Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

Ö

Öberg, C., postbokhållare. N. Esplanadg. 7.
Öberg, K., f.d. Otto Rautells urmakeri. Alexandersg. 36. Se annonsafd. sid. 72
Öfverberg, J.E., bantågsbromsare. Eriksg. 1.
Öfverkrigsdomstolen för finska militären och lotsverket. Elisabetsg. 15.
Öfverkrigsdomstolens embetslokal. Georgsg. 24.
Öfverkrigsdomstolens, Kejserliga ryska, embetslokal. Fredsg. 2.
Öfverstyrelsen för allm. byggnaderna. Alexandersg. 8. T. 669
Öfverstyrelsen för landtmäteriet. Senatshusets södr. flygel. T. 655
Öfverstyrelsen för lots- och fyrinrättningen. Marieg. 8. T. 660
Öfverstyrelsen för pressärenderna. Estnäsg. 9. T. 678
Öfverstyrelsen för skolväsendet. Boulevardsg. 31.
Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna. Unionsg. 32. T. 1068, N. t. 140
Öfverstyrelsen för ingeniörväsendet af finska militärdistriktet. Nikolaig. 13.
Öfversättningsbyrå. Boulevardsg. 15.
Öfversättningsbyrå. Ö. Skilnaden 15 & 17.
Öhberg, Alfr., postexpeditör. N. Esplanadg. 7.
Öhberg, B., E. & H., fröknar. Alexandersg. 16.
Öhberg, C., bokhållare. Albertsg. 34 & 36.
Öhberg, V., magister, folkskoleinspektor. Anneg. 5. T. 621
Öhberg, W., fröken. Unionsg. 7.
Öhberg, W., enkefru. Bang. 11.
Öhman, A., bierhalle. Skarpskytteg. 15.
Öhman, A., löjtnant. Konstantinsg. 22.
Öhman, A., mathandel. Elisabetsg. 17.
Öhman, E., politieborgmästare. V. Kajen 2. T. 164
Öhman, E., smed. Nikolaig. 29.
Öhman, F., forman. Nylandsg. 8.
Öhman, F.W., gårdsegare. Båtsmansg. 5.
Öhman, G. Arthur, kontorist. Mikaelsg. 8.
Öhman, G.A., matvaruhandel. Elisabetsg. 17.
Öhman, Oskar, kontorist. Lappviksg. 18.
Öhman, R., gårdsegare. Båtsmansg. 5.
Öhman, Rosa, fröken. Malmg. 16.
Öhman, poliskonstapel. Kronohagsg. 3.
Öhman, vaktmästareenka. Richardsg. 1.
Öhrbom, H.I., stabskapten vid lotsverket. Ö. Brunnsparken 12.
Öhrbom, H., fröken. Ö. Brunnsparken 12.
Öhrbom, M., lärarinna. Bergg. 22.
Öhrnberg, A., skräddare. Andreeg. 33.
Öhrnberg, I., enkeassessorska. Glog. 4.
Öhrnberg, K.A., kontorist. N. Esplanadg. 19.
Öhrnberg, O., jernvägstjensteman. Högbergsg. 39.
Öijer, C.A., kontorist. Fabiansg. 24.
Ölander, B.A., färgare. Wladimirsg. 17.
Öltunnel. N. Esplanadg. 35.
Örn, L., enkekaptenska. Högbergsg. 39.
Örn, A., geheimerådinna. Andreeg. 18.
Örnberg, G.W., skomakare. Fiskareg. 26.
Örström, J.A., kassör. Gräsviksg. 4.
Öster, Aug., modellsnickare. Timmermansg. 1.
Österberg, J.E., skomakare. Sjömansg. 18.
Österholm, C.J., bankdirektör. Alexandersg. 7. T. 266
Österman, A.,. Rödbergsg. 4.
Österman, enkefru. Andreeg. 18.
Österman, Georg, kontorist. Andreeg. 18.
Österman, J.F., slagtare. Malmg. 8.
Österman, läderhandlande. Nylandsg. 10.
Östman, B.V., handelsbiträde. Fabiansg. 16.
Östman, K., skräddare. St. Broholmen 32.
Öström, E., sömmerska. Fiskareg. 30.
Öström, K., gårdsegare. Fiskareg. 30.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]