Adress-kalender för Helsingfors stad 1888-1889


Adresskalendern utkom år 1888 på G. W. Edlunds förlag, tryckt av J. C. Frenckell & Son. Kalendern innehåller en beskrivning över Helsingfors, en förteckning över praktiserande läkare, en förteckning över utländska makters konsuler och agenter, en förteckning över stadsdelar, gator, torg m.m., bostadsadresser samt en annonsavdelning. Endast avdelningen för bostadsadresser har medtagits.

Osoitekalenteri ilmestyi vuonna 1888 G. W. Edlundin kustantamana ja J. C. Frenckell & Son'in painamana. Kalenterissa on kertomus Helsingistä, luettelo ammattiaan harjoittavista lääkäreistä, ulkovaltojen konsuli- ja edustajaluettelo, kaupunginosaluettelo jossa on kaupunginosia, katuja, toreja y.m., asunto-osoitteita sekä ilmoitusosasto. Vain asunto-osoitteet julkaistaan tässä yhteydessä.

[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]


 

W

Wadén, D.J., mag., hofråd. N. Esplanadg. 25. T. 301
Wadén, Filip, maskinist. Nylandsg. 3.
Wadén, K.G., vicehäradsh. Marieg. 22. T. 913
Wadén, L.M., kyrkoherdeenka. Marieg. 22. T. 913
Wadéns, D.J., fabrik för telefoner och telegrafapparater (elektrisk affär). S. Esplanadg. 25, Ö. ing. T. 301. Se annonsafd. sid. 68
Wænerberg, Hanna, fröken. Eriksg. 14.
Wænerberg, Ida, fröken. Eriksg. 14.
Wænerberg, M.A., magister, ombudsman för städernas allmänna brandstodsbolag. Kyrkog. 14. T. 165
Wænerberg, Thorsten, artist. Kyrkog. 14.
Wahlberg, Alex., med.kand. Glog. 1.
Wahlberg, C.F., med. o. kirurg. doktor. Andreeg. 35. Se läkarefört.
Wahlberg, E., enkefru. L. Robertsg. 11.
Wahlberg, E.R., snörmakare. Mikaelsg. 17. T. 637
Wahlberg, A.W., fröken. Fredsg. 5.
Wahlfelt, G., kapten. Brunnsparken 19.
Wahlforss, H.A., docent, lärare vid polytekniska institutet. Albertsg. 32.
Wahlfors, K.R., med. o. kirurg. d:r., ögonläkare, e.o.professor. Ö. Skilnaden 15. T. 233. Se läkarefört.
Wahlhelm, K., murareenka. Villan Berga 4.
Wahlman, A., barnmorska. Eriksg. 1.
Wahlman, A., smörhandlerska. S. Esplanadg. 4.
Wahlman, J.F., murare. Villan 33 vid Långa bron.
Wahlman, J.R., hattmakare. Bergg. 4.
Wahlman, K.G., smörhandlande. S. Esplanadg. 4.
Wahlman, M., sjuksköterska. Allmänna sjukhuset.
Wahlroos, A., f.d. kronolänsman. Tölö, Villan Råstad.
Wahlroos, E., skomakare. Kaserng. 2.
Wahlroos, H.A., instruktionsbarnmorska. Nya Barnbördshuset.
Wahlstedt, E., enkefru. Wladimirsg. 55.
Wahlstein, Emil, typograf. St. Robertsg. 35.
Wahlstein, Maria, modist. St. Robertsg. 35.
Wahlstén, O., byggmästare. Anneg. 7. T. 139
Wahlström, A.E., vaktmästare. Alexandersg. 22.
Wahlström, A.O., konstförvandt. Wladimirsg. 43.
Wahlström, K.F., koll.assessor, senatskammarförvandt. Bergg. 10.
Wainio, E.A., docent. Högbergsg. 27.
Wainio, I., destillatör. Estnäsg. 9.
Wainio, K., byggmästare elev. Marieg. 24.
Wakrescheffsky, rysk läkare. Baranoffs gård vid Långa bron.
Wakulawsky, löjtnant. V. Henriksg. 18.
Walander, O.D., vaktmästare. Polyteknikum, Andreeg. 34.
Waldén, I., sömmerska. Anneg. 1.
Walkeapää, W., maskinist. Andreeg. 36.
Walkonen, K.S.,. Wladimirsg. 11.
Walkonen, K.G.E., kontorist. Rödbergsg. 4.
Walléen, E., friherre. Ö. Brunnsparken 12 A.
Wallén, E.A.J., banksekreterare. Konstantinsg. 3.
Wallén, V., snickare. Fiskareg. 28.
Walenius, J.E., gårdsegare. Bergg. 12.
Wallenius, A.F., gårdsegare. Eriksg. 23.
Wallenius, E., bankdirektör. Elisabetsg. 4, 1 tr. upp.
Wallenius, G., gårdsegare. Wladimirsg. 3.
Wallenius, H., gårdsegarinna. Ludvigsg. 3.
Wallenius, J.G., poliskonstapel. Nylandsg. 38.
Wallenius, S.F., enkeassessorska. S. Magasinsg. 2.
Wallensköld, A., magister. Anneg. 20.
Wallensköld, E., enkefriherrinna. Anneg. 20.
Wallenstjerna, M., enkefru. S. Magasinsg. 5.
Wallgren, K.B., konduktör. N. Magasinsg. 6.
Wallius, F.W., skorstensfejaremästare. Bergg. 14.
Wallman, F., fru. Unionsg. 6.
Wallman, ackuschörska. Eriksg. 1.
Wallman, J., optikus. Nylandsg. 2. Se annonsafd. sid. 64
Wallmans försäljningsmagasin af opt. instrumenter. Nylandsg. 2.
Wallmark, J., trädgårdsmästare. Trädgårdsför. område, Djurgården.
Walmqvist, F., refr.sekreterare. Estnäsg. 8.
Wanda nykterhetsvärdshus. Richardsg. 4.
Wansén, A., vaktmästare. Estnäsg. 9.
Warelii arfvingar. V. Henriksg. 24.
Warelius, Fr., vaktmästare. Estnäsg. 9.
Warén, E.J., med.kand. Vinkelg. 9.
Warén, A.M., enkeprostinna. Vinkelg. 9.
Waris, J., gårdsegare. Georgsg. 30.
Wartiainen, Aug., boställsinspektor. Andreeg. 30.
Wasa Aktie Bank. Alexandersg. 7. T. 266
Wasa Bomulls-Manufaktur-Aktie-Bolags kommissionslager. Nikolaig. 21. (Gust. Aug. v. Friesendorff)
Wasastjerna, A., fröken. Hagasundsg. 6.
Wasastjerna, Björn, hofrättsauskultant. N. Kajen 6.
Wasastjerna, D.E., öfverstelöjtnant. Brunnsg. 8.
Wasastjerna, E.E., fil.mag., bankdirektör. Hagasundsg. 6.
Wasastjerna, J., fröken. Hagasundsg. 6.
Wasastjerna, K., polytekniker. N. Magasinsg. 9.
Wasastjerna, K.O., löjtnant. Gardeskasern.
Wasastjerna, O., med. o. kirurg. d:r., professor. N. Kajen 6. Se läkarefört.
Wasastjerna, R.C., häradshöfdingska. N. Kajen 6.
Wasastjerna, J.V., senator. Estnäsg. 5.
Wasenius, A.F., handlande, dansk konsul. V. Kajen 14. T. 120. Träffas 11-2 e.m.
Wasenius, J.E., gårdsegare. Wladimirsg. 40.
Wasenius, E.L., dekorationsmålare. St. Robertsg. 4.
Wasenius, G., brandmästare. Högbergsg. 29. T. 30
Wasenius, Hannes, gymnastiklärare vid Polyteknikum. V. Kajen 14.
Wasenius, J., enkefru. V. Kajen 14.
Wasenius, K.E., fröken. Eriksg. 14.
Wasenius, K.F., kontorist. Fredsg. 7.
Wasenius, K.G., bleck- & plåtslagare. Ludvigsg. 5.
Wasenius, V., amanuens. Andreeg. 7.
Waseniuska bokhandeln. N. Esplanadg. 25. T. 342
Wasiljeff, A., kanslist. Andreeg. 7.
Wasiljeff, C.F., fröken. St. Robertsg. 24.
Wasiljeff, J.F., assessor. Wladimirsg. 38.
Wassholm, G.B., gårdsegare. Jägareg. 12.
Wassholm, E., handlande. Glog. 7.
Wasström, Aug., jernvägsbokhållare. Mikaelsg. 19.
Wasström, G.A., gårdsegare. Sjömansg. 5.
Wasström, G., skomakare. Kyrkog. 14.
Wasström, Severin, skomakare. Fabiansg. 21.
Wathén, A.E., smed. Andreeg. 39.
Wathén, E., fröken, gårdsegarinna. Eriksg. 9.
Wathén, F., bokhållare. Eriksg. 9.
Wathén, J.F., gårdsegare. Eriksg. 4.
Wattenledningskontoret. Mikaelsg. 15. T. 271, N. t. 59
Wavulin, J., handlande. Bostad: Boulevardsg. 21. Spritfabrik: Fabiansg. 29. T. 455
Wavulin, N., handlande. Fabiansg. 29.
Weber, Th., d:r kirurg, tandläkare. Unionsg. 23. Se tandläkarefört.
Weckman, Aug., vicehäradshöfding. N. Kajen 6.
Weckman, D.O., fiskhandlare. Båtsmansg. 40.
Weckman, E., folkskolelärarinna. Nylandsg. 3.
Weckman, E., musiklärarinna. Heleneg. 5.
Weckman, E., fröken. Alexandersg. 10.
Weckman, K.G., guld- & silfverarbetare. N. Esplanadg. 39.
Weckman, Knut, skådespelare. Villan Berga.
Weckman, M., fröken. Mikaelsg. 13. T. 335 a
Weckman, S.F., sättare. Wladimirsg. 45.
Wecksell, A., hattfabrikant. Bergmansg. 19.
Wecksell, Joh., hattfabrik. Bergmansg. 19. T. 153
Wecksell, Joh., hattförsäljningsmagasin. Unionsg. 30. T. 153
Wecksell, H., fröken. Eriksg. 14.
Weckström, A., perukmakare. Albertsg. 7.
Weckström, A., fröken. Kyrkog. 6.
Weckström, A.W., hyrkusk. Boulevardsg. 5.
Weckström, rakstuga och frisersalong. N. Esplanadg. 23. Innehafvare: A. Vogt
Weckström, F., konstförvandt. Nylandsg. 4.
Weckström, F.W., agenturer. Marieg. 21. T. 14
Weckström, H.L., gårdsegarinna. Albertsg. 7.
Weckström, K.A., hofråd, kamrerare i medicinalstyrelsen. Richardsg. 1. Träffas kl. 9-10 f.m. samt 3½-4½ e.m.
Weckström, K.A., målare. Anneg. 6.
Weckström, L.E., kontorsskrifvare. Bergg. 7.
Weckström, M., målaremästareenka. Anneg. 6.
Weckström, M.F., typograf. Nylandsg. 4.
Weckström, O.E., fiskköpare. Styrmansg. 14.
Wedenskoff, W., handlande. Villan Hörneberg 23.
Wegelius, A., kamrerska. Parkg. 2.
Wegelius, A., enkefru. Eriksg. 25.
Wegelius, A., magister. Gräsviksg. 3.
Wegelius, I., folkskolelärarinna. Parkg. 2.
Wegelius, K.E., kamrerare i skolöfverstyrelsen. Malmg. 18.
Wegelius, K.A., fil.mag. Gräsviksg. 3.
Wegelius, Karl, ekonom vid Polytekniska institutet. Andreeg. 34. Träffas 8½-9½ f.m.
Wegelius, L. & I., fröknar. Elisabetsg. 21.
Wegelius, M., musikdirektor. Bang. 1.
Wegelius, G.R., kontrollör vid jernvägsstyrelsen. Anneg. 28.
Wegelius, Th., juris.kandidat. Parkg. 2. T. 289 b
Weichold, R., skollärare. Boulevardsg. 2.
Weilin, A.G., kollega. Djurgårdsvillan 2.
Weilin & Göös, fabriks- och bokförlags-aktiebolag. V. Henriksg. 20. T. 191
Weintraub, J., skräddare. Brunnsg. 8. T. 484 a
Weissell, A.J., barnmorska. Georgsg. 29.
Weissell, H., fröken, föreståndarinna. Barnhemmet vid Lappviksg. 18 B.
Weissell, I., detektiv. Georgsg. 29.
Weissell, J., folkskolelärare. Georgsg. 29.
Weissenberg, A.B. v., prokurator. Myntg. 1.
Welin, A., forman. Boulevardsg. 6.
Welin, August, senatstranslator, löjtnant. S. Magasinsg. 6.
Welin, H.N., slagtare. Fredriksg. 29. Slagtarebutik: Unionsg. 26.
Welin, H.S., enkefru. Högbergsg. 22.
Welin, K.W., slagtare. Båtsmansg. 19.
Wellin, M., kassör. Ö. Henriksg. 17.
Wellingk, G.A., bagare. Brunnsg. 12.
Wellingk, Werner, fil.kand. Brunnsg.12.
Wendelin, E., med.kand. Ö. Henriksg. 5.
Wendelin, S., öfverkonduktör. Hagasundsg. 6.
Wendell, Alb., postrevisor. Glog. 1.
Wendell, C.F., vicehäradshöfding. Bergg. 11.
Wendell, Edla, fru. N. Esplanadg. 35.
Wendell, G.A., kamrerare. Bergmansg. 1. Träffas kl. 9-10 f.m.
Wendell, H.A., docent. Bergmansg. 1.
Wendell, U.J., folkskolelärare. Bergmansg. 1.
Wendt, W. v., kapten. Gardeskasern.
Wenell, A., enkefru. Ludvigsg. 8.
Wenell, I.A., lärarinna. Ludvigsg. 8.
Wennerberg, Oskar, typograf. St. Robertsg. 1.
Wennerström, Kristina, ackuschörska. Marieg. 22.
Wenttinen, A., skomakare. Alexandersg. 36. T. 349 b
Wenttinen, S., fru, cigarrhandel. Alexandersg. 36.
Werestschagin, G., lärare. Bergg. 8.
Werner, A., skomakare. Glog. 7.
Wersneff, löjtnant. Nylandsg. 33.
Werving, A., kollegiiassessor. Andreeg. 14.
Werving, G., fröken. Wladimirsg.16.
Werving, Josefina, fröken. Estnäsg. 3.
Werzola, Anton, bankkontorist. Boulevardsg. 7.
Wesander, V.W., mekaniker, skärsliperi. Anneg. 8.
Wessler, L., skådespelerska. Fabiansg. 4.
Westerberg, Alexandra, matvaruhandel. Villan Echo 26.
Westerberg, M., lärarinna. Bang. 11.
Westerberg, V., tullvaktmästare. Bang. 27.
Westerdahl, A.W., fabrikör. Fabiansg. 32.
Westerdahl & Forsströms Smed- och Åkdonsfabrik. Fabiansg. 32. T. 481
Westergrén, E., skjortfabrikant. Fabrik: St. Robertsg. 3. Försäljning: N. Esplanadg. 35. T. 572
Westerholm, A.C., gårdsegarinna. Sjömansg. 25.
Westerholm, A.M., fröken. N. Kajen 16.
Westerholm, A.W., Studenthusets ekonom. Studenthuset.
Westerholm, F., fröken. Sjömansg. 25.
Westerholm, G.E., maskinmästare. Högbergsg. 8.
Westerholm, K.A., vaktmästare. Universitetet (Ryska bibiotek).
Westerholm, K., målare. Kristiansg. 5.
Westerholm, K.W., maskinist. Kristiansg. 5.
Westerholm, L. & H., fröknar. N. Kajen 16.
Westerholm, M.C., gårdsegarinna. Fiskareg. 10.
Westerholm, T. & A., fröknar. N. Kajen 16.
Westerling, R.A., typograf. Nylandsg. 4.
Westerlund, A.W., med.kand. St. Robertsg. 24.
Westerlund, C., stentryckare. Wladimirsg. 20.
Westerlund, E., fröken. Heleneg. 3.
Westerlund, E.R., bokhållare. Fabiansg. 31 a.
Westerlund, F., verkmästare. Mikaelsg. 7.
Westerlund, H., gårdsegarinna. Rödbergsg. 18.
Westerlund, H.M., jernvägsrevisor. Bergg. 8.
Westerlund, J., qvartersman. Sjömansg. 27.
Westerlund, J., byggmästare. Malmg. 16.
Westerlund, J.W., kontorsföreståndare. Heleneg. 3.
Westerlund, S.M., guld- och silfverarbetare. Högbergsg. 35.
Westerlund, W., enka. St. Robertsg. 24.
Westerlund, W., kaptenska. Ö. Brunnsparken 2 B.
Westermarck, E., fröken. Eriksg. 14.
Westermarck, Helene, konstnärinna. Andreeg. 7.
Westermarck, N. Chr., assesor, univ.-kamrerare. Andreeg. 7. Träffas säkrast kl. 9 f.m.
Westin, P.O., restauratör. Mikaelsg. 21.
Westin Hotel. Mikaelsg. 21. Se annonsafd. sid. 70
Westling, A., handelsagent. Gräsviksg. 3. T. 304, N. t. 79
Westling, E., fröken. L. Robertsg. 4 & 6.
Westling, Hj., snickare. Lappviks sjukhus.
Westling, Ö.G., bankkamrerare. Georgsg. 29.
Westphal, Otto, tandläkare. Elisabetsg. 25.
Westrin, Emeli, fröken. Malmg. 14.
Westrin, Victoria, lärarinna. Malmg. 14.
Westzynthii, W., tryckeri. Fredsg. 15.
Westzynthius, Aina, kassörska. Wladimirsg. 5.
Westzynthius, G., kaptenska. Wladimirsg. 5.
Westzynthius, W., litteratör. Marieg. 12. T. 552 a
Wetroff, Claudia, gårdsegarinna. Simonsg. 8.
Wetterhoff, F. & R., fröknar. Andreeg. 36.
Wetterstén, bildhuggare. Andreeg. 25.
Wetzer, Amalie, enkefru. Boulevardsg. 26.
Weurlander, A., kontorist. Nikolaig. 25.
Weurlander, K.W., fröken. Estnäsg. 11.
Weurlander, M., fröken. Fabiansg. 38.
Wiander, J., häradshöfding. Malmg.
Wiberg, C., handlande. L. Robertsg. 9.
Wiberg, C.E., urmakare. Alexandersg. 26.
Wiberg, J., tapetserare. Alexandersg. 50. T. 510
Wiborgs Tapetfabriks försäljningsmagasin (Wilh. Nyholm). Unionsg. 32. Se annonsafd. sid. 70
Wichtill, W., tyghandel. V. Henriksg. 26.
Wichtman, gårdsegare. Kaserng. 1.
Wickberg, A., sömmerska. L. Robertsg. 4 & 6.
Wickberg, L., matvaruhandel. Albertsg. 7.
Wickel, J.H., vinhandel. Alexandersg. 30. Minutförsäljning af spirituosa: Alexandersg. 32. Privat bostad: Unionsg. 32. T. 103, N. t. 9
Wickel, W, handlande. Unionsg. 32.
Wickholm, A.F., stadsfogde. Kristiansg. 12.
Wickholm, A.S., enkefru. Trekanten 5.
Wickholm, W., slagtare. Ö. Skilnaden 17.
Wickman, A.W., fröken. St. Robertsg. 20.
Wickman, E., fröken. Trekanten 7.
Wickman, L., sömmerska. Kristiansg. 15.
Wickman, Th., fru. Brunnsg. 7.
Wickström, A.A., gårdsegare. Bergg. 11.
Wickström, A., gårdsegare. Arbetareg. 3.
Wickström, A.K., slagtare. Eriksg. 13.
Wickström, C., enkefru. Bergg. 11.
Wickström, C.F., bokhandlare. Alexandersg. 9.
Wickström & Co:s bokhandel. Alexandersg. 9. T. 171. Se annonsafd. sid. 69
Wickström & Co:s skolbokhandel. Anneg. 12. T. 171
Wickström, C.H., hyrkusk. Anneg. 12.
Wickström, E.J., sadelmakare. Fredriksg. 20.
Wickström, Fredrik,. Wladimirsg. 23.
Wickström, F., bokhållare. Nylandsg. 31.
Wickström, G.A., slagtare. Wladimirsg. 21.
Wickström, G.W., restauratör. Studenthuset.
Wickström, G., enkefru. Marieg. 24.
Wickström, H.J., badanstalt. Fredriksg. 18.
Wickström, H.K., gårdsegarinna. Fiskareg. 22.
Wickström, S., ackuschörska. Marieg. 24.
Wickström, S., hyrkuskenka. Bergg. 11.
Wickström, se vidare under Wikström och Vikström.
Widemark, J.F., urmakare. V. Henriksg. 16.
Wideman, W., hofråd. Elisabetsg. 5.
Widenius, A.,. Sjömansg. 20.
Widenius, E., poliskonstapel. Fabiansg. 5.
Widenius, F., verkmästare. Villan Hagnäs.
Widerholm, A.N., fröken. Mikaelsg. 11.
Widing, L., enkefru. Högbergsg. 4.
Wideström, Ida, fröken. Elisabetsg. 9.
Wieczorowsky, N.F., coaffeur. N. Esplanadg. 35.
Wiger, B., fröken. Unionsg. 41.
Wigren, J., hyrkusk. Andreeg. 32.
Wiiala, J., läderhandlare. Unionsg. 45.
Wiik, Anna, fröken. Bergmansg. 15.
Wiik, Fritz, handlande, sportmagasin. Trekanten 9. Privat bostad: Brunnsg. 12. T. 561
Wiik, F.J., professor. Bergmansg. 15.
Wiik, Hilda, fröken. Bergmansg. 15.
Wiik, M., fröken. Bergmansg. 15.
Wiik, W., byggmästare. Sjömansg. 7.
Wiitanen, skrädderi. Alexandersg. 13.
Wiitanen, E., skomakare. Fiskareg. 8.
Wiitanen, E., forman. Lappviksg. 28.
Wiitanen, E., sotare. St. Robertsg. 50.
Wijkberg, Olga, ingeniörska. S. Esplanadg. 4.
Wikberg, B., speditör. Alexandersg. 50. T. 381
Wikberg, O., student. Anneg. 18. T. 72
Wikberg, O., ingeniörska. S. Esplanadg. 4.
Wikberg, R., f.d. polis. Eriksg. 12.
Wikberg, S., assessorska. Anneg. 18. T. 72
Wiklander, H.E., fröken. N. Esplanadg. 7. T. 336
Wiklander, H.E., skjortmagasin. N. Esplanadg. 19. T. 336. Se annonsafd. sid. 20
Wiklund, Karl, ingeniör. Alexandersg. 54.
Wiklund, Nanny, fröken. Alexandersg. 54.
Wikman, A., öfverstinna. Wladimirsg. 20.
Wikman, A., fröken, matvaruhandel. Skarpskytteg. 16.
Wikman, G.E., gårdsegare. Eriksg. 24. Bostad: Alexandersg. 32.
Wikman, G.J., bagaremästare. Villan Nygård i Tölö.
Wikström, A.K., slagtare. Eriksg. 13.
Wikström, C.F., slagtaremästare. Wladimirsg. 39. Butik: Unionsg. 21. N. t. 40
Wikström, Ed., sadelmakare. Fiskareg. 1.
Wikström, G.A., gårdsegare. Wladimirsg. 21.
Wikström, J.E., bkhållare. Andreeg. 38.
Wikström, J.F., univ.-pedell. Andreeg. 23.
Wikström, K.M., gårdsegare. Jägareg. 9.
Wikström, H.M., barnmorska. Kaserng. 12.
Wikstedt, J.F., målaremästare, gårdsegare. Gräsviksg. 6.
Wilken, H., asfaltör. Unionsg. 8.
Wilén, A., verkmästare. Lappviksg. 18.
Wilén, Fritz, elektrisk affär. N. Kajen 4.
Wilén, G., vaktmästare, gårdsegare. St. Robertsg. 7.
Wilén, G.W., maskinist. Tvättinrättningen vid Långa bron.
Wilén, J., gårdsegarinna. St. Robertsg. 7.
Wilén, H. och O., fröknar. Lappviksg. 18.
Wilenius, A., kapten. V. Henriksg. 24.
Wilenius, G., öfverarkitekt. Anneg. 25, 2 tr. upp. N. t. 147. Träffas kl. 9-10 f.m.
Wilhelms, A., apotekareenka. Alexandersg. 15.
Wilhelms apotek. Alexandersg. 15. T. 254
Wilhelmsbad Hôtel. Wilhelmsg. 11. T. 270
Wilhelmsbad Badhus. Wilhelmsg. 11.
Wilhelmsdotter, Amanda, brödhandel. Anneg. 10.
Wilhelmsson, W., aktör. Högbergsg. 20.
Wilhelmsson, forman. St. Robertsg. 17.
Wiljander, A., gårdskarl. Georgsg. 18.
Wiljanen, A.E., målare. Wladimirsg. 18.
Wiljanen, K.H., skomakare. Alexandersg. 15.
Wiljakainen, D., arbetare. S. Esplanadg. 4.
Wilkman, K., byggmästare. Barnhemsg. 1.
Wilkman, K.F., gårdsegare. Kaserng. 1.
Wilkman, Olga, fröken. Andreeg. 29.
Willandt, G.F., byggmästare. Elisabetsg. 19. T. 551
Willberg, A.L., enkefru. Brobergskajen 6.
Willberg, Gust., handlande. Richardsg. 4.
Willberg, Joh. A., kontorist. Villan Toivo, Tölö.
Willebrand, Emilie, v., fröken. Estnäsg. 3.
Willebrand, E.A. v., enkeöfverstinna. Unionsg. 8.
Willebrand, H. v., enkefru. Marieg. 8.
Willebrand, K.F. v., doktor, verkl. statsråd, generaldirektör. Fredsg. 14. Träffas alla helgfria dagar kl. 9-10 f.m. och 2-3 e.m.
Willebrand, R. v., öfverste. Kaserng. 34. T. 344
Willgren, E., vicehäradshöfding. Boulevardsg. 19.
Willgren, J.W., enkefru. Boulevardsg. 19.
Willgren, K., fil.kand. Boulevardsg. 19.
Willstedt, E.J., handlande. Mikaelsg. 3. N. t. 131
Wilskman, Ivar, gymnastiklärare. St. Robertsg. 3. T. 590
Wilskman, O., kassör. Sörnäs bryggeri.
Winberg, E., fröken. Wladimirsg. 55.
Winberg, E.W., fröken. Brobergskajen 8.
Winberg, H.O., lärarinna. Wladimirsg. 55.
Winberg, K., senatsvaktmästare. Wladimirsg. 29.
Winberg, N.F., fröken. St. Robertsg. 23.
Winblad, A.E., snickare. Wladimirsg. 17.
Winblad, H.K., gårdsegarinna. Georgsg. 21.
Winer Café & Öltunnel. N. Esplanadg. 35.
Winogradoff, A., sömmerska. Trekanten 7.
Winqvist, A., enkefru. Bergmansg. 3.
Winqvist, A.T., snickare. Wladimirsg. 41.
Winqvist, F., kontorist. Anneg. 7.
Winqvist, M., modist. Kaserng. 25.
Winqvist, C.F., kassör. Fabiansg. 24.
Winqvist, E.K., skomakare. Eriksg. 7.
Winqvist, G.A., f.d. poliskonstapel. Andreeg. 25.
Winqvist, K., gårdsegare. Eriksg. 7.
Winqvist, M., modist. Anneg. 2.
Winqvist, W., fröken. Ö. Brunnsparken 2 B.
Winter, Alfr., postmästare. Fabiansg. 8.
Winter, Ch., fiskalsenka. Georgsg. 23.
Winter, F., handelsbiträde. Unionsg. 27.
Winter, G.G., med. o. kirurg. d:r., öfverläkare vid Finska militären, verkl. statsråd. Fabiansg. 31 A. Se läkarefört.
Winter, G., öfverstinna. Fredriksg. 20.
Winter, H., enkedoktorinna. Andreeg. 17.
Winter, Hildur, enkefru. Unionsg. 24. N. t. 126
Winter, J., restauratris. Simonsg. 6.
Winter, L., fröken. Fredriksg. 20.
Wirenius, S.O., fröken. L. Robertsg. 1.
Wirman, K.E., slagtaremästare. St. Robertsg. 8.
Wirtanen, A., bokbindare. Båtsmansg. 46.
Wirtanen, B., fru, skomakareenka. Manegeg. 4.
Wirtanen, J., skomakare. Glog. 6.
Wirtanen, J., snickare. Rödbergsg. 22.
Wirtanen, K., smörhandl. och gårdsegare. Lappviksg. 28.
Wirtanen, M., smörhandl. Gräsviksg. 10.
Wirtanen, M., skomakare. Andreeg. 36.
Wirzén, F., fröken. N. Esplanadg. 35.
Wischnikoff, W.I., skollärare. V. Henriksg. 10.
Wittenbayer, hofråd, apotekare. Unionsg. 45.
Witting, A., enkelöjtnantska. Rödbergsg. 2.
Wladimiroff, A., handlandeenka. Fredriksg. 25.
Wlasoff, L. & H., fröknar. Kaserng. 14.
Woklstedt, Aina, fru. Boulevardsg. 28.
Wohlström, G.A., vaktmästare. Malmg. 10.
Wohlström, Victor, jernvägspostiljon. Styrmansg. 15.
Wolff, R., handlande. Alexandersg. 15.
Wolontis, handlande. S. Esplanadg. 10.
Worobjeff, P., handlande. Unionsg. 28.
Worobjeff, P., butik. N. Esplanadg. 17. T. 479 b
Wrede, F., enkefriherrinna. Boulevardsg. 5.
Wrede, F., fröken. Boulevardsg. 5.
Wrede, K.A., friherre, arkitekturbyrå. N. Esplanadg. 35.
Wrede, R.A., frih., professor. S. Magasinsg. 5.
Wright, A. v., mekaniker. Fredriksg. 63. T. 545
Wright, Alma W. v., fröken. N. Esplanadg. 41.
Wright, Betty, v., skollärarinna. Bergg. 6.
Wright, M. v., fröken. Bergg. 6.
Wright, Ferd. v., fil.kand. och redaktör. N. Esplanadg. 41. T. 679
Wright, M. v., skulptör, atelier & gipsgjuteri. Fredriksg. 63. T. 545
Wright, V. v., fabrikant. Fredriksg. 63. T. 545
Wright, V. v., vide- & rottingvarufabrik. Fredriksg. 63. Försäljning: Alexandersg. 26. T. 545
Wulff, E.N.,. Andreeg. 41.
Wulff, J.G., bokh. vid statsjernv. kontrollkontor. Bergg. 24.
Wulff, Th., kontorist. L. Robertsg. 11.
Wulffert, A., enkestatsrådinna. Brunnsparken 18.
Wulisma, C., hofråd. Malmg. 16.
Wulisma, N., skola. Wladimirsg. 5.
Wuolle, H., skriflärare. Bang. 5. Se annonsafd. sid. 54 & 57
Wuori, Aug., skräddare. Simonsg. 6.
Wuorio, R., vicehäradshöfding. Kaserng. 22. N. t. 82
Wåghuset i hörnet af V. Kajen och N. Magasinsg. Öppet alla helgfria dagar från 6 f.m. - 7 e.m.
Wäisänen, Elsa, tyghandel. Fredriksg. 55.
Wäkeväinen, M., skäddare. V. Henriksg. 26. T. 107 b
Wänänen, E., enkefru. Albertsg. 18.
Wärnhjelm, E., öfverste. Fabiansg. 31.
Wärnhjelm, R., bankkommissarie. Nikolaig. 19, 3:je vån.
Wärnhjelm, W. & A., fröknar. S. Magasinsg. 6.
Wäyrynen, M.S., enkefru, läderhandel. Unionsg. 43.
Wäänänen, A., smörhandlande. Fredriksg. 53.
Wörstén, A.E., qvartersman. Styrmansg. 14.[ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W XYZ Å Ä Ö ]