Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

Q

Qvanten, H. v., possessionat. Elisabetsg. 25.
Qvarnström, G., sjöman. St. Robertsg. 23.
Qvinnoföreningens arbetsbyrå. Alexandersg. 16. T. 369 a
Qvist, C., med. o. kirurg. d:r. stadsläkare. S. Esplanadg. 16. Se läkarefört.
Qvist, E., kansliråd, direktör f. Polytekn. Institutet. Anneg. 33.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]