Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

N

Naamanen, S., skräddare. Kaserng. 16.
Nadeschda, brandförsäkringsbolag. Unionsg. 13.
Nagel, E., enkefru. Ludvigsg. 10.
Nandelstadh, A. v., kapten. V. Kajen 2.
Nandelstadh, J. v., enkefru. Regeringsg. 3.
Nandelstadh, Matts, v., underlöjtnant. Marieg. 23.
Nandelstadh, O. v., tullkontrollör. V. Kajen 2.
Narinken. vid Simonsgatan, s.o. om Kampkasernen.
Nassokin, N. & O., fröknar. Elisabetsg. 25.
Nathus, L., skomakareenka. Andreeg. 15. T. 448
Naumoff, P., handlande. Gräsviksg. 16.
Navigationsskolan. Bergmansg. 11.
Neander, J., lärare i handelsvetenskap och språk. Alexandersg. 24.
Neiglick, G. Hjalmar, docent. Elisabetsg. 19.
Neminsky, N.T., titulärråd. Kronohagsg. 1.
Neovius, Arvid, gardeslöjtnant, fil.kand. Konstantinsg. 9.
Neovius, Arthur, fil.kand. Konstantinsg. 9.
Neovius, Edv., generalmajor. Konstantinsg. 6.
Neovius, E.R., professor. Wladimirsg. 19.
Neovius, Frithiof, generallöjtnant. Konstantinsg. 9.
Neovius, Harald, gardesunderlöjtnnat. Konstantinsg. 9.
Neovius, L., enkelektorska. Eriksg. 7.
Neovius, Lova, lektorska. Unionsg. 41.
Neovius, L. Th., fil.dokt. Estnäsg. 5.
Neovius, Victor, öfverstelöjtnant. Marieg. 23.
Nerlich, R., kollegiiråd, militärläkare. Kronohagsg. 1.
Neronoff, A., hofråd. Andreeg. 36.
Nervander, Alice, fröken. Boulevardsg. 7.
Nervander, E., fröken. Richardsg. 2.
Nesslin, Fr., typograf. V. Henriksg. 12.
Neumann, H., disponent. Tvättinrättningen vid långa bron. T. 498, N. t. 120
Neumann, J., korfmakare. Trekanten 5.
Neumann, R., ingeniör. Trekanten 5.
Nevalainen, O., skräddare. Alexandersg. 26. T. 492 b
New York lifförsäkringsbolag, generalagentur för Finland. Fredriksg. 53. T. 583. (G.R.W. Zilliacus)
Nicklin, G., e.o. kammarskrifvare vid poststyrelsen. Unionsg. 41.
Nielsén, Chr., ingeniör. Andreeg. 44.
Nieminen, A., kakelugnsmakare. Nylandsg. 10.
Nieminen, A., fröken. Nylandsg. 14.
Nieminen, H., murare. Elisabetsg. 19.
Nikander, Aug., poliskonstapel. Unionsg. 43.
Nikander, E., enkefru. Georgsg. 30.
Nikander, E., handlande. Sjömansg. 34 A.
Nikander, F., handlande. Fredsg. 11. T. 303 a
Nikander, F.L., skräddare. Lappviks sjukhus.
Nikander, G.F., handlande. Nylandsg. 38.
Nikander, H., stationskarl. Mikaelsg. 13.
Nikander, J., sadelmakare. Wladimirsg. 12-Anneg. 21. T. 194. Se annonsafd. sid. 46
Nikiforoff, majorska. Andreeg. 29.
Nikkanen, J., öfverstinna. N. Esplanadg. 35 trappa B.
Nikkanen, J., fröken. N. Esplanadg. 35 trappa B.
Nikkanen, V., postkontorsskrifvare. Elisabetsg. 19.
Nikkanen, skräddare. St. Robertsg. 25.
Nikolajeff, N., restauratör. Fabiansg. 14. T. 57. Se annonsafd. sid. 50
Nikolajeff, S., restauratör. Alexandersg. 12. T. 358
Nikolainen, J., skräddare. N. Magsinsg. 3. Se annosafd. 52
Nilsen, ingeniör. Andreeg. 44.
Nilsén, S., fröken. Kaisaniemi.
Nilsson, generallöjtnant. Konstantinsg. 8.
Nilsson, C.A., kypare. Bermansg. 1.
Nilsson, E., barnmorska. St. Robertsg. 17.
Nilsson, F.O., handlande. Stengård 57, Tölö.
Nilsson, L., enkefru. Villan Stengård 57, Tölö.
Niska, G.A., bokbindare. Kaserng. 48. T. 177. Se annonsafd. sid. 52
Niska, poliskonstapel. St. Robertsg. 37.
Nissinen, G., fröken, barnmorska. Riddareg. 6.
Nissinen, J., metallvaru- & åkdonsfabrik. Lappviksg. 8. T. 45
Nissinen, J., metallvaru- & jernhandel. Mikaelsg. 2. T. 45
Nissinen, J., fabrikör. Lappviksg. 8. T. 45
Nissinen, J., badhus. Lappviksg. 8. T. 45
Nissinen, Josefina, fröken. Lappviksg. 8.
Nohrström, C.J., f.d. exp. fogde. Fredriksg. 35.
Nohrström, J., gårdsegare. Fiskareg. 24.
Nordbeck, K.H., handlande. Barnhemsg. F 3.
Nordbeck, Aug. W., arkitekt. Norra Ugnsholmen.
Nordberg, A., poliskonstapel. Andreeg. 31.
Nordberg, Aug., arkitekt. Konstantinsg. 14.
Nordberg, A., sjötullvaktmästare. Sjömansg. 22.
Nordberg, G.W., f.d. länsman. Jägareg. 15.
Nordberg, H., kaptenska. Kaserng. 20.
Nordberg, H., enkefru. St. Robertsg. 24.
Nordberg, H.M., enkefru. Albertsg. 11.
Nordberg, H.W., byggmästare. St. Robertsg. 46 & 48.
Nordberg, H.W., kakelugnsmakare. Drumsö.
Nordberg, J.W., gårdsegare. Sjömansg. 22.
Nordberg, K., skomakaremästare. Högbergsg. 8.
Nordberg, konstförvandt. Anneg. 23.
Nordblad, A.W., med.lic.assistentläkare. Boulevardsg. 6. T. 630
Nordblad, C.J., sjötullvaktmästare. Högbergsg. 1.
Nordblad, E.W., öfvertulluppsyningsman. Boulevardsg. 6. T. 630
Nordenskiöld, N.K., direktör vid Magnet.observatorium. Bergg. 24.
Nordenskiöld, O., possessionat. Unionsg. 41.
Nordenskjöld, Olga, fru. Marieg. 26.
Nordenstam, O., friherrinna. N. Esplanadg. 25.
Nordenstreng, Hj., generallöjtnant. Unionsg. 30.
Nordensvan, C., enkekamrerska. Unionsg. 10.
Nordensvan, F., fröken. V. Henriksg. 24.
Nordensvan, Hugo, ingeniör. Boulevardsg. 28 ing. E.
Nordensvan, L.A., fröken. Simonsg. 6.
Nordensvan, M., fröken. Unionsg. 10.
Nordgren, Anton, kontorist. Jägareg. 15.
Nordgren, F., typograf. Sjömansg. 4.
Nordin, P.G., tillskärare. Alexandersg. 6.
Nordiska aktiebanken för handel och industri, Helsingfors filial. Unionsg. 32. T. 216
Nordiska bosättningsmagasinet. N. Esplanadg. 29. Se annonsafd. sista sid. & omslagets 3:je sida
Nordlin, H.W., handlande. Gammelstaden. T. 394
Nordling, Hj., fil.doktor. Eriksg. 24.
Nordling, J.E., maskinmästare. Kyrkog. 3.
Nordlund, A.O., ingeniör. Manegeg. 1.
Nordlund, C.F., lyceirektor. Nikolaig. 23.
Nordman, A., bokhandl.enka. Kaserng. 18.
Nordman, A., fröken, skollärarinna. Kaserng. 18.
Nordman, G.A., med. o. kirurg. d:r, docent i oftalmologi. Ö. Henriksg. 1. Se läkarefört.
Nordman, G., gårdsegare. Sjömansg. 32.
Nordman, J.A., protokollsekreterare. Andreeg. 5. T. 96 a
Nordman, K.A., maskidirekt.assistent. Hagasundsg. 6.
Nordman, K.A., vaktmästare. Bernhardsg. 7.
Nordmann, G.P.B., filos.mag., sekret. vid Svenska Folkskolans vänner. Ö. Skilnaden 15. Träffas kl. 10½-12 f.m.
Nordqvist, A.F., professor. Nikolaig. 25.
Nordqvist, Alexis, ingeniör, amerikansk jernhandel & teknisk agentur. Mikaelsg. 11. T. 307, N. t. 116
Nordqvist, Carl Axel, handlande. Mikaelsg. 8.
Nordqvist, K.H., skräddare. Wladimirsg. 31.
Nordqvist, O., fil.dokt., kapten. Eriksg. 14.
Nordstjernan, Lifförsäkrings-aktiebolag. Bergg. 10. Karl Elmgren. Se annonsafd. sid. 41
Nordström, A., apotekare. Nikolaig. 15. T. 116, N. t. 57
Nordström, A., handlande. Anneg. 3.
Nordström, E.A., gårdsegare. St. Robertsg. 36.
Nordström, Ernst, magister. Ateneum vid jernvägstorget. T. 529 a
Nordström, F.A., skomakare. Wladimirsg. 21.
Nordström, H.W., postiljon. Posthuset, Kyrkog. 16.
Nordström, J.A., vaktmästare. Estnäsg. 9.
Nordström, J.M., polisöfverkonstapel. Abrahamsg. 13.
Nordström, W., fröken. Estnäsg. 5.
Nordvik, V., trädgårdsmästare. Brunnsparken 16.
Norén, Alfred, kontorist. Bergg. 6.
Norén, C.A., fru. Bergg. 6.
Normallyceum, finska. Bang. 4 & 6.
Normallyceum, svenska. Unionsg. 2.
Norman, F., f.d. destillatör. Alexandersg. 17.
Norra brandtornet. Estnäsg. 3. T. 316, N. t. 103
Norrgrén, enkekaptenska. Richardsg. 2.
Norring, A., fröken. Wladimirsg. 3.
Norring, F.W., student, jernvägsbokhållare. V. Kajen 16.
Norring, J., enkekamrerska. V. Kajen 16.
Norrlin, J.P., e.o. professor. Villan Sundsberg 36, Broholmen.
Norrman, C.H., sågverksegare. Estnäsg. 12 och Nätholmen. T. 311, T. 468
Norrmén, Alfr., vicehäradshöfding. Marieg. 8, 2 tr. upp. T. 458.Träffas 9-11 f.m. 4-5 e.m.
Norrmén, O., geheimeråd, senator. Fredriksg. 26.
Northern assurance compani, kontor. S. Esplanadg. 4. Öppet från kl. 9-2 f.m. och 4-7 e.m.
Noschis, A., enkefru. Fredriksg. 63.
Notarius publicus, magistratssekr. K.V. Ekroos. Träffas å Magistratskansliet kl. 11-2 på dagen
Nousiain, K.G., kassör. Unionsg. 6.
Novitskij, löjtnant. Elisabetsg. 25.
Numberg, F., verkmästare. Mikaelsg. 15.
Numberg, konduktör. Abrahamsg. 10.
Numberg, hyrkusk. Abrahamsg. 10.
Numell, K.J., kammarråd. Elisabetsg. 21.
Numers, G. von, fil.mag., gårdsegare. Fabiansg. 15.
Numers, G. v., med.kand. Bang. 1.
Numers, K. v., löjtnant. Elisabetsg. 8.
Nummelin, A.F., målare. Kyrkog. 12.
Nummelin, C., hofråd. Bergmansg. 13.
Nummelin, E.C., litograf och lärare i skönskrifning. Bergg. 12.
Nummelin, E.S., matvaruhandel. Fredriksg. 31.
Nummelin, G.A., lotslöjtnant. Trädgårdsg. 4.
Nummelin, J., sen.vaktmästare. Simonsg. 12.
Nummelin, J.W., möbelfabrik. Fredriksg. 22. T. 605 a
Nupponen, J., skräddare. Andreeg. 20.
Nurmi, O.M., gördelmakare. Alexandersg. 6. T. 332
Nya Aktie bryggeriet. Albertsg. 34 & 36. T. 43, N. t. 43
Nya Aktie tryckeriet. Heleneg. 5. T. 64
Nya Fattiggården. Edesviken. T. 26
Nya Hanskmagasinet. N. Esplanadg. 35 passagen.
Nya Hattmagasinet. A. Graffe. Wladimirsg. 27.
Nya Hatt-, klädnings- och sybehörsaffären. N. Esplanadg. 35.
Nya Hotellet. Glog. 8. T. 174
Nya Kaféet. Alexandersg. 22.
Nya Pressens byrå. Heleneg. 5. T. 64, N. t. 10
Nya Pressens kontor. Alexandersg. 22. T. 109
Nya Pressens tryckeri. Heleneg. 5. T. 373
Nya Påsfabriken (eg. M. Liljebäck). Unionsg. 41.
Nya Skolhandeln. Alexandersg. 13.
Nya Svenska läroverket. Mikaelsg. 29.
Nya Svenska samskolan. N. Kajen 4.
Nya Teaterns biljettkontor. Nya Teatern. T. 387
Nya Vattenserveringen. Alexandersg. 22. T. 531, N. t. 19
Nybelin, A.M., fröken, restaurant. V. Henriksg. 12. T. 275
Nyberg, A., fröken. Brunnsparken 3 B.
Nyberg, A., handlande. Malmg. 5.
Nyberg, A., sjöman. Konstantinsg. 28-30.
Nyberg, A., fröken. Allmänna sjukhuset.
Nyberg, A., justitierådman. Myntg. 1. N. t. 13
Nyberg, A., vaktmästare. Nikolaig. 5.
Nyberg, A.N., byggmästare. Kaserng. 8.
Nyberg, A.W., stadstjenare. Högbergsg. 30.
Nyberg, B.A., sjökapten. Myntg. 2.
Nyberg, C., fru. Fabiansg. 12.
Nyberg, C.A.J., jernvägskassör. Mikaelsg. 8, stenhuset på gården 2 tr. upp. T. 483 a
Nyberg, E., sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Nyberg, F., enkefru. N. Kajen 16.
Nyberg, F., skräddare. S. Esplanadg. 2, Unionsg. 21. T. 179. Se annonsafdelningen 51
Nyberg, F., fröken, öfverackuschörska. Nya Barnbördshuset.
Nyberg, G., sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Nyberg, G., vaktmästare. Univ.anat.sal., Fabiansg. 35.
Nyberg, H. & A., fröknar. Ö. Brunnsparken 3 A.
Nyberg, Ida, fru. Bergmansg. 11.
Nyberg, K., byggmästare. N. Esplanadg. 7.
Nyberg, Karolina, enkefru. Fabiansg. 12.
Nyberg, K.F., byggmästare. Konstantinsg. 28-30.
Nyberg, K.T., civilingeniör. Vinkelg. 5.
Nyberg, L., kontorist. Myntg. 2.
Nyberg, L., enkeguvernörska. Andreeg. 11.
Nyberg, O.W., assessor. Andreeg. 30.
Nyberg, S., fröken. Boulevardsg. 17.
Nybergh, A., senator. Brunnsg. 8.
Nybergh, Viktor, bokhållare. Sörnäs fängelse.
Nyblin, D., fotografi-atelier. fotografi-atelier & bostad: Fabiansg. 31. T. 264, N. t. 135
Nybom, F.K., bankdirektör. N. Esplanadg. 39. T. 363
Nybom, F.K., kontor. Unionsg. 32. T. 216
Nygren, J.W., auktionskammarkassör och notarie. Fredriksg. 24.
Nygren, J., maskinist. Båtsmansg. 3.
Nygren, Th., konduktör. Brunnsg. 7.
Nygren, Th., gårdsegare. Wladimirsg. 42.
Nyholm, C.O., bokbindare. Eriksg. 14.
Nyholm, E., gårdsegarinna. Nylandsg. 10.
Nyholm, H., gasmästare. Ö. Henriksg. 17.
Nyholm, J., enkefru. Nylandsg. 10.
Nyholm, J.F., kyrkogårdsvaktm. Lappviksg. 31.
Nyholm, Joh. L., kontorist. Geng. 1.
Nyholm, K.G., kontorist. Marieg. 7.
Nyholm, M.S., ackuschörska. Kristiansg. 15.
Nyholm, S., ackuschörska. Marieg. 7.
Nyholm, Wilh., tapethandel. Unionsg. 32. Se annonsafd. sid. 66
Nykopp, A.W., med.kand. N. Kajen 4.
Nykopp, S., senatorska. N. Kajen 4.
Nykterhetens vänner. Boulevardsg. 19.
Nylander, G.B., handlande. S. Esplanadg. 4. T. 129
Nylander, K.L., arkitekt. Ö. Henriksg. 15.
Nylander, N., modemagasin. Alexandersg. 13.
Nylands aktiebank. N. Esplanadg. 7.
Nylands bataljons kansli. Elisabestg. 1. T. 313
Nylands bataljons kasern. Elisabetsg. 1. T. 313
Nylands bataljons officerskasern. Marieg. 23, Manegeg. 7 och Elisabetsg. 8.
Nylands bataljons officersklubb. Elisabetsg. 8.
Nylands läns landtmäterikontor. i senatshusets södra flygel, ingång till höger om porten.
Nylands och Tavastehus läns landtbrukssällskapets byrå och direktion. Anneg. 27. Öppen onsdagar 12-2
Nylund, A.E., konduktör. Brunnsg. 7.
Nylund, enka, skomakeri. St. Robertsg. 23.
Nylund, J., murare. Kristiansg. 11.
Nylund, H.J., folkskolelärare. Bang. 9.
Nylund, Th., fröken, tvätt- och strykinrättning. Nylandsg. 6.
Nylund, smed. Skarpskytteg. 10.
Nyländska studentafdelningens nationshus. Kaserng. 40. T. 449, N. t. 123
Nymalm, J.E., vaktmästare. Polyteknikum, Andreeg. 34.
Nymalm, J., enkefru. Bernhardsg. 7.
Nymalm, V.A., kammarskifvare vid tulldirekt. Ö. Henriksg. 13.
Nyman, A.A., verkmästare. Lappviksg. 20.
Nyman, A.A., bleckslagaremästare. Lappviksg. 9.
Nyman, A., byggmästare. Bergg. 22.
Nyman, A.W., student. Nylandsg. 11.
Nyman, E., öfverstelöjtnantska. Brobergskajen 14.
Nyman, F., poliskonstapel. Bergmansg. 13.
Nyman, Fredr., handlande. Eriksg. 17. T. 248 a
Nyman, Hanna, sömmerska. St. Robertsg. 4.
Nyman, I., handlande. Ö. Henriksg. 3. T. 256
Nyman, J., enkefru. St. Robertsg. 3.
Nyman, J., murare. Unionsg. 32.
Nyman, J., skeppsbyggmästare. Nylandsg. 11.
Nyman, J.D., vaktmästare. Mikaelsg. 9.
Nyman, J.F., trädgårdsmästare. Boulevardsg. 40.
Nyman, J.W., gårdsegare. Fredriksg. 61.
Nyman, J.W., smed. Anneg. 4.
Nyman, K.O., vaktmästare. St. Robertsg. 4.
Nyman, N., öfverstelöjtnant. Kristiansg. 14.
Nyman, Oskar, urmakare. St. Robertsg. 4.
Nyman, W., filare. Anneg. 4.
Nyman, W., handlande. Sandviksg. 8.
Nymander, L.A., fröken, gårdsegarinna. Bergg. 3.
Nymark, Johanna, restauration. Alexandersg. 18. T. 8
Nymark, P.G., restauratör. Alexandersg. 18. T. 8
Nyqvist, A., hyrkusk. Wladimirsg. 27.
Nyqvist, E., sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Nyqvist, E., skräddare. N. Esplanadg. 21.
Nyqvist, J.A., tullvaktmästare. Mauritzg. 16.
Nyqvist, K., timmerman. Båtsmansg. 38.
Nyqvist, S.W., ackuschörska. Fredriksg. 30.
Nystedt, Anna, gymnastiklärarinna. Skilnaden 2, stenhuset inne på gården.
Nystedt, A., målare. Anneg. 1.
Nystedt, A.J., bankkontorist. Anneg. 1.
Nystedt, Maria, enkefru. Anneg. 25.
Nyström, A.A., murare. Sjömansg. 2.
Nyström, A., pianostämmare. Lappviksg. 18.
Nyström, A.W., restauratör. Glog. 3.
Nyström, Ch., hattsömmerska. Marieg. 24.
Nyström, E.J., kontorist. Mikaelsg. 8.
Nyström, Gustaf, cigarrmakare. Eriksg. 28.
Nyström, H., fröken. Glog. 4.
Nyström, I., sömmerska. Nikolaig. 15.
Nyström, K., bokhandelsbiträde. Nikolaig. 17.
Nyström, enkefru. Heleneg. 3.
Nyström, modesömmerska. Elisabetsg. 21.
Nyström, K.G., arkitekt, lärare vid Polyt.Institutet. Nikolaig. 13. T. 465
Nyström, N., handlande. V. Kajen 18. T. 506, N. t. 128
Nyström, S., enkefru. Nikolaig. 27.
Nääs spritfabriks aktiebolag, fabrik och försäljning. Ö. Henriksg. 15. T. 25
Näslin, J.E., poliskonstapel. Nylandsg. 38.
Nöjd, A.G., arbetare. Lappviksg. 29.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]