Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

P

Paakkola, K., gårdsegare. Båtsmansg. 9.
Paalanen, Erik, likkistfabrikör, magasin. St. Robertsg. 26. T. 567
Pacius, F., professor. Wladimirsg. 21.
Packhuset. V. Kajen 10. T. 615, N. t. 106
Packlén, E., urmakare. Kaserng. 48.
Pæersch, F.H., skoldirektor. Boulevardsg. 2.
Pæerschs tyska fruntimmersskola. Boulevardsg. 2.
Paisoff, L., enkefru. Simonsg. 6.
Pakalen, Aug., bokhållare. Nylandsg. 31.
Palander, A., vice häradsh. Ö. Henriksg. 13.
Palander, E., vaktmästare. Bergg. 22.
Palander, R., patronessa. Ö. Henriksg. 15.
Palander, majorska. Jägareg. 4.
Palatset, Kejserliga. N. Esplanadg. 1.
Paldani, I., enkefru. Fabiansg. 24.
Paldani, M., enkefru. Eriksg. 6.
Palén, E.R., telefonmekaniker. Brunnsg. 11. N. t. 67
Palén, K., poliskonstapel. Nylandsg. 38.
Palenius, A., skomakare. Bergg. 5.
Palenius, J., öfvervaktmästare. Universitetet.
Palenius, K.G., skomakare. Marieg. 7.
Palin, H.G., öfverste, stabskapten. Högbergsg. 30.
Palin, I., kapten. N. Kajen 4.
Palin, M., enkefru. Unionsg. 27.
Palin, Emilia, fröken. Georgsg. 25.
Palm, G.N., skomakare. St. Robertsg. 10.
Palm, L.W., slottsbefallningsman. Länehäktet 2 (Skatudden).
Palmén, E.G., frih., professor. Andreeg. 12. T. 526 a
Palmén, J.A., frih., professor. Wladimirsg. 4.
Palmén, J. Ph., frih., senator. Kyrkotorget 1. Träffas kl. 8-10 f.m.
Palmén, K.A., plåt- & kopparslagare. St. Robertsg. 7. T. 547 a
Palmén, K.E., frih., fil.mag., lärare vid Polytekniska institutet. Anneg. 32. T. 46
Palmgren, A.A., referend.sekreterare. L. Robertsg. 5.
Palmgren, A.F., vapenmästare. Högbergsg. 32.
Palmgren, K., urmakare. Anneg. 3. T. 262
Palmgren, O.L., justitieborgmästare. Wladimirsg. 17.
Palmqvist, Alma, enkefru. Fabiansg. 27.
Palmqvist, M., enkefru. Wladimirsg. 16.
Palmroos, Axel, handlande. Mikaelsg. 13, träbyggnaden. Träffas dagligen i Otto Hjelts kontor N. Esplanadg. 27
Palmroos, B.G., kammarråd. Fredsg. 9.
Palmroos, K., skollärarinna. Alexandersg. 13.
Palmroos, W., enkefru. Wilhelmsg. 7.
Palmroth, A., pastor. Högbergsg. 15.
Palmroth, F., prot.sekr. Villan Sundsberg 36 E, Broholmen.
Palmu, U., målaremästare. Anneg. 3. T. 547 b, N. t. 84
Pantlåneinrättningen. Heleneg. 3. Filial: Albertsg. 23. T. 399, N. t. 21
Paqvalén, L., fröken. St. Robertsg. 9.
Paqvalin, M., sekret. i statskontoret. Alexandersg. 40.
Parkinen, J., skräddare. Myntg. 1.
Parkkinen, E., poliskommissarie. Villan Berghäll vid ö. tullen.
Parkkinen, J., skräddare. S. Magasinsg. 6.
Parkkinen, O., skräddare. Miakeslg. 11. T. 24 a
Parviainen, handlandeenka. Brunnsparken 6.
Parviainen & Comp., kontor. Mikaelsg. 8. T. 530
Parviainen, U., sjuksköterska. Allm. sjukhuset.
Pasell, J., gårdsegare. Båtsmansg. 39.
Pastorskansli. Anneg. 14. Öppet 9-1 på dagen
Patria, olycksfallsförsäkringsbol. Unionsg. 30.
Paul, Aksel,. Wladimirsg. 34.
Paul, E., enkekollegiirådinna. Kaserng. 48.
Paulig, Gustav, tysk vicekonsul. Egen villa Humlevik i Tölö. T. 12
Paulig, kontor. V. Kajen 8. T. 51
Paulin, K.F., enka. Kristiansg. 12.
Pautoff, N., fröken. Fabiansg. 31 a.
Pauw, P., handlande. Wladimirsg. 19.
Pavén, A. o. M., fröknar. Bergg. 20.
Pedagogiska slöjdanstalten. Unionsg. 32, 3:dje våningen.
Peffer, P., snickare. Rödbergsg. 11.
Pehrman, C.E., vedångsåg & mekaniskt hyfleri. Villan Hagasund. T. 427
Pehrman, C.E., byggmästare. Nylandsg. 38.
Pehrman, W.W., postiljon. V. Kajen 6.
Pehrman, murare. Fabiansg. 14.
Pehkonen, J., konstförvandt. Glog. 4.
Pehrsson, A., handlande. Villan Brogård 34 B.
Pelander, Ch. V., rustmästareenka. Albertsg. 18.
Pelander, E.E., stentryckare. Albertsg. 18.
Pelander, J., vaktmästare. Andreeg. 34.
Pelin, H., f.d. kakelugnsmakare, kolonialvaruhandel. Villan Ås 11.
Peloschnin, D., äldre skifvare. Wladimirsg. 57.
Peltonen, A.H., hyrkusk. Fabiansg. 22.
Peltonen, H.N., tyg- och garnhandel. Villan Valo i Tölö.
Peltonen, J., garfvare. Tölö 60 C., villan Valo.
Pennanen, H.N., skräddare. V. Henriksg. 20.
Perander, G.A., kamrer. Brunnsg. 12.
Periffkin, L., enkefru. Wladimirsg. 43.
Perohn, S.B.C., handlandeenka. Regeringsg. 15.
Pesonius, Sofie, enkelektorska. Unionsg. 8.
Petander, A.H., fil.kand. Högbergsg. 25.
Petersson, A., handlande. Mikaelsg. 9.
Peterzôn, Wilh., ingeniör, agent. Mikaelsg. 19, Heleneg. 3. Träffas kl. 9-10 f.m. och 4-6 e.m.
Petelius, A., postbokhållare. Högbergsg. 17.
Petrelius, A.A., polytekniker. St. Robertsg. 46 & 48.
Petrelius, A., studerande. Astronom. Observatorium.
Petrelius, G.A., skjortmagasin. Alexandersg. 32.
Petrell, M., fröken, föreståndarinna. L. Robertsg. 13.
Petrell, föreståndarinna för Stadsmissionens ynglingahem. Styrmansg. 19.
Petroff, A.W., handlande. Wladimirsg. 49.
Petroff, E., gårdsegarinna. Timmermansg. 8.
Petroff, N., lärare vid ryska gymn. Anneg. 28.
Petroff, W., kollegiiassessor. Vinkelg. 6.
Petschuolin, F., kassörsenka. Wladimirsg. 3.
Petterson, A., byggmästare. St. Robertsg. 19.
Petterson, A.W., verkmästare. Studenthuset.
Petterson, C., enkefru. Rödbergsg. 6.
Petterson, C., sjökapten. Högbergsg. 2.
Petterson, E., ackusckörska. Villan Nygård n:o 60, Kaserng. 48.
Petterson, E., fröken. S. Esplanadg. 4.
Petterson, F.O., kassör. Regeringsg. 10.
Petterson, G., hyrkusk. Konstantinsg. 13.
Petterson, H., byggmästare. Nylandsg. 11.
Petterson, J.L., arkitekt. Nylandsg. 11.
Petterson, Milly, fröken, garnhandel. Kaserng. 25.
Petterson, U., fröken. V. Henriksg. 12.
Petterson, O.W., fiskköpare. Styrmansg. 14.
Petterson, P., skräddare. Högbergsg. 45.
Petterson, V., faktor. V. Henriksg. 24.
Petterson, V., telegrafist. Ö. Brunnsp. 1, Ö. alleg. 1.
Pettersson, E.W., fil.mag. Wilhelmsg. 6.
Pfaler, E. v., fröken. Estnäsg. 5.
Pfaler, E.Z. v., fru. Fabiansg. 26.
Pfaler, K.E. v., enkefru. S. Magasinsg. 3.
Pfaler, L. v., j.u.kandidat. Estnäsg. 5. T. 496 a
Pfaler, T.M.O. v., enkepastorska. Bergg. 10.
Phœnix, brandförsäkringsbolag, generalagentur. Glog. 5. Öppet 9-2 o. 4-7 e.m.
Pianofortemagasin. Kyrkog. 12, S. Esplanadg. 16.
Pietikäinen, H., skräddare. Wladimirsg. 32.
Pihlgren, A., handlande. Fabiansg. 14. T. 203. Se annonsafd. sid. 54
Pihlgren, A.F., vaktmästare. Kristiansg. 17.
Pihlgren, H., fröken, tapisserihandel. Alexandersg. 14.
Pihlgren, J.F., ritare. Kristiansg. 17.
Pihlgren, M.U., skomakareenka. Högbergsg. 32.
Pihlgren, Oskar, kontorist. St. Robertsg. 3.
Pihlgren, V.M., vaktmästare. Konstantinsg. 21.
Pihlman, C.G., guvernementssekreterare. Marieg. 2.
Pihlman, Gustaf, läderhandel. Unionsg. 22.
Pihlstedt, Ch., fröken, kontorist. Bergmansg. 11.
Pihlström, A., möbel- och tapethandel. Richardsg. 2, Kaserng. 42.
Pihlström, J., vaktmästare. Heleneg. 3.
Pipping, A., fröken, skolföreståndarinna. Wladimirsg. 4.
Pipping, A., fröken, Lyceum för gossar o. flickor. Boulevardsg. 2.
Pipping, E.C., enkestatsrådinna. Wladimirsg. 4.
Pipping, J.F., referendariesekret. Fredsg. 15.
Pipping, J., enkeprofessorska. S. Esplanadg. 4.
Pipping, K.A. o. K.A., fröknar. V. Henriksg. 18.
Pipping, L., musiklärarinna. Wladimirsg. 4.
Pipping, W., med. o. kirurg.d:r. S. Esplanadg. 4. Se läkarefört.
Pippingskiöld, J.A.J., med. o. kirurg.d:r., statsråd, professor.emeritus. Manegeg. 2 a. Se läkarefört.
Piräjeff, A., handlande. V. Henriksg. 26. T. 297
Pischoff, Jefimia, fru, villaegare. Villan Ilola i Sörnäs.
Plaksin, M., fröken. Konstantinsg. 14, Estnäsg. 1.
Plaksin, J. & N., fröknar. Kyrkog. 1.
Planting, A.K., registrator. Villan 33 vid Långa bron.
Platé, G., konditor. V. Henriksg. 4. T. 88
Platen, Amelie, musiklärarinna. Fredriksg. 29.
Plathan, H., enkeöfverstinna. N. Esplanadg. 25 A.
Platter-Plohadski, Emilia, lärarinna. Regeringsg. 8.
Pletschikoff, N., handlande. N. Esplanadg. 21. T. 354, N. t. 14
Pletschikoff, plåtslagarefabrik. Skarpskytteg. 9.
Poirier, Fr., bryggmästare. Albertsg. 34 & 36.
Poliskammaren. Rådhuset, Alexandersg. 20. T. 113
Polisvaktkontoret, 1:sta. Katrineg. 4. T. 113, N. t. 121
Polisvaktkontoret, 2.dra. Fredriksg. 30. T. 148
Polisvaktkontoret i Sörnäs. Villan Kivikko. T. 113
Polisvaktkontoret i Tölö. Villan Toivo. T. 148
Polykarpoff, enkefru. Simonsg. 10.
Polytekniska föreningens lokal. Andreeg. 29.
Polytekniska Institutet i Finland. Eget hus vid Sandvikstorget.
Polviander, Aurora & J., fröknar. Bergmansg. 15.
Pontán, J.A.J., sjökapten, kollegiiassessor. Bergmansg. 17.
Popoff, K., enkepastorska. Fabiansg. 26.
Popoff Bröder, frukt-, vin- o. kolon.-varuhandel. N. Esplanadg. 27. T. 323, N. t. 129
Popoff, W., handlande. Kaserng. 28.
Poppius, A., fröken. Regeringsg. 3.
Poppius, E., hofrådinna. Regeringsg. 3.
Poppius, H.S., ingeniörska. Trekanten 7.
Poppius, Math., enkeöfverstinna. Anneg. 25.
Poppius, T., doktorinna. Högbergsg. 25.
Porterbryggeriets kontor. Villan Taipale, Tölö. T. 294
Poschner, O.B., ättiksfabrikant. Villan Brogård 34 B (f.d. Rieks' tapetfabrik). T. 119
Poststyrelsen. Nikolaig. 6. T. 674
Precht, skådespelare. Glog. 4.
Preis, T., skräddare. Eriksg. 5.
Pressöfverstyrelsen. Estnäsg. 9.
Priganoff, A., gårdsegarinna. Wladimirsg. 47.
Priganoff, F., kartaritare. Wladimirsg. 47.
Priganoff, W., gårdsegare. Fiskareg. 8.
Primärskolan för gossar och flickor. Boulevardsg. 7. T. 513
Prins, J., f.d. rustmästare, slottsvaktmästare. St. Robertsg. 20.
Printz, A.H.A., fröken. Fredsg. 5.
Pritkoff, W., handlandeenka. Vinkelg. 9.
Privat sjukhem. Familjevillan Alkärr. T. 760. Se annonsafd. 54
Procopé, E., enkehäradshöfdingska. Anneg. 7.
Procopé, K.A., stabskapten. Gardeskasern.
Procopé, N., enkepresidentska. Andreeg. 13.
Prokuratorsexpeditionen. Senaten. T. 670
Prytz, F. & H., fröknar. Mikaelsg. 3.
Prytz, Lars, protok.-sekr. Boulevarsdg. 28, ing. B.
Publik telefonstation. V. Henriksg. 12. T. 559
Publik telefonstation. Myntg. 2. T. 581
Publik telefonstation. Marieg. 12. T. 558
Publik telefonstation. Alexandersg. 22. T. 531
Publik telefonstation. Unionsg. 23. T. 10
Pulliainen, H., poliskonstapel. Mikaelsg. 9.
Puls, Herman,. Villan Berga 4, Tölö.
Pumpverket i Gammelstaden. T. 309
Puttonen, H., konstförvandt. Bergmansg. 10.
Puustinen, R., handelsagent. Gräsviksg. 6.
Pyhälä, A., verkmästare. Nya Fågelvik, Ö. chaussen.
Påsfabriken (egare Aksel Stenberg). Högbergsg. 7. Se annonsafd. sid. 54
Paærsch, H., skoldirektör. Boulevardsg. 2.
Paærsch's privata fruntimmersskola. Boulevardsg. 2.
Päivän Uutiset redaktionsbyrå. Ludvigsg. 7. T. 686
Päivän Uutiset prenumerations och annonskontor. N. Esplanadg. 41. T. 907[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]