Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

L

Laakso, enkefru. Wladimirsg. 40.
Laaksonen, K.O., konduktör. St. Robertsg. 21.
Laamanen, A., sotare. Wladimirsg. 40.
Laatikainen, verkmästare. Ö. Skilnaden 17.
Labbart, Gust., stationsinspektorsadjoint. Brunnsg. 6.
Labutin, A., handlande. Villan Toivo 49, Tölö.
Lackström, A., enkefru. Boulevardsg. 19.
Lackström, G.F., fångknekt. Fabiansg. 22.
Ladau, R.A., reseexpeditör. Brunnsg. 8.
Læthén, R., kassör. Alexandersg. 4.
Lagerberg, W., kontorist. Nylandsg. 38.
Lagerblad, A., gymnastiklärarinna. Nylandsg. 42.
Lagerblad, E., magister, skollärare. Bergmansg. 21. T. 521 b
Lagerblad, kamrer. Albertsg. 9.
Lagerbohm, J. Th., bokbindareenka. Nikolaig. 19.
Lagerborg, A.W., ingeniörkapten. Kyrkog. 4, 2 tr. upp. T. 14
Lagerborg, C., kaptenska. Riddareg. 3.
Lagerborg, K.H., generalpostdirektör. Kyrkog. 4.
Lagerkrans, M., enkefru. Villan Hagnäs.
Lagerlund, J., villaegare. Hönan i N. hamnen.
Lagerman, H., stabsvaktmästare. Kaserng. 8.
Lagermarck, A., hofrättsrådinna. Marieg. 24.
Lagerqvist, A.E., faktor. Styrmansg. 12.
Lagerqvist, H., vaccinatris och ackuschörska. Nikolaig. 29.
Lagerspetz, A., enkefru. N. Esplanadg. 35.
Lagerstam, G.A., kontorist. Heleneg. 3.
Lagerstam, W., borgareenka. St. Robertsg. 8.
Lagerstam, W., enkefru. Anneg. 12.
Lagerstedt, öfverstinna. Wladimirsg. 4.
Lagerström, G.A., kontorist. Heleneg. 3.
Lagervik, G.A., f.d. handlande, matvaruhandel. Jägareg. 10.
Lagqvist, A., enkefru. Nylandsg. 12.
Lagus, Alexandra, lärarinna. Georgsg. 5.
Lagus, A., fröken. Vinkelg. 12.
Lagus, C., bankokommissarsenka. Georgsg. 5.
Lagus, C.F. & V., fröknar. V. Henriksg. 2.
Lagus, E., magister. V. Henriksg. 2.
Lagus, Helena, fröken. Georgsg. 5.
Lagus, J., postkontorsskrifvare. Kyrkog. 1.
Lagus, M., skomakare. Sjömansg. 17.
Lagus, S.J.E., kollega. Rödbergsg. 6.
Lagus, W., professor, statsråd. V. Henriksg. 2.
Lahtonen, K.G., glasmästare. Fredriksg. 33.
Lahti, A., folkskolelärare. St. Robertsg. 50.
Lahti, J., matvaruhandel. Sjömansg. 16.
Lahti, skomakare. Villan Ås 11.
Lahti, M., skräddare. Rödbergsg. 22.
Lahtinen, A.H., sömmerska. Manegeg. 1.
Laiming, P. von, öfverste. Glog. 1. T. 485
Laine, A., hyrkusk. Fredriksg. 35.
Laitinen, sjuksköterska. Allm. sjukhuset.
Laksonen, K.O., konduktör. Trekanten 11.
Lakström, E.K., enkefru. Trekanten 7.
Lalu, E., lokomotivförare. Eriksg. 1.
Lampén, S., enkedoktorinna. S. Magasinsg. 6.
Lamroth, A.G., detaljhandel. Malmg. 1. T. 520
Landén, A., kommunalråd. V. Brunnsparken 13. T. 625, N. t. 29
Landén, E., enkefru. Wladimirsg. 43.
Landén, F., fröken. Wladimirsg. 43.
Landtman, E., fröken. L. Robertsg. 4 & 6.
Landtman, J.A., bankkassör. Familjevillan Alkärr C.
Landtmäteri öfverstyrelsen. Senatshuset.
Laner, L., typograf. Kaserng. 1.
Lang, A.U., fru. Bang. 5.
Lang, J.N., professor. Kaserng. 1.
Lang, K.,. Båtsmansg. 37.
Lang, S., senatskopist. Elisabetsg. 19.
Lange, A., fröken. Konstantinsg. 21.
Lange, Alexandra, modehandel. S. Esplanadg. 12.
Lange, Alexandra, fru. Rödbergsg. 6.
Lange, B., restauratör. Fredriksg. 33.
Lange, Ch. Hjalmar, student. Eriksg. 24.
Lange, Fr., kapellmästare. Gräsviksg. 4.
Lange, H., fröken. Andreeg. 25.
Lange, hyrkusk. Parkg. 9.
Langenskiöld, K., frih., jur.d:r. Marieg. 9.
Lagerstedt, öfverstinna. Wladimirsg. 4.
Langhoff, F.W., apotekare o. fabrikant. Tölö, villan Hesperia.
Langhoff, F.W., apotekare. Högbergsg. 39.
Langhoff F.W. & Co., spritfabrik. Hesperia.
Langinen, F., lärarinna. Wladimirsg. 22.
Langolain, A., postmästare. Kyrkog. 16.
Langolain, U.J.A., magister. Kyrkog. 16.
Lanroth, A.G., handlande. Anneg. 32 & 34.
Lapatetskij, K., H.,, löjtnant. Eriksg. 11.
Lapin, Anna, brodyratelier. Anneg. 29.
Lapin, W., magasinsförvaltare. Anneg. 29.
Lappalainen, M., skräddare. Regeringsg. 3.
Lappvikens sjukhus. T. 199
Laqvist, A., enkefru. Nylandsg. 12.
Larentjeff, E., enkefru. Mikaelsg. 8.
Larson, G., kontorist. St. Robertsg. 3.
Larsson, A., inspektor. Fredriksberg.
Larsson, C.F., bokhandlare. Lappviksg. 21.
Larsson, C.F., agent. St. Robertsg. 3.
Larsson, J.N., entreprenör. Andreeg. 40.
Lasareff, d:r. Konstantinsg. 22.
Lasarewitsch, d:r. Elisabetsg. 25.
Lastotschkin, N., enkekaptenska. Wladimirsg. 50.
Lattu, P.W., bokhållare. Högbergsg. 17.
Lattunen, Fab., handelsföreståndare. Nylandsg. 12.
Laukkanen, K., byggmästare. St. Robertsg. 15.
Lauræus, C.J., handlande. Alexandersg. 10. T. 479 a
Lauræus, P.L., vaktmästare. Universitetet.
Laurell, Alex., hofrättsauskultant. Fabiansg. 27. T. 9, N. t. 31
Laurell, A.Z., kapten. Boulevardsg. 28, ing. C.
Laurell, J., enkeprofessorska. Nikolaig. 27, Elisabetsg. 21.
Laurell, R., xylograf. Högbergsg. 15.
Laurén, H., färgare. Eriksg. 31.
Laurén, gensdarm. Eriksg. 15.
Laurin, J., typograf. Kristiansg. 7.
Laurent, K.B., bokbindare. Högbergsg. 20.
Laurent, L.A., bokbindare. Högbergsg. 20. T. 82
Laurent, O.V., handlande. Georgsg. 25.
Laurent O.V. & Co., ur- & fourniturhandel, godtköpsbazar. N. Esplanadg. 35. T. 457 b
Laurent O.V. & Co., allmän tidningsdepot. N. Esplanadg. 35 och passagen.
Laurentjeff, E., fru. Mikaelsg. 8.
Laurstein, L., handsk-, bandage- och gummivaruförsäljning. Glog. 1. T. 156
Lax, E., enkefru, tapisserihandel, f.d. A.A. Boetz. Fabiansg. 10. T. 638. Se annonsafd. sid. 38 & 39
Laxström, E.K., enkefru. Trekanten 7.
Lazarevitsch, P., doktor. Anneg. 36.
Leander, A.F., kapellmästare. L. Robertsg. 4 & 6. T. 81
Lefler, F., löjtnant. Gräsviksg. 4.
Legler, Hedvig, fröken, tandläkare. Bergg. 8. Se tandl. fört.
Lehman, A., gårdsegare. Högbergsg. 19.
Lehtinen, E., matvaruhandel. Fiskareg. 8.
Lehtinen, J., kontorist. Simonsg. 4.
Lehtinen, J., skräddare. Sjömansg. 17.
Lehtinen, Karl, fångknekt. Lökholmen 1.
Lehtinen, M., skräddare. Kristiansg. 7.
Lehtonen, föreståndare för lärgosshem. Styrmansg. 19.
Lehtonen, A., smed, villaegare. Ås 18.
Lehtisalo, J., smed, villaegare. Taipale 9.
Leidenius, Ernst, kapten. Albertsg. 30.
Leino, A., murare. Eriksg. 24.
Leino, Emil, kontorist. Unionsg. 8.
Leisten, Oscar, fängelsedirektör. Sörnäs straffängelse.
Lejman, A., modist. Anneg. 22.
Lejman, E., gårdsegarinna. Högbergsg. 19.
Lemberg, J., mekanisk arbetare. Rödbergsg. 22.
Lemercier, lärare i franska språket. N. Esplanadg. 15.
Lemke, J.W., fabriksmästare. Alexandersg. 50.
Lemström, G.W., stadsbud. Kampg. 6.
Lemström, H., hyrkusk. Nylandsg. 29.
Lemström, H., inspektorsenka. Bang. 27.
Lemström, J., gårdsegare. Lappviksg. 1.
Lemström, K.S., professor. Elisabetsg. 19.
Lengman, J., hyrkusk. Andreeg. 28.
Lenngrén, C.E.E., skulptör. Brunnsparken 80.
Lenngrén, Chr., enkefru. Brunnsparken 80.
Lenngrén, Lily, fröken. Brunnsparken 80.
Lenning, C., enkefru. Högbergsg. 22.
Lentz, G., bokhållare. Fredriksg. 29.
Leontjeff, Paul, magister. Kaserng. 26.
Leontjeff, genralska. Marieg. 12.
Leontjeff, I., kollegiiråd. Kaserng. 26.
Leopold, G., protokollsekreterare. Wilhelmsg. 9. T. 317 a
Lepätäinen, stenhuggare. Nylandsg. 44.
Leppänen, A., målare. Anneg. 4.
Leps, C., fröken. Kaserng. 27.
Lerche, F., senator. V. Henriksg. 8.
Lesch, E.M., handelsbokhållare. Fabiansg. 16.
Lesche, F.T., gummimakare. L. Robertsg. 4 & 6.
Lesche G.A. & Comp., läderhandel. Unionsg. 45.
Lesche, J. & B., fröken. Anneg. 12.
Lesche, K.O., mekaniker. Anneg. 12.
Lesche, W., enkefru. Bergmansg. 9.
Less, Joh., löjtnant. Marieg. 23.
Lesenka, M., fröken. Högbergsg. 6.
Levander, Isak, konstförvandt. Wladimirsg. 43.
Levander, J.G., murare. Brunnsg. 9.
Levander, O.E., typograf. Unionsg. 45.
Levander, badhusegare. Brunnsg. 9.
Levin, S., mjölk- och brödhandel. Konstantinsg. 15.
Levon, C.H., fröken. Fabiansg. 38.
Levonius, E., fröken. Malmg. 18.
Levänen, S., docent. Bergg. 10.
Lexander, E., hårfrisörska. Mikaelsg. 7.
Lexander, K., målare. Mikaelsg. 7.
Lexenberg, A., handlande. St. Robertsg. 9 & 11.
Lexenberg, M., enka. St. Robertsg. 39.
Leyman, A., fru, hattmagasin. Anneg. 22.
Liakka, N., tidningsliteratör. Fabiansg. 14.
Liander, H., fröken. Båtsmansg. 23.
Lievendal, F., litograf. Högbergsg. 47. T. 29
Lievendal, F., litografiskt tryckeri. S. Esplanadg. 18. T. 29
Lievendal, G., urmakare. N. Esplanadg. 37.
Lifränteanstalten i Åbo. Högbergsg. 36. Agent: Oskar Hakulin. Kontoret öppet fr. 10-2, 5-7 e.m.
Lignell, Flora, enkefru. Boulevardsg. 19.
Lihr, J.C., myntdirektor. Andreeg. 22.
Liikanen, H., löjtnant. Bang. 7.
Liiman, A.W., smed. Villan Kainu i Tölö.
Liiman, P., skomakare. St. Robertsg. 26.
Liimatainen, A., målare. Eriksg. 14.
Liimatainen, J., snickare. Brunnsg. 9.
Lilie, A.W., stabskapten. Kronohagsg. 1.
Lilius, A., kapten, senatsöfvertranslatorsadjoint. Konstantinsg. 22.
Lilius, F., fil.mag. Manageg. 8.
Lilius, K., häradsskrifvareenka. Anneg. 9.
Lilius, M., prostinna. Marieg. 19.
Lilja, K.E., målare, matvaruhandel. Skarpskytteg. 20.
Lilja, F.W.,. Fabiansg. 8.
Liljeberg, J.W., gårdsegare. Anneg. 31.
Liljeberg, S., sjötullvaktmästare. Skarpskytteg. 10.
Lilie, Vesevolod, stabskapten. N. Kajen 18.
Liljeblad, V.E., direktör i Finlands statskontor. Fredriksg. 45.
Liljebäck, F., kontorist. Unionsg. 41.
Liljebäck, M.E., skomakareenka. Högbergsg. 6.
Liljebäck, N., skomakareenka. Högbergsg. 6.
Liljegrén, K.F., tullvaktmästare. V. Kajen 6.
Liljegrén, Maria, enkefru, förståndarinna för Sinebrychoffs sjukhus. Sandviksg. 2.
Liljelund, V.L., skräddare. Djurgårdsvillan N:o 4.
Liljelund, Wilh., snickare. Fabrik: V. Henriksg. 20. Försäljningsmagasin: Mikaelsg. 5. T. 413. Se annonsafd. 40
Liljemark, K., enkefru. Alexandersg. 24.
Liljendal, H.J., skräddare. Simonsg. 4.
Liljeroos, M., skomakare. Mikaelsg. 20.
Liljeros, F., enkefru. Tölö.
Liljeroth, J., sjökapten. Parkg. 11.
Liljeroth, Viktor, agentur & kommissionsaffär. Alexandersg. 40. T. 640, N. t. 47. se annonsafd. sid. 41
Liljestrand, kosthållerska. Allmänna sjukhuset.
Liljeström, B., hyrkusk. Jägareg. 7.
Liljeström, G.E., sjökapten. St. Robertsg. 20 & 22.
Liljeström, J., sjömanshusvaktmästare. Fredriksg. 30.
Liljeström, J.M., kaptenska. St. Robertsg. 44.
Liljeström, K.G., målare. L. Robertsg. 4 o. 6.
Liljeström K.J. & Co., kolonialhandel. Tölö, Walo 60.
Liljeström, O.A., sjökapten, fyrmästare. Gråhara.
Liljeström, R., målare. L. Robertsg. 4 & 6.
Liljeström, W., handelsbokhållare. Mikaelsg. 8.
Liljeström, V.I., handlande. Högbergsg. 30.
Lillberg, M.J., stentryckare. Andreeg. 33.
Lille, Axel, jur.doktor o. redaktör. V. Kajen 2. T. 626
Lille, C.W., lektor. Elisabetsg. 9.
Lille, W.O., ingeniör. Gräsviksg. 4.
Lilljander, G.A., konstförvandt. Timmermansg. 8.
Limansson, underofficer. St. Robertsg. 46 & 48.
Limon, J., enkehäradshöfdingska. Brunnsparken 7.
Linck, fröken, gårdsegarinna. Albertsg. 38.
Lind, Erland, skomakaremästare. Andreeg. 33.
Lind, O., forman. Brunnsp. 3:a.
Lindahl, J.M., handelskontorist. Alexandersg. 40.
Lindberg, A., enkefru. Alexandersg. 6.
Lindberg, A.A.F., grosshandelskontor. Glog. 5. T. 260, N. t. 97
Lindberg, A.A.F., politierådman. Glog. 5.
Lindberg, A.F., postexpeditör. Mikaelsg. 29.
Lindberg, A.V., vice häradshöfding. Alexandersg. 6.
Lindberg, Amalia, strykerska. Skarpskytteg. 4.
Lindberg, B.W., skräddare. Högbergsg. 2.
Lindberg, Ch., enkefru. Eriksg. 16.
Lindberg, C.R., pressöfverombudsman, rektor. Anneg. 36.
Lindberg, F., assessor i tulldirektionen. S. Esplanadg. 18.
Lindberg, F.W., civilingeniör. N. Magasinsg. 9.
Lindberg, F.W., gårdsegare. Arbetareg. 1.
Lindberg, H., skräddare. Högbergsg. 2.
Lindberg, Hugo, arkitekt. Mikaelsg. 11.
Lindberg, Ida, handlandeenka. Högbergsg. 37.
Lindberg, S. & C., målare. Bang. 7.
Lindberg, J.E., matvaruhandel. Fabiansg. 24.
Lindberg, J.F., postiljon. Nylandsg. 38.
Lindberg, J.G., f.d. poliskonstapel. Rödbergsg. 14.
Lindberg, K., enkefru. Unionsg. 41.
Lindberg, K., enkefru. Bang. 19.
Lindberg, K., fröken. Bang. 19.
Lindberg, K.A., poliskonstapel. Bergmansg. 15.
Lindberg, K.F., f.d. poliskommissarie. Kronohagsg. 3.
Lindberg, K.F., gårdsegare. Kampg. 4.
Lindberg, K.J., arbetare. Boulevardsg. 5.
Lindberg, K.W., student. Mikaelsg. 29.
Lindberg, L., fröken. Geng. 3.
Lindberg, M., enkeöfverstelöjtnantska. Boulevardsg. 1.
Lindberg, M., enkefru. Sjömansg. 21.
Lindberg, M., gårdsegarinna. Sjömansg. 19.
Lindberg, M., stadsfogde. Högbergsg. 32.
Lindberg, S., murare. Konstantinsg. 28-30.
Lindberg, S.O., professor. Botaniska trädgården.
Lindberg, V., med.lic. Alexandersg. 17. Se läkarefört.
Lindberg, Viktor, banmästareålderman. Skarskytteg. 11.
Lindblad, K., handlandeenka. Anneg. 6.
Lindblad, M.L., byggmästare. Heleneg. 4.
Lindblad, Oskar, handlande. S. Esplanadg. 4. T. 229
Lindblad, S. & H., fröknar. Högbergsg. 37.
Lindblom, enkefru. St. Robertsg. 36.
Lindblom, Hulda, fröken. Regeringsg. 10.
Lindblom, Johan, smed. Eriksg. 9.
Lindblom, Olga, fröken, modist. Fabiansg. 8.
Lindbohm, A., fru, förfärdigar artificiella blommor. N. Esplanadg. 39. Se annonsafd. sid. 42
Lindbohm, W.E., literatör. Anneg. 3.
Lindbohm, C., verkmästare. N. Esplanadg. 39.
Lindbom, K.G., vaktmästare. Nikolaig. 18.
Lindbom, Matts, villaegare, snickare, matvaruhandel. Villan Berghäll.
Lindborg, C., enkefru. Bang. 19.
Lindborg, Fr., handlande. Alexandersg. 24.
Lindborg, K. & Ch., fröknar. Bang. 19.
Lindeberg, K.L., kansliråd, lärare vid Polyteknikum. Wladimirsg. 18.
Lindeberg, O.W., murare. Jägareg. 8 B.
Lindebäck, Onni, sportmagasin. S. Esplanadg. 10. T. 589
Lindell, Aina, lärarinna. Lappviksg. 29.
Lindell, H., kontorist. Andreeg. 7.
Lindell, G., guld- och silfverarbetare. Ö. Skilnaden 17.
Lindell, H., arkitekt. Andreeg. 7.
Lindell, Th., typograf. Högbergsg. 25.
Lindelöf, A., kurir. Nikolaig. 4.
Lindelöf, H., gårdsegarinna. Båtsmansg. 3.
Lindelöf, L., öfverdirektör, verkl. statsråd. Albertsg. 13. T. 516
Lindelöf, L., kontorist. Båtsmansg. 3.
Lindeman, C., enkefru. L. Robertsg. 2.
Lindeman, C., polikommissarieenka. Kaserng. 28.
Lindeman, C.A.V., landträntmästare, v. häradshöfding. Glog. 4.
Lindeman, G.A., vaktmästare. Marieg. 5.
Lindeman, M. & S., fröknar. L. Robertsg. 2.
Lindeman, W.E.A., byggmästare. Georgsg. 29.
Linden, A.W., enkefru. Nylandsg. 11.
Linden, O.E., fil.kand. St. Robertsg. 1.
Linden, E. & O., sömmerskor. Högbergsg. 30.
Linden, H., kontorist. Kaserng. 23.
Linden, H.M., kollegiiassessor. Trekanten 5. Träffas kl. 9-11 f.m.
Linden, J., vagnmakare. Fredriksg. 63.
Linden, K.E., med. och kirurg d:r. Andreeg. 37. T. 94. Se läkarefört.
Linden, M., gårdsegarinna. St. Robertsg. 1.
Linden, M.E., packhusinspektor. Konstantinsg. 25.
Linden, U., enkefru. Eriksg. 14.
Lindeqvist, A., språklärare. Mikaelsg. 19.
Lindeqvist, A., landtmätare. Eriksg. 9.
Lindeqvist, Edvin, fil.mag. Boulevardsg. 26.
Lindeqvist, C.J., öfverlärare. Boulevardsg. 26, paradingången.
Lindeqvist, F.G., senats kopist. Nikolaig. 21.
Lindeqvist, M., enkefru. Främlingsg. 2.
Lindeqvist, W., poliskonstapel. Brobergskajen 12.
Lindeqvist, bleckslagare. Ö. Henriksg. 3.
Linder, F., friherre. Mikaelsg. 13.
Linderoos, K., kapten. Bergmansg. 15.
Lindfors, Arvid, agent. N. Esplanadg. 35.
Lindfors, A., murare. Eriksg. 38.
Lindfors, A., skådespelare. Anneg. 3.
Lindfors, A.W., kollegiiråd. N. Esplanadg. 25 A. T. 154
Lindfors, Alarik, typograf. St. Robertsg. 7.
Lindfors, A.V., mjölkhandel. Glog. 1. T. 154
Lindfors, A., kontorist. Eriksg. 10.
Lindfors, C.A., målare. Andreeg. 23. T. 526 b
Lindfors, E., enkefru. Alexandersg. 16.
Lindfors, E.J., hyrkusk. Fredriksg. 35.
Lindfors, G., fröken. Marieg. 8.
Lindfors, G., murare. Styrmansg. 17.
Lindfors, G.W., gårdsegare. Andreeg. 42.
Lindfors, H., fröken. Mikaelsg. 19.
Lindfors, J., af, generalmajor. Marieg. 7.
Lindfors, J.W., folkskolelärare. Gräsviksg. 4.
Lindfors, I.R., möbelfabrikant. St. Robertsg. 33.
Lindfors, J.R., handlande. Villan Echo 1. T. 299
Lindfors, K.A., målare. Andreeg. 23.
Lindfors, K.E., murare. Konstantinsg. 21.
Lindfors, L., enkefru. Unionsg. 8.
Lindfors, R.M., konstförvandt. Rödbergsg. 19 B.
Lindfors, S.J., fröken. Wladimirsg. 3.
Lindfors, S., fröken. Bergg. 5.
Lindfors, S., enkefru. Marieg. 8.
Lindfors, U., hyrkusk. Andreeg. 3.
Lindfors, V., hyrkusk. Richardsg. 1.
Lindgren, A.E., verkmästare. Villan Berghäll.
Lindgren, A.E., musikhandlare. Alexandersg. 32.
Lindgren, A., villaegare. Villan Ås 13 A.
Lindgren, B., gafveriföreståndare. Gasvärksg. 4. Se annonsafd. sid. 43
Lindgren, C., garfvare. Fredriksg. 45. T. 548 a
Lindgren, C.E., borstbindare. Alexandersg. 50. T. 574
Lindgren, E., fil.magister. St. Robertsg. 20.
Lindgren, K.G., qvartersman. St. Robertsg. 34.
Lindgren, L., fröken. Unionsg. 19.
Lindgren, R., fil.mag. Fredriksg. 45.
Lindgren, S., enkefru. Elisabetsg. 16.
Lindgren, målare. Skeppsredareg. 5.
Lindgren, restauratör. Bergg. 16.
Lindgren, W., bokhållare. V. Kajen 6, Unionsg. 7.
Lindh, A. & K., fröknar. Bang. 13.
Lindh, C., faktor. Unionsg. 13.
Lindh, J.A., vaktmästare. Skarpskytteg. 4.
Lindh, J.A., segelsömmare. Kristiansg. 7.
Lindh, K.H., ingeniör. Rödbergsg. 6. N. t. 108
Lindh, Z., enkefru. Marieg. 22.
Lindholm, A., fru. Anneg. 13.
Lindholm, A., fröken. Kaserng. 20.
Lindholm, A., gårdsegare. Fiskareg. 14.
Lindholm, A., fru, försäljning af artificiella blommor. N. Esplanadg. 39.
Lindholm, Alex., typograf. Bang. 23.
Lindholm, B., enkehäradshöfdingska. Kyrkog. 6.
Lindholm, C., verkmästare. N. Esplanadg. 39.
Lindholm, C.J., restauration. Mikaelsg. 7. T. 517
Lindholm, C.J., handlande. Mikaelsg. 15.
Lindholm, E., strykerska. Bergg. 2.
Lindholm, E., restauratris. St. Robertsg. 8.
Lindholm, E., restauratör. Villan Brogård 34 B.
Lindholm, E., tapetserareenka. Nylandsg. 38.
Lindholm, F.A., restauratör. Nylandsg. 16.
Lindholm, F.F., matvaruhandel. Anneg. 1.
Lindholm, Frans, matvaruhandel. Kristiansg. 7.
Lindholm, G.A., kurir. Nikolaig. 4.
Lindholm, G.A., destillatör. Eriksg. 11.
Lindholm, G.C., enkefru. Kaserng. 20.
Lindholm, Gustava, enkefru. Fredsg. 14.
Lindholm, J.A., tillsyningsman vid Helsovårdsnämnden. Eriksg. 29.
Lindholm, J.F., kopparslagare och brännmästare. Lappviksg. 3.
Lindholm, J., typograf. Kristiansg. 5.
Lindholm, J.C., sömmerska. Bergg. 6.
Lindholm, J., hyrkusk. Gräsviksg. 3.
Lindholm, J, jungfru, matvaruhandel. Vinkelg. 2.
Lindholm, J., senatsvaktmästare. Alexandersg. 3.
Lindholm, K., konstförvandt. Boulevardsg. 19.
Lindholm, K., konstförvandt. Mikaelsg. 8.
Lindholm, K.E., sjökapten. Wladimirsg. 5.
Lindholm, K.H., magister. Elisabetsg. 16. T. 66, N. t. 70
Lindholm, K.J., restauratör. St. Robertsg. 16.
Lindholm, M., sömmerska. Rödbergsg. 3.
Lindholm, M.R, maskinist, källare. St. Robertsg. 8.
Lindholm, Sw., kontorist. V. Henriksg. 26.
Lindholm, V., tulluppsyningsman. Högbergsg. 1.
Lindholm, V., snickare & möbelfabrik. Fabiansg. 23.
Lindholm, W., enkefru. Konstantinsg. 7.
Lindholm, fröken. L. Robertsg. 4 & 6.
Linding, M., handlande. Sjömansg. 10.
Lindman, A., folkskolelärarinna. Elisabetsg. 19.
Lindman, F.V., kassörska. Estnäsg. 5.
Lindqvist, A., matvaruhandel. Simonsg. 2.
Lindqvist, A.C., skorstensfejare. Anneg. 27.
Lindqvist, Ch., gårdsegarinna. Fiskareg. 16.
Lindqvist, E., enkefru. Wladimirsg. 26.
Lindqvist, F.M., vaktmästare. Mikaelsg. 3.
Lindqvist, Gunnar, ingeniör. Brunnsp. 21. Se annonsafd. sid. 42
Lindqvist, G.R., jernvägskonduktör. Båtsmansg. 25.
Lindqvist, J., poliskonstapel. Fabiansg. 21.
Lindqvist, J.F., bagare. Alexandersg. 54.
Lindqvist, K., bagare. Främlingsg. 2.
Lindqvist, K., sjöman. Fiskareg. 2.
Lindqvist, K.E., hofslagare. V. Henriksg. 24.
Lindqvist, L.I., öfverdirektör. Parkg. 7 A. Tr. kl. ½10-½11 f.m.
Lindqvist, M., bagare, brödhandel. Alexandersg. 54.
Lindqvist, M., fröken. Lappviksg. 11.
Lindqvist, R., konduktör. Båtsmansg. 25.
Lindqvist, S., enkefru, gårdsegarinna. Rödbergsg. 1.
Lindqvist, U., baderska. Andreeg. 33.
Lindqvist, V.W., skomakare. Nylandsg. 38.
Lindqvist, W., maskinist. Rödbergsg. 1.
Lindqvist, W., poliskonstapel. Brobergskajen 12.
Lindroos, A., gårdsegare. Eriksg. 25.
Lindroos, Augusta, fröken. Albertsg. 18.
Lindroos, C., enkekommeserådinna. Alexandersg. 36.
Lindroos, C.A., möbelfabrikant. Abrahamsg. 13.
Lindroos, E., urmakare. Alexandersg. 18.
Lindroos, E., enkefru. Albertsg. 18.
Lindroos, F., gårdsegarinna. Högbergsg. 9.
Lindroos & Flodström, urmakeri. Alexandersg. 18. T. 344 a. Se annonsafd. sid. 41
Lindroos, Fredrika, enkefru. Skarpskytteg. 4.
Lindroos, F.O., skräddare. Mikaelsg. 8.
Lindroos, G., murare. Sjömansg. 11.
Lindroos, J.F., possessionat. Alexandersg. 36, Botby. T. 102, T. 606
Lindroos, K., bleck- och plåtslagare. Elisabetsg. 17.
Lindroos, K., kapten. St. Robertsg. 3.
Lindroos, K.A., möbelfabrikant. Abrahamsg. 30.
Lindroos, K.V., kommissionär. Bergg. 2.
Lindroos, K.Z., bokhållare. Boulevardsg. 40.
Lindroos, M., skoförsäljning. Alexandersg. 11.
Lindroos, M.A., ackuschörska. Wladimirsg. 33.
Lindroos, N., perukmakaregesäll. Skarpskytteg. 11.
Lindroos, typograf. Elisabetsg. 13.
Lindroth, B.E., stadsbokhållare. Alexandersg. 15.
Lindroth, Claes, slagtare. Ö. Skilnaden 17. N. t. 22
Lindroth, J.M., snickare. Gräsviksvillan N:o 5 B.
Lindstedt, G., skräddareenka. L. Robertsg. 4 & 6.
Lindstedt, H.L., skräddareenka. Skarpskytteg. 4.
Lindstedt, J.S.E., fröken. Villan Arkadia.
Lindstedt, Johan, möbelfabrikant. Rödbergsg. 12.
Lindstedt, N., fröken. Katrineg. 3.
Lindstedt, O., typograf. Skarpskytteg. 4.
Lindstedt, S.W., enkefru. Anneg. 36.
Lindstedt, Viktor, skräddare. Eriksg. 10.
Lindström, A., revisor. Eriksg. 25.
Lindström, A., apotekare. Kaserng. 28. T. 402 b
Lindström, A., senatsvaktmästare. Kronohagsg. 1.
Lindström, Anna, modehandel. N. Esplanadg. 35.
Lindström, A.E., postiljonsenka. St. Robertsg. 3.
Lindström, A.W., timmerman. Eriksg. 38.
Lindström, A.W., protokollsekreterare. Elisabetsg. 25.
Lindström, A.W., lokomotivförare. Bangården.
Lindström, C., tryckare. Sjömansg. 19.
Lindström, Ch., möbelförsäljning. Rödbergsg. 4.
Lindström, C.F., vaktmästare vid Myntverket. Skatudden.
Lindström, C.G., målare. Högbergsg. 6. T. 425 b
Lindström, C.J., handlande. V. Kajen 2. T. 276
Lindström, C.O., grosshandlare. N. Magasinsg. 1. Under sommarm. å villan Miramar v. Humleviken. T. 131
Lindström, C.O., verkmästare. Arabia porslinsfabrik.
Lindström, F.T., förvaltare. Munkholmen.
Lindström, G., villaegare. Villan Taipale 2.
Lindström, G.A., handlande. Nylandsg. 7.
Lindström, G.A., gårdsegare. Båtsmansg. 35.
Lindström, H.A., handlande. V. Henriksg. 4.
Lindström, J., byggmästare. Myntg. 1.
Lindström, J., enkefru, modist. Kaserng. 26.
Lindström, J., typograf. Anneg. 1.
Lindström, Julius, kontorist i Föreningsbanken. Konstantinsg. 22.
Lindström, J.G., kolonialvaruhandel. Bergg. 7.
Lindström, J.G., senatsvaktmästare. Kronohagsg. 1.
Lindström, K., enkefru. Fiskareg. 4.
Lindström, K., fil.mag. Alexandersg. 54.
Lindström, K.A., kronolänsmansenka. Albertsg. 11.
Lindström, K.G., gårdsegare. Sjömansg. 19.
Lindström, K.J., maskinist. Arabia porslinsfabrik.
Lindström, N.E., enkefru. N. Esplanadg. 33.
Lindström, O.K., spishållerska. Sjömansg. 11.
Lindström, S.L., enkefru. Elisabetsg. 27.
Lindström, V., handlande. Alexandersg. 42.
Lindström, V.A., garfvare. N. Esplanadg. 33.
Lindström, W., maskinist. Boulevardsg. 10.
Lingonblad, K., enkefru. Fabiansg. 21.
Link, A., koll.-sekret. Djurgården 5, J.F. Jankes villa.
Link, R., fröken. Albertsg. 38.
Linsén, A.M., fröken. Kaserng. 40.
Linsén, A., mag. Brunnsp. 5.
Linsén, C.V., hyrkusk. Kaserng. 40.
Linsén, J.M.N., enkedoktorinna. Riddareg. 9.
Linsén, K.F., ingeniör. Kaserng. 40.
Lisitzin, A., enkefru. N. Esplanadg. 7.
Listvennikoff, C., kaptenska. Unionsg. 10.
Lith, A.W., handlande. Wladimirsg. 53.
Litonius, F.L., gårdsegare. Alexandersg. 50. T. 564
Littson, C., registrator. Skilnaden 2.
Littson, Elise, danslärarinna. Skilnaden 2.
Litvinoff, E., enkefru. St. Robertsg. 15.
Litvinoff, K., förrådsbokförare. Brunnsg. 10.
Ljuba, A., öfverste-löjtnant. Andreeg. 27.
Ljung, A.G., f.d. handlande. Unionsg. 41.
Ljungberg, Th., vicehäradshöfding. Nikolaig. 21.
Ljungqvist, K.A., maskinist. Båtsmansgatan 36.
Lode, T., kapten. Kyrkog. 2.
Lodman, K.F., skomakare. Anneg. 3.
Logrén, L., fröken. Boulevardsg. 15.
Lohman, B.F., jernvägstjensteman, gårdsegare. Eriksg. 12.
Lohman, H.E., byggmästare. St. Robertsg. 50.
Lojander, G., enkefru. Marieg. 21.
Lojander, Uno, med.kand. Nya Klinikum.
Lokalbrigaden, 3:dje. Mikaelsg. 4. T. 649
Lokascheffski, K., doktor. Andreeg. 12.
Lokander, E.F., glasmästare. Högbergsg. 45. T. 411 b
Lomberg, Henrik, vaktmästare vid Gamla Klinikum. Nikolaig. 14.
Londén, Hjalmar, fil.mag., ingeniör. N. Esplanadg. 27, våningen öfver Kalevas kontor. N. t. 151
Loo, E., justitierådman. Bergg. 12.
Looström, R., vaktmästare. Estnäsg. 9.
Lopetetsky, K.H., löjtnant. Kyrkog. 2.
Lorentz, K., topograflöjtnant. Gräsviksg. 2.
Lostedt, K.F., forman. Sjömansg. 10.
Loström, G.A., skomakare. N. Esplanadg. 33. T. 359 b
Lotsfördelningskontor. Unionsg. 43.
Lotsverkets kasern. Skatudden.
Loukkala, M., portier. Ö. Henriksg. 9.
Lubarskij, A.A., stabskapten. Nylandsg. 33.
Lubimoff, W., rysk klockare. Unionsg. 39.
Lucander, Ch., enkefru. Elisabetsg. 13.
Lucander, E., glasmästare. Högbergsg. 45.
Lucander, G.R., guldsmed. Bang. 25.
Lucander, Hanna, folkskolelärarinna. Elisabetsg. 13.
Lucander, Otto, kassör. Mikaelsg. 8.
Lukander, G.R., guld- och silfverarbetare. Bang. 25.
Lukander, J.R., gelbgjutare. Unionsg. 30 och Villan Taipale 12 i Tölö. T. 433 a. Se annonsafd. sid. 47
Lukander, M., villaegare. Villan Taipale 5, Tölö.
Lukander, R., enkepastorska. Albertsg. 40.
Lukianoff, A., handelsbokhållare. Gräsviksg. 10. T. 601
Lukianoff, N., handlande. Gräsviksg. 10. T. 601
Lukianoff, P.J., handlande. Bergg. 16.
Lukkarinen, A., guldsmed. Mikaelsg. 13.
Lukkarinen, K., ackuschörska. Mikaelsg. 13.
Lund, A.A., typograf. Nylandsg. 20.
Lund, F., ridlärare. Villan Brogård 34 B.
Lund, G.A., villaegare. Humleberg.
Lund, J.F., gårdsegare, detaljhandel. Estnäsg. 10. N. t. 94
Lund, Leon., bokhandelsbiträde. Brunnsg. 8.
Lund, Matti, forman. Brobergskajen 14.
Lundahl, B., expeditionschef. Wladimirsg. 16.
Lundahl, M.K., fröken, matvaruhandel. Trekanten 5.
Lundberg, A., modist. Anneg. 1.
Lundberg, A.A., enkefru. Anneg. 1.
Lundberg, F., enkefru. Högbergsg. 43.
Lundberg, F.W., möbelfabrikant. Andreeg. 13.
Lundberg, H., sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Lundberg, L., enkefru. Anneg. 1.
Lundblad, K.L., ingeniör. Bergmansg. 3. T. 236
Lundell, A., murare. Anneg. 19.
Lundell, Edla, fröken. St. Robertsg. 25.
Lundell, R.F., målare. Kampg. 4.
Lundell, S., ackuschörska. Malmg. 5.
Lundén, D.H., enkefru. Malmg. 5.
Lundén, Ina, fröken. Unionsg. 20.
Lundén, J.L., jernv.-kontrollör. Georgsg. 36.
Lundenius, A.E.A., major. Georgsg. 36.
Lundenius, G. Ad., vicehäradshöfding. Bergmansg. 5.
Lundenius, H., enkedoktorinna. Nylandsg. 29.
Lundeqvist, Aug., handelsagent. Richardsg. 4.
Lundgren, A., linnesömmerska. Alexandersg. 21.
Lundgren, A.G., kommissionskontor. Fredriksg. 30. Öppet kl. 8-11 f.m. och 3-5 e.m.
Lundgren, A., fru. Richardsg. 1.
Lundgren, E. och O., fröknar, fleurister. Georgsg. 29.
Lundgren, G., läneveterinär och föreståndare för Veterinär-, Fältskärs- och Hofbeslagsskolan. V. Henriksg. 22. Träffas kl. 9-11 f.m. T. 243
Lundgren, M., hattsömmerska, modist. Alexandersg. 13.
Lundgren, M., sömmerska. Marieg. 18.
Lundgren, qvartersman. Rödbergsg. 13.
Lundholm, J., snickare. Båtsmansg. 39.
Lundin, J., restauratör. Andreeg. 13.
Lundin & Co., manufakturhandel. N. Esplanadg. 35.
Lundmark, Sofia, kolonialvaruhandel. Villan Ås 13.
Lundqvist, A., fröken. Högbergsg. 37.
Lundqvist, A., vicehäradshöfding. Alexandersg. 13.
Lundqvist, Anton, körsnär. Alexandersg. 13. T. 219, N. t. 49
Lundqvist, Aug., körsnär. Alexandersg. 13. T. 219, N. t. 49
Lundqvist, A.K., sotaremästare. Anneg. 27.
Lundqvist, J.F., pelsmagasin. Alexandersg. 13.
Lundqvist, J.F., körsnär. Alexandersg. 13. T. 219, N. t. 49
Lundqvist, K.W.,. Marieg. 7.
Lundqvist, V., vaktmästare. Unionsg. 25.
Lundqvist, vicehäradshöfding. Högbergsg. 37.
Lundström, A., urmakare. Elisabetsg. 27.
Lundström, A., f.d. vaktmästare. Wladimirsg. 33.
Lundström, C.J., med.lic., assistentläkare. Estnäsg. 9. Emottagning kl. 9-10 f.m. T. 614
Lundström, E.G., gårdsegarinna. Andreeg. 45.
Lundström, F., skräddare. L. Robertsg. 9.
Lundström, G.R., pedell. Wladimirsg. 7.
Lundström, H., fröken, jernv.-bokhåll. Villan Holmnäs 35 A å Broholmen.
Lundström, H.E., urmakare. Fabiansg. 27.
Lundström, J.A., vaktmästare. Alexandersg. 6.
Lundström, J.E., vaktmästareenka. Kronohagsg. 1.
Lundström, O., enkefru. Bergg. 6.
Lupander, J., fru, enkedirektörska. Kaserng. 26. T. 518 b
Luppold, G., sekret. vid tyska konsulatet. Boulevardsg. 28, ing. B.
Luther, E., handlande. Lievendals villa, Brunnsparken 4. T. 277
Luther, E., kontor. S. Esplanadg. 4. T. 227
Luther, H., mekaniker. Andreeg. 38.
Luther, H., mekanisk verkstad och försäljningsbutik. Alexandersg. 13. T. 335 b, N. t. 74. Se annonsafd. sid. 44
Luther & Rudolph, vin- och kolonialvaruhandel. S. Esplanadg. 4. T. 178, N. t. 30. Se annonsafd. sid. 45
Luther, R., litograf. Trekanten 5.
Lutherska Evangeliiföreningens expedition. Fredriksg. 42. T. 401. Öppen kl. 10-1 f.m. och 4-6 e.m. alla helgfria dagar
Lutherska Svensk-Finska församlingens kapellansboställe. Fredriksg. 37.
Lutherska Svensk-Finska församlingens kyrkoherdeboställe. Anneg. 14.
Lutkevitsch, J., villaegare. Strömstens Plantage N:o 5.
Lybeck, E.W., fil.kand. Familjevillan Alkärr. T. 760
Lybeck, S.L., enkedoktorinna, föreståndarinna för privata sjukhemmet. Familjevillan Alkärr. T. 760. Mottagningstid: kl. 11-1 f.m. och 4-5 e.m. Se annonsafd. sid. 47
Lyceum, svenska normal-,. Unionsg. 2.
Lyceum, svenska privat-,. Bergg. 22.
Lyceum real-,. Marieg. 11.
Lyceum för gossar och flickor (Pippings). Boulevardsg. 2.
Lydman, L., handlande. Nya Fogelvik.
Lyra, A., generalska. Andreeg. 3.
Lyra, A.W., prost. Bosatt i Borgå.
Lyra, F., fröken. Anneg. 14.
Lyxdorph, P.J., musiker. Högbergsg. 3.
Lång, C.R., handlande. N. Esplanadg. 35 trappa A 3:dje bostadsvåningen. T. 251
Lång, M., vaktmästare vid Finlands bank. Konstantinsg. 8.
Lång & Ståhlberg, pappers-, konst-, skrif-, ritmaterial- och galanterivaruhandel. N. Esplanadg. 41. T. 251. Se annonsafd. sid. 46
Långberg, H.J., vaktmästare. Marieg. 8.
Långberg, M.U., sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Långhjelm, F., assessorska. Nylandsg. 11.
Långhjelm, Georg, agent. Nylandsg. 11.
Långström, A., lärarinna. Wladimirsg. 17.
Långström, K., telegrafvaktmästare. Konstantinsg. 3.
Läkaresällskapets bibliotek. Nya Klinikum, Medic. Auditoriet. Bibliotekarie: kamrer K.V. Regnell. Öppet tisdag, torsdag och lördag kl. 2-3 e.m.
Länebyggnadskontoret. Alexandersg. 8. Föreståndare: Th. Granstedt
Länehäktet. Skatudden.
Länelandtmäterikontoret. Senatshusets södra flygel, till höger om porten, en tr. upp.
Länestyrelsen i Nylands län. Senatshusets sydöstra flygel, ingång från Alexandersg. Öppen kl. 10-2. T. 653
Läroverket f. gossar o. flickor (samskolan). Boulevardsg. 7. T. 513
Löf, A., kappsömmerska. S. Magasinsg. 4.
Löf, G., forman. St. Robertsg. 23.
Löf, J., målare. S. Magasinsg. 4.
Löfberg, E., vaktmästare. Högbergsg. 43.
Löfberg, F.W., senatsvaktmästare. Georgsg. 21.
Löfberg, J., enka. Malmg. 5.
Löfberg, K.V., poliskommissarie. Sörnäs.
Löfdahl, A., enkefru. Albertsg. 40.
Löfgren, J., hyrkusk. Wladimirsg. 55.
Löfgren, K.A., handlande. St. Robertsg. 32. T. 397
Löfgren, V., fil.kand., redaktör. Andreeg. 4. T. 250
Löflund, F., tapetserare. Wladimirsg. 41.
Löfman, A.A., poliskonstapel. Elisabetsg. 9.
Löfman, A., forman. Eriksg. 44.
Löfman, C.A., gårdsegare. Jägareg. 8 A.
Löfman, jernvägsbokhållare. Marieg. 18.
Löfman, V.W., målare. Jägareg. 8 A.
Löfqvist, S., fröken. Ludvigsg. 8.
Löfström, E.J., konditor. Alexandersg. 40. T. 21
Löfström, Th., med.lic., assistentläkare. Eriksg. 14. Se läkare fört.
Löfvegren, O., gårdsegarinna. Sjömansg. 27.
Lömström, Alma, sömmerska. Mikaelsg. 20.
Lönn, K., enkefru. Nylandsg. 38.
Lönnbeck, A., magister. Boulevardsg. 15.
Lönnbeck, E., gummivaruhandel. N. Esplanadg. 35.
Lönnbeck, E., handlande. N. Esplanadg. 35.
Lönnbeck, G.F., fil.-dokt., hufvudredaktör för H:fors Dagblad. Nikolaig. 13.
Lönnbäck, K.F., bokbindare. Wladimirsg. 11.
Lönnberg, E., vaktmästare. Marieg. 8.
Lönnberg, J.A., forman. Elisabetsg. 23.
Lönnberg, S., enkekaptenska. Unionsg. 43.
Lönnblad, B., major. Kronohagsg. 1.
Lönnblad, C.W., gårdsegare. Båtsmansg. 7.
Lönnblad, K., guld- och silfverarbetare. Båtsmansg. 7.
Lönnblad, fröken. Boulevardsg. 28, ing. C.
Lönnbohm, Viktor K.W., byggmästare. Richardsg. 1.
Lönnfors, K., sjökapten. Bergmansg. 15.
Lönngren, A. och M., fröknar. Ludvigsg. 6.
Lönngren, A., fröken, modemagasin. Fabiansg. 15.
Lönngren, A., fröken. Styrmansg. 10.
Lönngren, J., kappsömmerska. Malmg. 14.
Lönngren, R., sjökaptensenka. Abrahamsg. 6.
Lönngren, S., enkefru. Fabiansg. 15.
Lönnqvist, A., smed. St. Robertsg. 12.
Lönnqvist, A., gårdsegare. Anneg. 2.
Lönnqvist, Eva, sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Lönnqvist, G.A., postiljon. Båtsmansg. 27.
Lönnqvist, H.W., biljettförsäljerska vid jernvägen. Alexandersg. 21.
Lönnqvist, J.F., gårdsegare. Sjömansg. 4.
Lönnqvist, K.,. Villan Echo.
Lönnqvist, T.J., enkekaptenska. Konstantinsg. 28.
Lönnqvist, fröken. Konstantinsg. 28.
Lönnqvist, hamnvaktmästare. Sjömansg. 4.
Lönnqvist, smed, gårdsegare. Tölö sockerbruk.
Lönnroos, V., maskinist. Timmermansg. 8.
Lönnroth, A., pastor. Unionsg. 43.
Lönnström, G., enkefru. S. Magasinsg. 6.
Lönnström, J.W. och A., kontorister. S. Magasinsg. 6.
Lövegren, O., handlandeenka, butik. Sjömansg. 24.
Lövengren, W.A., handlande. Wladimirsg. 34.
Löppönen, M., Wiborgskringelbageri. N. Esplanadg. 35 passagen.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]