Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

O

Oberg, P., fröken. Fredriksg. 47.
Obraszoff, A., enkefru. Ö. Henriksg. 15.
Officiella tidningarnes byrå. Nylandsg. 9. T. 11 b
Officiella tidningarnes kontor. Korkog. 14. T. 409 b
Oftschinnikoff, A., handlandeenka. Boulevardsg. 17.
Ojanen, A.W., handlande. Simonsg. 10.
Ojanperä, sånglärare. Högbergsg. 47.
Oker-Blom, C.F., generallöjtnant, senator. Alexandersg. 4.
Oker-Blom, Max., fil.mag. Alexandersg. 4.
Oksanen, Amanda, sömmerska. Skarpskytteg. 8.
Oksanen, J.R., maskinist. Brunnsg. 8.
Olander, Albert, skådespelare. St. Robertsg. 7.
Olander, E., kanslist. Regeringsg. 3.
Olander, J., vaktmästare. Alexandersg. 3.
Olander, M., fröken. Marieg. 22.
Olander, M., sömmerska. Andreeg. 19.
Olander, O., (f.d. Bilkenroth) skräddare. Skilnaden 2. T. 438, N. t. 127
Olander, W:m, tandläkare. N. Esplanadg. 25. N. t. 125. Se tandläkarefört.
Oldenburg, A., handlande. Ö. Henriksg. 3.
Oldenburg, B.A., koll.assessor, tullförvalt. S. Esplanadg. 4.
Oldenburg, Gustaf, handlande. Alexandersg. 48.
Olenius, F., byggmästare. Marieg. 24.
Olenius, slagtare. Gräsviksg. 10.
Olin, A., tulluppsyningsman. Albertsg. 40.
Olin, Axel, skräddare & klädeshandel. Glog. 3. Se annonsafd. 53
Olin, A.E., handlande. Wladimirsg. 23.
Olin, A.E., kontorist. Albertsg. 40.
Olin, Alfr. F., telegrafist. Albertsg. 40.
Olin, Axel J., manufakturhandel och skrädderirörelse. Glog. 3. T. 471. Se annonsafd. sid. 49
Olin, A.G., gårdsegare. Malmg. 20.
Olin, A.J., vaktmästare. Kaserng. 8.
Olin, A.W., hyrkusk. Wladimirsg. 29. T. 142 b
Olin, Bröder, handelsbutik. Wladimirsg. 23. T. 142
Olin, sjötullvaktmästare. Timmermansg. 2.
Olin, Johannes, hyrkusk. Albertsg. 20.
Olin, K.A., handlande. Tölö sockerbruk.
Olin, O., stadsfogde. Nylandsg. 20.
Olin, murare. Andreeg. 28.
Oljhoffski, öfverste. N. Kajen 4.
Ollhoffsky, P.D., öfverste. S. Magasinsg. 3.
Ollila, A.C., hushållerska. St. Robertsg. 17.
Olofsson, J.E., lotsunderlöjtnant. Kristiansg. 15.
Olsoni, A., fil.mag. Marieg. 7.
Olsoni, H., fru. N. Esplanadg. 35.
Olsoni, K.E., fil.mag. Glog. 1.
Olsson, A., edsvuren börsmeklare. S. Esplanadg. 4. T. 441
Olsson, J.A., guldsmed. Gräsviksg. 6.
Olsson, J.E., löjtnant. Kristiansg. 15.
Omnia, allmän kommissionsbyrå. Bergg. 2.
Operakällaren. Nya teatern. T. 238, N. t. 96
Orling, C.E., dekorationsmål. Bergg. 22.
Orloff, I.A., Wladimirsg. 12.
Osberg, A., apotekare. Unionsg. 30. T. 361
Osberg, J.R., protokollsekreterare. Alexandersg. 7. T. 214
Osberg, O., ingeniör, fabrikant. Villan Necken. T. 292
Osberska verkstaden, mekanisk verkstad, jern- och metallgjuteri. Villan Necken. T. 292
Oterdahl, A., civilingeniör. Brunnsparken 12 A. T. 292. Innehafvare af firman A. Oterdahl & Co.
Oterdahl A. & Co., agentur & kommissionsaffär samt lager af byggnadsmaterialer. N. Esplanadg. 43 o. Ö. Henriksg. 1.
Othman, J., vaktmästare. Bernhardsg. 4.
Othman, Th., fröken. Barnhemmet vid Lappviksg.
Otto, C.M., österrikisk-ungersk vice konsul. Glog. 6. T. 377. Träffas kl. 11-2 e.m.
Otto C.M. & Co., kontor. Glog. 6. T. 377
Oxén, J.F., telefonarbetare. N. Esplanadg. 35.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]