabrik: Boulevardsg. 2. T. 503
Helsingfors Kalkugn å Sandudden. T. 345
Helsingfors Kaffeångrostningsinrättning. Ö. Henriksg. 3.
Helsingfors Korkfabrik. Mikaelsg. 9.
Helsingfors Kronomagasinskontor. Högbergsg. 20.
Helsingfors Lotsfördelningskontor. Unionsg. 43.
Helsingfors Mjölkförsäljnings aktiebolags mjölkbutiker. Eriksg. 16, Katrineg. 3 & Alexandersg. 15.
Helsingfors Lyceum med förskola. Bergg. 22.
Helsingfors Låsfabrik. vid nya begrafningsplatsen och vägen till Edesviken.
Helsingfors Musikinstitut. Boulevardsg. 2.
Helsingfors Nattherberge. Fredriksg. 30. T. 640
Helsingfors Nya Cigarrhandel. N. Esplanadg. 25. T. 364
Helsingfors Nya tryckeri bolag. Heleneg. 5. T. 373
Helsingfors Nya ättiksfabrik. Rieks villa vid långa bron. T. 119
Helsingfors Pant-aktiebolag. Heleneg. 3, Filialkontor: Albertsg. 23. T. 399, N. t. 21. Heleneg. 3, öppet alla dagar kl. 10-1 f.m. och 4-6 e.m. utom lördagar, då kontoret är öppet kl. 10-1 f.m. och 6-9 e.m. Filialkontor: Albertsg. 23, öppet alla dagar kl. 9-12 f.m. och e.m. såsom å hufvudkontoret.
Helsingfors Punsch- & vinhandel. Salutorget 2. T. 279
Helsingfors Ridinstitut. Rieks villa vid långa bron.
Helsingfors Sandvikens ångsåg. Andreeg. 44. T. 48
Helsingfors Simskola. å norra stranden af Skatudden.
Helsingfors Skeppsdocka. vid Rödbergshamnen.
Helsingfors Skeppsvarf & mekanisk verkstad. Brunnshusgat. (Brunnshusvägen) 15.
Helsingfors Skjortfabrik. N. Esplanadg. 19. Se annonsafd. 25
Helsingfors Slagteriinrättning. Edesviken. N. t. 66
Helsingfors Slöjdskola. Hagasundsg. 2 & 4.
Helsingfors Sparbank. Högbergsg. 30. Öppen kl. 6-7 e.m.
Helsingfors Stads byggnadskontor. Rådhuset 3:je ån. T. 215
Helsingfors Trikotfabrik. Alexandersg. 42. Se annonmsafdel. sid. 30 & 31
Helsingfors Tunnbinderifabrik. Jägareg. 4.
Helsingfors tvätt- och strykinrättning. Bergg. 6.
Helsingfors Tvättinrättning. vid långa bron.
Helsingfors Utskänkningsbolags kontor. Högbergsg. 20.
Helsingfors Utskänkningsbolags nykterhetsvärdshus. Anneg. 34 och Sofieg. 6.
Helsingfors Vattenledningskontoret. Mikaelsg. 15. T. 271
Helsingfors Ångvedsågeri. Villan Hagasund. T. 427
Helsingius, Ch., lärarinna. Wladimirsg. 17.
Helsingius, Gust., t.f. instruktör för allm. fattigvården. Mikaelsg. 8 (stadsqvarter).
Helsingius, R., småbarnsskola. Kaserng. 48.
Hemmet för obotligt sjuka. Wladimirsg. 57.
Hemming, I., modellsnickare. Sjömansg. 25.
Hemstedt, R., verkmästare. Alexandersg. 14.
Henelius, M., sprutmästare. Fredsg. 7.
Henell, Fredrik L., koff.-kapten. Sörnäs, villan Ostkap.
Henniger, A., fru. St. Robertsg. 9 & 11.
Henning, H., enkefru. Elisabetsg. 19.
Henrici, A., geheimeråd. Konstantinsg. 8.
Henriksson, A.W., matvaruhandel. Kristiansg. 17.
Henriksson, A., extra kammarskrifvare. Allmänna sjukhuset.
Henriksson, A., kosthållerska. d:o.
Henriksson, A.H., gårdsegare. Sjömansg. 13.
Henriksson, E., matvaruhandel. Mikaelsg. 23.
Henriksson, E., typograf. Jägareg. 12.
Henriksson, E., student. Andreeg. 20.
Henriksson, F., forman. Wladimirsg. 27.
Henriksson, F.O., mekaniker. St. Robertsg. 39.
Henriksson, G., revisor. Richardsg. 1.
Henriksson, G., byggmästare. Andreeg. 20.
Henriksson, G., uppsyningsman å Allmänna sjukhuset.
Henriksson, H., hyrkusk. N. Kajen 14.
Henriksson, H., vinkällarmästare. Alexandersg. 6.
Henriksson, H., gårdsegare. Sjömansg. 13.
Henriksson, J., bokhållare. Anneg. 20.
Henriksson, J.G., smörhandlare. Villan Surutoin.
Henriksson, J.G., hyrkusk. Nylandsg. 23.
Henriksson, J.H., byggmästare, gårdsegare. Skarpskytteg. 13.
Henriksson, K.J., sjötullvaktmästare. Högbergsg. 5.
Henriksson, K.H., detaljhandel. Wladimirsg. 56.
Henriksson, fru, kosthållerska. Gamla Klinik, Nikolaig. 14.
Henriksson & Co., handlande. Trekanten 3.
Henriksson, O., handlande. Trekanten 5.
Henriksson, O., metallsvarfvare. Unionsg. 33.
Henriksson, W., gårdsegare. Lappviksg. 17.
Henriksson, qvartersman. Rödbergsg. 13.
Herabin, H., musiker. Högbergsg. 4.
Herbert, V., kapten. Vinkelg. 5.
Herlin, E., enkefru. Myntg. 1.
Herlin, G.A., kläden, skrädderi och leksaker. Alexandersg. 42. Bostad: Konstantinsg. 6.
Herlin, E.K., ackuschörska. Eriksg. 50.
Herlin, N., juris.kand. v. häradsh. Alexandersg. 26. T. 560
Herlitz, G., fabriksföreståndare. Porslinsfabriken Arabia.
Hermanson, R.F., professor. N. Esplanadg. 35.
Hernberg, fru. Villan Berghäll, östra chaussén.
Hertonäs central. T. 91
Hertz, A., möbelfabrikant. Andreeg. 36.
Hertz, E., fil.mag. Nylandsg. 6.
Hertz, L., enkefru. Nylandsg. 6.
Hertz, M., fröken, föreståndarinna för Marias asyl. Anneg. 5.
Hertz, N., öfverdirektörsadjoint, kammarråd. Lappviksg. 8.
Hertzberg, F., koll.registrator. Fredriksg. 45.
Hertzberg, J.M., doktorinna. Fredriksg. 45.
Hertzberg, R., redaktör. Kyrkog. 2 ing. från porten. T. 2
Hertzen, Alex, v., löjtnant. Marieg. 23.
Heruvimoff, E., handlande. Lappviksg. 27.
Heurthén, S., fröken. Elisabetsg. 19.
Hesperia värdshus. Tölö. T. 383
Heurlin, A., af, enkefru. Andreeg. 4.
Heurthén, S., fröken. Bang. 1.
Hidström, G., parmmätare. Kristiansg. 1.
Hidström, M.J., fröken. Fabiansg. 38.
Hildén, A.F., ingeniör. Eriksg. 33.
Hildén, A., fröken. Albertsg. 17.
Hildén, G.H., kassör. Albertsg. 11. T. 605 b
Hildén, H.J., handelsfirma. Mikaelsg. 23. T. 175 b
Hildén, K.A., pastor. V. Henriksg. 24. T. 604
Hildén, K.A., handlande. Mikaelsg. 23. T. 175 b
Hildén, O.A., fru. Mikaelsg. 23. T. 175 b
Hilen, K.A., poliskonstapel. Nylandsg. 38.
Hillberg, A., matvaruhandel. Jägareg. 3.
Hillberg, K.V., cigarrmakare. Kristiansg. 7.
Hilbert, Josef, verkmästare. Boulevardsg. 40.
Hillbom, E.A., medic.licent., assistentläkare. Mikaelsg. 17. Se läkarefört.
Hiller, L., enkefru. Villan Berga 9.
Hilqvist, föreståndare för Stadsmissionens ynglingahem. Styrmansg. 19.
Hiltunen, I., destillatör. St. Robertsg. 23.
Hiltunen, I., tvätterska. St. Robertsg. 14.
Himberg, J., gårdsegare. Sjömansg. 16.
Himmanen, revisor. Nylandsg. 10.
Hindrén, C.J., arbetsledare. Sörnäs fängelse.
Hindrickson, H., konstförvandt. Elisabetsg. 25.
Hindsberg, M., ackuschörska. V. Henriksg. 18.
Hindsberg, W., fröken. V. Henriksg. 18.
Hindström, R., ingeniör. Trekanten 5. T. 187
Hinkula, Anna, matvaruhandel. Villan Hagnäs.
Hinnenberg, A., kaptenska. Parkg. 4.
Hinnerichsen, K.W., enkefru. Elisabetsg. 4.
Hintze, A., engelsk språklärare, redaktör af Sporten. Kaserng. 23.
Hintze, A.L., fröken. Kaserng. 23. T. 610
Hintze, E.A., fröken. Kaserng. 23.
Hintze, H., kontorist. Elisabetsg. 19. T. 610
Hintze, H.T., kontorsskrifvare. Kaserng. 23.
Hintze, O.K., enkelektorska. Kaserng. 23.
Hiort af Ornäs, C.G., arkitekt. Kontor: Konstantinsg. 23. Träffas 1-3 e.m. T. 312, N. t. 58
Hiort af Ornäs, C.G., arkitekt. Ulfåsa. T. 246
Hiort af Ornäs, J. Emil, bruksförvaltare. Konstantinsg. 23.
Hipping, E., fröken. Nylandsg. 3.
Hirkman, J., glansstrykerska. Bergg. 12.
Hirn, A., pastor. Jägareg. 4.
Hirn, Rich. v. häradsh., länebokhållare. St. Robertsg. 3.
Hirvonen, K.H., skräddare. Bergg. 3.
Hising, B.W., landthushållare. Hafsg. 6.
Hising, W., öfverstelöjtnant. Högbergsg. 17.
Hisinger, Augusta, fröken. Andreeg. 7.
Hisinger, E., enkekaptenska. Fredsg. 9.
Hisinger, Mauritz, friherre. Östra Brunnsp. 5.
Hisinger, M., enkeöfverstelöjtnantska. Regeringsg. 17.
Hisinger, R., referend.sekr.enka. Albertsg. 38.
Hjelm, M., enkefru. Myntg. 1.
Hjelmman, A., bankkontorist. S. Magasinsg. 6.
Hjelt, A., enkefru. Myntg. 3.
Hjelt, A., fröken, gymn.lärarinna. Georgsg. 17.
Hjelt, Aug. J., fil.doktor, andra aktuarie vid Stat. Centralbyrån. N. Kajen 12.
Hjelt, Edv., professor. Nikolaig. 5, Kemiska Laboratorium. T. 337 a
Hjelt, E.A., agent. Generalagent bl.a. för G.H. Mumm & Co. Reims i Champagne och för C.A. Lindgren & Co. Stockholm i Punsch. Kontor: V. Kajen 6. Privat bostad: Elisabetsg. 2. T. 945. Se annonsafd. sid. 28
Hjelt, E.F., prot.sekreterare. Elisabetsg. 2.
Hjelt, Karl, handlande, butik. Manegeg. 5. T. 117 b
Hjelt, K.T., sjökapten. Brunnsp. 21.
Hjelt, Otto, Escande & C:o Helsingfors Filial, kontor- och vinhandel. N. Esplanadg. 27. T. 320, N. t. 130. Se annonsafd. 29. Innehafvare: Axel Palmroos
Hjelt, Otto, handlande. N. Esplanadg. 35.
Hjelt, O., professor, emeritus. Postadress: Träskända, Lepola.
Hjelt, P., fröken. Högbergsg. 25.
Hjelt, S., statsrådinna. N. Kajen 6, Kyrkog. 1.
Hjelt, Uno, kofferdikapten. Elisabetsg. 2.
Hjelt, Vera, slöjdskola. Unionsg. 32, 3:dje vån.
Hjerpe, K., gårdsegare. Fiskareg. 16.
Hjerpe, M., hårfrisörska. N. Esplanadg. 21.
Hjerpe, W., vaktmästare. Fiskareg. 16.
Hjertzell, F.A.W., fotografisk atelier (f.d. Hård). N. Esplanadg. 27. T. 324
Hjärne, W., enkefriherrinna. Boulevardsg. 17.
Hofbeslagsskola. V. Henriksg. 22.
Hobin, Ida, enkefru. Simonsg. 6.
Hoffman, Fr., gråstensmurare. Hafsg. 6.
Hoffman, Fr., typograf. Hafsg. 6.
Hoffman, J., stenhuggeri. Lappviksg. 21.
Hoffrén, J.W., provisor. Skilnaden 4.
Hoffström, A., enkepastorska. Högbergsg. 27.
Hogberg, F.R., underträdgårdsmästare. Botaniska trädgården.
Hohenthal, Alex., sen. kopist. Villan Arkadia.
Hohenthal, Fanny, lärarinna. Villan Arkadia.
Hohenthal, J., fröken, föreståndarinna för hushållsskolan. Estnäsg. 3.
Hokkanen, E., stenhuggare. Bergg. 20.
Holappa, A., föreståndarinna på Hotel Wilhelmsbad. Wilhelmsg. 11. T. 270
Holm, A., enkefru. Regeringsg. 15.
Holm, A., fröken. Högbergsg. 25.
Holm, Ch., målareenka. Marieg. 19.
Holm, Clæs, jernvägstjensteman. Bergg. 12.
Holm, E., fröken. Marieg. 19.
Holm, Hilda, fröken. Eriksg. 14.
Holm, K., kapten. Brunnsg. 7.
Holm, K., fröken. Bernhardsg. 7.
Holm, K.E., med.doktor. Högbergsg. 36. Se läkarefört. T. 464 b
Holm, K.E., bokhandlare. S. Esplanadg. 14.
Holm, K.M., målare. Marieg. 19.
Holm, M.J., bagareenka. Wladimirsg. 25.
Holm, O., bokhållare. Mikaelsg. 8.
Holmberg, A. Ch., fröken. Högbergsg. 24.
Holmberg, A., restauratör. Eriksg. 20.
Holmberg, A.F., med.doktor. Riddareg. 6. Se läkarefört.
Holmberg, C., kontorist. L. Robertsg. 5.
Holmberg, C., enkefru. Boulevardsg. 15.
Holmberg, C.R., ingeniör. Albertsg. 11.
Holmberg, F.O., sånglärare, pianostämmare. Ö. Skilnaden 15, 4 tr. upp.
Holmberg, F., matvaruhandel. Bergmansg. 1.
Holmberg, F., kontorist. Bergmansg. 19.
Holmberg, G.A., målare. Georgsg. 36. T. 429
Holmberg, I., fröken. Nylandsg. 5.
Holmberg, J., charkuterihandel. Manegeg. 3.
Holmberg, J., skräddare. St. Broholmen 32.
Holmberg, J.F., vaktmästare. Högbergsg. 30.
Holmberg, J.F., trädgårdsmästare. Villan Alkärr.
Holmberg, J.S., hofrättsassessor. Andreeg. 20.
Holmberg, J.T., gårdsegare. Georgsg. 23.
Holmberg, K., byggmästare. St. Broholmen 32.
Holmberg, K., inspektörsenka. Boulevardsg. 15.
Holmberg, M., folkskolelärare. L. Robertsg. 4 & 6.
Holmberg, R.T., stadskamrer. Bergmansg. 13. T. 111
Holmberg, S., f.d. restauratör. Eriksg. 20.
Holmberg, Ture, kolonialvaruhandel. Eriksg. 14.
Holmberg, W., sömmerska. Anneg. 2.
Hollmén, H., notarie vid skolstyrelsen. Wladimirsg. 23.
Holmerus, F.C., forstmästare. Bang. 19.
Holmerus, H.A., kontorsskrifvare. Bergmansg. 17.
Holmgren, A.K., enkefru. Unionsg. 45.
Holmgren, Fanny, strykerska. Skarpskytteg. 4.
Holmgren, F.J., målare. Högbergsg. 34. T. 85
Holmgren, F.J., likkistförsäljn. Högbergsg. 34. T. 85
Holmgren, F.J., färgqvarn. Ugnsholmen. T. 285
Holmgren, W., målarevärkstad. Kaserng. 27.
Holmgren, W., färghandel. S. Esplanadg. 2. T. 502
Holming, Ch., fröken. Brobergskajen 10.
Holming, I., handlande. Brobergskajen 10.
Holmqvist, A. Ch., enkefru. Mikaelsg. 20.
Holmqvist, E., ackuschörska. Nikolaig. 21. T. 161
Holmqvist, H.L., f.d. sen.vaktmästare. Fabiansg. 38.
Holmqvist, K.E., bagare. Nikolaig. 21. T. 161
Holmqvist, Rob., handlande. Anneg. 20. T. 300
Holmqvist, U.V., bagare. Mikaelsg. 19. T. 253
Holmström, A.J., postexpeditör. Unionsg. 19.
Holmström, A., skräddare. Ludvigsg. 7.
Holmström, Axel, agent. V. Kajen 2.
Holmström, A.M., enkefru. Georgsg. 12.
Holmström, G.A., verkmästare. Styrmansg. 10.
Holmström, J., fru, matvaruhandel. Wladimirsg. 3.
Holmström, J.R., jernvägsekonom. Hagasundsg. 6.
Holmström, J., stadsfogde. Barnhemsg. villan K.
Holmström, K., skräddare. Rödbergsg. 18.
Holmström, N., topograf. Georgsg. 36.
Holmström, målare. Skarpskytteg. 10.
Holmström, O.L., enkekaptenska. Bergg. 20.
Holmström, Th., handlande. Alexandersg. 11. T. 155, N. t. 141
Holopainen, A., möbelmagasin. V. Henriksg. 22.
Holopainen, E., lokomotivförare. Bangården.
Holopainen, E., fältväbel, möbelhandel. Anneg. 34.
Holsti, Ad., smedfabrikant. Nylandsg. 18.
Holsti, H., med.doktor, docent. Kaserng. 48. Se läkareförteckning
Holstius, Carin, enkefru. N. Esplanadg. 25.
Holstius, M., fröken, musiklärarinna. N. Esplanadg. 25.
Holten, R. v., skådespelare. Boulevardsg. 28 ing. E.
Holzius, E., maskinist. Ö. Brunnsp. 12.
Homén, A., fröken. Diakonisshuset, Skatudden.
Homén, Lars, j.u.kand., prokuratorssekreterare. Vinkelg. 3.
Homén, E.A., professor. Marieg. 28. Se läkarefört.
Homén, H., lärarinna. Marieg. 28.
Homén, Th., fil.dokt. Marieg. 28.
Honkanen, J., fru. Georgsg. 3.
Honkanen, O., sotare. Kaserng. 6.
Honkaniemi, J., skomakaremästare. Elisabetsg. 21.
Horn, Paul, banktjensteman. Konstantinsg. 8, paradtrappan.
Hornborg, Alb., kamrerare. Sandvikstorget 4 (Andreeg. 36).
Hornborg, H., enkebiskopinna. Mikaelsg. 17.
Hornborg, K.H., magister. Bergg. 22.
Hornborg, M., prokuratorsaktuarie. Sandvikstorget 4 (Andreeg. 36).
Hornborg, N.K., senator. N. Kajen 4.
Hornborg, R., enkemajorska. Högbergsg. 20.
Hornborg, W., konrektorska. Andreeg. 36, Sandvikstorget 4.
Horst, D., handlande. Glog. 1.
Hosiainoff, A.W., med.doktor. Brunnsg. 11. Se läkarefört. T. 382
Hôtel de Poste. Mikaelsg. 21. T. 172
Hôtel Kämp. N. Esplanadg. 29.
Hôtel Kämps Biertunnel. Glog. 2. Se annonsafd. sid. 30
Hougberg, E., apotekareenka. Högbergsg. 36 A.
Hougberg, Emil, med.licent., underläkare vid Lappviks sjukhus. Högbergsg. 30. Se läkarefört. T.
Hougberg, C.J., assessor. Fredsg. 13.
Hougberg, S.W., kanslidirektor, verkl.statsråd. Myntg. 3. T. 120
Hougberg, V., packhusinspektor. Regeringsg. 15.
Hrabie, M., manufakturhandel. Fabiansg. 12.
Hrabie, musiker. Högbergsg. 4.
Hrimaly, B., kapellmästare. Ö. Brunnsparken 12 a.
Hrimaly, I., musiklärare. Ö. Brunnsparken 12 a.
Huber, Rob., ingeniör. Mikaelsg. 15. T. 271
Huber, Rob., vattenledningskontor. Mikaelsg. 15. T. 271, N. t. 59. Se annonsafd. 27
Huebsch, enkefru. Nylandsg. 13.
Hufvudstadsbladets byrå. S. Esplanadg. 10. T. 416
Hufvudstadsbladets kontor. Fabiansg. 14. T. 104
Hufvudstadsbladets tryckeri. Fabiansg. 6. T. 134
Hulkko, D., trädgårdsmästare. Villan Alkärr A.
Hult, A.J., restauratör. Studenthuset.
Hult, H., lärarinna i svenska samskolan. Parkg. 2.
Hult, M., enkeingeniörska. Parkg. 2.
Hult, R., fil.dr., docent. Eriksg. 14.
Hultin, A., fil.kand., redaktör. Bergg. 22.
Humle, fru. Anneg. 25.
Humlevik. T. 12
Hushållsskolan. Estnäsg. 3.
Huth, föreståndarinna för fruntimmersgymnasium. Fabiansg. 20.
Huttunen, Gabriel, smed. Malmg. 8.
Hymander, J.A.G., kantor, gymnastiklärare. Kaserng. 18.
Hynén, Alexandra, fröken. Bergg. 11.
Hynén, K.E., ingeniör. Bergg. 11.
Hynén, Oskar, folkskoleinspektor. Boulevardsg. 19.
Hypén, J., skräddare. Rödbergsg. 22.
Hypoteksaktiebolaget. N. Esplanadg. 7. T. 467, N. t. 28
Hypoteksföreningen. Unionsg. 45. T. 356
Hyrkstedt, K.A., gardes pastor. Anneg. 31.
Hyrkstedt, Olivier, v. häradsh., kanslist vid öfverstyrelsen för Landtmäteriet. Anneg. 31.
Hyrkuskstation (10 p. utöfver taxa). N. Esplanadg. 25 & V. Henriksg. 12. T. 364, T. 559
Hyvärinen, A., typograf. Skarpskytteg. 11.
Hyvärinen, J., handlande. Brunnshusvägen 5. T. 436 b
Hyvärinen, K., handlande. Kyrkog. 14.
Hyvönen, K.G., f.d. inspektor. Nikolaig. 23.
Håkanson, C., bokhandelsbiträde. Unionsg. 28.
Håkansson, N., kassör. Brunnsparkens kägelbana. T. 288 b
Hårdh, K.E., kollega. St. Robertsg. 3.
Hägerström, G., enkefru. Kyrkog. 6.
Hägerström, J.W., kontorist. Kyrkog. 6.
Häggblad, E., timmerman. Båtsmansg. 44.
Häggblom, A.V., vagnmakare. Rödbergsg. 4.
Hägglund, K., guldsmed. Alexandersg. 36. T. 209
Häggman, A.E., konduktör. Mikaelsg. 23.
Häggman, F.J., gårdsegare. Andreeg. 38.
Häggström, K.V., ackuschörska. Kyrkog. 1.
Häggström, K.W., plåtslagare. Kyrkog. 1.
Hæggström, M., enkehäradshöfdingska. Högbergsg. 25.
Häggqvist, H.E., ritare. Brobergskajen 10.
Hällberg, Karl W., med.stud., massör. S. Esplanadg. 4 tredje ingången till venster inne på gården.
Hällfors, J.J., senatskamrerare. Elisabetsg. 11.
Hällstén, F.F., tullvaktmästare. Högbergsg. 13.
Hällstén, K.G., d:r, professor. V. Kajen 12.
Hällström, F., af, possessionat. Fabiansg. 22.
Hällström, G.A., af, fil.magister. Malmg. 10.
Hällström, G.E., af, magister. Fabiansg. 22.
Hällström, G.F., af, possessionat. Fabiansg. 22.
Hällström, Morten, timmerman. Parkg. 1.
Hällström, O., enkefru. Fabiansg. 22.
Hämäläinen, Aug., timmerman. Rödbergsg. 9.
Hämäläinen, E., fröken. Bang. 19.
Hämäläinen, K., skollärare. Högbergsg. 39.
Hämäläinen, L., musikdirektor, organist. Georgsg. 1.
Hämäläinen, H., smed. Ö. Henriksg. 9.
Hänninen, enkepastorska. Sörnäs straffängelse.
Hänninen, Joh. M., skomakaremästare. Villan 32 St. Broholmen.
Höckert, H., generaldirektör. Fabiansg. 31 A.
Höckert, J., äldre bokh. vid Finlands statskontor. Bangatan 1. T. 426
Höckert, U., kontorist. Marieg. 14.
Höckerstedt, V.G., tullvaktmästare. Högbergsg. 1.
Högberg, Axel, byggmästare. Abrahamsg. 17.
Högberg, F., underträdgårdsmästare. Botaniska trädgården.
Högdahl, A., byggnadsarbetare. Villan Hagnäs.
Högdahl, J., byggmästare. Villan Hagnäs. T. 524 a. N. t. 53
Höglund, J.V., enkefru. V. Henriksg. 18.
Högman, A.E., konduktör. Mikaelsg. 23.
Högman, F., färgare. Brunnsg. 36. f.d. Ölander
Högman, H., kontorist. Gasverksg. 4.
Högström, A., öfverstinna. St. Robertsg. 3.
Höijer, C.O., med.kand. Andreeg. 1.
Höijer, F.L., destillatör. Boulevardsg. 40. T. 403 a
Höijer, Th., arkitekt. Abrahamsg. 10. T. 98
Höman, Edv., senatsvaktmästare. Bang. 13.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]