Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

J

Jablonski, A., med.doktor, hofråd. Baranoffs gård vid Långa bron.
Jack, G., fröken. Manegeg. 1.
Jacinskij, titullärråd. Konstantinsg. 3.
Jacobsen, C. & Co., landtbruksredskapshandel. Mikaelsg. 9. T. 305
Jacobsen, C. & Co., landtbruksredskapsmagasin. Brunnshusgat. 11 (Brunnshusväg.).
Jacobsen & Söner, prakt. affärskontor. N. Magasinsg. 9. T. 611. Se annonsafd. 33
Jacobsen, Chr.,. N. Magasinsg. 9.
Jacobsen, N., kapten. Främlingsg. 2.
Jacobsen, V., kamrerare. Högbergsg. 2.
Jæckell, E., fröken. Boulevardsg. 19.
Jæckell, E.W., styrman. Badhusg. 14 (Brunnshusväg.).
Jænisch, A., kamrerare. Konstantinsg. 6.
Jahn, C., gravör vid myntverket. Elisabetsg. 4.
Jahnel, A., handlande. N. Esplanadg. 39.
Jahnsson, timmerman. Timmermansg. 2.
Jakobsson, A., byggmästare. Rödbergsg. 5. T. 535
Jakobsson, Edv., fil.mag. Lappviksg. 9.
Jakobsson, G., byggmästare. Konstantinsg. 29.
Jakobsson, J., gårdsegare. Lappviksg. 9.
Jakobsson, J., vaktmästare. Boulevardsg. 7.
Jakobsson, M., qvartersman. Rödbergsg. 5.
Jakowleff, J., villaegare. Villan Berga 12.
Jakowleff, stabskapten. Malmg. 24.
Jakuboff, K.J., mag. Mikaelsg. 17.
Jaktklubbens paviljong. Blekholmen. T. 230
Jaktklubbens varf. Blekholmen. T. 230
Jalonen, K., handlande. Nylandsg. 30. Se annonsafd. sid. 34
Jamalainen, P.,. Konstantinsg. 6.
Janhonen, G.A., glasmästare. St. Robertsg. 14.
Janhonen, G., kopparslagare. Jägareg. 4.
Jankes, C.R., handlande. Mikaelsg. 11. T. 207
Jankes, G.F., handlande. Mikaelsg. 8 & villa i Djurgården. T. 75
Jankes, Lina, fröken. Eriksg. 24.
Jankes, S., enkefru. Eriksg. 24.
Janoff, M., modist. S. Magasinsg. 6.
Janobovitsch, judisk soldat prest. Villan Brogård 34 B, Broholmen.
Jansson, A., kamrerare. N. Esplanadg. 7. N. t. 28
Jansson, Anna, kassörska. L. Robertsg. 12.
Jansson, A.F., vicehäradshöfding. Konstantinsg. 14.
Jansson, A.J., gårdsegare. Fredriksg. 19.
Jansson, C.I.A., handlande. Fabiansg. 4.
Jansson, E.B., murare. Wladimirsg. 3.
Jansson, G., byggmästare. Broholmen 34. N. t. 39
Jansson, Ida, enkefru. Kyrkog. 2.
Jansson, M.S., fröken, ackuschörska. Marieg. 24.
Jansson, Pehr, med.kand. Ö. Henriksg. 5.
Jansson, R., enkelagmanska. Ö. Henriksg. 5.
Jansson & Jürjens, manufakturhandel. N. Esplanadg. 25. T. 353
Jansson & Sundmans, sakförarekontor. Alexandersg. 16. T. 490 a. Se annonsafd. sid. 32
Jaschinsky, M., kapten. Alexandersg. 50.
Jatskowsky, F., doktor, kollegiiråd. Kronohagsg. 1.
Jauckens, E., restauratör. Alppaviljongen, Djurgården. T. 293
Jefimitsch, rysk prest. Ryska prestgården.
Jefremoff, A., fil.kand. Nylandsg. 8.
Jefremoff, N., agent för försäkringsbolaget "Svea". N. Esplanadg. 7.
Jefremoff, P., handlandeenka. Nylandsg. 8.
Jefremow, N., sakförare. Unionsg. 22.
Jermakoff, öfverste. Andreeg. 29.
Jernberg, mekanisk arbetare. Rödbergsg. 22.
Jernström, A.E., fröken. Fabiansg. 31.
Jernström, J., agronom. Bosatt å Kårböle-Malmgård i Helsinge. Adr: H:fors. Träffas onsdagar 12-2, Anneg. 27
Jernström, Lina, enkefru. Alexandersg. 21.
Jernström, L.A., stadsträdgårdsmästare. Anneg. 27.
Jernström, murare. Manegeg. 2 B.
Jernvall, E.R., bierhalle. V. Kajen 4.
Jernvall, G., slagtare. Gräsviksg. 10. Köttbutik: V. Henriksg. 16.
Jernvägens Expedition för ankommande gods. T. 176
Jernvägens Hufvudkontor. Brunnsg. 10. T. 225
Jernvägens Stationskontor. Stationshuset. T. 173
Jernvägens Stationskontor. i Sörnäs. T. 68
Jernvägens Tjenstemännens förening. Regeringsg. 17.
Jernvägens Verkstad. vid Stationen. T. 550
Jernvägs Hôtellet. Brunnsg. 7. T. 341
Jernvägsstyrelsen. Stationshuset. T. 376
Jerrman, O., gårdsegarinna. Jägareg. 10.
Jerofejeff, I., handlande. Malmg. 16.
Jesikoff, ingeniörkapten. Konstantinsg. 11.
Jestiläinen, D., verkmästare. Bergmansg. 19.
Jewstratoff, K., enkeasessorska. Elisabetsg. 13.
Jewstratoff, W., magister. Elisabetsg. 13.
Johansén, sjökapten. Bergmansg. 1.
Johansson, A., asfaltläggare. Elisabetsg. 19.
Johansson, A., bagare. Fredriksg. 24.
Johansson, A., enkefru. Konstantinsg. 25.
Johansson, A., restauratris. Unionsg. 17.
Johansson, A., sjuksköterska. Allm. sjukhuset.
Johansson, A., skräddare. Mikaelsg. 9.
Johansson, A., tulluppsyningsman. Unionsg. 10.
Johansson, Alex, handlande. Andreeg. 1 & V. Henriksg. 12. T. 389
Johansson, A., fröken. Konstantinsg. 25.
Johansson, Anders, slagtare. Eriksg. 15.
Johansson, A., modist. Fabiansg. 9.
Johansson, Aug., hyrkusk. Andreeg. 35.
Johansson, A.J., källarmästare. N. Esplanadg. 11, Societetshuset. T. 371, N. t. 25
Johansson, A.J., punsch- & vinhandel. S. Esplanadg. 2.
Johansson, A.J., vaktmästare i Finlands bank.
Johansson, A.V., slagtare. Boulevardsg. 28 ing. E.
Johansson, B., stenhuggare. Lappviksg. 28.
Johansson, D., gårdsegare. Jägareg. 8 B.
Johansson, målare. Elisabetsg. 19.
Johansson, E.A., gårdsegare. Barnhemsg. 7.
Johansson, E., modist. Kaserng. 23.
Johansson, E., sömmerska. N. Esplanadg. 21.
Johansson, E., forman. Georgsg. 34.
Johansson, E., gästgifvare. Fredriksg. 22.
Johansson, E.L., qvartersman. Konstantinsg. 29.
Johansson, G.A., handl. Sjömansg. 13.
Johansson, Henrika, enka. Unionsg. 43.
Johansson, H., konstförvandt. Boulevardsg. 19.
Johansson, H., gårdsegare. Nylandsg. 24.
Johansson, H., vaktmästare vid östra tullbommen.
Johansson, H.K., gårdsegare. Fiskareg. 1.
Johansson, H.M., spishållning. Högbergsg. 8.
Johansson, J., arbetsförman. Andreeg. 32.
Johansson, J., gårdsegare. Kristiansg. 1.
Johansson, J., mekanisk arbetare. Rödbergsg. 22.
Johansson, J., hyrkusk. Ö. Henriksg. 1.
Johansson, J.E., förvaltare. Villan Kivikko, Sörnäs. T. 507
Johansson, J.G., forman. Villan 33 vid långa bron.
Johansson, J.T., poliskonstapel. Eriksg. 29.
Johansson, J.V., lokom. förare. Unionsg. 43.
Johansson, J., sjuksköterska. Allm. sjukhuset.
Johansson, Karl, typograf. Eriksg. 48.
Johansson, K.E., assistent. Sjömansg. 3.
Johansson, K., gårdsegarinna. Fiskareg. 2 A.
Johansson, K.G., gårdsegare. Sjömansg. 3.
Johansson, K.G., eldare. Villan Holmnäs 35, Broholmen.
Johansson, L., enkekaptenska, sömmerska. Nylandsg. 4.
Johansson, M., handlande. Konstantinsg. 29.
Johansson, M., enkefru. Konstantinsg. 25.
Johansson, Maria, ackuschörska. Fabiansg. 28.
Johansson, N., murare. Kristiansg. 1.
Johansson, O., murare. Fabiansg. 27.
Johansson, O., kontorist. Fredriksg. 53.
Johansson, R.G., hyrkusk. Andreeg. 33.
Johansson, Samuel, stenhuggare. Andreeg. 30.
Johansson, W., smörhandlare. Anneg. 9.
Johansson, f.d. konduktör. Fredriksg. 33.
Johansson, murare. Fabiansg. 27.
Johnsson, Anna, biskopinna. Albertsg. 40.
Johnsson, A., kypare. Nikolaig. 29.
Johnsson, F., enka. Alexandersg. 40.
Johnsson, M., doktor. Boulevardsg. 19.
Johnsson, S., stenhuggare & gatläggare, entreprenör. Andreeg. 40.
Johnsson, V., kappmagasin. Unionsg. 20.
Jokelin, S., enkefru. Andreeg. 41.
Jokinen, J., öfverkonduktör. Eriksg. 15.
Jokinen, J., sotare. Wladimirsg. 40.
Jokinen, T.E., fil.kand. Eriksg. 15.
Jokinen, V.H., slagtare. Gräsviksg. 8.
Jonasson, E.G., fru. Mikaelsg. 19.
Jonassen, J., kapten. Sjömansg. 17.
Jordbruksexpeditionen. Senaten. T. 652
Jortoff, kapten. St. Robertsg. 46 & 48.
Josefsson, A., forman. Styrmansg. 13.
Josefsson, A., målare. Kaserng. 6.
Josefsson, J., poliskonstapel. Fredsg. 9.
Josefsson, L., bleckslagareenka. Unionsg. 22.
Judén, W., enkefru. Nylandsg. 3.
Jukarainen, J., hoflakej. Marieg. 2.
Julin, Aug., typograf. Kristiansg. 7.
Julin, A. von., brukspatron. Andreeg. 24.
Julin, V., fröken. Konstantinsg. 6.
Jung, A., kamrerare. Unionsg. 41.
Jung, H.W., fröken, lärarinna. Boulevardsg. 28.
Jürgens, A.E., skräddare. Glog. 1.
Jürgens, Alexandra, lärarinna. Bergg. 22.
Jürgens, Carl, handlande. Glog. 1.
Jürgensen, enkefru. Alexandersg. 50.
Jürgensen, Wilh.,. St. Robertsg. 39.
Jürjeff, N., konditor. Andreeg. 18.
Jürjeff, O., gårdsegarinna. Rödbergsg. 13.
Jürjew, Sofia, glansstrykerska. Rödbergsg. 12.
Jürjew, T., f.d. poliskonstapel. Rödbergsg. 12.
Jurva, P., jernvägsbokhållare. Eriksg. 12.
Jurva, V., enkefru. Eriksg. 12.
Jurvelin, A.M., sekreterare. Bang. 27.
Jurvonen, E., sömmerska. Mikaelsg. 3.
Juselius, A.J., handlande. Wladimirsg. 34.
Juselius, C.F., skjortmagasin. N. Esplanadg. 25.
Juselius, E., enkeborgmästarinna. Nikolaig. 17.
Juselius, E., enkeassessorska. Nikolaig. 17.
Juselius, E.V., kamrerare, hofråd. Trädgårdsg. 4, 1 tr. upp.
Juselius, F.A., gårdsegare. Rödbergsg. 3.
Juselius, M., skräddare. Katrineg. 3.
Juselius, fru. Kyrkog. 6.
Juskovsky, K., telegrafist. Rödbergsg. 13.
Juslenius, F.A., bagare. Rödbergsg. 3.
Juslenius, S.W., enkefru, brödförsäljning. L. Robertsg. 1.
Juslin, A.W., fil.dokt. Estnäsg. 9.
Juslin, Edv., med.licent., distriktsläkare (vestra distr.). Mikaelsg. 9. Se läkarefört. T. 359 a
Juslin, J.A., gårdsegare. Estnäsg. 9.
Juslin, sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Juslin, V., modist. Alexandersg. 24.
Justen, K., jernv. bokhållare. Hagasundsg. 6.
Justerare af mått, mål och vigt, ingeniör F.F. Sivén. Andreeg. 26.
Justeringskommissionens byrå. Senatshuset, ingång åt höger i porten åt Alexandersg., 1 tr. upp.
Justitie-Departementet. Senaten. T. 675
Juvelin, M., sekter.
Juvonen, J., sadelmakare & tapetserare. Eriksg. 14. T. 639. Se annonsafd. sid. 35
Juvonen, M., trädgårdsmästare. Villan Alkärr A.
Jäder, E.J., kamrerare. Kaserng. 26.
Jäderberg, J.O., smed. Kaserng. 6.
Jäderholm, Emil, kontorist. Myntg. 2, ing. 18.
Jäderholm, H., ingeniör, skeppsvarf & mekanisk verkstad. Brunnshusvägen 15. T. 286
Jägerhorn, J.C., guvernör. Konstantinsg. 14.
Jägerskjöld, K.L.E., kapten. Konstantinsg. 22.
Jährn, A.J., konduktör. Fredriksg. 47.
Järnefelt, A. Ch., häradshöfdingska. Andreeg. 12.
Järväläinen, A., skräddare. St. Robertsg. 23.
Järvenpää, A., bokbindare. Simonsg. 6.
Järvi, A.H., målare. Eriksg. 11. T. 96 b
Jörgensen, V., hattmakare. Bergg. 22.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]