Kallavesi. Kuopion kaupungin ja ympäristön tietokirja. I. Henkilökalenteri (1923)


Esipuhe A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Y Z Å Ä Ö Ulkomaalaiset Pappila Julkula

Kuusi vuotta on kulunut siitä kuin Kuopion osoitekalenteri viimeksi ilmestyi. Paljon on tällä aikaa tapahtunut muutoksia, jotenka on välttämätöntä, että kalenteria nyt jatketaan. Mutta uusi aika on tuonut uusia vaatimuksia mukanaan: kansalaisten tulee tarkoin tietää paikkakuntansa ihmiset ja olot. Sentähden julkaistaan tässä kalenterissa, jolle on annettu nimi KALLAVESI, myös henkilöiden, joita on kaikki täysi-ikäiset mukaan otettu, syntymäajat ja -paikat. Lisäksi esitetään tietoja kaupungin ja sen ympäristön niinhyvin taloudellisesta kuin henkisestä elämästä liikkeineen ja laitoksineen, virastoineen, seuroineen ja harrastuksineen.

Teos julkaistaan kahtena niteenä. Ensi osa muodostaa henkilökalenterin ja toinen liike- ynnä asiakalenterin, johon liittyvät Kuopion asemakartta uusine kaupunginosineen sekä Kuopion, Vehmersalmen ja Siilinjärven pitäjien kartta 16-sivuisena, paikannimiluetteloineen, kuin myös Kuopion ympäristön geologinen kartta. Toisessa osassa julkaistaan vihdoin luettelo Kuopion pitäjän tilallisista ynnä heidän omistamansa maan manttaaliluku ja hehtaariala sekä, mikäli mahdollista, erikseen viljellyn maan suuruus.

Itsestään on selvää, että edellä esitetty aineisto on alituisten muutosten alainen, etenkin ihmisiin nähden, jotka tuon tuostaan muuttavat asuntoa, siirtyvät paikkakunnalta tahi kuolevat, uusista asukkaista puhumattakaan. Sitä paitsi on kys. olevassa julkaisussa mahdotonta kaikkia virheitä välttää, jonka vuoksi ja jotta henkilöitäkin koskevat tiedot tulisivat mahdollisimman oikeiksi, pyydetään, että oikaisuja ja lisäyksiä ilmoitetaan kohta henkilökalenterin ilmestyttyä osoitteella Savon Sukutoimisto, Kuopio, Museo, puh. 949, jotta ne voitaisiin julkaisun toisessa osassa huomioonottaa.

Lopuksi on meillä mieluisana velvollisuutena lausua kunnioittavimmat kiitokset Kuopion Kansalaisopistolle, Poliisilaitoksen Osoitetoimistolle, Kirkkoherrojen kanslioille sekä kaupunki- että maaseurakunnassa, Kaupungin Rakennuskonttorille, Lääninmaanmittauskonttorille, Suomen Geologiselle Komissionille, Kamreeri Lauri Ekbergille ynnä useille liikemiehille, jotka ovat mikä milläkin tavoin tämän uusisuuntaisen tietokirjan syntymistä edistäneet. Mutta suurin kiitos on sittenkin lausuttava OY. Kirjapaino Sanan Vallalle ja sen johtomiehille, joiden avustusta vailla julkaiseminen olisi käynyt mahdottomaksi.

Kuopiossa, syyskuulla 1923.

Savon Sukutoimisto:
Helvi Kotilainen.Hilma Teittinen.
Kaarina Martikainen.Rauna Kotilainen.
E. Granit-Ilmoniemi.