Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

M

Madsen, A., ritare. Brobergskajen 10.
Mæxmontan, A., enkehäradshöfdingska. Högbergsg. 30.
Mæxmontan, J.C., enkefru, vinhandel, spritfabr. Brunnsg. 7. T. 124
Mæxmontan, M., fru, charkuterihandel. N. Esplanadg. 35 passagen.
Mæxmontan, R.J., major. Boulevardsg. 26.
Mæxmontan, cigarrbutik. N. Esplanadg. 35. T. 486
Mæxmontan, se vidare under Mexmontan.
Magdalenahemmet, asyl för fallna qvinnor. Hafsg. 14.
Magistratskansliet. i Rådhuset. Öppet alla söcknedagar kl. 10-2 på dagen
Maisonnette, M., guvernant. Kaserng. 27.
Majander, A., ackuschörska. Fredriksg. 16.
Majander, E.W., förgyllare. V. Henriksg. 12.
Majander, G.A., lotslöjtnant. Marieg. 8.
Majander, Hilma, fru. Marieg. 8.
Majander, J., murare. Högbergsg. 15.
Majander, M.M., polisöfverkonstapel. Fredriksg. 16.
Majevskij, I., restauratris. Wladimirsg. 41.
Majonnen, J., skräddare. Elisabetsg. 19.
Majurin, I., skräddare. Vinkelg. 8.
Makejeff, kapten. Andreeg. 18.
Makoffski, I., gårdsegare. Malmg. 22.
Maljuschin, S., fröken. Wladimirsg. 21.
Mallenius, K.V., matvaruhandel. Georgsg. 29.
Malm, A., brödförsäljning. S. Esplanadg. 2. N. t. 105
Malm, A., brödförsäljerska. Privat bostad: Kaserng. 38.
Malm, Lydia, sömmerska. N. Magasinsg. 6.
Malm, M., kaptenska. L. Robertsg. 4 & 6.
Malmberg, A.W., gårdsegare. Sjömansg. 6.
Malmberg, E., poliskommissarie. till 1:sta sept. Nylandsg. 38, derefter Malmg. 18.
Malmberg, H., vaktmästare. Riddarehuset, Regeringsg. 2.
Malmberg, K., murare. Lappviksg. 31.
Malmberg, K., fröken. Brunnsg. 7.
Malmberg, K.F., gårdsegare, f.d. guldarbetaremästare. Fabiansg. 30.
Malmberg, R.W., sjökapten. Bergg. 18.
Malmborg, G.L., handelsföreståndare. Alexandersg. 6.
Malmgren, A.J., professor, inspektör för fiskerierna. Bergmansg. 7.
Malmgren, W., konstförvandt. Alexandersg. 13.
Malmlund, Alfr., handlande. Alexandersg. 34. Bostad: Glog. 5. T. 213, N. t. 36
Malmlund, H., handelsexpidit. Fabiansg. 31 A.
Malmstén, Ida, fru. Sjömansg. 17.
Malmstén, K., kofferdikapten. Styrmansg. 10.
Malmstén, R., gårdsegare. Sjömansg. 12.
Malmström, A., skomakare. Alexandersg. 24.
Malmström, A., sömmerska. Fredriksg. 31.
Malmström, A., restauratris. Regeringsg. 10.
Malmström, A., konduktör. Elisabetsg. 25.
Malmström, E., skådespelare. Högbergsg. 35.
Malmström, G., student. Sjömansg. 14.
Malmström, J.H., handlande. Brunnsg. 8.
Malmström, Rob., timmerman. Sjömansg. 12.
Malmström, W., fröken. Albertsg. 32.
Malmström, W., hyrkusk. Skarpskytteg. 12.
Maluschin, S., fröken. Wladimirsg. 21.
Maluschin, handlande. Rieks villa å Broholmen.
Mandelin, H.S., enkefru. St. Robertsg. 6.
Mandell, W., fröken, gårdsegarinna. Bernhardsg. 5.
Mangström, H.W., slagtare. Wladimirsg. 44.
Mangström, J., slagtare. Andreeg. 21. T. 404 a
Mannerheim, C., grefve. Andreeg. 24.
Mannerheim, S., fröken. Andreeg. 24.
Mannerström, A.F., musiker. Trekanten 7. N. t. 109
Mannelin, A.W., bankbokhållare. Elisabetsg. 4.
Mannelin, Betty, telegrafist. St. Robertsg. 3.
Mannelin, byggmästare. St. Robertsg. 3.
Manninen, E.S., matvaruhandel. Simonsg. 6.
Mansner, F., öfverste. Kyrkog. 4.
Mansner, enkefru. Kyrkog. 4.
Mareinoffski, S., öfverste. Brunnsg. 9.
Margelin, C.W., f.d. qvartermästare. Elisabetsg. 25.
Margelin, O.W., murare. Estnäsg. 5. T. 343
Margunoff, W., byråchef. Konstantinsg. 21.
Marhoff, fru. N. Kajen 4.
Marias asyl (småbarnskola). Anneg. 5.
Maria-Gymnasium. Fabiansg. 20. T. 487 b
Mariebadhus. Marieg. 13 A. T. 167
Markkonen, E., sömmerska. Högbergsg. 30.
Markow, A. och K., fröknar. Regeringsg. 10.
Marschenko, löjtnant. Alexandersg. 40. T. 349
Martelin, A.M., fröken. Georgsg. 1.
Martelin, F.T., sjökapten. Albertsg. 7.
Martelin, M., enkefru. Georgsg. 1.
Martinau, S., fröken. L. Robertsg. 1.
Martinau, W., generalska. Ö. Brunnsparken 13.
Martsson, E., enkefru. Unionsg. 41.
Marttinen, O., bokbindare. Nylandsg. 2.
Martvinoff, J., löjtnant. Manegeg. 2 a.
Masalin, E., enkeguvernörska. Glog. 1.
Masalin, F., telegrafist. Konstantinsg. 3.
Maslinnikoff, W., pressjästfabrikant. Gräsviksg. 16.
Mast, A., maskinist. Sjömansg. 25.
Mast, enkefru, gårdsegarinna. Båtsmansg. 41.
Mast, K.J., förvaltare. Villan Fjälldal.
Mast, N.A., förvaltare. Fredsg. 15.
Mathenius, A.B., postbokhållare. Kronohagsg. 1.
Mathenius, G. och A., fröknar. Kronohagsg. 1.
Mathenius, J.L., kosthållerska. Kronohagsg. 1.
Matrosoff, A., handlande. Tölö, Villan Hesperia. T. 298
Matrosoff, N., handlande. V. Kajen 20. T. 278
Mattelin, M., sömmerska. Timmermansg. 6.
Mattlin, Z., modellsnickare. Villan 33 vid Långa bron.
Mattsson, A., gårdsegare. Sjömansg. 34 B.
Mattsson, E., lärarinna. Fredsg. 5.
Mattsson, E., forman. Konstantinsg. 25.
Mattsson, G., hushållerska. St. Robertsg. 28.
Mattsson, J., hyrkusk. Sjömansg. 8.
Mattsson, J., skomakare. Fredriksg. 33.
Mattsson, J., skohandel. N. Esplanadg. 41.
Mattsson, J., laxhandlare, gårdsegare. Elisabetsg. 6.
Mattsson, J.G., gårdsegare. Elisabetsg. 6.
Mattsson, J.G., handlande. L. Robertsg. 9.
Mattsson, J.H., sjötullvaktmästare. Bergmansg. 9.
Mattsson, K.A., maskinist. Sjömansg. 17.
Mattsson, O., forman. Konstantinsg. 25.
Matwejeff, Olga, fröken. Kaserng. 4.
Maximoff, S.W., öfverstelöjtnant. Marieg. 7.
Mechelin, A., fröken. Fredsg. 15.
Mechelin, H.A., senator. Myntg. 2.
Mechelin, L., senator. Fabiansg. 16.
Mechelin, O., kammarjunkare, kanslist vid generalguvernörskansliet. Myntg. 2.
Medico-mekaniska Institutet (G. Asp). Kyrkotorget 3. T. 192
Medicinalstyrelsen. Alexandersg. 8. T. 676
Meduscheffskij, löjtnant. Konstantinsg. 6.
Mehring, F.L., skräddare. Unionsg. 16.
Meinander, Sally, enkehäradshöfdingska. Brunnhusg. 12 (Brunnshusvägen).
Mela, A.J., fil.mag. Andreeg. 23.
Melán, A., enkeamiralska. Alexandersg. 11.
Melán, Anna, fröken, musikhandel. Alexandersg. 11.
Melán, Leon., sjökapten. Alexandersg. 11.
Melán, K.A., jernvägsbokförare. Alexandersg. 11.
Melán, K.O., generalmajor. Marieg. 18.
Melander, H.L., öfverlärare. Nylandsg. 23.
Melander, K.F., gårdsegare. Sjömansg. 9.
Melanen, A., enkefru. Rödbergsg. 17.
Melart, A.W., rektor. Andreeg. 26.
Melartin, stud. Bernhardsg. 7.
Melentjeff, A., enkefru. Kaserng. 28.
Melentjeff, W., student. Kaserng. 28.
Melitz, J., poliskonstapel. Wladimirsg. 7.
Mellberg, E.J., fil.dokt., öfverlärare. Badhusg. 14 (Brunnshusvägen). N. t. 88
Mellenius, M., enkekassörska. Kristiansg. 19.
Meller, C.A., enkefru. Anneg. 8.
Meller, G., kontorist. Nylandsg. 12.
Meller, R., possessionat. Anneg. 1.
Mellin, A., friherrinna. Boulevardsg. 29.
Mellin, A.H., fil.kand. Wladimirsg. 19.
Mellin, A.L., handlande. Boulevardsg. 4. T. 606
Mellin, A.L., handelsbutik. N. Esplanadg. 27. T. 606
Mellin, A.W., enkefriherrinna. Boulevardsg. 12.
Mellin, E., enkefru. Manegeg. 2 B.
Mellin, L.V., målare. St. Robertsg. 40.
Mellin, O.R., guldsmed. Privatbostad och butik: N. Esplanadg. 39. Fabrik: St. Robertsg. 28. T. 205
Mellin, O., forman. St. Robertsg. 50.
Mellin, R. Hj., fil.doktor. Wladimirsg. 12.
Mellin, S.A., enkepastorska. Wladimirsg. 12.
Mennander, C., landskamrerska. Myntg. 1.
Meriläinen, K., vaktmästare. Nikolaig. 10.
Meriläinen, P., preparator. Nikolaig. 10.
Merikanto, F.F., konduktör. Wilhelmsg. 6.
Mertvago, D.F., kapten. Ö. Brunnsp. 16.
Mesterton, Adolf, förste stadsfiskal. Ulrikasborgsg. 5.
Mesterton, A., enkefru. Nylandsg. 42.
Mesterton, H., fröken. Alexandersg. 32.
Meteorologiska Centralanstalten. Bergg. 24. T. 302
Mether, G.W., ingeniör. Rödbergsg. 1.
Meurman, A., kommunalråd. Anneg. 2. T. 409 a
Meurman, M., enkeöfverstelöjtnantska. Mikaelsg. 8.
Mexmontan, F.M., artist. Kyrkog. 9.
Mexmontan, N., löjtnant. Gardeskasern.
Mexmontan, se vidare under Mæxmontan.
Meyer, A.S., enkefru. Marieg. 24.
Michailoff, J., guvernementssekreterare. Georgsg. 29.
Michelsson, J., murare. Elisabetsg. 21.
Michelsson, N., byggmästare. Sjömansg. 8. T. 32 b
Michelsson, U., gårdsegarinna. Andreeg. 19.
Mickwitz, A., ingeniör. Andreeg. 40.
Mickwitz, A., geheimerådinna. Georgsg. 27.
Mieritz, Chr., enkefru. Konstantinsg. 6.
Mieritz, Frithiof, arkitekt. Kyrkog. 1, Vrakholmen. T. 610
Mieritz, Frithiof, arkitektur- och prakt.byggnadsbyrå. N. Kajen 14. T. 452, N. t. 60
Miettinen, P.J., vaktmästare. Regeringsg. 5 (univ.labor.).
Mikailoff, W., löjtnant. Villan Berga.
Mikkelsson, U., gårdsegarinna. Andreeg. 19.
Militie Expeditionen. Senaten. T. 680
Mildh, C.J., handlande. Brunnsg. 9.
Miljanoff, E.M., kaptenska. Skarpskytteg. 2.
Millberg, U., enkefru. Alexandersg. 11.
Mineraliekabinettet. i laboratoriebyggnaden.
Mineur, A., skrifvare. Andreeg. 30.
Minin, underlöjtnant. Bergg. 9.
Minkwitz, A. v., kapten. Kaserng. 22.
Minkwitz, J. v., generalmajor. Brunnsparken 11.
Minne, J., skomakare. Malmg. 6.
Misander, M.C., ackuschörska. Kaserng. 16.
Missionsbokhandel. Alexandersg. 40. Se annonsafd. sid. 48
Missionsskolan. Högbergsg. 2.
Missionsexpeditionen. Högbergsg. 2. T. 425 a. Öppen helgfria dagar kl. 11-1 f.m. och 4½-6 e.m.
Mitrofanoff, G., handl. St. Robertsg. 14.
Mitterhusen, K., kontorist. Andreeg. 14.
Moberg, A., snickare. St. Robertsg. 33.
Moberg, A., statsråd. Anneg. 15.
Moberg, A., enkefru, gårdsegarinna. St. Robertsg. 33.
Moberg, A., öfv.löjtn. Parkg. 7 B. T. 448
Moberg, Ernst, med.kand. Kaserng. 22.
Moberg, F., styrman. St. Robertsg. 33.
Moberg, I., fröken. Nylandsg. 6.
Moberg, J., maskinist. Kaserng. 4.
Moberg, K.A., mag., bergmästare. Boulevardsg. 29. T. 186
Moberg, M., fröken. St. Robertsg. 33.
Moberg, Oskar, W., med.lic. Brunnsg. 12. Se läkarefört. T. 548 b
Mockroff, L., fröken. Anneg. 7.
Modeen, I., prostinna. Nikolaig. 19.
Modl, A., musiker. L. Robertsg. 1.
Mohrberg, A., handelsföreståndarinna. N. Esplanadg. 21.
Moilanen, A., skomakare. Eriksg. 12.
Moisejeff, öfverstelöjtnant. Brunnsparken 80.
Molander, A., lärarinna. Alexandersg. 15.
Molander, A.G., förrådsbokhållare. Bangården.
Molander, C.H., senator, friherre. Unionsg. 23.
Molander, Harald, intendent vid sv.teatern. Fabiansg. 23.
Molander, H.M., friherre, vicehäradshöfding. Unionsg. 23. N. t. 27
Molander, I.C., lärarinna. Mikaelsg. 29.
Molander, O.M., fröken. Estnäsg. 10.
Molin, F.F., stentryckare. Sjömansg. 36.
Molin, F., sömmerska. N. Esplanadg. 39.
Mollenius, K., hyrkusk. Andreeg. 14.
Monten, K.V., målare. Nylandsg. 18.
Montgomery, R.A., president. Skilnaden 6.
Montin, H. & N., fröknar. Konstantinsg. 23.
Montin, K.W., målare. Nylandsg. 18.
Moring, E.& M., fröknar. Estnäsg. 8.
Moring, K.M., ingen.mekaniker. Brunnsg. 10. T. 386
Moring, M., fröken. Marieg. 18.
Moscharskij, löjtnant. Kampg. 6.
Morsen, vaktmästare. Estnäsg. 9.
Munck, A., fröken. Georgsg. 11.
Munck, Teodor, registrator. Andreeg. 22.
Munck, M.W., enkefriherrinna. Marieg. 28.
Munck, L., senatorska. Georgsg. 11.
Munkholmens aktiebolags benmjöls och limfabrik. å Munkholmen. T. 544
Munkholmens aktiebolags kontor (Schildt & Hallberg). Mikaelsg. 5. T. 220
Munsterhjelm, Hj., artist. Regeringsg. 3.
Munsterhjelm, Hj., atelier. Anneg. 8.
Munsterhjelm, H., kaptenska. Boulevardsg. 17.
Munsterhjelm, Rf., godsegare, ekonom för Päivän Uutiset. L. Robertsg. 4 & 6.
Munter, V., murare. Skarpskytteg. 10.
Musikka, J., maskinist. Andreeg. 28.
Müller, J., kontorist i Föreningsbanken. Brunnsg. 11. T. 586 a
Müller, arkitekt. St. Robertsg. 46 & 48.
Myntkabinettet. Universitetet. Öppet torsdagar 11-12 f.m.
Myntverket. Mynthuset på Skatudden.
Myrberg, A.W., handlande. Malmg. 5.
Myrberg, S., fröken. Postadress: Brunnsparken 3.
Myreen, O., med.doktor. Elisabetsg. 19.
Månnberg, A., styrman. St. Robertsg. 35.
Månnberg, Amanda, enkefru. Fredsg. 7.
Måsbeck, A., enkefru. Fredsg. 7.
Mäki, H., musikelev. Bergg. 8.
Mäki, Y., poliskonstapel. Georgsg. 30.
Mäkinen, A., skyddshemmet. Hafsg. 14.
Mäkinen, A., fru, föreståndarinna. Hafsg. 14.
Mäkinen, R., hyrkusk. Båtsmansg. 17.
Mäklarekontor. S. Esplanadg. 4. Öppet kl. 10-1
Mäklin, Elisab., enkeprofessorska. Villan Brogård 34 A, Broholmen.
Mäklin, A.A., student. Villan Brogård 34 A.
Mäklin, H.L., maskin ingeniör. Villan Brogård 34 A.
Möller, R., fru. N. Esplanadg. 41.
Möller, V., magister. Marieg. 21.
Mölsé, Emeli, enkefru. Estnäsg. 3.
Mörtengren, A., fröken. Georgsg. 11.
Mörtengren, M.M., enkelöjtnantska. Georgsg. 11.
Mörthengren, öfverstelöjtnant. Abrahamsg. 8.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]