Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

T

Takolander, A.M., kronolänsman. Unionsg. 41.
Talén, C.K., fröken, tvättinrättning. Högbergsg. 45.
Talén, F.W., körsnär. Alexandersg. 11.
Talén, J.W., guldsmed. N. Esplanadg. 37. Privat bostad: Fabiansg. 24. T. 128
Tallberg, B., handlande. V. Henriksg. 18. T. 417 a, N. t. 75
Tallberg, E. Th., maskinist. Lappviksg. 13. T. 524 b
Tallberg, E. Th., smideri. Lappviksg. 13. T. 524 b
Tallberg, J., handlande. Andreeg. 36. T. 118
Tallberg, Julius, byggnadsmaterialhandel i H:fors. Alexandersg. 54.
Tallberg, Julius, dynamithandel i H:fors. Sörnäs villan Toivo.
Tallberg, Julius, kruthandel i H:fors. Sörnäs, Gumtäckt.
Tallberg, J.M., ingeniör. Wladimirsg. 18.
Tallberg, L., enkefru. Richardsg. 1.
Tallgren, A., handelsföreståndare. Ö. Henriksg. 15.
Tallgren, E., xylograf. Främlingsg. 2.
Tallgren, G., folkskoleekonom. Ludvigsg. 6.
Tallgren, Joh., entreprenör. Villan Fjälldal 66.
Tallgren, J.,. Villan Berghäll 37.
Tallgren, H., studerande. S. Esplanadg. 2.
Tallgren, Knut, kontorist. Främlingsg. 2.
Tallgren, O.A., verkmästare. Marieg. 26.
Tallgren, fru. N. Kajen 4.
Tallgren, fanjunkare. Skatudden, Lökhället.
Tallqvist, Lydia, fröken. Andreeg. 32.
Tallqvist, Hilda, fröken. Andreeg. 32.
Tallqvist, Th., öfveringeniör. Ö. Henriksg. 13. N. t. 119
Talonen, K., missionär. Anneg. 7.
Tammelander, F., enkeguvernörska. Gräsviksg. 8.
Tammelander, H.M., underlöjtnant. Marieg. 23.
Tammelander, Seb., ingeniör. Boulevardsg. 19. T. 522 a
Tammelin, Ch., enkefru. Nylandsg. 12.
Tammelin, C.G., slagtare, gårdsegare. Gräsviksg. 3.
Tammelin, Ch., häradshöfdingska. Nylandsg. 12.
Tammelin, Ch., kaptenska. Glog. 4.
Tammelin, H.J., glasmästare. Alexandersg. 15.
Tammelin, W., uppsyningsman. Slagthuset vid Edesviken.
Tammerfors linneförsäljning. N. Esplanadg. 21.
Tandefelt, O.R.W., revisor. Fredsg. 5.
Tandérs, M.J., fröken, handlande. N. Esplanadg. 15.
Tanninen, I.A., sånglärarinna. Boulevardsg. 28.
Tanninen, Max, agent. Alexandersg. 4. T. 571
Tanninen, O., enkehofrådinna. Boulevardsg. 28, ing. E.
Tapper, A., stationsvaktmästare. Hagasundsg. 6.
Tarén, J., gårdsegare. Rödbergsg. 4.
Tarén, J.K., civilingeniör. Bang. 7.
Tarimaa, villaegare. Villan Berga N:o 7.
Taucher, Isidor, f.d. borgmästare. Trädgårdsg. 4.
Tavast, V., kapten, postexpeditör. Bergg. 17.
Tavaststjerna, A., senatskamrerare. Konstantinsg. 32.
Tavaststjerna, A., öfverste. Elisabetsg. 21. T. 175 a
Tavaststjerna, A.J.M.F., bankbokhållare. Andreeg. 29.
Tavaststjerna, C., enkekaptenska. Högbergsg. 36 b.
Tavaststjerna, H., fröken, lärarinna. Boulevardsg. 28.
Tavaststjerna, öfverstinna. Boulevardsg. 28, ing. B.
Tavulin, Ch., enkefru. Kristiansg. 12.
Taxel, H., fröken. Rödbergsg. 5.
Teffs, A., garderobförestånderska. Boulevardsg. 27.
Teffs, L., fröken. Nylandsg. 29.
Tekniska föreningen. Anneg. 32. T. 46
Telefonkontoret. N. Esplanadg. 25, Ö. ing. T. 200
Telegrafstyrelsens kansli. Konstantinsg. 3. T. 327
Telegrafstyrelsens station. Konstantinsg. 3. Filial: V. Henriksg. 12. T. 327
Telegrambyrån, finska. Konstantinsg. 3, 2 tr. upp. Öppet från 12-3 och 6-9 e.m.
Tellberg, murare. Sjömansg. 2.
Tengén, A., fröken. Nylandsg. 3.
Tengström, Ch., af, fröken. Anneg. 33 (Simonsg. 12).
Tervakoski Aktiebolags kontor. V. Kajen 12. T. 130
Theman, A., garfvare. St. Robertsg. 20. T. 446
Thermén, C.O., statsråd. Wladimirsg. 12.
Thesleff, A.A., öfverdirektör. Boulevardsg. 13.
Thesleff, Carolina, gårdsegarinna. Lappviksg. 27.
Thesleff, W., ingeniör. Gasverket, Ö. Henriksg. 17. T. 580
Theslöf, K., fröken. Fredsg. 15.
Thilén, A., enkestatsrådinna. Boulevardsg. 19.
Thillot, Alfred, senatstranslator, jur.kand., koll.-sekr. Ö. Henriksg. 13.
Thitz, R., musiklärarinna. Boulevardsg. 5.
Thoreld, A.F., bergmästare. Konstantinsg. 13.
Thorman, Th., packhusinspektor. Bernhardsg. 3.
Thorn, F., handlande. Mikaelsg. 17.
Thorn & Andersson, butik. N. Esplanadg. 41. T. 255, N. t. 45
Thornberg, C.H., målare. Albertsg. 30. T. 617
Thorvigge, Th., militärkapten. Parkg. 9.
Thulin, H., fröken. Fabiansg. 31.
Thunberg, E., enkefru. Riddareg. 3, 3 tr. upp.
Thunberg, E., stentryckare. Kristiansg. 11.
Thunberg, K., plåtslagare. Brobergskajen 6.
Thunberg, O., typograf. Högbergsg. 8.
Thuring, B., fröken och W., enkedoktorinna. Konstantinsg. 6.
Thuring, M., enkefru. Vinkelg. 8.
Thumm, A., enkefru. Högbergsg. 36.
Tikander, M.A., guldsmed. St. Robertsg. 6.
Tidningskiosken. N. Esplanadg. 35 passagen.
Tichoff, J., villaegare. Tölö, villan Berga 8.
Tigerstedt, G., generalmajor. Nikolaig. 17.
Tigerstedt, M., possessionat. Fredriksg. 35.
Tikkanen, H., guldsmed. Wladimirsg. 40.
Tikkanen, J.J., fil.d:r. docent. Riddareg. 3.
Tilgmann, E., teknisk ledare vid Finlands banks sedeltryckeri. Anneg. 18.
Tilgmann, F., litograf. Anneg. 8.
Tilgmann, F., bok- och stentryckeri samt tapetfabrik. Andreeg. 10. T. 150
Tilgmann, K., kontorist. Anneg. 18.
Tiljander, G.M., fil.kand. Georgsg. 25.
Tillander, A., vattenfabrikant. V. Henriksg. 22. T. 226
Tillander, G., f.d. skomakare. Bergg. 14.
Tilström, J., konduktör. Eriksg. 29.
Timgren, C.J. v.häradshöfding. Anneg. 2. T. 514 a
Timgren, G.O., forstkonduktör. Malmg. 6.
Timgren, Gösta, senatskopist. Andreeg. 30.
Timgren, L., fröken. Andreeg. 30.
Timgren, Werner, med.lic. Andreeg. 20. Se läkarefört.
Timroth, C., generalmajor. Villan Toivola vid Humleviken. T. 239
Tirkkoin, A.W., plåtslagare. Högbergsg. 6. T. 541 a
Tirkkonen, P., poliskonstapel. Mikaelsg. 9.
Titoff, D., handlande. Nikolaig. 25.
Tjagoff, enkefru. Bergg. 7.
Tjurin, M., gårdsegarinna. Vinkel. 8.
Tjäder, J.E., senatsvaktmästare. Alexandersg. 3.
Tobiesen, P.F. v., löjtnant. Elisabetsg. 8.
Toffer, E., skräddaremästare. Bergg. 5.
Toijonen, F., vaktmästare. Vinkelg. 12.
Tojkander, F., f.d. senats äldre skrifvare. L. Robertsg. 1.
Tojkander, J., tapetserare. Kaserng. 36.
Toivonen, A., mältmästare. Boulevardsg. 40.
Toivonen, E.J., forman. Elisabetsg. 19.
Toivonen, J., skräddare. Villan 31 L, Broholmen.
Toivonen, J., skomakare. N. Esplanadg. 35.
Toivonen, J.E., skräddare. Anneg. 9.
Toivonen, K., skräddare, kosthållning. Brunnsg. 11.
Tokarskij, titulärråd. Malmg. 10.
Tokaschki, G., kapten. Malmg. 10.
Tokolander, A.M., kronolänsman. Unionsg. 41.
Tokkola, V., lärarinna. Lappviksg. 29.
Tolagskontoret. Packhuset, Alexandersg. 1.
Tolck, A., materialförvaltare. Andreeg. 22.
Tolkkila, G.A., gårdsegare. Malmg. 18.
Toll, A., enkeöfverstelöjtnantska. N. Magasinsg. 6.
Tollander, A., hofrättsauskultant. Hagasundsg. 4.
Tollander, E., student. Hagasundsg. 4.
Tollander, E.S., enkekonsulinna. Hagasundsg. 4.
Tollander, Emil, jernv.tjensteman. Brunnsg. 7. T. 484 b
Tollander, H., hofrättsauskultant. Hagasundsg. 4.
Tollander, Th., brandstodsbolagsagent. Högbergsg. 37. Kontor: N. Magasinsg. 1. T. 231, N. t. 92
Tollander & Klärichs tobaksfabrik. Alexandersg. 17. T. 74, N. t. 77
Tolonen, K.L., missionär, lärare vid missionsskolan. Anneg. 7.
Tomasdotter, N., strykerska. Boulevardsg. 6.
Tomasson, J.W., handlande. Boulevardsg. 28.
Tomasson, T., konduktör. Skilnaden 2.
Topelius, Z., statsråd. Adress för bref: Hrr Borgström & Co. kontor, H:fors.
Toppelius, C., kontre-amiral. S. Magasinsg. 5.
Toppelius, G., öfverste. N. Kajen 4.
Toppelius, G.L., löjtnant. V. Henriksg. 12.
Toppelius, L., amiral. V. Henriksg. 12.
Toppelius, W.F., löjtnant. Gardeskasern.
Toporitscheff, A., öfverstelöjtnant. Konstantinsg. 22.
Tornbergs pappershandel. N. Esplanadg. 35. T. 267
Tornell, A., f.d. stabskapten. Trekanten 3.
Tornell, B.W., landskamrerare. Trekanten 3.
Tornell, S., fröken. Trekanten 3.
Toropoffs arfvingar. L. Robertsg. 3.
Torsell, G., blomsterhandel. N. Esplanadg. 35 passagen.
Tranberg, J.H., kollega. V. Kajen 2.
Trapp, C., fröken. Unionsg. 19.
Trijanoff, F., gårdsegare. Fredriksg. 21.
Trijanoff, F., underofficer. Manegeg. 2 B.
Trisna, D.S., öfverste. Albertsg. 30.
Troil, S.W. von, baron, senator. N. Kajen 18.
Tropp, G.H., enkefru, middagsspisning. Fabiansg. 7.
Tropp, M., fröken. Albertsg. 38.
Trupp, W., fältväbel. Villan Ås 13.
Träskman, A., handlande. Andreeg. 24.
Tschaplin, T., kollegiiassessor. Boulevardsg. 19.
Tschaplin, Viktor, jernvägsbokhållare. Boulevardsg. 19.
Tschepurnoff, A., generallöjtnant. N. Magasinsg. 5.
Tschepurnoff, C., kaptenska. Regeringsg. 17.
Tscherniavskij, K., ingeniöröfverste. Konstantinsg. 17.
Tschernichin, R., enkefru. St. Robertsg. 3.
Tschernischeff, J., kommerseråd. Kyrkog. 5, Brunnsparken, Kalliolinna. T. 181, T. 15
Tschurin, A.J., öfverstelöjtnant. Boulevardsg. 28, ing. C. T. 469
Tuamien, skomakare. Boulevardsg. 26.
Tudéer, E., enkefru. Wladimirsg. 7.
Tudéer, O.E., professor. Albertsg. 30.
Tuha, A.W., apotekare, sundhetsnämndens tillsyningsman. Kaserng. 25.
Tuuha, M., kontorist. St. Robertsg. 44.
Tukkiainen, A., maskinist. Brunnsg. 12.
Tuisku, revisor. Rödbergsg. 3.
Tuisku, Emil, bagare. Boulevardsg. 28.
Tujulin, E.O., kontorsföreståndare. Ö. Henriksg. 1.
Tukiainen, A., maskinist. Eriksg. 22.
Tukiainen, K.G., konduktör. Mikaelsg. 19.
Tulander, F., f.d. handlande. Kristiansg. 13.
Tullkammaren. V. Kajen 10.
Tulpan, M., enkefru. Abrahamsg. 13.
Tunzelman v. Adlerflug, E., generalmajor, chef för ryska gensdarmeriet i Finland. N. Esplanadg. 7, kvart. 3 kvart. 9.
Tuominen, A.F., snickare. Jägareg. 4. N. t. 83
Tuominen, J., murare. Georgsg. 11.
Tuominen, murare. Timmermansg. 2.
Turdén, E.L., handlandeenka. Anneg. 24.
Turdén, N.A., handlande. Wladimirsg. 15. T. 193
Turén, W., gårdsegare. Sjömansg. 20.
Turunen, Amanda, barnmorska. Bang. 9.
Turunen, A., snickare. Bang. 9.
Turunen, E.M.,. N. Esplanadg. 25.
Turunen, F., boktryckerikonstförvandt. Wladimirsg. 40.
Turunen, W., fru. Anneg. 3.
Tutskoff, underlöjtnant. Georgsg. 29.
Tuxen, E., friherrinna. Sandviksg. 15.
Tvättinrättningen vid Långa bron. T. 498
Tyska fruntimmersskolan. Skilnaden 2.
Tyska konsulatets kansli. Ö. Henriksg. 1. Öppet kl. ½12-½3 e.m. alla helgfria dagar
Työmies (Arbetarens) redaktion. Fredriksg. 63. T. 545
Tång, R.C., handlande. Villan Fjälldal 66. Filial: Ö. Henriksg. 15. T. 291
Tält, T., poliskonstapel. Eriksg. 25.
Tölö sockerbruks Aktiebolag. Kontor i Staden. Mikaelsg. 11. (G. Federley)
Tölö sockerbruk. Tölö. T. 384
Tönsberg, A., sömmerska. Bang. 25.
Törnblom, V., telegrafist. Regeringsg. 15.
Törnblom, J., fröken. Innehar Kaisaniemi värdshus o. kägelbana
Törne, E.E. v., öfverstinna. Gardeskasern.
Törne, O. v.,. Konstantinsg. 22.
Törnegren, N., enkeprofessorska. Konstantinsg. 32.
Törnberg, fabriksarbetare. Brunnsp. 3 a.
Törnqvist, D., f.d. senatsskrifvare. Abrahamsg. 15.
Törngren, A., med. o. kirurg. d:r. assistentläkare. V. Henriksg. 12. T. 84.Se läkarefört.
Törneroos, A., fil.mag. V. Henriksg. 20.
Törnroos, E. o. M., fröknar. Fabiansg. 14.
Törnroos, Emil, typograf. Kaserng. 4.
Törnroos, H., gårdsegarinna. Wladimirsg. 28.
Törnroos, J.A., kommissionsbyrå. Mikaelsg. 5. T. 379. Öppet kl. 9-2 f.m. och 5-7 e.m.
Törnroos, J.F., skeppare. Fiskareg. 6.
Törnroos, K.S., gårdsegarinna. Sjömansg. 23.
Törnroos, M., enkefru. Kaserng. 4.
Törnström, A., vaktmästare. Rödbergsg. 10.
Törrönen, A., sömmerska. Skarpskytteg. 4.
Tötterman, A., fröken. Brunnsparken 22.
Tötterman, H., bagare. Wladimirsg. 25.
Tötterman, K.A.R., professor. Brunnsparken 22.
Tötterman, K.G., missionsdirektor, pastor. Högbergsg. 2.
Tötterman, K.A., kammarförvandt vid Tullstyrelsen. Anneg. 15.
Tötterman, K.F., skomakare. Högbergsg. 28.
Tötterman, K., forman. Jägareg. 7.
Tötterström, A., arkitekt. Nikolaig. 29.
Tötterström, E.K., enkefru. Nikolaig. 29.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]