Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

R

Raddatz, F.S., skräddareenka. S. Esplanadg. 2.
Rafaëlskij, Sofia, sömmerska. Brunnsg. 11.
Raittiuden Ystävät, toimisto. Boulevardsg. 19.
Ramaschka, W., enkefru. Villan 33 vid lånag bron.
Ramberg, J., segelsömmare. Kristiansg. 10.
Ramsay, A., fil.doktor. Mikaelsg. 29. T. 350
Ramsay, G., friherre, gardesunderlöjtnant. Anneg. 18, Andreeg. 8.
Ramsay, G.E., friherre, generalmajor. Anneg. 18, Andreeg. 8.
Ramsay, W., brukspatron. Brunnsg. 11. T. 76
Ramsay, W., enkeguvernörska. Mauritzg. 4.
Ramstedt, A., öfverstelöjtnantska. Regeringsg. 15.
Ramstedt, E., fröken. Wladimirsg. 58.
Ramstedt, H., fröken. Regeringsg. 15.
Ramström, M., gårdsegarinna. Bang. 25.
Rancken, G., referendariesekreterare. N. Esplanadg. 7.
Rancken, H., arkitekt. Ö. Brunnsp. 11. T. 515 a
Rancken, W., kapten, öfvertranslator. Parkg. 1.
Randell, H.J., revisor. Wladimirsg. 3.
Randén, E., adv.fiskal i tulldir. Fredsg. 2.
Rantiainen, murare. Andreeg. 28.
Rantanen, G.M., skräddare. Jägareg. 4.
Rantanen, K.F., gårdsegare. Jägareg. 12, Skeppareg. 11.
Rautell, C., guldsmed. Eriksg. 10.
Rautell, M.M., fru, ackuschörska. Kristiansg. 15.
Rautenfeld, Behrens von, J.G., öfv.-löjtnant. Fam.-villan Alkärr.
Rautian, A., enkefru. Fabiansg. 14.
Rautio, M., pressombudsman. Brunnsparken 5. T. 237
Reallyceum. Marieg. 11.
Realskolan. Mikaelsg. 3.
Regnell, K.V., kamrerare i sjukhusstyrelsen. Konstnatinsg. 6, 3 tr. upp. T. 612
Rehausen, A. v., underlöjtnant. Gardeskasern.
Rehausen, A. v., enkelagmanska. S. Magasinsg. 3.
Rehausen, V. v., häradshöfding. Marieg. 7.
Rehbinder, M., friherrinna, enkegeneralska. Wladimirsg. 9.
Rehbinder, S., friherrinna. Elisabetsg. 13.
Rehn, Otto, mantalsskrifningsförrättningsman. Kyrkog. 5. Träffas 8-9 f.m.
Rehnberg, A.F., handlande. Skarpskytteg. 16.
Rehnberg, Albert, gummimakare. Högbergsg. 10.
Rehnberg, F., enkefru. Glog. 5.
Rehnfors, Albin, arkitekt. Konstantinsg. 25.
Rehnfors, J., senatsvaktmästare. Konstantinsg. 25.
Rein, A., ritare. Wladimirsg. 50.
Rein, A.F., boktryckeriarbetare. St. Robertsg. 7.
Rein, M., enkefru. St. Robertsg. 3.
Rein, N. & E., fröknar. Anneg. 13.
Rein, Th., professor. Bang. 21.
Reincke, Heinr., agent. Regeringsg. 15. T. 519
Reincke, Heinr., cigarrhandel. Kämps Hotel, Glog. 2.
Reinholm, K.J., vaktmästare. Posthuset, Kyrkog. 1, 3 tr. upp.
Reijonen, villaegarinna. Villan Berga 3.
Reijonen, Mina, fröken. Eriksg. 2.
Reijonen, M., glansstrykerska. Georgsg. 30.
Reijonen, missionär. Högbergsg. 2.
Remi, öfverste. Brunnsp. 23.
Remmler, W., ingeniör. St. Robertsg. 39.
Renfors, B.W., kontorist. Högbergsg. 37.
Renfors, K.G., kammarförvandt. Bergmansg. 7.
Renfors, A., polytekniker. Konstantinsg. 25.
Renfors, J., senatsvaktmästare. Konstantinsg. 25.
Renholm, C.C., enkefru. V. Henriksg. 24.
Renholm, E., ackuschörska, föreståndarinna vid barnafdelningen. Allm. sjukhuset, Nikolaig. 14.
Renholm, J., skeppare. Konstantinsg. 11.
Renholm, K.G., vaktmästare. Kyrkog. 1.
Renholm, O., vaktmästare. Kyrkog. 16.
Renlund, K.H., handlande, jernhandel. Mikaelsg. 8. Privat bostad: Mikaelsg. 13. T. 221, N. t. 51
Rennerfelt, J.W., färgare. V. Henriksg. 18.
Renskrifningsbyrå. Fabiansg. 11. Se annonsafd. sid. 4
Renström, K., musiker. St. Robertsg. 40.
Renvall, R.A., filos.doktor, bibliot.amanuens. Georgsg. 29.
Ressler, J., vaktmästare. Heleneg. 3.
Ressler, K., vaktmästare. Albertsg. 23.
Reswoy, N.T., handlande. Mikaelsg. 17.
Reuter, C., ingeniör. Villan Rauhala vid Vestra chaussén. Skriftliga meddelanden emottagas å Polyt. Instit.
Reuter, E., enkefru. Boulevardsg. 13.
Reuter, J., ingeniör, lektor. Fredriksg. 40.
Reuter, O.M., professor. Gräsviksg. 8.
Revisionsrätten. Senatshuset.
Rickström, W., kontorist. Ö. Henriksg. 3.
Ridderstad, Gunnar, jernvägsbokhållare. Wladimirsg. 3.
Ridinstitutet. Rieks villa vid Långa bron.
Ridscheffskij, K., villaegare. Villan Berga 14.
Riedell, G., handl. "Bodega Española". S. Esplanadg. 8 och S. Magasinsg. 3. T. 443. se annonsafd. sid. 11
Ripati, J., jernvägsarbetare. Bergg. 22.
Riippa, A., student, tidningsman. Boulevardsg. 2.
Riis Charles & Co., fotografisk atelier. Fabiansg. 27 & Glog. 3. T. 59
Rindell, Edv., fil.dr. V. Henriksg. 6.
Ringqvist, G.A., snickeri & möbelfabrik. Högbergsg. 33. T. 464 a
Ringqvist, Th., visitkorts- & accidenstryckeri. Högbergsg. 45. T. 464 a. Se annonasafd. sid. 56
Rinman, O., fröken. Fabiansg. 28.
Rinsson, Olga, fröken. Wladimirsg. 28.
Rintala, J., skräddare. V. Henriksg. 12.
Rintala, M., skräddare. Alexandersg. 46. T. 23, N. t. 8
Rinttala, A., dekorationsmålare. St. Robertsg. 46.
Rissanen, Vilho, skräddare. Wladimirsg. 11.
Robsahm, A., bryggare. Villan Taipale i Tölö. T. 294
Robsahm, C.A., porterbryggeri. Villan Taipale i Tölö. T. 294
Rohde, O., handl., engelsk prokonsul. Kontor: Alexandersg. 4. T. 366
Rohden, G. v., d:r., tysk pastor. Bernhardsg. 4.
Rokassowskij, A., frih., translator, kollegiisekr., kammarjunkare. Andreeg. 22.
Rokassowskij, A., friherrinna. Boulevardsg. 5.
Rongain, J., fröken, telegrafist. Boulevardsg. 5.
Roos, A., vaktmästare. Fabiansg. 27.
Roos, A.L., barnsköterska. Allm. sjukhuset.
Roos, Elis, med.lic., militärläkare. Anneg. 32. Se läkarefört.
Roos, J., expeditionsföreståndare. Fredriksg. 42.
Roos, K.H., bokbindare. Fabiansg. 22.
Roos, Maria, matvaruhandel. Bergg. 11.
Roos, Oscar, filos.mag. Anneg. 8.
Roos, S.N., gårdsegarinna. Kristiansg. 9.
Roos, Uno, fil.kand. Bergg. 24.
Rosberg, F., fröken, lärarinna. L. Robertsg. 4 o. 6.
Rosberg, F., fil.mag., ingeniör. Rödbergsg. 2. T. 40
Rosberg, Fr., skomakare. N. Esplanadg. 35.
Rosberg, K., handlande. Nylandsg. 44.
Rosberg, S., fröken. Konstantinsg. 12.
Rosenberg, C.R., arkitekt. Skatudden, Lökhället.
Rosenberg, F., gårdsegarinna. Georgsg. 34.
Rosenberg, G.V., filare. Wladimirsg. 45.
Rosenberg, H., fröken. Högbergsg. 37.
Rosenberg, K.W., snörmakare. Högbergsg. 47. T. 271. Se annonsafd. sid. 57
Rosenberg, K.F., murare. Wilhelmsg. 6.
Rosenblad, K.A., finsmed. St. Robertsg. 46 & 48.
Rosenbom, I., hofrådinna. V. Kajen 2.
Rosenborg, M., enkeprofessorska. Wilhelmsg. 9.
Rosenbröijer, A., civilingeniör. Ö. Brunnsp. 19.
Rosenbröijer, A.T., translator. Regeringsg. 3.
Rosendahl, E.A., restauratör. Fredriksg. 27.
Rosendahl, G., gårdsegarinna. Andreeg. 29.
Rosendahl, W., sjuksköterska. Allm. sjukhuset.
Rosenius, E., fröken. N. Esplanadg. 35.
Rosenkampf, Augusta, fröken. Marieg. 8.
Rosenlöf, H., murare. Wladimirsg. 40.
Rosenqvist, G.F.,. Alexandersg. 18.
Rosenström, S., fröken. Nylandsg. 3.
Rosetsky, I., fröken. N. Esplanadg. 41.
Roslin, E.J., fröken. Fabiansg. 22.
Roslund, E., garfvare. Georgsg. 8.
Rosqvist, I.F., folkskolelärarinna. L. Robertsg. 4 o. 6.
Rosqvist, I., fil.kand. L. Robertsg. 4 & 6.
Rossia, brand- & lifförsäkringsbolag. Glog. 4.
Rostanius, J.A., korfmakare. Malmg. 6.
Rostedt, C., gårdsegare. Fredsg. 5.
Rostedt, K., enkelöjtnantska. Geng. 1.
Rostedt, K.,. Fredsg. 5.
Rosvall, O., vaktmästare. Fabiansg. 28.
Roth, J., typograf. Högbergsg. 25.
Roth, J., glansstrykerska. Fredsg. 13.
Rothman, G.A., vice häradshöfding. Parkg. 9. Träffas kl. 9-10 f.m. och 4-5 e.m.
Rothman, H., lärarinna. Bostad: Kronohagsg. 1. Barnträdgård: Lappviksg. 11.
Rothman, O.J., urmakare verkmäst. Katrineg. 3.
Rothman, S.L., enkefru. Kronohagsg. 1.
Rothsten, F.W., magister. V. Kajen 4. T. 528 a
Rotkirch, Adele, fröken. Unionsg. 23.
Rotkirch, E.G.A., referendariesekreterare. Andreeg. 3.
Rotkirch, G.F., kamrerare. Andreeg. 25.
Rotkirch, L., landtbruksrådinna. Andreeg. 3.
Rubloff, K., öfversekreterare. Elisabetsg. 23.
Rubloff, fröken. Elisabetsg. 23.
Rudbäck, J., bankdirektör, lagman. Fredsg. 1. T. 318 a
Rudnäs, M., banmästare. Rudnäs villa.
Rudolph, E., butik. S. Esplanadg. 4.
Rudolph, E., handl. Unionsg. 20. N. t. 30
Rumjantseff, rysk prost. Gräsviksg. 16.
Rundman, H.A., badinrättning. Wladimirsg. 32. T. 197
Rundqvist, O.J., skräddare. N. Esplanadg. 35, 1 tr. upp. Privat bostad: Rödbergsg. 2.
Runeberg, Carolina, fröken. St. Robertsg. 3.
Runeberg, J.W., med. o. kirurg. d:r professor i inre medicin. Alexandersg. 11. T. 400 b. Se läkarefört.
Ruth, E., fröken. Boulevardsg. 40.
Ruth, W., f.d. kapten. N. Esplanadg. 41. T. 362
Rutqvist, Karl, typograf, gårdsegare. Jägareg. 5.
Rutschinski, pastor. Katolska presthuset, Parkg.
Ruuth, Bl., enkepastorska. Boulevardsg. 10.
Ruuth, G., fröken. Estnäsg. 3.
Ruuth, J.W., fil.licent., aktuarie i Statsarkivet. Anneg. 1.
Ruuth, O., med.kand. Bergg. 10.
Ruuth, O.O., fil.kand. Anneg. 25.
Ruuth, S., enkepastorska. Anneg. 25.
Rydberg, F., skeppareenka. Anneg. 6.
Rydgren, G., aktör. Ö. Skilnaden 17.
Rydman, A., kaptenska. Boulevardsg. 28.
Rydman, G.S., fröken. Bostad & lampmagasin: Alexandersg. 38.
Ryhänen, M.H., skomakare. Wladimirsg. 17.
Ryhänen, R., skomakare. Lappviksg. 25.
Ryska artilleristyrelsen. N. Esplanadg. 5.
Ryska brandförsäkringsbolaget af år 1867, generalagentur. S. Esplanadg. 10.
Ryska finansministerns kassa kontor. Marieg. 12.
Ryska folkskolan. Andreeg. 2.
Ryska fruntimmersgymnasium. Fabiansg. 20. T. 487 b
Ryska gymnasium. V. Henriksg. 10. T. 504
Ryska ingeniörsstyrelsen i Finländska militärdistriktet. Nikolaig. 13.
Ryska intendentstyrelsen. Andreeg. 2.
Ryska kaserns kansli vid Esbo tull. vid Esbo tull. T. 415
Ryska klubben. Kasern vid Esbo tull. T. 415
Ryska Lifförsäkringssällskapet af år 1835. Alexandersg. 6. T. 553. Se annonsafd. 17
Ryska olycksfallsförsäkringssällskapet "Hilfe". T. 553. Se annonsafd. 17
Ryska stabens kansli. Andreeg. 2.
Ryska teatern. T. 430
Ryska topografstyrelsen. Alexandersg. 52.
Rytkönen, H.J., skräddare. Malmg. 16.
Råbergh, H., professor. Riddareg. 3.
Ränteriet. Nylands läns ränteri. Senatshusets s.v. flygel, nedra botten, ingång fr. Alexandersg. Öppen kl. 10-2
Röder, O.F., skräddare. Nylandsg. 42.
Rökman, M., rustmästareenka. Bang. 8.
Röneholm, K.H., ingeniör. Andreeg. 28.
Rönnberg, E.A., provisor. Skilnaden 4.
Rönnberg, F., registrator i Finlands bank. Bergg. 9.
Rönnberg, F.E., källaremästare. St. Robertsg. 23.
Rönnberg, I., brandkonstapel. Högbergsg. 26.
Rönnberg, K.E., handlande. Eriksg. 14.
Rönnblom, E.V., senatskammarförvandt. Regeringsg. 13.
Rönnbäck, P.A., assessor. Estnäsg. 5.
Rönnholm, A., öfverdir. adjoint. Konstantinsg. 13.
Rönnholm, A.W., köttförsäljning. Unionsg. 45.
Rönnholm, G., enkefru. Ludvigsg. 5.
Rönnholm, J.F., slagtare. Malmg. 8.
Rönnholm, K.A., med.kand. Boulevardsg. 29.
Rönnholm, K.M., styrman. St. Robertsg. 33.
Rönnholm, M.S., gårdsegarinna. Fredriksg. 16.
Rönnlund, G.V., vaktmästare vid byggnadsöfverstyrelsen. Alexandersg. 8.
Rönnmark, K.L., handelsbiträde. Unionsg. 27.
Rönnqvist, A.W., handl. Wladimirsg. 36.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]